Panel 2 business development

496 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
496
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • image of a crumbling pill or pill half crushed, or something like that? done
 • Panel 2 business development

  1. 1. Business Development (BD) ve farmaceutickém obchodu Je práce BD vůbec stěžejní činností ? 17. 5. 2011
  2. 2. Struktura a kvalita PRODUKTOVÉHO P O RTFOLI A léků je dlouhodobě udržitelného růstu prodejů nejen v ORIGIN ÁLNÍM, ale především v GENERIC KÉM farmaceutickém obchodu .
  3. 3. <ul><li>Registrace nových léků/ R&D výdaje * </li></ul>16.4 R&D produktivita * Global R&D expenditures by U.S. research-based pharmaceutical companies Source: PBJ Publications Pharmaprojects; FDA/CDER; company reports; analyst reports, IMS Health, Jurgen Drews, Science, 3/00; press releases; Parexel; team analysis
  4. 4. 06 07 08 10 11 12 13 14 2015 2005 Total 05 - 15 09 <ul><li>Globální prodeje expiruj ících léků od 2005 do 2015 (mld USD ) </li></ul>* Nominal patent expiries not corrected for supplementary patents or litigation probability ** Only molecules with associated sales counted/combination of 2 molecules considered a separate molecule Source: Evaluate (forecasts 2011 - 15 extrapolated) Více než 300 mld USD prodaných léků stratí patent do 2015 * 350
  5. 5. Jak je portfolio léků vytvářeno ? Jaká je role BD v procesu stavby portfolia léků ?
  6. 6. Externí partneři Portfolio léků Originální firma Research & Development (R & D) <ul><li>Portfolio ORIGINÁLNÍ firmy je tvořeno především z : </li></ul><ul><li>Léků vyvíjených vlastním R&D výzkumem,, které vytvářejí nové obchodní příležitosti na trhu a otevírají nové segmenty léčby </li></ul><ul><li>Licencované R&D léky od výrobců třetích stran , jde především také o léky inovativní a patentované </li></ul>BUSINESS DEVELOPMENT (BD) LICENČNÍ ČINNOST & AKVIZICE VSTUP LÉKŮ NA TRH Z VLASTNÍ R @D (PRE-MARKETING)
  7. 7. Výrobní závod Externí partneři Portfolio léků Generická firma <ul><li>Portfolio GENERICKÉ firmy je tvořeno na základě : </li></ul><ul><li>Vyhledávání tržních příležitostí pro uvádění generických léků na základě atraktivity segmentu , exspirací lékových patentů a cíly firmy z pohledu celkové strategie. </li></ul><ul><li>Licencování generických léků v případech rychlého uvedení na trh a doplnění portfolia. </li></ul>BUSINESS DEVELOPMENT (BD) LICENCOVÁNÍ & AKVIZICE TVORBA A ŘÍZENÍ PORTFOLIA LÉKŮ
  8. 8. BD činnost v originální firmě <ul><li>LICENCOVÁNÍ LÉKŮ </li></ul><ul><li>Vlastní R&D léky tvoří hlavní zdroj nových léků </li></ul><ul><li>Licencování se uplatňuje v případech, kdy originální firma potřebuje doplnit nebo obohatit vlastní portfolio svých R&D léků </li></ul><ul><li>Licencování provádí prostřednictvím BD , které vyhledává příležitosti u třetích stran a uzavírá s nimi licenční dohody většinou pro větší územní celky, např. východní Evropa, EU. </li></ul><ul><li>Licencování originálních léků je poměrně komplikovaný proces trvající často mnoho měsíců až roky </li></ul><ul><li>PRE-MARKETING </li></ul><ul><li>BD často zajišťuje uvádění vlastních R&D léků firmy na trh a věnuje se jim zpravidla dlouho předtím, než jsou předány do obchodních oddělení firmy. </li></ul><ul><li>BD zjišťuje tržní potenciál léku, optimální nastavení ceny, možnosti úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění a mnoho dalších faktorů, které mohou ovlivnit uvedení léku na trh. </li></ul>
