• Like
2012 - Un Sfarsit sau Un Inceput
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

2012 - Un Sfarsit sau Un Inceput

 • 639 views
Published

 

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
639
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
37
Comments
0
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 1
 • 2. CUPRINS1. O Privire De Ansamblu..............................................92. Reconsiderarea ŞtiinŃei Oficiale 1. Introducere.......................................................... 17 2. Fizica Newtoniană...............................................18 3. Teoria RelativităŃii...............................................19 4. Fizica Cuantică....................................................20 5. Teoria Stringurilor...............................................27 6. Teoria Haosului...................................................28 7. Câmpul Punctului Zero....................................... 30 8. Eterul şi Structura Materiei................................ 32 9. Cymatics............................................................. 34 10. Experimentul lui DePalma.................................. 37 11. Generatorul lui Faraday...................................... 38 12. Efectul Aspden.................................................... 40 13. Experiment AntigravitaŃional..............................41 14. Efectul Searl........................................................ 42 15. Kozyrev-Savantul Mileniului Trei...................... 42 16. Ginzburg şi Teoria RelativităŃii.......................... 43 17. Fizica Microclusterilor……………………….... 46 18. Cristalele............................................................. 47 19. Cotterell şi Ciclurile Solare…………………….. 47 20. Geometria Sacră………………………………. 49 21. Experimente cu Piramide…………………….... 52 22. Tehnologia Formării Universului........................54 23. Cercetări în Domeniul ConştiinŃei.......................63 24. ADN-ul şi EvoluŃia..............................................82 25. Tehnologii Secrete şi PorŃi Stelare......................96 26. ŞtiinŃe Vechi........................................................111 27. Teoria a Tot Ceea Ce Este.................................. 125 2
 • 3. 3. Creatorul şi CreaŃia 1. Puterea ImaginaŃiei..........................................129 2. Creatorul Universal......................................... 130 3. CreaŃia şi Experimentul VieŃii............................133 4. Uitarea............................................................. 135 5. Totul Este Doar o Joacă.................................. 140 6. Despre Energie................................................ 143 7. ÎnvăŃături Vechi...............................................1464. Adevărata Istorie a UmanităŃii 1. Ierarhizarea ConştiinŃei în Univers................. 151 2. Originea VieŃii pe Pământ...............................152 3. Atlantida şi Zeii DecăzuŃi................................155 4. Epoca Întunericului......................................... 157 5. Jocul SocietăŃilor Secrete................................ 160 6. SemnificaŃia Celui de al Doilea Război Mondial……………………………………... 163 7. Epoca De Aur................................................. 1665. Antrenamentul ConştiinŃei 1. Introducere...................................................... 171 2. Cine Este şi Cum FuncŃionează Omul……… 173 3. Oprirea MinŃii................................................. 175 4. Centrele ConştiinŃei........................................ 180 5. Formarea Noii Psihologii................................186 6. Chakrele.......................................................... 190 7. IniŃierea........................................................... 1956. Anul 2012 - Anul Ascensiunii………………….... 203 3
 • 4. 1. O PRIVIRE DE ANSAMBLU Suntem în toamna anului 2008. Dacă ne uităm cuatenŃie în jurul nostru, putem vedea cum lumea devinedin ce în ce mai confuză, din ce în ce mai îngrijorată deziua de mâine. Se pare că după ani şi ani de alergătură şitrai, într-un ritm din ce în ce mai alert, ceva nu maimerge, sistemul pe care l-am creat pe această planetădevine din ce în ce mai instabil, mai nesigur şi se pare cănu mai are capacitatea de a ne mai susŃine viaŃa încontinuare. Ceva se întâmplă, ceva parcă pluteşte în aer.Tot mai multe surse de informare "neoficiale" ne spun cătrăim de multă vreme păcăliŃi, conduşi din umbră de omână de oameni bine camuflaŃi, organizaŃi în societăŃisecrete, care ne-au controlat destinele de milenii,deŃinând toată puterea economică, politică şi financiară.Din ce în ce mai mulŃi se întreabă cum am ajuns înaceastă criză, dacă este o soluŃie de redresare şi care esteaceea? Mai există şi alte păreri, sau aşa cum majoritateareligiilor o profeŃesc, că ne apropiem de Apocalipsă, desfârşitul dramatic al civilizaŃiei noastre şi vom fi pedepsiŃide Dumnezeu pentru toate răutăŃile şi păcatele noastre. Hotărât lucru, omenirea este într-o criză cum nu a maifost niciodată în trecut.Bursele au luat-o razna, investitorii îşi smulg părul dincap, calculându-şi pierderile, instituŃiile financiare solide,care-i priveau pe toŃi de sus, au început să se zdruncineserios, companii multinaŃionale, care de zeci de ani aucondus lumea, gâfâie, încercând să-şi mai menŃină unstrop de profit. Totul, dar parcă totul se năruie.Politicienii şi finanŃiştii încearcă să liniştească lumea cupromisiuni utopice, de redresare economică în următorii 4
 • 5. zece ani, ca şi când situaŃia în care am ajuns acum nu aravea altă cauză decât greşeala unor bănci, care ausupralicitat creditele. Nimeni nu vrea să privească înansamblu, toŃi se uită, dar nu văd, ascultă, dar nu înŃeleg.Câteodată, cei care îşi mai aduc aminte, ridică ochii cătrecer şi îl roagă pe Cel ce face jocurile vieŃii şi ale morŃii,să aibă milă şisă-i salveze din această situaŃie dramatică. Dar nimeni nuînŃelege nimic, nimeni nu ştie cine face regulile în acestjoc, denumit viaŃă şi care este rolul şi locul nostru în acestunivers infinit. Dacă suntem singuri şi ni se permite săfacem ce vrem, inclusiv să ne distrugem planeta, sau dacăsuntem asistaŃi şi dirijaŃi din umbră de alte forŃe, care aufăcut programul dinainte, noi fiind doar actori pe mareascena cosmică. Căutarea haotică în bezna ignoranŃei şi a neputinŃei ne-aobosit, setea de cunoaştere a multora a crescut. ÎntrebăriexistenŃiale, ca de exemplu: “cine suntem”, “de undevenim şi unde mergem”, “cine este Creatorul şi cumfuncŃionează el”, “există viaŃă inteligentă pe alte planete,”“dacă am fost, sau suntem vizitaŃi”, sunt acum prezente înminŃile unui număr din ce în ce mai mare de oameni.Filmele prezintă concepte şi tehnologii cu mult deasupralumii şi cunoştiinŃelor noastre, parcă încercând să nedeschidă tot mai mult imaginaŃia şi visarea, către alteorizonturi, alte modalităŃi de a ne trăi viaŃa. Se pare căavem nevoie de o schimbare radicală, de alt adevăr, desoluŃii concrete şi de o reconsiderare a tot ceea ce ştim,altfel criza aceasta nu numai că nu se va rezolva, ci dincontră, se va amplifica până la limite greu de prevăzut.Ce ne mai poate aduce ziua de mâine, în condiŃiile în caresuntem aproape şapte miliarde de suflete, majoritateatrăind la limita sărăciei, pe o planetă secătuită de rezerve 5
 • 6. naturale, debalansată ecologic, pe care zeci de specii deplante şi de animale mor în fiecare an, unde calitateaaerului se înrăutăŃeşte pe zi ce trece şi unde graficeleclimaterice pe următorii ani, ne avertizează că maricantităŃi de gheaŃă se vor topi, inundând continentele. Şiîncă nu se întrevăd nici apariŃia de noi tehnologii, sausurse noi de energie şi nici posibilitatea de a ne refugia pealte planete mai sigure. Într-adevăr, la prima vederelucrurile par aproape fără rezolvare, probabilitatea unuirăzboi, sau a unor mari catastrofe naturale, chiar asfârşitului planetei, par foarte plauzibile şi din ce în cemai mulŃi oameni se sperie, implorând ajutorul divin. Sevorbeşte chiar şi de a doua venire a lui Isus, care-i vaîmpărŃi pe cei buni de cei răi, salvându-i de la pieire şidându-le viaŃă veşnică. Vedem deci o derută totală, distorsiuni peste distorsiuni,fiecare pretinzând că spune adevărul, în tot acest iureş deinformaŃie, omul de rând fiind nu numai dezorientat şisperiat, dar mai ales lipsit de orice speranŃă de viitor. Dacă însă privim lucrurile în ansamblu, putem observacum de-a lungul ultimei sute de ani, au avut loctransformări radicale accelerate în toate domeniile vieŃii,ştiinŃă, tehnică, filozofie, arte, spiritualitate. Observămcum parcă se desfiinŃează tot mai multe bariere alenecunoaşterii şi se eliberează tot mai mult spiritul uman.Să amintim numai de emanciparea femeii, eliberareanegrilor, căderea comunismului. Lumina cunoaşterii şieliberarea spiritului, a conştiinŃei umane, se pare că numai pot trece neobservate, decât de către cei care într-adevăr nu vor să observe. Explozia informaŃională,îndeosebi după apariŃia Internetului, a adus tot mai multălumină şi adevăr în minŃile celor însetaŃi de cunoaştere,mass media oficială nemaiputând stăvili, cu minciunile şi 6
 • 7. cenzura, acest proces. Nu cumva este mai degrabă vorba de o transformare desistem care, aşa cum este şi normal, nu se poate facedecât prin degradarea celui vechi? Nu cumva ceea ce pareun sfârşit este de fapt un început? Nu cumva în loc deApocalipsă ne aşteaptă Paradisul, Epoca de Aur, profeŃităşi visată dintotdeauna de mulŃi lideri ai umanităŃii? Cartea aceasta are ca scop dezvăluirea celor maiprofunde adevăruri ale universului şi ale vieŃii. Cele ceveŃi citi în continuare sunt lucruri foarte puŃin cunoscuteîn rândul maselor largi de oameni, de aceea prima reacŃie,normală dealtfel, va fi că nu se poate să fie adevărate.După mulŃi ani de studii, cercetări şi experimente, amajuns să înŃeleg şi să cred cu toată tăria, că tot ceea ce amfost învăŃaŃi a fost o iluzie, o păcăleală, o piesă de teatruperfect regizată de către forŃe superioare nouă, în scopulde a ne crea cadrul necesar experimentării vieŃii, într-opaletă foarte vastă de posibilităŃi, având ca obiectiv realdezvoltarea şi evoluŃia propriei noastre conştiinŃe.Vremea copilăriei rasei umane a trecut, după zeci de miide ani de rătăcit prin întuneric, în sfârşit ne-am maturizat.A sosit timpul să aflăm adevărul şi să alegem conştient,dacă îl acceptăm sau nu. În funcŃie de aceasta vom ficapabili sau nu, de a merge mai departe pe scaraevolutiva, la un nivel superior de experienŃă, de oincredibilă complexitate, faŃă de care lumea actuală varămâne în amintirea noastră ca o Epocă a Întunericului. Odată ce aŃi înŃeles şi însuşit cele scrise aici, viaŃavoastră se va schimba la o sută optzeci de grade, albul vadeveni negru, iar susul va deveni jos. Prima parte a cărŃii este dedicată noilor concepteştiinŃifice, care reaşează toate vechile teorii pe cu totulalte baze, demonstrând cum funcŃionează totul şi cum se 7
 • 8. rezolvă toate paradoxurile şi toate enigmele neexplicate. Cea de a doua prezintă o trecere in revistă a istorieiumanităŃii, văzută prin prisma unei cu totul alteiperspective decât cea din manualele oficiale de istorie,care prezintă doar faptele de suprafaŃă, fără însă a explicaşi cauzele reale şi mai ales cine a stat în spatele lor. VeŃiînŃelege de unde vine şi încotro se îndreaptă rasa umanăşi ce perspective extraordinare i se deschid în următoriiani. Şi pentru cei care într-adevăr vor crede că toate acesteasunt adevărate şi simt dorinŃa de a se transforma, pentru apromova pe scara evolutivă la nivelul următor, în partea atreia este prezentat un ghid de antrenament şi lucru cupropria conştiinŃă, menit a vă schimba total viaŃa,percepŃia şi înŃelegerea lucrurilor. Toate aceste informaŃii nu îmi aparŃin. Nu sunt propriilemele teorii, sau concepŃii, ci ele reprezintă adevărulobiectiv, neinfluenŃat de nici o dogmă, filozofie, sau vreogrupare religioasă, sursele de la care le-am preluat fiindcu mult mai presus decât acestea. Eu am doar meritul căle-am citit, le-am înŃeles şi le-am experimentatveridicitatea. Fiind de o atât de mare importanŃă pentruumanitate, având în vedere etapa pe care o parcurgem şică ne aflăm în pragul unor incredibile transformăriplanetare, mă simt responsabil de a le populariza cât maipe larg, în dorinŃa sinceră de a-i ajuta pe cât mai mulŃidintre semenii mei, în procesul lor de reamintire a “cinesunt cu adevărat” şi de a ieşi din întunericul neştiinŃei, lalumina cunoaşterii. Dacă sunteŃi mulŃumiŃi cu viaŃa pe care o duceŃi, dacănu credeŃi că realitatea e cu mult mai complexă şi maigrandioasă decât aŃi fost învăŃaŃi, dacă nu sunteŃi pregătiŃide a vă debarasa de tot ceea ce ştiŃi, pentru a începe o 8
 • 9. viaŃă nouă, opriŃi-vă aici, nu e cazul să vă mai bateŃicapul cu descifrarea conceptelor care urmează. Dacă însăsufletul nu vă dă pace, vă îndeamnă să visaŃi la o viaŃămai bună, vă spune că ceva nu e în regulă cu planetaaceasta şi că viaŃa ar trebui trăită altfel, sunteŃi pe caleacea bună. AŃi ajuns exact la ceea ce căutaŃi, aici veŃi găsirăspunsurile şi soluŃiile la tot ceea ce vă frământă. DecipregătiŃi-vă pentru cea mai extraordinară aventură, aceeade redescoperire a adevărului, care e cu mult mai măreŃdecât cea mai fantezistă imaginaŃie. LăsaŃi deoparte oriceprejudecată, deschideŃi-vă mintea şi mai ales sufletul.AnalizaŃi logic cele ce veŃi afla, în comparaŃie cu ceea ceştiŃi şi aveŃi curajul de a vă deprograma de vechileconcepte, pentru a vă transforma viaŃa şi a vă relansasperanŃa în viitor. Eu nu pot decât să vă înfăŃişez tabloul general, formatdin sute de bucăŃele dispersate, adunate cu mare efort de-a lungul propriei mele călătorii a cunoaşterii. Dacă îl veŃiînŃelege şi adopta ca mod personal de viaŃă, aceastadepinde în exclusivitate numai de voi şi de obiectivele pecare vi le-aŃi fixat pentru viitor. 9
 • 10. 10
 • 11. 11
 • 12. 2. RECONSIDERAREA ŞTIINłEI OFICIALE2.1 Introducere Majoritatea dintre noi am rămas cu o imagine greşitădespre materie, univers şi legile lui de funcŃionare,datorită faptului că în şcoală ni s-au predat doar efectelefenomenelor, nu şi cauzele reale ale acestora. Nimeni,dacă nu a studiat ştiinŃa şi noile ei teorii, pe cont propriu,nu ştie că încă de pe vremea lui Einstein, cercetătorii auînceput să se divizeze şi o serie nesfârşită de enigme,blocaje şi întrebări au creat o derută nemaiîntâlnităanterior în lumea ştiinŃei. Teorii şi experimente care auîncercat să dea răspunsuri şi să facă lumină, au rămasdoar în sfera ştiinŃei alternative, în timp ce ştiinŃa“oficială” se învrte n cerc, dând un amalgam caraghios deexplicaŃii puerile, încăpăŃânându-se să recunoască căpremisele pe care s-a întemeiat, acum câteva sute de ani,au fost greşite! Interpretarea realităŃii într-o variantădistorsionată, care nu explică în totalitate fenomenele ceau loc în univers, se pare că este încă pe placulconservatorilor, care nu pot să creadă că tot ce au învăŃatei în facultate este total fals! Mai bine zis, că reprezintăparticularităŃi sau efecte, nu cauza, în sine. Preferă săsfideze şi să se facă că nu observă fenomene evidente,demonstraŃii şi experimente revoluŃionare, numai îndorinŃa de a-şi păstra poziŃiile sociale confortabile.Hotărât lucru, ştiinŃa oficială se află într-o criză cum nu amai fost niciodată, mai exact este în pragul falimentului şidacă nu se va restructura îşi va pierde credibilitatea. În cele ce urmează vă invit la o călătorie, mai puŃinobişnuită, în lumea celor mai noi şi bulversante 12
 • 13. descoperiri, care răstoarnă pur şi simplu tot ceea ce esteoficial acceptat ca fiind adevărat şi care vor duce în finalla un nou model de explicare a lucrurilor, o nouă viziuneşi o nouă teorie, pentru care nu mai există nici enigme,nici paradoxuri, ci doar deschiderea de posibilităŃinelimitate, în ceea ce priveşte viitorul şi bunăstareaomenirii.2.2 Fizica Newtoniană Isaac Newton (1642-1727) este considerat ca fiindfondatorul ştiinŃei moderne, care a încercat să explicerealitatea, cel puŃin până la începutul sec al XX lea, cândEinstein a desfiinŃat supremaŃia fizicii Newtoniene, cuTeoria Generală a RelativităŃii. Rene Descartes, care aîmpărŃit lumea noastră în domeniile spiritual şi material,l-a inspirat pe Isaac Newton. Datorită lor, vechea viziune,că în spatele tuturor lucrurilor ar sta un Creator Inteligent(Dumnezeu), a fost abandonată şi ştiinŃa s-a separat dedogma religioasă. Premisa fizicii lui Newton a fostdeterminismul cauzal, adică părerea că studiul lumiifizice se poate face asemenea studiului unei maşini. Săpresupunem că vrem să înŃelegem cum funcŃionează unceas mecanic. Pentru aceasta tot ce trebuie să ştim este săexaminăm fiecare rotiŃă, iar în final vom înŃelegefuncŃionarea întregului mecanism. Atomul era considerat ca fiind un punct limitat,particular în spaŃiu. Dacă vrem să-i înŃelegem structuratrebuie să-l despărŃim în părŃile componente şi să lestudiem în parte. Când vom fi descoperit cea mai micăparticulă existentă în natură, vom înŃelege tot ceea cetrebuie să ştim despre atom. 13
 • 14. ŞtiinŃa a urmat apoi fidelă (ca să nu spunem “oarbă”)această premisă. S-au construit acceleratoare de particuleimense, cum ar fi cel din ElveŃia, pentru a desface atomulîn părŃi componente. În aceste acceleratoare materia estebombardată cu particule, ce sunt accelerate până aproapede viteza luminii. După ce un atom este bombardat deaceastă particulă accelerată, se sparge în părŃi minuscule,eliberând subparticule, ce sunt studiate într-o cameră cuvapori. Pe lângă neutroni, electroni şi protoni (lista lorpare infinită) fizicienii încă mai descoperă noi particule,fiind într-o derută totală. S-au catalogat aproximativ 300de particule subcuantice. Conform acestei fizici, lumeaexterioară este strict obiectivă, adică experimenteleştiinŃifice nu sunt dependente de observatorul careefectuează experimentul. De aceea, ştiinŃa a formulat unprotocol prin care tot ceea ce este acceptat ca adevărat,trebuie să fie mai întâi verificat printr-un experiment, iaracesta să fie capabil de a fi reprodus în orice alt laboratorde pe planetă, cu aceleaşi rezultate. Newton a presupus căorice fenomen din lumea exterioară trebuie să aibă ocauză materială, forŃe măsurabile, sau câmpuri deenergie, interacŃionând cu obiectele fizice. ConştiinŃa a fost considerată ca având de asemenea, ocauză materială, ea fiind efectul reacŃiilor chimice ce auloc în creier.2.3 Teoria RelativităŃii În 1905 Albert Einstein a schimbat însă viziunea fizicii,prin introducerea Teoriei RelativităŃii, urmată în 1915, deTeoria Generalizată a RelativităŃii. El a demonstrat călegile Newtoniene sunt statice şi sunt relative, în funcŃie 14
 • 15. de observator şi obiectul observat. În funcŃie dediferenŃele de viteze între observator şi obiectul observat,spaŃiul începe să se contracte iar timpul se încetineşte, sause accelerează. Stricta obiectivitate a realităŃii fizice semenŃine numai dacă luăm în considerare efectelerelativiste, dintre observator şi obiectul observat. Einsteina concluzionat că spaŃiul şi timpul nu mai pot fi privite cadouă lucruri separate, ci ca unul singur, pe care l-adenumit “spaŃiu-timp continuum”. Teoria RelativităŃii susŃine principiul local şi anume cătoate fenomenele fizice trebuie să aibă loc într-un timp şispaŃiu limitat. AcŃiunilor la distanŃă le trebuie un timp,necesar pentru a se deplasa, iar nimic şi nimeni nu poatedepăşi viteza luminii. Acesta este nivelul general de cunoştinŃe al omuluiobişnuit şi de aici rezultă felul în care în mod uzual nedesfăşurăm activitatea şi viaŃa zilnică. Pe această bază ne-am clădit societatea şi mai ales tehnologia actuală. Daroare aceasta este tot? Nu există nimic mai mult în acestunivers infinit, decât nişte mişcări şi reguli strictmecanice şi materialiste?2.4 Fizica Cuantică Fondatorul fizicii cuantice este Max Plank. În 1900, el astudiat liniile spectrale, adică culorile luminoase emise deun corp negru. Acesta fiind un corp ce absoarbe completradiaŃiile căldurii, atinge temperatura de echilibru şi apoio iradiază. Plank a descoperit că, iradierea căldurii acestuicorp nu se făcea în flux continuu de energie, ci eratransmisă în cantităŃi (unităŃi) egale, având o frecvenŃăfixă. El a presupus că vibraŃia atomilor era sursa acestei 15
 • 16. radiaŃii. Liniile discrete ale spectrului de energie puteau fiexplicate numai dacă atomii erau excitaŃi într-o mai marestare energetică, datorită absorbŃiei căldurii. Apoi aceastăenergie era eliberată şi radiau energie electromagnetică,pe măsură ce atomul revenea la starea sa iniŃială. AcesteunităŃi de energie le-a denumit cuante, energia lor fiindproporŃională cu frecvenŃa radiaŃiei. Conceptul de cuantede energie a lui Planck, a intrat în conflict cu teoriaclasică a Electromagnetismului a lui Maxwell, carepresupunea că energia electromagnetică se mişca în unde,în orice cantitate, fie ea cât de mică, în nici un cazcuantificată. Însă Einstein a confirmat această teorie înexperimente efectuate cu efectul fotoelectric, numindu-lefotoni cuantici. Adică, a dovedit că lumina esteconstituită din particule, pe care le-a denumit fotoni. În 1905 Rutherford a descoperit nucleul atomic, iar în1913, Niels Bohr a propus un model al atomului similarcu un sistem solar în miniatură, în care electroniiorbitează în jurul nucleului, pe nivele (straturi) deenergie. Aceasta, spunea el, explica descoperirile luiPlanck, în sensul că un atom poate exista numai înanumite stări energetice stabilite. Electronii se pot roti înjurul nucleului numai pe anumite straturi (nivele) şi potsări de pe un strat pe altul. Când electronii sar de pe unstrat superior pe unul inferior, se emite un foton, de oanumită lungime de undă. Electronul nu se deplasează înspaŃiul dintre straturi, ci doar sare instantaneu de pe unulpe celălalt! Bohr a explicat misterul de ce electronii nu se ciocnescde nucleu, prin faptul că ar exista un strat inferior care nupoate fi depăşit. Şi astfel, ştiinŃa s-a resemnat, dând acesteexplicaŃii puerile la ceea ce a denumit magia fiziciicuantice! 16
 • 17. Louis de Broglie, în 1924, a ridicat întrebarea dacăelectronii pot fi numai particule sau şi unde. El a observatcă aceştia se comportă în anumite cazuri ca nişte particuleiar în altele ca nişte unde. Şi a introdus noŃiunea dedualismul undă particulă a electronilor. Apoi, fizicacuantică a făcut un model matematic pentru acestcomportament “ciudat” al materiei, fără însă a da vreoaltă explicaŃie. Oricum, toate încercările de a determinadimensiunea unui electron au dus la concluzia că acestapractic, nu are dimensiuni, chiar dacă pare că în anumitecazuri se comportă ca o particulă minusculă. Fizica cuantică este cea mai mare ciudăŃenie cu care s-aconfruntat vreodată ştiinŃa omenească. S-a descoperit căla nivel subatomic natura şi fenomenele ei nu mai pot fiinterpretate după teoria determinstică Newtoniană. Separe că aşa zisele legi fizice care sunt puse în evidenŃă lanivel macroscopic, îşi încetează acŃiunea la nivel cuantic!Este imposibil de a determina cu exactitate starea şiproprietăŃile unei particule, pot fi calculate doar subformă de probabilităŃi, aşa zisele unde de probabilităŃi.Acesta a fost denumit “Principiul de Incertitudine a luiHeisenberg”. Trebuie să precizăm că natura non-deterministică amateriei, nu este datorată lipsei de aparate de măsuratadecvate, ci pur şi simplu este o proprietate a naturii, decare nu s-a ştiut anterior. Electronii sar de pe un strat pealtul, fără a avea o cauză aparentă. Comportamentulhaotic al materiei la nivel microscopic a bulversat şiderutat oamenii de ştiinŃă, care erau convinşi că natura sesupune unor legi mecanice predictibile. A rămas celebrăfraza lui Einstein “Dumnezeu nu joacă zaruri”, el fiindconvins că pentru orice fenomen trebuie să existe oformulă matematică precisă. 17
 • 18. Oare mai era ceva ce fizicienii nu luau în calcul, saucare le scăpa atenŃiei şi înŃelegerii lor? Erwin Schrodinger a formulat ecuaŃia pentru adetermina fie momentul (viteza), fie locaŃia exactă a unuielectron, dintr-un nor electronic, determinarea ambelorfiind imposibilă! Dacă se ştie poziŃia unui electron, atunciviteza nu mai este sigură, sau invers. Pentru a rezolva enigma naturii dualiste a particulelor,s-a explicat că particula nu există cu adevărat, ci doarimaginar, ca o superpoziŃie a tuturor posibilităŃilor, cu odistribuŃie asemănătoare unei unde, atunci când nu esteobservată. De îndată ce un observator (experimentatorul)măsoară particula, starea cuantică a ei, adică superpoziŃiatuturor probabilităŃilor, se spune că colapsează într-unadin stările (realităŃile) fizice. Altfel spus, particula nuexistă cu adevărat înainte ca observatorul să o observe!!!Înainte ea există doar într-un tărâm transcendental deposibilităŃi. Când este observată, pur şi simplu se“materializează” într-una din posibilităŃi. Aceasta adevenit cunoscută ca faimoasa Interpretare de laCopenhaga şi a fost propusă de Niels Bohr. Ea spune căactul observaŃiei conştiente a observatorului, cauzeazăcolapsarea undelor cuantice probabilistice. Deci, lumeafizică este subiectivă, observatorul jucând un rol activ înmodelarea naturii. La nivel cuantic noi suntem cocreatoriai propriei noastre realităŃi!!! În sprijinul acestei afirmaŃii vine şi celebrul Experimental Dublelor Fante. În principiu, aici este vorba de un tunelectronic, ce bombardează electroni printr-un ecran, încare sunt făcute două fante verticale, apoi urmele lor suntvizualizate pe un alt ecran. Dacă se trimit electroni printr-o singură fantă, se observă cum pe ecran apare o urmăverticală, ce demonstrează că electronul s-a comportat ca 18
 • 19. o mică “bila” materială. Apoi, dacă se transmit electroniprin cele două fante, se observă că pe ecran apar maimulte linii verticale, ca şi când ar fi urmele deinterferenŃă a două unde! Dacă se pune un instrument deobservare, la una din fante, pentru a vedea cum secomportă electronul, pe ecran apar doar două liniiverticale, ce arată că electronul se comportă ca oparticulă. Dar nu s-a schimbat nimic din condiŃiileexperimentului, doar s-a introdus un instrument deobservare, adică un observator!!! Este ca şi cândelectronul a ştiut că este observat şi şi-a schimbatcomportamentul, pentru a răspunde aşteptărilorobservatorului!!! Einstein odată, spunea că “nu mai sunt sigur că Lunaeste încă acolo când îmi întorc capul de la ea”, adicămateria se reîntoarce la energie (starea de undă pură,atunci când nu este observată). Fizica cuantică a însemnat sfârşitul interpretăriiobiective a realităŃii. Newton şi teoria sa rămânând unarhaism, care poate fi aplicat, cu o marjă de aproximaŃie,numai la fenomenele macroscopice. O altă “ciudăŃenie” descoperită în fenomenele cuantice,este aşa zisul efect al nonlocalităŃii, adică un efect ce areloc instantaneu, între obiecte fizice separate în spaŃiu,care indiferent la ce distanŃă s-ar afla, nu prezintă decalajde timp între ele. Aceasta ar contrazice teoria lui Einstein,care spune că nimic în univers nu poate depăşi vitezaluminii. În 1935, Einstein, Podolsky şi Rosen au propus ocorelaŃie pentru particulele interconectate şi anume, cădouă particule sunt interconectate, când stările lorcuantice sunt cuplate. Aceste particule acŃionează ca unasingură, ca şi când nu ar fi separate, indiferent ce distanŃăle-ar separa. Una reacŃionează la fel ca şi cealaltă, 19
 • 20. instantaneu. Nu este vorba de o comunicaŃie cu vitezăsuperluminică, ci de fenomenul de nonlocalitate, adicăunitarism. John Bell în 1964 a demonstrat definitiv acestefect ca fiind real. Alain Aspect este cel care a dovedit înanul 1982 principiul nonlocalităŃii, utilizând doi fotonigemeni, trimişi în direcŃii diferite. Inginerii de la IBM, în 1993, au lucrat la o “teleportarecuantică”, folosind acest efect de nonlocalitate şi deşi nuau fost capabili de a teleporta decât particule, auconcluzionat că aceasta, în anumite condiŃii, asistată deprograme complexe pe calculator, ar putea fi realizată şipentru organisme vii. În aprilie 2004, radio BBC aanunŃat că cercetătorii din Austria au realizat teleportareaunor fotoni înrudiŃi, pe o distanŃă de 800m, peste fluviulDunărea. Acest experiment a demonstrat pentru primaoară teleportarea cuantică în afara laboratorului. O altă descoperire larg disputată a fost descoperirea“particulelor virtuale”. Acestea intră şi ies din realitateanoastră fizică cu viteze foarte mari, astfel încât s-aconvenit că ele nu ar fi reale, însă în adevăr, sunt la fel de“reale” sau “nereale” ca şi celelalte particule. Toate aceste descoperiri au dus la concluzia că, fieexistă alte hiperspaŃii, altele decât cel fizic, unde are loc ocomunicaŃie instantanee, unde timpul şi spaŃiul nu există,fie că teoria lui Einstein şi anume că viteza maximă estecea a luminii, este falsă. Fizicianul englez David Bohm a venit cu o explicaŃie.El spune că ceea ce vedem ca fiind doi fotoni diferiŃi esteiluzoriu, ei sunt de fapt uniŃi la un nivel subcuantic,nevăzut şi neperceput de noi. El a presupus că universuleste proiectat pe principii holografice. De exemplu, săpresupunem că fixăm două camere de luat vederi ca săfilmeze mişcările unui peşte aflat într-un acvariu; una din 20
 • 21. faŃă şi alta din lateral. Dacă aceste imagini apar pe douăecrane diferite, un observator neutru, va vedea doi peştiseparaŃi, dar a căror mişcări sunt în perfect sincronism,neînŃelegând de ce. Deci întreg universul, la un nivel maiprofund, este o singură entitate, un singur sistem,separaŃia fiind doar o iluzie. În 1946 au fost efectuate experimente pe plasmă, decătre David Bohm. Plasma este un gaz ce conŃine o maredensitate de electroni şi ioni pozitivi. Spre surprindereasa, el a constatat că odată intraŃi în plasmă, electronii şi-au încetat comportamentul individual şi au început a secomporta ca şi cum făceau parte dintr-un întreg,interconectat. Plasma se comporta ca şi un organismbiologic, adică se regenera şi era capabilă să se protejezede orice substanŃă străină, învelind-o într-un stratprotector! El a relatat că "aceste sisteme cuantice auorganizarea asemănătoare mai degrabă cu a unor fiinŃevii, decât cu aceea a unui sistem mecanic”. Bohm a ajuns la concluzia că separarea în observator şiobservat este o iluzie şi că de fapt ei sunt unul şi acelaşi,totul fiind un singur sistem diferenŃiat pe diverse grade deconştiinŃă, conştiinŃa fiind deci o proprietate intrinsecă aenergiei ce există peste tot în univers!!! În 1985 cercetătorii de la IBM (laboratorul Almaden)au utilizat un microscop electronic, în scopul de afotografia moleculele de Germaniu şi pentru prima dată afost văzut cu ochii un atom ! 21
