Sibilacions preescolar

1,112 views
1,002 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,112
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
287
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sibilacions preescolar

 1. 1. El nen petit amb sibilacions: diferents nens diferents tractaments. Què hi ha de nou?
 2. 2. El nen petit amb sibilacions: serà un adult amb asma? Nens preescolars: 1 de cada 3 presenta sibilacions. Bush. Practice imperfect-treatment for wheezing in preeschoolers. N Engl J Med 2009. No tots els nens petits amb sibilacions seran ? adults amb asma Nens escolars i adolescents: 1 de cada 10 presenta sibilacions. Carvajal-Ureña. Variaciones geográficas en la prevalencia de síntomas de asma en los niños y adolescentes españoles. International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) fase III España. Arch Bronconeumol 2005.
 3. 3. El nen petit amb sibilacions: serà un adult amb asma? Sibilacions del preescolar ≠ Asma Sibilacions del preescolar: “Wheezing syndrome” grup heterogeni malalties   Diferents alteracions genètiques   Expressió en diferents fenotips   Igual expressió clínica: sibilacions
 4. 4. El nen petit amb sibilacions: diferents fenotips 60% 40% SIBILACIONS SIBILACIONS PERSISTENTS PRECOCES TRANSITÒRIES 20% SIBILACIONS 20% SIBILACIONS PERSISTENTS PERSISTENTS NO ATÒPIQUES ATÒPIQUES
 5. 5. El nen petit amb sibilacions: diferents fenotips SIBILACIONS PRECOCES TRANSITÒRIES (60%)   1r episodi en el 1r any de vida.   Remissió de les bronquitis als 3-6 anys.   No antecedents familiars ni personals d’atòpia.   Funció pulmonar ↓ al naixement (abans del 1r episodi): disminució del diàmetre bronquial. La FP seguirà disminuïda als 16 anys*.   Factors de risc: prematuritat, mare fumadora, gènere masculí, assistència precoç llar d’infants. *Morgan. Outcome of asthma and wheezing in the first 6 years of life. Am J Resp Crit Care 2005.
 6. 6. El nen petit amb sibilacions: diferents fenotips SIBILACIONS PERSISTENTS NO ATÒPIQUES (20%) Virus respiratori sincitial Foto VRS   1r episodi en el 1er any de vida.   Remissió de les bronquitis als 13 anys.   Sovint 1r episodi post-infecció VRS.   Bronquitis recurrents desencadenades per virasis.   No sensibilització al·lèrgica.   Funció pulmonar normal al naixement.   Hiperreactivitat bronquial post infecció VRS que disminueix amb l’edat fins desaparèixer cap als 13 a.   Alteració funcional del to bronquial: PBD +.
 7. 7. El nen petit amb sibilacions: diferents fenotips SIBILACIONS PERSISTENTS ATÒPIQUES (20%)   Sibilacions comencen 2n o 3r any.   Persisteix després dels 13 anys.   Història familiar i/o personal d’atòpia.   IgE ↑, eosinofília.   Predisposició genètica per al desenvolupament de respostes Th-2: deriva cap a l’activació d’eosinòfils i la producció de IgE .   Funció pulmonar normal al néixer, disminuïda després: deteriorament abans dels 5 anys, persistirà tota la vida. Th-1   Hiperreactivitat bronquial i PBD + que persisteixen amb l’edat.   “Veritables asmàtics”. Th-2 Inmunitat Balanç protectora citoquinas asma
 8. 8. ATOPIA Factores Gens implicats en el Genètica ambientales creixement pulmonar: ADAM33 ASMA: DIFERENTS FENOTIPS Desenvolupament Resposta de la via aèria immunològica Exposició de la mare a organoclorats, productes químics de la Inflamació Inflamació casa, paracetamol, tabac... eosinofílica neutrofílica
 9. 9. El nen petit amb sibilacions: diagnòstic ASMA Estudi al·lergològic Clínica DIAGNÒSTIC Estudi funcional respiratori
 10. 10. El nen petit amb sibilacions: diagnòstic SIBILACIONS DEL NEN PETIT Estudi al·lergològic Clínica DIAGNÒSTIC Estudi funcional respiratori
 11. 11. El nen petit amb sibilacions: diagnòstic CRITERIS DIAGNÒSTICS:   3 bronquitis   1 bronquiolitis i 2 bronquitis Amb bona resposta a broncodilatadors Asma en Pediatria. Institut Català de la salut, 2008. Guies de pràctica clínica i material docent, núm. 12.
