Strategia abbpr&irex&mcsi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Strategia abbpr&irex&mcsi

on

 • 864 views

 

Statistics

Views

Total Views
864
Views on SlideShare
715
Embed Views
149

Actions

Likes
0
Downloads
24
Comments
0

2 Embeds 149

http://conferintanationala2011.wordpress.com 137
http://bjm-conferintaanbpr.blogspot.com 12

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Strategia abbpr&irex&mcsi Strategia abbpr&irex&mcsi Presentation Transcript

 • Strategia de dezvoltare a bibliotecilor publice din româneşti în contextul economiei bazate pe cunoaştere şi a comunicaţiilor electronice în România în perioada 2014 - 2020 Conferin ţa Naţională a ANBPR Poiana Braşov Oct. 2011 Dragoş Adrian Neagu Colaborarea ANBPR IREX MCSI
 • Definiţie
  • Strategia Lisabona implementată prin:
  • eEurope 2002
  • eEurope 2005
  • I2010
  Crearea unei “societăţi informaţionale pentru toţi” Premise Biblioteca publică, este acea instituţie care, în spiritul democarţiei, trebuie să ofere acces egal la informaţie ca materie primă a cunoaşterii.
 • Concepţia tehnologică privind biblioteca publică
  • Înregistrări, fapte şi ficţiune, stocate pe orice tip de suport;
  • O colecţie de documente dedicată împrumutului asociată nevoii de informare a comunităţii atât în format tipărit cât şi multimedia;
  • Servicii de furnizare de documente electronice;
  • Infrastructură de reţea şi suport pentru navigare şi căutare de informaţie;
  • Crearea unui cadru optim pentru asigurarea unui învăţământ deschis şi instruire;
  • Spaţiu multifuncţional ce permite realizarea de prezentări tematice având ca scop crearea de noi cunoştinţe;
  • Acces la distanţă la diferite servicii de informare (informaţie comunitară, baze de date specializate, etc.)
  Bilioteca publică este reprezentată de o bibliotecă hibrid ce trebuie să ofere acces la:
 • Categorii de nevoi
 • Serviciile asigurate de biblioteca public ă
    • Accesul la cataloage on-line pentru public;
    • Accesul la materiale non-tipărite;
     • Împrumutul noilor media;
     • Utilizarea de staţii de lucru multimedia;
     • Acces liber la Internet;
     • Publicaţii full text;
     • Informaţie bibliografică cu valoare adăugată;
    • Activităţi de instruire şi învăţământ deschis
     • Seminarii;
     • Webminarii;
     • Videoconferinţe;
     • Instruire şi sprijin individual;
     • Asigurarea accesului la platforme de e-Learning;
 • Serviciile asigurate de biblioteca public ă
    • Acces la servicii privind:
     • Cataloagele altor biblioteci;
     • Facilităţi de plată on-line;
     • Raportări on-line;
     • Publicaţii on-line;
    • Servicii specifice de informare
     • Informaţia comunitară (culturală, politică, socială, piaţa muncii, etc.);
     • Informaţia de afaceri;
     • Consultanţă în informare (bibliografii, web bibliografii, adăugarea de valoare informaţiei bibliografice);
 • Serviciile asigurate de biblioteca public ă
    • Servicii speciale, specifice:
     • Accesibilizarea accesului la cataloagele de bibliotecă pentru persoanele cu nevoi speciale;
     • Servicii specifice pentru persoane cu diverse forme de handicap fizic;
     • Servicii pentru minorităţi culturale.
 • Bibliotecile publice la finele anului 2010
  • 2836 biblioteci publice;
  • 4481 angajaţi;
  • Colecţii de peste 50.400.000 documente în acel an achiziţionând peste 900.000;
  • 1.600.000 de utilizatori ce au împrumutat 28.000.000;
  • Prin programul Biblionet în 2010 staţiile de lucru pentru utilizatori însumau 4709 dintre care 4251 conectate la Internet.
 • Analiza SWOT
 • Analiza SWOT Oportunităţi Ameninţări