 • 22. Ceea ce vedem, în figura de mai sus, sunt obiecte sferice,neclare, în ceaŃă, ce par să aibă calităŃi nonsferice şi caresunt într-o organizaŃie geometrică. Când au fost studiaŃielectronii, s-a văzut că aceştia nu sunt “puncte” ci “nori”,în formă de picături, iar cea mai îngustă terminaŃie apicăturii converge într-un mic punct central. Iată un extras din cartea Dr. Milo Wolff despre aceastădescoperire: “Nu există orbite electronice! Cine apresupus că electronii se rotesc în jurul nucleului caplanetele, a făcut o teribilă eroare! Dacă ai învăŃat aşaceva, uită imediat! Sunt doar formaŃiuni de undestaŃionare”. Şi o ultimă “bomba”. Spre stupefacŃia fizicienilor s-agăsit că fiecare centimetru cub din aşa zisul spaŃiu gol(vid), conŃine mai multă energie decât toată materia(stele, planete, etc.) din univers!!!2.5 Teoria Stringurilor Unificarea teoriei relativităŃii şi a fizicii cuantice a fostfăcută de Teoria Stringurilor. Ea explică cum se pot 22
 • 23. unifica cele patru câmpuri de forŃe (nuclear tare şi slab,electromagnetism şi gravitaŃie) într-o teorie unică “a totce este”. Şi anume că materia este alcătuită din miciunităŃi de energie vibratorie, denumite corzi (stringuri),asemenea celor de vioară. În funcŃie de variaŃiilefrecvenŃei lor, acestea prin combinare, se manifestă îndiferite particule subatomice. Totul este format din acestemici corzi ce vibrează pe diferite note (frecvenŃe), înraportul frecvenŃelor notelor muzicale, din scaradiatonică. Însă aceste stringuri, sunt atât de minuscule,încât nu pot fi puse în evidenŃă prin metodele deobservaŃie cunoscute. Raportul dintre mărimea unuistring si cea a unui atom este aproximativ egal cu celdintre un atom si Pământ! Nonlocalitatea se explică prinexistenŃa altor plane de realitate, mai înalte, altedimensiuni, pe lângă lumea noastră fizică, deoarece nicio informaŃie nu poate călători cu o viteză superioarăluminii.2.6 Teoria Haosului În anii ‘70 a apărut o nouă ştiinŃă, care a revoluŃionatgândirea şi înŃelegerea umană. Este vorba de TeoriaHaosului. Ea spune ca incertitudinea, ce caracterizeazăfenomenele cuantice, este adevărată şi pentru aşa ziseleevenimente previzibile. Oamenii de ştiinŃă s-au lăsatpăcăliŃi sute de ani, neglijând micile deviaŃii de măsurat,pe care le-au denumit erori! Fenomene Newtoniene cumar fi, oscilaŃia unui pendul, sau mişcările planetelor peorbite, se comportă haotic şi nu fix. Universul nu sesupune unor legi fizice exacte, ci ele operează în anumitemarje stabilite, ce le oferă un grad de libertate. Universul 23
 • 24. nu este în nici un caz deterministic, este creativ şi într-ocontinuă stare de evoluŃie. De altfel “chaos” în limbagreacă înseamnă “forŃa cosmică ce crează din nimic”!Legile fizice, în timp, sunt şi ele supuse transformării,evoluŃiei. Ele ar putea fi denumite mai degrabă,“obiceiuri fizice”, decât legi. Universul este doar unsistem în evoluŃie, iar legile fizice, reprezintă “memoriauniversală” a felului cum să se facă lucrurile (experienŃa). Deşi unele evenimente cum ar fi curgerea picăturilor deapă dintr-un robinet, sau cristalizarea apei în gheaŃă, parla prima vedere a fi haotice, ele au un grad de ordineascunsă, la un nivel mai profund.Fondatorul acestei teorii a fost Benoit Mandelbrot.Acesta, pe când era angajat la IBM, în New York, adescoperit că există o ordine ascunsă, chiar şi în preŃurilela bursă. El a studiat preŃul bumbacului, din ultimele sutede ani şi a găsit o logică în aceste fluctuaŃii! Ceea ce el adescoperit, a fost noŃiunea de fractal, adică o configuraŃiegeometrică, ce se repetă la diferite scări, până la infinit.Fractalii sunt întâlniŃi peste tot în natură, cum ar fi înarterele şi venele din sistemul cardio vascular, sau înbronhiile ce formează plămânii. Plantele au o simetriefractalică şi de asemenea munŃii. Fractalii sunt asemeneafagurelui de miere, formaŃi din unităŃi geometrice, fiindde altfel şi o proprietate a fotografiei holografice. Teoria Haosului a descoperit existenŃa a patru atractoricosmici de bază şi anume: punctul, cercul, torusul şiatractorul “străin”. Ei reprezintă forŃe naturale ce creazăordine din haos. Haosul este atras de atractori, creând oordine ascunsă. Lumea nu este organizată total de legifizice fixe, ci se auto-organizează cu ajutorul acestoratractori. Teoria Haosului a însemnat sfârşitul vechilor legi fizice 24
 • 25. ce au dominat câteva secole gândirea ştiinŃifică umană,cum ar fi Legea a Doua a Termodinamicii şi LegeaEntropiei, care spuneau că ordinea în univers va decădeade-a lungul timpului în dezordine.2.7 Câmpul Punctului Zero Fizica cuantică de la începutul sec al XX lea a făcutevident faptul că peste tot în univers există o mare deenergie cuantică (supă cuantică). Dr. Harold Puthoff afost primul care a măsurat această energie a universului.Măsurătoarea a fost făcută la zero absolut (0 grade Kelvinegală cu – 273 grade Celsius), considerată ca fiind ceamai joasă temperatură posibil de atins. Conform vechiiteorii Newtoniene, la această temperatură toată agitaŃiamoleculară ar trebui să înceteze, iar energia să fie nulă.Însă, în loc de a vedea că nu există energie, Puthoff agăsit o cantitate imensă de energie! El i-a dat numele deEnergia Punctului Zero, concluzionând că nu existănoŃiunea de spaŃiu gol (vacuum); energia existând dinbelşug, peste tot în univers. Fotonii şi toate celelalte feluride particule elementare, vin în realitatea noastră, din acestcâmp, pentru numai câteva miimi de secundă, apoidispar. Câmpul punctului zero este asemenea unei supede particule cuantice virtuale şi fotoni. Universul nu esteniciodată în repaus, nici chiar în aşa zisul spaŃiu gol.Chiar şi într-o cameră perfect întunecată se poate măsuraprezenŃa fotonilor virtuali. John Wheeler şi Richard Feynman, de la UniversitateaPrincetown, au calculat că o ceaşcă din energia punctuluizero (a vidului) este suficientă pentru a aduce toateoceanele de pe planetă, la punctul de fierbere. Concluzia 25
 • 26. este că materia nu este o substanŃă condensată, ci dinpotriva, o formă de energie difuză!!! Trăim într-o mare de energie, de care nu suntemconştienŃi, asemenea peştilor scufundaŃi în apă şi astadeoarece organele noastre de simŃ nu sunt suficient desensibile pentru a o sesiza. SonoluminiscenŃa este un fenomen foarte ciudat şifoarte greu de explicat prin vederea ştiinŃifică veche. Estevorba de transformarea undelor sonore în energieluminoasă! Un mic balon de sticlă umplut cu apă, este rezonat cuunde sonore de 20 Khz, de la două difuzoare. În urmaacestei vibraŃii, se formează o mică bulă de aer care,ajungând în centrul vasului, începe să se contracte ritmicemiŃând lumină. Temperatura în centrul acestei bule,atinge valoarea de 30.000 grade C şi o presiune imensă!!! Deoarece energia punctului zero este practic o energieinepuizabilă şi gratuită, ea a fost în atenŃia multorcercetători, în scopul de a realiza dispozitive deperpetuum mobile. Primii care au descoperit aplicaŃii aleenergiei libere, au fost Michael Faraday şi Nicola Tesla.Însă din considerente militare, aceste aplicaŃii au fostsuprimate la nivel global, ele rămânând doar în faza delaborator, fiind dezvoltate doar în proiecte secrete. Tom Bearden a patentat un dispozitiv cu energie liberă,denumit “generator electric static”. Acesta poate producede 100 de ori mai multă energie decât cea necesară pentrua-l pune în mişcare. Bearden a refăcut lucrările luiMaxwell, fondatorul Teoriei clasice a Electrodinamicii.El a concluzionat că lucrările iniŃiale ale lui Maxwell aufost interpretate greşit şi mult prea simplificat, de cătreLorentz şi Heavenside, în scopul de a putea fi înŃelese.Bearden a descoperit ecuaŃiile originale ale lui Maxwell, 26
 • 27. în care era evident că se poate lua energie din vacuum. La începutul secolului al XX lea, Nicola Tesla adescoperit undele scalare longitudinale, ale câmpuluielectromagnetic, folosind bobine de inducŃie, pentru acrea aceste unde. El a demonstrat că acestea se potpropaga pe distanŃe foarte lungi, fără nici o pierdere! Efectul Hutchinson descoperit de canadianul JohnHutchinson, în 1979, folosind bobinele lui Tesla şi ungenerator Van der Graaf, folosind interferenŃa undelorradio de joasă energie, dar cu o tensiune de sute de volŃi,a demonstrat efecte ca: levitaŃia de obiecte grele, fuziuneamaterialelor diferite (cum ar fi între un metal şi o bucatăde lemn), încălzirea metalelor fără sursă de căldură, etc.Printre altele, el a construit o baterie, care se încarcăsingură din câmpul de zero şi generează 18 V la 250 mA.2.8 Eterul şi Structura Materiei Un număr din ce în ce mai mare de fizicieni descoperăceea ce Einstein şi Schrodinger au presupus şi anume căfizica este pe un drum greşit şi că trebuiereconsiderată, în sensul de a abandona idea că materiaeste ceva format din particule solide! De fapt, trăim într-un univers bazat pe oscilaŃii, asemenea unui ocean deenergie vibratorie. După aproape o sută de ani, teoriaeterului, această energie, care este prezentă peste tot,revine în actualitate, experimentul Michelson- Morly(care susŃinea că există spaŃiu gol) dovedindu-se eronat.Aşa că, însăşi proprietatea dualităŃii undă particulă dinfizica cuantică nu-şi mai are sensul, deoarece nu existănimic altceva decât unde. Ideea acestor teorii ale vibraŃiilor este simplă şi anume 27
 • 28. că, materia este punctul focal al undelor staŃionarerezultate din intersecŃia undelor de interferenŃă. Una semişcă spre centrul de vibraŃie, iar cealaltă dinspre centruspre exterior. Undele sunt de tip sferic, tridimensionale,în energia eterului, care este prezentă peste tot în univers.Spre deosebire de toate celelalte teorii fizice, din istoriaştiinŃei, aceasta este singura capabilă de a da un modelviabil al realităŃii şi de a explica toate fenomenele şianomaliile mecanicii cuantice, precum şi gravitaŃia,electromagnetismul şi practic orice!!! Se pare că esteveriga uitată, sau pierdută de umanitate, soluŃia simplă şiclară a tuturor comportamentelor din univers!!! În timp cetoate celelalte teorii se bazează doar pe observaŃie şiexperimente de laborator, aceasta este capabilă de a creaun model matematic previzibil al tuturor fenomenelorîncă înainte de a fi observate. David Thomson şi Jim Bourassa au conceput un modelintegrat, bazat pe eter, al Teoriei Stringurilor şi TeorieiRelativităŃii. Ei susŃin că această mare de energie secomportă asemenea unui fluid. Modelul descrie materia,la nivel subatomic, ca fiind formată din mici vârtejuri, înaceastă energie (asemenea vârtejurilor în apă). Acestvârtej a fost denumit torus deoarece are forma unui torus,fiind rezultatul a două vârtejuri suprapuse. Combinate în configuraŃii sferice, torusurile dau naşterela nucleu şi la straturile electronice. Eterul are atâtproprietăŃi mecanice cât şi electromagnetice. Proprietateamecanică este cea care dă masă materiei şi reprezintămomentul unghiular al vârtejului. Masa este simplu,inerŃia creată de vortexuri. Deci, materia există atât timpcât există aceste vârtejuri, aceste mişcări oscilatorii înenergie, pe care el a numit-o ForŃa lui Dumnezeu. 28
 • 29. .2.9 Cymatics Dr. Hans Jenny a demonstrat formarea geometrieivibraŃiilor sonore într-un fluid, folosind un balon desticlă, în formă sferică, umplut cu apă, în care a pus osuspensie de particule solide (coloizi). În starea derepaus, aceştia difuzau uniform, lichidul arătând ca fiindtulbure. Când însă era supus vibraŃiilor sonore, particuleledin lichid se adunau în forme geometrice, vizibile,tridimensionale!!! Pe măsura creşterii frecvenŃei de vibraŃie, aceste formese modificau, trecând pe rând prin cele cinci SolidePlatonice. 29
 • 30. Acesta este cel mai elocvent experiment, caredemonstrează felul cum apar acele mici formegeometrice, capabile de a crea o imagine, ce dă “formă”energiei eterice, în scopul de a crea iluzia materiei. Deasemenea aceste figuri aveau diferite culori, asemeneaspectrului luminii. Daniel Winter, în Fizica Imploziei, susŃine şi el acelaşilucru şi anume că eterul este un fel de fluidsuperconductor, care curge prin toate obiectele fizice. Acest model al eterului este de fapt acelaşi lucru cuCâmpul Punctului Zero, pe care l-a descoperit fizicacuantică. Srinivasa Ramanujan a fost unul dintre cei mai ciudaŃimatematicieni a tuturor timpurilor. El a fost comparat cuo supernovă, iluminând cele mai întunecate porŃiuni dinmatematică. Prin lucrările sale, cum ar fi funcŃiilemodulare, a avansat matematica cu 100 de ani. În ele,numărul 24 (8x3) apare repetat. Acesta este un exemplu a 30
 • 31. ceea ce matematica numeşte “numere magice”, care aparacolo unde te aştepŃi mai puŃin. Miraculos, funcŃia luiRamanujan apare de asemenea în Teoria Stringurilor, încare fiecare din cele 24 de funcŃii corespunde uneivibraŃii fizice a stringurilor. Când aceste funcŃii suntgeneralizate, numărul 24 este înlocuit cu 8. Deci numărulcritic pentru Teoria Stringurilor este 8+2=10, carereprezintă originea celor 10 dimensiuni de vibraŃie.Stringul vibrează în 10 dimensiuni, deoarece necesitărespectarea acestor funcŃii, bazate pe numărul 8, pentru arămâne în vibraŃie (pentru a nu se anula oscilaŃiile).Fizicienii au adăugat încă 2 dimensiuni la cele 8 ale luiRamanujan, deoarece au crezut că stringurile trebuie să-şimenŃină simetria. Ei nu erau conştienŃi însă, degeometriile de bază ce se formează când eterul vibrează.Deci, concluzia este că nu sunt necesare cele 2dimensiuni în plus, ci doar 8 dimensiuni! Tony Smith descrie un model în 8 dimensiuni, bazat pefrecvenŃele de vibraŃie ale octavelor muzicale, avândgeometriile bazate pe Solidele Platonice. Acestegeometrii Platonice, au fost denumite astfel, deoarece eleerau cunoscute de vechii greci, Platon fiind cel care le-adescris pe larg. Ele sunt figuri geometricetridimensionale, care au proprietatea că se pot înscrieîntr-un cerc şi sunt: octaedrul (două tetraedre regulate cubază comună), cubul, dodecaedrul (12 feŃe) şi icosaedrul(20 de feŃe). Smith a arătat că structurile geometrice aleSolidelor Platonice se află în interiorul sferelorcircumscrise, iar dimensiunile de existenŃă sunt createpe baza modelului vibraŃiilor în eter. 31
 • 32. 2.10 Experimentul lui DePalma Ca să utilizăm o analogie, ce are la bază apa curgătoare,acest principiu care sfidează gravitaŃia, în înŃelesulclasic, devine la fel de simplu ca şi când am lua un furtuncu apă, îndreptat în jos şi l-am înclina, astfel că apa, înloc să curgă vertical, să curgă în lateral. În experimentulfăcut de Dr. Bruce DePalma, se aruncă două mingi, dindouă catapulte, sub acelaşi unghi şi cu aceeaşi forŃă.Singura diferenŃă, este că uneia dintre mingi i se dă orotaŃie în jurul axei, foarte mare, de 27.000 rot/min. Acestexperiment s-a desfăşurat în vid, pentru a nu apare nici unfel de rezistenŃă a aerului, care ar putea influenŃa 32
 • 33. rezultatul. Într-o sfidare totală a oricărei legi din fizicaNewtoniană, mingea rotitoare se înălŃa mai sus şi cadeamai repede şi mai departe decât cealaltă!Singura explicaŃie a acestui experiment este că ambelemingi absorb energie dintr-o sursă invizibilă, cea rotitoareabsorbind mai multă.2.11 Generatorul lui Faraday Toată lumea ştie, că pentru a genera un curent electric,conform teoriei clasice a electromagnetismului, estenevoie de două componente: stator şi rotor, adică de unflux magnetic, care să taie spirele rotorului. Faraday a arătat că aceasta nu este singura modalitatede a produce curent electric, ci se poate produce chiardacă nu se taie liniile de flux magnetic. În acest scop, el aconfecŃionat următorul dispozitiv: un magnet cilindric,asemănător unei lumânări, având ambele capete tăiateperfect plat, la care a ataşat o bucată de hârtie în capătulsuperior. Peste hârtie a lipit un disc, din cupru,asemănător unei monede. Pe acest disc, a pus apoi douăperii colectoare, legate la un galvanometru. Când a rotitacest dispozitiv, spre surprinderea sa, a văzut că labornele galvanometrului s-a înregistrat un curentelectric!!! Deşi totul era doar un rotor, fără nici un stator! 33
 • 34. ExplicaŃia acestui fenomen este că energia magnetică secomportă ea însăşi ca un fluid, prin rotaŃie, acest fluidfiind aruncat la extremitatea discului, de către forŃacentrifugă, astfel în acesta apărând o diferenŃă depotenŃial. DePalma a mers mai departe şi a confecŃionat un discmagnetizat, având un pol în centru, iar celălalt pemargine. Prin simpla rotire a acestui disc magnetizat s-aobŃinut un curent electric! Vedem deci, cum vechile principii ale TeorieiElectromagnetismului nu sunt decât un caz particular aleunor fenomene mai largi. Concluzia este că existăposibilităŃi tehnologice mult mai avansate, decât celeutilizate în industria noastră. Singura explicaŃie afuncŃionării acestui tip de generator, este că acest câmpexterior pe care l-am denumit eter, chiar există şi se poateextrage energie din el. Fără această energie eterică, amavea o mişcare perpetuă, într-un sistem izolat, ceea ce ar 34
 • 35. contrazice toate teoriile clasice ale fizicii, acest sistemneputându-se autosusŃine fără a extrage energie dealtundeva.2.12 Efectul Aspden Harold Aspden a făcut următorul experiment. Amagnetizat un rotor, apoi l-a adus până la o anumităviteză de rotaŃie, după care l-a oprit. După mai puŃin deun minut, l-a adus din nou până la aceeaşi viteză derotaŃie. Spre surprinderea sa însă, a doua oară el aabsorbit de 10 ori mai puŃină energie. ExplicaŃia? Energiadin interiorul magnetului a continuat să se învârtă, chiarşi când acesta s-a oprit. Fenomenul este asemănătorînvârtirii unui pahar cu apă. Chiar după oprirea sa, apadin pahar mai continuă să se rotească încă o perioadă detimp, nu se opreşte brusc şi asta datorită faptului că apanu e solidă. La fel este şi eterul, ce compune magnetul. O altă intenŃie a lui De Palma a fost aceea de ademonstra efectul de antigravitaŃie. Două giroscoape magnetizate au fost montate alături.Având axele de rotaŃie verticale, ele se rotesc în sensuriopuse. Ansamblul a fost introdus într-un cilindru, care larândul său se roteşte şi el, astfel încât şi sistemul degiroscoape se roteşte odată cu el. Fenomenul de levitaŃiese obŃine, aşa cum am mai spus, prin redirecŃionareacurgerii eterice de pe direcŃia verticală, pe cea orizontală.Această redirecŃionare poate fi realizată foarte simplu,prin rotaŃie. Maşina a demonstrat o pierdere în greutate de3 kg! Geoff Russell a creat un dispozitiv, ce cântarea 11kg, care a fost capabil să-şi piardă total greutatea şi să seridice vertical!!! 35
 • 36. 2.13 Experimentul AntigravitaŃional din Finlanda O demonstraŃie oficială, care a apărut şi în mass-media,a fost făcută de finlandezul Eugene Podkletnov. Acesta adescoperit întâmplător efectul antigravitaŃional, pe cândlucra cu superconductori (materiale ce-şi pierd rezistenŃaelectromagnetică, la temperaturi foarte scăzute). În acest dispozitiv, cei trei magneŃi determină inelul,din material superconductor, să leviteze. AlŃi doi magneŃiînconjoară inelul, creând o forŃă ce face ca inelul să serotească. ExplicaŃia este că nu tot eterul ce intră înmaterie dispare, asemenea vârtejului într-o apă, o partedin el curge înapoi. Deci practic apar două forŃe, una înjos, spre pământ (gravitaŃia) şi alta în sus (levitaŃia). ÎnfuncŃie de raportul dintre cele două forŃe, putem avea treicazuri şi anume: cel obişnuit, de cădere a corpurilor, osituaŃie de echilibru, în care corpul pluteşte şi una în careacesta se deplasează în sus (când levitaŃia este mai maredecât gravitaŃia). 36
 • 37. 2.14 Efectul Searl Profesorul John Searl a confecŃionat un generator formatdin role cilindrice magnetice, care se rotesc la rândul lorîn interiorul unor inele magnetice. MagneŃii folosiŃi nusunt din cei obişnuiŃi, ci de un tip special, deosebit deputernici, denumiŃi odymium. Pe măsură ce generatorulse accelera, a constatat că acesta a început să se ridice înaer, până la mai bine de 15 m înălŃime!!! S-a menŃinut laaceastă altitudine, în timp ce continua să se tureze, înjurul său apărând un gaz luminiscent, de culoare roz. Înacelaşi timp, ionizaŃia aerului din jur a crescut atât demult, încât toate radioreceptoarele au pornit instantaneu.În final, generatorul s-a înălŃat tot mai sus, spre cer, cu oviteză foarte mare, părăsind atmosfera pământului!!! În decursul timpului, Searl şi-a continuat şi extinscercetările în acest domeniu, confecŃionând aparate dezbor în formă de disc, asemenea OZN-urilor, pe care areuşit să le controleze, din ce în ce mai bine.2.15 Kozyrev - Savantul Mileniului Trei EvidenŃe clare că toată materia fizică este formată dintr-un eter de energie conştientă, au existat încă din anii1950. Renumitul astrofizician rus Dr. Nokolai Kozyrev, ademonstrat, fără nici un fel de îndoială, că o astfel desursă de energie trebuie să existe. Analogia cea maisimplă, pentru a înŃelege aceste fenomene, este aceea de ane imagina toate obiectele fizice materiale, ca pe niştebureŃi scufundaŃi în apă. Aceştia devin saturaŃi şi prinproceduri mecanice obişnuite, avem posibilitatea de a lecreşte sau scădea volumul de apă (energie). Kozyrev a 37
 • 38. arătat că simplu, prin scuturarea, rotirea, vibrarea, sauruperea obiectelor fizice, greutatea lor creşte, sau scade,cu mici cantităŃi. Simpla ridicare şi coborâre a uneigreutăŃi de 10 kg, exercită o “presiune de torsiune” asupraunui pendul, aflat la o distanŃă de 3 metri, chiar dacă suntseparate de un perete!!! Pendulul a fost închis într-unclopot de sticlă, în vacuum, pentru a se excludeposibilitatea de a fi influenŃat de mişcările aerului. Într-un alt experiment s-au pus pe o balanŃă douăgreutăŃi identice, apoi s-a luat unul din corpuri, care dupăce a fost scuturat timp de un minut, a fost pus înapoi pebalanŃă. Şi surpriză, s-a observat că aceasta nu s-a maiechilibrat, corpul pierzându-şi din greutate! Aceste experimente, au fost refăcute ulterior denumeroşi alŃi cercetători ruşi, curioşi să vadă dacă nucumva este vorba de vreo eroare, însă rezultatele au fostidentice.2.16 Vladimir Ginzburg şi Teoria RelativităŃii Acesta a descoperit că se pot face câteva modificări înecuaŃiile Teoriei RelativităŃii, în scopul de a le adapta lamodelul eteric. Einstein a concluzionat că masa unuiobiect creşte atunci când este accelerat, către vitezaluminii, masa lui tinzând la infinit. Ginzburg susŃine căputem să inversăm aceste ecuaŃii, fără a viola nici oobservaŃie ştiinŃifică. În loc de o creştere în masă, corpulva ceda energie înapoi în eter, masa sa scăzând, iar pemăsură ce acesta se apropie de viteza luminii, va pierdetoate caracteristicile de masă gravitaŃională, masăinerŃială, precum şi încărcarea electrică. Pe măsuraaccelerării corpului, asemenea unui burete, presiunea 38
 • 39. crescândă ce se exercită asupra sa, îi va comprima atomiişi moleculele componente, eliberând cât mai mult eter. Numai o particulă în repaus poate fi considerată cuadevărat materie pură! De îndată ce ea începe să sedeplaseze, masa şi încărcarea electrică vor începe săscadă, încet, încet, dispărând înapoi în eter. Materia este compusă din energie atomică, care este99,999% spaŃiu gol! Ceea ce rămâne, adică 0,001% nueste solid, ci mai degrabă derivă din energia punctului dezero. ÎnŃelegând armonicile acestor oscilaŃii, înŃelegem căatomul este de asemenea expresia unei culori, a unuisunet şi a unei vibraŃii geometrice. Astfel se explică de celimita teoretică a Tabelului Periodic al Elementelor estede 144, adică armonica luminii. Aceste rapoarte suntrespectate de la scara atomică, la cea a sistemelorplanetare, sau a galaxiilor, universul fiind de tipholografic, sau fractal. Dr. O. Crane furnizează un model al explicării polarităŃiiatomului, care rezolvă enigmele din fizica oficială. Elspune că de fapt, nu este vorba de o polarizare electrică,ci de o diferenŃă între presiunea lor eterică. Electroniiavând o presiune mai ridicată decât protonii, va apareastfel o curgere de energie între cei doi. Numai aşa, spuneel, se pot unifica gravitaŃia şi electromagnetismul.Amândouă reprezintă presiunea spre interior a energieieterice, îndreptată spre centrul câmpului sferic, sauobiectului (cu alte cuvinte este tendinŃa acestei energii dea se unifica din nou, de a deveni una). Experimentele cuparticule, din fizica cuantică, au arătat că există o tendinŃăspre structura sferică a acestui câmp de energie. Totodată,acestea au fost văzute că se rotesc în jurul axei proprii. 39
 • 40. Pe măsura deplasării particulelor prin eter, axa lorcentrală se aliniază cu direcŃia deplasării. Aceasta dăndmişcării lor o calitate de vortex, asemănătoare cu un inelfăcut din fum de Ńigară. Această formaŃiune este creată automat, de oricemişcare în linie dreaptă printr-un fluid. În concluzie,aspectul real al unui atom este în forma unui torus(asemenea unui măr scobit la mijloc), după cum se poatevedea în figura de mai sus (săgeŃile indicând direcŃiileinterne de rotaŃie). Aceasta este marea enigma a particulelor cuantice. Iatăde ce iniŃial, au fost confundate cu nişte mici biluŃesferice. Se poate observa că există o similitudine cu o“sferă energetică vibratorie”, scobită la mijloc, însă nueste vorba de ceva solid, ci de o mişcare asemănătoareunui vârtej în apă 40
 • 41. 2.17 Fizica Microclusterilor Microclusterii sunt “particule” minuscule, care aratăclar că atomii sunt vortexuri în eter, ce se combinănatural în Solidele Platonice, în funcŃie de vibraŃia lor. Încadrul lor electronii, aşa zişi de valenŃă, se mişcă liber,nefiind legaŃi de vreun atom! Adică nu există electroni, ci“nori de energie eterică”, ce curg către nucleu.Microclusterii acŃionează ca un singur atom, centruldevenind încărcat cu sarcină pozitivă, datorită curgeriienergiei negative. Microclusterii au proprietăŃile similarecu ale unui fluid şi ale unui solid în acelaşi timp. Iată ofotografie a clusterilor de Aur, în formă de cub, apoi la oaltă vibraŃie cum s-au transformat în icosaedru. David Hudson a făcut câteva experimente surprinzătoarecu microclusterii. De exemplu, încălzind un microclusterde Iridium, greutatea acestuia a crescut de 300 de ori! Pemăsura încălzirii lui, la 850 grade C, materialul a dispărutpur şi simplu din această realitate!!! La scădereatemperaturii, apărând din nou şi recăpătându-şi greutatea. Deci acest experiment demonstrează clar cum un obiect,poate fi mutat complet într-o altă dimensiune de vibraŃie 41
 • 42. a eterului, nemaifiind perceptibil de organele noastre desimŃ.2.18 Cristalele Sarea de bucătărie este cel mai cunoscut exemplu, decum Natriul şi Clorul se unesc şi formează SolidePlatonice şi anume un cub. Molecula de apă, formată dindouă molecule de Hidrogen şi una de Oxigen, ia formaunui tetraedru. Moleculele de Fluor se aşează după unoctaedru. Cristalele îşi menŃin aceeaşi orientare şi sunt simetrice.Ele sunt solide ce au suprafeŃe plane, care se intersecteazăîn anumite unghiuri şi sunt ordonate geometric, la nivelmicroscopic. Cristalele se formează prin repetiŃieperiodică a aceleiaşi unităŃi structurale de bază.2.19 Maurice Cotterell şi Ciclurile Solare Lumina este cea mai rapidă mişcare posibilă în mareade eter, la o anumită densitate. Teoria Marii Unificări, alui John Nordberg, arată că proprietăŃile timpului sepotrivesc mult mai bine dacă le raportăm la vitezaluminii, nu la mişcarea Soarelui. Mişcarea relativă a uneisecunde, conform timpului nostru, pe ceas, este de 1440de ori mai rapidă decât mişcarea Soarelui pe cer. Timpul,aşa cum noi îl măsurăm, funcŃie de viteza luminii, sau asecundei, este în funcŃie de simple vibraŃii în mişcare, înacest caz armonici ale numărului 144. Astfel dacă timpul este o mişcare armonică, ce seschimbă în intervale armonice, atunci când se schimbăviteza luminii se schimbă şi percepŃia noastră. Soarele, în 42
 • 43. deplasarea sa prin diferite densităŃi energetice din galaxie,suferă schimbări energetice, ce îi afectează structura,acestea fiind de fapt schimbări dimensionale. DacăînŃelegem cu adevărat ciclul hiperdimensional alSoarelui, când au loc aceste transformări dimensionale,găsim că ele se fac după o programare grafică! MauriceCotterell a descoperit un ciclu în exploziile solare, saupetele solare. Având acces la date luate prin satelit, el acalculat diversele forŃe ce interacŃionează, unele cu altele.A comparat viteza de rotaŃie cunoscută a ecuatoruluiSoarelui, cu cea a polilor săi. Deoarece Soarele este un corp gazos, se roteşte mairepede la ecuator şi mai încet la poli. Cotterell a constatatcă sunt necesare 26 de zile pământeşti pentru o rotaŃie laecuator şi 37 pentru una la poli. A calculat că cele douăcicluri de rotaŃie se intersectează la fiecare 87,4545 zile.Acest ciclu l-a denumit bit. Comparând apoi poziŃiaunghiulară a celor două câmpuri magnetice ale Soareluidin fiecare bit, raportată la perioada unui an pământesc,de 365,2422 zile, a introdus toate datele într-unsupercomputer şi spre surprinderea sa, i-a apăruturmătorul grafic: 43
 • 44. Ciclurile petelor solare, apar după un ciclu deperiodicitate, asemenea bătăilor inimii, de 11,49 ani deactivitate intensă. Alte cicluri par să fie mult mai lungi.Analizând liniile magnetice ale ecuatorului şi polilorSoarelui, Maurice a trasat un grafic, bazat pe 87,4545biŃi. A descoperit un microciclu de 8 biŃi (aprox 700 zile),apoi unul de 48 biŃi şi a ajuns la ciclul de 11,499299 ani,foarte aproape de 11,1 ani, media dată de ştiinŃă pentru opată solară. Întregul grafic se repetă după 781 biŃi. Studiind apoi istoria umanităŃii, Cotterell a găsit ointerdependenŃă între această radiaŃie solară şicomportamentul, sau conştiinŃa omenirii!!! Activitatea ridicată a Soarelui corespunde creşterilor demari civilizaŃii, activitatea joasă, perioadelor de întuneric,de declin economic şi cultural, respectiv căderii decivilizaŃii!2.20 Geometria Sacră Din cele mai vechi timpuri au existat informaŃii şidesene despre ceea ce a fost numită GEOMETRIASACRĂ A UNIVERSULUI. Încă de pe vremeaegiptenilor, apoi a grecilor, s-au păstrat informaŃii desprecele cinci forme geometrice de bază, care compun totceea ce există în lumea fizică. După cum am maimenŃionat, aceste poligoane regulate, în număr de cinci,ce se pot înscrie perfect într-o sferă (inscriptibile), suntrezultatul nodurilor de unde staŃionare, formate în urmavibraŃiei eterului, cu diferite frecvenŃe, care însă respectăraportul NUMĂRULUI DE AUR. Aceste poligoane suntcaracteristice diferitelor dimensiuni de existenŃă. Elereprezintă forme de unde în spaŃiul tridimensional, fiecare 44
