Systémová  architektura státu        Ing. Pavel HraběTrendy v zavádění systémů řízení       ve veřejné spr...
MottoKonečnou příčinou, proč lidé, kteří ze své podstaty milujícísvobodu a panování nad jinými, zavádějí takové omezení,v ...
Shrnutí  Všechny dosavadní strategie českého státu směřující k efektivnější VS   obsahují správné cíle a úkoly, bohuž...
Stát jako systém (stejně jako podnik)  Stát (podnik) je systém      Otevřený, měkký, stochastický  Stát (podni...
Co to je EA  EA je obrazem (popisem, modelem) systému podniku  EA je systém      vstupy, výstupy      st...
Filosofické základy EA  Podniková architektura má usilovat o podchycení všeho, co tvoří   podnik, neboť to všechno je...
Vrstvy architektury      Historie                        Prostředí             ...
Návrh vrstev modelu architektury podniku                Architektonická vize             Ontolo...
Druhý pohled na dekompozici EA                Architektonická vize           Enterprise (celková)...
Detailní návrh domén a objektůmetamodelu holistické části EA                              St...
Architektura výkonnosti veřejné správy  Řízení výkonnosti je jenom součástí celkového řízení VS,   řízení:     V...
Logický model výkonnosti                                   Vnější        Potřeby...
Logický model výkonnosti– obsah bloků  Vstupy    Činnosti        Výstupy             Užití   Výs...
Struktura měření   Vnitřní cíle – zda organizace plní, co si stanovila    (politiky, strategické a operativní cíle)...
Předpoklad IT podpory reformy státu  Pro dobrý návrh IT podpory státu (VS), je nejprve nutné uvést   do pořádku to, c...
Katalog služeb veřejné správy  Je podmínkou pro efektivní      Řízení výkonnosti VS (podle cílů)      IT po...
Katalog funkcí, procesů a služeb VSFunkční oblasti státu  Funkce státu                Dílčí funkce státuS...
Katalog funkcí, procesů a služeb VSFunkční         Funkce       Dílčí funkce státu            „b...
Resortismus versus sdíleníCo brání omezení resortismu?      NIC – není jediný důvod.      Věcně nic, formálně ...
Hierarchický model veřejného sektoru                        Veřejný sektor            ...
Hierarchický model sdílených služeb ve veřejném sektoru                              Veřejn...
Aplikační architektura státu  Aplikační architektura je vedle procesní, datové a   infrastrukturní architektury součá...
Referenční doménový model aplikačníarchitektury veřejné správy                       Organizační jed...
Referenční doménový model aplikačníarchitektury veřejné správy - detail         Organizační jednotky a skupiny už...
Jak hodnotit správnost EA (ve VS)   Správnost popisu architektury     Vychází z As-Is, musí být prvé řadě věrná, ...
Sdílenéslužbyveřejnésprávy                             Zdroj:                 ...
Stávající stav Czech GEA  Dva roky aktivní propagace a čekání na zájem „shora“      Pojem Architektura přestal bý...
Podněty a inspirace  Architektura nemusí čekat na legislativu      Architektura staví na službách, ty vychází z p...
