Změny daní a vládní finanční politika<br />V. ročník odborné konference Rozpočet a finanční vize měst a obcí Institut cert...
Ekonomický vývoj(hlavní makroekonomické indikátory)<br />Zdroj: Makroekonomická predikce České republiky, červenec 2011<br />
Shrnutí makroekonomického vývoje<br />2,5% růst HDP -> vliv zahraničního obchodu<br />Růst spotřebitelských cen (2,3 %) ->...
Fiskální politika<br />Deficit vládního sektoru 2010<br />172,8 mld. Kč (4,7 % HDP)<br />růst daňových příjmů a pokles výd...
Vývoj daňových příjmů 2007 – 2011(bez odvodu z elektřiny ze slunečního záření a odvodu za vynětí půdy ze zemědělského půdn...
Očekávané daňové příjmy veřejných rozpočtů<br />Zdroj: odbor Strategie daňové politiky a správy, Ministerstvo financí ČR, ...
Sazbová novela<br />Změna DPH<br />Zdroj financí pro penzijní reformu<br />-> Udržitelnost důchodového systému<br />Změna ...
Sazbová novela<br />Změna RUD<br />Vyšší výnos DPH je určen pouze na penzijní reformu<br />-> snížení podílu RUD u DPH pro...
Sazbová novela<br />Zvýšení daňového zvýhodnění na dítě<br />Kompenzace negativních dopadů zvýšené sazby DPH<br />Zvýšení ...
JIM - DPFO<br />Obecné změny<br />1 přiznání – 1 platba – 1 kontrola<br />Sjednocení vyměřovacích základů<br />maximálního...
JIM - DPFO<br />Zvýšení statutární sazby: 15 % -> 19 %<br />Omezení základní slevy na poplatníka<br />zrušení základní sle...
JIM - DPFO<br />Zaměstnanci<br />Zrušení řady dalších selektivních osvobození <br />příklady: stravování, zlevněné jízdné ...
JIM - DPFO<br />Podnikatelé, resp. OSVČ<br />Stanovení nového základu daně a pojistných<br />nový základ daně a pojistných...
JIM - DPPO<br />Dokončení realizace závěrů z auditu výjimek<br />zrušeno 6 výjimek, 7 výjimek navrženo na zrušení<br /><ul...
JIM - DPPO<br />Sjednocení maximálního limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely na 10 %<br />dle programového pr...
JIM - DPH<br />Snížení výše ročního obratu pro povinnou registraci k DPH<br />dle současného zákona je výše obratu nastave...
JIM - dopady(pouze za sdílené daně – dopad na veřejné rozpočty)<br />Zdroj: odbor Strategie daňové politiky a správy, Mini...
Celkové dopady (JIM + sazbová novela)(pouze za sdílené daně – dopad na veřejné rozpočty)<br />Zdroj: odbor Strategie daňov...
Návrh novely zákonao rozpočtovém určení daní(nový model sdílených daní pro obce)<br />
Návrh novely RUD – principy<br />Sledované principy <br />dosažení 3-násobku ve sdílených daních na obyvatele (Praha versu...
Struktura příjmů obcí a krajů<br />
Struktura příjmů obcí a krajů v letech 2010 až 2012 (mimo daňové příjmy)<br />Pozn.:<br /><ul><li> Údaje vztahující se k r...
 Od roku 2012 v souvislosti s novelizací zákonů v sociální oblasti (Sociální reforma I.) obce nebudou zprostředkovávat vý...
Dámy a pánové, děkuji za pozornost<br />ladislav.mincic@mfcr.cz<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mincic 6.9.2011

621 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
621
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mincic 6.9.2011

 1. 1. Změny daní a vládní finanční politika<br />V. ročník odborné konference Rozpočet a finanční vize měst a obcí Institut certifikace účetních, Praha - 6. září 2011<br />RNDr. Ladislav Minčič CSc., MBA <br />I. náměstek ministra financí<br />
 2. 2. Ekonomický vývoj(hlavní makroekonomické indikátory)<br />Zdroj: Makroekonomická predikce České republiky, červenec 2011<br />
 3. 3. Shrnutí makroekonomického vývoje<br />2,5% růst HDP -> vliv zahraničního obchodu<br />Růst spotřebitelských cen (2,3 %) -> plánované úpravy DPH<br />Snižování nezaměstnanosti (6,7 %) -> postupné oživení ekonomiky<br />Obnovení růstové dynamiky objemu mezd a platů: o 2,3 % <br />Riziko pro českou ekonomiku<br />Stav veřejných rozpočtů některých zemí eurozóny<br />
 4. 4. Fiskální politika<br />Deficit vládního sektoru 2010<br />172,8 mld. Kč (4,7 % HDP)<br />růst daňových příjmů a pokles výdajů vlády<br />Deficit vládního sektoru 2011<br />157 mld. Kč (4,2 % HDP)<br />růst daňových příjmů (DPH) X pokles DPPO<br />Zdroj: Makroekonomická predikce České republiky, července 2011<br />
