Závěrečný úkol

359 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
359
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol

  1. 1. MASARYKOVA UNIVERZITA Právnická fakulta Kyberkriminalita Odborný textPavel Mizera (376236)Právo a právní vědaMagisterské studium Brno 2012
  2. 2. AnotaceTato práce se zabývá kybernetickou kriminalitou. Počítačová kyberkriminalita je relativně novápodskupina kriminality. Znamená pro nás velký problém, protože může páchat velké škody. Můžeohrozit každého z nás, protože je páchána na počítačích, telefonech a dalších zařízeních, kterédenně používáme. Proti této oblasti kriminality existuje řada ochranných prostředků.Klíčová slova: kybernetická kriminalita, legislativa kybernetické kriminality, ochrana předpočítačovou kriminalitou
  3. 3. Myslím si, že je to v poslední době velmi aktuální téma. S rozvojem informačníchtechnologií a dostupnosti internetu se veškerý život postupně přesouvá, nebo spíše duplikuje, takédo tohoto virtuálního prostředí. Dnes již můžeme přes internet nakupovat, komunikovat s přátelipomocí video hovorů, a dokonce navazovat zcela nové vztahy. Mnoho lidí pomocí internetupodniká, téměř bez nutnosti vyjít ze svého domu. Každá technologie má však své stinné stránky ainternet není výjimkou. Do virtuálního světa se tedy přesouvá také kriminalita. Dochází zdepředevším ke krádežím identity a osobních dat, kyberstalkingu, aukčním podvodům či prodeji drog.Na tento stav je nutno reagovat novou právní úpravou a především zvýšením prevence. Chci sezabývat především otázkami prevence a nových legislativních postupů proti kyberkriminalitě. Definovat pojem kyberkriminalita je velmi obtížné. V praxi se totiž často mísí s ostatnítrestnou činností. Nejširší definice je taková, že jde o takovou trestnou činnost, ve které hrajeurčitou roli počítač. Ten může být v roli prostředku i cíle takového trestného činu. Kolébkou kyberzločinu je bezesporu USA. Proto se v tomto oboru používají většinouanglické názvy. Nejčastějšími počitačovými zločiny jsou zejména hacking, cracking, spamming,stalking, snuffing, password cracking, malware a pharming. Při některých zločinech je pouzezneužita důvěra poškozeného, při jiných pachatelé používají sofistikované postupy a počítačovéprogramy. Cílem těchto zločinů je nejčastěji poškození majetkových práv, osobnostních práv, čizískání a zneužití osobních a citlivých údajů o poškozeném. Mezi počítačové zločiny ale patří takézávadná pornografie, extremismus, či porušení autorských práv. Některé reálné zločiny mají svůjekvivalent také v elektronické podobě. Známým protiprávním jednáním je takzvaný hoax, což ješkodlivé šíření, často zcela nepravdivých, informací. Hoax zprávy mají vyvolat mezi lidmi panikupomocí smyšlených informací a příběhů. Kromě toho ale mohou poškodit také další strany,například provozovatele různých podniků. Zprávy typu hoax většinou šíří samotní důvěřivíuživatelé ve snaze varovat a ochránit své okolí. Kybernetický zločin se nezdá být na první pohled tak nebezpečný. Opak je ale pravdou.V dnešní hi-tech době je většina lidí zvyklá používat počítač, chytrý telefon, email, internetovébankovnictví a sociální sítě. Všude číhá potenciální nebezpečí kybernetického napadení. Když se řekne kriminalita nebo zločin, je jasné, že by měla existovat i příslušná ochranaproti příslušnému trestnému činu. Tuto úlohu mohou plnit právní normy. Jejich tvorba je ale,především v oblasti kyberkriminality, velmi složitá. Kyberzločin je totiž těžko uchopitelný, protožepřekračuje všechny pomyslné hranice. Navíc je vývoj informačních technologií tak rychlý, že jetakřka nemožné na něj dostatečně rychle reagovat. Proto se právní úprava kyberkriminality 3