Děkuji Vám za pozornostKontakt:Pavel Hraběpavel.hrabe@iol.cz602 259 85513.3.2013      Systémová architektura státu, ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Systémová architektura státu

640 views

Published on

The presentation from regional conference in Karlovy Vary. Focus on performance architecture in framework of governmental enterprise architecture.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
640
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Systémová architektura státu

 1. 1. Systémová architektura státu Ing. Pavel HraběTrendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě, Karlovy Vary, 13.3.2013
 2. 2. MottoKonečnou příčinou, proč lidé, kteří ze své podstaty milujícísvobodu a panování nad jinými, zavádějí takové omezení,v jakém je vidíme žít ve státech, je předjímání vlastnísebezáchovy a spokojenějšího života(T. Hobbes: Leviathan, str. 117) Nemá smysl vynalézat nová poslání státu a veřejné správy (VS), když jejich podstata je všude stejná. Nemohu reformovat něco, co vlastně neznám, čemu jsem se nepokusil (s jistou dávkou pokory) porozumět. Nemohu získat důvěru ostatních v reformu, pokud jí nevěřím já sám a ani moji (státní) zaměstnanci.13.3.2013 Systémová architektura státu, Pavel Hrabě 2
 3. 3. Shrnutí Všechny dosavadní strategie českého státu směřující k efektivnější VS obsahují správné cíle a úkoly, bohužel se plní zejména odzadu, tj. od technologií k procesům, nikoli od potřeb přes procesní změny a architekturu aplikací k infrastruktuře. VS je služba občanům, ale často není služba občanovi. Ve skutečnosti jde o službu občanů občanům prostřednictvím státu. Úředníci hrají roli zprostředkovatelů, průvodců, zmocněnců při poskytnutí služby občana občanům. Službou úředníka je být dobrým a úslužným průvodcem. Úlohou celkové architektury (EA) VS je být myšlenkovým rámcem, který podpoří poznání VS ve všech jejích souvislostech a umožní správný návrh změn VS, směřujících k dosažení strategických cílů a návrh proveditelných kroků, kterými lze tyto změny uskutečnit (včetně změn IT podpory VS). Úspěšné státy dokazují, že to jde. Na VŠE máme plán, jak to může ČR dokázat také.13.3.2013 Systémová architektura státu, Pavel Hrabě 3
 4. 4. Stát jako systém (stejně jako podnik) Stát (podnik) je systém  Otevřený, měkký, stochastický Stát (podnik) je super-systém  otázkou jsou dimenze a postupy dekompozice na podsystémy Stát (podnik) má architekturu  jeho komponenty a subsystémy jsou uspořádány, mají vztahy mezi sebou i okolím, jsou vybudovány podle nějakých principů a postupů Popis a řízení státu (podniku) jako systému  finanční účetnictví, rozpočetnictví  management výkonnosti (např. Balanced Scorecard)  procesní model, model služeb  dokumentace a řízení jakosti  obraz podniku v IS (např. v ERP)  podniková (Enterprise) architektura13.3.2013 Systémová architektura státu, Pavel Hrabě 4
 5. 5. Co to je EA EA je obrazem (popisem, modelem) systému podniku EA je systém  vstupy, výstupy  struktura - vlastní metamodel architektury  životní cyklus EA je myšlenkový koncept – framework, disciplína EA je manažerská metoda řízení podniku EA je komunikační prostředek, jazyk13.3.2013 Systémová architektura státu, Pavel Hrabě 5
 6. 6. Filosofické základy EA Podniková architektura má usilovat o podchycení všeho, co tvoří podnik, neboť to všechno je alespoň trochu poznatelné a pro porozumění podniku důležité. Architektura nemá usilovat o zachycení (poznání) všeho do posledního detailu, neboť to pro poznávajícího či vysvětlujícího není možné a ani potřebné. EA by měla odpovídat na světonázorové otázky (Vidal,2008): 1. Co je? Ontologie (model současnosti) 2. Odkud se všechno bere? Explanace (model minulosti) 3. Kam jdeme? Predikce (model budoucnosti) 4. Co je dobro a co je zlo? Axiologie (teorie hodnot) 5. Co máme dělat? Praxeologie (teorie lidského jednání) 6. Co je pravdivé a lživé? Epistemologie (teorie poznání) Součástí znalostní a osobnostní výbavy architektů, by mělo být široké filosofické myšlení.13.3.2013 Systémová architektura státu, Pavel Hrabě 6