 12. 12. El nen petit amb sibilacions: maneig QUI cal tractar ?
 13. 13. CLASSIFICACIÓ CLÍNICA DE L ‘ASMA INFANTIL Síntomas Función Exacerbaciones con ejercicio pulmonar Persistente Grave Persistente Moderada Episódica Frecuente Episódica Ocasional
 14. 14. El nen petit amb sibilacions: maneig Nen gran Nen petit CLASSIFICACIÓ CLÍNICA DE L ‘ASMA INFANTIL Factores Genètica ambientales Síntomas Función Exacerbaciones con ejercicio pulmonar ASMA: DIFERENTS Persistente Grave FENOTIPS Persistente Moderada Desenvolupament Resposta de la via aèria immunològica Episódica Frecuente Episódica Ocasional QUIN NEN SERÀ UN VERITABLE ASMÀTIC?
 15. 15. El nen petit amb sibilacions: maneig 40 total 30 Prevalença (%) Persistents no 20 atòpiques Persistents 10 atópiques 20% Precoces transitòries 60% 20% 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Edat (anys) Taussig. J Allergy Clin Immunol 2003.
 16. 16. El nen petit amb sibilacions: maneig European Respiratory Society: Task Force’s Report. Managing preschool children in primary care. Definition, assessment and treatment of wheezing disorders in preschool children: an evidence- based approach. Brand et al. Eur Respir J 2008. Episodic wheeze: sibilacions episòdiques en associació a refredats vírics, sense símptomes entre les infeccions virals. Multiple trigger wheeze: alguns nens, especialment els atòpics, tenen sibilacions després d’exposar-se a diferents detonants com exercici, fum de tabac, al·lèrgens, aire fred i infeccions virals. Sovint tenen símptomes entre episodis de sibilacions. Útil en la pràctica clínica...
 17. 17. El nen petit amb sibilacions: maneig QUIN NEN SERÀ UN VERITABLE ASMÀTIC? INDEX PREDICTIU D’ASMA: IPA Nens amb >3 episodis sibilacions: Criteris majors: Sensibilitat 60% Antecedents d’asma als pares Especificitat 80% Dermatitis atòpica Sensibilització a ≥1 aeroal·lergen Criteris menors: Sensibilització a llet, ou o cacahuet Sibilants no desencadenats por virasis VPN 94% a 6 anys Eosinofília ≥ 4% 1 criteri major VPN 86% a 13 anys o 2 menors Guilbert. Atopic characteristics of children with recurrent wheezing at high risk for the development of chilhood asthma. J Allergy Clin Immunol 2004.
 18. 18. El nen petit amb sibilacions: maneig INDEX PREDICTIU D’ASMA: IPA Nens amb > 3 episodis sibilacions: Criteris majors: Antecedents d’asma als pares Dermatitis atòpica Episodic wheeze Sensibilització a ≥1 aeroal·lergen Multiple trigger wheeze Criteris menors: Sensibilització a llet, ou o cacahuet Sibilants no desencadenats por virasis Eosinofília ≥ 4% Nou repte : Tractament específic segons fenotip.
 19. 19. El nen petit amb sibilacions: maneig QUAN cal tractar ?
 20. 20. El nen petit amb sibilacions: QUAN cal tractar? El 80% dels asmàtics comencen a tenir símptomes abans dels 6 anys de vida Factores Genètica ambientales ASMA: DIFERENTS FENOTIPS Desenvolupament Resposta de la via aèria immunològica Esdeveniments abans del naixement i durant els primers 3-6 anys de la vida són claus per determinar: - Pronòstic de l’asma a l’edat adulta. - La funció pulmonar a l’edat adulta. Saglani. The early-life origins of asthma. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2007.
