• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Panel 1 patočka luděk
 

Panel 1 patočka luděk

on

 • 531 views

 

Statistics

Views

Total Views
531
Views on SlideShare
531
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
10
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Business Review Czech Republic, Montreux , June 2nd, 20 10
 • Until EMEA MA: Up front lobby with CRM members After Start P&R procedure: Indirect contacts (J. Van Calster, J. Den Hoever)

Panel 1 patočka luděk Panel 1 patočka luděk Presentation Transcript

 • Rizika v činnostech farmaceutické společnosti Špindlerův Mlýn Luděk Patočka UCB s.r.o. 17. 05. 2011
 • Rizika v činnostech farmaceutické společnosti
  • Pohled na nový systém cen a úhrad léků platný od ledna 2008
   • Přínosy
   • Komplikace / Problémy
  • Priority v P & R agend ě z pohledu inovativní farmaceutické společnosti – nov á legislativa
  • Generická preskripce
  • Závěr
 • Rizika v činnostech farmaceutické společnosti
  • Pohled na nový systém cen a úhrad léků platný od ledna 2008
  • PŘÍNOSY
  • Jasně definovaný proces stanovení MC a VaPÚ cestou individuálního správního řízení
  • Okamžitý přístup k informacím o stavu Žádosti vlastní i dalších LP v Referenční skupině
  • Možnost odvolání včetně soudního přezkumu
  • Flexibilita v podání Žádosti: v zásadě kdykoliv
 • Rizika v činnostech farmaceutické společnosti
  • Pohled na nový systém cen a úhrad léků platný od ledna 2008
  • Komplikace / Problémy Všeobecně
  • Vysoká administrativní náročnost pro držitele registračních rozhodnutí i regulační orgány
  • (Ne)Dodržování lhůt ze strany SÚKL
  • Počáteční (ne)komunikace mezi účastníky správního řízení (SUKL, ZP, Držitelé)
 • Rizika v činnostech farmaceutické společnosti
  • Pohled na nový systém cen a úhrad léků platný od ledna 2008
  • Komplikace / Problémy
  • Pomalejší vstup inovativních léků (Referenční koš zemí pro MC)
  • Úhrady na úrovni nejnižší CKS v EU 27 v kombinaci s preskripčním a indikačním omezením
  • Koeficienty
  • Slučování individuální Žádosti do probíhající revize RS
  • Frekvence Revizí 1 x ročně
 • Rizika v činnostech farmaceutické společnosti
  • Pohled na nový systém cen a úhrad léků platný od ledna 2008
  • Komplikace / Problémy Nové léky i revize
  • Dvojí referencování – mezinárodní pro MC + kombinace vnějšího (mezinárodního) a vnitřního (RS) pro stanovení základní úhrady
  • ( ČR vnímána jako země s velmi restriktivní regulací P &R)
 • Rizika v činnostech farmaceutické společnosti
  • Priority v P & R z pohledu inovati vní společnosti
  • (Nová legislativa)
  • Vysoce Inovativní Léčivé Přípravky (VILP)
  • Slučování individuální žádosti do probíhající revize
  • Zkrácené revize
  • „ Optimalizace“ procesních lhůt
 • Rizika v činnostech farmaceutické společnosti
  • "Technická novela" Zákona č. 48/1997 Sb.
  • Nová úprava režimu VILP (§ 39d)
  • Stanovení úhrady na 24 + 12 měsíců 
  • Hrazení alespoň ve 2 zemích Referenčního koše => zpomalení vstupu (§39d, odst. 1)
  • Závazek držitele "převzít náklady na doléčení pacientů do doby převedení na jinou terapii" jako součást Žádosti o stanovení MC a VaPÚ (§39d, odst. 3)
 • Rizika v činnostech farmaceutické společnosti
  • Slučování indiv. žádosti do probíhající revize
  • Zákaz spojování pouze pro Hloubkové revize
  • Pro Zkrácené revize tento zákaz neplatí => problémy
  • zůstanou ?
  • MAH se může dostat do situace, kdy na svou Žádost nemá vůbec žádný vliv
 • Rizika v činnostech farmaceutické společnosti
  • Zkrácené revize a jejich parametry
  • Snížení prahu z CZK 50 mio na CZK 30 mio
  • VILP: CZK 5 mio !
  • Jak bude Žádost o zahájení Zkrácené revize / řízení odůvodněna ?
  • Nenaplnění očekávané úspory ?
  • Vysoce frekventní revize ?
  } permanentní revize => chaos ?
 • Rizika v činnostech farmaceutické společnosti
  • „ Optimalizace“ procesních lhůt
  • Lhůta pro navrhování důkazů: 30 dnů => 15 dnů
  • Lhůta pro vyjádření k podkladům pro rozhodnutí: 10 dnů
  • Doručování: 5 dnů od vyvěšení (obecná lhůta 15 dní)
 • Rizika v činnostech farmaceutické společnosti
  • Generická preskripce
  • Součást Programového prohlášení Vlády ČR
  • Potřebný a vhodný nástroj pro lékovou politiku v ČR ?
  • Otázky: zdravotně-etické, právní, ekonomické
 • Rizika v činnostech farmaceutické společnosti
  • Generická preskripce
  • Zdravotně-etické otázky
  • Rozdílná koncentrace účinné látky a rozdílné složení a objem podpůrných látek => stejný terapeutický efekt pro všechny pacienty ?
