Indexinclusion

2,367 views
2,294 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,367
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,604
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Indexinclusion

  1. 1. <ul><ul><li>L' ÍNDEX: UNA EINA PER A LA INCLUSIÓ </li></ul></ul><ul><ul><li>INTRODUCCIÓ A L'ÍNDEX FOR INCLUSION </li></ul></ul><ul><ul><li>( Ainscow i Booth, 2000 ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Antoni Campaña </li></ul></ul><ul><ul><li>Director de l'escola Pere calders </li></ul></ul><ul><ul><li>Polinyà </li></ul></ul>
  2. 2. REFERENTS INTERNACIONALS: NACIONS UNIDES - UNESCO <ul><ul><li>1990: Conferència Mundial sobre Educació per a Tots: satisfer les Necessitats Bàsiques d'aprenentatge ( Jomtien, 1990 ) </li></ul></ul><ul><ul><li>1993: Normes Uniformes sobre la Igualtat d'Oportunitats per a les Persones amb Discapacitat ( Nacions Unides, 1993 ) </li></ul></ul><ul><ul><li>1994: Conferència Mundial sobre Necessitats Educatives Especials: Accés i Qualitat ( UNESCO i MEC ) </li></ul></ul><ul><ul><li>1994: Declaració de Salamanca i Marc d'Acció sobre Necessitats Educatives Especials </li></ul></ul><ul><ul><li>2000: Fòrum Educatiu Mundial ( Dakar, 2000 ) </li></ul></ul>
  3. 3. REFERENTS INTERNACIONALS: OCDE <ul><li>“ per a aconseguir una societat més equitativa, tots els sistemes educatius haurien de fixar-se com a objectiu permanent que tots els individus amb independència de la seva situació socioeconòmica, origen i gènere puguin tenir accés a oportunitats d'aprenentatge equivalents” </li></ul><ul><li>Polítiques Bàsiques en Educació i Equitat, OCDE, 2004 ) </li></ul>
  4. 4. REFERENTS INTERNACIONALS: AEDEE <ul><li>“ l'atenció a les diferències presents a l'aula constitueix un dels majors reptes per als centres educatius en Europa “ </li></ul><ul><li>Condicions per al desenvolupament de pràctiques inclusives: </li></ul><ul><li>Actituds i creences del professorat en relació a la diversitat </li></ul><ul><li>Professorat amb habilitats, coneixements, estratègies i material d'aprenentatge adequats i temps disponible si han de donar resposta eficaç a la diversitat dins de l'aula. </li></ul><ul><li>Recolzament al professorat, tant dins del centre ( equip directiu ) com fora, ( responsables administració, comunitat, cooperació entre centres...) </li></ul>
  5. 5. De l'anàlisi de pràctiques realitzades a l'aula s'identifiquen cinc factors efectius per a una educació inclusiva: 1. La col·laboració entre el professorat. 2. La cooperació entre els estudiants en l'aprenentatge. 3. Resolució compartida de problemes, sobretot en els relacionats amb trastorns de conducta. 4. Agrupaments heterogenis juntament amb un plantejament flexible de la instrucció que contempli rutes d' aprenentatge diferents. 5. Metodologies efectives d'ensenyança basades en la valoració psicopedagògica, expectatives altes, seguiment personal i avaluació (Informe, 2003)
  6. 6. REFERENTS NORMATIUS I LEGISLATIUS <ul><li>CONVENCIÓ PER A LA DEFENSA DELS DRETS HUMANS DE LES PERSONES DISCAPACITADES </li></ul><ul><li>CONSTITUCIÓ ESPANYOLA </li></ul><ul><li>ESTATUT D'AUTONOMIA </li></ul><ul><li>LOE </li></ul><ul><li>LLEI D'EDUCACIÓ DE CATALUNYA </li></ul>
  7. 7. COM COMENÇAR A CAMINAR ? L'ÍNDEX FOR INCLUSION
  8. 8. QUÈ ÉS L'INDEX ? 1 <ul><li>L'Índex és un conjunt de materials dissenyats per a recolzar els centres educatius en el procés d'avenç cap a escoles inclusives, tenint en compte els punts de vista de: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>L'equip docent </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Membres del consell escolar </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>L'alumnat </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Les famílies </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>D'altres membres de la comunitat </li></ul></ul></ul></ul>