 7. 7. Vrstvy architektury Historie Prostředí Vize Přehled o celku Úplné informace o částech / řezech Design dílčí změny / iniciativy © Pavel Hrabě 201113.3.2013 Systémová architektura státu, Pavel Hrabě 7
 8. 8. Návrh vrstev modelu architektury podniku Architektonická vize Ontologie podniku a organizace Podniková ontologie Podnikový slovník (konceptuální model) Segmentové architektury BPM IT (datová & Architektura Výkonnostní Bezpečnostní (Procesní aplikační) technologické architektura architektura architektura) architektura infrastruktury Architektury řešení (projektů)13.3.2013 Systémová architektura státu, Pavel Hrabě 8
 9. 9. Druhý pohled na dekompozici EA Architektonická vize Enterprise (celková) architektura Architektura strategie, řízení a správy Architektura Architektura poskytování služeb správy zdrojů Segmentové architektury BPM IT (datová & Architektura Výkonnostní Bezpečnostní (Procesní aplikační) technologickéi architektura architekturaarchitektura) architektura nfrastruktury Architektury řešení (projektů)13.3.2013 Systémová architektura státu, Pavel Hrabě 9
 10. 10. Detailní návrh domén a objektůmetamodelu holistické části EA Strategie a řízení Motivace a strategie Řízení výkonnosti Externí Iniciativy a Objekty Strateg. cíle Měřítka …. vlivy úkoly výkonnosti Řízení rizik Řízení kvality, shody a udržitelnosti Objekty …. Objekty jakosti …. rizik Obchodní aktivity (veřejné služby) Aktiva a pasiva (zdroje) Činnosti Znalosti a informace Explicitní Zdroje Projekty Procesy Služby Funkce Události Informace Data Zprávy znalosti a kanály Organizace Lidé Tacitní Sociál. sítě Organizace Lokality Role Pozice Osoby Dovednosti znalosti a vztahy Produkty Majetek Budovy a technologie, Energie Suroviny Zboží Výrobky Služby Data Práva, patenty a licence včetně IT Vztahy Zdroje financování a finanční aktiva Zákazníci Vlastnická struktura Hotovost, půjčky Dodavatelé Partneři Veřejnost (Klienti) a vztahy a investice © Pavel Hrabě 201113.3.2013 Systémová architektura státu, Pavel Hrabě 10
 11. 11. Architektura výkonnosti veřejné správy Řízení výkonnosti je jenom součástí celkového řízení VS, řízení:  Výkonnosti  Zodpovědnosti  Jakosti Služby jsou jenom jednou z forem řízení (governance) aktivit (funkcí) veřejné správy.  „Služba je nehmotná aktivita (funkce) přinášející přidanou hodnotu, vykonaná poskytovatelem pro příjemce na základě jeho požadavku a v souladu se vzájemnou dohodou (smlouvou) o parametrech služby“. Služby a procesy:  služby jsou pouze vybranou podmnožinou funkcí či dovedností podniku, splňující přísná kritéria svého poskytování, ohraničení a řízení.  procesy jsou pouze řízenou sekvencí funkcí a funkce řetězící se v dobře definovaných procesech jsou pouze podmnožinou všech funkcí organizace. 13.3.2013 Systémová architektura státu, Pavel Hrabě 11
 12. 12. Logický model výkonnosti Vnější Potřeby Dopady vlivy Cíle Výsledky Zdroje Užití Činnosti Výstupy a vstupy výstupů úroveň služby účinnost účelnosthospodárnost 13.3.2013 Systémová architektura státu, Pavel Hrabě 12
 13. 13. Logický model výkonnosti– obsah bloků Vstupy Činnosti Výstupy Užití Výsledky /zdroje Lidé Funkce Hmotné Nemovitosti produkty – Spotřeba Výsledkya technologie veřejné produktu programů Ad – Hoc statky (politik) úkoly Materiál a služby Projekty Data a informace Nehmotné Procesy produkty – Příjem Organizační Informační (business) veřejné služby technologie výsledky služby Služby Finance13.3.2013 Systémová architektura státu, Pavel Hrabě 13
