Iloa työhön - työyhteisötaitoja

2,911 views

Published on

aineistossa käsitellään työyhteisön toiminnassa vaikuttavia tekijöitä.

Published in: News & Politics
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,911
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
44
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Iloa työhön - työyhteisötaitoja

 1. 1. www.ihanova.fi Ollaanko ihmisiksi - iloa työhön! työyhteisökouluttaja työnohjaaja Pekka Ihanainen [email_address] 0400 540868
 2. 2. www.ihanova.fi 1. Mitä se on, kun ollaan ihmisiksi tai ei olla? 2. Mistä kuluttavia tunteita tulee? 3. Työn ilon edellytyksiä 4. Arki ja jaksaminen 5. Mitä tehdä, kun kaikki ei ole kohdallaan?
 3. 3. www.ihanova.fi Mitä se on, kun ollaan ihmisiksi tai ei olla ? - juonitellaan - pakotetaan - petetään - pilkataan - kiusataan - asetutaan yläpuolelle - rikotaan luottamus - ei kuunnella - ei hyväksytä - ei anneta roolia/tehtävää masennus, ahdistus, uupuminen, häpeä kohtaamattomuus, neuvottomuus, piilou- tuminen viha, pelko, kateus ei onnea, iloa, tyytyväisyyttä
 4. 4. www.ihanova.fi Mitä se on, kun ollaan ihmisiksi tai ei olla? - osataan ja halutaan inhimillistä ammattitaitoa
 5. 5. www.ihanova.fi Mitä se on, kun ollaan ihmisiksi tai ei olla? - tunteiden tunnistaminen ja erottaminen toisistaan - yhteisöllisten ja kulttuuristen tunteiden huomaaminen - itsekseen tutkiskelemalla ja vuorovaikutuksessa - tunteet sekä ajatukset ja toiminta - prosessuaalisuus - ajallinen vuorovaikutuksellisuus - alttius ja halu kuulla ja nähdä tunteita - empatia tunneosaamisen perustana - tunteiden havaitsemista, jota voi oppia - tunteiden ilmaisemista - tunteiden käyttämistä (ilmaiseminen, toiminnan ja käyttäytymisen tekijöinä, kulttuuritunteiden viljely) - tunteiden vaikuttavuuden huomioon ottami- nen käyttäytymisessä, moraali - tunnetietoisuuden ja -osaamisen yhdistyminen harkitsevassa päätöksen- ja ratkaisujenteossa sekä toiminnassa tunnetietoisuus tunneosaaminen tunnevastuullisuus
 6. 6. www.ihanova.fi Mitä se on, kun ollaan ihmisiksi tai ei olla? inhimillinen keskeneräisyys kulttuuritunteet - hauraus - yksioikoisuus - pinnallisuus - saamattomuus - avoimuus - kunnioitus - rohkeus - nöyryys - omien arvoperustojen tiedostaminen - arvoperusta suhteessa työskentelyyn (itseis- ja välinearvot) - työhön liittyvät sopimukset ja niiden noudattamista ohjaavat arvot - arvoperustan kestävyys - arvoperustan muuttuminen - kannanotot työ- ja ammattialan itsekkäisiin ja epäitsekkäisiin pyrkimyksiin - tekojen aikaansaamien seurausten pohdinta ja huomioon otto työssä - työhön sitoutuminen/sitoutumattomuus - ristiriitojen sietäminen; ristiriidat kehityksen käyttövoimina - itsenäisen vallan arvostaminen ja käyttö moraalinen harkinta
 7. 7. ei tarvitse vihata, pelätä, olla kateellinen ei tarvitse tuntea ahdistusta, häpeää, neuvottomuutta on tilaa onnelle, ilolle, tyytyväisyydelle Mitä se on, kun ollaan ihmisiksi tai ei olla? www.ihanova.fi
 8. 8. www.ihanova.fi Mistä kuluttavia tunteita tulee?