 • 45. vârf al poliedrelor atingând o sferă, în punctele în carevibraŃiile s-au anulat reciproc, formând un nod fix.Deoarece aceste figuri geometrice sunt formate dediferite frecvenŃe de vibraŃie, având aceleaşi rapoarte cunotele muzicale, se poate concluziona că materia este defapt muzică cristalizată în această energie. Atât formarea materiei, cât şi creşterea organismelorpluricelulare (plante, animale şi om) se face în funcŃie defelul cum aceste forme geometrice se asociază. Totul înunivers este bazat pe un raport fix şi anume pe număruliraŃional, phi=1,61803399..., care din aceste motive a fostdenumit NUMĂRUL DE AUR. Pe baza acestui numărse poate stabili Dreptunghiul de Aur. Din expansiuneaacestor dreptunghiuri se construieşte Spirala de Aur. Leonardo Fibonnaci a realizat pe baza Numărului deAur seria, care-i poartă numele şi anume: 1, 2,3,5,8,13,21,34,55,89,144, etc. 45
 • 46. Fiecare număr din acest şir, se obŃine ca sumă a celordouă precedente. De asemenea raportul dintre douănumere consecutive, tinde la valoarea Numărului de Aur: 2/1=2,0; 3/2=1,5; 5/3=1,667; 8/5=1,60; 144/89=1,618;etc. Acest număr a fost cunoscut din cele mai vechi timpuri.El stă la baza multora din construcŃiile antichităŃii, cum arfi piramidele din Egipt, sau în arhitectura grecească. Elapare de asemenea în: proporŃiile trupului uman şi amultor animale, plante, ADN, sistemul solar, muzică,creşterea populaŃiei, bursa de valori, etc. Legea lui Bodespune că distanŃele dintre planete corespund raŃiilormuzicale. 46
 • 47. 2.21 Experimente cu Piramide Desigur se ştie că peste tot pe Pământ au fost construitepiramide, atât pe uscat cât şi sub oceane. De asemenea,pozele luate de către NASA de pe Marte, au arătat clarexistenŃa unor piramide antice şi a unui sfinx! Care să fi fost scopul acestor construcŃii magistrale, deo perfecŃiune tehnologică, imposibil de realizat astăzi? CefiinŃe evoluate au fost, sau au vizitat planeta noastră întrecut? Un lucru este sigur: cei ce le-au construit ştiaumult mai multe decât noi în ceea ce priveşte fizicauniversului. Care a fost însă scopul acestor construcŃii, cepar să reziste o eternitate? Institutul de Fizică din Kiev a efectuat un studiu, foarteamănunŃit, în care scop s-au construit un număr de 17piramide cu înălŃimi de câteva zeci de metri, de-a lungula 10 ani. Iată câteva din rezultatele uluitoare la care s-aajuns: - Medicamentul venoglobulină, un antivirus, şi-a crescut eficacitatea de 3 ori - Un grup de cobai infectaŃi cu un virus, au supravieŃuit în proporŃie de 60%, comparativ cu grupul de control, unde proporŃia a fost de 7% - RezistenŃa electrică a materialelor a crescut vertiginos - Apa Ńinută în piramidă, nu a îngheŃat nici la -36 grade C - Cu ocazia măsurării energiei de deasupra piramidei, s-a constat că avea o lăŃime de 500 m şi o înălŃime de 2000 m, pentru producerea acesteia fiind nevoie de câteva centrale hidroelectrice - Diverse seminŃe au fost Ńinute în piramidă între 47
 • 48. una şi cinci zile, apoi odată plantate, au crescut între 20 şi 100% mai mari - Otrăvurile devin mai puŃin nocive - Materialele radioactive îşi scurtează timpul de decădere - Bacteriile şi viruşii devin mult mai puŃini nocivi - Betonul devine mult mai solid - O lamă de ras se ascute din nou, singură - Dacă se bea apă Ńinută în piramidă, creşte rezistenta la viruşi - Şoarecii, ŃinuŃi în piramidă, şi-au mărit concentraŃia de leucocite şi celule albe din sânge - Se pare că piramidele au proprietatea de a disipa energia cutremurelor şi de a îmblânzi vremea - S-au expus în piramidă piper şi sare, ce au fost administrate apoi în câteva penitenciare. Ucigaşii şi hoŃii notorii şi-au îmblânzit comportamentul în mod vizibil. Pentru cei interesaŃi să-şi construiască o mini-piramidăacasă, am să vă dau câteva indicii. Materialul poate fiplastic, lemn, sau metal (cupru, aur, sau argint). Poate ficonstruită simplu din opt bare metalice, sudate sau lipiteîntre ele, sau chiar numai din patru(muchiile laterale).Important este ca, unghiul dintre feŃele laterale şi bază, sănu depăşească 72 de grade. De exemplu, piramida luiKheops are aproximativ 52 de grade. Şi pentru aceastăvaloare, lungimea muchiei este egală cu 0,9 din lungimeabazei. Deci, putem vedea că strămoşii noştri au construit acestepiramide în deplină cunoştinŃă de cauză, având mai multescopuri. Unul ar fi, pentru balansarea energetică aPământului, menŃinerea lui pe orbită, evitarea inversiunii 48
 • 49. polilor magnetici, sau a cataclismelor naturale. Apoi,pentru iniŃierea spirituală şi “iluminarea” unorconducători “aleşi”, prin alinierea centrilor energetici(chakrelor), din aura trupului lor. În urma acestoriniŃieri, cei în cauză căpătau puteri supranaturale,asemenea “zeilor”. Însuşi marele mesager Isus Cristos, atrecut prin iniŃierea în piramidă, înainte de a fi capabil săfacă toate acele minuni, consemnate în vechile textesfinte. Din cele prezentate anterior, putem concluziona căpeste tot există o energie vibratorie, iar atomii nu suntmici sfere materiale, ci vortexuri în acest eter, asemănătorunui fluid. Materia este mai degrabă vibraŃie îngheŃată,o formă de unde staŃionare în acest vast ocean, iar înspatele tuturor stă o inteligenŃă, o forŃă creatoare, careface regulile jocului. Crearea de lumi fizice este bazată peprincipiul hologramei, conştiinŃa fiind adevărata forŃămotoare.2.22 Tehnologia Formării Universului Acum, că avem un model de bază despre cumfuncŃionează materia şi energia, la nivel cuantic, sămergem mai departe şi să schiŃăm un model unificat alcosmologiei universale. Acest model a fost ascuns încărŃi vechi, monumente, legende şi ştiinŃe esoterice,aşteptând să fie redescoperit. Toate informaŃiile moderne ne permit astăzi, săconsiderăm originea şi creaŃia universului nostru, ca fiindrezultatul unei FiinŃe Inteligente, în loc de cel a uneiexplozii primare (Big Bang), care a izbucnit din nimic, 49
 • 50. într-un spaŃiu cosmic întunecat şi mort. Nenumărate observaŃii şi experimente, printre care şistudiul “materiei negre”, din univers, duc la concluzia căexistă două forme de “eter” (materie neagră) careconlucrează şi interacŃionează reciproc. De asemenea, amvăzut că formaŃiile în care densităŃile, galaxiile şiuniversurile se aşează, reprezintă sfere concentrice,stratificate (incluse unele în altele). Deci, în final totulare forma unei Sfere Universale, care s-a divizat în celedouă forme de eter, pe care, pentru uşurinŃa înŃelegerii, osă le denumim A1 şi A2. Acestea au viteze de vibraŃiediferite (A1 mai rapid decât A2) şi se rotesc în sensuriopuse, comportându-se bineînŃeles ca nişte fluide. Îninteriorul acestora se află micile sfere, în care s-au formatgeometrii în forma Solidelor Platonice, ce le determinăsă rămână legate într-o formaŃiune stabilă (cristalizată). Aceste două fluide, cu geometrii cristaline, nu seamestecă şi se omogenizează, ci exercită o presiune întreele. În cea mai mare parte a timpului, cele două straturialunecă unul pe lângă celălalt, însă atunci cândgeometriile lor devin aliniate, ele se vor contopi, iarporŃiunea respectivă, datorită presiunii înconjurătoare, seva aranja în formă de sferă (asemenea unei picături deapă). Această mică sferă este o replică a întregului, însensul că cele două straturi îşi vor continua rotaŃia. Pemăsură ce ele vor atrage alte sfere, din A1 şi A2, îşi vorcreşte dimensiunea. BineînŃeles, aceste sfere nu sunt cu adevărat sferemateriale, ci toroizi sferici, aşa cum am văzut anterior.Axa centrală a acestora, are viteza şi presiunea maximă,deoarece A1 exercită o presiune dinspre polul nord sprecentru, în timp ce A2 tot spre centru, dar dinspre sud.Aşadar, centrul este supus vitezei şi presiunii maxime. În 50
 • 51. urma acestei presiuni, în centrul sferei se va forma osferă, unde va lua naştere energie electromagnetică, adicălumină şi materie, sub formă de plasmă! Această sferă de energie continua să crească, pe măsurăce absoarbe tot mai multă energie. Forma iniŃială poate fiasemănată cu plasma luminoasă, altfel spus cu un SoareCentral. Apoi acesta începe un ritm de pulsaŃii, datoratpresiunii exterioare, dând naştere la mişcări de oscilaŃii,asemenea unui elastic, comportându-se ca un OscilatorCentral. Aceste mişcări, de implozie – explozie, a sfereicentrale, vor pulsa cu un ritm constant, asemenea unei“respiraŃii” regulate, ce se va transmite în cele douăstraturi, care îşi continuă rotaŃia. Asemenea cercurilor concentrice, ce se formează atuncicând aruncăm o piatră în apă, se vor forma sfereconcentrice, ce se vor extinde până la limita cea maiîndepărtată. Acest model a fost demonstrat în experimentul deSonoluminiscenŃă, prezentat anterior. Astfel se formează strat după strat de energie sferică,între Oscilatorul Central şi ultimul strat al universului,asemenea straturilor unei cepe. InteracŃiunea dintrestraturile A1 şi A2, la suprafeŃele de contact, vor formamici cantităŃi de plasmă luminoasă, în general prea slabăpentru a fi detectată vizibil. Datorită interferenŃei undelor, care sunt diferite pentrufiecare sferă, fiecare dintre acestea va avea o densitateeterică diferită, care scade dinspre centru spre periferie.Teoretic, sunt un număr infinit de sfere concentricesimilare unei formaŃiuni de fractali. Sunt 7 sfere de bază,care formează 7 densităŃi, la rândul lor acestea fiindsubdivizate în alte 7 subdensităŃi şi aşa mai departe, pânăla infinit. 51
 • 52. În ciuda infinităŃii numărului de subnivele, din fiecaredensitate de bază, pe măsură ce ne deplasăm spre niveluloctavei, vom obŃine din nou întregul şi singularitatea.Marginile între care aceste nivele vibratorii pot varia, aunişte limite, minimă, respectiv maximă. În timp, toată energia disponibilă a straturilor se vaconsuma, moment în care se va atinge maximul dedensitate energetică, iar forŃele de tip gravitaŃional vorîncepe să colapseze toate nivelele înapoi spre centru. Acest proces de expansiune şi contracŃie, poate fiobservat în evoluŃia stelelor, la început ele sunt mici, apoicrescând în mărime, ajung la stadiul de “gigant roşu”,după care colapsează, această implozie degajând o luminăalbă foarte puternică, denumită “supernovă”. Sfera Universală, fiind într-o stare de rotaŃie, cu celedouă straturi A1 şi A2 rotindu-se în opoziŃie, înseamnă cătoată materia ce se formează, se va roti de asemenea, de-alungul ecuatorului apărând o zonă de joasă presiune, caresub apăsarea presiunii mai ridicate din jur, va duce la oexpulzare a materiei, dinspre Soarele Central, spreexterior, forma acesteia fiind de spirală plană. Astfel seformează o metagalaxie.Fiecare din aceste metagalaxii vor continua acest proces,generând galaxii, care la rândul lor, vor forma miliardede stele, iar fiecare dintre stele va forma planete.Planetele vor crea mai departe sateliŃi şi inele, de-alungul planului lor eliptic. Şi tot aşa, în subdiviziuniarmonice, din ce în ce mai mici, se va forma lumeacuantică, după aceleaşi principii. Deci în final, fiecareatom este o hologramă perfectă a Sferei Universale,demonstrând construcŃia fractalică a universului. Şi dacă lucrurile stau într-adevăr astfel, înseamnă că artrebui să observăm acest model de sferă, formată din 52
 • 53. două straturi rotitoare, şi la o scară mai mică. Structura de torus, poate fi întâlnită în câmpul magnetic.Tesla a fost primul care a descoperit faptul că un câmpmagnetic se roteşte, deşi nimeni nu a găsit o explicaŃieadecvată la aceasta, până acum. Este de asemeneacunoscut că magneŃii, au o durată de viaŃă de peste 1000de ani, fără a–şi slăbi intensitatea. Aceasta deoarececâmpul este creat în formă de torus şi când cele douăcâmpuri A1 şi A2 au orientarea moleculară nord - sud,permit acestei energii să curgă, atrăgând obiectelemetalice. Globurile luminoase, sunt doar un exemplu de fenomeneelectromagnetice, aceste sfere luminoase plasmatice,putând fi produse în laborator, aşa cum au demonstrat-oexperimentele făcute de Schappeller, Searl, Roschin şiGodin. Fenomenele “domeniilor de vacuum” (energia punctuluide zero) sunt formaŃiuni de energie sferică, de diferitedimensiuni, care produc următoarele efecte (anomalii): - Sunt capabile de a penetra prin materie - Pot emite, sau absorbi lumina şi alte radiaŃii electromagnetice, dintr-o gamă largă de frecvenŃe - Pot provoca oprirea funcŃionarii aparatelor electronice, datorită câmpului electric foarte puternic, pe care-l produc, atât în interiorul cât şi în exteriorul lor - Pot influenŃa câmpul gravitaŃional, făcând obiectele fie să leviteze, fie să devină mai grele - Pot antrena aerul şi praful ca să se rotească în interiorul lor, deoarece sunt într-o mişcare de rotaŃie - ApariŃia lor este mult mai frecventă, în anii cu activitate solară intensă. 53
 • 54. Dr. Dyatlov a arătat că aceste formaŃiuni apar numaicând două forme de eter sunt amestecate - este vorba dematerie şi antimaterie. Richard Pasichnyk a demonstrat că aproape toateplanetele din sistemul solar, fie au un inel vizibil, fieemană o energie, de-a lungul ecuatorului. Benzi de gazerotitoare, în sensuri opuse, s-au observat la planetelegazoase. Unele atmosfere, cum ar fi cea a lui Venus, seridică şi coboară, demonstrând fenomenul de “respiraŃie”,asemenea Oscilatorului Central. Ionosfera lui Venus îşipoate modifica înălŃimea de la aproximativ 200 km lacâteva mii de km, în numai 24 de ore! De asemeneanenumărate cercetări au arătat că centrul planetelor nueste format din metal, ci din plasmă. Aceasta ne aratăcum o planetă este de fapt, o replică în miniatură amacrocosmosului, bineînŃeles tot în formă de torus. Soarele nostru are un câmp magnetic, cunoscut subdenumirea de heliosferă, care este de asemenea în formăde torus sferic. SuprafaŃa Soarelui pulsează şi ea. Majoritatea lumii ştie că o galaxie are forma unui discformat din stele, planete şi gaz, însă nu prea mulŃi ştiu căea este înconjurată de o sferă de “materie neagră” şi“energie neagră”, cunoscută sub numele de “halougalactic”. Acest halou sferic, determină majoritatea forŃeigravitaŃionale, exercitată asupra galaxiei, determinându-irotaŃia, ca şi când ar fi un obiect sferic unitar. Deci ogalaxie este asemenea unei sfere de energie, avândmateria formată la nivelul eliptic, având forma uneispirale în plan. Cercetătorul japonez Takashi Ikehata, a găsit prinexperienŃe de laborator, că formaŃiunea de spirală a uneigalaxii, se formează prin procese de rotaŃie a fluidelor, 54
 • 55. mai degrabă, decât prin cele gravitaŃionale, injectândplasmă de Argon fierbinte (ce se roteşte la o vitezăsupersonică, într-un gaz de Argon rece, staŃionar). Grupurile de galaxii, se ştie că se adună în formesferice, denumite “superclusteri”, care din nou nedemonstrează că apar ca rezultat al unei energii la scarămai mare. Borge Nodland şi John Ralston, în Teoria UniversuluiAnizotropic (anizotropic înseamnă că nu este egal în toatedirecŃiile), explică cum câmpurile de torsiune, existenteîn univers şi care cauzează rotaŃia particulelor, nu suntdistribuite uniform, ci formează o axă universală.Universul trebuie să fie înconjurat de un câmp de energieîn formă de torus sferic, cu o axă centrală pe direcŃianord-sud. Aşa cum se vede din figura de mai sus, un pol al axeise află în direcŃia constelaŃiei Sextans, celălalt în dreptulconstelaŃiei Aquila. În concluzie totul este un sistem unic de vibraŃii sferice(pulsaŃii), care se comportă după simplele principiimuzicale (armonice). Dacă vrem să demonstrăm că acest model este într- 55
 • 56. adevăr cel real, ar trebui să găsim o unificare armonică,valabilă în tot universul, adică ar trebui să existe unsingur raport muzical, la toate nivelele. Fizicianul Ray Tomes a găsit că, distanŃele medii întretoate aceste formaŃiuni energetice de formă sferică, suntinterconectate prin raportul 34560. - ÎnmulŃind distanŃa dintre luni cu 34560 obŃinem distanŃa dintre planete - ÎnmulŃind distanŃa dintre planete cu 34560 obŃinem distanŃa dintre stele - ÎnmulŃind distanŃa dintre stele cu 34560 obŃinem distanŃa dintre galaxii - ÎnmulŃind distanŃa dintre galaxii cu 34560 obŃinem mărimea universului - ÎmpărŃind distanŃa dintre luni la 34560 obŃinem distanŃa dintre celule (aceeaşi pentru plante, animale şi om) - ÎmpărŃind distanŃa dintre celule la 34560 obŃinem distanŃa dintre atomi - ÎmpărŃind distanŃa dintre atomi la 34560 obŃinem distanŃa dintre nucleoni (cele mai mici particule materiale) - ÎmpărŃind viteza luminii la 34560 obŃinem viteza sunetului - ÎmpărŃind viteza sunetului la 34560 obŃinem viteza de propagare a căldurii Încă tot mai credeŃi că totul în univers este rezultatulaccidentelor întâmplătoare şi că este format din corpurisolide, apărute printr-o explozie iniŃială (Big Bang)? Credcă oricine îşi dă seama acum că o astfel de ipoteză estede-a dreptul copilărească!!! Aşa cum am mai spus, Soarele este el însuşi unoscilator, pentru sistemul său planetar. În 1998, J. B.Stoneking a calculat lungimile de undă ale Soarelui şi 56
 • 57. spre surprinderea sa, a găsit că la sfârşitul fiecăreilungimi de undă, se află câte o planetă! Aceste noduri înoscilaŃii, erau zone de presiune joasă, ce au permisplanetelor să se formeze. De asemenea, el a maidescoperit că fiecare planetă se află la un număr exact dediametre solare, în ce priveşte distanŃa faŃă de Soare. În mod normal, trasăm orbitele planetelor ca fiindsimple elipse, în direcŃia de deplasare, dar trebuie săînŃelegem că ele sunt Ńinute pe traiectorie de forme sfericede oscilaŃie, invizibile şi forŃate să se deplaseze pe oelipsă, de rotaŃia celor două straturi, A1 şi A2. Unele dinsfere sunt mai turtite, formând elipse, datorită faptului căsistemul solar, în mişcarea sa, este influenŃat de forŃeledin galaxie. Planetele sunt Ńinute pe poziŃie, de sfereleinvizibile de energie.Putem spune deci, că sistemul solar este format din sfereconcentrice, având Soarele în centru! Şi dacă toate acestea sunt adevărate, atunci ar trebui săregăsim aceleaşi proporŃii şi în alte sisteme planetare dingalaxie. Primul sistem planetar cu mai mult de douăplanete, descoperit, are aceleaşi caracteristici cu al nostru.Mazeh şi Goldman au observat că pulsarul B1257+12 arecel puŃin trei planete, orbitând în jurul său, care auaceleaşi rapoarte relative ca Mercur, Venus şi Pământ,atât faŃă de steaua centrală, cât şi una faŃă de cealaltă! Iată deci, foarte, foarte pe scurt felul cum, din punct devedere fizic, s-a format Universul şi tot ceea ce este în el. Dar să nu uităm însă, că toată această creaŃie are unscop, nu a fost pur şi simplu o joacă fără rost! Scopul ei afost crearea lumilor, a cadrului necesar pentru a susŃineexperienŃa multidimensională a vieŃii. Tot acest sistem este într-o continuă transformare, 57
 • 58. fiecare galaxie, stea şi planetă, supunându-se unortransformări, conform ciclurilor armonice. Totul este OFIINłĂ, o entitate, un singur SISTEM, divizat prin elînsuşi în părŃi, pe principiul fractalilor, fiecare parte fiindasemenea întregului. În procesul de evoluŃie, planetele se transformă înstele, stelele în galaxii, galaxiile în metagalaxii, etc.Locuitorii unei planete sunt parte din aceasta, asemeneacelulelor din trupul nostru, deci vor urma şi ei ciclulevolutiv al planetei respective.2.23 Cercetări în Domeniul ConştiinŃei Iată că, după ce am aşternut baza cunoaşterii ştiinŃifice,despre adevărata fizică a universului, este momentul săne relaxăm şi să oprim logica minŃii raŃionale, căreia i-amdat până acum, destulă satisfacŃie. Este timpul ca aceastăcălătorie să ajungă la destinaŃie, la punctul fierbinte, laesenŃa lucrurilor, intrând în tărâmul magiei şi almiracolelor, al paranormalului şi al supranaturalului. VedeŃi, toate aceste denumiri, înseamnă de fapt acelaşilucru, catalogarea lor a fost făcută datorită neînŃelegeriinoastre, în dorinŃa de a ne regăsi liniştea, crezând că, dacăvom sfida, sau vom da nume unui fenomen natural, cutitlul de “supranatural”, sau “paranormal”, misiuneanoastră s-a încheiat, lăsând explicaŃia lui în seamageneraŃiilor următoare. Nimic nu este mai greşit şi nimic nu este mai dăunătorpropriilor noastre vieŃi şi mai ales propriei evoluŃii! Unfenomen care se manifestă, fie şi la unu la mie dintre noi,nu trebuie sfidat, ci trebuie analizat şi mai ales trebuie săne facă să înŃelegem că realitatea este cu mult mai 58
 • 59. complexă decât ne-am imaginat-o în trecut, sau cum ne-au forŃat alŃii să ne-o imaginam. ADEVĂRUL, odatăcunoscut, trebuie să fie capabil de a ne da răspuns logic latoate fenomenele existente, să fie asemenea unei “cheifermecate”, care să deschidă porŃile tuturor enigmelor. Acest adevăr a stat şi stă acum din nou, în termenifoarte clari şi expliciŃi în faŃa noastră, rămâne însă lalatitudinea fiecăruia dintre noi, dacă îl vom vedea sau nu. NoŃiunea de CONŞTIINłĂ a fost şi încă mai estegreşit înŃeleasă de către majoritatea lumii. Este o iluzie căaceasta ar fi efectul reacŃiilor chimice, ce se petrec încreier şi odată ce ele încetează, conştiinŃa dispare.Adevărul este exact pe dos şi anume conştiinŃa estecauza, este TOT CEEA CE ESTE, este factorulprimordial şi doar se filtrează prin intermediul minŃii.Fenomenul de uitare şi limitare a percepŃiei, este cauzaacestei iluzii. Dr. William Tiller a construit un contor Geiger,ultrasenzitiv, cu care a măsurat energia subtilă, emisă depracticanŃii de Reki (o veche artă chinezească, ce ajută labalansarea energetică a aurei umane şi la vindecare) şi aunei alte discipline asiatice, Qi Gong. El a găsit cămâinile lor aveau un magnetism vindecător, echivalent cu20.000 de gauss, iar palmele lor emiteau o radiaŃieinfraroşie (cu lungimea de undă între 1 şi 4,5 microni). Tiller a condus cercetări în scopul de a studia efectulintenŃiei umane. În acest scop a construit un dispozitivspecial, ce radia o energie electromagnetică foarte slabă,sub o milionime de watt, folosind ca subiecŃi oamenineantrenaŃi. Iată câteva din rezultatele sale: - Aciditatea (PH) din apă poate fi ridicată sau coborâtă - Activitatea enzimelor ficatului uman poate fi crescută cu până la 30% 59
 • 60. - Ritmul de creştere al larvelor de muşte poate fi crescut cu 25% Bruce Lipton este unul din biologii de renume. În 2006cartea sa Biologia CredinŃei a fost premiată ca fiind ceamai bună carte ştiinŃifică a anului. De mic copil el a fostfascinat de lumea microscopică a celulelor şi a înŃeles căaceasta nu este de loc o lume mecanică, ci din contră unacondusă de forŃe inteligente, mai bine zis programată.Ideea de bază a descoperirilor sale este că, ceea ce secredea despre celulă şi anume că nucleul ar fi responsabilde transformările acesteia este fals. Cea care dă toatesemnalele de transformare este de fapt membrana, eafiind interfaŃa dintre celulă şi mediul exterior. Adicăcelula, sau gena, sunt de fapt asemenea unui “computercip”, din circuitele integrate, ale calculatoarelor noastre.Ea este cea care, fiind în contact direct cu mediulînconjurător, dă semnalele de 1 şi 0 la gene şi le modificăprogramul. Astfel o colonie de celule, care alcătuiesc unorgan, are la rândul ei un program general, ce are grijă decolonie. La fel se întâmplă cu sistemele şi organismele.Deci totul este de fapt, similar unui SUPERCOMPUTER,organismele fiind MAŞINĂRII (tehnologii), avândsuperprograme, ce le asigură funcŃiile necesare. Suntinstrumente folosite de entităŃile de conştiinŃă (spirite)pentru a face experienŃe în lumea virtuală fizică. Lipton a subliniat importanŃa gândirii pozitive îneliberarea chimicalelor şi mai ales putereaSUBCONŞTIENTULUI, nu a minŃii raŃionale, ce arecapabilitatea de a modifica programul general defuncŃionare al organismului. Astfel se explică de ceputerea CREDINłEI, autosugestia şi hipnoza sunt atâtde mediatizate în ultimii 30 de ani, de lumea medicală, cafiind capabile de adevărate miracole, în vindecare. Celula 60
 • 61. este un organism în miniatură, fiind capabilă de a face totceea ce face un organism. Celulele, funcŃionând peprincipiul fractalilor, sunt capabile de a învăŃa şi de atransmite noi informaŃii la urmaşi. Fiecare nucleu arefuncŃii identice cu a organismului: respiraŃie, digestie,sistem nervos, sexual, etc. Izolate de organism, culturilede celule îşi continuă viaŃa independent. Cercetătorul japonez Masuru Emoto, a studiat efectulintenŃiei umane asupra apei, pe care l-a denumi EfectulHado. Prin nenumărate experimente, el a demonstrat cum 61
 • 62. gândurile şi sentimentele noastre afectează realitateafizică înconjurătoare, nu doar trupul nostru. El a utilizat omare varietate de probe de apă, luate din diverse surse depe glob şi a studiat felul cum se formează cristalele degheaŃă. A văzut cum aceste forme de gheaŃă, secristalizau în funcŃie de emoŃiile sale. Când trimiteagânduri şi sentimente de dragoste, apa forma cristale, cuforme foarte complexe şi simetrice; când trimitea gândurinegative, cristalele erau imperfecte, sau chiar nu apăreaude loc. Apoi şi-a extins experimentele utilizând diferite genuride muzică. InfluenŃa muzicii a fost de-a dreptuluimitoare; de exemplu cea clasică forma cristale de oextraordinară complexitate, în timp ce heavy metal ocristaliza neregulat. Cleve Backster a utilizat în experimentele sale unpoligraf, ceva asemănător detectorului de minciuni, peplante şi alte forme de viaŃă. În urma acestora aconcluzionat că URA distruge iar DRAGOSTEAîmbunătăŃeşte viaŃa! Când un om trimite gânduriatacatoare unei plante, ea intră într-o stare de alarmă şichiar poate să moară, iar când îi trimite dragoste, sau îipune muzică, planta creşte şi înfloreşte. Efectul Backsterdemonstrează că plantele sunt foarte sensibile la vibraŃiileenergetice din mediul înconjurător. Experimentele cu iaurt, datorită conŃinutului său înbacterii, au dat rezultate similare. Un alt test a fost făcut cu un vierme, care a fost pus pe ofarfurie, ce avea pe margine o substanŃă acidă şi cândacesta o atingea era ars. După mai multe încercări, bietulvierme a învăŃat că e mai bine să stea cuminte în mijloculfarfuriei. Apoi a fost servit drept hrană altui vierme, iarcând acesta a fost aşezat pe aceeaşi farfurie, se comporta 62
 • 63. ca şi cum ştia lecŃia, fără a se arde de loc. Întâmplare?Nicidecum. Prin ingerarea viermelui “de sacrificiu” nouainformaŃie s-a transmis la ADN-ul celuilalt, astfelferindu-l de pericol. MaimuŃa japoneză Macaca Fuscata, din insula Koshima,a fost subiectul unor cercetări de mai bine de 30 de ani. În1952 cercetătorii japonezi au hrănit aceste maimuŃe cucartofi dulci, pe care îi aruncau în nisip. Cartofii fiindmurdari, maimuŃele nu îi mâncau. Într-o zi însă, o tânărămaimuŃă a găsit soluŃia şi a spălat cartoful în râu. Cutimpul, tot mai multe maimuŃe au învăŃat acest truc. Între1952 şi 1958 un grup de aproximativ 100 de exemplareau învăŃat aceasta. Destul de încet nu-i aşa? Se pare cămaimuŃele sunt cam “grele de cap”. Dar iată că o dată ceacest prag de 100 a fost atins, un fenomen surprinzător aavut loc! Deodată, ca prin minune, tot tribul şi-a însuşitacest nou obicei! Şi mai uimitor este faptul că şi altecolonii de maimuŃe, de pe alte insule, au început înacelaşi timp să spele cartofii! CoincidenŃă? În nici un caz.În natură nu există coincidenŃe. ExplicaŃia? Simplu,animalele trăiesc foarte puŃin ca o conştiinŃă individualăşi mai mult ca o conştiinŃă de grup (minŃile lor fiindasemenea unor calculatoare conectate la Internet) şi odatăce o noua informaŃie a fost însuşită de un număr criticde indivizi, ea va fi programată pentru toată speciarespectivă. Desigur acest fenomen este valabil şi laoameni, pentru că legile de funcŃionare ale conştiinŃeisunt aceleaşi, indiferent pe ce nivel evolutiv se aflăaceasta. Unii dintre locuitorii Pământului s-au născut sau şi-audezvoltat abilităŃi deosebite, care în mod normal suntcaracteristice lumilor mai evoluate, cum ar fi, percepŃiaextrasenzorială, levitaŃia, materializarea şi 63
 • 64. dematerializarea obiectelor, capacitatea de a vedea aura şienergiile, de a vindeca, etc. Acestea sunt lucruri foarte normale şi explicabile înmodelul eteric al realităŃii şi Ńine de deblocarea şicreşterea vibraŃiei centrilor energetici din trup (achakrelor). Numeroşi sfinŃi creştini au fost semnalaŃilevitând, cum ar fi cazul sfintei Tereza (1515-1582).Sfântul Joseph of Cupertino (1603-1663) era capabil să“zboare” la peste 3 m înălŃime, lucrul acesta fiindobservat de mulŃi oameni, în peste 100 de ocazii. În zilele noastre, celebrul magician american ChrisAngel, face demonstraŃii de levitaŃie, mers pe apă,teleportare şi încă multe alte “minunăŃii”, în mijloculstrăzii spre stupefacŃia şi uimirea trecătorilor. Studii foarte amănunŃite asupra fenomenului detelekinezie (deplasarea de obiecte fără contact fizic) aufost făcute în fosta Uniune Sovietică şi în Cehoslovacia.Boris Ermolayev a participat într-o serie de experimentesusŃinute la universitatea din Moscova, între anii 1973 şi1974. Testele au fost realizate sub un foarte strict control,pentru a se exclude orice posibilitate de fraudă.Ermolayev apuca întâi obiectul, apoi încet îşi despărŃeamâinile la o distanŃă de 10 cm, după care acesta rămâneasuspendat în aer. Nina Kulagina a fost capabilă să controleze bătăileinimii unei broaşte, să imprime fotografii pe o peliculăfotografică şi să mişte obiecte, de peste jumătate dekilogram. Măsurătorile au determinat existenŃa unui câmp electric,în vecinătatea obiectelor respective, precum şi întremâinile subiecŃilor, ceea ce i-a determinat pe cercetătorisă concluzioneze că o persoană antrenată este capabilă dea crea o intensitate energetică suficientă pentru a 64
 • 65. influenŃa un obiect aflat la distanŃă. O binecunoscută demonstraŃie a modului cum sunetelesunt capabile să modifice vibraŃia mediului înconjurător,schimbându-i proprietăŃile (densitatea fluidica), esteLevitaŃia Tibetană. Iată un fragment din cartea“AntigravitaŃia şi Energetica Pământului”, a lui BruceCathie. “Ştim de la preoŃii din orientul îndepărtat că suntcapabili de a ridica pietre grele în vârful munŃilor,folosind diverse sunete... Cunoaşterea diferitelor vibraŃiiaudio demonstrează ştiinŃific că un sunet poate anulaforŃa gravitaŃională. Într-o zi prietenul meu m-a dus într-un loc învecinat mănăstirii şi mi-a arătat o pajişteînclinată, ce era înconjurată înspre nord de stânci. Înmijlocul acestei pajişti, la aproximativ 250m de stâncă, seafla un bloc de piatră, de 1m lungime şi 1,5m lăŃime.Apoi 19 instrumente muzicale au fost aranjate în arc decerc, cu unghiul de 90 de grade, la o distanŃă de 63 m depiatră. Instrumentele muzicale folosite au fost 13 tobe şi 6trompete. Deodată un călugăr dădu semnalul şi concertulîncepu. În primele 4 minute nu s-a întâmplat nimic, apoipe măsura creşterii zgomotului şi a ritmului, blocul depiatră a început a se ridica de la pământ şi după 3 minutea fost aşezat în vârful stâncii, la aproape 250m înălŃime!Această ceremonie a continuat prin aducerea de noi pietreşi ridicarea a 5-6 blocuri pe oră, pe o traiectorieparabolică, de aproximativ 500m lungime şi 150mînălŃime.” John Keely este unul din întemeietorii FiziciiVibraŃiilor. Printre altele el a pus la punct o metodă de a-şi amplifica forŃa mentală, pentru a levita obiecte. Iată uncitat despre una din demonstraŃiile sale. “Inventatorul atăiat o gaură mare în podeaua laboratorului. După aceeaşi-a ataşat de mijloc o centură ciudată, având pe ea câteva 65