 14. 14. Struktura měření  Vnitřní cíle – zda organizace plní, co si stanovila (politiky, strategické a operativní cíle)  Vnější cíle – jak občané vnímají hodnotu poskytnuté služby (kvalita a spokojenost) Hospodárnost Účinnost Účelnost Úroveň služby (Economy) (Efficiency) (Effectiveness) klientůmSlužby pro občanya organizacePodpůrné funkcestátuSpráva zdrojůstátu Vnější Vnitřní hodnocení hodnocení 13.3.2013 Systémová architektura státu, Pavel Hrabě 14
 15. 15. Předpoklad IT podpory reformy státu Pro dobrý návrh IT podpory státu (VS), je nejprve nutné uvést do pořádku to, co má být IT podporováno (funkce, procesy, služby) K tomu je nutné fungování státu poznat a porozumět mu. Rozpoznat:  Kdo je koho klientem  Kdo komu přináší přidanou hodnotu a kdo by tedy měl za co platit  Jak výkon funkce řídit a měřit - (je to vždy služba občanovi?) Není to vždy služba občanovi žádajícímu, nýbrž služba občanům tvořícím stát:  Platba daně, vydání stavebního povolení nebo řidičského průkazu.  Ochrana bezpečnosti, zajištění zdraví a vzdělání, poskytnutí dávek Tato nezbytná poznání a následné návrhy nápravy jsou součástí architektury státu - GEA13.3.2013 Systémová architektura státu, Pavel Hrabě 15
 16. 16. Katalog služeb veřejné správy Je podmínkou pro efektivní  Řízení výkonnosti VS (podle cílů)  IT podporu služeb a procesů Má následující součásti:  Objekty (subjekty) VS:  Služby (činnosti) mezi subjekty VS: Je nedílnou součástí GEA (územního plánu)  Představuje kategorie využití území (barvičky)  Musí být vytvářen k kontextu všech ostatních objektů architektury  Procesy, funkce, projekty,  Organizace, lokality, role, zodpovědnosti, vztahy Je předpokladem katalogu IT služeb v oblasti VS Katalog je současně slovníkem společného jazyka VS13.3.2013 Systémová architektura státu, Pavel Hrabě 16
 17. 17. Katalog funkcí, procesů a služeb VSFunkční oblasti státu Funkce státu Dílčí funkce státuSlužby pro občany a • Pomoc (asistence)organizace • Oprávňování • Obrana • Umožňování • „Enriching“ • Ochrana • Poskytování infrastruktury • Zastupování • Prosazování pravidelPodpůrné funkce státu • Informování • Tvorba politik • Stanovování pravidelSpráva zdrojů státu • Administrace VS Viz. samostatná tabulka13.3.2013 Systémová architektura státu, Pavel Hrabě 17
 18. 18. Katalog funkcí, procesů a služeb VSFunkční Funkce Dílčí funkce státu „byznys“ službyoblasti státustátu • Řízení a správa organizace • Administrace a management (interní) • Správa majetku organizace • Finanční řízení • Pořízení vstupů (nákup a logistika) • Rozvoj lidských zdrojů (HCM) • Informační management a ICT • Řízení rizik Správa zdrojů státu Administrace VS • Zajištění odpovědnosti • … včetně auditů výkonnosti • Správa veřejných financí • Centrální nákup, • Správa majetku státu • Správa státního dluhu a závazků státu • Správa státního rozpočtu • Zajištění příjmů státu • Správa státních podniků • … řízení aktivit státu, obdobných soukrom. sektoru (lesy, pošta, suroviny, …) • Členění VS • … struktury, kompetence, jmenování, … • Poskytování „sekretariátu“ • … podpora volených orgánů (sněmoven, vlády, apod.)13.3.2013 Systémová architektura státu, Pavel Hrabě 18
 19. 19. Resortismus versus sdíleníCo brání omezení resortismu?  NIC – není jediný důvod.  Věcně nic, formálně mnoho.  Tradice  Legislativa, či spíše její výklad  Neochota vzdát se kontroly a delegovat  Zdánlivá samostatnost OVM a složek veřejného sektoruCo předurčuje VS ke sdílení procesů?  Hierarchie (hierarchičnost) veřejné správy  Zákonná předurčenost k jednotnosti řady procesů VS  Nutnost realizace úspor  Otevřenost (veřejnost) téměř všech informací13.3.2013 Systémová architektura státu, Pavel Hrabě 19
