Tehnici de Meditatie

9,506 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
23 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,506
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
1,793
Comments
0
Likes
23
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tehnici de Meditatie

 1. 1. r L~ ,) /1""1 j / ! , " v- . 1. Coleqia INITIERI Marc de Smedt TEHNICI DE MEDITATIE ~I PRACTICI ALE TREZIRII SPIRITUALE-
 2. 2. Redactor: MARIA STANCIU Tehnoredactare computerizata: OFELIA CO~MAN MARC DE SMEDT TERNICI DE MEDITATIE ~I PRACTICI ALE TREZIRII SPIRITUALE Traducere de GEORGE ANANIA a univers enciclopedic ISBN 973-9243-61-4 Blicure~ti,199XL
 3. 3. Ilustratii de BARBARA CREPON CUPRINS C1H1itoria interioar1i..................................... 7 Iluzie a realit1itii irealitatea iluziei ........................ ~ lO Meditatiizilnicesau arta de a te bucurade clipa prezenta ........ 22 Traditiaevreiasca ...................................... 40 Devenireameditatieicre~tine ............................. 50 Metodeale C1iijin Islam ...................... 64 PracticileYogaale traditieiindiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Buddha ~ipreceptelelui ................................. 121 Meditatiitaoiste ....................................... 131 Calea ramuriiHinayana ................................. 151 Tehnici tibetane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 PracticaZen .......................................... 178 @ Marc de Smedt, Techniques de meditation 203 Relatiacu realul ....................................... et practiques diveil Editions Albin Michel S. A., 1983 Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Toate drepturile asupra acestei versiuni In limba romana apartin Editurii Univers Enciclopedic- .....
 4. 4. CALATORIA INTERIOARA Illi Jacqlles Brosse Cartea de fa!a a aparut, mai de mult. sub titlul Cincizeci de fe/mid de medita(ie. inforcdndll-mi aten/ia ~pre inallnfrll. aSCI//f ce se petrece Pentru prezenta edi!ie de buzunar, revazuta ~i completata, am prcferatde ceo/a Ita parte a timpanllilli. All/nd aud inima care bate. sa revin la ideea ini!iala ~isa intitulez aceasta sinteza Hirii men!iona cifrc. a~dngele care vllie~.te. rasl/jlarea care I/rca ~i caboara. Ma Lucrarea mea Incearcii sa va faca a Imparta~i un profund intcrcs fa!iidecl/fimd mai adanc, sunt sdnge/e ce se tara~te de-a lungul arterei, ni~te practici milenare, care Inca Ii vorbesc fiin!ei omene~ti de astilzi ~icarece .Ie var.H! in mla~tini pl/rpl/rii, apoi, inca ~i mai addnc. se ii arata drumul ce 0 va face sa se autodepa~easca, sa-~i liirgeasci! viziuneaadllnt! ill drellu/ venei.. intrl/ l/1Ir-IIl/a di/1lre cell/lele inl/ndate ~i sa inteleaga realitatea lumii ei. Totodatii lucrarea mea porne~tc de la 0in revdrsarea IlIi, amiba ce igl/ora ceea ce se intdmpla in)l/r. dorin!a de demistificare: prea multe sccte ~i prea mul!i guru Ie propunnil ~tie cawi al/samblll Ii apar/ine ~i din pricina asta Imi 0 adeptilor Jor un Paradis pierdut, 0 Nirvana etemii, fcricirea ideala. 0 zadarniciisllpravie/I/i,/ibera de orice pre)l/decata, insedindl/-se, pe aillrea. escapada In visul astral ~iin muzica sferelor. Or, in insa~i esen!a religiilorIl/tr-1lI1 alt tot. Atunci, idelltijicat CII aceasta cell/la al/rmima. ~i In ceea ce spun marii In!elepti, marii mistici ~i adevaratii mae::;tri.nu edevin neml/ritor. vorba niciodata de a~a ceva; ei to!i preconizeaza 0 aventura intcrioarii. nicidecum despar!ita de via!ii, ci. cIimpotriva, adiinc inradacinatii in ca. 111 Uneori ma Intreb ce secret incredibil ascl/ndem In noi. Ce noi in~ine se giise~teadeviirul, In noi se gase~te raspunsulla toate intrebarile.destin nebllllesc con/in genele noastre. Un destin ajlat dillc% in noi descoperim "cine sum!, "ce caut aici!" ~i "ce-i de facut!". Unlllde istoria pamanll/II/i .yia erelor, IlIIde.winfa/a de care illSlI.yi dintre ultimele cuvinte ale lui Buddha ~iuitimulilli sfat a fost: ..Fii-vii vOllamersul galaxii/or /III ill.leamlladeait 0 lIli~careprintre allele. in~iva propria fiiclic." lar pt.:mruHristos. impiiri1ianu era nici villoart.:.l1lcI in ceruri ci "inliluntrul vostrll". Sa mt.:oitcziinseamn:l sa te deschizi f;qa de tine. f;qa de realitate. fa!a de celiilah. de lume. de Cosmos. Toate t.:pifcnomenek pc care It: vt.:dcm aC[lIalm<.:nlt..: i7.bucnind ~I dpiit;lIld propoqii (droguri. sectt.:. neoromalllism ~I neomisticism...) aSl:lIllll 0 nl:voie profunda. 0 lipsa esen!ialii. De unde ~i calltarea, prin mice mijIO<llC.a lInCI
 5. 5. MARC DE SMEDT 8 9 TEHNICI DE MEDITATIE -..--.---- inv!!t!!turi care s!! treac!! dincolo de cadrul meschin al cotidianului ~i s!! Dumnezeu, Allah, Buddha, Brahma... cuvinte diferite pentru a vorbi de permit!! transcenderea lui, c!!utare a fraternit!itii intr-o comunitate ce-~i un acela~i lucru. Nici 0 legatur!i cu mo~neagul b!1rbos, atotputernic, tronand analizeaza drumul, nevoie de practici corporale care s!!ne cal!iuzeasc!i, sa intr-un cer fad ~i inconjurat de ingera~i trandafirii. Nu ~tiu ce este Dumnezeu. ne adune laolalt!!. Pan!! acum am fost necontenit dezam!igiti de bisericile Fiinta suprem!i, originea vietii, viata ins~i, ~i moartea, alfa ~i omega? Budi~tii oficiale care, asemeni Bisericii catolice, au inchis neces.iJatea de tr!!ire a spun: fiecare flint!i are specificul lui Buddha. Intr-adevar. fiecare fiintll absolutului in structuri rigide ~i sc1erozate, in dogme incremenite care nu tr!iie~te.Intreg Universul este mi~care. Ce anume impinge la dans atomii ~i mai vor s!ispun!i nimic, intr-un catehism abrutizant: opiu pentru popor, dupa particulele? Cu cat ~tiinta avanseaza cu atat limitele ei explodeazllla infinit. expresia draga lui Marx. Fenomen ce se poate reproduce, de altfel, in prezent in interiorul anumitor secte. Din ce suntemfllcuti?Cinelocuie~te acestinveli~de carne?Ce energie? in Pentru ce na~terea, pentru ce moartea? Tot atatea intreb!iri f1lr1l llspuns. r Atentie, s!inu gre~im. CaJatoria interioara, atractia fata de sacru nu sunt Dumnezeu este Necunoscutul. Un dincolo ce se aflll in noi. Acea fortll care o intoarcere in pantecul matern, inlocuit prin constrangerea lini~titoare a ar trebui sa ne fac!isa ne dep~im ftr!i incetare. care se opre~te, se intrel"lpe, unui grup. Este vorba, cu totul dimpotriva, de a ne trezi, de a ren~te la viat1i, spune un kodn Zen. Ma simt la fel de agnostic ca ~i Malraux, care avea de a dezvolta potentialitatile proprii fiecaruia, tinand seama de diferentele simtul sacrului ~i al omenescului nevrand sa se inchid!i in categorii. ~i care dintre noi; de a evolua ~inu de a adormi intr-un vis proiectat asupra realit!itii. spunea di secolul urmator va fi metafizic sau nu va fi deloc. Iar notiunea de interior nu poate in nici un caz face abstractie de aceea de Or,viitorulsecreeaz!in fiecec1ipa prezentului. i a - exterior: fiindca amandoua se contopesc. una intr-alta, indisociabil. Pe parcursul cal!itoriilor mele in Orient am fost surprins s!i vlld eu cata Suntem cu totii deosebiti, fiecare are propriile-i probleme, a c!1rorrezol- insistent!! mae~trii spirituali ziceau c!i acum trebuie s!!divulg!im inv1itlltura yare ii revine lui insu~i.Nici un sistem nu 0 va face in locul nostru. Viziunea ascuns!!,secret!!,rezervat!!pan!!in prezent adeptilor, diseipolilor; sa-i facem noastra asupra lumii creeaza lumea. Se schimba viziunea, se schimba lumea cunoscut!! existenta, ca ~icand am fi presati de timp, ca ~icand ni~te culturi ~i actiunea noastra asupra ei. Prin aceasta ajungem la vechea problema a muribunde, uneori aflate in exil, ar dori s!!ii transmit!! omenirii in pericol libertatii. Libertatea trebuie cucerit!i de fiecare, ~inu inseamna 0 conceptie ins!i~i esenta mesajului lor, pentru ca aceia care pot auzi s!i auda. ~i s!i egoist!i sa spui asta; fiindca 0 flinta echilibrata, in deplina posesie a mijloace- actioneze. S!! se trezeasc!!. lor sale, 0 fiinta lucida ce nu vede realitatea prin prisma deformanta a fantas- Iar prezenta eaJ!!torie prin cateva practici nu poate s!!se deschid1i decat melor ~iangoaselor proprii are 0 influent1ibenefica asupra oamenilor din jur. printr-o reflectie prealabil!i asupra unui concept difuz: acela al realita(ii. Tehnicile de meditatie, daca sunt bine folosite, pot sa ne ordoneze flinta, Fiindc!i in ceea ce se cheam!i meditatie este vorba, intr-adev!!r, de a~a ceva, sa ne stimuleze energia, sa ne concentreze facultatile de obicei dispersate numai de a~a ceva. ~ine ingaduie sa mergem ~imai departe, sa ne extindem con~tiinta la infmit. De milenii intregi au fost create pentru aceasta ~i pentru aceia, in cele din urm!i putini, care Ie inteleg. Tin sa subliniez ca nu exist!i aici vreo dorinta de supraomenesc; inainte de a vrea sa devii mutant, trebuie sa-ti reg!ise~ticonditia normala, originara. Tehnicile vidului practicate de Chan, de Zen ~ipan!ila urma de toti misticii adevarati duc la 0 lini~tirea ceea ce voi numi excrescentele Ego-ului nostru, acest micut Eu superficial, vanitos, egocentric, insetat de putere ~icare ne pricinuie~te atatea rele. Educatia, societatea, proiecteaz!i cu privire la noi o imagine conform!! unui model ce se schimba 0 dat!icu epocile ~ilocurile. Or, important este sa ne reg!1simEul adevarat, rad!icinanoastr!i,~is!icre~tem pornind de la acest fundament intim inscris in genele noastre. ~i unde apare Dumnezeu in toate astea?,