 21. 21. El nen petit amb sibilacions: QUAN cal tractar? Perennial allergen sensitisation early in life and chronic asthma in children: a birth cohort study. Illi et al. Lancet 2006. N = 1314 nens amb sibilacions abans de 3 anys. Seguiment del naixement als 13 anys. Els nens que presentin sensibilització atòpica a aeroal·lergens o aliments en els primers anys de la vida iniciaran i perpetuaran una resposta inflamatòria al·lèrgica clau en la patogènesi de l’asma: fenotip persistents atòpics. Els preescolars amb sibilacions que no patien sensibilització en els primers 3-6 anys de la vida presentaven al final de l’edat escolar o abans regressió dels símptomes i normalització de la funció pulmonar.
 22. 22. El nen petit amb sibilacions: QUAN cal tractar? Wheezing rhinovirus illnesses in early life predict asthma development in high-risk children. Jackson et al. Am J Respir Crit Care Med 2008. Les sibilacions per rinovirus abans dels 3 anys d’edat s’associen a asma a l’edat de 6 anys molt més fortament (odds ratio 25.6) que la sensibilització a aeroal·lergens o les sibilacions per VRS (odds ratio 3.4) .
 23. 23. El nen petit amb sibilacions QUAN cal tractar ? La inflamació de la via aèria està present en els nens amb asma i fins i tot en lactants. Krawiec. Am J Respir Crit Care Med 2001;163:1338-43. No sols hi ha evidència d’inflamació sinò que també hi ha presència de remodelament de la via aèria en lactants. Pohunek. Eur Respir J 1997;10 suppl 25:160. El gruix de la membrana basal de la via aèria de nens petits amb asma mal controlat no és diferent dels adults amb asma greu, i no es correlaciona amb la durada de l’asma. Payne. Am J Respir Crit Care Med 2003;167:78-82.
 24. 24. El nen petit amb sibilacions: QUAN cal tractar? Outcome of asthma and wheezing in the first 6 years of life. Morgan. Am J Resp Crit Care 2005. n= 1.246 nens. Seguiment del naixement fins als 16 anys. Control del nombre d’episodis sibilacions, funció pulmonar i sensibilització al·lèrgica. Els patrons de prevalença d’episodis de sibilacions i la funció pulmonar estan establerts a l’edat de 6 anys i no canvien a l’edat de 16 anys en els nens que van començar a presentar sibilacions durant els anys preescolars.
 25. 25. El nen petit amb sibilacions: QUAN cal tractar?   Un 80% dels asmàtics han començat l’asma abans del 6 anys.   El fenotip de sibilacions persistents atòpiques és el que presenta major disminució de la funció pulmonar.   Els asmàtics atòpics neixen amb funció pulmonar normal que es deteriora abans dels 6 anys de vida .   Després d’aquesta edat no semblen presentar major deteriorament, independentment de la severitat de l’asma i del tractament antiasmàtic.   Els nens amb símptomes lleus que sibilen només amb infeccions víriques tenen símptomes lleus a l’edat adulta.   Els nens amb símptomes severs i els que sibilen amb factors diferents de les infeccions víriques tenen símptomes més greus a l’edat adulta. Morgan. Outcome of asthma and wheezing in the first 6 years of life. Am J Resp Crit Care 2005. Phelan. The Melbourne Asthma Study:1964-1999. J Allergy Clin Immunol 2002. Sears. A logitudinal cohort study of childood asthma followed to adulthood. N Engl Med 2003.
 26. 26. El nen petit amb sibilacions: QUAN cal tractar? Persistents atòpics: finestra d’oportunitat del naixement als 6 anys de vida. INTERVENCIÓ PRECOÇ Saglani. The early-life origins of asthma. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2007.
 27. 27. El nen petit amb sibilacions: maneig COM cal tractar ?