  9. 9. BD činnosti v generické firmě <ul><li>ŘÍZENÍ PORTFOLIA LÉKŮ </li></ul><ul><li>Optimalizuje a řídí strukturu portfolia podle požadavků obchodních skupin a potřeb trhu </li></ul><ul><li>Aktivně vyhledává exspirace patentů a koordinuje všechny činnosti, které vedou k uvedení léků na trh v co nejkratším čase, ať už z vlastní výroby nebo zajištěné cestou licence </li></ul><ul><li>Je nutná úzká spolupráce s oddělením registrací, právním a patentovým oddělením a výrobou </li></ul><ul><li>LICENCOVÁNÍ </li></ul><ul><li>Na podkladě požadavků řízení portfolia jsou v mnoha případech vyhledávány možnosti licencování léků, a to když : </li></ul><ul><ul><li>Vlastní výroba neplánuje výrobu některého léku </li></ul></ul><ul><ul><li>Je třeba urychlit uvedení léku na trh než nastoupí vlastní výroba </li></ul></ul><ul><ul><li>SPLNIT SPECIFICKÉ POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ </li></ul></ul>
  10. 10. <ul><li>BD zajišťuje koordinovaný postup tvorby a řízení portfolia společně s aktivitami licencování </li></ul><ul><li>Aktivity licencování jsou velmi rychlé, aby byly zajištěny urychlené požadavky na kvalitu portfolia </li></ul><ul><li>V rámci konkurenčního prostředí v oblasti generik je rychlost činnosti v BD klíčovým faktorem úspěchu uvedení nového generika na trh. </li></ul><ul><li>Činnost BD je často turbulentní, ale zásadní pro činnost a funkce generické firmy </li></ul>BD je klíčová struktura pro generickou firmu
  11. 11. BD je klíčová struktura zajišťující kvalitu portfolia léků <ul><li>Řízení portfolia a procesy licencování jsou řízeny : </li></ul><ul><ul><li>Centrálně – zajištění potřeb regionů nebo např. celé EU </li></ul></ul><ul><ul><li>Na úrovni zemí – řízení centrálně sledovaných léků, ale také hledání a zpracování specifických požadavků jednotlivých zemí. </li></ul></ul><ul><ul><li>Takto jsou zajišťovány nejen strategické požadavky na úrovni zemí, ale současně je zprostředkována a předávána zpětná vazba do centrálních struktur firmy týkající se centrálně iniciovaných a vedených projektů. </li></ul></ul><ul><ul><li>Na úrovni jednotlivých zemí často probíhá řada licencovacích projektů </li></ul></ul>
  12. 12. BD činnosti - souhrn <ul><li>ORIGINÁLNÍ FIRMA </li></ul><ul><li>Zaměření na licencování originálních léků, úzká spolupráce s právním oddělením pro zajištění přesnosti právní formy. </li></ul><ul><li>Licencování zajišťuje obohacení portfolia vlastních originálních léků </li></ul><ul><li>Zajišťuje uvádění nových léků na trh (pre-marketing) </li></ul><ul><li>GENERICKÁ FIRMA </li></ul><ul><li>Zaměření na licencování generických léků, úzká spolupráce s právním oddělením pro zajištění správnosti podepsaných smluv. </li></ul><ul><li>Licencování je důležitou součástí tvorby portfolia léků, často urychluje rychlý vstup na generický trh, nahrazuje vlastní výrobu nebo vhodně doplňuje skladbu portfolia </li></ul><ul><li>Součástí BD je také celkové řízení struktury a kvality portfolia léků tak, aby byla reflektována patentová situace (exspirace), potřeby firmy a tržní příležitosti. Jedná se časově o dynamičtější činnost, než v případě originální firmy </li></ul>
  13. 13. BD činnosti – souhrn <ul><li>ORIGINÁLNÍ FIRMA </li></ul><ul><li>Proces licencování je komplikovaný a dlouhý </li></ul><ul><li>Počet podepsaných kontraktů je relativně malý (desítky smluv za rok) </li></ul><ul><li>BD musí pracovat na smlouvách pro věší územní celky – regiony. Možnost licencování patentovaného léku jen pro jednu zemi typu ČR je mizivá </li></ul><ul><li>GENERICKÁ FIRMA </li></ul><ul><li>Proces licencování je krátký a jednoduchý, nabídky generických molekul je bohatší a od mnoha výrobců </li></ul><ul><li>Generické firmy licencují stovky léků za rok, často jen na krátší časové úseky </li></ul><ul><li>BD většinou řídí kvalitu a strukturu portfolia a souběžně procesy licencování </li></ul>
  14. 14. DĚKUJI ZA POZORNOST !

  ×