 • 66. butoane. După câteva minute de concentrare, un glob defier, ce stătea în colŃul laboratorului, s-a ridicat câŃivacentimetri deasupra podelei apoi s-a îndreptat spre gaurafăcută anterior, astupând-o. Apoi intensificându-şiconcentrarea, obiectul a început a se scufunda în pământ,ca şi când, şi-a crescut forŃa gravitaŃională. După ce afăcut câteva ajustări la centură, concentrându-se din nou,globul s-a ridicat şi s-a deplasat la loc”. Victor Grebennikov, cercetător în domeniul insectelor,a descoperit întâmplător un fenomen ciudat, pe care apoil-a denumi Efectul Structurii de Cavitate. Pe cândefectua cercetări în zona Kamyshlovo, s-a întins ca să seodihnească, la marginea unei ridicături, în care erau opuzderie de galerii subterane de albine. Deodată, aînceput să experimenteze efecte foarte ciudate. Corpulpărea că că i se expandează şi parcă era în cădere liberă.A început să vadă lumini în faŃa ochilor, să aibă un gustciudat metalic în gură, iar în urechi auzea o Ńiuială, ca osonerie, auzindu-şi foarte strident bătăile inimii.Mutându-se câŃiva metri mai încolo, efectele dispăreau,dar când se apropia, ele reveneau la la loc. Ani de zile s-a întrebat ce-i s-a întâmplat atunci înKamyshlovo, fără a găsi nici o explicaŃie plauzibilă. Darîntr-o zi, găsind o bucată din acel uriaş muşuroi şitrecându-şi mâna peste el, simŃi o senzaŃie de căldură.Punându-şi capul deasupra sa, toate simptomele serepetară, inclusiv o stare de greaŃă. În curând descoperi că, chiar dacă acoperea containerulcu un capac metalic efectele continuau. Începu apoi oserie întreagă de teste, cu termometre, detectoare deultrasunete, magnetometre, electrometre, etc. Însă nu agăsit existenŃa nici unui câmp cunoscut! Singurulinstrument capabil de a-l detecta, era trupul uman! 66
 • 67. Construind aceeaşi arhitectură artificial, din plastic,hârtie, metal, lemn, a obŃinut acelaşi efect, cu condiŃia castructura geometrică să fie respectată. Concluzia a fost cănu era vorba de materialul în sine, ci pur şi simplu degeometria corpului. Aceasta era capabilă de a captaundele de torsiune, din energia eterică! Grebennikov şi-a continuat cercetările, care au arătatefectul de inhibare a creşterii bacteriei saprofite, adrojdiei, germinaŃiei grâului şi a altor plante. Se pare căefectul de cavitate absoarbe energia din sistemelebiologice, fiind opus celui de piramidă, care le amplifică!De asemenea ceasurile şi echipamentele electronice sedereglau, în prezenŃa acestui câmp. Cercetările sale au mers mai departe, realizând un scaun,având deasupra un compartiment cu astfel de muşuroaie,pe care l-a folosit pentru vindecări. A constatat astfel cădurerile de cap puternice dispăreau ca prin farmec, înurma expunerii la acest câmp. Cu ocazia altor studii a descoperit un fluture, prevăzutpe aripi cu nişte structuri, ce aveau ca efect reducereaforŃei gravitaŃionale. Punând mai multe insecte de acesttip pe o platformă, a fost capabil să leviteze, în scurt timppunându-şi la punct un vehicul hiperdimensional, cu carea făcut nenumărate călătorii. Stanislav Grof, şeful cercetărilor psihiatrice dinMaryland, a studiat mai bine de 30 de ani stărilemodificate ale conştiinŃei umane. În şedinŃele sale afolosit o substanŃă psihedelică , denumită LSD. PacienŃiiexperimentau nivele din ce în ce mai adânci de conştiinŃă,iar rezultatele au fost de-a dreptul revoluŃionare. A văzutcă LSD-ul era capabil de a-i vindeca pe bolnavii dedezordine mentală, sau schizofrenie. Aceşti pacienŃi trăiau experienŃe cu totul neobişnuite. 67
 • 68. Unul a relatat experienŃa ca embrion, ceea ce desigur, laînceput Grof a crezut că este vorba doar de imaginaŃiaacestuia. Dar ciudat, pacientul demonstra cunoştiinŃe debiologie care-i depăşeau pregătirea, dând detalii desprecirculaŃia sângelui în interiorul placentei şi chiar despreprocese celulare şi biochimice. AlŃii depăşeau graniŃeleegoului propriu şi povesteau cum e să te simŃi în pieleaaltor vieŃuitoare, sau chiar obiecte!Science fiction? Nici pe departe. Să ne reamintim căpeste tot este doar o singură energie inteligentă, care iatoate formele de existenŃa fizică. Cu altă ocazie, o femeie a descris cu extrem de multeamănunte, necunoscute de ea la nivel mental, cum sesimŃea în trupul unei reptile preistorice. AlŃii se puneau înpielea rudelor, dând detalii despre care nu ştiau în acelmoment, ele confirmându-se ulterior. Concluzia lui Grof a fost că nu există limite în ceea cepot experimenta pacienŃii, în această stare de transă. Uniiexplorau chiar universe paralele şi alte nivele de realitate.AlŃii întâlneau fiinŃe energetice inteligente, din plane deexistenŃă superioare, care nu posedau un trup fizic: îngeri,ghizi spirituali, etc.Iată un fragment din concluziile sale: “după ani deîncrâncenare şi confuzie, datele din experimentele cuLSD, mă determină să susŃin că este nevoie de o imediatărevizie a teoriilor actuale de psihologie, psihiatrie,medicină şi ştiinŃă în general. Nu am nici o îndoială înmintea mea, că înŃelegerea curentă despre univers, anaturii realităŃii şi a fiinŃei umane, este superficială şiincorectă.” Şi desigur avea dreptate! ConştiinŃa unui individ înstare de hipnoză, sau transă poate ieşi din trup şi călătoriprin acest câmp infinit de inteligenŃă, practic fără limite, 68
 • 69. accesând date, atât din trecut, cât şi din viitor, atât dinîncarnarea prezentă, cât şi din altele. În Planul Astral alconştiinŃei pure, nu există nici timp şi nici spaŃiu, totulfiind ca o BAZĂ DE DATE universale. Ideea că suntem capabili de a accesa imagini şiinformaŃii din “conştiinŃa colectivă”, sau din “baza dedate universale”, sau să explorăm alte lumi paralele, afost şi concluzia la care a ajuns AsociaŃia Pentru StudiulViselor. Fizicianul Alan Wolf în urma câtorva ani destudiu de visare conştientă, a fost uimit cum subiecŃiierau capabili de a relata locuri şi informaŃii, despre carenici măcar nu aveau habar. Dr. Carl Simonton, medic oncolog în Dallas, Texas, afolosit tehnica vizualizării la bolnavii de cancer, curezultate deosebite. Tehnica sa era simplă, şi anume prinexerciŃii mentale de vizualizare, într-o stare de profundărelaxare, bolnavii îşi imaginau cum o energievindecătoare de culoare albă-aurie intra în zona vătămată,apoi cum celulele bolnave se micşorau, în timp ce celesănătoase le luau locul. De exemplu, dintr-un un eşalonde 159 de pacienŃi, consideraŃi incurabili, la care duratade viaŃă era de 12 luni, el a obŃinut următoarele rezultate:patru ani mai târziu, 63 erau încă în viaŃă, 14 erau perfectsănătoşi, cancerul era în regresie la 12, iar la 17 boala erastabilă! Uimitor nu-i aşa? Însă dacă ne amintim cea ce spunefizica cuantică şi anume că materia (deci şi celulelecorpului nostru) este energie brută, care se cristalizeazăca efect al programării facute de către conştiinŃă (forŃaimaginaŃiei), lucrurile nu mai par atât de ciudate! Controlul pe care mintea îl are asupra trupului areaplicaŃii practice, care nu se limitează doar la sănătate.Numeroase studii, efectuate în toată lumea, arată că 69
 • 70. vizualizarea are un enorm efect asupra performanŃelorfizice şi atletice. Shlomo Breznitz a făcut experimente cusoldaŃii de infanterie. El a luat câteva grupuri de soldaŃi şile-a dat diferite informaŃii. Unii au mers 30km şi apoi le-aspus că mai au încă 10 km de parcurs; altora că vor merge60km, dar de fapt au mers 40 km; unora le-a datmarcatoare de distanŃă, altora nu. La sfârşitul studiului a aflat că nivelul hormonilor destress a reflectat întotdeauna distanŃa estimată mental şinu cea reală!!! Adică trupurile lor răspundeau nu larealitate, ci la ceea ce ei îşi imaginau ca fiind real. Efectul Placebo este un “tratament mincinos”, care nuare nici o acŃiune asupra trupului, este doar un trucmental. În anii ‘50 angina pectorală era o boală care setrata prin intervenŃie chirurgicală. Un grup de cercetătoriau decis să facă un experiment. În loc de a-i trata real,doar înscenau operaŃia. Spre surprinderea lor stareaacestor pacienŃi era la fel ca şi a celor operaŃi! Negii, deexemplu, sunt foarte uşor de vindecat prin EfectulPlacebo, aşa cum o demonstrează existenŃa a nenumărateritualuri existente de-a lungul globului, la diferite culturi. Lewis Thomas vindeca pacienŃii de negi prin simplapictare a pielii, cu o vopsea inofensivă. Avem abilitatea de a ne controla trupul prin credinŃanoastră. Cunoscut este cazul lui Wright, un pacientbolnav de cancer, căruia medicii nu îi mai dăduseră multde trăit. Însă doctorul Bruno Klopfer i-a spus de existenŃaunui medicament miraculos, pe nume Krebiozen. Acestai-a cerut medicamentul respectiv şi spre surprindereamedicilor, după weekend, era bine, mergea pe picioarelesale, iar după 10 zile, la analize, tumorile dispăruseră! O altă metodă de a accesa puterea de vindecare, dininteriorul nostru, este hipnoza. Astfel pacientului i se 70
 • 71. înserează o credinŃă în subconştient, care pur şi simplu nuare legătură cu ceea ce crede mintea sa logică. Prinaceasta, forŃa motoare a conştiinŃei (subconştientului),care este emisă din adâncul fiinŃei umane, nu la nivelmental, este reprogramată. Iată exemplul unui tânăr, cares-a născut cu o boală genetică, denumită boala lui Brocqşi anume, pielea sa era solzoasă, asemenea reptilelor.Hipnoterapistul A. Mason, de la spitalul Regina Victoria,din Londra, a început câteva şedinŃe de hipnoterapie cuacesta, în care după ce-i inducea o stare adâncă de transă,îl sugestiona că boala dispăruse şi solzii s-au curăŃat.După 5 zile, stratul de pe mâna stângă a căzut, iar după10 zile, braŃul său era perfect normal. În final, în urmatratamentului, toată pielea i-a revenit la normal. Sigur,deoarece era o boală genetică, vindecarea s-a făcut prinmodificarea ADN-ului!!! Sathya Sai Baba, este un indian, considerat “sfânt”,fiind renumit pentru puterea sa de a crea materie dineter!!! El este capabil de a materializa inele sau altebijuterii, pe care le oferă apoi cadou celor ce îl venerează.De asemenea, materializează dulciuri şi delicatese şi astadoar prin vibraŃia mâinilor sale. Aceste demonstraŃii aufost văzute de mii de martori şi de asemenea s-au făcutcercetări ştiinŃifice, cu scopul de a vedea, dacă nu estevorba de vreo înşelătorie. Concluzia la care cercetătoriiau ajuns a fost că nu este nimic trucat, ci totul este pur şisimplu real! Timp de 10 ani, Erlendur Haraldson l-aurmărit pe Sai Baba în demonstraŃiile sale, în care adeseamaterializa mâncare, gata încălzită, obiecte exotice,fructe, etc. Atunci când acesta trece prin mulŃime, creazăîntre palmele sale cantităŃi imense de cenuşă sfântă. Concluzia la care a ajuns Haraldson a fost că omul areun potenŃial enorm, neutilizat şi care stă într-o stare 71
 • 72. latentă (adormită). Cercetările efectuate de către Dr. Ingo Swan, de-alungul a 20 de ani, în domeniul “vederii la distanŃă”, aufost susŃinute şi încurajate de guvernul American, înscopul de a crea spioni psi. El a pus la punct o metodăprin care subiecŃilor li se dădeau coordonatele de pehartă, iar aceştia, în stare de transă, erau capabili de alocaliza obiectivele trupelor inamice. Programul a începutsub urmărirea CIA, apoi a fost preluat de ArmataAmericană, fiind cunoscut sub denumirea de ProiectulStargate. Iată ce spunea generalul Ed Thompson:”Nu ştiam în acea vreme cum să explicăm acest fenomen,dar eram convinşi că funcŃionează şi era de oextraordinară utilitate pentru operaŃiunile militaresecrete”. Această tehnică a fost utilizată în războiul din Golf,pentru a localiza armele chimice ale lui Saddam Husein.În multe din aceste cercetări mentale, erau întâlnite şistudiate OZN-uri. Concluziile au fost că fenomenul nuera limitat în timp şi spaŃiu! Puteau fi recepŃionatepersoane în locuri în care acestea nu au ajuns încă. De asemenea, s-au făcut explorări în spaŃiul cosmic,cercetări ale diferitor planete din sistemul solar, luându-seinformaŃii ce s-au confirmat ulterior de către NASA.Toate aceste experimente au fost stocate în dosaresecrete, care au fost apoi denumite Dosarele X. Multe ar fi de spus despre starea de somn. Oricum,adevărul este că toate informaŃiile pe care le primim dinlumea exterioară, sunt bazate pe cele 5 simŃuri şi anume:văz, auz, pipăit, gust şi miros. Dar ce sunt de faptacestea? Sunt unde electromagnetice, care odată ajunse lacreier, acesta le interpretează, conform programăriianterioare. Deci imaginile şi sunetele, despre care noi 72
 • 73. credem că reprezintă lumea exterioară, apar doar îninteriorul creierului nostru! În afară ele nu arată la fel,sunt doar vibraŃii energetice capabile de a activareceptorii de simŃ. Este asemenea imaginii ce se formeazăpe monitorul calculatorului, generată de undeelectromagnetice, ca urmare a unui software. Deci lumeaexterioară este o lume virtuală!!! Îndată ce aceste semnaleîncetează imaginea pur şi simplu dispare. În timpul somnului, trupul este perfect relaxat şi practicnu preluăm nici o informaŃie prin organele de simŃ, darvisăm locuri, oameni şi întâmplări, care par foarte reale,fiind însoŃite de senzaŃii şi sentimente, care sunt maiintense decât cele din starea de veghe. ŞtiinŃa vechecredea că visele sunt rememorări ale unor întâmplăritrecute. Însă nimic nu poate fi mai greşit decât aceastăexplicaŃie copilărească. Dacă omul este format numaidintr-un creier mecanic, asemenea unui computer, nu arputea imagina, sau inventa locuri, persoane, sauîntâmplări noi. Trebuie să existe o bază de date,exterioară lui, de unde în timpul somnului, atunci când numai recepŃionează informaŃii prin intermediul simŃurilor,recepŃionează altele pe o altă cale, cea directă. Este vorbade percepŃia extrasenzorială, la nivelul conştiinŃei, asufletului, creierul fiind asemenea unei antene derecepŃie, capabil de a lua informaŃii din eter, pe două căi,una exterioară şi altă interioară. Ambele însă suntsemnale electromagnetice, pe care le converteşte şi le dăun sens fizic, conform programărilor anterioare. Edgar Cayce (1877-1945) a fost unul dintre cei mairenumiŃi profeŃi, sau oameni paranormali, din ultima sutăde ani. El era capabil de a intra uşor într-o stare de transă,de unde a furnizat nenumărate informaŃii, din trecutul şiviitorul planetei. De asemenea, a făcut diagnostice după 73
 • 74. poza bolnavului, dând tratamentele necesare, deşi nu aveanici o pregătire medicală. Cayce a scris numeroase cărŃide referinŃă, în care a explicat adevărul despre naturarealităŃii şi evoluŃia spiritelor. Câteva din subiecteleabordate de el au fost: originea şi destinul umanităŃii,reîncarnarea, astrologia, legile universale, percepŃiaextrasenzorială, viaŃa neştiută a lui Isus, Atlantida,Egiptul antic şi piramidele, schimbările ce vor urma pePământ, etc. El a avut şi are nenumăraŃi adepŃi şi esteîntemeietorul spiritualităŃii moderne, cunoscută subnumele de New Age, care a zdruncinat din temeliiconceptele vechilor religii dogmatice. Trupul fizic, nu este nimic altceva decât un VEHICUL,un instrument, foarte complex din punct de vederetehnologic, având programe proprii, ce-i conferă o marjăde autonomie şi-i asigură supravieŃuirea. Însă adevărataidentitate a fiecărui individ este ENTITATEA PROPRIEDE CONŞTIINłĂ (sufletul), care este etern şi fără limiteîn timp, sau în spaŃiu. Această entitate proprie deconştiinŃă s-a separat de conştiinŃa ÎNTREGULUI, înscopul de a experimenta viaŃa în lumea fizică, materială,bipolară (pozitiv şi negativ) şi pe măsură ce învaŃă dinaceste experienŃe (lecŃii de viaŃă), ea evoluează înapoicătre SURSA primară (inteligenŃa întregului). De aceeaacest vehicul (trup), poate fi controlat şi de alte entităŃi deconştiinŃă, aflate în acest câmp energetic conştient (eter),în cazul când cea proprie nu este pe deplin dezvoltată(evoluată), adică nu are un grad suficient de ridicat alCONŞTIINłEI ŞI CONTROLULUI DE SINE!!! Acestfenomen a fost întâlnit din cele mai vechi timpuri şi a fostdenumit posedare, adică un individ controlat de alt spiritdecât cel propriu, de multe ori acesta fiind din spectrulnegativ şi având efecte dezastruoase asupra “gazdei”. 74
 • 75. Psihiatrul american William Baldwin utilizând tehnicahipnozei, a tratat sute de pacienŃi care sufereau de această“boală”. Unii erau posedaŃi de fiinŃe extraterestre, careaveau pur şi simplu scopul de a experimenta, alŃii aveauscopul de a suge “forŃa vieŃii” din trupul respectiv, cucare îşi asigurau hrana proprie, alte spirite aparŃineauunor rude decedate, care nu vroiau să părăsească planulPământului, fiind legate sentimental de persoanarespectivă. Indiferent care ar fi cauza, cel posedat nu era “în apelelui”, adică era “în control” de viaŃa şi trupul propriu, doarîn puŃine momente, în rest fiind într-o stare de suferinŃăemoŃională şi fizică. Multe dintre aceste suferinŃe sedatorau unor experienŃe dramatice petrecute în incarnăritrecute. Tehnica inventată de Baldwin s-a bazat pe aducereapacientului în stare de hipnoză, după care era capabil de aconversa cu spiritul respectiv şi de a-l convinge săpărăsească trupul. De multe ori, mai ales în cazulspiritelor negative, apela la ajutorul Gardienilor Luminii,pentru a-l îndepărta. Vedem deci cum conştiinŃa nu are limite, nici separaŃie,este peste tot şi deşi îmbracă forme diferite, comunicareadintre părŃile sale componente se face asemeneacomunicării radio, putându-se folosi un INSTRUMENTde comunicaŃie (mecanismul de vorbire al unui individ). Aceasta este de altfel şi explicaŃia fenomenului dechanelling, prin care o entitate inteligentă superioară, cuacordul gazdei, comunică umanităŃii informaŃii în scopulde a-i ajuta evoluŃia. Şi acum este momentul să înŃelegem, poate cel maiimportant lucru şi anume noŃiunea de IUBIRE!!! Am văzut că orice emoŃie nu este altceva decât energie 75
 • 76. spirituală, având diferite frecvenŃe, divizate în cele douămari polarităŃi POZITIVĂ şi NEGATIVĂ. Fiecare dinaceste emoŃii au un corespondent chimic, care estesecretat de către creier şi se stabileşte la fiecare celulă şiîn ADN. Cele emise de emoŃiile din spectrul pozitiv(dragoste, bucurie, pace, compasiune) sunt adevărateelixire, “apă vie”, ce întreŃin şi stimulează funcŃiileorganismului, în timp ce cele din spectrul negativ (frică,ură, egoism, invidie) sunt asemenea unor otrăvuri ceatacă şi distrug celulele!!! Şi pentru a înŃelege aceasta şi din punct de vedere fizic,nu numai chimic, să ne reamintim că totul este energievibratorie, având diverse frecvenŃe şi aranjamente. DanielWinter a demonstrat că dragostea este legată de Numărulde Aur. Nu există decât un singur fel în care conştiinŃauniversală poate crea. Pentru a permite undelor staŃionareale luminii să interfereze etern este necesar ca ea să sefacă în structuri fractalice. Armonicile mai înalte aleşirului lui Fibonnaci sunt bazate pe cea mai mare lungimede undă a Numărului de Aur, ca undă purtătoare. Cascadade unde electromagnetice cu cea mai mare lungime deundă, a fost denumită de către Winter UNDA IUBIRII.Dacă undele de interferenŃă nu ar menŃine raportulNumărului de Aur, ar apărea o interferenŃă distructivă,care practic ar distruge materia şi viaŃa!!! Iată de ce din totdeauna, în toate textele spirituale,CREATORUL a fost asemănat cu LUMINA (energiaprimară care a creat tot ceea ce este) şi cu IUBIREANECONDIłIONATĂ. Nici nu s-ar putea altfel, căcischimbându-şi energia, toată creaŃia Sa şi toată experienŃavieŃii ar dispărea subit. Numai oamenii, în călătoria lorprin Dimensiunea a Treia, cea a polarităŃilor, sunt supuşialegerii între cele două feluri de energii şi asta numai 76
 • 77. până când vor înŃelege că nu este nimic altceva, în totacest complex de universe, decât IUBIRE. Orice altcevareprezintă doar o DISTORSIUNE, cauzată de uitareaadevărului şi limitarea percepŃiei. Reamintirea se facetreptat, prin învăŃarea lecŃiilor de viaŃă, de-a lunguldrumului de evoluŃie a conştiinŃei.2.24 ADN-ul şi EvoluŃia Darwinismul a fost aspru criticat în ultimii 20 de ani,pentru că nu este capabil de a explica multe enigme, înceea ce priveşte evoluŃia reală a speciilor. Nu poateexplica explozia bruscă de noi forme de viaŃă, de acum530 de milioane de ani. Toate sistemele biologice,organele, sistemul imunitar, simŃurile, sunt mult preacomplexe pentru a putea apare doar prin accident!Problema cu aceste sisteme biologice complexe, este căele nu s-au dezvoltat gradat, din alte prototipuri; acesteprototipuri nefiind descoperite în zăcămintele de fosile.MMatematicianul Fred Hoyle a venit cu o analogie,pentru a demonstra că evoluŃia nu poate fi considerată unjoc al norocului. El a folosit analogia cu un cub Rubik.Fiecare faŃă a cubului are 9 mici cuburi, cu 3 straturi cepot fi rotite atât orizontal, cât şi vertical, astfel încât să serealizeze aceeaşi culoare pe fiecare faŃă. Dacă îi dăm unuiorb să rezolve cubul, acestuia îi vor trebui 126 demiliarde de ani pentru a-l completa, doar prin întâmplare.Însă acest timp este mai lung decât viaŃa universului!Dacă îi dăm ajutor şi-i spunem “da” sau “nu” la fiecarerotire, îi va lua 2 minute. Dar ca să rezolvi jocul vieŃii,când ai 3,1 miliarde de nucleotide ce trebuiesc să fieperfect aliniate în lanŃurile de ADN, cât timp ar trebui? 77
 • 78. Încă mai credeŃi că evoluŃia este rezultatul unorîntâmplări oarbe? O altă întrebare dificilă pentruDarwinism este explicaŃia saltului brusc în inteligenŃă şiconştiinŃă, ce a avut loc la omul de Neanderthal, acum35.000 de ani. Dintr-o dată un om de grotă a făcut saltulla civilizaŃia Sumeriană! De fapt mutaŃiile genetice auapărut nu ca urmare a schimbărilor de mediu, căci astfelar fi murit toate speciile, ci înainte, tocmai ca acestea săsupravieŃuiască, însă apărând numai la o parte dinindivizi, nu la toŃi. Deci teoria supravieŃuirii celui maiputernic este o iluzie nu are nici un pic de adevăr în ea.ADN-ul bazat pe lanŃul dublu helicoidal stă la baza vieŃiipe Pământ, aşa cum au descoperit în urmă cu 50 de aniCrick şi Watson. Însă de atunci înŃelegerea noastrăreferitoare la acest subiect s-a schimbat dramatic. ADN-ul stochează memoria moleculară pentru reproducereacelulelor, fiind o matriŃă pentru producerea tuturorproteinelor din organism (trupul uman conŃine între70.000 şi 90.000 de proteine diferite). Fiecare ramură ahelixului unui ADN este formată din 3,1 miliarde denucleotide, legate împreună pentru a forma acest lanŃimens. Sunt însă doar patru nucleotide de bază şi anume:adenine (A), citozine (C), guanine (G) şi timine (T). Treidin aceste elemente de bază dintr-un lanŃ formează untriplet (codon). Sunt 64 tipuri diferite de codoni în lanŃulde ADN, fiecare din acestea fiind echivalentul genetic alunui aminoacid. SecvenŃa codonilor dintr-o singurăproteină este denumită genă. Nucleotidele formeazălegături, perechi de bază între două lanŃuri de ADN. DinlanŃul complet de tripleŃi numai 10% este folosit pentrucodificarea şi reproducerea proteinelor. Restul esteadormit. Cel mai amplu studiu efectuat asupra celor 10%din tripleŃii folosiŃi, a fost efectuat într-un efort 78
 • 79. internaŃional denumit “Proiectul Genome”. Scopulacestuia a fost de a identifica structura completă a ADN-ului uman şi de a face schema genelor şi a tripleŃilor.Deoarece corpul uman conŃine cel puŃin 70.000 deproteine diferite, s-a crezut că vor fi găsite cel puŃin100.000 de gene (70.000 care să explice reproducerea şi30.000 care să explice diferenŃele de personalitate şicaracter). Dar spre stupefacŃia cercetătorilor, ei audescoperit că ADN-ul uman conŃine numai 30.000 degene! De asemenea s-a găsit că 98% din aceste gene suntidentice cu ale cimpanzeilor. Toate presupunerileanterioare precum că ADN-ul ar fi ca o “carte” în caretoate informaŃiile evoluŃiei ar fi înscrise pur şi simplu, s-au răsturnat, văzând că noi avem de fapt mai multe încomun cu delfinii, decât cu maimuŃele! Deci inclusivlegile evoluŃiei trebuiesc reconsiderate! !DDr Bruce Lipton susŃine că celulele au abilitatea de arescrie (reprograma) ADN-ul propriu atunci când seschimbă condiŃiile exterioare. El a făcut următorulexperiment. A luat o bacterie care nu poate digera zahăruldin lapte (lactoza) şi a a plasat-o într-un mediu ceconŃinea doar lactoză, ca singura posibilitate de hrană.Aceasta în loc de a muri, şi-a reprogramat ADN-ul astfelîncât să supravieŃuiască şi să se poată hrăni cu lactoză. Deaceea el conclude că există o altă forŃă capabilă de areprograma ADN-ul. În anul 1995 a apărut o nouă teorie,Teoria CreaŃiei Inteligente, fondatorul ei fiind MichaelBehe. El susŃine că viaŃa pe Pământ este rezultatul unuiproiect inteligent, nu rezultatul unui şir de proceseaccidentale, fericite. Spune că au loc etape de progres,gradual, mici schimbări, urmate de salturi uriaşe înevoluŃie, ce respectă anumite cicluri, aceasta neputând fiexplicat decât printr-o forŃă inteligentă, nu prin 79
 • 80. dezvoltare liniară.dffdddfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdF Fizicianul Amit Goswami crede că salturile în evoluŃiaspeciilor pot fi explicate prin fizica cuantică şi anumeprin ceea ce a fost denumită, evoluŃie cuantică. Ideea debază este că mutaŃiile genetice au loc în starea cuantică,nu în felul înŃeles de mecanica Newtoniană. AcestemutaŃii cuantice nu se manifestă imediat, ci seacumulează în timp. Aceasta permite să aibă loc unnumăr nelimitat de posibilităŃi de combinaŃii de gene, înacelaşi timp. ConştiinŃa trebuie să fie în spatele acesteia,înainte ca să apară noua specie. Astfel se explică de ce nus-au descoperit niciodată fosile tranzitorii, pentru că elenu au existat!. El mai spune că se poate observa o direcŃieîn evoluŃie, de la formele de viaŃă mai simple, la cele maicomplexe. Goswami consideră că alegerile conştiinŃeisunt responsabile pentru colapsul potenŃialului cuantic algenelor, în scopul de a crea noi specii, fiind înconcordanŃă cu un mai mare plan evolutiv.dfdfdf.D Daniel Winter şi echipa lui au găsit dovezi că emoŃiileumane au proprietatea de a reprograma ADN-ul. Sunetelebătăilor inimii în combinaŃie cu senzaŃiile şi sentimentelenoastre, sunt transformate în energie electromagnetică, înglandele din trupul uman, emoŃiile devenind energie înmişcare, mergând direct la ADN–ul fiecărei celule.Privit de deasupra ADN-ul are forma unui dodecagon.Pentru a crea forma de dodecagon sunt necesare zecespirale phi. Moleculele de ADN, ca o undă, sunt acordatepe frecvenŃa inimii şi devin astfel capabile de arecepŃiona emoŃiile sonice. Daniel Winter explicăimplozia undelor lungi în unde scurte, ca fiindmecanismul ce transmite emoŃiile inimii la ADN. Chiardacă lungimea de undă este diferită, raportul lor esteconstant şi egal cu Numărul de Aur (1,61803399). Nu 80
 • 81. numai emoŃiile alimentează ADN-ul nostru cu razeultraviolete albastre, de asemenea metabolismul celular,în urma consumului de hrană. Plantele recepŃioneazăaceastă lumină direct de la Soare, folosind clorofilaprintr-un proces, denumit fotosinteză, cu scopul de a luafotonii de la soare. Animalele consumând plante iauaceşti biofotoni indirect. Lumina soarelui este stocată, caşi biofotonii în organisme. Scopul metabolismului atât laplante cât şi la animale, este de a crea raze laserultraviolete în interiorul ADN-ului, care iniŃiază replicacelulelor.M Multe studii au arătat că există o relaŃie clară întrestarea noastră mentală, emoŃională şi sănătate. Persoanelecare suferă de depresiuni şi emoŃii negative îşi vorînrăutăŃi starea de sănătate! FRICA este emoŃia negativăcea mai periculoasă, care dăunează sănătăŃii!!! StudiiştiinŃifice au arătat că indiferent cât de bine ar fi hrăniŃisugarii, când le lipseşte îngrijirea şi atenŃia iubitoare amamei, ei pot să moară. ÎmbrăŃişările drăgăstoase alemamei lor sunt trimise direct la ADN-ul copiilor.Cleve Backster susŃine că trupul nostru este un biosistemunitar, super coerent. El a dovedit experimental, căcelulele izolate de corpul uman rămân încă încomunicaŃie cu trupul, chiar dacă sunt transportate ladistanŃe foarte mari.hhghghghghghghghghghghghghghggC Conform lui Gajajev informaŃia organismului estestocată de asemenea nonlocal, nu numai în moleculele deADN, ci în toate moleculele. Moleculele de ADNacŃionează mai degrabă ca nişte memorii, capabile de aciti şi scrie informaŃia dintr-un câmp nonlocal, uniformdistribuit. 81
 • 82. ÎnvăŃătorii esoterici şi spirituali au ştiut de mii de anică trupul nostru este programabil prin limbaj, cuvinte şigânduri. Aceasta a fost dovedită şi explicată ştiinŃific.ADN-ul uman acŃionează ca o versiune biologică aINTERNETULUI, fiind cu mult superior acestuia.Ultimele cercetări ruseşti explică direct şi indirectfenomene cum ar fi clarviziunea, intuiŃia, puterea devindecare spontană, influenŃa minŃii umane asupra vremiişi multe altele. În plus, s-a făcut evidenŃa unui nou tip demedicină în care ADN-ul poate fi influenŃat şireprogramat prin cuvinte şi frecvenŃe, fără a înlocuigenele. Doar 10% din ADN este folosit pentru a formaproteine, celelalte 90% sunt considerate ca fiind inutile.Cercetătorii ruşi însă, nu au crezut că natura a fost atât destupidă. Ei au adunat o echipă de lingvişti şi geneticienipentru a cerceta porŃiunea de 90% şi rezultatele au fostde-a dreptul revoluŃionare! Au găsit că ADN-ul nu esteresponsabil doar pentru construcŃia corpului fizic, ciserveşte de asemenea, la stocarea de date pentrucomunicaŃie. Lingviştii au descoperit că, codul geneticurmează aceleaşi reguli cu ale limbajului uman. Ei aucomparat regulile sintactice şi semantice şi au găsit că 82