 28. 28. El nen petit amb sibilacions: tractament Tractament no farmacològic   Eliminar l’exposició a tabac: inexcusable.   Evitació al·lèrgens: insuficient evidència.   Educació dels pares o cuidadors. Tractament de la crisi aguda de sibilacions Tractament de manteniment
 29. 29. El nen petit amb sibilacions: tractament Tractament no farmacològic Tractament de la crisi aguda de sibilacions   β-2 adrenèrgics de curta durada   Corticoides orals   Corticoides inhalats Tractament de manteniment
 30. 30. El nen petit amb sibilacions: tractament Tractament de la crisi aguda de sibilacions β-2 ADRENÈRGICS DE CURTA DURADA  No tots els preescolars amb sibilacions responen als β-2 adrenèrgics.  És adequat fer un tractament de prova amb β-2 adrenèrgics administrats amb una càmera espaiadora adient i una màscara facial apropiada.  Amb càmera espaiadora més eficient que nebulitzat.
 31. 31. El nen petit amb sibilacions: tractament Tractament de la crisi aguda de sibilacions Corticoides orals Oral prednisolone for preschool children with acute virus-induced wheezing. Panickar. N Engl J Med 2009. N = 687 nens, edat 10m a 5 anys. Prednisona oral x 5 dies vs placebo a l’ inici episodi sibilacions induïdes per virus. Prednisolona no va ser superior a placebo per disminuir els dies d’hospitalització, ni la intensitat dels símptomes, ni l’ús d’albuterol.
 32. 32. El nen petit amb sibilacions: tractament Tractament de la crisi aguda de sibilacions Corticoides orals Prednisolone reduces recurrent wheezing after a first wheezing episode associated with rinovirus infection or eczema. Lethinen. J Allergy Clin Immnunol 2007.   Prednisolona no va ser eficaç durant l’episodi agut de sibilacions.   Estudi de seguiment d’1 any: prednisolona redueix el nombre de sibilacions recurrents després d’un episodi de sibilacions per rinovirus.   Els nens infectats per rinovirus tenen més eosinòfils en sang i una major prevalença d’atòpia que els nens infectats per VRS.
 33. 33. El nen petit amb sibilacions: tractament Tractament de la crisi aguda de sibilacions Corticoides orals Asthma in preschool children: the next challenge. Saglani and Bush. Curr Opin Allergy and Clin Immnunol 2009. “Està clar que la prednisolona ha estat prescrita en excès en el passat en els preescolars amb sibilacions induïdes per virus (Episodic wheeze)”. Corticoides orals en la crisi aguda :   Episodis greus .   Alta sospita de fenotip persistent atòpic (IPA + / multiple trigger wheeze).   Resposta variable segons virus causant: millor resposta rinovirus, poc útil en infeccions per VRS .
 34. 34. El nen petit amb sibilacions: tractament Tractament de la crisi aguda de sibilacions Corticoides inhalats Preemptive use of high-dose Fluticasone for virus-induced wheezing in young children. Ducharme. N Engl J Med 2009. N = 129 nens, edat 1 a 6 anys Fluticasona 750 µg/12h x 10 dies vs placebo a l’inici infecció vies resp altes . Durada estudi: 6m-1 any El tractament preventiu amb altes dosis de fluticasona durant l’episodi agut va disminuir un 50% l’ús de corticoides de rescat. Va disminuir la severitat dels episodis i l’ús d’albuterol. Els nens tractats amb Fluticasona van tenir un guany inferior de pes i talla. No es pot recomanar l’ús preventiu d’altes dosis de GCI inhalats durant l’episodi agut de sibilacions per la manca de seguretat.
 35. 35. El nen petit amb sibilacions: tractament Tractament de la crisi aguda de sibilacions   β-2 adrenèrgics de curta durada:   Sí. En càmera espaiadora.   Corticoides orals:   en episodis greus, ↓ ús en atenció primària.   nens amb IPA +/ multiple trigger wheeze.   baixa eficàcia en nens <1 any.   Corticoides inhalats:   a altes dosis: útils però no segurs.
 36. 36. El nen petit amb sibilacions: tractament Tractament no farmacològic: Tractament de la crisi aguda de sibilacions Tractament de manteniment:   Corticoides inhalats   Montelucast
 37. 37. El nen petit amb sibilacions: tractament Tractament de manteniment: CORTICOIDES INHALATS  Els GLUCOCORTICOIDES INHALATS són els fàrmacs més eficaços pel control de l’asma .  Els GLUCOCORTICOIDES INHALATS són eficaços pel control de les sibilacions recurrents del nen petit?