  9. 9. QUÈ ÉS L'ÍNDEX ? 2 <ul><ul><li>L’INDEX és una col·lecció de materials per donar suport a les escoles que volen esdevenir inclusives . Es tracta de crear comunitats escolars de suport que promoguin alts nivells d’èxit per a tots els estudiants . El propi procés d’utilització de l’INDEX ha estat dissenyat per contribuir al desenvolupament inclusiu de les escoles. Encoratja el personal educatiu a compartir i augmentar els coneixements que tenen i els ajuda a examinar detalladament les possibilitats per augmentar l’aprenentatge i participació de tots els estudiants. </li></ul></ul>
  10. 10. 1 . ELEMENTS ESSENCIALS DE L'ÍNDEX <ul><li>a) aporta un marc teòric què ens situa de ple en que és l'educació inclusiva </li></ul><ul><li>b) dona els termes bàsics ( conceptes clau ): </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Inclusió </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Barreres per a l'aprenentatge i la participació </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Recolzament. </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>c) concreta d'una manera clara els referents teòrics: </li></ul><ul><li>Parteix de tres dimensions: </li></ul><ul><li>Crear CULTURES inclusives </li></ul><ul><li>Elaborar POLÍTIQUES inclusives </li></ul><ul><li>Desenvolupar PRÀCTIQUES inclusives </li></ul><ul><li>que es divideixen en dos seccions cadascuna i aquestes </li></ul><ul><li>seccions en diferents indicadors </li></ul>
  11. 11. DIMENSIONS DE L'ÍNDEX CREAR CULTURES INCLUSIVES ELABORAR POLÍTIQUES INCLUSIVES DESENVOLUPAR PRÀCTIQUES INCLUSIVES
  12. 12. A. CREAR CULTURES INCLUSIVES <ul><li>Aquesta dimensió tracta de: </li></ul><ul><li>La creació d'una comunitat segura, acollidora, col·laboradora i estimulant, en la que tothom és valorat com a base per a l'obtenció dels millors resultats per part de l'alumnat. </li></ul><ul><li>S'encarrega de desenvolupar valors i principis inclusius compartits per tots. </li></ul><ul><li>Aquests valors i principis han de guiar les polítiques i les pràctiques de cada moment, per tal que allò que s'aprèn en conjunt sigui recolzat per un procés continuat de desenvolupament escolar. </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>A1 CONSTRUIR COMUNITAT </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>A2 ESTABLIR VALORS INCLUSIUS </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  13. 13. A. CREAR CULTURES INCLUSIVES A1 Construir comunitat. A1.1 Tot el món mereix sentir-se acollit A1.2 Els estudiants s'ajuden els uns als altres A1.3 El professorat col·labora entre ell A1.4 El professorat i l'alumnat es tracten amb respecte A2 Establir valors inclusius A2.1 Es tenen expectatives altes sobre tot l'alumnat A2.2 El centre s'esforça en disminuir les pràctiques discriminatòries A2.3 El professorat intenta eliminar totes les barreres per a l'aprenentatge i la participació
  14. 14. B. ELABORAR POLÍTIQUES INCLUSIVES <ul><li>Aquesta dimensió tracta de: </li></ul><ul><li>Posar la inclusió al centre del desenvolupament de l'escola, impregnant totes les seves accions per a que millori la participació i l'aprenentatge de tots. </li></ul><ul><li>Es consideren activitats de suport aquelles que augmenten la capacitat d'una escola per abastar tota la diversitat del seu alumnat. </li></ul><ul><li>S'uneixen totes les formes de suport dins d'un sol marc i se les observa des de la perspectiva de l'alumnat i el seu desenvolupament, més que no pas des de les estructures administratives del sistema escolar i dels seus resultats. </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>B1 DESENVOLUPAR UNA ESCOLA PER A TOTHOM </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>B2 ORGANITZAR EL SUPORT A LA DIVERSITAT </li></ul></ul></ul></ul>