  4. 4. vyskytuje většinou hlavně v mezinárodních dohodách, například v Úmluvě o počítačovékriminalitě. Ochranu před kyberzločinem mohou poskytovat i další prostředky. Velké internetové portálya sociální sítě dnes již většinou mají speciální oddělení vyčleněné k odhalování případůkyberkriminality a k jejímu předcházení. Proti kyberkriminalitě nás může chránit také policie,konkrétně odbor informační kriminality. Závadový stav můžeme nahlásit pomocí online formulářena stránkách policie.cz. Kromě státních složek bojuje proti kyberkriminalitě také řada nevládníchorganizací, například Business Software Aliance. Kybernetický zločin do jisté míry reguluje trestní právo. Například na šíření zpráv typu hoaxlze aplikovat § 357 trestního zákoníku, kde se hovoří o šíření poplašné zprávy. Proti některým typům počítačových zločinů uživatele ochrání antivirové programy, či jináprogramová ochrana. Důležité je udržovat programové vybavení svého počítače aktuální, včetněaktualizací virových a bezpečnostních databází. Lidé si zvykli používat vyspělé informační přístroje, ale s novými možnostmi přichází takénová rizika. Nakonec ale stejně dospějeme k tomu, že nejefektivnější prevencí před mnohakybernetickými zločiny je především bezpečné a zodpovědné chování na internetu. Předevšímbychom měli udržovat v tajnosti své osobní údaje, včetně počítačových hesel. Dále je vhodnévyhýbat se podezřelým internetovým stránkám, neotvírat podezřelé přílohy v mailu a nedůvěřovatkaždé informaci, kterou se na internetu dozvíme. I přes značnou osvětu v oblasti bezpečného chování na internetu, se stále mnoho uživatelůstává obětí kybernetických zločinů. Proto je třeba, aby měl každý jistou úroveň vzdělání a choval sezodpovědně. 4
  5. 5. 5
  6. 6. Použité zdroje: • POLČÁK, Radim - GŘIVNA, Tomáš. Kyberkriminalita a právo. Vyd. 1. Praha : AUDITORIUM, 2008. 220 s. Auditorium. ISBN 978-80-903786-7-4. ◦ V této knize autoři popisují počítačovou kriminalitu a způsob jejího právního postihu. Obsahuje definici pojmů a diskusi, analýzu situace právní české i zahraniční právní úpravy a rizik, které kyberkriminalita představuje. • ŠAVELKA, Jaromír - MYŠKA, Matěj - PTAŠNIK, Adam - SPÁČILOVÁ, Danuše. Právní informační systémy. Vyd. 1. Brno : Tribun EU, 2011. 259 s. ISBN 978-80-7399-248-4. ◦ Tato učebnice od kolektivu autorů je zaměřena na teorii právních informací. Zvláštní část popisuje jednotlivé právní informační systémy, které jsou v ČR nejrozšířenější. Učebnice se věnuje také práci s těmito systémy. • Policie spustila provoz on-line formuláře pro nahlášení závadového obsahu a aktivit na Internetu. VYLEŤAL, Martin. Lupa.cz [online]. 1. 8. 2012. [cit. 2012-12-28]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/zpravicky/policie-spustila-provoz-on-line-formulare-pro-nahlaseni- zavadoveho-obsahu-a-aktivit-na-internetu/. ISSN 1213-0702 ◦ Lupa.cz je známý věnující se internetu. U tohoto článku je uveden autor, datum vydání, ISSN a všechny ostatní náležitosti. Charakter textu je čistě informativní, nezaujatý. • KALVODA, Ondřej. Kyberkriminalita [online]. 2011 [cit. 2012-12-28]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/333077/fss_b/Ondrej_Kalvoda_bak._prace.pdf 6

×