 38. 38. El nen petit amb sibilacions: tractament CORTICOIDES INHALATS Efficacy of Inhaled Corticosteroids in Infants and Preschoolers With Recurrent Wheezing and Asthma: A Systematic Review With Meta-analysis Jose A. Castro-Rodriguez, Gustavo J. Rodrigo. Pediatrics 2009. Els preescolars amb sibilacions recurrents o asma tenen menys exacerbacions, milloren els seus símptomes i milloren la funció pulmonar durant el tractament amb corticoides inhalats.
 39. 39. El nen petit amb sibilacions: tractament CORTICOIDES INHALATS Efficacy of Inhaled Corticosteroids in Infants and Preschoolers With Recurrent Wheezing and Asthma: A Systematic Review With Meta-analysis Jose A. Castro-Rodriguez, Gustavo J. Rodrigo. Pediatrics 2009. L’efecte del corticoides inhalats és superior en el nens amb diagnòstic d’asma que de sibilacions induïdes per virus.
 40. 40. El nen petit amb sibilacions: tractament CORTICOIDES INHALATS   L’eficàcia dels GLUCOCORTICOIDES INHALATS en nens petits és menys clara que en edats posteriors.  La resposta a GLUCOCORTICOIDES INHALATS és millor a més edat i en nens amb factors de risc per patir asma veritable (INDEX PREDICTIU D’ASMA: IPA+) Inflamació neutròfils: Inflamació eosinòfils: Pobra resposta a Bona resposta a glucocorticoides glucocorticoides
 41. 41. El nen petit amb sibilacions: tractament CORTICOIDES INHALATS   Els GLUCOCORTICOIDES INHALATS administrats molt precoçment, poden modificar la història natural de l’asma? Podem evitar que nens amb sibilacions recurrents deixin de presentar-ne en el futur?
 42. 42. El nen petit amb sibilacions: tractament CORTICOIDES INHALATS Estudi PEAK Prevention of Early Asthma in Kids   285 nens de 2 a 3 anys.   >3 episodis sibilacions + índex predictiu d’asma: IPA+.   100 mcg Fluticasona /12 h vs placebo x 2 anys.   Seguiment durant 1 any més sense medicació . Guilbert. N Engl J Med 2006;354:1985-1997.
 43. 43. PERIODE TRACTAMENT (2a): PERIODE OBSERVACIÓ (3a): Estudi PEAK -  ↑ dies sense símptomes No diferència significativa en: -  ↓ tasa d’exacerbacions - dies lliures de símptomes -  tasa d’exacerbacions -  ↓ ús medicació de rescat -  funció pulmonar L’increment de talla va ser de 1.1 cm menys en el grup fluticasona durant el tractament, però al final de l’estudi va ser de 0.7 cm menys. Guilbert. N Engl J Med 2006;354:1985-1997.
 44. 44. El nen petit amb sibilacions: tractament CORTICOIDES INHALATS  L’ús precoç de CORTICOIDES INHALATS NO MODIFICA LA HISTÒRIA NATURAL DE L’ASMA: per tant aquests no s’haurien d’utilitzar en preescolars amb episodis de sibilacions intermitents lleus. És millor esperar a tenir un fenotipus establert d’alt risc per a patir asma. Guilbert. N Engl J Med 2006;354:1985-1997. Murray. Lancet 2006;368:754-62.