 6. 6. 11 TEHNICI DE MEDITATIE experienta imediata ~ide simboluri conditionate de civilizatie, de impresii ILUZIE A REALITATII senzoriale ~i de idei preconcepute cu privire la tot ce implica natura $1 REALITATE A ILUZIEI lucrurilor..." In ce masura suntem con~tienti de universul imediat In care traim? ~i ," acest univers nu ne Inraure~te, nu ne conditioneaza? Ba da, fire~te. ~i pana Intr-atata Incat, tara sa ne dam seama de asta, iata-ne nu prizonieri. fiinddi e de ajuns un impuls voluntar pentru a ne desprinde de el, ci Incetul cu Incetul "Un obieet nu e eeea ee zice(i voi cd e... E,~temult mai mult. Este un ansamblu in sensuI eel mai larg al euvantului. robotizati de ma~inaria Inconjuratoare. Sistemul cultural da na~tere unui Un seaun nu e un seaun. Eo strueturd de 0 eomplexitate de mesaj permanent, veritabil masaj vibrator care modeleaza fiinta; faptul ca neeoneeput, din punet de vedere atomic; electric etc. Prin acesta din urma este favorabil sau daunator nu influenteaza decat In mica urmare. a-I gandi ea pe un simplu seaull eOllstituieeeea ee masura actiunea lui In profunzime - adeviirat foraj. Sa fie oare Tn toate Korzyhski nume$te0 idelltifieare. Tota/itatea aeestor idellli- astea ceva foarte abstract? fledri ii produce pe eeillevrozat, pe eeilleilllreg la millie, pe Nu. Experienta. eel demelll... . Adica,lntr-o buna dimineata, sa-ti gase~ti calmul. Mai Inainte 0 noapte A. E. VAN VOGT de somn lini~tit, apoi trezire fara graba, baie, ~edinta de relaxare, respiratie ~iconcentrare. Fiira probleme In minte; sa te simti In ordine, senin. Pe urma Oricare dintre noi este nascut Intr-o anumita celula a civilizatiei ~i-~i sa-ti petreci ziua ca de obicei: munca, telefon, ziare, transport,lntalniri,lume, discursuri ~icontradiscursuri... Seara sa opre~ti totul, sa te izolezi. Sa medi- duce existenta Inauntrullimitelor culturii sale. Pe masura trecerii timpului, tezi. Sa treci In revista. Recipientul-corp, golit dimineata, este acum plin, poate liirgi aceste limite prin experienta, prin contacte, prin ruptura cu vechile Indeosebi cu nimicuri. Pe parcursul zilei actiunea eficienta, esentialll, ocupa obi~nuinte. Bachelard, acest Intelept, spunea ca "un suflet plin de obi~nuinte este un suflet mort" ~i ca "tot ceea ce este important se face Impotriva a foarte putin loc. Restul e teatru, agitatie dezHlntuita, spectacol de marionete ~iparada. Nimic nu s-a petrecut exact a~acum ne a~teptam,timpul s-a diluat ceva"; afirmatii verificate prin experienta ~i prin Insa~i istoria omenirii. In meandrele limbajului ~i ale pretinsei comunicari. ~i asta zi de zi. Incatu~area In rutina, chiar daca aduce un iluzoriu sentiment al sigurantei, aduce totodata micime de spirit, meschinarie: ea limiteaza fiinta. ~i invers, efortul de depa~ire, vointa de libertate ~i deschidere interioara, nevoia instinctiva de a te elibera din constrangerea tabieturilor sterilizante Iti Trecntnl men imi alclltnie~teprezentnl Ingaduie sa mergi dincolo de angoasa care blocheaza ~idisponibilitatea, ~i dimensiunile actiunii tale In aceasta lume. Dac1i prezentul meu se repeta la nesfar~it conform acelora~i scheme Dar Aldous Huxley, Intrebandu-se cum ar putea omul sa continue a se culturale, daca tot ceea ce constituie deosebirea mea fata de ceilalp se subtiaza bucura de binefacerile civilizatiei Inauntrul ciireia este Inlantuit, tara a se In contact cu mecanica sistemului ~i a microsistemelor sale, dadi timpul lasa, In acela~i timp, abrutizat ~iintoxicat de otravurile acesteia, aminte~te curge dar energia interioara se Invarte~te In loc, ce se Intampl1i?Trecutul nn Imi alimenteaza In mod constructiv fiinta, mi~carea devine agitatie, de dificultatea major1i: "tntre fiecare con~tiint1iomeneasc1i ~i restullumii se ridic1i0 barier1iinvizibila, 0 retea de structuri traditionale, de notiuni-sen- gandirea se transforma Intr-o serie de locuri comune, de "se spune" ~i de false probleme; emotivitatea cre~te, atentia se fixeaza asupra detaliilor apoi zatii, de idei deja uzate care s-au pretacut In axiome, de vechi sloganuri se destrama, simpla realitate e perceputa ca un munte, 0 nesfiir~itasuccesiune socotite drept revelapi divine. Ceea ce vedem prin ochiurile plasei nu este niciodat1i, binelnteles,lucrullnsu~i, imposibil de cunoscut. In majoritatea de munti, sistemul nervos se Incordeaza, sistemul psihologic se deregleaza cazurilor nu este nici m1icarlucrul a~a cum se impune simturilor noastre, ~i totul pe masura.... Viata devine 0 problema imensa, perceputa prin ochelari de cal, a~a cum provoac1i din partea organismului nostru 0 reacpe spontan1i.Ceea protectori; fiinta bolnav1i proiecteaza 0 lume din ce In ce mai bolnava. ce asimil1im ~i ceea ce ne provoac1i reactiile este un curios amestec de~
 7. 7. MARC DE SMEDT 12 13 TEHNICI DE MEDITATIE --..---.-Simturile ei saturate nu vad, nu pip/He, nu aud decat conform unor criterii nenum1lrate altele... Vorbim mult despre libertate, dar cine e liber. ~i liberpe care ea crede di Ie alege dar care de fapt Ii sunt impuse din afar1i. fatll de ce?Abrutizarea tine adeseori loc de odihn1i. ~i ce r1imane? Un automat pe De a fi sau de a p1lrea?jum1itate omenesc, trepidant ~i telecomandat? Iar consumul de pilule, R1ispunsul rlljitoruluiyaquidon Juan: v .__.tranchilizante, excitante, aceste c1im1i~i fort1ichimice, cre~te din an in de "Nu. Ca s1ivezi trebuies1i nveti a privilumeaintr-un alt feL. F~~!.f!L-> ian, in chip nelini~titor. Iar violenta i~iextinde imperiul asupra con~tiintelor, 0.ncat fiecare dintre faptele tale s1idevin1iultima b t1iliepe p1imant. Doariar spaima tulbure fat1ide incertitudini se intinde insidios in spirite. 0 simpl1i - m asemenea condliTITapleJeTaief~ivar dobandi adev1lratapu ere:bilc1i nu,panll de curent generalizat1leste de ajuns pentru a arnta fragilitatea civilizatiei cat timp vei tr1ii, vor rllmane faptele unui timid... Frica ne impiedic1i s1inoastre - care e muritoare, ca ~ioricare alta. Nu se pune aici problema de examinllm ~i s1iexploat1imceea ce ne revine in calitate de oameni ."a-i intenta procesul: orice epocll trebuie s1ifie interesant1l pentru a trm, ~i Pentru con~tiinta ~a-zis normalll, lucrurile sunt vl1zuteconform eticheteinoi avem norocul sll ajungem la 0 cotiturll a istoriei; dar trebuie sll rllmai lor verbale. Un copac este un copac; frumos exemplu de omogenizare. Or,lucid, con~tient de limitele sistemului. Toat1llumea viseaz1ila fericire. Totu~i sub raport biologic, ceea ce tinde spre omogen se indreaptl1 spre moarte;"nici 0 societate nu e in mllsurll sll ne-o ofere , fiindc1inoi in~ine nu ~timin ceea ce tinde spre eterogen, spre diferentiere, se indreaptl1 spre viatll. Nuce const1l.