  15. 15. DIMENSIONS, SECCIONS I INDICADORS B ELABORAR POLÍTIQUES INCLUSIVES B1 Desenvolupar una escola per a tothom B1.1 Els nomenaments i les promocions dels docents són justes B1.2 S'ajuda a tot nou membre del professorat a adaptar-se al centre B1.3 Es coordinen totes les formes de suport B1.4 S'ha reduït la intimidació B1.5 S'han reduït les pràctiques d'expulsió per indisciplina
  16. 16. DIMENSIONS, SECCIONS I INDICADORS C. DESENVOLUPAR PRÀCTIQUES INCLUSIVES <ul><li>Aquesta dimensió tracta de: </li></ul><ul><li>Fer que les pràctiques de l'escola reflecteixin les cultures i les polítiques inclusives que l'escola hagi desenvolupat. </li></ul><ul><li>S'assegura que les activitats d'aula i extracurriculars animin a la participació de tot l'alumnat i que utilitzin els seus coneixements i experiència de fora de l'escola. </li></ul><ul><li>L'ensenyament i el recolzament són integrats conjuntament en l'articulació de l'aprenentatge i la superació de les barreres per a l'aprenentatge i la participació. </li></ul><ul><li>El personal docent mobilitza recursos dins de l'escola i les comunitats per aconseguir un aprenentatge actiu per a tothom. </li></ul><ul><ul><ul><li>C1 ORQUESTRAR EL PROCÉS D'APRENENTATGE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C2 MOBILITZAR RECURSOS </li></ul></ul></ul>
  17. 17. DIMENSIONS, SECCCIONS I INDICADORS C DESENVOLUPAR PRÀCTIQUES INCLUSIVES C1 Orquestrar el procés d'aprenentatge C1.1 Les classes responen a la diversitat de l'alumnat. C1.2 L'alumnat apren de manera col.laborativa C2 Mobilitzar recursos C2.1 Els recursos del centre es distribueixen de forma justa per a recolzar la inclusió C2.2 Es coneixen i s'aprofiten els recursos de la comunitat.
  18. 18. SÍNTESI DE LES DIMENSIONS I SECCIONS DIMENSIÓ A: CREACIÓ DE CULTURES INCLUSIVES SECCIONS: A1 CONSTRUIR COMUNITAT A2 ESTABLIR VALORS INCLUSIUS DIMENSIÓ B: ELABORAR POLÍTIQUES INCLUSIVES SECCIONS: B1 DESENVOLUPAR UNA ESCOLA PER A TOTHOM B2 ORGANITZAR EL SUPORT A LA DIVERSITAT DIMENSIÓ C DESENVOLUPAR PRÀCTIQUES INCLUSIVES SECCIONS: C1 ORQUESTRAR EL PROCÉS D'APRENENTATGE C2 MOBILITZAR RECURSOS
  19. 19. B. PROCÉS DE TREBALL <ul><li>Establir un grup coordinador representatiu de tota la comunitat escolar + amic/ga crític/a ( persona externa coneixedora de l'índex ) </li></ul><ul><ul><li>Funcions: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Presentar l'índex a l'escola </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Explorar coneixements del grup </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Preparar l'ús dels indicadors i preguntes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Conèixer l'opinió de tots els agents educatius </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Decidir de manera consensuada: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>les propostes de millora </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>les accions per dur-les a terme </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>la valoració de les fites assolides </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Això traduït en fases o etapes seria: </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  20. 20. ETAPA 1 INICIAR EL PROCÉS ETAPA 2 ANÀLISI DEL CENTRE ETAPA 5 ETAPA 3 AVALUACIÓ DEL ELABORACIÓ D'UN PROCÉS DE L'ÍNDEX PLA DE MILLORA AMB UNA ORIENTACIÓ INCLUSIVA ETAPA 4 IMPLEMENTACIÓ DELS ASPECTES SUSCEPTIBLES DE MILLORA
