หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับเอกสารทางธุรกิจ

34,316 views
33,918 views

Published on

power point ประกอบการเรียนวิชาเอกสารธุรกิจ หน่วยการเรียนที่ 1 ออกแบบโดยครุนฤดล เพชรสุข

3 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
34,316
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
61
Comments
3
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับเอกสารทางธุรกิจ

 1. 1. หน่วยที่ 1ความรู้เกี่ยวกับเอกสารทางธุรกิจ<br />ครูนฤดล เพชรสุข (นบ.)<br />จัดการเรียนรู้วิชาเอกสารธุรกิจ (2201 – 1018) <br />อนุญาตให้เผยแพร่ได้ ห้ามแก้ไข ห้ามทำเพื่อการค้า<br />
 2. 2. ร่วมอ่านสถานการณ์ปัญหาร่วมกัน<br />
 3. 3. ธุรกิจ (Business)<br />หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า และบริการเป็นการประกอบกิจการโดยบุคคลคนเดียว หรือกลุ่มบุคคล จำหน่ายสินค้าหรือบริการ แล้วหวังผลกำไรเป็นการตอบแทน<br />จากหนังสือ เอกสารธุรกิจ<br />
 4. 4. ธุรกิจ (Business)<br />หมายถึง กิจกรรมที่ทำขึ้นเพื่อแสวงหากำไร และมีความเสี่ยงต่อการขาดทุน<br />ครูนฤดล เพชรสุข (นบ.)<br />
 5. 5. กลุ่มการเกษตร<br />
 6. 6.
 7. 7. กลุ่มอุตสาหกรรม<br />
 8. 8. กลุ่มอุตสาหกรรม<br />กลุ่มก่อสร้าง<br />
 9. 9. กลุ่มการบริการ<br />
 10. 10. เอกสารธุรกิจ (BusinessDocument)<br />หมายถึง เอกสารหรือตราสารรูปแบบต่างๆ ที่ทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเขียนลักษณะของจดหมาย หรือพิมพ์เป็นแบบฟอร์ม เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อธุรกิจหรือการค้าให้รวดเร็ว และใช้เป็นหลักฐานในทางกฎหมาย<br />
 11. 11.
 12. 12. ประเภทของเอกสารธุรกิจ<br />1.เอกสารการเครดิตและการเงิน<br />2.เอกสารการซื้อขายสินค้า<br />3.เอกสารการขนส่ง<br />4.เอกสารการประกันภัย<br />5.เอกสารการนำเข้าส่งออก<br />6.เอกสารการคลังสินค้า<br />
 13. 13. 1. เอกสารการเครดิตและการเงิน<br />ใช้ในกิจกรรมการซื้อขายสินค้า การรับจ่าย การติดต่อขอสินเชื่อเครดิต ตัวอย่างเอกสาร<br />1.ตั๋วเงิน<br />2.บัตรเครดิต<br />3.หนังสือค้ำประกัน<br />4.สัญญาซื้อขาย<br />5.เช็ค<br />
 14. 14. 2. เอกสารการซื้อและการขายสินค้า<br />ใช้เป็นหลักฐานในการซื้อขายสินค้า ตัวอย่างเอกสาร<br />1.ใบเสนอราคาสินค้า<br />2.ใบสั่งซื้อ<br />3.ใบกำกับภาษี<br />4.ใบแจ้งราคาสินค้าประจำวัน<br />5.ใบกำกับภาษี<br />6.ใบเสร็จรับเงิน<br />
 15. 15. 3. เอกสารการขนส่ง<br />ใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิในการส่งสินค้า หรือสิ่งของต่างๆ<br />ตัวอย่างเอกสาร<br />1.ใบจองระวางเรือ<br />2.ใบตราส่งสินค้า<br />3.ใบสั่งปล่อยสินค้า<br />4.บัญชีสินค้าในเรือ<br />5.ใบรับขนสินค้าทางอากาศ <br />
 16. 16. 4. เอกสารการประกันภัย<br />ใช้เป็นหลักฐานการทำประกันภัยสินค้า หรือบุคคล<br />ตัวอย่างเอกสาร<br />1.ใบคำขอเอาประกันภัย<br />2.กรมธรรม์ประกันภัย<br />3.กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าทางทะเล<br />
 17. 17. 5. เอกสารการนำเข้าและส่งออก<br />ใช้เป็นหลักฐานการติดต่อซื้อขายระหว่างประเทศ ตัวอย่างเอกสาร<br />1.ใบขนสินค้าขาเข้า<br />2.ใบขนขาเข้า<br />3.ใบรับรองเมืองกำเนิดสินค้า<br />4.ใบตราส่ง<br />5.ใบปล่อยสินค้า<br />
 18. 18. 6. เอกสารการคลังสินค้า<br />ใช้เป็นหลักฐานการเก็บรักษาสินค้า ตัวอย่างเอกสาร<br />1.ใบรับคลังสินค้า<br />2.ใบประทวนสินค้า<br />
 19. 19. ประโยชน์ของเอกสารธุรกิจ<br />1.ด้านการใช้เอกสาร<br />ใช้เป็นหลักฐานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น เอกสารทางบัญชี เป็นต้น<br />2.ด้านการอ้างอิง<br />ใช้อ้างอิงว่ามีการซื้อขาย หรือทำธุรกรรมเกิดขึ้น<br />3.ด้านการติดต่อประสานงาน<br />ใช้แสดงความสัมพันธ์ของการติดต่อประสานงาน เช่น เมื่อร้านค้านำสินค้ามาส่ง เราต้องตรวจสอบจากใบส่งของว่าสินค้าครบหรือไม่<br />
 20. 20. จบการเรียนรู้หน่วยที่ 1<br />

×