~i dac1idin int!implareputem ajunge la ea, 0 facem prin noi in~ine", exista, in intreaga creatie, vreun copac asem11nl1tor altuia. Sunt diferiti, chiarne aminte~te Thierry Maulnier. provenind din aceea~i familie ori specie. Sunt vii. Modul nostru de a-i Intemeietorul semanticii generale, Korzybski, spunea acum aproape 30 de considera, de a-i defini, ne ucide spiritul. Duhne~te a moarte. ani c1i"demersurile noastre nervoase sunt copiate dup1iacelea ale anima- Mil apropii de un copac, de 0 floare, de 0 frunz1i. 0 creatie original1i lului. La om, reactii nervoase de acest fel duc la stadiile patologice ~i fu1i mi se desfli~oarllin fata ochilor. ~i dac1i,in,aceastl1 clipl1,imi lipesc ochii posteritate ale infantilismului in general, public sau privat... ~i cu cat 0 de un microscop sau de un aparat cu raze X, se petrece ~i altceva. Copacul natiune sau un neam sunt mai dezvoltate din punct de vedere tehnic, cu atat a disp11rut,rllmane un flux al vietii, 0 mi~care.... sistemullor tinde s1idevinll crud, full indurare, prad1itor~icomercializat... Dar nu e nevoie de microscop ca sll vezi. Infinite circumvolutiuni ~i Toate acestea fiindc1igandim in continuare ca ni~teanimale ~inu am invlltat asperit1ltiale scoartei, materie a lemnului, fluvii de sevL. Insecte, crisalide, s1igandim in mod substantial ca ni~te fiinte omene~ti". radl1cini,pl1manturi, ape... Toate spiritele luminate abund1iin acest sens, ~iinainte de a vrea s1idevii Arbore, unde e~ti? supraom ar trebui s1iinveti cum s1idevii om: 80% din creierul nostru nu Ochii albinelor ~iai mu~telorpot primi peste dou1isute de impresii diferite functioneazll; silent zone spunea Einstein. pe secundl1,adicl1de zece ori mai mult decat ochii omene~ti. Cum vl1dei ~i atunci? copacul ~i floarea? 1- Conform cuvintelor lui Blake ~i ale lui Huxley, trebuie sll "cur1itIDnu~ile Relativitatea nu se limiteazl1la formula E =mc2: energia, sau frecventaperceptiilor" . in explorarea vastului ~imisteriosului univers al potentialit1ltilor vibratiilor, este egalll cu masa inmultit1lcu pl1tratulvitezei luminii. Definitieomene~ti, marii arti~ti, vizionarii, unii mistici au jucat rolul de pionieri... a Cosmosului? Macrocosmos sau microcosmos? ~i copacul este relativ. CaPe acolo pe unde au mers ei pot trece ~i altii. Cu totii dispunem, virtual, de tot restul. Absolut tot restul, inclusivnoi in~ine. "Un trandafir e un trandafirputeri nelimitate. Modurile de con~tiin~ diferite de con~tiinta treaz1inormalll numai fiindcl1omul il define~te ca atare; flirl1om, ar fi doar 0 scheml1 de(acele st1lrlde realitate neobi~nuitlldespre care vorbe~tedon Juan, vrlljitorul vmejuri energetice" (E. H. Shattuh). .yaqui initiator allui Castaneda) sunt la indemana oricui ~tiesll aplice stimuliinecesari. Nu trebuie decat sll strllpungem 0 bre~1lin zidul viziunii noastreobi~nuite ~i s1iprivim in jur cu ceea ce filosoful Plotin numea "un alt felde a vedea, aflat la indemana tuturor oamenilor, dar de care foarte putini Creierul? Necunoscut...se slujesc". SIl risipim negura mentalll, s1i str1ibatem ceata care ascunde infinita SIl medit1lm asupra turnului nostru de control, creierul, acest trans-boglltie a realit1ltii, sll ne ascutim cele cinci simturi pentru a dezvolta formator de inalt1l tensiune, tranzistorul cel mai complex din universul
 8. 8. " MARC DE SMEDT 14 15 TEHNICI DE MEDIT A TIE cunoscut, pe langa care computerele cele mai sofisticate nu inseamna decat Dupa congres au fost organizate in mod profitabil multe alte intaIniri o nimica toata. Sau, in sfar~it, ar insemna 0 nimica toata numai dad am ~iexperiente. Ideea unui Univers multidimensional devine incetul cu incetul ~tisa ne servim de el, ceea ce e inca departe de a fi cazuI. Miliarde de neutroni ~alitate. ~i se ~tie bine ca aceasta din urrna depa~e~teintotdeauna fictiunea... de utilizat... 0 capodopera a creatiei.... Se intarnplii ceva aici, incii nu se ~tie prea bine ce, dar ciiutarea unui o primaconstat&re: reierul se poate modifica prin utilizare.Ii putem c metapsihism progreseazii cu pa~i gigantici. In Statele Unite, moda undelor mic~orareactiilesau i~ putemintensificadiJlcolode ifniiteie-a~tualmente alfa a tinut pagina intai a ziarelor. De la moda, fenomenul a trecut la stadiul discemabile. Am dobandit un patrimoniu genetic, educativ ~icultural ce poate de descoperire fundamental a exploatatii de toate universitatile ~ide nume- fi transcens prin experienta continua, daca aceasta e bine condusa. Fizicianul roase licee. Era uceniciei intr-aleJ2.io-feed-~a<::.lc-ul!lL(~au a autoreglarii de Reynold Johnson spune ca, atunci cand ni~tefenomene paranorrnale precum ~_~groceselor biologic e) iIitf!!~ fa~ ~ti~!~ Despre ce-i vorba? "telepatia, cIarviziunea, premonitia vor fi definite, nu va fi 0 exagerare sa Se ~tie cii electroencetaJograma evii:lentiazapatru feluri de unde: alfa, beta, afirmam eli limitele universului omenesc se extind dincolo de orice granita delta ~i teta. tn lucrarea Revolu(ia creierului, Marilyn Ferguson serle: cunoscuta ~i ca omul insu~i va deveni 0 stea de prima marime". "Ritmul alfa se situeaza intre opt ~i douiisprezece sau treisprezece Toate cercetarile asupra fenomenelor "psi" sunt pe cale de a dovedi asta, cicluri/secundii ~i in mod normal este asociat unei stari de spirit treze dar in Statele Unite, in U.R.S.S:, Bulgaria, Anglia. ~i in Franta, unde oamenii destinse. Cei mai multi oameni produc alfa inchizand ochii, dar encefalo- de ~tiintii rup, in sfar~it, tiicerea; miirturie stii colocviul care i-a reunit la grama-tip a starii de veghe cu ochii deschi~i aratii cii alfa apare amestecat Paris pe profesorii Hans Bender, Remy Chauvin, Olivier Costa de Beauregard, cu alte ritrnuri. Alfa stabilizat este neobi~nuit la un subiect cu ochii deschi~i; pe doctorul Hubert Larcher ~i pe Stephane Lupasco in fata unui auditoriu el poate aparea in clipa cand suntem gata sii adormim. tn mod tipic, alfa pasionat. Reuniunea, animatii de Jacques Mousseau, avea ca temii: "Existii este intotdeauna oprit de un stimul brusc... . o abordare ~tiintificii a parapsihologiei?" Da, bineinteles... Traseul beta, rapid ~i strans, merge de la paisptezece la treizeci de Astfel, profesorul Olivier Costa de Beauregard, fizician, a explicat de cicluri/secunda. Apare in procesul gandirii ~i in stiirile de agitatie mentala. ce ~icum a inceput sii se intereseze de parapsihologie: "Ve~ fi surprin~icum Undele delta - de la 0 jumatate de ciclu la trei cicluri ~ijumatatelsecunda un fizician declarii cii ia in considerare parapsihologia nu in functie de cazuri - sunt asociate cu boala, cu apropierea mortii ~i a degenerescentei; largi spontane, ci drept concluzie a unei reflectii asupra simetriilor interne ale ~i lente, ele apar in somn ~i mai pot indica 0 stare patologica, indeosebi 0 disciplinelor de care se ocupa: relativitate ~i mecanicii cuantica. La fel ca tumoare la creier, atunci cand ocupa un loc important la un subiect in stare domnul Jourdain, fizica moderna incepe sii-~idea seama cii face referiri la de veghe. spirit. Fizica secolului aI XX-lea (relativitate, cuante ~i,voi adiiuga eu, ciber- Undeleteta - de la patru la ~aptecicluri/secunda- par a fi implicate neticii) are ca noutate faptul cii trateazii materia in relatie cu psihismuI. in starile emotive, figuratia creativa ~i speculatia profunda. Sunt rare la Ciiutand sii inteleg in mod coerent aceasta relatie, am viizut, spre surprin- traseele unui subiect in stare de veghe." derea mea, parapsihologia strecurandu-se cu forta in peisaj. Or, unde alfa stabilizate ~i unde teta se regasesc in starile de relaxare tn primul rand mi s-a impus ~nalitatea precognipei. Dupii cum se ~ meditatie; ele conduc la 0 stare de confort ~i de calm remarcata de toti I ~tie, relativitatea este 0 geometrie spapo-temporalii cu patru dimensiuni. Din subiectii. Dupa foarte numeroase experimente in laboratoare, incepe 0 noua clipa aceasta, problema relatiei dintre materie ~i psihism nu se mai poate era de aplicare ~tiintifica (ce nu face decat sa regaseasca milenarele principii pune in spatiul x, y, z, intr-un moment dat t, ci in conexiune cu momen- orientale): antrenarea undelor cerebrale pentru autoreglarea ritrnurilor interne. tul-punct oarecare x, y, z, tal continuumului spatiu-timp des~~urat in act. In Statele Unite, dupii universitiiti, un numar tot mai mare de ~coli ~i peni- Cu alte cuvinte, distincpa trecut-viitor, nemaiputand fi 0 proprietate obiectivii tenciare incep sii aplice aceste tehnici, in folosul tuturor; intr-adevar, agitatia a Universului, devine 0 modalitate subiectivii a perceptiei con~tiente..." mentala trebuie sii disparii, relaxarea este necesarii, subiectul trebuie sa se destindii ~i totodatii sii se "dea dus" pentru ca din creierullui sii fie emise unde alfa in stare de veghe. "Nu e vorba decat de a da putinii odihni1 Eului . Edilia francezll a apllrutin 1983, cAnd U.R.S.S. incll cxista (n.tr.). tiiu personal, ca sii descoperi prezenta unui Sine mai mare (W. James).