 5. 5. Vývoj daňových příjmů 2007 – 2011(bez odvodu z elektřiny ze slunečního záření a odvodu za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu)<br />Zdroj: Účty České Národní Banky, červenec 2011<br />
 6. 6. Očekávané daňové příjmy veřejných rozpočtů<br />Zdroj: odbor Strategie daňové politiky a správy, Ministerstvo financí ČR, červenec 2011<br />Včetně legislativních změn:<br />Změna sazeb DPH<br />Změna DPFO<br />Změna DPPO<br />
 7. 7. Sazbová novela<br />Změna DPH<br />Zdroj financí pro penzijní reformu<br />-> Udržitelnost důchodového systému<br />Změna sazeb DPH<br />1. ledna 2012: zvýšení snížené sazby DPH; 10 % -> 14 %<br />1. ledna 2013: sjednocení sazeb DPH; 17,5 %<br />Předpokládaný výnos veřejných rozpočtů ze změny DPH<br />2012: 21,3 mld. Kč<br />2013: 22,5 mld. Kč<br />2014: 28,4 mld. Kč<br />
 8. 8. Sazbová novela<br />Změna RUD<br />Vyšší výnos DPH je určen pouze na penzijní reformu<br />-> snížení podílu RUD u DPH pro obce a kraje<br /> -> vyšší výnos DPH příjmem pouze státního rozpočtu<br />Změna podílu<br />1. ledna 2012: DPH pro kraje: z 8,92 % na 8,29 %<br /> DPH pro obce: z 21,4 % na 19,93 %<br />1. ledna 2013: DPH pro kraje: z 8,29 % na 8,28 %<br />DPH pro obce:z 19,93 % na 19,90 %<br />
 9. 9. Sazbová novela<br />Zvýšení daňového zvýhodnění na dítě<br />Kompenzace negativních dopadů zvýšené sazby DPH<br />Zvýšení slevy na dítě: o 1800 Kč (150 Kč/měsíc)<br />Podmínka: dosažení 6 ti násobku min. mzdy<br />Motivace pro aktivní hledání práce<br />Dopad na veřejné rozpočty:<br />Zdroj: odbor Strategie daňové politiky a správy, Ministerstvo financí ČR<br />
 10. 10. JIM - DPFO<br />Obecné změny<br />1 přiznání – 1 platba – 1 kontrola<br />Sjednocení vyměřovacích základů<br />maximálního možné sjednocení vyměřovacích základů povinného pojistného a základu daně z příjmů fyzických osob<br />Zrušení konceptu superhrubé mzdy<br />základ pro výpočet daně a pojistných: hrubá mzda<br />koncept superhrubé mzdy považován za diskriminační -> poplatníci podléhají de facto vyššímu zdanění<br />daňová regrese při dosažení max. vyměřovacího základu<br />
 11. 11. JIM - DPFO<br />Zvýšení statutární sazby: 15 % -> 19 %<br />Omezení základní slevy na poplatníka<br />zrušení základní slevy na dani pro osoby s měsíčními příjmy převyšujícími čtyřnásobek průměrné mzdy<br />Zrušení osvobození (historických, nesystémových)<br />plnění poskytovaného: vojákům v záloze, žákům škol<br />kázeňských odměn poskytovaných bezpečnostním sborům<br /> a ozbrojených sil<br />odstupného plynoucího za uvolnění bytu a využití příjmů z prodeje bytu, rodinného domu<br />Snížení podpory vlastního bydlení, pořizovaného z cizích zdrojů<br />
 12. 12. JIM - DPFO<br />Zaměstnanci<br />Zrušení řady dalších selektivních osvobození <br />příklady: stravování, zlevněné jízdné pro rodinné příslušníky zaměstnanců dopravních podniků, osvobození zvláštního příplatku nebo příplatku za službu v zahraničí<br />jejich nahrazení novou univerzální roční slevou zohledňující výdaje na dosažení příjmů<br />
 13. 13. JIM - DPFO<br />Podnikatelé, resp. OSVČ<br />Stanovení nového základu daně a pojistných<br />nový základ daně a pojistných: 100 % hrubého zisku<br />cílem je harmonizace daně z příjmů fyzických osob a povinných pojistných<br />srovnání odvodové povinnosti OSVČ na pojistném -> 6,5% sazba důchodového i zdravotního pojištění<br />Zrušení některých daňových úlev<br />zrušení osvobození příjmů dlužníka v reorganizaci <br />přesun podpory zdravotně postižených zaměstnanců do fiskální kompetence MPSV<br />