  • dezvoltarea lentă din punct de vedere tehnologic, a permis acumularea unor masive informaţionale dezvoltate la nivelul fiecărei biblioteci, permiţând ca , la momentul conectării în reţea a acestora , să determine un volum informaţional major;
  • perioada dezvoltării bibliotecilor beneficiind de conexiuni în bandă îngustă a contribuit la dezvoltarea unor modele de obiecte digitale optimizate;
  • posibilităţile de valorificare a cererii potenţiale ridicate;
  • caracteristicile pozitive ale consumatorilor , deschiderea către servicii inovative, alfabetizare digitală ridicată a tinerilor;
  • creşterea numărului de conexiuni în bandă largă la nivelul populaţiei, a sectorului public şi privat, încurajează dezvoltarea de conţinut informa ț ional / digital specific.
  • subfinanţarea în continuare a bibliotecilor publice şi neincluderea acestora în politici publice în care să-şi poată derula funcţiile specifice de informare şi instruire;
  • lipsa de aplicaţii şi conţinut local, dar şi nivelul insuficient de alfabetizare digitală şi cunoaştere a beneficiilor;
  • adâncirea clivajului cu privire la accesul la informaţie, prin concentrarea ofertei pe zonele urbane, cu densităţi ridicate ale populaţiei în detrimentul zonelor rurale;
  • amplificarea diferenţelor privind accesul la informaţie faţă de celelalte state, în lipsa implementării unor politici adecvate.
 • 1 Biblioteca publică – centru local de educare şi învăţare Obiective. Modalităţi de aplicare.
  • Funcţiile bibliotecii în domeniul educației şi al învăţării sunt următoarele:
  • sprijinirea educaţiei formale şi informale – prin oferirea de material brut ori sintetizat, având valoare adăugată;
  • suport pentru învăţământul la distanţă al adulţilor;
  • un mediu optim şi suport pentru instruirea prin cursuri, seminarii şi ateliere de lucru;
  • limitarea fenomenului „information divide”;
  • centru local de tehnologia informaţiei, ce presupune la rândul său:
   • acces la pachete software şi hardware la un nivel standardizat;
   • instruire în utilizarea echipamentului şi a aplicaţiilor, la nivel de bază;
   • accesul la Internet în bandă largă şi la reţele specializate şi punerea la dispoziţie a unor servicii de navigare în aceste reţele;
   • programe de instruire specifică a utilizatorilor.
 • 1 Biblioteca publică – centru local de educare şi învăţare
  • Acțiuni
  • Preluarea propunerii de continuare a dezvoltării programului pentru celelalte 836 de biblioteci, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare pentru perioada 2014 – 2020.
   • Alte acțiuni:
    • Includerea in POS CCE, Axa Prioritară III în cadrul domeniului major de intervenţie 3.1 Susţinerea utilizării TIC, într-un mod similar cu cel al Operaţiunea Operaţiunii 3.1.4 – „Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband” , prin „Susţinerea conectării bibliotecilor publice la internet prin conexiuni broadband” beneficiar fiind, printr-un parteneriat, MCSI şi ANBPR ;
    • IREX va prezenta elementele de bune practici privind implementarea programului BIBLIONET;
    • ANBPR va prelua şi menţine la un nivel ridicat cursurile de calificare / perfecţionare necesare instruirii bibliotecarilor beneficiari ai acestor proiecte;
  Obiective. Modalităţi de aplicare.
 • 2 Portalul Naţional al Bibliotecilor Obiective. Modalităţi de aplicare.
  • Acțiuni
   • În cadrul Comisiei Naţionale a Bibliotecilor se va susţine acest proiect în vederea continuării acestuia, precum şi susţinerea financiară de din partea Ministerului Culturii şi Cultelor.
   • Alte acțiuni:
    • Crearea unei comisii de lucru care să cuprindă specialişti din cadrul ANBPR, MCSI şi MCPN care să lucreze la o armonizare a propunerii de portal, care să fie însuşită de către CNB şi de către toate asociaţiile de specialişti din domeniu.