  • Stejný bezpečnostní profil ?
  • Compliance pacienta při častých záměnách léku ?
  • Všeobecná platnost generické preskripce ?
 • Rizika v činnostech farmaceutické společnosti
  • Generická preskripce
  • Právní otázky
  • Kdo nese odpovědnost v případě komplikací pacienta při záměnách léku ?
  • Lékař nebo lékárník ?
 • Rizika v činnostech farmaceutické společnosti
  • Generická preskripce
  • Ekonomické otázky
  • Úhradový systém ČR vychází z úhrad za obsah léčivé látky v balení
  • V každé RS je hrazen plně ten nejlevnější lék => generická preskripce nemůže přinést další úspory pro plátce
  • Pacient: úspory jsou též sporné (cenová konkurence MAH a konkurence lékáren)
 • Rizika v činnostech farmaceutické společnosti
  • Generická preskripce
  • Shrnutí
  • V podmínkách ČR generická preskripce nepřináší žádné další úspory
  • Generická preskripce nastoluje řadu významných otázek
  • Generický princip je v legislativě zakotven již nyní (gen.substituce dle Zákona č. 378/2007 Sb.o léčivech)
  • Potřebuje český systém zavedení INN preskripce ?
 • Rizika v činnostech farmaceutické společnosti
  • Závěr
 • Rizika v činnostech farmaceutické společnosti
  • Priority v P & R agendě z pohledu inovativní společnosti
  • Rozumný vstup na trh + Předvídatelnost
  • Zpoždění podání žádosti – čekání na „3 ceny z koše“
  • Dvojí referencování pro MC a VaPÚ
  • Referenční skupiny a jejich nastavení
  • VILP a režim zacházení s nimi
  • Dodržování lhůt ve správním řízení
  • Frekvence mandatorních Revizí
 • Rizika v činnostech farmaceutické společnosti
  • Podíl nákladů ZP na zdravotní péči dle jednotlivých segmentů
  Zdroj: Zdravotnická ročenka ČR 2009
 • Rizika v činnostech farmaceutické společnosti
  • Index nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči dle jednotlivych segmentů
  Business Review Czech Republic, Montreux, June 2nd, 20 10 Zdroj: Zdravotnická ročenka ČR 2009
 • CZECH REPUBLIC Health Care Environment (Source: Statistical Yearbook of the Czech Republic, 200 9 ) Expenditure on Health Care : EUR 9 , 77 bn = 7 % of GDP
 • Rizika v činnostech farmaceutické společnosti
  • Podíl celkových nákladů na zdravotnictví jako podíl na HDP
  Zdroj: OECD Health Data June 2010
 • CZECH REPUBLIC External Environment 2011
  • Development of Main Economic Indicators
 • CZECH REPUBLIC Pharmaceutical Market
  • (Source: IMS Data, MAT 12/10 )
  Development of the Total Market: Period Values CZK 12 / 05 39.697.332 12 / 06 39.549.685 12 / 07 44.059.955 12 / 08 45.702.477 12 / 09 50.100.946 7,7% -0,4% 11,4% 3,7% 9,6% High sensitivity to regulatory interventions Major health care reform since Jan 2008 -0,4% 12 / 10 49.885.531
 • Rizika v činnostech farmaceutické společnosti
  • Shrnutí
  • Stávající systém regulace cen a úhrad má dostatek nástrojů pro účinnou regulaci (viz vývoj farmaceutického trhu)
  • " Technická novela" vnáší do systému další restriktivní prvky
  • Chybí širší, systémový pohled
  • - v rámci lékové politiky (vyřazení levných léků z úhrad)
  • - zohlednění přínosů inovativních léků pro snížení nepřímých nákladů společnosti
  • Česká republika může začít zaostávat za ostatními zeměmi EU
  • v parametru (včasný) přístup pacientů k moderním lékům
  • RIZIKA V ČINNOSTI R & D FARMACEUTICKÉ SPOLE ČNOSTI
  • Pro inovativního výrobce léků je obtížné předvídatelně plánovat své aktivity
  • Market Access je jedním z hlavních rizik činnosti inovativní farmaceutické společnosti
 • P & R Process Timelines Medical and Budget impact Review Preliminary agreement with payers Professional society (prescription/ indication) START PROCEDURE
  • Assesment report
   • 10 days reaction time
  Price and reimbursement notification Final reimbursement proposal Instsitute decision Day 0 Day 60 Day 7 0 Day 120 Day 150 Day 180 Notification Publication on the list of reimbursed drugs  LAUNCH
  • R eimbursement proposal
   • 10 days reaction time
  ~3 months Povede krácení lhůt k rychlejšímu průběhu Správních řízení ?
 • Rizika v činnostech farmaceutické společnosti
  • "Technická novela" Zákona č. 48/1997 Sb.
  • Biosimilars (§39 a+b)
  • Snížení ceny i úhrady o 15% při vstupu 1. podobného přípravku v RS
  • Biosimilars ≠ chemická generika (jiné posuzování pro účely registrace, jiné náklady na pořízení registračních dat i výrobu)
  • Nynější systém cenové a úhradové regulace dostatečně reguluje cenu i úhradu (vnější reference)