Your SlideShare is downloading. ×

Slow Food

91

Published on

Fakta om Slow Food. God, ren og rettferdig mat, bli en med-produsent, om Smakens Ark, Terra Mardre og mye mer.

Fakta om Slow Food. God, ren og rettferdig mat, bli en med-produsent, om Smakens Ark, Terra Mardre og mye mer.

Published in: Food
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
91
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Hva  er   Slow  Food?   •  en  internasjonal  øko-­‐gastronomisk,       medlemstø6et,  ikke-­‐kommersiell  organisasjon   •  en  bevegelse  som  ble  s89et  i  1989  som  en   motreaksjon  mot  fast  food  og  en  stresset  hverdag   •  et  verdensomspennende  ne+verk  som  jobber   for  å  endre  måten  vi  produserer  og  spiser  mat  
 • 2. Slow  Food   Ne+verket:   Mer  enn  100  000  medlemmer  i  132  land  organisert  i  800   lokallag,  skoler,  sykehus,  ins8tusjoner  og  lokale  myndigheter,   sammen  med  1600  mat-­‐samvirker,  5000  matprodusenter,  1000   kokker,  400  akademikere  fra  150  land  er  representert  og  deltar  i   Terra  Madre  
 • 3. Convivium   Et  lokalt  Slow  Food  lag  med  mennesker  slike  som  deg,    som  er  oppta6  av  hva  de  spiser   Et  Convivium  organiserer  ak8viteter  som  gode  mål8der,     smakstes8ng,  kurs,  besøk  8l  produsenter,  skoler  og  markeder   Lokale  ma:ellesskap   Alle  som  er  delak8g  i  å  produsere  og  distribuere  mat,  og  er   kny6et  8l  et  geografisk  område  fra  et  historisk,  sosialt  og   kulturelt  perspek8v   Slike  maQellesskap  produserer  kvalitetsvarer  på  en   bærekra9ig  måte  
 • 4. Hva  gjør     Slow  Food?   •  Forsvarer  vår  re6  8l  nytelse     •  Fremmer  salg  av  god,  ren  og  reSerdig  mat     •  Stø6er  lokal  matproduksjon   Slow  Food  gjør  de+e  ved  å:   •  Koble  produsenter  med  med-­‐produsenter     •  Opplyse  forbrukerne     •  Verne  det  biologiske  mangfoldet     •  Arrangere  matrelaterte  ak8viteter   •  Drive  ne6verksbygging  med  likesinnede  
 • 5. Re+en  Cl  nytelse   Alle  mennesker  har  en  grunnleggende  re6  8l  å  dele   den  gleden  det  daglige  mål8d  mat  gir  oss,  mat  som     er  produsert  på  en  ansvarlig  måte  og  bevarer   mangfoldet  og  den  lokale  matkultur          
 • 6. Hva  slags  mat    er  Slow?   +  god   +  ren   +  reFerdig   =  bærekra9ig  kvalitetsmat  
 • 7. Det  smaker   godt   og  er  en   nytelse   å  spise  
 • 8. rent   maten  er  produsert  slik  at   den  ikke  skader  dyr,  natur   eller  mennesker    
 • 9. De  som  produserer     får  en     reSerdig   betaling  og  anerkjennelse    for  den  jobben  de  uQører  
 • 10. Hvorfor  lokal?   Frisk  og  god  smak:  sesongvarer,  høstet  når  de   er  på  si6  beste,  tar  hensyn  8l  lokale  variasjoner,  i  motsetning   8l  mat  som  har  vært  transportert  over  store  avstander   Reist  kortere:  mindre  transport,  mindre   emballasje,  det  vil  si  mer  miljøvennlig   Bedre  kunnskap  om  hva  vi  spiser  og  kontroll   med  hvordan  maten  blir  produsert   Bidrar  Cl  å  bevare  tradisjonelle,  bærekra9ige   produksjonsmetoder,  oppre6holder  dyrearter,  ny6evekster   og  matmangfold   Verner  og  oppre6holder  kulturlandskap  og  regionalitet        
 • 11. Sterke  bånd  mellom  produsenter,  forbrukere,    kokker,  skoler,  sykehus,lokale  myndigheter  og  lokale   Slow  Food  lag  skaper  sterke     lokalsamfunn       Å  bygge  sterke  og  effek8ve  lokalsamfunn  innebærer:   -­‐  å  utdanne  forbrukere  8l  å  bli  med-­‐produsenter   -­‐  å  fremme  korte  avstander  i  produksjonskjeden        
 • 12.  Med-­‐produsent?   “Ea%ng  is  an   agricultural  act.”   Wendell  Berry   “  En  med-­‐produsent  er  en   forbruker  som  vet  og  forstår   uQordringene  med  det  å   produsere  mat:  Kvalitet,   økonomi  og  produksjon,  det   kulinariske  aspektet.  Det  er  ikke   en  som  bare  forbruker.  Det  er  en   som  vil  vite.”   Carlo  Petrini  
 • 13. Kort  vei  fra  gård  Cl  gaffel   Alterna8ve  distribusjonskanaler  reduserer  avstanden  fra  jord  8l   bord  samt  kny6er  produsenten  og  med-­‐produsenten  sammen.   -­‐   Bondens  Marked   -­‐   Andelslandbruk   -­‐   Forbrukergrupper       -­‐   Direktesalg  