 9. 9. MARC DE SMEDT 16 17 TEHNICI DE MEDlT A TIE -- ~i ~ae~trii Zen preconizeazii intotdeauna sii "te d.esprin.7;.i"~J"~~~~ sau ingiiduie unora dintre noi s11 afirme realitatea progresului" (Wiener). Astiizi incepem sii ne diim seama c11 indice ridicat al productiei ~i consumului un dOri~t!J pentru a te trezi la 0 realitate nouii. mai bogatii, mai cuprinziitoare. escoperirea de noi posibilitiiti ale creierului ~i de stiiri diferite ale nu insearnnii un spor de progres. Societatea ie~itiidin era industrial~ a ajuns, s:on~tiintei este la inceput. Ciiliitoria fantasticii va continua: descoperirea dimpotrivii. la un punct de unde nu mai existii intoarcere. ~i totu~i multi omuluide ciitreom. ." ani vor mai trece inainte sii putem modifica. adapta Ma~ina ~i sl1-i putem -.-,-- D~, mai mUitca oricand, aceasta caLatorie e posibila decat prin nu incredinta alte scopuri. Poate cii 0 catastrofii mondialii ar fi necesarii ca sii .. utilizarea omeneascaa fiin(eLoromene$ti".In clipa de fatii, dacii vreo con~tientiziim toate acestea. Sii niidiijduim cii nu va avea loc! dorintiiin acest sens iese la lumina zilei. rnmane foarte limitat1i.iar degradarea omului de ciitre om continuii, continuii formidabila risipii de potentialitiiti vii. Este de ajuns sii Ie vorbe~ticopiilor din toate clasele pentru a-~ da seama A invAta sA exi~ti di darurile lor de creativitate. de imaginatie. facult1i~le lor de a "prinde" lumea, idealul lor de a triii intr-un univers mai adev11rat.mai drept, sunt ~i atunci cum s11 procediim? calitiiti inniiscute. Calitii~ aproape distruse de tiparul plin de constrangeri Unul dintre mijloace este sii ~timsii inversiim procesul de gandire ~ide al ~colii (care vede in ei ni~te elevi de notat prin raportare la 0 schemii ~i actiune care ne impinge spre exterior ~ine dezagreg11.S11 intoarcem spre ne nu ni~te copii) ~i. adeseori. al farniliei. Mai tfirziu, regulile ierarhice ~i " interior. Siiascultiim. Sii ne ascultiim corpul ~icreierul, sii pricepem cii sunt frustrante ale societ1i~ivor incheia transformarea unei fiinte libere. virtual- mult mai importante decat ideile de gata grefate pe ele. mente treze. intr-un semisclav. Sclav al structurilor ~ial ritrnurilor sociale, S11sliibim tensiunea, sii ne liisiimin voia vietii. pe deplin. tn cea mai mare prizonier al obi~nuintelor. al modurilor de a gandi ~i a vedea. dependent parte din timp, fiinta avantajeazii un anurnit mod de functionare; creierul de iluzii inventate de ciitre altii. Nu. viata nu este ceea ce ni se aratii. nici frontal este astfel suprafolosit. iar aceastii inflatie creeazii nevroze. proble- ceea ce se dore~te a fi. Ea nu poate fi inchisii la nesfar~it intr-o structurii me. ~i invers, hipotalamusul, creierul..reptilian" ~iprimitiv, unde-~i au sediul arbitrarii; ~i are grijii sii ne dovedeascii asta, rev11rsandu-sedincolo de con- instinctul ~i intuitia. este subfolosit. In viata modemii, el se usucii. Sii strangerile rigide. prin declan~area situatiilor "de crizii". Fiindcii nu exist1i / schimb1imdeci viteza. sii odihnim creierul care gande~te ~iproiecteaziilumea crizii decat prin raportare la ni~te date prestabilite. promulgate ca legi. " in loe s-o triiiascii.Pentru asta. fenomenul undelor alfa ne poate veni in ajutor, tn cartea sa Cibernetica !Ii societatea, Norbert Wiener aminte~te cii fiindcii aduce acea destindere, acel vid salutar care ne ingiiduie sii regiisim ..il degrad1im pe om inliintuindu-Ila 0 vaslii pentru a-I utiliza ca sursa de o viziune obiectivii asupra lumii. Priviti un film la televizor, sunteti in ac~une, energie; dar la fel de mult il degrad1im ~i atribuindu-i, la uzinii, 0 sarcinii participati la realitatea in mi~care a imaginilor-linii. Filmul se terminii, care const1idoar in repetitii ~icare ii solicit1iabia 0 milionime din capacitatea intrerupeti contactul. imaginea se ~terge. Riimane receptorul, rece. obiectiv. intelectualii. Este evident mai simplu siiorganizezi 0 uzinii sau 0 galerii care Sii facem acela~i lucru cu creierul nostru, sii ~tim sii debran~iim anumite folose~teindividualit1itile omene~ticonform unei frac~uni infime din valoarea circuite. apoi sii ne conectiim. mai mult sau mai putin con~tient. la altele, lor decat sii edifici 0 lume in care aceste individualitiiti sii-~ipoatii atinge diferite, este 0 veritabiH1arta, Laindemana tuturor. Deoarece fiecare vede implinir~a totaiL. Afirm cii acest facil drum spre putere nu numai di repre- lumea in mod diferit, conform structurilor lui morfologice. conform cu ceea zintii refuzul a tot ceea ce eu socotesc ca avand valoare la specia umanii, ce ii este inn11scut~i a dobandit; dar asta nu inseamnii c11 intregul camp al dar ~i exclude ~ansele noastre. actualmente minime, de a supravietui in calitate de oameni..... experientei nu-i este accesibil fieciiruia,in raport cu originalitatea sa proprie. A inviita sii ne controlam propriul bio-feed-back, a ne regia energiile Dar dacii Universul intreg se supune celei de a doua legi a termodinarnicii ~ipercep~ile. iatii un lucru util de inviitat in vederea noii civilizatii. radical ~i se indreaptii spre un haos in cre~tere, dacii ..viata este 0 insulii ce apare diferite. ce se anuntii. Robert Jungk, in concluzia lucrarii Pari sur t homme1, ici ~icola intr-o lume muribundii". dacii degenerarea pande~te orice sistem ordonat. totu~i ..existii insulite de entropie descresciitoare, intr-o lume unde entropia in general nu inceteazii sii creascii. Existenta acestor insulite Ie I LaCConl.. l,-
 10. 10. MARC DE SMEDT 18 19 TEHNICI DE MEDIT A TIE ------------- -.-.--- -- -.--------. --------- incheie la fel cu privire la aceasta nevoie esen~ala: "Antrenamentul cu unde cu care ne armonizam In sfar~it...Dar momentele cand fiinta traie~te din plin alfa nu numai ca aduce destinderea ~i0 aprofundare spirituala, ci ar fi capabil, clipa, In contact cu realul trait, fara ca ecranul sa fie Inceto~at, sunt rare. judedind dupa rezultatele actuale, sa duca la intarirea capacitatilor intelec- Sa fisuram zidurile despiirtitoaredintre lumi, sa regasim tesatura tapiseriei tuale... Drumul spre inauntru, care in trecut era adesea un drum tara intoar- dincolo de personajele in rolurile lor, sa facem ca Eul purificat sa aqioneze cere, nu-i mai poarta neaparat departe de societate pe aceia care il abordeaza. ca un condensator alluminii Intoarse spre In afara, sa deschidem larg portile Meditatia ii poate readuce pe oameni, deveniti mai puternici, in lume ~i perceptiei, robinetele intuitiei premonitorii ~i c1arvazatoare, sa credem In printre cei apropiati." ~i sa-I citam pe Novalis: "Visam sa caliitorim prin ) imaginarul deblocat, sa iubim intaInirea ce... "pare sa apartina unei ordini a Univers. Dar nu este Universulln noi? Nu ne cunoa~tem adancurile spiritului. lucrurilor care face sa se mi~te stelele ~i sa se fecundeze gandurile1" , intal- Drumul misterios merge catre interior...", fraza ce raspunde ca un ecou la nire~~~~ cu fj.e£.~_elem~n.b Intarim de energia vitaJa~i creatoare, sa,ne "Trebuie sa devii clarvazator" a lui Rimbaud. sa iubim viata... "Sa fie adeviiratca lumea de dincolo, toata lumea de dincolo Sa metaprogramam biocomputerul omenesc... "Se afla In v~a aceasta?", intreba Andre Breton, acel descoperitor. Da. ~Sa gandim cu trupul... . Ca sa atingemstareaaleasa cand lumease tope~teIn noi, reconciliata, Ca sa Incepi sa lucrezi asupra ta nu e nevoie sa dispui de aparate electro- iata poate cinci reguli: creativitatea, disponibilitalea. veghea-a$teptare (al nice complexe: tara ca el sa trebuiasca a Ie descifra rnitologia (daca nu cumva ~aselea simt),for(a mentalului interior (sa prime~tidar tara a te lasa cople~it) e interesat de simbolurile folosite), cea mai mare parte dintre tehnicile de meditatie regasite In Orient Ii pot sluji celui care, in zilele noastre, incearca ~i,mai ales, clipa, fiece clipa traitiiIn deplina con~tiinta,intens, furies. Fiindca "spiritul ne vorbe~te cu obstinatie de un continent viitor"; ~itotul se gase~te . sa stabileasca 0 armonie energeticaJn sine Insu~i~iIn jurul sau. Lucru asupra in c1ipa, aici ~i acum, totdeauna. Daca vrem sa "vedem" ,Incet-incet totul corpului, cantece, metode de relaxare ~i de meditatie, concentrare asupra se treze~te, semnele vorbesc ~i se intrepatrund, ritmurile vietii freamata mandate/or ~iconcentrare In gol ~i, mai cu searna, control al respiratiei - Intr-un unic fluviu de energii invartejite; unde exista ~i se mi~ca energia toate aceste exercitii, bine folosite (a~adar un instructor sau