 20. 20. Hierarchický model veřejného sektoru Veřejný sektor Veřejná správa Státní (vrchnostenská) správa Samospráva Profesní sdružení Resort Resort Samost. Kraj Kraj Statutární A B úřady α β města Poskytovatelé veřejných Státní Práv.osob služeb Pověřená Pověřená OSS příspěvko y ze vé org. zákona obec obec Pobočky Pobočky Pobočky OSS OSS Obec Obec Pobočky poskytovatelů poskytovatelů Předpoklady komunikace, interoperability a jednotnosti13.3.2013 Systémová architektura státu, Pavel Hrabě 20
 21. 21. Hierarchický model sdílených služeb ve veřejném sektoru Veřejný sektor Sdílené služby veřejného sektoru Veřejná správa Sdílené služby veřejné správy Státní (vrchnostenská) správa Samospráva Profesní sdružení Sdílené služby státní správy Centrální sdílené služby pro samosprávy Sdílené služby poskytovatelům Resort A Resort Samost. Kraj α Kraj Statutární Resortní sdílené B úřady Krajské sdílené služby β města služby pro samosprávy Poskytovatelé veřejných služeb OSS Státní Pověřená obec Sdílené služby pobočkám poskyt. Práv.osoby Pověřená příspěvkové Sdílené služby ze zákona Místní sdílené služby obec org. Pobočky Pobočky Pobočky OSS OSS Obec Obec Pobočky poskytovatelů poskytovatelů Předpoklady využití sdílených služeb:• Business předpoklady – právně závazná nařízení versus dobrovolná ekonomická výhodnost• Věcné předpoklady - KIVS, ISZR, DS, CzP, … a GEA 13.3.2013 Systémová architektura státu, Pavel Hrabě 21
 22. 22. Aplikační architektura státu Aplikační architektura je vedle procesní, datové a infrastrukturní architektury součástí celkové Národní architektury státu Aplikační architektura je v podstatě fraktálová, hierarchická.  Tytéž domény se opakují u jednotlivých agentur, celých resortů a celého státu Aplikační architektura Veřejné správy v ČR se opírá o ověřený (referenční) doménový model Určitá komponenta se může nacházet v jiné doméně z pohledu celého státu (například registry jako MDM) a v jiné z pohledu dílčí agentury (např. totéž jako svěřený registr).13.3.2013 Systémová architektura státu, Pavel Hrabě 22
 23. 23. Referenční doménový model aplikačníarchitektury veřejné správy Organizační jednotky a skupiny uživatelů Aplikace uživatelských rozhraní a přístupu k informacím Zastupitelé, vláda GRC Správa informací, Informace a komunikace vůči státu Plánování, rozpočtování a výkaznictví znalostí a dokumentů média Veřejnost a veřejnosti Personální a týmové systémy Zaměstnanci Back-Office: Nákupní a logistické Dodavatelé, Middle-Office: Front-Office ERP, systémy partneři Klienti, Výpočty, pravidla Kontaktní kanály rozpočetnictví, partneři a agendové a agendové systémy personalistika Dispečerské systémy Technologie, účetnictví a řízení v reálném čase budovy a logistika Svěřené Objekty registry evidence Aplikace pro průřezové a IT služby Interní Externí lokální systémy Integrační nástroje a další technologické platformy systémy13.3.2013 Systémová architektura státu, Pavel Hrabě 23
 24. 24. Referenční doménový model aplikačníarchitektury veřejné správy - detail Organizační jednotky a skupiny uživatelů Interní portál Mobilní aplikace Externí portál Kompozitní procesní aplikace Zastupitelé, GRC - Informační řízení vláda audit a kontrola Rozpočet, výkaznictví Řízení strategie Informace Znalostní řízení a analytické aplikace a výkonnosti média Veřejnost Prezentace VS Správa obsahu Person.apl. Samoobsl. Odvětvová přizpůsobení v ERP Zaměstnanci Front-Office: Middle-Office: Vzdělávání Tým.práce Finance APS – Dodavatelé, Řízení vztahů Výpočty, pravidla, Logist.optim. SRM partneři Klienti, a komunikace a agendové Logistika partneři Řízení Technologie, s klienty účetnictví Dispečinky technologií budovy Personalistika a mzdy (CRM) Rozšířené Spravované Objekty Řízení jakosti, bezp. a shody provozní apl. registry evidence EDI ITSM ILM DMS jakost dat Internet GIS IDM EA, BPM MDM Archiv DWH, ETL Office CAD a další Interní Externí lokální systémy ESB, EAI Mobilní infr. Komunikační infra. RFID infr. Platf. pro data v reál. čase systémy13.3.2013 Systémová architektura státu, Pavel Hrabě 24
