Projecte Goethe

533 views
481 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
533
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Projecte Goethe

  1. 1. Disseny de contextos educatius basts en l'ús de les TIC Josepa Boneu Farré Anàlisi del projecte del Goethe Institut Barcelona Treballarem sobre el cas de L'Institut Goethe de Barcelona que té presència arreu del món: La seva missió és fomentar la llengua i la cultura alemanyes. Per això la insititució disposa d'una xarxa molt gran d'instituts arreu . 1) Dades bàsiques del projecte . El Goethe Institut de Barcelona vol formentar l'ús de les TIC en l'aprenentatge de l'alemany entre uns alumnes avesats a l noves tecnologies com a element transversal a l'aprenentage presencial. El director del GI Barcelona vol aprofitar la plataforma Moodle que la central d'Alemanya posa a disposició de les sucu moment només se n'ha fet un ús complementari per part d'alguns professors. Vol aconseguir donar un impuls inicial per lús de la plataforma Moodle al centre. El senyor Wolfgang Rohrbachr vol adaptar-se als coneixements de què disposen els alumnes i, alhora, vol donar un presti suplementari al centre que dirigeix. Per tant, ell parteix d'un triple objectiu: Integrar la plataforma Moodle en les activitats del centre. Posar aquesta plataforma a disposició del professorat. Promoure'n l'ús entre el professorat per millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge de l'alemany. Els recursos de què disposa són: Personals: Hanna Van Berkel: dissenyadora instruccional. Equip tècnic des de Munic que administra el Moodle. Suport de 3 professors. Materials: La quantitat de diners que hi destina la seu de Munic. Se suposa que caldrà disposar d'un programa informàtic fet a mida. Un portal. Uns quants ordinadors. Ara bé, aquest projecte haurà de superar uns reptes: el professorat cal que estigui motivat i caldrà evitar que això es transfo carrega de feina suplementària per als docents i no en un recurs que els ajudi en el seu procés d'ensenyament-aprenentatge
  2. 2. La primera trobada que vam realitzar va ser amb els tres professors que d'alguna manera ja han usat la plataforma per com dates, penjar treballs o posar feina extra. Com que aquests sembla que eren els més motivats vam parlar per tal d'orientar-n 2) Com aprofitar MOODLE per aconseguir els objectius del projecte. Espais. La plataforma hauria de disposar d'un seguit d'apartats per tal que l'alumne es senti com en una aula: tutoria, material ajuda... L'alumne ha de notar que el professor el te a prop i el tutor també. Tot ha de ser molt clar gràficament i fàcil de m Disseny Jo li donaria el disseny que presenta actualment el GI Barcelona en l'àmbit dels cursos on-line, com reflecteix la demos es pot visitar. Hauria de ser senzill i de permetre l´'ús de diferents tipus de mòduls. El professorat també cal que es faci a la idea que la plataforma és una aula presencial i que ha d'aconseguir que l'alumne n faltar. És a dir, ha de potenciar el Moodle: penjant-hi els materials, fent interaccionar els alumnes entre ells i amb ell a trav fòrums i xats. Ha de proporcionar materials de reforç i ampliació per atendre la diversitat d'alumnat, ha d'anar corregint i r exercicis corregits dels alumnes. etc. El professorat ha de plantejar-se el Moodle com una aula més i aportant aquells elem supleixein la manca de presencialitat. 3) Punts forts i punts febles del projecte Abans d'inicar el projecte ens caldrà valorar les estratègies que haurem de seguir per vèncer totes les amenaces. Matriu DAFO AMENACES OPORTUNITATS
  3. 3. PUNTS FORTS Estratègies ofensives: - El director no té clar el projecte del tot. - Servei tècnic experimentat. - Disposar d'alumnes - Alguns professors no estan avesats a- Interès dels alumnes. "nadius virtuals". usar les TIC. El professorat no està- Diners que no cal justificar. motivat. - Disposar d'una - Hi ha una certa inseguretat davant de plataforma en ús. possibles complicacions tècniques en el moment en què augmenti la càrrega - El director hi dóna de feina. suport. - Altres institucions de l'entorn ja usen el Moodle. PUNTS FEBLES Estratègies de supervivència: Estratègies de reorientació: - Els alumnes no tenen- Es poden despenjar amb facilitat. - Prioritzar la tutoria des dels contacte. - No es sabran els coneixements previsinicis. - Els professors hi sóndels alumnes. - Caldrà fer exercicis d'avaluació reacis. - Els alumnes no podran fer exercicisinicial. -La fonètica i l'expressiófonètics i fer exercicis d'expressió- Caldrà incloure activitats de oral tindran un paper mésoral . correcció fonètica i caldrà fer secundari? No es podran activitats d'expressió oral treballar? mitjançant converses a través de viodeocàmera...