 45. 45. El nen petit amb sibilacions: tractament MONTELUKAST ANTAGONISTA DELS RECEPTORS DE LTC4, LTD4, LTE4 LTC4, LTD4, LTE4 (eosinòfils, basòfils, mastòcits, macròfags i monòcits) Broncoconstricció potent Hipersecreció mucosa Augment de la permeabilitat vascular Augment dels eosinòfils en sang ACTIVITAT ANTIINFLAMATÒRIA: •  Diferent als corticoides (Corticoides inhibeixen factors proinflamatoris però no els leucotriens) •  Complementària i additiva als corticoides
 46. 46. El nen petit amb sibilacions: tractament   Van Schaik. Increased production of IN-γ and cysteinyl leukotriens in virus –induced wheezinginy. J Allergy Clin Immunol 1999;103:630-6. “Hi ha un augment de CysLT al rentat nasal de lactants amb sibilacions induïdes pe virus”.   Krawiec. Persistent wheezing in very young children is associated with lower respiratory inflamation. Am J Resp Crit Care 2001;163:1338-43. “Hi ha un augment de CysLT al rentat broncoalveolar de nens amb sibilacions recurrents”.   Panettieri. Effects of LTD4 on human airway smooth muscle cell proliferation. Am J respir Cell Mol Biol 1998;19:453-61. “Els CysLT tenen un paper important en el remodelament de les vies respiratòries, especialment en la hipertròfia i la hiperplàsia del múscul llis de les vies respiratòries en pacients amb asma”.
 47. 47. El nen petit amb sibilacions: tractament Síntesis de leucotrienos durante la bronquiolitis causada por el virus respiratorio sincitial: influencia de la edad y la atopia. Piedimonti. Pediatric Pulmonology 2005;40:285-291. N=58 (1-12 mesos) 33 bronquiolitis / 25 controls Mesura de LTE4 en orina. El nivell de LTE4 en orina fou 8 vegades superior en els lactants amb bronquiolitis. Els nivells van ser més elevats en lactants <6m, amb antec d’èczema o hª familiar d’asma.
 48. 48. El nen petit amb sibilacions: tractament Montelukast redueix les exacerbacions asmàtiques en nens de 2 a 5 anys d’edat amb asma intermitent. Bisgaard. Am J Resp Crit Care Med 2005,171:315-22. Montelukast (n=278) vs placebo (n=271) durant 12 mesos.
 49. 49. El nen petit amb sibilacions: tractament   Eficàcia dels GLUCOCORTICOIDES INHALATS : millor resposta a més edat, amb factors de risc d’asma (índex predictiu asma +) i a més gravetat dels símptomes. Roorda. J Allergy Clin Immunol 2001;108:540-6. Bacharier. J Allergy Clin Immunol 2009;123:1077-82.   Eficàcia de MONTELUKAST: millor resposta en els més petits , en els de menor durada de la malaltia , amb factors de risc d’asma (índex predictiu asma +) i en l’asma induïda per l’esforç. Szefler.J Allergy Clin Immunol 2005;115:233-24. Szefler.J Allergy Clin Immunol 2007;120:1043-50.
 50. 50. El nen petit amb sibilacions: tractament Tractament Medicació Medicació de escalonat de control rescat Sense medicació de control 1 - Grau de Control + GCI dosi baixa 2 ó montelukast Avaluació del GCI dosis medias Broncodilatador compliment i 3 ó acció ràpida GCI dosi baixa + montelukast a demanda tècnica GCI dosi mitjana + montelukast inhalatòria. 4 GCI dosis altas + montelukast 5 Control Si no control añadir: ambiental. AA-β2-AL* GC oral 6 Asma en Pediatria. Institut Català de la salut, 2008. Guies de pràctica clínica i material docent, núm. 12.
 51. 51. El nen petit amb sibilacions: tractament Tractament de manteniment: EPISODIC WHEEZE Montelucast Redueix els episodis induïts per virus Pot ser iniciat al primer signe de refredat víric Corticoides inhalats Baixa efectivitat en nº i severitat dels episodis Tractament de manteniment: MULTIPLE TRIGGER WHEEZE Corticoides inhalats Efectius: millora símptomes, ↓ episodis, ↓ hipereactivitat Menor efectivitat a menor edat, <1 any Eficàcia superior a montelucast Montelucast Redueix símptomes i episodis European Respiratory Society: Task Force’s Report. Menys efectiu que corticoides inhalats Eur Respir J 2008.