un maestru este "mea". ~i cea a celorlalti. adesea necesar la Inceput), ne pot ajuta sa ne regasim pe noi In~ine, sa ne "Totul ne indeamna sa credem ca exista un anume punct al spiritului lini~timangoasa, sa ne degajam spiritul, sa ne cre~temcapacitatea de aten~e, din care viata si moartea, realul ~i ima~a~I.,~reGutul ~Lyiit9IUl,comuni- sa producem numeroase unde alfa (inutil sa dispuneti de 0 encefalograrna cabilul ~i incomunicaDiruITnceteaza sa mai fle p~rcepute contradictoriu. In pentru a Ie dovedi existenta, yeti simti singuri, in voi In~iva, diferenta de van i-am cauta activitatii.suprareallSteun alt mobil decat speranta de a stare; e foarte simplu, atat de simplu...). determina acest punct."2 Sa ne deschidem fiinta spre noi dimensiuni ale fiintei. Punctul cu pricina se afla In... c1ipa. Dar "sunt multe sala~uri in casa Tatalui meu", spunea Hristos; fiecare lar aceasta realitate toate religiile, cel putin la Inceputullor, cauta sa 0 sa-~i aleaga tehnica de meditatie, de concentrare care-i con vine, fiecare sa materializeze. Incerce, sa schimbe, sa gaseasca... Sa 0 faca mai ales tara a a~tepta nimic i.nu vrea nirnic. Corpul ~tie ce-i trebuie. rezultatele se constata pe masura practicii. Inutil sa nutrim nebune~ti idei rnistice, inutileilUrninarile lsterice ~TTrffiIginare.;...,totulpetrece aid $i acum. se Totul. Viata... Nu e de ajuns? Rasuflarea. Expiratie. Inspiratie. Expiratie. Puis. Fiindca acest aid $i acum nu e 0 clipa incremenita, ci 0 clipt1fn mi$care; I Hofmannstahl, Ecril.f en prose. 2 Al doi/ea Manifest al suprarealistnului.I In aceasta realita.te instantanee, aici e prinsa intreaga mi~care a Universului l~
 11. 11. 20 21 EFECTEPSIHOLOGICE la toti indivizii, de prezenta incord1irii~ia anxiet1itii.Cu ALE MEDITATIEl cat tensiunea ~ianxietatea sunt moomarl, cu atat moomidl este rezistenta pielii. Pe durata meditatiei, rezistenta pielii cre~te, uneori cu 400%. Ritmul cardiac manifest1i ten- Conform doctorului ~i psihoterapeutului Lawrence dinta de a se incetini. Cateva modificw sunt observate Le Shan: ~iin releveul electroencefalografic. Cel mai adesea este "Meditatia pare s1i produc1i, in principal, 0 stare raportat1i 0 cre~tere a num1irului de unde alfa lente psihologidl de J~rofund1irelax are, unit1i cu 0 stare <k. (opt-nou1i pe secund1i). . <::" vegh~ Coeficientul metabolic tinde ;[scad!i, ca In hipnoz1i,coeficientul metabolic nu se schimb1i.In timpul somnului, consumul de oxigen nu descre~te in - ~i ritrnurile ~diac ~i respirator. Modelul r!ispunsului mod apreciabil decat dup1imai l1)ulteore, ~idiminuarea fiziologic la meditatie difern de sornn ~i de hipnoz!i. este pricinuit1i mai degrab1ide 0 incetinire a respiratiei Starea fiziologic!i asigurat!i de meditatie apare ca opus1i decat de 0 modificare a coeficientului metabolic global... celei provocate de manie ~i de fric!i. Sub raport tehnic, Oare de ce corpul nostru r1ispunde in acest fel pe se pare c!i meditapa suscit!i0 stare hipermetabolic!i, intru durata meditatiei? Ignoranta ne e imens1i, chiar dadi totul opus!i st1irii de «ap1irare alarmat1i» descrise de cercetarea intreprins1i va elimina cateva lacune. Dar un W. B. Cannon atunci cand analizeaz!i starea fiziologic!i factor pare legat de aspectul fundamental al meditatiei: specific!i reactiei «fugi sau lupt1i». concentrarea asupra unui singur lucru. Semnalele c1irora" Sc!iderea coeficientului metabolic, diminuarea con- corpul nostru trebuie s1iIe r1ispund1i unt mai simple ~i s sumului de oxigen ~i a producerii de bioxid de carbon mai coerente pe parcursul meditatiei decat aproape in joac!i un rol central in r!ispunsul fiziologic la meditatie. orice alt1iimprejurare. Procentul de lactoz!i din sange diminueaz!i sensibil Aceasta are un efect pozitiv asupra corpului, care pe durata meditapei, aproape de patru ori mai repede manifest1i0 putemic1itendint1ide a-~i normaliza reacpile. decat la subiecpi care se odihnesc lini~tit,cu1cap,in lini~te de a se comporta din punct de vedere fiziologic intr-un ~i sigurant!i. Prezenta lactozei in sange are leg!itur!i cu fel mai destins ~i mai s1in1itos. ncordarea este redus1i. I anxietatea ~i incordarea ~i e la fel de adev1iratc1islaba indicatorii de anxietate se estompeaz1i, _coeficientul cantitate g!isit1ila subiectii in meditape se datoreaz!i st1irii metabolic fiziologic descre~te iar con~tiinta cunoa~te 0 lor fiziologice de relaxare. stare de trezire.". Rezistenta pielii la curenpi electrici slabi este de muM vreme cunoscut1i ca legandu-se foarte indeaproape, I Mediter pour agir, Serghers. ~
 12. 12. 23 TEHNICI DE MEDIT A TIE MEDITATII ZILNICE Respira cu regularitate, numai pe nas. . SAU ART A DE A TE BUCURA DE CLIPA PREZENT.A Actioneaza la fel, urcand de-a lungul corpului, asupra tuturor partilor importante: labele picioarelor, gambe, genunchi, coapse, vintre, fese, spate, pantece, cu~ca toracic1i,umeri, gat, cap, frunte, obraji, ochi, ceafa, barbie, brate, maini, degete. Expira Incet, de mai multe ori. Lasa-ti corpul sa pluteasca. Fii doar senzatie ~i nu gand. Ridica-te. Intinde-te de cateva ori. Apoi, cu ambele maini, maseaza-ti partea camoasa dintre gat ~i umar; framant-o. Rasuce~te-ti capul de la stanga la dreapta ~i invers; pe urma apleac1i-1 cat poti de mult In fata ~iIn spate.>:;I Uda-ti mainile ~i fata cu apa rece, spala-te pe dinti. Zambe~te-ti In oglinda. Zambe~te. Cele cateva exercitii care urmeaza, simple, accesibile tuturor, fundamen- teaza Insa~i ideea de meditatie, care Inainte de orice consta in: - 0 postura corecta; Relaxarea eu muzica - 0 respiratie adanc1i; - atentie acordata clipei ~i corpului; Intinde-te In ~a fellncat 0 sursa muzicala sa se afle cu fata spre picioarele - purificare a mentalului; tale; casetofon sau combina muzicala, nu are importanta, dar difuzorul trebuie - 1 existenta In lume. a~ezat pe sol, la nivelul taJpilor ~i al corpului. Dar putem medita ~iIn cea mai mare parte a gesturilor cotidiene; este Alege 0 muzica nici pasionala, nici sacadata, dramatic a sau grandioasiL vorba atunci de 0 atitudine a spiritului, de 0 concentrare asupra fiecarui act. Melodia sa fie simpla, sa evolueze In spirala, ca In ni~te ragas indiene, ca Pentru Larousse, a medita consta In a face un examen interior, 0 reflectie. In canturile gregoriene sau In compozitiile lui Terry Riley, care sunt ideale Totu~i a reflecta este una ~i a medita alta; sa spunem c1iam putea vorbi de pentru genul acesta de exercitiu. ,.e>. p~e~~n{!Qlin~d~_at~Qti~Ji chiar In aceasta prezenta, un univers infinit Nivelul sonor depinde de perceptia fiecaruia, dar trebuie sa simti muzica se dezvaluie putin cate putin: cel al nostru. invadandu-ti corpul, de la picioare pana la cap. Pentru asta, nu e nevoie ca Cunoa~te-te pe tine Insuti ~i... volumul sa fie prea putemic, cum soar crede, fiindc1i senzatia de acuitate auditiva ~isenzatia de vibratie sonora asupra,corpului se dezvolta pe masura concentrarii atentiei asupra muzicii. Relaxarea in taeere Intins pe jos, expira Incet, profund. Apoi, pastrand 0 respiratie calma, ampla, percepe sunetul in talpile Culd1-te pe un covor sau 0 impletitura, intr-o camera bine aerisita. picioarelor ~i fa-I sa urce Incet in tot corpul, oprindu-te asupra partilor pe Con~tientizeaza-te pe tine insuti, ca ~i pardoseala. care Ie simti obosite sau incordate ~i destinde-le pe indelete. Opre~te-te ~i Expira de mai multe ori incet ~i adanc, strangandu-ti abdomenul. asupra sexului, a pantecelui, a plamanilor, respira muzica prin fiecare parte Apoi, nemi~cat,concentreaza-te asupra degetelor de la picioare. Simte-le a fetei: gum, nas, ochi, obraji, frunte, urechi. existenta. Percepe-le incordarile. Destinde-Ie. Lasa-te sa fii pe de-a-ntregul muzic1i, abole~te spatiu-timpul. I ~
