• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Beques Mon Agrari
 

Beques Mon Agrari

on

 • 315 views

 

Statistics

Views

Total Views
315
Views on SlideShare
315
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Beques Mon Agrari Beques Mon Agrari Document Transcript

  • BEQUES DE COL·LABORACIÓ PROJECTE: EL MÓN AGRARI A LES TERRES DE PARLA CATALANA A 30 de juliol de 2009, les següents entitats: * Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana. c/ Carme, 47 (IEC) 08001 Barcelona. Tel. 933248585 ext. 131. A/e: ccepc@iec.cat www.ccepc.org * Fundació del Món Rural. Av, Prat de la Riba, 27, 1a. 25008 Lleida. Tel. 973229360. A/e: anna.vilaseca@fmr.cat www.fmr.cat * Institut Ramon Muntaner. Fundació Privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana. Mas de la Coixa, Rotonda Eix de l'Ebre N240, s/n. 43770 Móra la Nova. Tel. 977401757. A/e: mcarme@irmu.org www.irmu.org convoquen 3 beques de col·laboració dins el projecte "El món agrari a les terres de parla catalana". Les beques tindran com a objectiu la recollida d’imatges sobre el Món Agrari des del s. XIX i fins a l’actualitat en diferents àmbits territorials. Aquestes imatges contribuiran a la creació del Banc d’Imatges i de la documentació per a les exposicions que estan programades posteriorment. 1. Característiques S’atorgaran un total de 3 beques de col·laboració per a la localització, recollida i documentació d’imatges sobre el món agrari. Les persones que optin a aquestes beques hauran de dedicar entre 20 i 30 hores setmanals al projecte. L’horari es concretarà amb les entitats convocants i anirà en funció de la dinàmica del propi projecte. Les persones becades disposaran d’uns centres de referència i de punts de suport en el territori per a desenvolupar la seva activitat. 1
  • 2. Dotació de la beca Cada beca estarà dotada amb 3.000 € i la seva durada serà entre el 20 de setembre i el 20 de desembre de 2009. Les despeses generades en concepte de desplaçament es pagaran a banda. 3. Candidats Poden optar-hi investigadors/dores del món dels centres i instituts d’estudis i estudiants o llicenciats universitaris. 4. Documentació requerida • Formulari de sol·licitud de la beca • Fotocòpia del DNI o passaport de la persona o persones sol·licitants • Currículum vitae del sol·licitant • Aval del centre o institut d’estudis o d'altra institució al qual s’adscriu o adscriuen l’investigador/s que presenten la sol·licitud. 5. Sol·licituds i termini de presentació Cadascuna de les tres beques té assignat un territori d'actuació i un centre de suport i gestió: - Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana: demarcacions de Barcelona, Girona, Illes Balears i Catalunya del Nord. - Fundació del Món Rural: demarcacions de Lleida, Andorra i la Franja nord. - Institut Ramon Muntaner: demarcacions de Tarragona, Terres de l'Ebre, la Franja sud, País Valencià i l'Alguer. Les sol·licituds i la documentació requerida han de ser enviades al centre de suport corresponent. El termini de presentació de les sol·licituds és el 10 de setembre de 2009. 6. Tramitació Les sol·licituds seran examinades per una comissió formada per representants de les entitats convocants, que podran convocar entrevistes amb els/les aspirants si ho consideren oportú. 7. Criteris de valoració Les sol·licituds seran valorades a partir de l’aplicació dels següents criteris: a) Currículum de l’investigador/dora. b) Flexibilitat horària. 2
  • c) Disponibilitat de carnet de conduir i vehicle. d) Pertinença a un centre o institut d’estudis. 8. Resolució La comissió formada per representants de les tres entitats convocants serà l’encarregada de resoldre la concessió d’aquests encàrrecs de treball, tenint en compte les propostes. El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic la segona quinzena del mes de setembre de 2009. L’atorgament o la denegació de la beca es notificarà per escrit a les persones interessades en un termini de quinze dies des de la data de resolució. 9. Forma de pagament dels ajuts En el moment de la concessió de la beca es realitzarà un primer pagament del 25% de l’import total i el pagament del 75% restant es realitzarà en tres pagaments mensuals del mateix import. Els pagaments es realitzaran a través de minuta presentada per l’investigador/dora. Al pagament se li aplicaran les retencions segons la normativa fiscal vigent. 10. Presentació del treball Els beneficiaris hauran d’haver complert amb els objectius marcats a finals del mes de desembre. Periòdicament incorporaran la informació que vagin recollint en el format i seguint les indicacions que se’ls hagi facilitat des de la direcció del projecte. 11. Obligacions dels beneficiaris A més de l’obligació descrita a la base anterior, els beneficiaris dels ajuts es comprometen a: - Proporcionar en tot moment la informació que els sigui requerida per part de les entitats convocants. 12. Renúncia Si en algun moment alguna de les persones becades ha de renunciar, ho haurà de comunicar per escrit a les entitats convocants i fer-hi constar els motius de la renúncia. En el cas que ja hagi percebut una part de l’import de l’ajut de la beca l’haurà de reintegrar juntament amb els interessos meritats. 13. Revocació Les entitats convocants poden procedir a la revocació total o parcial de les beques en els supòsits següents: 3
  • a) Incompliment de l’obligació b) La desviació respecte als objectius inicials, prèvia audiència amb els interessats. c) Incompliment de les obligacions previstes en aquestes bases. 14. Propietat intel·lectual Les entitats convocants es reserven els drets del projecte. La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució del jurat, que serà inapel·lable. 4
  • Núm. de Registre: SOL·LICITUD DE LA BECA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA : • Fotocòpia del DNI o passaport de la persona sol·licitant. • Currículum vitae del sol·licitant o de les persones que formin part del grup de recerca que sol·licita la beca. • Aval del centre o institut d’estudis al qual s’adscriu o adscriuen l’investigador/s que presenten la sol·licitud. • Fotocòpia del NIF del Centre o Institut d’Estudis. Com a sol·licitant declaro: Que són certes i completes les dades d’aquesta sol·licitud, així com tota la declaració annexa i em comprometo, si aconsegueixo la beca, a complir les condicions que s’especifiquen a la convocatòria. Signatura del sol·licitant/ dels membres del grup de treball, A .................................................................., ......... de/d’.....................de 200... 5