 • 83. alcalinele din ADN-ul nostru urmează gramaticaobişnuită şi au reguli asemenea limbajului nostru. De aicirezultă că limbajul uman nu a apărut prin coincidenŃă, cica o reflecŃie a structurilor din ADN. Biofizicianul rusPjotr Garjajev şi colegii săi au cercetat comportamentulvibraŃional al ADN-ului după care au consemnat că“cromozomii acŃionează ca un computer holografic,folosind radiaŃia laser endogenă”. Ei au modulat anumitefrecvenŃe de sunet într-o rază de laser care apoi ainfluenŃat frecvenŃa ADN-ului, modificându-i informaŃiagenetică. Deoarece structurile de bază ale perechiloralcaline şi ale limbajului sunt similare, nu a fost necesarădecodarea lor. Se pot simplu utiliza cuvinte şi propoziŃiiale limbajului uman! SubstanŃele de ADN viu vorreacŃiona întotdeauna la radiaŃiile laser ce au fostmodulate prin limbaj şi chiar la unde radio, dacă sefolosesc frecvenŃele audio corespunzătoare. Aceastaexplică de ce afirmaŃiile, sau hipnoza pot avea un efectatât de puternic asupra trupului uman. Este perfectnormal şi natural ca ADN-ul nostru să reacŃioneze lalimbaj. De exemplu, ei au transformat cu succesembrionul unei broaşte într-unul de salamandră, simpluprin transmiterea vibraŃiilor corespunzătoare informaŃiei.Aceasta reprezintă o incredibilă descoperire şi anume căprin simpla aplicare a unor frecvente audio şi alimbajului, se pot obŃine efecte de clonare, fără a maiutiliza procedeele clasice, având o mai mare influenŃă înformarea organismelor, decât procesele biochimice!Cercetătorii ruşi au aflat de asemenea că ADN-ul nostrupoate crea structuri invizibile în energia vacuumului dinspaŃiu, producând “găuri de vierme”. Acestea suntechivalentele microscopice ale aşa numitelor punŃiEinstein-Rosen, din vecinătatea găurilor negre, lăsate de 83
 • 84. stelele ce au ars. Ele reprezintă legături în formă detunele între arii ale universului total diferite, prin careinformaŃia poate fi transmisă în afara timpului şi aspaŃiului. ADN-ul atrage aceşti biŃi de informaŃie şi-itransmite conştiinŃei noastre. Acest proces dehipercomunicaŃie (telepatie, chanelling) este mult maieficace într-o stare de relaxare. Stressul, grijile, etc,blochează hipercomunicaŃia, iar informaŃia primită va fitotal distorsionată. În natură hipercomunicaŃia este prezentă de milioane deani. O dovadă a acesteia este viaŃa organizată a insectelor.De exemplu dacă regina furnicilor este separată decolonia ei, furnicile lucrătoare rămase, vor continua săconstruiască adăpostul conform planului. Dacă însăregina este ucisă, toată colonia îşi încetează lucrul,niciuna nemaiştiind ce să facă. Aceasta deoarece regina letransmite lucratoarelor planul de construcŃie, chiar şi cândeste departe, prin intermediul conştiinŃei de grup. Nucontează cât de departe este, atâta vreme cât este în viaŃă. La oameni hipercomunicaŃia este întâlnită mai ales cândcineva are acces la o informaŃie, care este în afaracunoştiinŃelor sale (bazei proprii de date). Aceasta estecunoscută ca inspiraŃie sau intuiŃie (de multe orimanifestându-se în stare de transă, sau hipnoză). De exemplu compozitorul italian Giuseppe Tartini avisat într-o noapte că un demon stătea la marginea patuluisău cântând la vioară. A doua zi dimineaŃă Tartini a fostapt să scrie piesa respectivă din memorie, numind-oSonata Diavolului. De-a lungul mai multor ani, un asistent medical învârstă de 42 de ani visa că era aşezat pe un CD-ROM deinformaŃii. DimineaŃa era capabil să-şi aminteascăinformaŃii incredibile din diverse domenii, de care nu 84
 • 85. avea habar. Matematicianul Srinivasa Ramanujan a venit cuformule matematice, în secolul al 19 lea, care erau atât deavansate încât ele sunt încă utilizate şi astăzi în calculelede fizică hiperdimensională. Întrebat cum a descoperitaceste formule, el a spus că le-a primit în vis de la zeiŃaNamakal. Efectele secundare, întâlnite adesea în hipercomunicaŃiadintre oameni, se manifestă sub formă de câmpurielectromagnetice, inexplicabile, în vecinătatea persoaneirespective..Aparatele electronice pot fi perturbate sau să-şi încetezefuncŃionarea timp de câteva ore, apoi când acest câmp sedisipează, aparatele funcŃionează din nou normal. Maiexact nu este vorba de un câmp electromagnetic, ci de un“câmp de unde de torsiune”, acesta fiind numele dat decercetătorii ruşi câmpului capabil de a crea găuri devierme.Richard Hoagland a raportat probleme similare cucomputerul său pe când efectua experimente la vortexulnatural din Ed Leedskalin, în Florida. Aceasta este ocolecŃie bizară de corali.După toate aparenŃele, la început oamenii erau capabili decomunicaŃie hiperdimensională (telepatică) şi trăiau ca oconştiinŃă de grup, pe măsura dezvoltării lor, aceasta fiinduitată. Aşadar ştim cu precizie că ADN-ul nostru poate inserasau lua date din reŃea şi stabili comunicaŃia cu alŃimembri ai reŃelei (conştiinŃele tuturor vieŃuitoarelor şioamenilor pot fi privite ca nişte computere racordate laInternet). Astfel fenomene ca vindecarea la distanŃă, sautelepatia, au putut fi explicate ştiinŃific, nemaifiindscience – fiction. 85
 • 86. Cercetătorii presupun că dacă oamenii, ca fiinŃeindividuale şi-ar recăpăta conştiinŃa de grup, ar aveaputeri asemănătoare zeilor. Se pare că umanitatea seîndreaptă spre această nouă etapa în evoluŃia sa. În general, vremea este greu de influenŃat de un singurindivid, însă acest lucru devine posibil unui grup deconştiinŃe. Când un mare număr de oameni se gândesc,sau meditează simultan la pace, violenŃa înregistreazăscăderi dramatice.Aparent ADN-ul este de asemenea un superconductororganic, care este capabil să lucreze la temperaturanormală a corpului, diferit faŃă de superconductoareleartificiale, care necesită temperaturi extrem de joasepentru a funcŃiona (-200 grade C). Toatesuperconductoarele sunt capabile de a stoca lumină(informaŃie), aceasta explicând cum ADN-ul depoziteazăo atât de mare cantitate de date. Mai este şi un alt fenomen legat de ADN şi găurile devierme. Normal aceste găuri de vierme, extrem de mici,sunt foarte instabile, fiind menŃinute numai pentru câtevafracŃiuni de secundă. În anumite condiŃii însă, ele se potstabiliza formând domenii de vacuum. În acesteformaŃiuni gravitaŃia se poate transforma în electricitate.Domeniile de vacuum sunt mingi iradiante de gaz ionizat,care conŃin cantităŃi mari de energie. S-a găsit că aceste domenii de vacuum emit unde dejoasă frecvenŃă, la fel ca cele emise de creierul uman şidin această cauză ele sunt capabile să reacŃioneze lagândurile noastre. MulŃi spiritualişti produc astfel demingi, sau coloane vizibile de lumină, în meditaŃie, carecauzează o senzaŃie plăcută. În anumite lucrări devindecare a planetei, astfel de efecte luminoase potapărea pe pelicula fotografică. Acest fenomen are 86
 • 87. legătură cu forŃele de gravitaŃie şi antigravitaŃie. Ele aparca găuri de vierme mult mai stabile în comunicaŃie cuenergii din afara propriului nostru spaŃiu şi timp. În trecutcei ce experimentau o astfel de hipercomunicaŃie erauconvinşi că s-au întâlnit cu un înger. Nu putem finiciodată siguri ce formă de conştiinŃă vom accesa cândfolosim hipercomunicaŃia. De asemenea sunt cunoscuteanomalii gravitaŃionale ale Pământului care contribuie laformarea domeniilor de vacuum. Moleculele de ADN sunt construite dintr-un singuratom aranjat în formă dublu helicoidală. Asta ar însemnacă oamenii de ştiinŃă ar putea confecŃionă un circuit decomputer pe un singur atom, în final rezultând un“computer cuantic”. Guvernele American şi Japonez aualocat mari sume de bani pentru cercetări în scopulconstruirii de computere cuantice. Ele vor funcŃiona deun miliard de ori mai rapid ca cele bazate pe cipurile desilicon şi practic nu consumă de loc energie! Şi se spunecă ele vor fi capabile de a EVOLUA pe măsură ceprocesează datele!!! Aceste computere folosesc principiulcunoscut în fizica cuantică de “dualismul undă particula”,adică proprietatea unei particule subatomice de a secomporta fie ca o particulă, fie ca o undă de energie, înfuncŃie de conştiinŃa observatorului. Acest efect de “flip-flop” între particulă şi undă, ar crea semnalele de “on” şi“off”, similare computerelor digitale. Deoarece “biŃii” acestor computere pot fi în cele douăstări simultan, ar putea rezolva multe soluŃii diferite înacelaşi timp. Şi spre surprinderea voastră vă informez cădeja s-a construit unul format din 16 “cubiŃi” (16 atomidiferiŃi care oscilează între cele două stări). Tot ceea ce ştiam anterior despre ADN se schimbă, înurma noilor studii, viaŃa fiind deci creată de acest câmp 87
 • 88. de ENERGIE UNIVERSALĂ, care esteINTELIGENTĂ!!! S-a mai constatat de asemenea că:1. Partea de 70% pasivă din ADN nu este pasivă de loc,ci foarte activă2. CondiŃiile normale din spaŃiul cosmic cauzeazăformarea spontană a helixurilor ADN-ului3. O bacterie crescută în spaŃiul cosmic este de 300 de orimai toxică decât cea crescută pe Pământ4. Un organism marin simplu, evoluează spontan înprezenŃa unei forme speciale de lumină Din ce în ce mai mulŃi cercetători avansează astăziideea unui Program Inteligent în creaŃia Universului. Seridică întrebarea dacă această evoluŃie a vieŃii are locliniar, sau în explozii, după care urmează milioane de anide stagnare? Paleontologul David Sepkoski a descoperitexistenŃa un ciclu de 26 de milioane de ani. La sfârşitulfiecărui ciclu are loc o explozie de noi specii. Aceastăconcluzie a tras-o din studiul a 36.000 de fosile marine.Concluzia este că cineva din umbră face jocurile în acestspectacol denumit viaŃă! Cineva pur şi simplu schimbăcodurile în ADN-uri pentru a forma noi specii, ele nuapar ca urmare a unui proces îndelungat de luptă pentruexistenŃă, cum greşit presupunea vechea teorie a luiDarwin!!!Şi acum să facem umătorul calcul. Ultima maremanifestare de noi specii a fost acum 65 de milioane deani şi conform ciclului lui Rhode de 62 milioane plus sauminus 3 milioane, înseamnă că ne aflăm în pragul unuinou salt în evoluŃie! Dacă este aşa putem vedea semne în 88
 • 89. schimbările factorilor exteriori ai Pământului? Iată un scurt sumar al unor date preluate de la NASA,referitoare la sistemul nostru solar:- Soarele înregistrează cea mai ridicată activitate din 1940încoace, comparativ cu ultimii 11.000 de ani- Mercur: s-au descoperit calote de gheaŃă neaşteptate,însoŃite de o intensificare a câmpului magnetic, pentru oaşa zisă “planetă moartă”- Venus şi-a crescut luminozitatea cu 2500% şi a suferitschimbări atmosferice substanŃiale în mai puŃin de 30 deani- Pământul înregistrează schimbări climatice (încălzire) şigeofizice evidente.- Marte are şi ea o încălzire globală, furtuni puternice şidispariŃii de calote glaciare polare.- Jupiter: încălzire foarte puternică şi o creştere aluminozităŃii norilor de plasmă cu peste 200%- Saturn în ultimii 20 de ani, a suferit o abruptădescreştere în viteza de rotaŃie şi o creştere a radiaŃiilor Xla ecuator- Uranus: foarte mari modificări în luminozitate şi ocreştere a activităŃii norilor- Neptun: o creştere cu 40% a luminozităŃii atmosferice- Pluto: creşterea cu 300% a presiunii atmosferice, deşi seîndepărtează de Soare 89
 • 90. În 6,2 milioane de ani fiecare planetă şi sateliŃii dinsistemul nostru solar face un număr par de rotaŃii derevoluŃie şi ajung în perfectă aliniere. Aceasta se vaîntâmpla la 21 decembrie 2012! (6,2 este o armonică aciclului de 62 milioane de ani descoperit de Rohde).Se observă că tot mai multă energie vine spre planeteledin sistemul nostru solar, determinându-le să devină totmai strălucitoare, mai fierbinŃi şi crescându-şi câmpulmagnetic. Acelaşi flux crescut de energie intră deasemenea şi în trupurile noastre!!! Dacă această energiear fi fost “moartă” aceasta nu ar fi însemnat mare lucru,dar este evident că ea este vie şi este inteligentă! Caurmare, fiecare persoană de pe planetă este supusă la oîncărcare (activare a ADN-ului) care va avea ca efect unsalt în evoluŃia umanităŃii!lk;oioioipoipooipoiipoip AcesAceste transformări energetice ale planetei pot ficauza creşterii numărului de raportări de fenomeneparanormale, din ultimii ani. Este de asemenea cauzaposibilă a creşterilor tensiunilor din lumea politicăeconomică, religioasă şi socială. Orice discuŃie raŃionalădespre anul 2012 ar fi incompletă explorând doarschimbările prin care trece Pământul şi îmbrăŃişând ideeacă ne îndreptăm spre Apocalipsă.Cu aceste noi informaŃiidespre ADN se pare că se petrec mult mai multe decâtne-am putea imagina. Adică există SPERANłĂ!!! 90
 • 91. 2.25 Tehnologii Secrete şi PorŃi Stelare Nenumărate secrete au fost şi sunt ascunse oamenilorde rând. Iată coperta din “Un Adevăr Incomod”, al lui AlGore, comparată cu ceea ce se întâmplă la nivel degalaxie.Este acesta un mesaj ascuns pe care fostul vicepreşedintede la Casa Albă îl dă omenirii, cu privire la ceea ce vaurma? Se referă el la schimbările climaterice, ce au loc lanivelul tuturor planetelor din sistemul solar, pe măsură cene deplasăm în galaxie, către o zonă cu densitateenergetică mult mai ridicată? Fizica actuală face apel din ce în ce mai mult lageometria sacră, arătând că universul are forma unuidodecagon, asemănător unei mingi de fotbal. NenumărateformaŃiuni geometrice, ce apar peste noapte în lanurile de 91
 • 92. grâu, mesaje codate de la fiinŃe inteligente superioare, neprezintă desene ce arată clar modul cum apar acestegeometrii, în funcŃie de vibraŃie şi cum ADN-ul uman seva modifica de la două la douăsprezece spirale. 92
 • 93. Richard Hoagland a demonstrat cum în toate planeteleexistă o structură de dublu tetraedru, ca expresie avibraŃiilor îngheŃate. Această structură nu este prezentănumai la Pământ, ci de exemplu, e în concordanŃă cuaranjarea petelor roşii ale lui Jupiter, cu zona întunecatăde pe Neptun, sau cu lanŃul vulcanic de pe Marte. În afara realităŃii noastre există o alta, paralelă, în carespaŃiul şi timpul se inversează. Aceasta explică toateenigmele din fizica cuantică. O particulă aflată înrealitatea noastră, denumită spaŃiu - timp, este fixă întimp, putându-se deplasa doar în spaŃiu. În lumea inversă,denumită timp-spaŃiu, ea este fixă în spaŃiu, dar se poatedeplasa în timp. Un experiment recent a arătat cum omoleculă formată din 60 de atomi de carbon, având olăŃime de 1 nanometru, după reflexia de un perete, cu ogrosime de 100 nanometri, se transformă din solid înenergie pură. Materia pur şi simplu dispare! ADN-ul esteo moleculă asemănătoare, care desfăşurată ar avealungimea de peste un metru şi jumătate şi care se poatedescompune în energie pură. Aceasta explică foarte bineprincipiul nonlocalităŃii din fizica cuantică. Un experiment interesant a fost făcut de cercetătorul rusKaznecheyev, care a trecut printr-un ecran radiaŃia uneiculturi de celule infectate, la una sănătoasă. Când atrecut-o prin sticlă, nimic deosebit nu s-a întâmplat, însăcând a transferat-o prin cuarŃ, boala s-a transmis lacultura sănătoasă. Viruşii, după cum se ştie au formegeometrice şi în urma impactului cu cuarŃul s-autransformat în unde, ajungând la cultura sănătoasă. Fizicianul Dewey Larson a demonstrat că timpul esteun domeniu tridimensional, existând un alt tărâm, unde 93
 • 94. timpul este extins. Einstein a lansat idea de spaŃiu-timpcontinuum, presupunând că gravitaŃia apare ca urmare aafundării planetelor în această reŃea, curbând-o. Decinumai reŃeaua aceasta şi ceea ce este deasupra reprezintălumea în care trăim. Ce este însă dedesubt? Pentru aajunge dincolo este necesar să facem o gaură de vierme.Putem face analogia cu un măr, sau un torus, unde îninterior se află realitatea spaŃiu-timp, iar în exterior timp-spaŃiu. În spaŃiu-timp avem 3 dimensiuni ale spaŃiului şiuna a timpului, de aceea ne putem deplasa în spaŃiu, încele 3 direcŃii, însă suntem fixaŃi în timp, în care nu neputem deplasa, decât liniar, curgerea sa fiind asemeneaunui rău. Pe de altă parte, în timp-spaŃiu ne putem mişcaîn 3 dimensiuni ale timpului. Acesta este tărâmul viselor,planul astral, al experienŃelor paranormale, prin care sepoate vedea viitorul şi trecutul. Însă pentru a ajunge înacest tărâm avem nevoie de o poartă stelară. Pământulare propriile sale porŃi stelare naturale, prin intermediulcărora se poate călători în timp. Acesta a fost motivul realal construirii monumentelor megalitice, cum ar fi cel dela Stonehenge, sau al piramidelor, în nici un caz ca loc deveci pentru un rege megaloman, cum încă mai cred unii. În cartea sa “Cum Să Ne Activăm PercepŃiaExtrasenzorială”, Harold Sherman prezintă povesteaprieteniei sale cu Watkins. În timp ce acesta din urmăefectua o expediŃie în Antarctica, cei doi au menŃinut uncontact telepatic. După moartea lui Watkins, s-aconstatat, prin citirea jurnalului său, că experienŃele şidurerile fizice erau transmise prietenului său. Chiar şidupă moartea sa, Watkins a intrat în contact telepatic cuSherman, spunându-i că totul se vede ca nişte sfereconcentrice, iar pentru a comunica, a trebuit să găseascăun canal, ceea ce nu a fost tocmai uşor. I-a povestit 94
 • 95. despre chakre, că reprezintă diferite nivele ale sufletului,unde se petrec toate procesele conştiente. Procesul deridicare a energiei kundalini face ca aceste chakre săcolapseze, în sfere concentrice, cu centrul în centrulcreierului. Tot ce se întâmplă, se întâmplă în interiorulacestor sfere. Însă în centrul creierului se afla glanda pineală, ce areforma unui con de brad. Vechile culturi se pare că aveau un respect deosebitpentru ea, căci o întâlnim în nenumărate texte, picturi şimonumente. Sumerienii au făcut desene oamenilorAnunaki, care aveau în vârful coifurilor această formă, decon de brad. Osiris, zeul lumii subterane, din mitologiaEgipteană, este prezentat arătând cum energia kundalini 95
 • 96. se urcă spre glanda pineala, punctul de întâlnire al tuturorenergiilor. Când toate chakrele se mută în jurul capului, având încentru glanda pineală, putem avea acces la celălalt tărâm.Zeul babilonian Thamus tine în mâna sa un con. În Hinduism, zeiŃa distrugerii, Shiva are părul coafat caun con, având încolăcit în jurul gâtului un şarpe şidesenul celui de al 3 lea ochi, în mijlocul frunŃii. 96
 • 97. Zeul vinului, Bachus, este reprezentat Ńinând în mânăun sceptru ce are în vârf un con. Alcoolul nu a fostdenumit întâmplător şi spirt, ci ca fiind legat de spirit,pentru că el are capacitatea de a deschide glanda pineală.Dionisus portarul lumii de dincolo, are în vârful lăncii totun con. În Matei 6.22 Isus spune: “Luminătorul trupuluieste ochiul (atenŃie ochiul, adică al 3 lea ochi, nu ochii).Dacă va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat.” CredeŃi că toate acestea sunt simple întâmplări şi cei încauză nu ştiau ce fac? Dacă încă vă mai îndoiŃi, iată încăceva care ar trebui să vă dea foarte serios de gândit! ÎnpiaŃa Vaticanului, în zona denumită Curtea Conului, ceamai mare statuie are forma unui con de brad. Lângă ea seaflă un sarcofag deschis, asemenea celui din CameraRegilor din marea piramidă. Se ştie că acesta estesimbolul dispariŃiei morŃii şi a tranziŃiei către viaŃaspirituală. Şi asta nu e totul. Lângă acestea se află un leuasemănător Sfinxului din Egipt, având la baza inscripŃii 97
 • 98. cuneiforme. Care să fie oare legătura dintre creştinism şivechii egipteni? 98
 • 99. Şi neaşteptat, iată că însuşi papa are în vârful sceptruluisău, bineînŃeles un con de brad!Desigur este deja prea mult ca toate acestea să fie simplecoincidenŃe. Este clar că ele reflectă vechi cunoştinŃe,Ńinute în secret, cu străşnicie de-a lungul mileniilor,departe de cei mulŃi. Trezirea glandei pineale are efecte extraordinare asupraexpandării conştiinŃei şi deschide accesul la toatecunoştiinŃele universale. Această glandă se activeazădupă ce nu mai este bombardată de fotonii trimişi deochi, deci în prezenŃa întunericului. Ea emite apoimelatonină, o substanŃă care calmează sistemul nervos,înainte de culcare. Stările de somn şi visare sunt similarecu cea de meditaŃie, transă, hipnoză, sau experienŃemistice. Dimetriltriptamina (DMT) este o altă substanŃăpe care glanda pineală o secretă, dând un ultim impuls învederea deschiderii porŃii spirituale. Această substanŃăeste aceeaşi cu cea folosită în poŃiunile şamanilor, fiindextrasă din plante ca, yopo, sau ayahuasca, în scopul de aface experienŃe de dilatare a timpului, călătorii în timp,călătorii în tărâmuri paranormale, întâlniri cu fiinŃe 99
 • 100. spirituale, etc. În interiorul său, glanda pineală esteumplută cu apă, care în timp se calcifiază, datorită dieteigreşite, fluorului din pasta de dinŃi, fluoritei din apă, saubăuturilor carbogazoase. Simbolismul din Biblie, referitorla semnul fiarei, situat pe frunte (punctul negru),reprezintă situaŃia când eşti prizonier în lumea materială,fără a avea acces la cea spirituală, adică trăieşti înîntuneric, cum este cazul majorităŃii oamenilor de pePământ. Structura interioară a glandei este similară cu aretinei ochilor, de aceea ea a fost denumită al 3 lea ochi,sau ochiul spiritual. Ea lucrează asemenea unuitelevizor, furnizând imagini şi sunete, alimentate deimaginaŃie. De aceea, atunci când închidem ochii încămai putem vedea imagini, sau avem capacitatea de avizualiza conştient, folosindu-ne ochiul minŃii. Desigur,nu tot ce apare în creier este din cauza glandei pineale,doar când călătoreşti în timp, când ai vise, aceastafăcându-se prin interfaŃa dintre cele două lumi. În absenŃaluminii, în jurul glandei pineale se formează un scutelectromagnetic, care are rolul de a o izola de toateradiaŃiile exterioare, din spaŃiu-timp, în scopul de arecepŃiona informaŃii din timp-spaŃiu. Înăuntrul său, seformează mici molecule de microclusteri, care setransformă în unde, permiŃând percepŃia. Nu întâmplătorglanda pineală are cea mai mare concentraŃie de sângedin corp, ci pentru că are nevoie de multă energie, pentrua se activa. În scopul de a-i uşura deschiderea trebuie sădevenim conştienŃi şi să ne acceptăm în totalitate,considerându-ne fiinŃe divine. SubstanŃe ca LSD sauDMT, au capacitatea de a o deschide forŃat şi de a-iaccelera funcŃionarea, însă câteodată, pot duce la blocareaei, apărând dereglări. HalucinaŃiile apar ca urmare a lipseide somn, când melatonina este secretată în timp ce eşti 100
 • 101. treaz. Aceasta se întâmplă în cazul bolnavilor deschizofrenie. Glanda pineală trebuie privită deci ca fiindo poartă hiperdimensională naturală. Studiul timpanului urechii, a arătat că poziŃia acestuiaeste în unghi. După modelul său a fost realizat unmicrofon tridimensional, apoi sunetul a fost redat îndifuzoare holografice, obŃinându-se un sunet holografic,similar cu o hologramă din lumină. Lobii urechii auunghiurile egale cu cele ale marii piramide din Egipt,după care se poate forma un tetraedru regulat, care atuncicând stăm aşezaŃi cu faŃa în sus, are în centrul său, cecredeŃi? Glanda pineală. Nu-i aşa că natura este mai inteligentă decât cea maifantastică imaginaŃie omenească? Şi ca o consecinŃă a acestei structuri geometrice, ce seformează la nivelul creierului, putem înŃelege în sfârşitmesajul ascuns, de secole, în simbolul de pe spatele 101
 • 102. bancnotei de un dolar şi anume ochiul din piramidă. Desigur, acuma ne punem întrebarea dacă şi cum amputea realiza un dispozitiv, bazat pe acest principiu? Saudacă s-a realizat deja? În principal am avea nevoie de unrecipient umplut cu apă pură, un sistem capabil de arealiza scutul electromagnetic şi un mecanism pentru a îlacorda, apoi maşina timpului ar fi pregătită pentrucălătorii în lumile din timp-spaŃiu. Ca metodă de a preluaimaginile ar putea fi folosirea unui gaz ionizat, bazat peprincipiul ecranului TV. Nenumărate surse de informare credibile ne spun căguvernul American a realizat de mult acest tip de vehiculstelar. Dezvăluiri ascunse s-au făcut mai ales prinintermediul filmelor, aşa zise ştiinŃifico-fantastice, care înrealitate au avut scopul de a pregăti conştiinŃa umanităŃii,pentru etapa următoare a evoluŃiei sale, în care acestetehnologii vor fi la ordinea zilei. Un exemplu este filmulContact, în care omenirea, intrând în comunicaŃie cu ocivilizaŃie din constelaŃia Vega, primeşte planul defabricare a unei astfel de maşini, care este apoi realizatăşi testată. 102
 • 103. Se poate observa cum părŃile componente sunt, rezervorulşi inelele care, prin rotire cu o viteză foarte mare, creeazăscutul electromagnetic. În epava navei prăbuşite la Roswell, în 1947, s-a găsitun cub capabil de a se deschide şi a arăta viitorul. El afost denumit looking glass, fiind utilizat printre altele,pentru a falsifica alegerile prezidenŃiale din anii 2000 şi2004, ale lui George Bush. Biologul american Dan Burish a făcut dezvăluirisenzaŃionale despre proiectul Majestic, în care timp de10 ani a făcut studii secrete în microbiologie, în Aria 51,împreună cu o rasă de extratereştri, venită din viitor, carefiind originară de pe Pământ, a suferit nişte dereglărigenetice, ca urmare a unor cataclisme ce au avut loc înanul 2012. El a refăcut genetic sămânŃa originară, ce astat la baza vieŃii pe Pământ şi a observat cum se poatecrea şi modifica ADN-ul cu ajutorul vibraŃiilor. FilmulThe Last Mimzy este o dezvăluire ascunsă a tehnologieilooking glas şi a proiectului Majestic 12. Este vorba de 103
 • 104. doi copii care găsesc un cub venit din viitor, cu scopul dea lua o mostră de ADN, în vederea salvării acelei rase. Înfinalul filmului cubul crează o gaură de vierme, necesarăcălătoriei în timp. În decembrie 2006, însă, toate aceste tehnologii decitire a viitorului, au fost dezactivate, deoarece se pare căele pot influenŃa negativ transformările ce vor avea loc înanul 2012 şi mai ales este vorba de inversarea axeipolilor. Un lucru foarte interesant apărea atunci cândajungeau la anul 2012; totul devenea alb şi nu eraucapabili să mai vadă nimic. Totodată apărea o succesiunede viitoruri paralele, greu de descifrat chiar şi pecalculator. Dacă observatorul avea gânduri catastrofice,atunci vedea catastrofe şi distrugerea Pământului. Astfelau înŃeles că viitorul nu poate fi prevăzut cu adevărat cunici un fel de dispozitiv, căci el este în continuătransformare, în funcŃie de gândurile şi emoŃiileoamenilor. De aceea vreau să subliniez, foarte clar, pentru toatălumea, că tot acest bombardament de profeŃii catastrofice,începând cu cele din Biblie şi continuând cu cele ale luiNostradamus, babei Vanga şi multe altele, care suntastăzi la modă, nu trebuiesc luate în consideraŃie! Fiecaredin aceşti profeŃi a văzut doar o probabilitate a viitorului,care a fost influenŃată de diverse polarităŃi ale conştiinŃeiuniversale şi umane şi interpretată de propria mintelogica, în funcŃie de gradul său de înŃelegere. Cum se vorpetrece lucrurile cu adevărat nimeni nu poate spune cuprecizie. Viitorul se scrie de către noi în fiecare momentşi depinde de noi dacă vom experimenta catastrofenaturale, războaie, sau vom face o tranziŃie calmă,liniştită spre Noua Lume. 104
 • 105. Dintr-o altă epava a unei nave extraterestre, în timpulcelui de al doilea război mondial, au fost recuperatescaunul de pilotaj şi ecranul de proiecŃie. Rezultatul a fostde-a dreptul uimitor şi anume, persoanei aşezate în acestscaun, i se amplificau gândurile, transformându-le înrealitate şi era capabilă de a vedea în timp şi spaŃiu. ElfuncŃionează ca o interfaŃă a conştiinŃei, asemănător cu unamplificator psihic şi era folosit în scopul propulsăriinavei prin puterea mentală. A fost denumit scaunulMontauk. Şi iarăşi prin filme s-a dezvăluit existenŃa acesteitehnologii superavansate. În filmul Stargate colonelulOneal foloseşte scaunul străbunilor, în care putereamentală îi este amplificată, fiind capabil să îndepărtezeflota inamică, aruncând asupra ei globuri de foc. În filmulMinority Report, oameni, având puteri paranormale,aşezaŃi în scaune plutitoare, îi transmiteau lui Tom Cruiseimaginile pe un ecran gazos. În filmul XMen, se foloseşteun astfel de scaun pentru a-i depista pe mutanŃii dispăruŃi.În Total Recall, Arnold Schwartzeneger utilizează şi el unscaun miraculos, pentru a călători pe Marte. Cercetările făcute în viitor cu acest scaun au găsit că,după 21 decembrie 2012, graficul nu mai are formasinusoidală, ci devine o linie dreaptă. SubiecŃii simŃeau înacel punct, un baraj energetic, pe care nu erau capabili săîl treacă, fiind respinşi cu brutalitate. În acelaşi timp însăexperimentau o expandare bruscă a conştiinŃei, până lanivelul cosmic, în care nu mai există nici timp nici spaŃiu,putând fi orice, o galaxie, sau un atom şi având acces latoate cunoştiinŃele universale. Ciudat nu-i aşa? Tehnologia PorŃii Stelare, asemănătoare cu cea dinfilmul Stargate SG1, a fost realizată, după modelul celeirămase de la Atlantida, însă ulterior a fost îngropată sub 105
 • 106. gheaŃa din Antarctica, pentru a nu permite unor entităŃinegative să distrugă Pământul. O altă realizare tehnologică secretă este Jump Room,în care cel ce intră se trezeşte instantaneu pe Marte, undede altfel a fost realizată o bază, pentru evacuare, în caz decataclisme. Cercetătorul rus Serghey Smeliakov, a avut ideea de adiviza spirala timpului din calendarul Mayaşilor, lanumărul de aur (1,618) care, după cum am mai spuseste prezent peste tot în natură, în creşterea şi dezvoltareaorganismelor, precum şi a galaxiilor. El a văzut că înpunctele de diviziune au avut loc mari transformăriistorice în evoluŃia umanităŃii, cum ar fi ridicări sauprăbuşiri de mari imperii, războaie, etc. Cu cât neapropiem de anul 2012 succesiunea acestor puncte criticese accelerează, fiind unul în 2009, câteva în 2010, apoivor avea loc la intervale de o lună, o săptămână, iar înultimul an în fiecare zi! EvoluŃia nefiind un proces liniar, ci unul exponenŃial, înultima etapă va avea loc un salt brusc, care practic ne vapropulsa pe o altă treaptă de existenŃă, dezvoltându-netoate abilităŃile paranormale adormite. Practic, Pământulva trece printr-o poartă stelară şi va intra în timp-spaŃiu, având o nouă vibraŃie.2.26 ŞtiinŃe Vechi Toate informaŃiile şi teoriile ştiinŃifice, prezentateanterior, deşi par a fi noi, nu sunt deloc. Acestea au fostcunoscute de zeci de mii de ani, păstrându-se cu maregrijă, în secret, în cercuri restrânse, esoterice. Ele stau labaza cunoştiinŃelor societăŃilor secrete şi cu diverse grade 106