 13. 13. MARC DE SMEDT 24 25 TEHNICI DE MEDITATIE Daca mental,ulincepe s-o ia razna, sile~te-I sa ramana concentrat asupra ca ace~tia sunt rari sau nu fac cu adevarat un efort, pot, fire~te, s~ se a~eze sunetului, a corpului; e posibil sa repeti de mai multe ori mi~carea, dar pe un scaun, cu spatele bine cambrat, cu mainile pe coapse ~itiilpile paralele. totdeauna de la picioare la cap. Top ceilalti sunt sflituiti sa se foloseasca de 0 perna tare, ca sa dispuna de Ridica-te atunci cand dore~ti asta ~i cand te simti relaxat; fli acelea~i baza cea mai potrivita. mi~cari ca la incheierea relaxarii in tacere. Cine spune spate ~icoloana spune ~iceafli. Nu putem avea spatele drept Cele doua exercitii sunt foarte eficiente ~i rege.llereaza fiinta. Durata ~i ceafa inc1inata in fata. Este esential ca vertebrele cervicale sa irnparta- minima: un sfert de ora; sa se practice atunci cand se simte nevoia. Ideal ~easca efortul coloanei ~i sa formeze cu ea 0 linie dreapta. - la sfar~itul zilei. Atentia trebuie sa se orienteze spre patru puncte principale: Ace~tia sunt primii pa~i ai meditatiei: sa ~tii sa te destinzi, sa te gole~ti -arcuirea ~alelor, a taliei; interior de griji ~i preocupari. Pur ~i simplu sa exi~ti in corpul tau. - pozitia dreapta a spatelui propriu-zis; - tinuta cefei ~i deci a capului; -umerii destin~i (au mereu tendinta sa se ridice). Postura dreapta o data gasita tinuta corecta, trebuie sa veghem tara incetare asupra ei. Un spate drept, 0 coloana vertebral a supla sunt condipi esentiale pentru o viata sanatoasa ~i0 con~tiint8limpede. Vertebrele constituie 0 axa pornind Respiratia ritmata de la care intregul corp i~i ocupa locul, ~i importanta acestei zone la nivel neurovegetativ este primordiala. Din pacate, nu ne dam seama de proastele Nici un terapeut nu poate contrazice faptul ca majoritatea contem- obiceiuri in modul de a ne tine spatele decat cand e prea tiirziu, cand varsta poranilor no~trinu ~tiusa respire; cate respiratii superficiale, limitate la partea I-a incovoiat ~i rasucit in chip adesea iremediabil. de sus a plarnanilor, dte torace ~i diafragme blocate trec prin cabinetele medicale? Procentajul, daca ar fi intocmit, ar deveni halucinant. Tulburari Meditatia activa trebuie sa puna spatele la lucru, sa-I indrepte, sa-I motorii diverse, 0 stare nervoasa deplorabila, angoase ~ifobii ar putea totu~i cambreze. Anumite feluri de meditatie, pe care Ie voi numi pasive, nu dau fi combatute prin arta de a respira armonios, care ar inlocui in mod avantajos atenpe pozipei spatelui, ceea ce este 0 grava eroare; astfel e rugaciunea catre pilulele, ce u~ureaza pentru moment dar nu ataca radacina raului. Iisus practicata de unii calugari ortodoc~i, ghemuiti in ei in~i~i, cu ochii Rasuflarea e viata. Oprirea ei - moartea. pironiti in buric; sa aduca intr-adevar 0 asemenea atitudine schizofrenica ~i, pe langa postura potrivita, demna, dreapta, 0 respiratie echilibrata, trezirea? Sau, bine ghemuit in tine, fuga de realitap, intoarcerea la coconul ampla, adanca este cea de-a doua cheie, cea de-a doua mare invatatura a matriceal? adevaratei meditatii. Postura dreaptii a fiintei omene~ti a fost ca~tigata asupra animalitatii ~i A~adar, standjos, trebuie sa te concentrezi asupra aerului care patrunde constatam respectiva evolutie comparand atitudini ~ischelete ale stramo~ilor in plamani; sa inspiri din ce in ce mai tare, dar tara sa te fortezi, 5-0 iei pe no~tri indep1irtati. Iar demnitatea tinutei pe care 0 intiilnim la statuile lui indelete, doar nu faci gimnastica. Sa expiri la fel, incercand sa prelunge~ti Buddha ofera 0 imagine ideala asupra echilibrului armonios, senin ~i atent mi~carea in abdomen - intr-adevar, aerul iese pe nas, dar se exercita in la care putem ~i trebuie sa aspiram. plarnani 0 impingere de sus in jos, care trebuie sporita pentru a se debloca Daca pentru relaxare e mai bine sa starn intin~i, meditatia se va face diafragma. totdeauna cu spatele drept, stand jos sau pe vine. Cele mai bune posturi raman A~aza-pmiiinile una pe alta, cu palma uneia peste podul palmei celeilalte, incontestabil cele in lotus, in semilotus ~i variantele acestora, descrise in in dreptul plexului solar, situat in adancitura de la baza sternului, mai sus capitolul despre Yoga. Top medicii care s-au interesatde efectele lor au vorbit de stomac. Urmare~te cu ele mi~careade inspiratie ~iexpiratie. Daca punctul despre binefacerile ce puteau fi a~teptate pe planul circulatiei ca ~ipe plan respectiv, centru radiant al incordarilor, este dureros, maseaza-I cu apasari nervos ~ipsihic. Cei ce nu reu~esc sa Ie adopte, ~iexperienta mea dovede~te repetate ale palmei, la expiratie. Inceteaza sa ape~i pe durata inspiratiei.~1~
 14. 14. MARC DE SMEDT 26 27 TEHNICI DE MEDITATIE Un true: inainte de a a~ezaastfel mainile, love~te-le puternic una de alta, - inainte de a culege 0 floare, 0 plant1i,0 salut1im,mental cel putin: ~ide patru-cinci ori, apoi freadi viguros palrnele; asta va stimula magnetismul ea tr1iie~te~i simte. Ii multumim pentru c1ini s-a d1iruit... Nu e un gest frumos s1isalut1imtot ceea ce ne indeamn1ila respect?~i va genera 0 dHdur1isalutar1i.Evident, putem folosi acela~i procedeu delucru asupra plexului solar ~iin timpul relax1irii. Dup1icinci minute, pune-ti din nou mainile pe coapse ~iurm1ire~te,timpde alte cinci minute, mi~carea fireasc1ide respiratie, a~a cum e tacut1i~i a~a Magia sunetuluicum simti nevoia s1i0 faci. Nu vorbim cu adev1iratdecat despre propriile noastre experiente. Reia expiratia abdominal1i. La inspiratie, destinde-ti pantecul ~i..dac1i Meditatia mea a inceput astfel: 0 nevoie de a m1ipune in ordine, 0 nevoie11simti incordat sau balonat, freac1i-lcu 0 mi~care circular1i a mainii. De de a frana risipirea mental1icare m1iasalteaz1iin timpul sau la sfar~itul zilei,cel putin zece ori. apoi ~i necesitatea de a lupta impotriva unei angoase surde, pe care uneori Apoi, cu amandou1imainile a~ezate pe pantec, cu degetele mari sprijinite o simteam prin incordarea pantecului. In ce scop? F1ir1i ici un scop. A~adar nsub coaste, in dreptul rinichilor, inspir1iap1isandu-ti pantecul spre interior relaxare, postur1icorect1i, respiratie. ~i totodat1i 0 tehnic1iinv1itat11 dintr-o~i expir1i l1isandu-lliber. De cel putin zece ori. revist1i veche unde un savant, Leser Lasario, i~i povestea vindecarea prin Revino la respiratia normal1i,supraveghindu-i ins1iamplitudinea. acest procedeu; 0 tehnic1i foarte simpl1i dar remarcabil de eficient1i, La sfar~itul exercitiului, impreuneaz1i-ti mainile ridicate in dreptul fetei sprijinindu-se pe magia sunetului ~i forta lui de vibratie.~isalut1i ncovoindu-tispatele~iplecandu-ticapul. i Este vorba s1imodulezi, cu voce tare, cele cinci vocale, in urm1itoarea Aceasta concentrare zilnic1iasupra respiratiei ~ia posturii are ca rezultat ordine: I, A, E, 0, U, I, de cate trei ori fiec~re, pan1ila sfar~itul expiratiei.s1in1itatea corpului ~i a spiritului. ~i inseamn1i deja meditatie. Copil1iresc - dar cat de binetac1itor. Abia dup1ice am citit lucr1irile docto- rului Tomatis am inteles incredibila putere a cuvantului, a sunetului asupra psihosomaticii. Practicat1izilnic, tehnica aceasta aduce calm interior, bun1i dispozi~e ~isustine s1in1itatea. recurs la ea in fiecare zi vreme de aproape AmSalutul un an, inainte de a trece la meditatii mai aprofundate. In afar1ide concentrare, La ce bun gestul de a saluta, care trebuie sa intervin1ila sfa~itul oric1irei dou1irezultate sigure: disparitia angoaselor ~i 0 stare general1ide confort: Trebuie sa incepi cu sunetull, care e vesel; moduleaz1i-l cu UI1zambetmeditatii? ~i de asemcni inainte? pe buze, pan1ila sfar~itul expiratiei. De trei ori. El invadeaz1icral1iul. Palmele lipite, cu varful degetelor ridicat in dreptul ochilor, e un gest Apoi sunetul A, senin ~igray. De trei ori. Actioneaz1iasupra gatlejului,universal de rug1iciune ~i de respect. ~i totodat1i un foarte eficient gest de a Partii de sus a plamanilor, a creierului. concentrare. E, tot de trei ori, pan1ila sfar~itul expiratiei; treze~te simturile ~i tonific1i Dar de ce s1isalutam astfel? Nu e vorba s1iimploram ceva, ci s1imultu- tiroida.mim, noua in~ine, Universului, pentru clipa de calm ~iinteriorizare tocmai 0, un frumos sunet profund, face sa vibreze cu~ca toracici1 ~itraita. diafragma ~i se propag1iin abdomen pan1ila glandele genitale, efectuand Practicantii artelor martiale se salut1iinainte ~i dup1ilupt1i,il salut1im un salutar masaj intern. De trei ori. Putem modula in plus sunetul OU,pe un altul atunci cand 11intaInim. Aici ne int1ilnim pe noi in~ine. dinamic, tonic. Gestul acesta, care incheie ~idovede~terespectul pentru ceca ce am tacut, U face sa vibreze corzile vocale ~i ceafa.poate fi folosit ~iin alte imprejurari"de exemplu: Reia sunetul I, cu zambetul pe buze, ca s1itermini pe 0 not1iveseHi. Nu _ stand in picioare, cu fata spre soarele la r1isaritsau la asfintit, salut1im uita c1itrebuie de fiecare dat1is1imodulezi cat mai lent ~i cat mai profundastrul zilei, cel ce intretine viata; cu putint1i. Putemlncheia aceast1iserie cu extraordinarul sunet sacru al hinduismului, _ in fata unui fenomen natural care ne-a emotionat prin frumusetea lui,salut1imenergia naturii aflate la lucru; mantra OM. (A se vedea capitolul despre Yoga.)
