Competente digitale

768 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
768
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
179
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Competente digitale

 1. 2. Comisia Europeană a lansat încă din anul 1999 principalele direcţii strategice de dezvoltare informaţională, în cadrul unor iniţiative succesive : e-Europe , e-Europe 2005 şi continuate apoi cu iniţiativa i2010 , cea mai important ă , lansat ă în cadrul Conferinţei Europene TIC pentru o Societate Inclu z ivă , organizată la Riga , în anul 2006 .
 2. 3. e-Incluziune a Prin e-incluziune se înţeleg toate acţiunile care trebuie întreprinse pentru crearea unei societăţi informaţionale incluzive, adică o societate informaţională pentru toţi . Scopul este acela de a permite fiecărei persoane, care doreşte acest lucru, să participe la societatea informaţională, în ciuda unei situaţii personale sau sociale defavorizate.
 3. 4. <ul><ul><li>1. Utilizarea internetului : reducerea, la jumătate, a diferenţelor între populaţia medie a UE şi persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilităţi, femei, grupurile cu un nivel redus de educaţie, şomeri şi regiunile „mai puţin dezvoltate” </li></ul></ul><ul><li>La sfârşitul anului 2006 existau încă diferenţe semnificative între populaţia medie a UE-27 (45% - utilizatori curenţi de internet) şi anumite grupuri, în special persoane cu vârsta mai mare de 65 de ani (10% - utilizatori de internet), persoane inactive economic (17% - utilizatori de internet) şi persoane cu un nivel redus de educaţie (25% - utilizatori de internet). </li></ul>OBIECTIVE :
 4. 5. <ul><ul><li>2. Accesul la bandă largă : trebuie să fie disponibilă pentru mai mult de 90% din populaţia UE. </li></ul></ul><ul><li>Acest obiectiv a fost deja atins la sfârşitul anului 2006 (89% din populaţia UE are acces la bandă largă), dar persistă diferenţe între ţări şi regiuni (de exemplu, doar 70% din populaţia rurală este acoperită). </li></ul><ul><ul><li>3. Competenţe informatice: reducerea, la jumătate, a diferenţelor între populaţia medie a UE şi anumite grupuri expuse riscului de excluziune. </li></ul></ul><ul><li>La sfârşitul anului 2006 existau încă diferenţe semnificative între populaţia medie a UE-27 (59% - nivel minim de competenţe informatice) şi anumite grupuri, în special persoane cu vârsta mai mare de 65 de ani (doar 17% posedă competenţe informatice), persoane inactive economic (27%) şi persoane cu un nivel redus de educaţie (35%). </li></ul>
 5. 6. <ul><ul><li>Accesibilitatea site-urilor publice : toate site-urile publice trebuie </li></ul></ul><ul><ul><li>să se conformeze orientărilor 1.0 privind accesibilitatea conţinutului </li></ul></ul><ul><ul><li>web, aspect deosebit de important pentru persoanele cu dizabilităţi. </li></ul></ul>
 6. 7. P rincipalele domenii de impact ale acţiunilor UE asupra dezvoltării mediului informaţional sunt: – îmbunătăţirea calităţii vieţii (tehnologii specifice pentru o societate îmbătrânită, pentru asigurarea confortului acasă, la birou sau în maşină, a mijloacelor de relaxare, divertisment, securitate şi siguranţă ) – atenu area “decalajel or digitale” cu caracter geografic şi social, integrându-se astfel în direcţiile programului de “ e-Incluziune ”.
 7. 8. – – g arantarea eaccesibilităţii , respectiv a posibilităţii de a depăşi obstacolele şi dificultăţile tehnice întâmpinate de persoanele cu dizabilităţi, dintre care un mare număr sunt persoane în vârstă – utilizarea telemedicinei şi teleasistenţei în i n teresul pacienţilor şi al cetăţenilor europeni, al sistemelor de sănătate şi al economiei europene. – utilizarea tehnologiilor de educaţie/învăţare orientate pentru a organiza cunoaşterea, a dezvolta re ţ ele educative la nivel global şi pentru a sprijini omul în procesul de învă ţ are, ce se doreşte a fi continuu pe parcursul întregii vie ţi
 8. 9. 2010 ANUL EUROPEAN de combatere a sărăciei şi eliminarea excluziunii sociale
 9. 10. <ul><li>Bruxelles, 3 martie 2010, </li></ul><ul><li>Comisia propune o nouă strategie economică în Europa : </li></ul><ul><li>Europa 2020 </li></ul><ul><li>Pentru ieşirea din criză şi pregătirea economiei UE pentru deceniul următor, Comisia identifică trei factori cheie : </li></ul><ul><ul><li>promovarea cunoaşterii, inovării, educaţiei şi societăţii digitale </li></ul></ul><ul><ul><li>o creştere durabilă (o producţie mai competitivă, cu o utilizare mai eficientă a resurselor) </li></ul></ul><ul><ul><li>o creşterea economică favorabilă incluziunii (o mai mare participare la piaţa forţei de muncă, dobândirea de competenţe şi lupta împotriva sărăciei). </li></ul></ul>
 10. 11. CONCLUZIE Utilizarea activă a TIC ameliorează perspectivele individuale în materie de muncă, informare şi relaţii sociale şi contribuie la realizarea unor progrese semnificative în domeniul serviciilor sociale, al sănătăţii şi al educaţiei, favorizând din plin creşterea productivităţii şi oferind noi oportunităţi de afaceri.
 11. 12. <ul><li>BIBLIOTECA JUDE Ţ EAN Ă “GEORGE BARIŢIU” BRAŞOV </li></ul><ul><li>Serviciul de Informare şi Formare Continuă </li></ul><ul><li>A demarat în 2006 un program de alfabetizare informaţională intitulat ŞCOALA V Â RSTELOR. </li></ul><ul><li>Adresat adulţilor, programul este structurat pe trei module </li></ul><ul><ul><li>Noţiuni de bază </li></ul></ul><ul><ul><li>Navigare pe Internet </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilizarea mesageriei electronice </li></ul></ul>
 12. 13. Perioada 2006 – 2009 Resurse: 5 calculatoare 2 lectori permanenţi + 2 ocazionali (studenţi voluntari ) Beneficiari: 1500 de persoane Categorii de v â rstă:29 – 89 ani (55% 50-60 ani) Categorii socio-profesionale: preponderent pensionari, şomeri, tehnicieni, funcţionari, profesii intelectuale Repartizarea pe sexe: 70% femei, 30% barbaţi
 13. 21. <ul><li>BENEFICIILE bibliotecii </li></ul><ul><li>A crescut nr. vizitelor pe site-ul bibliotecii (toti participanţii au accesat măcar o dată site-ul bibliotecii) </li></ul><ul><li>Au apelat şi la alte servicii ale bibliotecii pe care nu le foloseau înainte de participarea la curs (Împrumut adulţi, Sala de lectură pentru cărţi despre calculatoare) </li></ul><ul><li>Au învăţat să folosească serviciile bibliotecii de la distanţă (catalogul electronic, solicitarea informaţiilor prin e-mail) </li></ul><ul><li>Realizarea de parteneriate cu alte instituţii (Serviciul de Asistenţă pentru Persoane V â rstnice – Primăria Braşov) </li></ul>
 14. 22. VA MULŢUMIM !

×