 • 107. de distorsiune, se întâlnesc chiar şi în principiilereligiilor. Un lucru este însă clar, acest model al realităŃii,este deosebit de elegant, cum de altfel şi trebuie să fie,având în vedere nivelul extraordinar de inteligenŃă alCreatorului. Deşi este simplu de înŃeles, ca principiigenerale, extinderea sa la infinit îi dă o complexitateaproape imposibil de imaginat pentru o minte omenească.Însă, ceea ce este cel mai important, explică toateenigmele şi toate blocajele, cu care s-a confruntat ştiinŃa,secole de-a rândul. Pentru început să vedem cum se regăsesc acesteconcepte în unele din ideile principale ale vechilor religiiexistente pe planetă. Creştinismul, deşi divizat în foarte multe subramuri şisecte, are însă câteva concepte comune şi anume: - Creatorul (Dumnezeu) este spirit - După moarte spiritul omului îşi continuă existenŃa undeva în ÎmpărăŃia Cerului - Admite existenŃa altor lumi şi a unor fiinŃe mai evoluate ( îngeri, arhangheli, diavoli, etc.) - Isus s-a incarnat pe Pământ din spiritul Creatorului şi a demonstrat că legile fizice pot fi încălcate - Isus însuşi a spus că şi noi vom putea face minuni ca şi el, dacă vom avea credinŃă (în noi) - Tot Isus a spus că toŃi suntem fiii Creatorului şi suntem UNA Islamismul: - Există un singur Creator al universului (Allah) 107
 • 108. - Legătura între Creator şi oameni este făcută prin intermediul îngerilor- Creatorul a vorbit oamenilor prin profeŃi (prin chanelling)- După moarte sufletul merge în alte lumi pur spirituale (energetice)Hinduismul:- Există un Creator, mai marele tuturor, însă în trecut, diverşi zei (extratereştri) au trăit pe Pământ, printre oameni- Sufletele se reîncarnează şi de fiecare dată acumulează o datorie (karma)- Prin anumite practici şi autodisciplină se poate atinge starea de iluminare (conştiinŃa intra în contact cu baza de date universală), în care toate adevărurile pot fi cunoscute- Nirvana este Ńelul hinduiştilor, în care sufletul se eliberează de ciclurile reîncarnărilor (trecerea într- un plan mai înalt de existenŃă, prin evoluŃie spirituală)Budismul:- Crede în ciclul de reîncarnare al sufletelor- Prin practici de meditaŃie, autodisciplină şi privaŃiuni, se poate atinge o stare a conştiinŃei în care omul se eliberează de suferinŃa lumii fizice şi a trupului- ViaŃa este ca o călătorie- Moartea este reîntoarcerea şi nu sfârşitul 108
 • 109. Iudaismul:- Crede în existenŃa unui singur Creator care nu este material- Crede în existenŃa unui moment în timp în care cei morŃi vor învia şi vor avea viaŃă veşnică (trecerea într-un alt plan de existenŃă- Sufletele au libertatea de a alege între bine şi rău Misticismul este prezent ca o ramură mai avansată areligiilor de bază, în care se pune accent peexperimentarea Divinului, prin care se poate cunoaşteadevărul şi deveni iluminat. Iată conceptele cătorvadintre ele:Kabbalah (Iudaism):- Creatorul este lumină- PărŃi desprinse din Creator au continuat procesul de creaŃie la scară mai redusă- Creatorul este una cu creaŃia sa !Sufismul (Islamism):- Prin purificare şi stăpânirea ego-ului se poate ajunge la înŃelegerea a cine este Creatorul- Conceptul central este dragostea, ca o proiecŃie a Creatorului- Toate fenomenele sunt manifestarea unei singure realităŃi 109
 • 110. Misticismul Creştin: - Adevărurile spirituale nu pot fi înŃelese prin gândirea logică, ci prin experienŃe - Creatorul nu trebuie căutat în afară, El este în interiorul fiecăruia! - Practicile spirituale, mai ales meditaŃia, eliberează spiritul şi-l apropie de Creator - ExperienŃele spirituale sunt atât de complexe, încât nu pot fi explicate în cuvinte Vedanta (Hinduism): - Natura omului este divină - Scopul vieŃii omului este de a realiza că este fiinŃă divină - Adevărata noastră identitate este pură, luminoasă, nemuritoare şi liberă - łelul practicilor este de a atinge conştiinŃa cosmică Indienii nativi din America de Nord şi de Sud: - Toată viaŃa este sfântă;. pământul este viu - Totul în natură are spirit şi există gardieni spirituali, ce asistă evoluŃia - Şamanii (vracii), prin anumite ritualuri şi ingerarea unor plante psihedelice, pot lua legătura cu spiritele, demonstrând puteri supranaturale Vedem deci o mare diversitate de concepte prezente peplanetă, unele foarte diferite de altele, fiecare crezând căel ştie adevărata cale spre Dumnezeu şi că celelalte sunt 110
 • 111. rele. De multe ori, de-a lungul istoriei, s-a ajuns pană lacrime şi războaie, cu scopul de a impune altora anumiteidei, sau căi religioase. Aceasta se datorează diferitelornivele de cunoaştere la care au ajuns diversele culturi, înfuncŃie de accesul lor la informaŃie şi de cine au fost ceicare le-au furnizat-o. Desigur, existenŃa unui număr atâtde mare de religii şi secte este un nonsens, ocaracteristică a Epocii Necunoaşterii. Este timpul să nematurizăm şi să înŃelegem că Dumnezeu este unulsingur şi că El este cu mult deasupra religiilor noastrecopilăreşti şi distorsionate. Toate separaŃiile acestea suntfalse, în fapt ar trebui să existe doar o singură religie, osingură spiritualitate, aceea a ADEVĂRULUI, aDRAGOSTEI şi a UNITĂłII, separarea ei de ştiinŃăfiind o altă ILUZIE, în care, din păcate, se lasă păcălităîncă o mare parte din omenire. Cele mai înalte cunoştiinŃe au existat în Asia (India,Tibet) şi în America (indienii nativi). În Europaregimurile politice dictatoriale şi mai ales influenŃasocietăŃilor secrete oculte, au impus o religie extrem dedeformată, distorsionând si falsificând adevărateleînvăŃături ale lui Isus! Vom vedea mai incolo de altfel,care a fost scopul si mecanismul care a stat la bazaînfiinŃării religiilor. Desigur cu toŃii am auzit despre ştiinŃa veche denumităAstrologie. A devenit un obicei monden să ne consultămsăptămânal, sau chiar zilnic horoscopul, în dorinŃa de a ştice ne aşteaptă şi dacă ne vor zâmbi sorŃii norocului.Această ştiinŃă, ca de altfel toate informaŃiile vechi, s-apăstrat de la civilizaŃia Atlantidei, care era deosebit deavansată, în comparaŃie cu a noastră, cunoscând şiutilizând energiile ascunse ale universului, ce stau în 111
 • 112. spatele creaŃiei. Totul fiind perfect programat, înainte dea se încarna, sufletul îşi alege nu numai conjuncturavieŃii, locul de naştere, părinŃii, etc, dar şi conjuncturacorpurilor cereşti, care va pune o amprentă netă asupratemperamentului şi caracterului individului. Să neamintim că totul este energie interconectată, într-unsingur sistem, deci aranjamentul aştrilor este asemeneaunei matrici energetice şi ca atare determină influenŃelecorespunzătoare. De aici şi apariŃia horoscopului, caredesigur are o explicaŃie fizică, căci aceste corpuri cereştise deplasează permanent şi îşi schimbă aranjamenteleenergetice. AtenŃie însă să nu cădeŃi în capcana acestui obicei, încare să vă încredeŃi fanatic!!! Nu uitaŃi că totuşi aveŃi înfiecare moment posibilitatea de a alege CONŞTIENT,cel puŃin între BINE şi RĂU, şi asta prin interpretareamentală pe care o daŃi evenimentelor. Energia noastră(gândurile, emoŃiile) este CREATOARE, deci sfatulmeu este să gândiŃi tot timpul pozitiv şi că aveŃi în fiecaremoment şansa maximă de a vă realiza obiectiveledorite!!! LăsaŃi aştrii să-şi facă treaba lor. OricumexperienŃele deja programate nu le veŃi putea evita! Foarte multă lume a auzit despre Yoga, dar în generalaceasta este confundată cu un sistem de exerciŃii fizice şide respiraŃie. În fapt este vorba de o întreagă filozofiedespre viaŃă şi univers, iar după aceste două etapepremergătoare, se trece la exerciŃii de meditaŃie şiexperienŃe în afara corpului, mai apoi de control afuncŃiilor vitale, putându-se provoca şi controla moarteaclinică. Filozofia Yoga recunoaşte că omul este “fiinŃă delumină” ca şi Creatorul şi prin antrenamente încearcă sărealizeze uniunea cu El şi starea de iluminare. Trupul 112
 • 113. fiind pur energetic, nu material, este conectat cu energiauniversală, prin centrii energetici (chackre), caretrebuiesc activaŃi. De asemenea, se înŃelege că în tot şi întoate există două forŃe complementare, necesare vieŃii, şianume masculin (yang) şi feminin (yin). Vă mai amintiŃică undele de torsiune fiind tridimensionale, au douăcomponente, una care îi dă direcŃia şi alta care-i daucaracteristicile? Acestea sunt cele două laturi ale sale. O străveche practică asiatică foloseşte cristalele înscopul vindecării şi a evoluŃiei spirituale. Ea se bazeazăpe faptul că fiecare cristal are o vibraŃie energeticăproprie, care aflat în preajma aurei umane o influenŃează,ajutând la alinierea şi balansarea acesteia şi a centrilorenergetici. Cristalele sunt materie organică, nici decumanorganică cum susŃine biologia clasică, ele sunt vii, fiindde o mare complexitate şi o mare paletă coloristică. Vechile scripturi Vedic (India), dau extraordinar demulte informaŃii corecte despre creaŃie şi univers. Înviziunea acesteia, toată creaŃia a apărut dintr-o respiraŃieenergetică a unicului Creator (Brahman). El a realizat maiîntâi 5 nivele de vibraŃie, care mai apoi s-au expandat în7, prin apariŃia polarităŃilor (plus şi minus), la două dintreele. Tot ceea ce există, este asemănat cu un ocean deenergie, pe care o denumeşte prana. Sistemul nostrusolar este umplut până la refuz cu prana, iar acest oceanmişcă corpurile cereşti. Tot oceanul de prana reprezintă oimagine completă a unui organism viu. Clarvăzătorii din vechime, au făcut experienŃe în afaratrupului, relatând că au văzut cum arată unitatea deconştiinŃă galactică a creaŃiei şi au denumit-o “CopaculLumii”. Multe dintre aceste legende spun că ajungând la 113
 • 114. trunchi şi căŃărându-te în copac, vei avea experienŃemistice foarte puternice. "Copacul Lumii" reprezintă de asemena ierarhia creaŃieipe diferitele nivele de conştiinŃă, incepând cu viaŃaanorganică şi continuând cu cea organică, anumeplantele, animalele şi omul. După aceea se pot vedeafiinŃele inteligente superioare, iar deasupra tuturorCreatorul. 114
 • 115. În imaginea de mai sus se poate observa clar că estevorba de sfere înscrise în sfere, precum şi două zoneconice, atât în nord cât şi în sud, cu sensul către centru.După cum este uşor de observat, această reprezentare nueste nimic altceva decât cea a unui torus, forma de bază aunităŃilor de conştiinŃă!!! Creatorul, situat în partea desus, radiază 6 linii, ce arată ca o mişcare de vortex. Anticii hinduşi şi scandinavi, credeau cămacrocosmosul, sau marele univers este asemenea unuicopac divin, crescând dintr-o singură sămânŃă în spaŃiu.Grecii, Perşii, Chaldeenii şi Japonezii, au legende cedescriu axa copacului, în jurul căreia se roteşte Pământul.Kabbala aseamănă creaŃia cu un copac, ce are rădăcinileîn realitatea spiritului şi ramurile deasupra Pământului.Copacul vieŃii Scandinavian are pe ramurile sale 9 sfere,sau lumi, pe care Egiptenii le-au simbolizat prin 9stamine de avocado. Toate acestea sunt închise în cea dea zecea sferă, sau oul cosmic. Geometria Sacră poate fi urmărită de-a lungultimpului înapoi la Grecii antici, Egipt şi Atlantizi. Ea afost foarte bine păstrată, în cercuri restrânse. Acestegeometrii au fost aplicate în construcŃia marilor piramide,a templelor greceşti, cele ale Cavalerilor Templieri, alemasonilor, etc. În învăŃăturile vechi despre geometriasacră, se credea că această creaŃie, a tot ce este în univers,poate fi descrisă prin forme geometrice. În vremeaEgiptului antic existau două şcoli secrete, una eradenumită Ochiul Stâng a lui Horus, care studia principiilefeminine ale creaŃiei, de dragoste şi compasiune. Cealaltă,Ochiul Drept a lui Horus, preda principiile inteligenŃeimasculine ale creaŃiei, de forŃă şi logică. Simbolul ordinului Masonic este un echer şi uncompas, cele două instrumente necesare pentru a desena 115
 • 116. figurile geometriei sacre. CreaŃia este foarte bine exprimată simbolic, în FloareaVieŃii. La început Creatorul a creat din nimic o singurăsferă centrală, apoi o altă sferă care se intersectează cuprima şi de-a lungul a celor 7 zile de creaŃie, alte sfere, cucentrul în interiorul celei precedente. Dacă colorăm cecurile ce înconjoară intersecŃiile, vomobŃine Fructul VieŃii.Cercurile colorate cu forme rotunde, sunt denumite formefeminine, deoarece sunt rotunjite. Dacă unim cu liniitoate centrele sferelor obŃinem, partea masculină, cuforme rigide. Figura astfel obŃinută se numeşte Cubul luiMetatron. 116
 • 117. Filozoful Plato a descris aceasta cu 400 de ani înainteaerei noastre. Toate Solidele Platonice pot fi regăsite înacesta figură. O altă figură (simbol) care derivă dinFloarea VieŃii este Copacul VieŃii, care reprezintăsubiectul central în Kabbala, în care prin evoluŃie seînaintează prin toate aceste puncte. Poza de mai sus este celebra reprezentare a OmuluiVitruvian, a lui Leonardo da Vinci. Ea arată că trupulomenesc se înscrie într-un pătrat, sau într-un cerc, dupăcum acesta îşi poziŃionează mâinile. CircumferinŃapătratului este egală cu cea a cercului. Cercul micreprezintă Luna, iar cercul mare Soarele. Raportuldiametrelor celor două cercuri este egal cu cel dintrediametrele Lunii şi Soarelui. Triunghiul are exactproporŃiile marii piramide a lui Kheops, având unghiulbazei de 51 grade şi 51 minute. Întâmplare? Nicidecum. Atât egiptenii cât şi grecii anticiştiau mult mai multe despre fizica universului decât ştim 117
 • 118. noi astăzi.!!! Simbolul acesta reprezintă celebra Stea a lui David, aevreilor, nefiind altceva decât o reprezentare în plan, adouă tetraedre regulate întrepătrunse. Platon explica în cartea sa Timaeus, că solideleplatonice sunt formele de bază ce construiesc materia şică aceste cunoştiinŃe vin de la Atlantida. La muzeul Ashmolean din Oxford, se află 5 solideplatonice, sculptate în piatră, datate o mie de ani înaintede Platon. Cosmologia Hindusă susŃine că toată lumea fizică aapărut dintr-un sunet (vibraŃie) primordial şi anumeOHM, a lui Brahman. Egiptenii obişnuiau să denumească materia ca fiindmuzică îngheŃată, ceea ce este exact ce ne demonstreazăexperimentul Cymatics. Despre piramidele din platoul Giza s-a scris enorm. Seştie nu numai că tehnologia de construcŃie nu putea să fiedecât cea antigravitaŃională, dar şi că în dimensionarea şiproporŃiile lor se ascund nenumărate informaŃii, în cepriveşte cosmologia şi chiar profeŃii ale viitorului. Vreaudoar să arăt aici că Numărul de Aur este prezent, ca un 118
 • 119. indiciu de bază al creaŃiei, în dimensionarea mariipiramide. Dublul laturii bazei împărŃită la înălŃime,precum şi apotema împărŃită la jumătatea laturii bazei,dau numărul phi. Unul dintre simbolurile sacre ale Egiptenilor reprezintăun şarpe cu două capete având deasupra un vultur. Acestareprezintă cele două aspecte ale undelor de torsiune, careîmbracă polarităŃile Dimensiunii a Treia (binele şi răul,masculin şi feminin, lumină şi întuneric). Vulturul dinvârf reprezintă Creatorul, ce veghează deasupra tuturor. Alfabetul evreiesc a fost creat în cunoştiinŃă de toateacestea, literele sale nefiind alese întâmplător. Primaliteră este o spirală, adică phi. Dacă aşezăm aceasta înjurul axei unui tetraedru regulat şi o rotim, apoi odeplasăm pe verticală, pe feŃele laterale vor apare, caproiecŃii, în mod succesiv, toate celelalte litere!!! Vedem deci, cum multe cunoştiinŃe au supravieŃuit de-alungul mileniilor, cu toate distorsionările şi manipulărilerespective. Un lucru este evident şi anume că una sau maimulte civilizaŃii, deosebit de avansate, au existat în trecutpe Pământ. Este de acum timpul să reconsiderăm toată 119
 • 120. istoria rasei noastre şi să înŃelegem că civilizaŃia umană,a involuat, nici decum nu a evoluat liniar din maimuŃă şidin omul de grotă!!!2.27 Teoria a Tot Ceea Ce Este După toată această incursiune, putem în sfârşit săschiŃăm un model al realităŃii ADEVĂRAT , care într-adevăr să funcŃioneze şi să ne dea explicaŃii logice latoate enigmele şi paradoxurile ştiinŃei. În termeni foartesimpli, acest model de explicare a felului “cum lucrurilefuncŃionează”, pleacă de la premisa, demonstrată prinnenumărate experimente, că tot ceea ce a fost, este şi vafi, pretutindeni, este o singură “entitate”, un singursistem, cea mai simplă asemănare a sa fiind cu un oceande energie inteligentă, pe care îl vom denumi ETER.Materia nu există, este o iluzie, iar legile fizice se supuncelor ale oscilaŃiilor şi ale mecanicii fluidelor.Particulele subatomice se formează ca mici perechi devârtejuri în apă, sub forma unui torus, ce se combină înstructuri geometrice, asemenea Solidelor Platonice.FrecvenŃele vibraŃiilor respectă proporŃiile scăriidiatonice muzicale, adică a Numărului de Aur. AcestevibraŃii dau naştere la sfere circumscrise, care reprezintăcele şapte dimensiuni de bază, în care se experimenteazăviaŃa, care la rândul lor, sunt divizate în alte şaptesubdimensiuni şi tot aşa, până la infinit. Undele vibratoriideplasându-se în spaŃiul tridimensional, nu în plan, aratăca nişte sfere ce se expandează, asemenea undelor deradio emise de o antenă. De aceea ele sunt formate dindouă unde plane, una care dă direcŃia de propagare şi altacare îi dă caracteristicile. Din acest motiv ele au fost 120
 • 121. denumite unde de torsiune. Tot ceea ce există este viu şi este supus unor cicluriperiodice de evoluŃie, după cicluri cosmice prestabilite.Scopul principal este experimentarea, prin creerea delumi (universe, galaxii, stele, planete, minerale, plante,humanoizi), care au diferite nivele de frecvenŃe, energii şiinteligenŃă. Organele de percepŃie ale fiinŃelor, fiindlimitate la anumite spectre de frecvenŃă, crează iluziaseparaŃiei, diferitele densităŃi, chiar dacă sunt în acelaşispaŃiu, nu se deranjează unele pe altele, asemeneaposturilor de radio, din atmosfera Pământului. Totul esteconstruit pe principiul fractalilor, sau dacă vreŃi, alhologramei, adică întregul se regăseşte în formă identică,însă la scară mai mică, în toate părŃile sale. InteligenŃapărŃilor funcŃionează după aceleaşi principii ca întregul,însă este ierarhizată pe nivele de conştiinŃă. Fiecareparte are doar un singur Ńel şi anume, de a se reuni cutotalul, acest proces fiind denumit evoluŃie. ViaŃa în sineexistă ca urmare a mişcării vibratorii în acest oceanenergetic şi este structurată pe o multitudine de nivele deexperienŃă (densităŃi de vibraŃie). Modelul final este foarte asemănător cu al unui JOCVIRTUAL PE COMPUTER, imaginile de pe monitorreprezentând materia, lumile, iar “software-ul” fiind defapt inteligenŃa, ce este prezentă în fiecare bit din aceastăenergie. Semnalele electrice şi partea de “hardware” suntdate de vibraŃiile eterice. Diversele entităŃi suntpreprogramate, prin intermediul ADN-ului, în scopul de arealiza anumite funcŃii. Deci, putem spune că universul este INTELIGENT şiTEHNOLOGIC. ConştiinŃa este o caracteristicăintrinsecă a tot ceea ce există. Ea este ETERNĂ şi deşipoate lua diverse forme fizice, îşi păstrează identitatea, 121
 • 122. adică “baza personală de date”. Dacă astfel stau treburile în univers, înseamnă că sedeschid perspective nebănuite în ceea ce priveşte noiforme de energie, inepuizabile şi gratuite şi de tehnologii,bazate pe antigravitaŃie, teleportare, porŃi stelare, călătoriiîn timp, etc… Şi dacă forŃa motoare ce stă în spatele formării materieieste CONŞTIINłA, capabilă de a manipula şi controlaenergia brută, atunci însăşi legile fizice ale universuluitridimensional pot fi încălcate, fenomenele paranormaledevenind ceva “normal”, iar oamenii, pe măsura evoluŃieilor, se pot transforma în “superoameni”, dezvoltându-şiabilităŃi şi puteri asemănătoare zeilor mitologici. 122
 • 123. 123
 • 124. 3. CREATORUL ŞI CREAłIA3.1 Puterea ImaginaŃiei Indiferent din ce domeniu ar fi creaŃia umană, pe totparcursul istoriei sale, ea are în spate o forŃă motoare, ocauză. Legea cauzei şi efectului ne spune că nimic nu seîntâmplă în univers fără a avea o cauză, de naturăenergetică. Nimic nu poate lua formă fizică, fie ea ooperă artistică, o teorie ştiinŃifică, un aparat tehnic, fărăca mai întâi să fi existat în forma unui gând, sub formă deimaginaŃie. Ea reprezintă energia primordială care puneîn mişcare energia brută şi o transformă în realitate fizică,în aşa zisa materie. Acesta este cel mai mare dar pe careCreatorul ni l-a dat când ne-a creat, “după chipul şiasemănarea Sa”. Ne-a dat-o în scopul ca la rândul nostrusă creăm o lume proprie, o existenŃă fizicătridimensională, asemenea unui teren de joacă, unde să nedesfăşurăm viaŃa. Modul în care s-a realizat experienŃa peplaneta Pământ în ultimele mii de ani, nu reprezintă decâtuna din infinitele variante posibile şi a fost creat dealegerea noastră conştientă, din fiecare secundă. Nu estenici pe departe cea mai bună, sau cea mai benefică, cieste doar atât: o variantă posibilă. Universul nu o judecăşi nu are preferinŃe, doar vrea să experimenteze toatevariantele posibile, din punctul său de vedere nimicnefiind dureros; noŃiunile de timp, spaŃiu şi luptă pentruexistenŃa neexistând cu adevărat.Lumea gândului şi a imaginaŃiei este o lume purenergetică, invizibilă ochiului, însă ea este reală şi de fapteste cea care împreună cu vorbele şi faptele reprezintăcele trei etape ale creaŃiei umane. TendinŃa noastră de 124
 • 125. mai bine, de evoluŃie, ne-a făcut să dezvoltăm ştiinŃa şitehnica, să creăm opere artistice din cele maiextraordinare, prin aceasta punându-ne amprenta înistoria planetei. ForŃa imaginaŃiei este de fapt tot ceea ceexistă în Univers, este esenŃa Creatorului, este singuramodalitate prin care s-a putut face posibilă realizarea deexperienŃe fizice într-o lume a absolutului.3.2 Creatorul Universal Absolutul a fost este şi va fi, peste tot şi în toate. Nu aexistat, nu există şi nu va exista niciodată altcineva. El afost denumit “Creatorul Unic”, sau “Tot Ceea Ce Este”,sau “Dumnezeu”, “Unicul Zeu”, “Marele Zeu”, în funcŃiede preferinŃele şi nivelul de înŃelegere al fiecăreicolectivităŃi. Un lucru este însă sigur; indiferent ce numei-am da nu are nici o importanŃă. Important este săînŃelegem cine este şi ce face în acest mare joc, denumitviaŃă. Ca model fizic cel mai uşor de imaginat ar fi ca o“mare de energie conştientă”. Acesta este cel mai maresecret al tuturor timpurilor, care s-a păstrat cu sfinŃenie încercuri secrete, de-a lungul mileniilor, de către cei“aleşi”, care i-au controlat si dirijat pe cei mulŃi. Nu sepune problema demonstraŃiilor ştiinŃifice, ele au existat şiexistă din belşug, însă nu sunt popularizate pe larg, dinaceleaşi motive. Deci, această energie conştientă de ea însăşi, în carefiecare părticică are proprietăŃile întregului şi este în sineo unitate de conştiinŃă, fiind nemişcată, tot ceea ce eracapabilă să facă era doar să-şi imagineze, să viseze la totfelul de experienŃe, de acŃiuni care însă nu sunt posibileîn lumea absolutului. Este la fel ca şi când stăm întinşi în 125
 • 126. pat cu ochii închişi şi visăm conştient că suntem pe plajă,pe malul mării şi ne simŃim bine, relaxaŃi şi fericiŃi, înbătaia brizei şi a soarelui. Şi atunci ce era de făcut? Absolutul fiind singur, doarel, nemaifiind nimeni altcineva, tânjea după experienŃă,după tovărăşie. Nimic nu este mai trist decât să fii singurîntr-o cameră sferică cu pereŃii albi, fără a vedea nicimăcar un punct, fără a auzi nici un sunet. Cât credeŃi căaŃi putea rezista în această stare? Dar iată, deodată aapărut soluŃia, idea primordială! Acest imens ocean s-aîmpărŃit în miliarde şi miliarde de părticele, aceastarealizându-se asemenea mişcării valurilor adică prinvibraŃie proprie, prin oscilaŃie. Nu este o separaŃie fizică,care de fapt nici nu ar fi posibilă. Deoarece nu există “aicişi acolo”, cum ar fi posibil ca un sistem unic şi închis săse separe cu adevărat? Este doar un flux, o reŃea infinităde curgeri energetice, datorate unei multitudini defrecvenŃe de vibraŃie, creând diverse zone distincte, ce arputea fi interpretate de traductori adecvaŃi, ca ochii şiurechile noastre, apoi interpretate în interiorului unuicomputer, creierul uman, ca fiind obiecte materialeseparate şi distincte, având diverse forme şi culori. Stărilede agregare solid, lichid şi gazos s-au realizat princâmpuri de forŃă proprii, asemenea câmpului din jurulunui magnet. Deci lumile create, galaxiile, stelele,planetele sunt pur şi simplu imagini holografice,tridimensionale, formate din energie de tip luminos şiavând diferite câmpuri proprii de forŃă. Orice este înuniversul acesta, inclusiv omul, sunt realizate pe acestprincipiu tehnologic. Astfel s-au format lumi, s-au creat“realităŃi virtuale”. Ele nu sunt solide, nu sunt materiale şinici adevărate, sunt impresii, trucuri pe care creierul şiorganele noastre de simŃ ni le joacă pentru a ne păcăli şi a 126
 • 127. ne da senzaŃia că sunt reale. După realizarea cadrului, a decorului, a scenei, de caresunt responsabile anumite părŃi specifice ale întregului,denumite Gardienii CreaŃiei, s-au realizat actorii, adicăfiinŃele: plantele, animalele şi oamenii. Totul a fostproiectat într-un perfect echilibru, ca un lanŃinterdependent şi cu o precizie matematică absolută,demonstrând un nivel incredibil de inteligenŃă. Fiecaredin aceste fiinŃe sunt de fapt instrumente, sistemetehnologice foarte complexe, funcŃionând pe principiiinformatice, asemenea computerelor. Ele sunt folosite decătre entităŃile de conştiinŃă, aşa zisele suflete, sauspirite, în scop de experimentare, de-a lungul amultiplelor cicluri de încarnări. Aceasta se face prinrelaŃia pe care ele o au unele cu celelalte şi cu mediulînconjurător. Însă în adevăr nu există separaŃie între ele şinici între ele şi mediu, în spatele iluziei totul esteinterconectat, fiind un singur sistem. De aceea s-a spusdin vechime că omul este creat după chipul şi asemănarealui Dumnezeu şi că El este în fiecare dintre noi. Pentru ca experienŃa şi implicaŃia să fie totale, defiecare dată când un suflet intră într-un corp îşi ştergememoriile anterioare. Oamenii faŃă de plante şi animaleau capacitatea de a crea lumi după propria voinŃa pentru aînvăŃa din diversele experienŃe şi încet, încet, de a sereîntoarce la Sursă, prin călătoria lor de-a lungul unuilung drum, denumit evoluŃie. 127
 • 128. 3.3 CreaŃia şi Experimentul VieŃii În acest complex de lumi, care sunt în număr infinit,există diferite nivele de experienŃe, bazate pe aşa ziselelegi fizice specifice, care însă nu sunt altceva decâtlimitări voite, ce oferă fiinŃelor anumite grade delibertate, în care sunt posibile anumite spectre deprobabilităŃi. În principiu sunt şapte nivele de bază,fiecare având diferite scopuri şi funcŃii, în marele plan alcreaŃiei. Mineralele sunt pe nivelul întâi, plantele şianimalele pe nivelul al doilea, iar omul pe cel de-altreilea. Ce este mai departe, pe al patrulea nivel şi cumvom putea ajunge acolo, acestea sunt cu adevăratîntrebările pe care trebuie să ni le punem în aceşti anidecisivi, căci eşecul de a promova la nivelul următor neva face să rămânem încă un ciclu de douăzeci şi cinci demii de ani în lumea tridimensională, până când vom fipregătiŃi să mergem mai departe. Deoarece nu este nimic altceva decât conştiinŃă, evoluŃiaconştiinŃei nu se poate face altfel decât conştient, prinvoinŃă proprie, ea nu poate fi impusă de altcineva, ci doarasistată. Din studiul evoluŃiei vieŃii în trecut, se poateconcluziona că după anumite cicluri de acumulăricantitative au loc salturi calitative, care pur şi simplupropulsează o specie de pe un nivel inferior pe altulsuperior. Nici pe departe nu este vorba de un procesliniar. EvoluŃia nu este legată neapărat numai de factoriiclimaterici şi cei de nutriŃie, aşa cum greşit a presupusDarwin. ForŃa motoare este “intenŃia”, cum de altfel apresupus Descartes, ea poate apare şi ca o reacŃie laschimbarea condiŃiilor exterioare, însă nu este vorba deprocese pur mecanice, ci energetico-vibratorii, influenŃaconştiinŃei trebuind înŃeleasă ca fiind primordială - atât 128
 • 129. conştiinŃa proprie, cea de grup, cât şi conştiinŃa maiînaltă, care este responsabilă de planeta Pământ. Aşa cumau arătat cercetările recente asupra ADN-ului, acesta esteformat, sau modificat, în funcŃie de frecvenŃa vibraŃiilorluminoase exterioare şi nefiind nimic “solid”, oricestructură, fie ea celulă sau organism sunt modificateinstantaneu, într-o clipire, odată ce i s-a modificatfrecvenŃa vibratorie. Este, dacă vreŃi o analogie, exactcum ar fi crearea de imagini pe monitorul unui computer;ea există atâta timp cât există impulsurileelectromagnetice necesare şi este în funcŃie de acestea.Odată înŃeles acest lucru, este uşor de imaginat cumevoluŃia se face după voia şi planul Creatorului, în etape,trecerea de la un nivel la altul, nefăcându-se, aşa cumgreşit a presupus ştiinŃa clasică materialistă, prin tranziŃiiliniare de milioane de ani. De altfel, cercetărilearheologice moderne contrazic faptul că omul se trage dinmaimuŃă. El este doar înrudit cu aceasta. Fizica cuantică a demonstrat că particulele subatomicenu sunt mici unităŃi solide, ele sunt formate din norivibraŃionali energetici; adică electronii, protonii şineutronii nu respectă modelul planetar în miniatură, cimai degrabă sunt aglomerări de vibraŃii cu mişcări atât derapide încât se creează o ceaŃă, fără a avea o formăanumită. În plus, ele apar şi dispar din realitatea noastră,călătorind în mai multe realităŃi paralele, cu viteze atât demari, încât percepŃia noastră nu este conştientă deaceasta. Însă aceste particule subatomice, sunt formate larândul lor din puncte fixe date de undele staŃionare aleintersecŃiilor acestor mişcări vibratorii. UnităŃilevibratorii de bază, sunt asemănătoare cu nişte vârtejuri,sau cu două pâlnii puse cap la cap. Acestea se asociază înforme geometrice, asemenea Solidelor Platonice, dând 129
 • 130. naştere aşa ziselor particule subatomice, care la rândul lorformează atomul. Toate însă sunt de fapt punctele fixe(nodurile staŃionare) care crează impresia de particule.Odată cu schimbarea frecvenŃei de vibraŃie a mediuluirespectiv, aceste structuri geometrice îşi schimbă forma lacea corespunzătoare. De exemplu, pentru dimensiunea atreia, în care noi suntem acum, aceste forme reprezintădouă tetraedre regulate cu bază comună, iar pentrudensitatea a patra, un cub.3.4 Uitarea IntenŃia Creatorului de a realiza aceste lumi şiexperienŃe, a fost şi este de curiozitate, dragosteabsolută şi bucurie. Cu timpul însă, entităŃile separate dinîntreg, de-a lungul succesivelor incarnări, s-au lăsat furatede stimulii exteriori şi de intensitatea evenimentelor,uitând cine sunt, de unde vin şi în ce scop sunt aici,implicarea devenind totală, iar trăirile îmbrăcând demulte ori forma luptei pentru supravieŃuire, dând naşterela adevărate tragedii. Uitarea este o caracteristicăfuncŃională a conştiinŃei şi anume de a se lăsa furată deexperienŃă, de a lua forma ei. Este ca şi când ne uităm laun film de acŃiune, cu mare încărcătură emoŃională şiuitam cine suntem, nu mai suntem conştienŃi unde neaflăm şi ce este în jurul nostru, devenind parte dinacŃiune, plângând sau râzând, împreună cu personajelevirtuale ale filmului. ConştiinŃa pură are tendinŃa de a trăiîn prezent, doar mintea este maşinăria ce face analize aletrecutului şi estimări viitoare, bazându-se pe informaŃiileluate din mediul exterior, care au fost stocate în baza sade date. Ea este asemenea unui computer, care trăieşte 130