 15. 15. MARC DE SMEDT 28 29 TEHNICI DE MEDlTATlE Con~tiinta simturilor nenum1irateledetalii care alc1ituiescchipul Mamei naturi. 0 intreba.m: "Pan1i acum n-ai b1igat de seam1i asta niciodat1i? - Nu. Un peisaj frumos, un Stand jos, in postura corec~, respirand amplu ~i controlat, trebuie s1i spectacol frumos, un buchet frumos, 0 floare frumoas1i, da. Detaliile nu." devii con~tient de intregul ~u corp. Nu s1ivisezi, ci s1ifii acolo, pur ~isimplu Azi, cand e moart1i,p1istrezin amintire aceast1iscen1icu ea, acest moment s1ifii acolo: ochii privesc, indreptati in fat1ila distanta de un metru, urechile care m-a emotionat mai mult decat oricare altul in compania ei. Aceast1i auEizgomotele diverse dimprejur, nasul simte trecanq. intrfutd~iie~indaerul, inv1it1itur1i. limba e a~ezat1i intre palatul superior ~i dinti, gura e inchis1i. Dar Prive~te 0 frunz1i. con~tientizarea respiratiei r1imane cea mai important1i. Cufund1i-te in ea. Prive~te un bolovan. In viata de zi cu zi, 0 form1ide meditatie lesnicioas1ieste con~tientizarea Prive~te circumvolutiunile materiei. Ale vietii. sunetelor, a ceea ce vedem, a ceea ce pip1iim,a ceea ce gustlim. Cati dintre Universul formelor. N1ivalasevei care devine acest copac rnsucit, aceast1i oameni nu merg pe strad1ipierduti in imaginar, in problemele lor, in mental! plant1itar1iasem1inare, acest fir de iarb1i.Aceast1i insect1i... tntrerupe toate astea ~i caut1is1ifii con~tient de ceea ce se petrece in jurul Pic1iturace cade in b1iltoac1i. gomotul ei. Z t1iu,de jocul vietii care, conform cuvintelor lui Shakespeare, este un teatru Mugur, frunz1i verde, frunz1i moart1i, praf, mranit1i. Viat1i ~i moarte. unde toti oamenii devin actori. Continuitate. Nu judeca, nu critica, pur ~i simplu fii martor. Ce mai fresc1i!~i cate Cic1uri. lucruri nu vorbesc atunci: 0 privire, 0 scen1i,0 mi~care, 0 atitudine, 0 silue~, Pan1ila urm1i,opera de art1inu se afl1iaici decat ca s1itrezeasc1i in noi un chip, un detaliu, 0 form1i, 0 tes1itur1i,mimic a celorlalti - aproapec1i aceast1iprivire, acest simt1imant. - Ie-am putea citi s~le suflete~ti ~iarhitectura caselor, pisica de la fereastrn ~i tot ceea ce constituie sistemul societ1itiiunde tr1iim. Uneori e caraghios, alteori trist, uneori pur ~isimplu exis~, dar totdeauna patrunderea in hrana e ceva plin de inv1itliminte.Totul este semn. Manc1im.St1imde vorb1i.E bun? E bun. Sau nu prea e bun. Sau merge. ~i iar~i st1imde vorb1i. Contemplare: Dac1igandurile noastre in timp ce manclim ar putea fi cant1irite, ne-ar sa ~tii uneori sa te pierzi intr-un singur lucru c1ideagreu la stomac. Fiindc1i,de unii singuri sau in grup, nu facem decat s1imestec1im;capul continu1is1iemit1i,nonstop, despre totul ~inimic, despre La sf~itul vie~i, bunica mea c1ideain extaz in fata unei frunze, a formei ceea ce ne prive~te, de la fleacuri la problema imediat1i, tredind prin unei crengi, a unei petale, a unei legume. Ar1irnndu-miun bolovan frumos, fantasmele cele mai diferite. Atunci inghitim toate astea? Cu vinul ~i painea cu striatii, imi spunea: "Ce artist e in stare s1ifac1ia~a ceva?" Privirea ii pe deasupra? imbrnti~aconfigura~ile tuturor lucrurilor pe care ea Ie ~nea in man1i,culorile Totu~ihrana e ceva slant. tn zilele noastre nu-i d1imprea mare important1i, lor, materia. ~i asta m1isurprindea; ajunsese la ~aptezeci ~i opt de ani ca gustul se pierde, dar cantitatea ~iculorile rnman. ~i 0 obtinem tar1iprea mare s1ise uite la tot ce 0 inconjoar1i? ~i, de obicei, nu suntem cu totii ca mine b1itaie de cap. tn Occident, doar unii b1itrani mai mor de foame, ~i chiar pe atunci? Luand diverse obiecte, folosindu-ne de ele, cu gesturi automate, dintre ei doar cei mai discreti.!i lipsiti de con~tiinta actului ~ia lucrului? Str1imoa~atr1iise0 viat1ibogat1iin Da, ~timce avem in farfurie. Un cotlet, cartofi sau orice alt fel de mancare, evenimente, in bucurii, in necazuri; cele dou1ir1izboaieii r1iv1i~iser1i viata, exotic sau specific regiunilor noastre. Gust1im.Apreciem, conform crite- ii uciseser1iaproape intrega familie, ii nimicisern averea, conacul ~iexistenta riilor noastre, inghitim mai degrab1i decat mestec1im. ~i totul 0 ia de la f~ricit1i.Fiind polonez1i, s-a exilat ~i a venit s1i-~iincheie viata Uing1i iica f inceput: in restul mesei, valsul gandurilor ~i al vorbelor. Hrana nu mai e ei, mama mea. De cand eram copila~i, se ocupa de fratele meu ~ide mine; decat 0 muzic1ide fond, stropi~ din bel~ugcu deliciosul drog du1ce - vinul. ii pl1icea s1i g1iteasc1i, s1i scrie, s1i citeasc1i, s1i coas1i, s1i tricoteze, s1i vorbeasc1i. Sau cu verii lui. Dup1i aceea ne simtim bine. 0 mic1igreutate in stomac, Dar, la ~aptezeci ~i opt de ani, singura ei pl1icereera s1i priveasc1i dar 0 cafea foarte tare va face s1itreac1i~iasta. Yom digera timp de trei ore... l ,-
 16. 16. MARC DE SMEDT 30 31 TEHNICI DE MEDIT ATIE Hai sii facem un mic exercitiu de meditatie, dacii tot vorbim despre a~a Insumi ~i reactiile mele. Intr-adeviir, postul da na~tere, dupii expresia lui ceva: Intr-o zi, sii-ne concentram cu adeviirat asupra a ceea ce mancam, Castaneda, unei "stiiri de realitate ie~ite din comun", care susciUi un soi de Inghititura cu InghitituriL Sii savuriim toate gusturile care ne trec prin gurii nouii viziune asupra ta Insuti ~icu adeviirat Iti deschide ochii asupra realit1i~i - sunt nenumarate. S1Imesteclim pan1lla cap1lt,panii prefacem totuIIn past1i. din jur. Fiindcii faptul cii te str1iduie~tisii nu cedezi tentatiei de a manca ~i Sii piitrundem In savoarea ~i materia alimentului, la fel cum piitrunde ~i el totodat1iabstinenta In sine conduc la 0 stare de vigilentii,de aten~e exacerbatii. In noi. S1Inu avem In minte decat acest gust, s1lrespingem orice gand parazit. Cateva reguli pentru un mic post de 0 zi: Sii manciim ~iatat. Nu e u~or! Bunul ~ibiitranul mentallunecii fiiriiIncetare, - sii te culci seara, dupii ce ai mancat ceva foarte u~or: supii sau zeamii creeaz1lasociatii de idei, manciim dar nu suntem acolo. Intoarcere la farfurie. de supii, salatii, 0 fructii yang cum ar fi miirul; Ia te uitii, e goalii sau aproape. S1Ifii pe de-a-ntregul In ceea ce faci, unul -sii nu miinanci nimic de cand te treze~ti a doua zi, panii la aceea~i or1l dintre lucrurile cele mai grele din lume. de a treia zi; Vorbim mult despre performantele In arta culinarii, dar niciodatii despre - sii bei multii ap1l,caldii sau rece. Dacii simti 0 sliibiciune, sii bei infuzii arta de a manca. Dacii a~fi buciitar-~ef, m-a~Imbolniivi sii viid cum trateaza de cimbri~or ori salvie, fiiriizahiir; oamenii acea alchimie subtilii care ne oferii pliicere, 0 nouii vigoare ~i, sa - sii cite~ti texte de reflectie interioarii: texte sacre, memorii ale speriim, toate elementele minerale, proteinele, vitaminele ~i celelalte, Inteleptilor, filosofie; necesare bunului mers al organismului. - sl1faci un mar~ lung, cel putin 0 datii, dacii se poate In naturii; - sii eviti orice efort violent, zgomotul, agitatia; Arta de a manca este sii ~tii sii mesteci ~i sl1nu faci decat asta. Dacii e - sl1Inchei postul cu ceai sau ~u infuzie de plante, un iaurt, 0 fructii, 0 necesar, sii puijos taclimurile ~isii discu~. Apoi din nou siimesteci, sii savu- micl1tartinl1.Nu mai mult. Sa miinanci ceva mai mult mai tarziu, dar evitand rezi. Sii m11nanci, emai! Ei bine, cu atat de putin de fiicut, dar de 0 compli- c sosurile, cremele, alcoolul ~i orice pranz copios. ca~e extreml1date fiind proastele apucl1turidobandite, putem obtine rezultate SI1urmezi acela~i program Intr-un