 9. 9. www.ihanova.fi Työn ilon edellytyksiä henkilökohtaiset draamat sekä niiden emotionaalinen sisältö - yksilöllispersoonallinen suostuminen niiden kohtaa- miseen ja niistä oppimiseen - lähimmäisten draamojen kunnioitus ja yksilöllispersoo- nallisten laatujen (erilaisuuden) sietäminen henkilöityvät draaman ja niiden ei-yksilöllisen alkuperän tunnistaminen - sukupuolisuuden vaikuttavuus - työhön ja ammatillisuuteen liittyvät tekijät - yhteisölliset tapahtumat - yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tapahtumat
 10. 10. www.ihanova.fi Työn ilon edellytyksiä perustehtävä epävirallinen perustehtävä Perustehtävän ja epävirallisen perustehtävän dynamiikka tunteitten/yhteisöllisten tunteitten hoito ja ”käsittely”
 11. 11. www.ihanova.fi Työn ilon edellytyksiä Rakenteiden merkityksen ja roolin tajuaminen Vuorovaiku- tusrakenteet Johtamis- rakenteet Yhteistyö- rakenteet
 12. 12. www.ihanova.fi Työn ilon edellytyksiä Yhteisöllisyys ja sen muutoksen tajuaminen/perheyhteisöllisyys vanhempi - lapsi -dynamiikka - vanhemman vastuullisuus ja valta lapsi - lapsi -dynamiikka - vertaisuus ja taistelu - yksilöllisyys vahvojen sidosten päällystämä - yhteisöllisyys on pakko (välttämättömyys)
 13. 13. www.ihanova.fi Työn ilon edellytyksiä Yhteisöllisyys ja sen muutoksen tajuaminen/työyhteisöllisyys - tehtävien/työn muka- naan tuomat tasa- vertaisten aikuisten vastuu- ja valtasuh- teitten dynamiikat - joihin vahvasti kie- toutuu vanhempi-lap- si ja lapsi-lapsi -dy- namiikkoja - yksilöllisyys toteutuu erillisty- misen ja sulautumisen jännitteessä - yhteisöllisyys toteutuu riippumatto- muuden ja riippuvuuden jännitteessä
 14. 14. www.ihanova.fi Työn ilon edellytyksiä Yhteisöllisyys ja sen muutoksen tajuaminen/verkostoyhteisöllisyys - tasavertaisten aikuisten valta- ja vastuusuhdedynamiikat, jotka ankkuroituvat ja joiden arviointi- kriteereinä ovat organisaation ja työkentän perustehtävät - itsenäisten toimijoiden tehtävä- pohjaista yhteistoimintaa - yksilöllisyys on riippumatonta ainutkertaisuutta - yhteisöllisyys on tietoista ja ymmärrettyä yhteenkuuluvuutta
 15. 15. www.ihanova.fi Työn ilon edellytyksiä Yhteisöllisyys ja sen muutoksen tajuaminen/individualistinen yhteisöllisyys Yhteisö(t) y k s i l ö t - pyrkimys ja halu itsetietoisuuteen ja itsemääräämiseen (olla jotakin ainutkertaista, erillistä) - yhteisöllinen määrittyminen etäi- sempää kuin ennen ja vaikeasti hahmottuvaa (muodit, media…) - lähiyhteisöihin kuulumisen torjunta ja it- sellisyyden ja omavoimaisuuden korostus - kuitenkin yksilöllinen kaipaus johonkin (porukkaan, joukkoon) kuulumisesta (”heimoyhteisöllisyys” - fanit tms.) olla itse olla toisten kanssa
 16. 16. www.ihanova.fi Työn ilon edellytyksiä Sosiaalinen johtaminen 1. Aito läsnäolo ja vuoro- vaikutuksellisuus - kuunteleminen, hyväksyn- tä, todellisten roolien haku/ tarjonta - luottamuksellisuus - kuljeksiva johtaminen 2. Avoin kertominen - muutoksien vakuuttavat pe- rustelut riittävän ajoissa ja monta kertaa - virallisesti ja epävirallisesti 3. Tasavertaisuus - ei erillisasemia kenellekään - sopimuksista ja sovituista ra- kenteista kiinnipitäminen kaik- kien kohdalla 4. Oman rajallisuuden tunnusta- minen kaikille yhdessä - osaamattomuus, - inhimillinen raadollisuus 5. Johtamisasemansa ja roolinsa tiedostaminen - henkilökohtainen varmuus ja levollisuus - ihmisten kokemusten huo- mioonottaminen - ihmisten osallistumisen tukeminen - ihmisten vastuunoton tu- keminen - ihmisten arvostaminen