 • 131. numai la nivelul trupului şi al acestei realităŃi, a acesteiiluzii, fiind conştientă numai de informaŃiile recepŃionateprin intermediul organelor de simŃ. Însă nici ea şi nici trupul nu reprezintă adevăratanoastră identitate, ele sunt unelte de experimentare.Adevărata esenŃă a noastră este entitatea proprie deconştiinŃă, sufletul, care este etern, este liber şi estecunoscător al adevărului. PercepŃia la nivelul sufletuluieste de fapt cea adevărată, ea este singura capabilă de ane scoate din iluzie şi de a ne elibera. La începutul creaŃiei sufletele îşi aminteau cine sunt,iar viaŃa era un adevărat Paradis, trăind în pace, armonieşi dragoste. Însă această experienŃă era unilaterală, astfelîncât s-a trecut la extinderea spectrului ei de la pozitiv lanegativ. De aceea s-a introdus uitarea, ştergereamemoriilor anterioare şi apariŃia entităŃilor, aşa zisenegative, demonice. Ele nu fac parte din alt sistem, căcinu mai există nimeni şi nimic decât Dumnezeu, Satanafiind o altă faŃetă a Sa. Crearea celor două forŃe “binele şirăul”, a fost necesară pentru realizarea experienŃelorcomplexe, fiecare suflet având în fiecare momentlibertatea de a alege între cele două. Aceasta duce laevoluŃia spirituală, şi pe măsura revenirii memoriiloranterioare, sufletul începe să facă alegeri din ce în ce maipozitive, în interesul grupului, nu doar al celui personal. NoŃiunile de bine şi rău nu sunt reale, în sens intrinsec,ele sunt date de interpretarea mentală personală, înfuncŃie de concepŃiile şi modelul de viaŃă al fiecăreicolectivităŃi, de-a lungul timpului. La fel noŃiunea desuferinŃă, este iluzorie şi relativă. Totul este interpretareaminŃii, este reacŃia la evenimentele exterioare pe careaceasta o dă în funcŃie de programarea care i s-a făcut. Lanaştere, fiecare individ are memoria “albă”, apoi pe 131
 • 132. măsura trecerii timpului, toŃi cei din jurul său, părinŃi,educatori, prieteni, rude îi adaugă un sistem de concepŃiişi credinŃe, despre ce este viaŃa şi cum trebuie ea trăită.De aceea nu vom întâlni doi oameni care să gândeascăidentic, ci care au doar puncte comune. Păcatul nu există cu adevărat, nimeni nu este pedepsitdupă moarte pentru păcatele sale şi nu există un astfel deloc fizic, denumit Iad, unde cei răi vor îndura chinurigroaznice. Este o minciună inventată de cei care au avutintenŃia de a-i Ńine pe cei mulŃi în frică, cu scopul de a-iputea conduce şi controla. Iadul adevărat este aici pePământ şi este dat de erorile în gândire, care ne Ńin înenergie negativă şi ne transformă experienŃa vieŃii într-un coşmar. Mecanismul de funcŃionare al minŃii şi al maşinărieiumane este următorul: în timp, programările anterioare seînregistrează în baza de date şi la orice stimul sau acŃiunecare se repetă reacŃia este identică, automată, fără a o maitrece prin gândire, prin filtrul raŃiunii. Putem spune că încea mai mare parte funcŃionăm pe “pilot automat”. Nimicînsă nu este mai dăunător evoluŃiei conştiinŃei noastredecât acest mod de a trăi mecanic, inconştient. Netransformă într-un “robot”, ce are aceleaşi tabieturi,aceleaşi ticuri, sau mişcări necontrolate, dă aceleaşireplici, face aceleaşi glume, şi aşa mai departe. Sufletuldevine un “spectator” fără a lua iniŃiative proprii, iarexperienŃa este de tip “reactiv” la evenimentele şi stimuliiexteriori, fără putinŃa de a o controla. Să ne reamintim căforŃa creatoare este conştiinŃa, ea crează materie,experienŃe fizice. Suntem înzestraŃi cu această putere de aalege în fiecare moment, dintr-o gamă de probabilităŃi, pecea care ne este cea mai avantajoasă şi plăcută. În timp ce sufletul propriu stă într-o stare de 132
 • 133. “adormire”, alte entităŃi de conştiinŃă, din acest câmp deconştiinŃe care ne înconjoară, iau comanda trupului şi aminŃii noastre, folosindu-se de noi. De cele mai multe ori,acestea sunt din spectrul negativ. Ele ne supraîncarcămintea cu gânduri negative, care se amplifică şi se învârtîn cerc, făcând analize inutile, efectul fiind secareatrupului de energie şi de multe ori dureri de cap, sau deinimă. Acesta este modul în care majoritatea dintre noifuncŃionăm, pentru că nimeni nu ne-a învâŃat altfel şipentru că am fost păcăliŃi în ceea ce priveşte proprianoastră identitate, cine suntem, de unde venim şi unde neducem şi de ce performanŃe suntem capabili. Ni s-a spuscă avem un creier din care nu putem folosi decât 5-10 %şi un ADN din care 90% este reziduu, neavând nici outilitate. Adevărul este însă altul! Natura nu ar fi făcutrisipă de material dacă el nu ar fi fost necesar; chiar dacănu în prezent, el va fi utilizat în viitor. În aceasta constăevoluŃia omului, spre asta tindem în viitorul apropiat şivom discuta ce consecinŃe extraordinare va avea asupranoastră. Ce este de făcut? Aşa cum spuneam, evoluŃia nu seface de la sine, este doar ajutată şi asistată, fiecare individtrebuie să vrea să evolueze, să aibă voinŃa de a lucra cuel, în sensul autocontrolului personal - a ceea ce gândeşte,simte, sau face. Cum se poate realiza practic aceasta? Mai întâi prin cunoaşterea şi acceptarea adevărului.Nimic nu se poate face cu jumătate de măsură, fără a ficonvins. Apoi prin exerciŃii menite a opri acŃiunile şimintea, gândurile. Sigur, la început aceasta va păreaimposibil, căci iureşul gândurilor este asemenea unuifluviu care se pare că curge continuu, fără a avea nici uncontrol asupra lui, dar după un timp lucrurile se vor 133
 • 134. schimba şi o pace mentală nemaiîntâlnită anterior, ne vacuprinde fiinŃa. Aceasta este prima victorie în stăpânireaşi controlul complexei maşinării umane. Etapa următoare este observarea conştiinŃei şi a energieiproprii şi observarea altor persoane. Încet, încet, vomînŃelege mecanismele energetice care ne pun în mişcare şicâte din gândurile şi acŃiunile noastre sunt efectul voinŃeipersonale şi câte nu. Vom vedea când conştiinŃa estetrează şi când adoarme, funcŃionarea noastră fiindcontrolată de forŃe exterioare. Abia după ce am înŃeles aceasta, este timpul exerciŃiilorde autocontrol, care au scopul de a ne pune în controlulpropriei noastre persoane, cât mai mult posibil. Foartemult de lucru vom avea cu controlul şi stăpânireagândurilor inutile şi a emoŃiilor negative, care nu sunt nicinecesare, nici în avantajul nostru. Cu timpul, intensitateaşi durata acestora se va reduce drastic, efectul fiind opace mentală, o mai mare putere de focusare şiconcentrare şi un surplus general de energie. Stând multmai mult în partea pozitivă a experienŃei, ne vom simŃimai bine, mai veseli, fiind mult mai mult tentaŃi de a avearelaŃii de dragoste şi compasiune faŃă de semenii noştri.De fapt, vom descoperi o lume nouă, un mod nou de atrăi şi percepe viaŃa, necunoscut anterior şi ne vomîngrozi cât de distructiv am putut să trăim înainte. Să nuuităm că fiecare gând şi emoŃie îşi au un corespondentchimic, emis de creier şi care se îndreaptă la fiecarecelulă. Gândurile şi emoŃiile negative emit substanŃeotrăvitoare, care pur şi simplu distrug sănătatea celulelor.Şi ne mai întrebăm de ce medicina modernă a constatat căstressul este principala cauză a bolilor grave! 134
 • 135. 3.5 Totul Este Doar o Joacă Creatorul, la nivelul său de conştiinŃă, stă într-o stare depermanent extaz şi dragoste necondiŃionată pentrucreaŃia sa. ExperienŃele, aşa zise negative, sau dramele,nu sunt percepute de El astfel. Ele sunt doar experienŃe şinimic mai mult. De ce? Pentru că este conştient că nusunt reale, aşa cum noi stând relaxaŃi în fotoliu şiurmărind un film, ştim că este doar un film, iar actorii nuse omoară cu adevărat. În lumea absolutului neexistândtimp, totul se întâmplă simultan, într-un permanent“moment prezent”, toate scenariile fiind scrise dinainte,uitarea făcându-le reale şi mai ales palpitante. De faptfiecare conştiinŃă trece, prin alegerile proprii, prinrealităŃi paralele, sau mai bine zis, spectre de realităŃiparalele, dinainte proiectate, ce oferă un surplus desuspans Creatorului, care aşteaptă să vadă ce alegere seva face în momentul următor. Mai pe înŃelesul tuturor,este vorba de faptul că, deşi rezultatul se ştie, esteasigurat, căile de ajungere la destinaŃie sunt multiple şifac parte din înzestrarea fiecărui suflet cu libera alegere,peste care nimeni nu intervine. Astfel putem înŃelege dece Dumnezeu nu intervine să facă pace şi bunăstare peplanetă, căci aceasta a fost alegerea noastră. Noi am creataceastă lume şi numai noi, atunci când vom avea voinŃanecesară, o vom putea schimba. Înainte de fiecare întrupare, sufletele îşi alegconjunctura, scenariul în care va avea loc viaŃarespectivă, în funcŃie de agenda proprie, aceasta având înfinal un singur scop, să înŃeleagă că cel mai importantlucru este dragostea, care reprezintă tot ce este, şi săevolueze spiritual. Scopul suprem al fiecărui suflet, de-alungul acestei lungi călătorii cosmice, este de a se 135
 • 136. reîntoarce înapoi la Sursă şi de a avea pace şi linişte. Însăpentru aceasta el trebuie să treacă printr-o serie deexperienŃe, total opuse, până când va realiza că totul estedoar lumină şi iubire necondiŃionată, că toŃi suntem unulşi să descopere divinul înăuntrul său. Adevăratul nostruscop aici pe planetă, este de a descoperi scânteia de divindin sufletul nostru. Când vom ajunge să realizăm aceasta,ca prin farmec, viaŃa noastră se va schimba la o sutăoptzeci de grade. Până atunci însă, vom orbecăi înîntunericul adânc al necunoaşterii şi al uitării şi vom staîn partea întunecată a lumii, desigur cu efectele dureroaseaferente. Totul fiind dinainte programat, drumul fiecărui sufleteste, în felul său, perfect calculat, cu o preciziematematică şi oricât de grele ar părea unele situaŃiiprezente, în ansamblu aceasta este calea perfectă pe caretrebuie să o parcurgă, destinaŃia fiind dinainte asigurată.Fiecare suflet are proprii săi ghizi astrali, entităŃienergetice de lumină care-l ocrotesc şi direcŃionează prinviaŃă, asemenea părinŃii pe copii.Deci să nu ne temem, să nu ne fie frică de viitor! El esteasigurat, este cea mai bună variantă pentru noi, pe drumulevoluŃiei. Frica de moarte, este poate cea mai mare frică pe careo avem. Însă aşa zisul moment al morŃii este de fapt celmai minunat moment al vieŃii, în care sufletul eliberatde carcasa şi limitările trupului, experimentează extazul,uniunea cu tot ce este, iubirea necondiŃionată şi potenŃaabsolută. De fapt este şederea aici pe planetă, care artrebui să ne înspăimânte mai mult decât părăsirea ei! Aicisuntem doar călători astrali, extratereştri, originea şilocul nostru real nu este aici, ci în lumea absolutului,unde nu există suferinŃă sau luptă pentru supravieŃuire. 136
 • 137. Deci să ne bucurăm, să privim fiecare eveniment dinviaŃa noastră cu recunoştiinŃă, căci el ne ajută să neautodefinim “cine suntem şi cine vrem să devenim”,astfel ca prin propria voinŃă să evoluăm spiritual. Săfugim de orice interpretare negativă pe care ego-ul nostrueste tentat să o dea; este numai împotriva noastră. Şi dacănu ne place prezentul, cel mai simplu este să ne fixăm unobiectiv, o viziune clară despre viitor şi să ne focalizămasupra ei. Numai astfel vom putea opri stilul acesta de atrăi “în cerc “, adică de a ne învârti în jurul aceluiaşipunct, mereu, mereu, până la sfârşitul vieŃii. Să învăŃăm să acceptăm. În vechime se spunea căfiecare om are o soartă, cu care trebuie să se împace, căcinu o poate schimba. Nimic nu se întâmplă întâmplător înacest univers, totul este perfect proiectat dinainte, cuprecizie matematică. Accidentele se întâmplă pentru căau un scop, atât pentru conştiinŃa proprie, cât şi pentrucea de grup. Iar moartea nu vine decât când sufletul şi-aîncheiat agenda şi nu mai are nici un scop aici. Atunci sereîntoarce de unde a venit, pentru a reanaliza cele învăŃateşi a vedea ce este cel mai bine de făcut în continuare.Trupul fizic este cel care rămâne şi conform principiuluică “nimic nu se pierde, totul se transformă”, reintră înciclul natural al Pământului, devenind din nou viaŃă,hrană pentru plante şi animale. Vedem deci cât de magistral este acest proces, denumitviaŃă şi cât de perfect este el proiectat. Cât despre noi, nuavem nici un motiv de frică, doar de bucurie şi de a folosifiecare moment la maximum. ViaŃa este un dar preŃios şieste prea scurtă pentru a o irosi în van. Deci să ne fixămobiective din cele mai grandioase, să creăm cât mai multşi mai extraordinar. Numai astfel în final, vom putea zicecă am trăit cu adevărat. 137
 • 138. De deasupra, privind peste veacuri, lucrurile mici desatisfacere a nevoilor trupeşti, sau lupta pentru existenŃănu se văd. Ceea ce se vede şi ceea ce rămâne de-a lungulistoriei unei civilizaŃii sunt creaŃiile ei, operele de artă,ştiinŃele, filozofiile, tehnologiile, construcŃiile. Numaicând ne uităm în viitor totul pare complicat, dacă neuităm în trecut, observăm cum totul este perfect şi parcănu există secvenŃialitate, toate evenimentele par să fieacolo simultan; experienŃele negative au dispărutrămânând doar nostalgia unor vremuri frumoase.3.6 Despre Energie Totul este energie, noi înşine suntem energie. Oricegând, orice senzaŃie, orice sentiment este o emisie deenergie care călătoreşte instantaneu în tot sistemul. Înfiecare secundă recepŃionăm semnale energetice atât de laalŃi oameni, cât şi de la mediul înconjurător. ViaŃa cadefiniŃie, nu este altceva decât un proces fizic şi mentaldatorat curgerii energiei. Fluxurile de energii, avândnenumărate frecvenŃe, se intersectează creând o reŃea de ocomplexitate greu de imaginat. Dacă această mişcare,această vibraŃie ar înceta, totul, galaxii, stele, planete şifiinŃele aferente ar dispare instantaneu, aşa cum imagineade pe ecranul televizorului dispare când îl închidem.Totul este interconectat la nivel energetico-spiritual,nimic nu este separat; nu există decât un singur sistem.Aceste energii, având frecvenŃe diferite de oscilaŃie, sesuprapun în acelaşi spaŃiu, asemenea semnalelor radio,fără a se deranja unele pe altele. Fiecare entitaterecepŃionează semnalele pe care este acordată, asemenearecepŃiei staŃiilor TV. PercepŃiile organelor de simŃ sunt 138
 • 139. limitate la anumite game de frecvenŃe, în funcŃie derealitatea pe care este proiectată să o experimenteze. Unele trupuri au densităŃi energetice mai mari, cum estecazul omului, altele mai rarefiate, cum sunt de exempluîngerii. Corpul fizic al omului nu este singurul, mai suntîncă şase învelişuri similare, având densităŃi din ce în cemai mici, aşa zisele corpuri de lumină, cum ar fi corpulastral, sau cel eteric. În timpul somnului corpul astral sedesprinde de cel fizic călătorind prin realităŃi, prin aceastămare de energie conştientă, trăind diferite aventuri, caresunt la fel de reale sau virtuale, ca şi cele trăite în stareade veghe. Fiecare gând creează o realitate, iar gradul ei dedensitate, adică de materializare în lumea fizică depindede intensitatea sa. Orice gând, orice emoŃie este energiecreatoare, creând o hologramă luminoasă, în aceastăhologramă generală mutidimensională. Crearea realităŃiifizice necesită însă o intensă focusare şi menŃinereaaceluiaşi gând (obiectiv) timp îndelungat. În acest procesde redescoperire a adevăratei noastre identităŃi, dereamintire mai exact, este inclus şi Creatorul, el însuşiredescoperindu-se pe El şi evoluând, la rândul Său, căcinefiind separaŃie între noi şi El, ceea ce noi facem, facempentru El. Noi şi El suntem acelaşi, toŃi suntem acelaşi,suntem pentru El cum sunt celulele pentru trupul nostru. Energia care stă la baza emoŃiilor umane este de ointensitate foarte redusă, deşi însumată poate ajunge lavalori imense, aşa cum o demonstrează procesele dinunivers. La nivel personal, însă, ea nu poate fi perceputănici de organele de simŃ, nici de aparate electromagneticede măsurare. Singurul aparat capabil de a o înregistra estetrupul uman. Ele este sensibil la aceasta şi răspundefoarte prompt la orice stimul. Când suntem nervoşi sausupăraŃi, frecvenŃa energetică este şi ea joasă, iar nivelul 139
 • 140. de energie din corpul nostru este scăzut. Când suntemveseli, iubitori, frecvenŃa este ridicată şi suntem plini deenergie, capabili de a “răsturna munŃii”. FrecvenŃanoastră vibratorie şi nivelul energetic sunt în strânsădependenŃă de emoŃiile noastre. De aceea este foarteimportant autocontrolul şi să stăm cât mai mult în energieînaltă, căci toate celulele din corpul nostru se bucură,fiind hrănite cu “apă vie”, memoria funcŃionează maibine, şi ne simŃim perfect sănătoşi. SituaŃia opusă este“autodistructivă” şi chiar dacă efectul nu se observăimediat, în timp el va apare cu siguranŃă. Orice contact interuman, nu neapărat numai cel fizic,implică un schimb de energie, persoanele respectiveinfluenŃându-se reciproc. De aceea dacă schimbul deenergie se face conştient şi nu egocentrist, atunci ambelepersoane vor avea de câştigat, în sensul că îşi voramplifica energia proprie, deoarece ea este infinită înunivers. Faptul că nu avem din belşug energie, este dincauză că noi o blocăm mental, prin gânduri şi atitudininegative. Cu răbdare, vom putea învăŃa să ne observăm nivelulde energie şi de vibraŃie, nu este greu de loc. Vom vedeacă la anumite ocazii, Crăciun, de ziua onomastică, la unmare meci de fotbal, la un concert, suntemsuperenergizaŃi, în timp ce la lucru, monotonia a ceea cefacem ne Ńine într-o vibraŃie şi energie foarte joasă, abiadupă ora închiderii parcă mai prindem puŃină viaŃă.Concluzia este să încercăm pe cât posibil să facem ceeace ne place, dacă nu în totalitate, măcar în timpul liber. Săcreăm, să avem un hobby, să iubim, să râdem să nebucurăm din orice. Acestea au efectul de a ne rebalansaenergia şi de a ne reîncărca. ConştiinŃa are o proprietate foarte interesantă, în ceea 140
 • 141. ce priveşte frecvenŃa. Din punct de vedere fizic,ierarhizarea conştiinŃei pe diferite nivele de evoluŃie, s-afăcut prin diferenŃierea frecvenŃelor vibratorii. FrecvenŃamai ridicată înseamnă un grad mai ridicat de percepŃie asistemului, ca întreg, prin luarea de informaŃii din baza dedate universală. Efectele acestei creşteri vibraŃionale sunt din punctulnostru actual de vedere de-a dreptul miraculoase. De faptmiracolele sunt fenomene naturale, reale, posibile însă înalte condiŃii de frecvenŃă. De-a lungul istoriei omenirii,au demonstrat-o nenumăraŃi maeştri, vindecători, oamenicapabili de a levita, de a se teleporta, de a călători în timp(aşa zişii profeŃi), de a comunica telepatic cu alte entităŃimai evoluate, extraterestre şi chiar de a crea sau modificamateria. Şi toate acestea doar cu ajutorul minŃii.3.7 ÎnvăŃături Vechi Toate aceste adevăruri au fost şi sunt în faŃa ochilornoştri, dar necunoaşterea şi iluzia luptei zilnice pentruexistenŃă, precum şi manipularea din umbră a ştiinŃei şitehnologiei, ne-au făcut să le sfidăm, ca şi când ar fiinvenŃii sau minciuni. Şi am crezut că există unii oamenimai speciali decât alŃii. De aceea nici nu ne-am pusproblema ce au acei oameni în plus faŃă de noi. Adevăruleste că ei nu au nimic în plus, decât credinŃa, în ei şi înputerea Creatorului, cu care se simt conectaŃi. Din cele mai vechi timpuri, au existat cunoştiinŃe înaltedespre legile universale, Ńinute în secret, care au făcut caputerea să fie concentrată în mâinile a câtorva, nu a celormulŃi. Este cunoscut cazul “şcolilor misterelor” aleegiptenilor, sau ale grecilor antici, pe vremea lui Pitagora. 141
 • 142. Ele s-au transmis din generaŃie în generaŃie, în cadrulunor societăŃi secrete oculte, care le-au Ńinut pentru ei,sfidând şi chiar negând religiile oficiale, acestea fiindcreate pe premise false, în scopul de a Ńine masele înfrică, necunoaştere şi supunere. A fost aceasta bine sau rău? Cu siguranŃă nu a fost nicibine nici rău! Simplu, a fost doar una din infinitatea deprobabilităŃi în care se poate trăi viaŃa. Problema este cevrem să facem acum, când am aflat adevărul? Atâta timpcât am fost păcăliŃi, am crezut că viaŃa dusă este cea maibună posibilă. Ce alegere vom face însă pentru viitor, astacontează! Să nu uităm că noi suntem creatorii proprieinoastre experienŃe. TendinŃa materialistă a ştiinŃei şiculturii occidentale, a avut ca efect realizarea unorsisteme economice, financiare, politice corespunzătoareacestor idei, precum şi dezvoltarea vertiginoasă a tehnicii.Însă dacă vrem cu adevărat să trăim la maxim experienŃavieŃii, trebuie să îmbinăm ştiinŃa şi tehnica cu ospiritualitate a adevărului, a luminii şi a iubirii. Parcă acălcat acum două mii de ani pe această planetă unînvăŃător care spunea acelaşi lucru, însă câŃi l-au auzit şimai ales câŃi l-au urmat? Vorbele lui, ca de pildă“iubeşte-Ńi aproapele şi roagă-te pentru duşmanii tăi”, aupărut exagerări ale unui idealist, aparŃinând mai degrabăvreunei secte. Adevărul este că Isus, căci despre el estevorba, nu era o fiinŃă umană la fel ca noi, ci un fiu alLuminii, venit pe Pământ dintr-o dimensiune superioarăde existenŃă, in scopul de a ne arăta calea pe care să ourmăm, de-a lungul evoluŃiei noastre. Prin exemplulpersonal şi prin demonstraŃiile sale miraculoase, caresfidau legile fizice ale acestei lumi, ne-a arătat adevărul şice putem ajunge, dacă urmăm calea sa, cea a dragostei şia luminii. Aşa cum spunea “şi voi puteŃi face ca mine, ba 142
 • 143. încă şi mai multe, dacă aveŃi credinŃă”. Iată cum cel maimare master, mesager al lui Dumnezeu pe Pământ, ne-apregătit în ascensiunea noastră spre viitor, arătând că nuexistă separaŃie nici între el şi Dumnezeu, nici între noi şiel. Noi toŃi suntem Unul, suntem parteneri în acelaşigrandios joc cosmic. Din păcate religiile care vorbesc în numele său, au fostmanipulate, iniŃialii urmaşi ai lui Isus fiind izgoniŃi şiomorâŃi cu brutalitate, textele gnostice arse, sauconfiscate, punându-se în loc nişte teologii false, care săîi Ńină pe oameni în întunericul necunoaşterii şi mai ales africii de Dumnezeu. Ei au inventat un Dumnezeu fals carereprezintă exact opusul celui adevărat!!! Dar cine a pututsă-i contrazică? Se zice că nu există puşcărie mai eficaceca cea a necunoaşterii, atunci când eşti înlănŃuit, crezândcă eşti liber! Iată de ce am ajuns acum, în preajma dezastruluiplanetar global, având o planetă distrusă, dezechilibrată şio populaŃie din care mai bine de trei sferturi este la limitasărăciei. Oricât am vrea să ne amăgim, suntem o rasăprimitivă şi ar trebui să luăm urgent o decizie în privinŃaa cine suntem şi încotro vrem să mergem! Continuând înacelaşi fel nu vom ajunge decât la rezultatul fatal alautodistrugerii noastre şi a planetei. Ne aflăm la cea maimare răscruce de drumuri din istorie. Viitorul copiilor şinepoŃilor noştri se scrie astăzi, acum, de către fiecaredintre noi! 143
 • 144. 144
 • 145. 145
 • 146. 4. ADEVĂRATA ISTORIE A UMANITĂłII4.1 Ierarhizarea ConştiinŃei în Univers După cum am văzut în subcapitolul 2.22, creaŃiauniversului s-a făcut în etape, pornind de la sursa centralăde oscilaŃie (soarele central). Fiecare subsistem creat adat apoi naştere la rândul său, la noi subsisteme, dupăprincipul fractalilor, astfel că cea mai mică particulăsubatomică este o copie identică a macrocosmosului, aîntregului. Aceste sisteme sunt în esenŃa lor vii,inteligente, deoarece conştiinŃa este proprietateaintrinsecă a acestei energii. Însă aceste conştiinŃe divizateimaginar, din conştiinŃa totală a Creatorului, au la rândullor diferite grade de autoconştienŃă, dată în principal defrecvenŃa lor de vibraŃie. Fiecăreia dintre aceste entităŃide conştiinŃă i s-au dat misiuni, programe, în funcŃie derolul pe care trebuie să-l joace în marele plan al creaŃiei.Sufletele parcurg un drum lung de reîntoarcere la sursă,pornindu-şi experienŃa din cel mai îndepărtat punct alsferei creaŃiei, după nişte cicluri prestabilite, date derespiraŃia divină a soarelui central. În prima parte eleexperimentează uitarea totală şi lumea polarităŃilor,formată din bine şi rău. Aceasta este cunoscută ca fiind operioadă de întuneric, în care separaŃia dintre indivizi şidomnia ego-ului sunt la maximum. Aici îşi disputăîntâietatea două forŃe, una pozitivă şi alta negativă, înscopul de a crea o gamă cât mai largă de experienŃe. Pemăsura maturizării lor, de-a lungul a multor incarnări,entităŃile de conştiinŃă încep să înŃeleagă că nu existădecât o fiinŃă supremă şi că esenŃa ei este iubireanecondiŃionată. La sfârşitul ciclului, odată cu deplasarea 146
 • 147. planetei gazdă prin univers, ele intră într-o zonă devibraŃie şi energie mai ridicate, ce au ca efect schimbareaADN-ului şi a frecvenŃei vibraŃionale şi implicit a tipuluilor de experienŃă, în funcŃie de nivelul la care au ajuns.Aceste experienŃe sunt create şi asistate de ghiziievoluŃiei, fiinŃe inteligente superioare nouă, care sunt îndeplină cunoştiinŃă de planul Creatorului şi au misiuneade a-l îndeplini. Cu alte cuvinte trebuie să privimPământul, ca dealtfel orice altă planetă, ca fiind o scenăcosmică, o şcoală, în care sufletele trebuie să înveŃe, pecalea dură a uitării şi a separaŃiei, lecŃia iubiriinecondiŃionate. Această scenă, unde oamenii sunt actorii,are în spatele cortinei regizori, bine camuflaŃi, carecunoscând regulile jocului universal, le crează condiŃiilecele mai potrivite procesului lor de învăŃare.4.2 Originea VieŃii pe Pământ Cu milioane de ani în urmă, fraŃi din spaŃiul cosmic,sub ghidarea spirituală a Masterilor ÎnŃelepciunii,creatorii universului, au venit pe Pământ, stabilindu-se încentrul planetei. Misiunea lor era de a pregăti suprafaŃaPământului, în vederea dezvoltării unor forme de viaŃăbiologică mai avansate, necesare reîncarnării sufletelor,ce fuseseră eliberate, în urma exploziei atomice, ce adistrus planeta Mellon (Lucifer), aflată între Jupiter şiMarte. Aceste trupuri superluminoase, humanoizicompleŃi, cunoşteau misterele ierarhiilor divinei creaŃii şiale logosului planetei şi au dat naştere la grupuri desuflete, capabile de a se încarna în timpuri diferite. ÎnfuncŃie de stadiul de dezvoltare al fiecărei perioade,sufletele s-au încarnat, pentru a evolua mai departe. Ele 147
 • 148. şi-au ales experienŃe de viaŃă specifice, de-a lungul a miide încarnări, până când au devenit fiinŃe umane complete. La început, fraŃii din spaŃiu, au construit oraşesubterane, în interiorul Pământului. Au creat Agartha,grădina Edenului, după care mulŃi colaboratori dinConfederaŃia Galactică, au venit voluntari pe Pământ.Toate culorile şi rasele au contribuit cu material genetic şiau plantat specii de animale, pentru această genezăbiologică. În planul iniŃial al Creatorului (Tatăl),Pământul a fost considerat ca fiind o planetă potrivită,pentru a produce o umanitate universală, capabilă de adepăşi toate polarităŃile şi diversităŃile zonelorclimaterice. Până atunci, fusese o diversitate atât de mare de speciinonhumanoide, în care spiritele se incarnau, încât acesteaaveau probleme în a se reîncarna în alte sisteme stelare.De aceea, scopul cosmic a fost de a realiza o nouă zonăde creaŃie, pentru a sintetiza toate sufletele într-o singurăformă de corp universal. ConfederaŃia Galactică şi liderii ei, FraŃii Luminii, auvenit pe Pământ pentru a introduce noua formă de fiinŃăhumanoidă. Au creat oameni, după chipul şi asemănarealor, după care i-au asistat în dezvoltarea lor genetică. Totul a mers conform planului, primele formeanimalice au trecut prin multele etape de evoluŃie, fiinddezvoltate prin inginerie genetică şi într-un intervalrelativ scurt, au căpătat trupuri adecvate. Trupurileacestor creaŃii au devenit perfecte într-un timp atât descurt, încât sufletele din Mellona, Jupiter şi Marte s-auputut încarna pe Pământ, pentru a atinge completarea.Din acel moment au existat două feluri de oameni, ceinemuritori, având trupuri eterice, ce erau situaŃi în centrulPământului şi muritorii, aflaŃi la suprafaŃă, care prin 148
 • 149. încarnări succesive, urmăreau să se dezvolte cătreadevăraŃi humanoizi. S-au creat civilizaŃii, care s-au dezvoltat şi au apus,cadru în care diferite grupuri de suflete au efectuatexperienŃe. Gardienii EvoluŃiei, denumiŃi şi îngeri au luatputerea în mâinile lor, regii oferindu-le daruri şi pe fiicelelor. Unii dintre ei au fost ispitiŃi şi au procreat copii cufetele reîncarnate. Lucrul acesta însă le fusese interzis şica urmare şi-au pierdut statutul de imortalitate şiimparŃialitate. Au fost izgoniŃi din grădina Edenului şi şi-au pierdut tinereŃea veşnică, decăzând pe scara evoluŃiei.IniŃial, zeii decăzuŃi au trăit o mie de ani, dar cu timpuldurata de viaŃă a lor a scăzut la patru sute de ani. Aceştisemizei au rămas însă cu o consolare: aveau puteriparanormale, mult mai mari decât muritorii de rând. PrinvibraŃia centrilor energetici (a chakrelor), din corpul fizic,puteau face uz de o mult mai înaltă percepŃie, prin celecinci simŃuri, aveau o percepŃie extrasenzorială dezvoltatăşi prin magnetismul mâinilor lor, masterau puterea de avindeca. În subconştient mai erau prezente încă vechilecunoştiinŃe tehnologice înalte. Toate acestea i-au făcut sădevină ghizi spirituali pentru ceilalŃi oameni. ToŃiprofeŃii, înalŃii preoŃi şi magicienii din vechime, îşi auoriginea în sufletele zeilor decăzuŃi. Însă aceasta s-a întâmplat deoarece aşa fusese planulCreatorului, sufletele lor făcând o alegere voluntară, înscopul de a ajuta umanitatea şi de a o călăuzi, pe drumulei spre maturizare. 149
 • 150. 4.3 Atlantida şi Zeii DecăzuŃi După mii şi mii de ani, pe un continent în OceanulAtlantic, denumit Atlantida, a existat o civilizaŃie, a cărorlocuitori erau umpluŃi cu spirit, cunoscând secretelecreaŃiei şi care trăiau în armonie cu legile universului. Deaceea, ei au deschis porŃile unei percepŃii mai ridicate aspiritului universal, care le oferea adevărurile sale prininspiraŃie divină. Rezultatul a fost iluminarea totală.CivilizaŃia lor era foarte diferită de cea contemporană,oamenii neavând un ego separat de sinele superior. Toate ramurile ştiinŃei erau înfloritoare, explorau spaŃiulcosmic, luând contact cu alte civilizaŃii extraterestre, iarbolile erau în totalitate vindecabile. Rasa umană din aceavreme, înŃelegea că planeta este o fiinŃă vie, biologică, căea este trupul, iar ei celulele. De aceea o păstrau curată şinepoluată. Nu existau proprietăŃi, nici egocentrism, nuerau bogaŃi şi săraci, trăiau în belşug, împărŃind toatebogăŃiile, toată lumea având tot ceea ce-i trebuia. Nucunoşteau munca, talentele şi aptitudinile erau încurajate,făcând doar activitate voluntară în folosul obştii. LegilefrăŃiei cosmice şi respectul pentru viaŃă au înlocuitreligiile dogmatice. ÎnŃelegerea lumii interioare,spirituale, şi a celei exterioare, materiale, se realiza prininiŃieri în temple, făcute de către Masterii ÎnŃelepciunii.Recunoşteau că toŃi sunt parte din Dumnezeu pe Pământşi că nu există nimic separat de Dumnezeu. Ştiau căaveau puteri adormite, ce puteau fi trezite şi în cadrulşcolilor de mistere, învăŃau să-şi ridice conştiinŃa la ceade zei. Nimeni nu se ruga la zei separaŃi şi încă îşi maiaminteau că sunt zei decăzuŃi la procesul de încarnare.Deşi experienŃa lor era cea a Dimensiunii a 4 a ştiau 150