 52. 52. El nen petit amb sibilacions: tractament Montelukast: ús episodic i curt en asma episòdica Montelukast té un ràpid inici d’acció i podria ser útil utilitzat de manera intermitent. Short-Course Montelukast for Intermittent Asthma in Children Robertson et al. Am J Respir Crit Care Med 2007;175: 323–329. N = 220 nens, edat 2 a 14 anys. Montelukast iniciat als primers símptomes de catarro víric mínim 7 dies o fins resolució símptomes durant 48h vs placebo. 681 episodis vírics: 345 montelukast/336 placebo Seguiment durant 12 mesos. Un tractament curt de montelukast introduït al primer signe d’infecció respiratòria vírica redueix l’utilització de serveis sanitaris, millora els símptomes d’asma i disminueix el nombre de dies d’absència a l’escola i a la feina per part dels pares. No va disminuir el nombre d’hospitalitzacions, la durada dels episodis ni l’ús de corticoides orals.
 53. 53. El nen petit amb sibilacions: tractament Montelukast: ús episodic i curt en asma episòdica Episodic use of an inhaled corticosteroid or leukotriene receptor antagonist in preschool children with moderate-to-severe intermittent wheezing. Bacharier et al. J Allergy Clin Immunol 2008;122: 1127-35. N = 238 nens, edat 12 a 59 mesos. Al primer signe d’infecció respiratòria vírica: a)  Montelukast x 7 dies b)  Budesonida nebulitzada 1 mg cada 12h x 7 dies c)  Placebo x 7 dies Avaluen: nº de dies lliures de malaltia durant 12 mesos. Un tractament curt de montelukast o budesonida a altes dosis introduït al primer signe d’infecció respiratòria vírica millora els símptomes d’asma. Major benefici en IPA+. -No va disminuir el nombre de dies lliures de malaltia en 12 mesos, ni l’ús de cortocoides orals. -No va afectar la talla.
 54. 54. El nen petit amb sibilacions: tractament Viral-induced wheezing episodes in preschool children: approaches to therapy. Bacharier. Curr Opin in Pulmonary Medicine 2010. “Són necessaris estudis que comparin directament tractament continu vs tractament intermitent i valorar la seva eficàcia en cadascun del diferents fenotips”.
 55. 55.   Multiple trigger wheeze.   Episodic wheeze: sibilacions per virus.   Nens amb crisis greus.   Símptomes menys greus   Índex predictiu asma +.   Índex predictiu asma -.   Nens de més edat.   Menor edat. Corticoides inhalats : Montelucast: Tractament de prova Tractament de prova 4-6 setmanes. Mala resposta: 4-6 setmanes Comprovar tècnica inhalació Adherència Factors desencadenants: al·lergens, tabac... Bona resposta: mantenir No resposta: Bona resposta: mantenir tractament almenys 3 tractament almenys 3 stop mesos. Després mesos. Després intentar disminuir o intentar disminuir o suspendre. suspendre.
 56. 56. El nen petit amb sibilacions: el futur... Asthma in preschool children: the next challenge. Saglani and Bush. Curr Opin Allergy and Clin Immnunol 2009. La intervenció abans de l’inici dels símptomes pot ser l’única via per modificar la història natural de l’asma. Probiòtics: Estudis animals han demostrat un impacte prometedor en la malaltia al·lèrgica administrant probiòtics a la mare abans de la concepció, durant l’embaràs i la lactància (prevenció primària) i en ratolins amb al·lèrgia establerta (prevenció secundària). Vitamina D: Possible relació entre el consum de vitamina D durant l’embaràs i el risc de sibilacions: menor risc en els fills de mares amb consums més elevats de vitamina D.
 57. 57. Cal trobar noves teràpies que, introduïdes precoçment al fenotip adequat de preescolar amb sibilacions, alterin la història natural de la malaltia. Saglani and Bush.Asthma in preschool children: the next challenge. Curr Opin Allergy and Clin Immnunol 2009.
 58. 58. Durant els passats anys els nens amb sibilacions han rebut molts corticoides innecessaris. Ha estat una lliçó aprendre que els nens no són petits adults. Bush. Practice imperfect-treatment for wheezing in preeschoolers. N Engl J Med 2009. Gràcies per l’atenció !

×