 • 14. Lærdom  på  Slow  Food  vis   …  en  måte  å  lære  barn  og  voksne  8l  å  forstå  mat,    hvordan  den  blir  produsert  og  hvor  den  kommer  fra   •oppmerksom  på  smaker  (Lære  om  smaker  med  smaksverksted  )   •  Kjøkkenhager  på  skoler   •  Produsentbesøk   •  Kurs  og  konferanser  
 • 15. Universitet  med    studier  i  gastronomi   •  verdens  første  universitet   med  studier  i  gastronomi     •  tverrfaglige  studier   •  studieturer   www.unisg.it  
 • 16. Prosjekter,  AkCviteter     og  Arrangementer  
 • 17. Terra  Madre     ne6verks  sammenkomster       -­‐  Hvert  2.  år,  internasjonalt  møte  i    Torino:  første  gang  i  2004    
 • 18. Hvorfor  Terra  Madre?       •  Å  synligjøre  arbeidet  8l  bønder,  fiskere  og  oppdre6ere  fra  hele   verden,  og  gi  dem  muligheten  8l  å  møtes  og  utveksle  erfaringer   •  å  markedsføre  småskala  og  stedsegen  produksjon  av   kvalitetsmat   •  Å  oppmuntre  8l  en  bærekra9ig  8lnærming  8l  matproduksjon,   som  en  motkra9  8l  en  standardisering  av  smak,  mul8nasjonale   selskapers  dominans,  og  feilak8ge  informasjon  om  genmodifisert   mat   •  Å  gi  oppmerksomhet  8l  forbindelsen  mellom  poli8kk  og   økonomi  i  utviklede  og  underutviklede  land   •  Å  garantere  menneskers  re6  8l  mat        
 • 19. Bevare  Biologisk  mangfold  
 • 20. S89elsen  ble  grunnlagt  i  2003  med  hensikt  å  stø6e  opp   om  og  bevare  verdensarven  av  arter,  dyreraser  og     ma6radisjoner.   www.slowfoodfoundaCon.com  
 • 21. Smakens  ark   -­‐  s89et  i  1994   -­‐   katalogiserer  mat  som       er  i  ferd  med  å  forsvinne   Presidier   -­‐   startet  i  2000   -­‐   Små  prosjekter  som  gis  8l   produsenter  som  fortjener     ekstra  stø6e  og  oppmerksomhet    
 • 22. Slow  Food  organiserer  arrangementer  over  hele  verden   med  hensikt  å  fremme  kvalitetsprodukter,  få  folk  Cl     å  møte  produsentene  og  understeke  verdien  av  kunnskap.   Arrangementene  spenner  fra  en  middag  i  nabolaget  Cl  internasjonale    sammenkomster.   Arrangementer   Salone  del  Gusto,  Italy   Slow  Fish,  Italy   Cheese,  Italy   Yokohama  Fair,  Japan   Taste  of  Slow,  Australia   Slow  Food  Na9on,  USA   Nordic  Flavour,  Latvia   Slow  Food  Fair  of  the  Good  Taste,   Germany   Salon  du  Gôut  et  des  Saveurs  d’Origines,   France  
 • 23. Kampanjer  og  Kommunikasjon   For  å  vekke  folks                                              oppmeksomhet.                        Slow  Food:    •se+er  i  gang  kampanjer:   ost  av  upasteurisert  melk,     reFerdig  handel  (bærekraWig  fiske)   •  utgir  en  rekke  publikasjoner:     bøker,  magasiner,  nyhetsbrev       •  Clbyr  regelmessig  oppdaterte   nyheter  og  informasjon    på   www.slowfood.com      
 • 24. Slow Food i Norge    Slow  Food  Oslo,  første  lag  i  Norge  s89et  1999      10  år  e6er  hadde  Slow  Food  flere  hundre        medlemmer  fordelt  på  13  lokallag      2009  hadde  Smakens  Ark  i  Norge      registrert  6  presidier        
 • 25. De  norske  presidiene    Brimost fra Undredal  Røykesild fra Sunnmøre  Tørrfisk fra Sørøya  Klippfisk fra Kristiansund  Villsau fra Kystlyngheiene  Pultost fra Oppland og Hedmark
 • 26. Slow Food handler om å dyrke de enkle gledene med god mat i godt selskap og koble matgleden med en forpliktelse overfor dyr, natur og mennesker.
 • 27. Finn  ut  mer   og  søk  e+er  Slow  Food    i  di+  nærområde   www.slowfood.com  
 • 28. Bli  med  på  å  utvikle                        Slow  Food   Ta  del  i  å  nyte  gleder   som  mangfoldet  av    verdens  beste  mat  gir  deg   Bli  medlem  og  ta  del  i  et  stort  og    internasjonalt  ne6verk  som  tar  vare  på  et  bærekra9ig    jordbruk,  dyreraser,  fiske  og  matproduksjon   www.slowfood.com   www.slowfood.no  
 • 29. Bilder:   Owen  Franken   Adam  Huggins   Malcolm  Mac  Garvin   Marcello  Marengo   Alberto  Peroli   Marcelo  Rossi  Scudero   Gianluca  Canè   Slow  Food  Archives   John  Tollefsen   Per  Chris8an  Bakken   Roar  Møll   Illustrasjon:  Aeragrafica  

×