 17. 17. www.ihanova.fi Arki ja jaksaminen 1. Kun seuraavat kolme asiaa toimivat työssä, niin jaksaa hyvin; jos yksikin, selviytyy! - tulen kuunnelluksi, - tulen hyväksytyksi, - minulla on arvostettu rooli/tehtävä 2. Kehittämisen ja kehittymisen rinnalla tarvitaan kesken- eräisyyden sallimista: haurauden, yksioikoisuuden, pin- nallisuuden ja saamattomuuden! 3. Huumori ja kokeilun ilmapiiri (hulluttelu) 4. Voi olla/ on itselleen uskollinen - suhteessa ihmisiin - suhteessa aatteisiin/uskoihin - suhteessa kiinnostumisiin/harrastuksiin - suhteessa työhön 5. Hyvä/toimiva perusihmissuhde/suhteet 6. Arjen rutiinien rikkominen
 18. 18. www.ihanova.fi Mitä tehdä, kun kaikki ei ole kohdallaan? 1. Johtuu yksilöstä - yksilöllinen ´draama´ kohtuuton 2. Näyttää johtuvan yksilöstä, mut- ta onkin yliyksilöllinen/yhteisöllinen 3. Rakenteet pielessä/toimimattomia 4. Johtaminen/johtajuus pielessä 5. Historian haamut --> tuki/hoito --> pois työyhteisöstä --> yhteisöllisen tunnedyna- miikan tajuaminen; henkilöity- misestä vapautuminen --> päivittäminen/uusiminen --> käskytyksestä kuuntele- vaan jämäkkyyteen --> jaetun johtamisen oppimi- nen --> johtajuuden yhteisyys -->tunnistaminen, vapautumi- nen
 19. 19. www.ihanova.fi ILOA TYÖHÖN Vapaus Turvallisuus Arvostus
 20. 20. www.ihanova.fi ROHKEUTTA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN? Tajua jakautuneisuus! kun jotakin syntyy jostakin: se syntyy pienien vuorovaikutuksessa olevien osien kentästä Ymmärrä alhaalta syntyvä kontrolli! kontrolli kasvaa paikallisista, samanaikaisista, toisistaan riippumattomista akteista Asiat jalostuu pallotellessa! vahvista löytämääsi ideaa, kielellistä ilmaisuasi, taitoa, jotta voit käyttää sitä uudestaan Kasvu tapahtuu ketjuuntumisten kautta! kasvu etenee yksinkertaisesta monimutkaiseen, tarvitaan aikaa jokaisen osan ”testaamiseen” toisten osien kanssa Maksimoi rönsyjä ja katvealueita! moninainen kokonaisuus voi mukautua maailmaan lukemattomissa päivittäisissä minikumouksissa säilyen kuitenkin suhteellisen pysyvässä tilassa Kunnioita virheitä! sovinnaisten tapojen ja tekemisten ja ajatusten ulkopuolelle meneminen on erottamaton virheistä Älä jahtaa optimaalisuutta! selviytyminen onnistuu monisuuntaisten tavoitteiden sisällä Etsi pysyvää epätasapainoa! säilytä sekä tasapaino että epätasapaino; ”surffaa” reunalla koskaan lopettamatta ja putoamatta Muutos muuttaa itseään! perustoissa vuorovaikuttavat voimat muuttavat sääntöjä tapahtumien edetessä (Kevin Kelly)
 21. 21. www.ihanova.fi ROHKEUTTA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN? Peter Senge: kymmenen haastetta, jotka työyhteisön kehittäjät kohtaavat Aloittaminen ” Tällaiseen ei ole aikaa!” ” Emme saa minkäänlaista apua!” ” Tämä ei ole tärkeää.” ” He eivät elä kuten opettavat!” Ylläpitäminen ” Eihän tämä ole …” ” Tämä homma ei toimi!” ” Nehän käyttäytyvät kuin jokin kultti!” Suuri mullistus ” Meidän ei ikinä anneta tehdä näin!” ” Keksimme vanhoja asioita uudestaan.” ” Mihin oikein olemme menossa?”

×