 25. 25. Jak hodnotit správnost EA (ve VS) Správnost popisu architektury  Vychází z As-Is, musí být prvé řadě věrná, na jakékoli úrovni abstrakce.  To vede na „ontologický“ metamodel architektury toho, co opravdu je.  Musí být srozumitelný, pochopitelný – jazyk architektury Míry (stupně) správnosti obsahu architektury  „účelnost“ - do jaké míry je varianta cílové architektury schopna naplnit očekávání stakeholderů (zastupitelů, politiků, zákona)  a to i kdyby jejich očekáváním bylo zadlužení, redukce služeb nebo nějaká „nepravost“.  „oprávněnost" - do jaké míry varianta architektury naplňuje poslání organizace a plní potřeby (občanů, klientů),  a to i v případě, že ze zákona se naplňovat nemají nebo jsou „navíc“.  „absolutní správnost - dobrota“ – míra naplnění „dobra“, před Bohem, lidstvem, přírodou, planetou. 13.3.2013 Systémová architektura státu, Pavel Hrabě 25
 26. 26. Sdílenéslužbyveřejnésprávy Zdroj: Z. Zajíček, Národní architektonický plán IS veřejné správy, Seminář ČSSI, 9.2.2012, VŠE, link 13.3.2013 Systémová architektura státu, Pavel Hrabě 26
 27. 27. Stávající stav Czech GEA Dva roky aktivní propagace a čekání na zájem „shora“  Pojem Architektura přestal být odmítán na úrovni orgánů státu, viz KNAP (Koncept národního architektonického plánu)  Uzavřená práce MV a poradenské firmy pro hlavního architekta  Koordinační centrum eGOV na úrovni krajů – dokončovaný projekt  Nic, co by mělo jasný harmonogram rozvoje a co by komunita celé VS mohla postupně sdílet Naproti tomu překvapení „zdola“  Tajemníci a informatici některých krajů, statutárních měst i měst a obcí (Plzeň, Ústí, Pardubice, Milevsko, …)  Chtějí sdílet informace o porozumění sami sobě, o svých IS, o standardech státu, o napojení na procesy a IS státu.  Potřebují komunikovat a vyměňovat si zkušenosti  Požadují jednotu metod GEA, BPM, CAF (EFQM)  Explicitně chtějí znalosti o řízení IT architektury a IT služeb (vazba na KIT VŠE)  Hledají platformu a autority, které znalosti zprostředkují a ověří13.3.2013 Systémová architektura státu, Pavel Hrabě 27
 28. 28. Podněty a inspirace Architektura nemusí čekat na legislativu  Architektura staví na službách, ty vychází z potřeb, které se téměř nemění  Legislativa má kodifikovat služby jako řešení potřeb, změnit zákony lze často  Je možné využít zahraniční inspirace – potřeby lidí jsou stejné, byť zákony jiné. Transformace VS to nejsou jenom eSlužby pro klienty  Řada zemí dosáhla významných přínosů transformací podpůrných procesů  Tam při sdílení nehrozí problém ochrany osobních dat a čekají zřetelné úspory  Uvolněné zdroje pomohou i oblasti eGovernmentu Architektura veřejné správy může vznikat z obou směrů  Např. vznik kanadské architektury státu z kat. služeb měst  Koncept EA , katalog služeb i SW řešení obcí a státu se vzájemně doplňují Architektura pro samosprávu je zjednodušená a sdílí zkušenosti i řešení  Sdílení se týká jak center služeb, tak společné znalosti potřeb a architektury13.3.2013 Systémová architektura státu, Pavel Hrabě 28
 29. 29. Děkuji Vám za pozornostKontakt:Pavel Hraběpavel.hrabe@iol.cz602 259 85513.3.2013 Systémová architektura státu, Pavel Hrabě 29

×