 • 3 Cataloage colective Obiective. Modalităţi de aplicare.
  • creşterea transparenţei şi responsabilităţii bibliotecilor judeţene faţă de serviciile oferite publicului;
  • creşterea acurateţ i i prezentărilor / descrierilor cărţilor/documentelor/hărţilor etc . ;
  • eficienţa crescută a procesului de împrumut al publicaţiilor;
  • îmbunătăţirea calităţii şi serviciilor oferite de bibliotecă publicului;
  • facilitarea accesului cetăţenilor la informaţie;
  • reducerea costurilor de catalogare a informaţiei;
  • reducerea timpului de aşteptare a cititorilor care căută în colecţiile bibliotecilor;
  • modernizarea bibliotecilor prin folosirea unor echipamente performante şi a unor aplicaţii software;
  • modernizarea serviciilor de bibliotecă şi alinierea acestora la noile standarde Web 2.0 şi Library 2.0 ;
  • prezentarea bibliotecii şi a colecţiilor sale în spaţiul web într-un mod atractiv şi competitiv;
  • dezvoltarea unui punct unic de acces la totalitatea informaţiei bibliografice şi multimedia disponibilă în bibliotecile publice din ţară;
  • structura modulară a sistemului (catalog distribuit) care duce la minimizarea costurilor de implementare şi posibilitatea de implementare treptată, modulară a sistemului;
  • dezvoltarea unui sistem modern, performant şi competitiv pentru prezentarea cataloagelor de bibliotecă în spaţiul web, sistem bazat pe tehnologii actuale şi familiare cititorilor (integrare cu browser-ul, integrare cu reţelele de socializare Twitter, Facebook etc . ).
 • 3 Cataloage colective Obiective. Modalităţi de aplicare.
  • Acțiuni
   • Susţinerea în continuare a oportunităţilor de finanţare prin POR CCE, pentru biblioteci publice având personalitate juridică, administraţia publică locală ce doreşte să-şi modernizeze biblioteca, asocierilor asocierile de biblioteci ce doresc să dezvolte proiecte comune privind iterconectarea cataloagelor de bibliotecă.
   • Alte acțiuni:
    • Includerea îin POS CCE, Axa Prioritară III în cadrul domeniului major de intervenţie 3.2 Dezvoltarea şi creşterea serviciilor publice electronice , în cadrul Operaţiunii 3.2.1 – „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare (inclusiv e-administraţie) şi asigurarea conexiunii la broadband acolo unde este necesar” , prin „Achiziţionarea, instalarea, configurarea de sisteme integrate de bibliotecă” beneficiar fiind biblioteca cu personalitate juridică, autoritatea locală în subordinea căreia se află biblioteca, asocierea de biblioteci ;
    • ANBPR va putea prelua componenta de instruire a acestor proiecte, dacă va fi cazul;
 • 4 Sisteme integrate de bibliotecă Obiective. Modalităţi de aplicare.
 • 4 Sisteme integrate de bibliotecă Obiective. Modalităţi de aplicare.
  • Acțiuni
   • Susţinerea în continuare a oportunităţilor de finanţare prin POR CCE, pentru biblioteci publice având personalitate juridică, administraţia publică locală ce doreşte să-şi modernizeze biblioteca, asocierilor de biblioeci biblioteci ce doresc să dezvolte proiecte comune privind iterconectarea cataloagelor de bibliotecă.
   • Alte acțiuni:
    • Includerea in POS CCE, Axa Prioritară III în cadrul domeniului major de intervenţie 3.2 Dezvoltarea şi creşterea serviciilor publice electronice , în cadrul Operaţiunii 3.2.1 – „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare (inclusiv e-administraţie) şi asigurarea conexiunii la broadband acolo unde este necesar” , prin „Achiziţionarea, instalarea, configurarea de sisteme integrate de bibliotecă” beneficiar fiind biblioteca cu personalitate juridică, autoritatea locală în subordinea căreia se află biblioteca, asocierea de biblioteci ;
    • ANBPR va putea prelua componenta de instruire a acestor proiecte, dacă va fi cazul;
 • Mulţumesc Întrebări.