  21. 21. REFLEXIONS AL VOLTANT DE LA INCLUSIÓ <ul><li>“ La inclusió te a veure amb tots els nens i joves; es centra en la presència, la participació i l'èxit en termes de resultats valorats; implica combatre qualsevol forma d'exclusió; i es considera un procés que mai es dona per acabat. Una escola inclusiva és aquella que està en moviment més que aquella que ha assolit una determinada fita. </li></ul><ul><li>Ainscow, 2009 </li></ul>
  22. 22. Una concepció interaccionista de les diferències individuals i la seva relació amb l'aprenentatge escolar “ L'index substitueix el concepte Necessitats Educatives Especials pel de “ barreres per a l'aprenentatge i la participació” . Concepte que pretén subratllar l'adopció d'un model social d'explicació de les dificultats d'aprenentatge i la discapacitat, on aquestes no es consideren produïdes per la deficiències o problemàtiques personals dels alumnes, sinó com a resultat de les interaccions negatives entre actituds, accions, cultures, polítiques i pràctiques institucionals discriminatòries i condicions personals dels alumnes”. Onrubia, Javier, 2008
  23. 23. El racisme, el sexisme, el clasisme, la homofobia, les discapacitats i el tracte abusiu, comparteixen una arrel comuna d'intolerància vers la diferència i d'abús del poder existent per a crear i mantenir les desigualtats. En el projecte d'aconseguir que les escoles siguin més inclusives, s'estableixen les condicions per a que el professorat s'endinsi en el dolorós procés d'examinar les seves pròpies pràctiques i actituds.
  24. 24. DESAFIAMENT Garantir el dret a una educació de qualitat per a tots els alumnes sota unes condicions d'igualtat
  25. 25. AIXÒ EXIGEIX: <ul><li>Reduir les tanques que limiten la participació, la presència i l'aprenentatge de l'alumnat, eliminant tota mena de discriminació. </li></ul><ul><li>Maximitzar els esforços i els recursos pera proporcionar més i majors oportunitats a aquells que més ho necessiten </li></ul><ul><li>Instal·lar una cultura d'avaluació que promogui la innovació i el desenvolupament de millors condicions d'ensenyament que millorin el rendiment dels alumnes. </li></ul>
  26. 26. CONDICIONS <ul><ul><li>Projecte educatiu de centre orientat sobre principis d'inclusió i diversitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Clima escolar acollidor, de recolzament que valori i respecti les diferències com a factor de desenvolupament de la comunitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Lideratge i compromís de l'equip directiu, amb aprenentatge de tots els alumnes i docents. </li></ul></ul><ul><ul><li>Treball cooperatiu entre els diferents integrants de la comunitat educativa </li></ul></ul><ul><ul><li>Oportunitat de desenvolupament professional i reflexió contínua dels docents al voltant de les pràctiques educatives </li></ul></ul><ul><ul><li>Currículum flexible i accessible per a tots. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estratègies i metodologies d'atenció a la diversitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Criteris i procediments flexibles d'avaluació i promoció. </li></ul></ul><ul><ul><li>Disponibilitat de serveis i recursos de reforç </li></ul></ul><ul><ul><li>Participació activa de la familia en el procés </li></ul></ul><ul><ul><li>Generació de xarxes de col.laboració amb altres escoles I serveis de la comunitat </li></ul></ul>
  27. 27. GRACIES

  ×