post de doul1zile. interesante: mai Intai, mancand mai bine, sl1manciim mai putin. Apoi sl1 Am trl1itastfel 0 adeviiratii meditatie, care eliminl1toxinele din corp ~i descoperim In cerul gurii 0 infinitl1paletii de gusturi. In srar~it, sii profitl1m spall1spiritul de miasme; 0 curii de odihna! cu adeviirat de fiecare masl1,sl1digeriim mai bine, sl1ne simtim mai bine. Pentru asta este de ajuns sl1pl1trundem In hranl1. Baia de purificare Postul Apa este un extraordinar element purificator: spala corpul, spala spiritul, ~inu-i de mirare cii a fost ales de cre~tini pentru botez, la fel cum majoritatea Toate traditiile preconizeazl1 postul ca pe 0 formii de curl1tire ~i de religiilor II tin la loc de cinste In riturile lor de purificare. meditatie. In preajma noastra, postul de vinerea, Inca tinut ici-colo de catre Fie cii ne spl1liimdoar varful nasului, c1lfacem baie In cadl1sau facem cre~tini, ~i~abatul evreiesc ne vorbesc despre 0 zi pe saptlimana cand fiinta du~, trebuie sl1Incerc11ma proceda In acest spirit ~i nu ca Indeplinind un trebuie sa adopte 0 anumitii atitudine de abstinenta fata de alimente: respect gest automat ~i agreabil. pentru hranl1~imai ales s11natate corpului ~ia spiritului, obligate sii 0 rupl1 a Dupii ce ti-ai spiilat mainile ~i fata, ia apl1rece In cau~ul palmelor ~i cu obi~nuintele zilnice. strope~te-te pe fatii. Nu Inchide ochii decat cand palmele ajung la obraji. Postul prelungit era odinioarii frecvent practicat de adeptii Caii spirituale Repeta gestul de cinci ori. Este un rit, un act de concentrare care face bine. ~i ne amintim de cele patruzeci de zile petrecute de Hristos In pustie. Nu In Japonia, In ofuro, baile traditionale, oamenii Intai se spaIa In Intregirnc, se pune problema sl1recomand1lmaici asemenea performante, ci sl1indicl1m stand pe pardosealii ~i folosind ligheane ~irobinete dispuse anume, ~iabia o tehnicii interesantii. Postul cel mai lung tinut de mine a fost de patruzeci apoi, curati, se cufundl1In bazinul colectiv; de bunl1seaml1cii apreciezi mai ~i opt de ore; 0 experientii de neuitat, care m-a Inviitat multe despre mine mult 0 astfel de baie, bucurandu-te de puterea ei de revitalizare ~ide magial,-
 17. 17. L --! MARC DE SMEDT 32 33 TEHNICI DE MEDITATIE apei pe trup. Fiicand asta tar11instalatii potrivite, ai putea provoca inundatii, o meditatie asupra acestui univers fascinant poate sluji artei de a tr11i dar este posibil s11capeti con~tiinta faptului c11baia este contactul cu un ~ite poate face s11 descoperi 0 intuitie etem11,pentru c11, e-a lungul intregii d element, cu apa, care aIc11tuie~te peste 70% din corpul nostru ~i tar11 care istorii a omenirii, infinitele nuante ale culorilor au fost folosite Intotdeauna nici 0 form11 de viat11n-ar exista sub Intati~mle cunoscute. pentru pl11cereasimturilor dar ~ipentru a atrage atentia, pentru a da na~tere U . ~ Baia este ~i locul ideal pentru a-ti destinde corpul ~i a efectua exercitii mite st11ri e spirit, unei anumite atitudini mentale ~icorporale. De d I de respiratie mai suplu, mai liber. Trebuie s11-timaSezi ~i labele picioarelor, c din toate timpurile purpura sernnific11uterea, albul puritatea ~inevinov11tia p deget cu deget, terminand cu 0 ciupitur11In varful fiec11rei unghii. Procedeaz11 i negrul doliul ~igravitatea? Fiindc11 exist11 intreg simbolism al culorilor. un la fel ~i cu degetele de la man11, pe care trebuie s11le fr11manti Intre dou11 Fire~te, In paginile de fata suntem nevoiti s11 limit11mla cateva indicatii ne degete ale celeilalte maini, unul cate unul, de la r11d11cin11 pan11la varf. Cele precise. Intr-adev11r,de~i spunem c11 curcubeu domina ~apte culori, in in mai multe dintre meridianele de acupunctur11 se termin11la extremit11ti; iat11 jurul nostru putem numara totu~i mai mult de ~apte nuante diferite. Exista tot atatea culori cate radiatii vizibile sunt, tot atatea culori cate agregate deci un masaj excelent pentru s11n11tate. u te gr11bis11termini. Maseaz11-ti N moleculare ce formeaza realitatea vizibila ~ipe care se reflecta lumina. Nu ~i ceafa, pan11la umeri, apoi parcurge, fr11mantandu-le, bratele ~i antebratele. yom vorbi, evident, decat de arhetipurile fundamentale: alb, negru, portocaliu, Cand faci du~, las11apa s11-ti curg11 din bel~ug pe corp ~i s11-timaseze galben, albastru, brun, violet, verde. ~i sa nu uitam insp,iratele versuri ale cu jetul ei organele sexuale, ~alele, coloana, stomacul, plexul solar. Binelnte- lui Baudelaire: les c11e~ti departe de ceea ce vedem in acele fotografii minunate cu sadhus indieni tacand ablutiuni ~i rug11ciuni In ape curg11toare, dar trebuie s11ne "Ca ni~te lungi ecouri ce-n zm se-ntrepatrund, adapt11m ~i s11folosim ce avem la indeman11. Parfumuri ~i culori ~i sunete-~i raspund." S11iube~ti apa. 1. Albul, ca lumina Inceputurilor, existand Inainte ca Dumnezeul din Geneza sa creeze cerul ~i pamantul. Culoare a unitatii, a puritatii, a fost Intotdeauna folosita ca atare In riturile de initiere din lumea Intreaga. Contine Vibratia-culoare In ea ~i prime~te toate celelalte culori. Se preteaz11la amestecuri. e 0 baz11 indispensabila. Pictorull~i construie~te tabloul pe 0 panza alba ~i110iputem Va place s11 traiti Intr-o lume cenu~ie? Nu, fire~te c11 Nimanui nu-i nu. proceda la fel cu decorul sau Imbr11c11mintea noastra. "Este unitatea, fiinddl place. Acest lucru devine flagrant In ora~e, cand toate fetele se Inchid In numai ea reflecta toate razele luminoase din care emana culorile primitive zilele cu vreme urata, cand culorile se dilueaza intr-o tristete morocanoasa. ~iinfmita varietate de nuante ce coloreaza natura. Lumina vie, ale carei vibratii Intrucat culorile se dovedesc esentiale pentru echilibrul n~stru. In confor- sunt tacute In a~a fel, Incat Ie depa~esc pe toate celelalte cu care ai putut fi mitate cu acelea, vesele sau intunecate, ale mediului Inconjurator, starea iradiat pan11lnprezent" (Le Jeune). Albul e ca 0 oglind11 reflecta Universul, ce noastra de spirit se modifica parca printr-o osmoza subtila. Fiecare ton I~i vibratia lui ne trimite inapoi la noi in~ine.Ne reda oare 0 imagine a inocentei trimite vibratia ~i poarta propria lui forta de impact, incarc11turalui de pierdute, ne purifica de miasmele vietii? Fapt e c11albul reflect11un ideal influenta. Fiece culoare poseda un magnetism anume, care treze~te In mod de limpezime ~i de transparenta. incon~tient anumite reactii nervoase ~i psihice. Exista cu adevarat 0 magie a culorilor, de care trebuie sa ~tii sa te bucuri ca sa te simti bine, sa devii 2. Negrul. lata antiteza albului, cealalta culoare a dualitatii naturale. Alb fericit, sa fii sedus sau pur ~i simplu sa capeti 0 stare de confort ~i de care ~i negru, bine ~i rau, zi ~i noapte, yin ~i yang, viata ~i moarte. Evident dl trebuie sa te ~itemi fiindca, in conformitate cu personalitatea noastra, culorile acestei culori i-a fost atribuita toata intunecimea de care e capabiHlomenirea. pot fi benefice sau nefaste, agreabile sau dezagreabile. Ele au importanta desPartita dupa termenii magiei In forte negre ~i albe, malefice ~i benefice. in fiecare dintre amanuntele vietii noastre zilnice; Imbracaminte, bijuterii, Reprezint11un simbol v11dit l antagonismului profund manifestat In oricare a mobila, tesaturi ~i orice alte obiecte vibreaza in culori diverse care, toate, dintrefirilenoastre.La fel ca In povestireaDoctorulJekyll # Mister Hyde, ceea ce e sco~la vedere coexista cu ceea ce este ascuns. Dar chinezii au l decIan~eaza in noi cate ceva.

×