 14. 14. JIM - DPPO<br />Dokončení realizace závěrů z auditu výjimek<br />zrušeno 6 výjimek, 7 výjimek navrženo na zrušení<br /><ul><li>Změny ve zdanění loterií a her</li></ul>Zjednodušení tvorby rezerv a opravných položek k pohledávkám<br />u výnosových pohledávek pouze dvě pásma místo současných šesti pásem<br />odpadá podmínka soudního řízení (výjimka u pohledávek nabytých postoupením)<br />ostatní finanční instituce budou tvořit opravné položky pouze ke spotřeb. úvěrům dle zákona č. 145/2010 Sb.<br />Podpora výzkumu a vývoje<br />pořízení výsledků výzkumu a vývoje od vysokých škol a vědeckovýzkumných institucí <br />zvýšení odpočtu o dalších 10 % <br /> (v případě meziročního přírůstku výdajů na výzkum a vývoj)<br />
 15. 15. JIM - DPPO<br />Sjednocení maximálního limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely na 10 %<br />dle programového prohlášení vlády <br />podpora veřejně prospěšných aktivit<br />zvýšení o 100 %<br />Nulové zdanění subjektů kolektivního investování a důsledné zdanění výplat ze systému<br />princip daňové neutrality <br />důsledně zdaněny výplaty ze systému<br />eliminace zvýhodnění fondů kvalifikovaných investorů a nemovitostních fondů<br />Daňové osvobození dividend<br />
 16. 16. JIM - DPH<br />Snížení výše ročního obratu pro povinnou registraci k DPH<br />dle současného zákona je výše obratu nastavena na 1 mil. Kč za posledních 12 měsíců <br />navrženo snížení hranice obratu na 750 tis. Kč<br />
 17. 17. JIM - dopady(pouze za sdílené daně – dopad na veřejné rozpočty)<br />Zdroj: odbor Strategie daňové politiky a správy, Ministerstvo financí ČR<br />VR – veřejné rozpočty; SR – státní rozpočet; MR – místní rozpočty<br />
 18. 18. Celkové dopady (JIM + sazbová novela)(pouze za sdílené daně – dopad na veřejné rozpočty)<br />Zdroj: odbor Strategie daňové politiky a správy, Ministerstvo financí ČR<br />VR – veřejné rozpočty; SR – státní rozpočet; MR – místní rozpočty<br />
 19. 19. Návrh novely zákonao rozpočtovém určení daní(nový model sdílených daní pro obce)<br />
 20. 20. Návrh novely RUD – principy<br />Sledované principy <br />dosažení 3-násobku ve sdílených daních na obyvatele (Praha versus kategorie obcí s nejnižšími příjmy)<br />posílení ze SR (7,0 mld. Kč – dotační programy z národních zdrojů)<br />zařazení Brna, Ostravy, Plzně do propočtu mezi ostatní obce(u Prahy zůstává oddělený propočet)<br />ve srovnání se sdílenými daněmidle stávajícího RUD ztrácí Plzeň, Ostrava, Brno a Praha<br />Uplatněná kritéria a jejich váhy <br />váha prostého počtu obyvatel zvýšena ze 3 % na 10 %<br />nové kritérium „počet žáků“ 7 % (začleněn "Příspěvek na školství" cca 1,5 mld. Kč; nyní ve VPS)<br />bez změny zůstává 3 % váha celkové výměry katastrálních území<br />na postupné přechody tak zbývá 80 % (váha tohoto kritéria činí ve stávajícím systému 94 %)<br />
 21. 21.
 22. 22. Struktura příjmů obcí a krajů<br />
 23. 23.
 24. 24. Struktura příjmů obcí a krajů v letech 2010 až 2012 (mimo daňové příjmy)<br />Pozn.:<br /><ul><li> Údaje vztahující se k roku 2012 mají pouze indikativní charakter
 25. 25. Od roku 2012 v souvislosti s novelizací zákonů v sociální oblasti (Sociální reforma I.) obce nebudou zprostředkovávat výplatu nepojistných dávek (např. dávky pomoci v hmotné nouzi) a příspěvku na péči. Tato působnost by měla s účinností od 1.1.2012 přejít na Úřad práce ČR. Z tohoto důvodu již prostředky na výše uvedené dávky nejsou od tohoto roku rozpočtovány v kapitole MPSV jako transfer obcím. V bilanci obcí se tato skutečnost projeví v roce 2012 snížením příjmů (transferů ze státního rozpočtu) a souvztažným snížením jejich běžných výdajů oproti roku 2011</li></li></ul><li>K účetní reformě v oblasti veřejných financí<br />Obecné změny<br />Účetní reforma v oblasti veřejných financí zahrnuje též účetní jednotky napojené na územní rozpočty (municipální účetní jednotky)<br />Aktuální kroky Ministerstva financí:<br />Dokončení přechodu na nové účetní metody (zejména k 31. 12. 2011 metoda odpisování majetku)<br />Zjednodušení povinností u již zahájených fází účetní reformy (zejména v souvislosti se „statistickým zjišťováním“ a se sestavením konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku)<br />Pokračování v rozvíjení metodické podpory<br />
 26. 26. Dámy a pánové, děkuji za pozornost<br />ladislav.mincic@mfcr.cz<br />

×