  4. 4. 3) La planificació del projecte (persones implicades, rols, temporització). El projecte ha de partir del model ADDIE. Haurà de seguir 5 etapes per tal d'aconseguir el desenvolupar un procés sistemà estructurat que es recolzi en una orientació psicopedagògica de l'aprenentatge per produir material educatiu adequat. En la primera reunió hi assisteixen tres professors. Està clar però que els implicats són la institució, els professors que imp els estudis i els alumnes. Per tant caldrà escoltar els tres sectors, a més a més, dels tècnics informàtics que ho hauran de fe possible. La 1a etapa serà l'anàlisi de les característiques dels alumnes, les seves necessitats d'aprenentatge, les activitats que els an més bé. Per exemple si no han estudiat mai la llengua caldrà començar per la fonètica i l'expressió oral de seqüències de la diària. La 2a etapa serà el disseny dels objectius i estratègies que es volen seguir. La 3a etapa haurà de desenvolupar-ho. La 4a ho haurà d'implantar, fent i distribuint els materials. La 5a etapa serà l'avaluació de tot el procés per millorar-ho o adaptar-lo si cal. Si es fes la revisió aleshores parlaríem d'ADDIER. 4) Pla de treball a) La planificació i descripció de les fases. En primer lloc analitzem les característiques dels alumnes i veiem que parteixen d'un coneixement molt poc significatiu. P caldrà dissenyar un entorn Moodle on puguem treballar les 4 competències bàsiques i on tinguin tota mena de recursos: vo visual, diccionaris, links d'interès, exercicis de pronúncia, etc. En segon lloc es decideix els objectius que han de guiar el procés d'ensenyament-aprenentatge. Caldrà que els alumnes pu treballar i assolir les les competències bàsiques que es treballen en els processos d'aprenentatge d'idiomes: la comprensió auditiva, l'expressió escrita i oral, i la competència gramatical. b) Les accions que s'han de dur a terme i propostes per a l'adaptació de la plataforma MOODLE a les necessitats identificades. Per tant els professors han de penjar al Moodle activitats relacionades amb: Comprensió escrita: caldrà penjar textos amb preguntes de comprensió lectora que siguin autocorrectius. Expressió escrita: caldrà demanar redaccions de forma periòdica que els alumnes enviaran i el professorat els les retornarà corregides i puntuades. També caldrà fomentar l'escriptura col·lectiva a través del WIKI (es faran textos de forma conjunt els alumnes de la classe seguint algun tipus d'ordre acordat). Expressió oral. Com que és la part més complicada caldrà abordar-la des de diferents àmbits: Al Moodle hi haurà links de
  5. 5. per escoltar i cantar alhora. També hi haurà vídeos per escoltar amb preguntes de comprensió autocorregibles. Hi penjarem exercicis de correcció fonètica i es fomentarà la possibilitat d'establir converses on-line a temps real amb el professorat i/o l'alumnat. Coneixements gramaticals: al Moodle hi haurà d'haver un conjunt d'eines per treballar la gramàtica: exercicis autocorrectius, Power Point amb explicacions i links sobre aspectes concrets. Caldrà que el professorat sàpiga usar el Moodle i el concebi com l'aula normal. Per tant l'haurà de tenir actualitzada i haur d'establir comunicació amb els alumnes a través de la missatgeria. haurà de controlar el treball que aquests van realitzant i haurà d'anar avaluant periòdicament de totes les competències. Haurà també de mantenir el fòrum de l'aula actiu. c) Calendari setembre: recopilar enquesta inicial dels alumnes sobre què s'espera. octubre: desenvolupar el currículum, designar un equip tècnic, començar a dissenyar. novembre:, reunir el professorat ensenyar-los el Moodle i ensenyar-los com funciona. desembre: formar el professorat, obrir la plataforma als alumnes... gener: començár el treball, fer-ne el seguiment. febrer: enquesta als alumnes, ajustament i millora. 5) Propostes d'implementació, seguiment i avaluació del projecte. El projecte ha de rutllar i en tot cas mentre es vagi desenvolupant cal veure si s'adapta a les necessitats dels nostres alumne caldrà anar canviant tot allò que no acabi de funcionar. El seguiment ha de ser constant i si no funciona cal anar fent canvi forma regular. Al final també caldrà fer una enquesta als alumnes i professors per tal d'ajustar els elements que no rutllin d altres cursos en un futur. Caldrà fer enquestes, reunir dels agents implicats... Bibliografia Fernández Michels, Pedro. Disseny d'Entorns i d'aprenentatge: Moodle en la classe d'idiomes. Williams, Peter i altres. Models de disseny tecnopedagògic. Materials UOC: Pàgina principal del Goethe Institut de Barcelona. http:/ www.gothe.de/ins/es/bar/esindex.htm Pàgina principal del Moodle:// moodle.org

×