วิธีการดูแลรักษาแปนพิมพ์(keyboard)          ้1. ปัดฝุ่ นและทาความสะอาดเป็ นประจา2. อย่าทาน้ าหกถูกแผงแป้ นพิมพ์3....
5. ไม่ควรงอแผ่นดิสก์ เพราะอาจจะทาให้แผ่นชารุ ดและอาจจะทาให้ไม่สามารถเก็บบันทึก  ข้อมูลได้6. ห้ามนาแผ่นดิสก์ออกจากเครื่ อ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

วิธีการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

23,466

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
23,466
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
147
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of " วิธีการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์"

 1. 1. วิธีการดูแลรักษาแปนพิมพ์(keyboard) ้1. ปัดฝุ่ นและทาความสะอาดเป็ นประจา2. อย่าทาน้ าหกถูกแผงแป้ นพิมพ์3. คลุมผ้าทุกครั้งหลังการใช้งานวิธีการดูแลรักษาจอภาพ (Monitor)1. ทาความสะอาดหน้าจอ2. อย่านาแม่เหล็กเข้าใกล้จอภาพวิธีการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ (Printer)1. ปิ ดเครื่ องพิมพ์ทุกครั้งหลังใช้งาน2. เมื่อกระดาษติดอย่ากระชากให้ค่อยๆ ดึงออกวิธีการดูแลรักษาเมาส์ (Mouse)1. ควรวางเมาส์ไว้ท่แผ่นรองเมาส์ทุกครั้ง ี ั2. อย่ากระแทกเมาส์กบพื้น3. ทาความสะอาดที่มีอุณหภูมิสูง4. ไม่ควรทาน้ าหรื ออาหารหกใส่ เครื่ องการดูแลรักษาแผ่นดิสก์ (Diskette)1. ไม่ควรนาแผ่นดิสก์ไปไว้ในที่ที่มีความชื้นสู งหรื อเปี ยก ั2. ไม่ควรนาแผ่นดิสก์ไปเข้าใหล้กบวัตถุที่มีสนามแม่เหล็ก3. ไม่ควรนาแผ่นดิสก์ไปวางไว้ในที่ที่มีอุณภูมิสูงหรื อที่ที่มีแสงแดดส่ องถึง4. ไม่ควรขีดหรื อเขียนสิ่ งใดลงบนแผ่นดิสก์ถาจะต้องเขียนให้เขียนลงบนป้ า ยที่มีชื่อไว้ ้ สาหรับติดบนแผ่นดิสก์
 2. 2. 5. ไม่ควรงอแผ่นดิสก์ เพราะอาจจะทาให้แผ่นชารุ ดและอาจจะทาให้ไม่สามารถเก็บบันทึก ข้อมูลได้6. ห้ามนาแผ่นดิสก์ออกจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในขณะที่กาลังอ่านข้อมูลการดูแลรักษาแผ่นซีดี (CD)1. ควรเก็บแผ่นซี ดีไว้ในกล่อง เพื่อป้ องกันฝุ่ นละอองหรื อสิ่ งสกปรกอื่นๆ2. ไม่ควรขีดหรื อเขียนสิ่ งใดลงบนแผ่นซี ดี เนื่องจากจะทาให้แผ่นซี ดีเกิดรอยขีดข่วน และเสี ยหาย ใช้งานไม่ได้3. การจัดแผ่นซี ดีที่ถูกต้อง ควรใช้นวชี้หรื อนิ้วกลางใส่ ลงไปที่ช่องตรงกลางของแผ่น ้ แล้วใช้นิ้วอื่นจับตรงส่ วนขอบของแผ่น ไม่ควรใช้มือจับบริ เวณด้านหน้าหรื อด้านหลัง ของแผ่นซี ดี เนื่องจากคราบน้ ามันหรื อสิ่ ง สกปรกบนมืออาจทาให้แผ่นซี ดีใช้งาน ไม่ดีเท่าที่ควร ่4. ไม่ควรงอแผ่นซี ดี เนื่องจากแผ่นซี ดีเป็ นพลาสติดแข็งไม่มีความยืดหยุนซึ่ งอาจ จะทาให้แผ่นซี ดีมีโอกาส แตกหักได้ง่าย

×