 • 151. despre ciclurile cosmice de expiraŃie şi inspiraŃie divină,deci că vor decădea înapoi în Dimensiunea a 3 a, undevor uita tot şi vor trăi în separaŃie şi luptă pentrusupravieŃuire, trecând prin Epoca Întunericului.ExperienŃa dragostei din societatea matriarhală va fiînlocuită cu cea patriarhală, generând şi întărind ego-ul. Realizarea fizică a vibraŃiei Dimensiunii a 3 a s-a făcutprin inversiunea polilor, prin care reŃeaua magnetică aPământului a fost dereglată şi continente întregi s-auscufundat, în catastrofe naturale. Masterii ÎnŃelepciunii, ştiind ce se va întâmpla, aupăstrat cunoştiinŃele omenirii în piramide, nu în textescrise, ci codate matematic, în însăşi construcŃia lorgeometrică, într-un limbaj universal, ce va putea fidescifrat de oameni, la sfârşitul Epocii Întunericului. Masterii din Atlantida au avertizat locuitorii decatastrofele ce urmau să vină şi au trimis pe cei aleşi înlocuri mai sigure, pentru a-i călăuzi pe oameni încălătoria lor de uitare. Extratereştrii au părăsit planeta,întorcându-se pe Venus şi în constelaŃia Pleiadelor, înperioada de întuneric nefiindu-le permis să intervină şi săapară pe Pământ, ci doar să ghideze şi să asiste procesulde evoluŃie. AlŃii s-au retras în centrul planetei, de undefolosind bariere de timp şi gravitaŃie au închis porŃileoraşelelor de aur din adâncuri. Pe când Atlantida era la apogeul dezvoltării sale,cercetători ambiŃioşi au vrut să smulgă ultimele secreteale naturii. Au studiat gravitaŃia, pentru a controlastructura materiei. Au cercetat electrogravitaŃia,comprimarea materiei prin sunet şi lumină şi au construittransmiŃătoare pentru studiul timpului, utilizând cristalefoarte puternice, aşezate în punctele energetice aleplanetei. Structurile piramidale au fost folosite pentru 151
 • 152. comunicarea cu lumile superioare. Însă, un grup de studenŃi, care încă nu-şi terminaserăiniŃierea, în căutarea sunetului primordial, ce a stat laoriginea formării universului, fără aprobare de laConsiliul Celor Şapte ÎnŃelepŃi, au produs o primăcatastrofă şi anume o bombă gravitaŃională, care practic ademarat separaŃia şi războiul dintre cele două părŃi.Gruparea cea nouă, urma să folosească ştiinŃa în scop deputere şi control.4.4 Epoca Întunericului După catastrofă, naŃiile s-au răspândit, cunoştiinŃele,limbile şi tradiŃiile s-au divizat, totul a progresat înpolaritate, separaŃie şi individualism. Atunci a apărutpentru prima oară pe Pământ, FrăŃia Întunericului.Ghizi spirituali şi lideri au căzut sub influenŃa polarităŃii,au apărut conducătorii şi elita, care Ńineau cunoştiinŃele însecret, pentru ei. CeilalŃi, fiind neştiutori, se închinau la eişi îi serveau. FrăŃia Atlantidei a împărŃit cunoştiinŃele îndouă, una exoterică, pentru cei mulŃi, şi una esotericăpentru cei aleşi (iniŃiaŃii din FrăŃie). Celebra zicală"cunoaşterea înseamnă putere" datează din acea vreme. Deoarece cunoştiinŃele au fost Ńinute departe de ceimulŃi, spiritul lor a decăzut tot mai mult. În cadrul FrăŃieiAtlantidei au apărut două polarităŃi, una pozitivă(Agartha) şi una negativă (Shamballa), care au începuto milenară luptă pentru putere, luptă ce a continuat pânăîn zilele noastre, în multiple încarnări, de-a lunguldiverselor orânduiri şi epoci istorice, ajungând la apogeuîn timpul celui de-al doilea război mondial. O parte din aceste cunoştiinŃe înalte, au fost duse în 152
 • 153. Egipt, altele în Tibet şi în India. Primii faraoni au fostdescendenŃii direcŃi ai Atlantidei, iar textele secrete eraupăstrate şi predate din generaŃie în generaŃie. DeŃinereaînaltei tehnologii antigravitaŃionale le-a permisconstruirea piramidelor, unde se efectuau ritualurile deiniŃiere. Sub îndrumarea Shamballei s-a înfiinŃat FrăŃiaŞarpelui, cu scopul divin de a crea în permanenŃă scenajocului polarităŃilor, necesar evoluŃiei umanităŃii.Aceasta s-a împărŃit mai apoi, în frăŃia Dragonului Roşu,care s-a ocupat de educaŃia spirituală în vest şi cea aDragonului Galben, în est. Mănăstirile lor încă mai existăîn Tibet. Luptătorii spirituali din Agartha şi Shamballa, aupromis că la sfârşitul Epocii Întunericului, se vor întoarceşi vor dezvălui toate secretele, ajutând trecerea la Epocade Aur. Toate acestea au fost îndeaproape urmărite şi dirijate decătre extratereştri. FraŃii din spaŃiul cosmic i-au inspiratpentru a crea imperii. Toate războaiele au avut ca scopintroducerea unor noi etape istorice, în care sufletele săaibă condiŃii propice dezvoltării, printr-o gamă foartelargă de experienŃe, între cele două polarităŃi. S-a jucatjocul, “când două părŃi se luptă, agenda celei de a treiarămâne ascunsă”. ToŃi conducătorii lumii au fost conduşidin umbră de a treia parte, pentru a îndeplini planulgeneral al creaŃiei. Purtătorii luminii, de la ConfederaŃia Galactică,denumiŃi Gardienii lui Dumnezeu, au introdus unprogram secret de educaŃie, pentru a ghida evoluŃiasufletelor către completare. Din timp în timp, fraŃii dinspaŃiu au trimis mesageri pe Pământ, cu misiuni secrete,pentru a influenŃa liderii şi a le da noi instrucŃiuni. 153
 • 154. Contele de Saint Germain, de exemplu, apare în istoriecâteva secole de-a rândul, după care dispare misterios întimpul unei călătorii în Asia. Periodic au fost dateimpulsuri în conştiinŃă, prin intermediul mesagerilor dinoraşele de sub Pământ, unii ca masteri încarnaŃi, alŃii caemisari. A fost impusă influenŃa Soarelui, a masculinului,IluminaŃii, care s-au luptat pentru a conduce toată lumea,prin introducerea noii ordini mondiale. Ei servesc joculuiimpus de Shamballa şi lucrează cu FrăŃia DragonuluiRoşu. Toate regimurile politice, sistemele sociale,religiile, au avut acelaşi obiectiv. Nimic, dar absolutnimic nu s-a întâmplat accidental! În Univers nu existăîntâmplări şi nici accidente, ci doar un plan grandios, carenu eşuează niciodată. Altfel Creatorul nu ar mai fiatotputernic, ci doar un observator, ceea ce este de-adreptul imposibil, deoarece nu mai există nimeni în afaraSa. Ce s-a întâmplat cu Agartha, în timpul domnieiShamballei? Ea a acŃionat, periodic, ca o forŃă debalansare, pentru a nu se crea un întuneric total. AmenŃinut câmpul magnetic şi karma planetei şi deşi ei aucorpuri eterice, s-au materializat din când în când.Agartha a reprezentat polul Alfa, latura spiritului, în timpce Shamballa a reprezentat polul Omega, al lumiimateriale. Agartha este un oraş eteric, subpământean, încare cei şapte înŃelepŃi ai Atlantidei, s-au retras înainte dedezastru. De-a lungul timpului au apărut şi alte frăŃii, cum ar fiIluminaŃii şi Masonii, care odată ajunşi la maturitateaspirituală, erau iniŃiaŃi, în scopul de a ghida evoluŃiaumanităŃii. Misiunea lor a fost de a veghea asupraoamenilor, de a-i coordona şi de a le ascunde cu grijăadevărul şi cunoştiinŃele, până când oamenii vor deveni 154
 • 155. capabili de a le lua din interiorul lor. CunoştiinŃele fărăexperienŃă pot deveni periculoase, de aceea mai întâifiecare om a trebuit să crească până astăzi, pentru a punefundaŃia omului zeu, a omului complex, încarnarea luiDumnezeu pe Pământ. Fiecare eră a avut un rol, iarfiecare avatar a stabilit noi direcŃii de dezvoltare. Ultimulavatar, Isus, a manifestat iubirea necondiŃionată.Noul avatar este un grup complex de suflete, cu rolul de arăspândi mesajul, denumit avatarul Ascensiunii. El vaintroduce noua eră a Vărsătorului, când oamenii vorînŃelege că sunt UNA.4.5 Jocul SocietăŃilor Secrete Mii şi mii de ani s-au scurs, iar Atlantida şi frăŃia eisecretă au fost uitate. SocietăŃile secrete oculte au ridicatimperii, temple, oraşe şi civilizaŃii, din umbră.Grupurile babiloniene şi cele evreieşti s-au certat multtimp între ele, care dintre ei era rasa aleasă de Dumnezeu.În final, evreii au câştigat împotriva unei ramuri aAgarthei, cu ajutorul tehnologiei deŃinute de la Atlantizi.Pe vremea Vechiului Testament, de la Potop la Abrahamşi Moise, care au primit noi instrucŃiuni de la Creator,evreii au înflorit, eliberându-se din sclavia în care erauŃinuŃi de către egipteni. Cum de altfel s-a întâmplatpermanent, destinul umanităŃii a fost transferat de la ocultură la alta. FraŃii din spaŃiu i-au inspirat pe preoŃiiiudei, dându-le cunoştiinŃe, aceştia înflorind. Astfel aapărut Kabbala, care se mai păstrează şi în ziua de astăzi.ProfeŃii le-au spus că un mare mesia va apare şi va aduceo nouă eră. El va avea abilităŃi deosebite şi va fi maiputernic decât toŃi regii lumii. FrăŃia iudeilor ştia cu 155
 • 156. aproximaŃie cam când avea să se nască mesia, însă s-ausperiat foarte tare că-şi vor pierde supremaŃia spirituală. În timpul misiunii sale, Cristos a arătat că viaŃa luiDumnezeu este în interiorul fiecăruia, nu în scripturilemoarte! De la începutul decăderii Atlantidei şi până larenaşterea luminii, adusă de Isus, omenirea a trecutprintr-un crud proces de evoluŃie. FrăŃiile secrete aulucrat tot timpul în spatele cortinei, de la Atlantida laEgipt, la Greci, Roma şi toate culturile Europene. Şi-autrimis emisari în noile teritorii, America, Australia, astăzi,practic, nu mai există loc pe planetă care să nu fi fostinfluenŃat de vechiul ordin al frăŃiei. Masonii şi IluminaŃii, care sunt urmaşii ordinuluiCavalerilor Templieri, au construit temple şi au furnizatbani, pentru a oferi oamenilor cadrul necesar reduceriipărŃii animalice din ei, căci practic erau jumătate om,jumătate animal. Aşa a apărut zicala “sunt singuraputere care doresc binele şi creez răul şi sunt singuraputere care doresc răul şi creez binele”. Toate forŃeleconducătoare, sistemele statale, religiile, au primit iniŃiereparŃială şi ajutor, pentru a-l educa pe om. ScopulevoluŃiei nu e de a distruge trupul, sau societatea, ci de adeprograma structura ego-ului. Cum? Lăsând la o partetoate percepŃiile negative. Totul este doar o experienŃă,nimeni nu este total negativ. Negativul din noi şi dinlume ne învaŃă cum să primim încet, încet, înŃelegere.Fără întuneric nu ar putea fi posibilă experienŃa luminii.FrăŃiile secrete nu au fost duşmanii omenirii, ci ghizii ei,lucrând mână în mână cu Creatorul, prin mijlocireaextratereştrilor, până când omul va recunoaşte un frateîn semenul său, încetând de a-l mai judeca şi va devenipozitiv prin propria sa voinŃă. EvoluŃia omului este 156
 • 157. asemenea aurului, care trebuie să treacă prin foc pentru adeveni pur. În viitorul apropiat se va realiza uniuneadintre ego-ul masculin şi spiritul feminin, iar sinelesuperior va fi întrupat pe Pământ. De fiecare dată când profeŃii primeau revelaŃii divine,ele erau dinadins distorsionate, sau falsificate, în Bibliedându-se o interpretare greşită a ceea ce s-a întâmplat.Aşa au apărut toate religiile şi sectele lor, urmând strictcuvinte moarte, apoi de-a lungul timpului au devenit dince în ce mai distorsionate. După moartea lui Isus, cuvintele sale au fostinterpretate greşit, datorită necunoaşterii, iar în unelelocuri falsificate dinadins!!! FrăŃia secretă, care era departea romanilor, a falsificat scripturile originale, spredezamăgirea urmaşilor fideli. Ei au fost izgoniŃi şiomorâŃi fără milă, iar documentele autentice arse.Apostolul Petru, văzând aceasta, a cerut să fie spânzuratde picioare, pentru a simboliza confuzia creată. De-alungul timpului, Creştinismul şi frăŃiile s-au impus lacurŃile regale Europene. Multe alte frăŃii însă, au încercat să afle adevărul,deoarece nu erau de acord cu politica bisericii. În secolulal XI lea cruciaŃi germani şi baltici au călătorit în Siria,unde un vechi master le-a spus adevărul despre frăŃia dinAtlantida. Au văzut în Babilon că iudeii au distrus frăŃiaveche şi au aflat adevărul falsificării EvanghelieiEseenilor şi al mesajului lui Isus. Aceasta i-a determinatsă se separe de creştinism şi şantajând Vaticanul, aucăpătat averi, care i-au ridicat în poziŃii de putere înEuropa, construind castele şi introducând sistemulmonetar. Acesta este ordinul Cavalerilor Templieri, dincare îşi au originea IluminaŃii şi Masonii de astăzi.Puterea lor ajunsese atât de mare, încât îi înfruntau chiar 157
 • 158. şi pe regi, de aceea a fost pornită o prigoană împotrivalor, ceea ce i-a determinat să se refugieze în Viena, undefolosind cunoştiinŃele Geometriei Sacre, au construitcastele şi mănăstiri în care şi-au ascuns documentele.4.6 SemnificaŃia Celui de al Doilea Război Mondial La începutul secolului al XX lea, un călugăr din Viena,pe nume Lanz Von Liebenfels, care nu era de acord cuideile Cavalerilor Templieri, a părăsit vechiul ordin,înfiinŃând Noul Ordin Templier. El a studiat vechilescrieri indiene, cum ar fi Bhagavad Gita, în care eraudescrise pe larg luptele zeilor din Atlantida. Ca urmare,el şi-a format concepŃia că Templierii trebuiau să fie înopoziŃie cu oamenii obişnuiŃi, pe care nu îi considera maievoluaŃi decât maimuŃele, rasa aleasă fiind cea germanică(ariană), cu părul blond şi ochi albaştri, descendentădirectă a zeilor din Atlantida. Iudeii erau descendenŃiirasei inferioare şi reprezentau Diavolul. Tot răul din lumese datora acestora şi pentru a ieşi din EpocaÎntunericului şi a instaura Epoca De Aur, profeŃită deIsus, această rasă animalică trebuia stârpită şitransformată în sclavi. Mănăstirile Templierilor se întindeau de-a lungulDunării, una dintre ele fiind în oraşul Braunau, locul denaştere a lui Adolf Hitler. Aici Von Liebenfels l-a iniŃiatpe tânărul Adolf împărtăşindu-i cunoştiinŃeleTemplierilor, despre cum, în trecut, evreii au preluatputerea de la urmaşii Atlantidei şi cum au falsificatmesajul lui Isus. În secolul al XIX lea elita esotericăEuropeană era foarte preocupată de căutarea rădăcinilorvechilor zei. Friedrich Nietzsche susŃinea ideea oamenilor 158
 • 159. zei originari din Atalantida, după cum povesteau textelehinduiste. Toate acestea au înflăcărat imaginaŃia tânăruluiHitler şi ca urmare a unei traume din copilărie, datorităfaptului că tatăl său, fiind alcoolic, o bătea pe mama sa, i-a încolŃit idea de a lupta pentru a elibera lumea deForŃele Întunericului. Dietrich Ecart, colaborator larevista ocultă Osara, a avut o foarte mare influenŃă înformarea lui Hitler. Prin folosirea drogurilor, Hitler adevenit medium, văzându-se un urmaş al Atlantidei şimesager al calităŃilor şi abilităŃilor pierdute ale zeilor.Una dintre cele mai puternice societăŃi oculte din aceavreme şi anume societatea Tulah, făcea mare propagandăacestor idei. Ea se baza pe profeŃiile secrete ale lui Ioan,care spuneau că, dincolo de munŃi, se va naşte un mesiace va salva lumea de rău şi va instaura o Epocă de Aur,de o mie de ani, după care Isus va reveni pe Pământ. Ei îiconsiderau pe Masoni ca fiind mesagerii lui Satana.Dietrich Ecart i-a mijlocit lui Hitler întâlnirea cu membriidin Agartha şi l-a convins că el era cel ce trebuia săîndeplinească această misiune. Ceea ce nu a ştiut Hitler a fost că, din umbră, Masoniiau scos 120 de milioane de dolari americani din BancaElveŃiei, pentru a-i susŃine numirea în fruntea armateigermane. Scrieri secrete ale ÎnŃelepŃilor din Zion,IluminaŃii, în documente secrete relatau că: “Suntemsingura forŃă care finanŃează toate partidele şi războaiele,până când omenirea se va sătura de războaie. Noiaducem puterea în mâinile celor puternici, indiferent căeste vorba de regat, comunism, sau cataclism. Planulnostru este de a introduce o nouă ordine mondială,capabilă de a controla toate finanŃele şi datoriile”.De fapt al doilea război mondial a fost tot continuareavechiului război din Atlantida, în care cele două frăŃii se 159
 • 160. acuzau din nou reciproc, de practicarea magiei negre.Simbolul de zvastica era de fapt inversul simboluluiAtlantidei. Hitler, de fapt, a fost încarnarea unuia dinvechii masteri ai întunericului. Printre altele, germanii au avut contacte şi cu o rasă deextratereştrii, care i-au furnizat tehnologieantigravitaŃională, în schimbul oferirii de materialbiologic de studiu, din rândul prizonierilor. De asemenea,ei au căutat intrarea în oraşele subpământene, înpreajma polului sud şi găsind-o, au înfiinŃat oraşul NoulBerlin. 160
 • 161. Deşi cei mai mulŃi au crezut că Hitler s-a sinucis înbuncărul său, el a reuşit să fugă, împreună cu soŃia sa, înArgentina, unde a trăit ascuns, până în anul 1987. LecŃia învăŃată din acest război ar trebui să fie că, o rasănu poate fi superioară alteia, după culoarea părului, sau aochilor, ci după gradul de înŃelepciune şi dragoste faŃă deaproapele său şi faŃă de Creatorul Universal. Problemelesociale nu se rezolvă prin acŃiuni de forŃă în lumea fizică,ci prin modificarea lumii interioare, mai întâi, după care,cea exterioară o va urma. Crearea unei Epoci de Aur nuse poate face în nici un caz prin război, ci prin evoluŃie şieliberarea de sub influenŃele ego-ului. Al doilea războimondial a reprezentat una dintre cele mai dure lecŃiipentru umanitate, fiind creat şi susŃinut de conştiinŃacolectivă.4.7 Epoca de Aur Şi astfel, după mii şi mii de ani de încarnări, de lecŃiiînvăŃate în urma unei vaste game de experienŃe, rasaumană a ajuns în fine, la maturitate. Ciclul cosmic alîntunericului, s-a sfârşit şi vom intra din nou în Epocade Aur. A venit timpul ca omul să se unească din nou cuDumnezeu, ca fiinŃa sa să intre în contact cu SineleSuperior şi să fie ghidată din interior. Planeta se varidica din nou în conştiinŃă, la nivelul următor, plantândsămânŃa pentru umanitatea de mâine, ce va fi selectatădintre toate naŃiile. Cele ce vor urma vor fi perceputediferit de fiecare, pentru unii va fi Apocalipsa, pentrualŃii Eliberarea. Oricum fiecare suflet îşi va urma caleasa de-a lungul spiralei evolutive, în locul care este cel 161
 • 162. mai potrivit pentru el. Foarte mulŃi oameni se trezesc,după somnul de milenii realizând că universul este viu,având nenumărate alte civilizaŃii şi dimensiuni,înŃelegând că toŃi suntem UNUL. La sfârşitul Epocii Întunericului Ghizii EvoluŃiei se vorîntoarce pe Pământ, iar reprezentanŃii ConfederaŃieiGalactice vor asista omenirea în procesul ei deascensiune, către Dimensiunea a 4 a şi a 5 a. Ştiind că un singur mesaj nu este suficient, fraŃii dinspaŃiu au lansat o mai mare asistenŃă. Au făcut un plan,împreună cu arhanghelul Mihai, ca să trimită legiunilesale de Lucrători ai Luminii, pentru a se încarna pePământ. Masterii din Atlantida au decis să se încarneze şiei din nou. Primii voluntari au sosit începând cu anii ’60. În deplasarea sa prin galaxie, planeta a intrat într-o zonăde mare densitate şi vibraŃie energetică, fapt care vatransforma ADN-ul uman de la două la douăsprezecespirale, activându-i toate abilităŃile adormite şitransformându-l pe om într-un adevărat zeu. Pe data de 11 ianuarie 1991, la ora 11:11 a.m., reŃeauamagnetică a Pământului, corespunzătoare Dimensiunii a4 a, a fost activată de grupuri de Lucrători ai Luminii,asistaŃi de masteri înălŃaŃi. Ei s-au adunat în locurispecifice, în centrii energetici ai planetei, activând porŃilecătre ascensiune. Periodic s-au trimis informaŃii, telepatic şi princhanelling, care dezvăluie toate secretele universului şiale creaŃiei. De asemenea au fost trimise impulsuri codateîn subconştient, pentru a activa frecvenŃa corpuluiluminos. FraŃii din Agartha şi Shamballa au făcut public totplanul ascuns al jocului şi au dat instrucŃiuni frăŃiilorIluminaŃilor şi Masonilor, să-şi înceteze activitatea, 162
 • 163. misiunea lor fiind îndeplinită. În final, opoziŃiile se voruni la un nivel superior, iar negativul va dispare pentrutotdeauna. Accesul la oraşele subterane se va deschide din nou,oamenii intrând în grădina Edenului. Imense oraşe delumină vor descinde de pe traiectoriile lor, ancorându-seîn locuri specifice pe Pământ, în care cei selectaŃi pentruascensiune, se vor aduna împreună cu LucrătoriiLuminii, pentru antrenamente şi instruire. Aceste locurivor avea o vibraŃie mult mai ridicată şi vor fi în legăturăşi sub controlul direct al fraŃilor extratereştri. În decursul Epocii Întunericului toate cunoştiinŃele aufost dinadins distorsionate. ŞtiinŃa a fost şi eamanipulată, dezvoltarea sa fiind mult încetinită.Cercetătorii care descopereau lucruri prea eliberatoare,contrazicând părerile oficiale, erau fie marginalizaŃi şiridiculizaŃi, fie chiar ameninŃaŃi cu moartea. S-au făcut toate eforturile posibile pentru a ascundecontactele ce au avut loc cu alte rase extraterestre. Deaceea orice întâlnire de gradul trei, a fost pe cât posibilmuşamalizată, anchetele formale sfârşind într-un muntede dosare prăfuite. Unele specii extraterestre au datguvernului American secretele celor mai avansatetehnologii, în schimbul materialului genetic, de careaveau nevoie. Altele au făcut cercetări comune în domeniulmicrobiologiei, împreună cu oameni de ştiinŃă autohtoni,în Aria 51. Practic, toate tainele fizicii universale (energialiberă, teleportarea, călătoria în timp, porŃile stelare,crearea materiei şi a vieŃii din eter) sunt cunoscute, darŃinute departe de cei mulŃi, până când conştiinŃa lor va fipregătită să le utilizeze în scop paşnic. Religiile create l-au separat pe om de adevărul divin şi 163
 • 164. adevărurile vieŃii. Religia este ceva ce trebuie să aibă locîn interiorul fiecăruia, adevăratul templu a luiDumnezeu fiind trupul uman. Fiecare va trebui săredescopere divinul în interiorul său, nu numai înpersoanele alese. Orice structură socială, politică,religioasă, care va continua să propovăduiascăseparatismul şi egocentrismul, se va restructura, sau vadispare. Rasa umană va intra ca membră în ConfederaŃiaGalactică şi va începe explorarea spaŃiului cosmic. Odată cu reîntoarcerea masterilor din Atlantida, vremeamasterilor se va încheia, căci fiecare va deveni propriulsău master, fiind în contact permanent cu Sinele săuSuperior. Dragostea necondiŃionată şi uniunea vor sta labaza noii societăŃi. Vom înŃelege că cea mai mareînŃelepciune este aceea de a onora viaŃa, ca o expresiedesăvârşită a Divinului. 164
 • 165. 165
 • 166. 5. ANTRENAMENTUL CONŞTIINłEI5.1 Introducere De la început vreau să fac clar următorul lucru şianume că binecunoscuta noŃiune de spirit, care s-avehiculat şi se vehiculează atât de larg, trebuie înŃeleasăca fiind conştiinŃa proprie a unei entităŃi. Deci spirit,suflet sau conştiinŃă sunt denumiri echivalente, nureprezintă trei lucruri diferite şi nu sunt noŃiuni abstracte,ci foarte reale. De aceea titlul acestui capitol ar putea fitradus, mai pe înŃelesul clasic, Antrenamentul Spiritual. Omul actual, nu reprezintă altceva decât o etapăintermediară în evoluŃia conştiinŃei, fiind situat întreregnul animal şi cel de zeu întrupat, adică unsuperhumanoid, capabil de: a trăi nelimitat, aveapercepŃie extrasenzorială, manipula materia, a levita,mişca obiecte fără atingerea fizică, a călători în timp şispaŃiu, fără dispozitive tehnologice şi de a lua informaŃiidin baza de date infinită a universului. Această evoluŃie,deşi este asigurată, poate avea loc mai repede sau maiîncet, în funcŃie de voinŃa şi efortul depus de fiecareindivid. Dacă eşti mulŃumit cu viaŃa pe care o duci şi dacă nuştii nimic din adevărurile universale, decât variantele cese învaŃă la şcoală şi la religie, crezând că ceea cepercepi prin organele de simŃ este totul şi că înainte şidupă această viaŃă nu mai este nimic, atunci poŃi să numai citeşti acest capitol, oricum nu vei fi de acord cu el.Înseamnă că eşti la începutul ciclului dimensiunii a 3 a,eşti adânc prins în capcana iluziei şi mai ai încă multezeci de mii de ani de stat la acest nivel. Nu înseamnă că 166
 • 167. este rău, binele şi răul nefiind caracteristici intrinseci, cidoar interpretări mentale. ViaŃa este cea maiextraordinară aventură a ta şi a universului şi indiferent înce punct te-ai afla în această călătorie, nu poŃi fi ceea cenu eşti, poŃi doar să o uiŃi. Tu ai fost, eşti şi vei fiîntotdeauna o fiinŃă divină, a cărei esenŃă sunt iubirea silumina. Dacă însă, eşti nemulŃumit de tot ceea ce se intamplă injurul tău, dacă sufletul te îndeamnă să citeşti cu nesaŃ, săcauŃi febril adevărul despre tine şi despre univers, săcauŃi un alt mod de a trăi şi percepe viaŃa, eşti pe caleacea bună, adică începi să te trezeşti din somnul adânc aluitării şi ai şansa să te îndrepŃi spre o nouă etapă deexperienŃă, în care viaŃa ta va fi un adevărat Paradis,comparativ cu cea primitivă şi sălbatică, în care te zbaŃiacum. Mai sunt doar 3 ani până la momentul istoric în carePământul, conform ciclului cosmic, programat cu preciziematematică, de către Unicul Creator, va trece înDimensiunea a 4 a. O parte din cei încarnaŃi acum peplanetă, în funcŃie de dorinŃa şi voinŃa personală, vorascende pe Noul Pământ, pentru a pune bazele Epocii deAur, Paradisul mult visat şi mult aşteptat. Miza joculuieste foarte mare, iar efortul şi munca asiduă îŃi vor firăsplătite cu vârf şi îndesat. Nimic nu va putea schimba în bine viaŃa noastră dacăvom rămâne fideli vechilor programări mentale, care ne-au fost implantate încă din primele zile de viaŃă. Primulpas este să înŃelegem de ce aceste programări sunt false,de ce nu reflectă adevărul adevărat şi că reprezintă oiluzie, ce a fost creată dinadins, de forŃe superioareomului, pentru ca prin parcurgerea tuturor experienŃelorposibile, să învăŃăm şi să evoluăm, la stadiul de adevăraŃi 167
 • 168. humanoizi. Deci deschideŃi-vă minŃile la noile informaŃii,prezentate în această carte, cele ale luminii şi aveŃicurajul să abandonaŃi vechile învăŃături ale întunericului!Apoi, pe măsură ce veŃi învăŃa să descoperiŃi cosmosulinterior, veŃi deveni capabili să le verificaŃi veridicitateaprin propria experienŃă.5.2 Cine Este şi Cum FuncŃionează Omul Tot ceea ce există peste tot în acest univers şi toatecelelalte, este o conştiinŃă, o inteligenŃă supremă, pe careunii au obişnuit să o denumească Dumnezeu, sau Creator.Ea se manifestă ca o energie vibratorie, care creazărealităŃi fizice, materiale, cum este şi trupul nostru. Toatecorpurile cereşti, toate organismele sunt vii, suntinterconectate şi se influenŃează reciproc. Nimic nu estestabil, deoarece fiind în continuă mişcare şi vibraŃie,asemenea curgerii unui fluid, menŃinerea unei anumiteconfiguraŃii se realizează în funcŃie de procesele mentaleşi emoŃionale. De aceea, a privi organismul uman ca peun dispozitiv pur mecanic şi material, este nu numaineadevărat, dar mai ales dăunător sănătăŃii şi dezvoltăriinoastre. ReacŃiile chimice sunt efectul şi nu cauzaproceselor ce au loc în interiorul nostru, gândurile şiemoŃiile fiind nu numai reale, dar stând la originea vieŃiişi a realităŃii. Tot ceea ce percepem prin intermediulorganelor de simŃ, văz, auz, pipăit, miros şi gust, suntinterpretările pe care creierul le dă unor impulsurielectromagnetice pe care acesta le primeşte. ExperienŃeledin timpul viselor au loc în creier, asemănător cu cele dinstarea de veghe, singura diferenŃă fiind că semnalele 168
 • 169. electromagnetice vin, de această dată direct, prinintermediul glandei pineale, care este asemenea uneiporŃi stelare, de comunicaŃie cu lumea pură a conştiinŃei. Omul este un complex format din minte, trup şi spiritcare sunt într-o permanentă interdependenŃă,neînŃelegerea acestui lucru şi neglijarea oricărei dinaceste trei părŃi componente, fiind extrem de dăunătoaresănătăŃii şi stării de bine. În permanenŃă suntem supuşiinfluenŃelor, din partea celorlalŃi indivizi de pe planetă,altor entităŃi, din alte tărâmuri de existenŃă, precum şi aaştrilor. Singura forŃă pe care o avem, în a ne menŃine unnivel ridicat de energie şi de vibraŃie, este voinŃa.Aceasta însă nu poate apare decât ca urmare a dezvoltăriiconştiinŃei de sine, după un lung şi greu antrenament. Trăim, în general, la nivelul minŃii logice, în cea maimare parte a timpului, crezând că vechile programări şiinterpretările pe care le dăm, reprezintă adevărul absolut,dar nu este aşa, ele reprezintă adevărul subiectiv şi nuface decât să ne ne limiteze percepŃia. Pentru a perceperealitatea în mod obiectiv şi a fi în comunicaŃie cuCreatorul, trebuie să stăm în afara minŃii şi să trăim lanivelul sufletului. ConştiinŃa noastră este divizată în 5 părŃi (centre), careau funcŃii distincte şi anume: intelectual, emoŃional, demişcare, instinctiv şi sexual. De asemenea mai există alŃidoi centri superiori (intelectual şi emoŃional) care odatădezvoltaŃi şi balansaŃi, sunt capabili de a ne expandaconştiinŃa la nivel cosmic. Trupul fizic, pe care îl vedem, este doar unul din cele 7trupuri pe care le avem. Ele sunt dispuse în straturi,asemenea foilor unei cepe şi au culorile spectruluiluminii. Aceste trupuri, mai puŃin dense, formează aura,ele fiind dezvoltate mai mult sau mai puŃin, în funcŃie de 169
 • 170. nivelul spiritual al fiecăruia. În trupul fizic există 7 centri energetici principali(chakre), prin care energia curge şi prin care se facelegătura cu mediul exterior, cu infinitul. Deblocarea şibalansarea lor este de o importanŃă vitală în menŃinereasănătăŃii şi a nivelului de conştiinŃă. Deci mai degrabă, decât o maşinărie materială, alcătuitădin carne şi oase, trebuie să ne imaginăm că suntemformaŃi din mai multe straturi gazoase, având diferitedensităŃi, ce vibrează şi au o mişcare de curgerepermanentă. ConştiinŃa reprezintă ceva exterior trupuluifizic, pe care îl formează, controlează şi dirijează, esteeternă şi nu se manifestă în timp sau în spaŃiu. Singuraproblemă este că odată cu încarnarea, memoriileanterioare sunt şterse, pentru a face experienŃa mult maireală şi mai palpitantă.5.3 Oprirea MinŃii Mintea este o maşinărie infernală. Ea a fost proiectatăca o unealtă de supravieŃuire pe de o parte, ceea ce estebine, pe de altă parte însă, are scopul de a ne Ńine blocaŃiîn iluzie şi într-o viaŃă de tip mecanicist, bazată pe toateprogramările anterioare. Ea este asemenea unei antene derecepŃie, capabilă de a primi semnale electromagneticedin eter, din acest ocean de conştiinŃe. ConştiinŃelesuperioare, pur energetice, fără un trup fizic, suntcapabile de a intra în minŃile noastre şi de a ne provocagânduri şi chiar sentimente. Deoarece percepŃia noastră sereduce la organele exterioare de simŃ, nu realizăm căaceste gânduri nu ne aparŃin şi credem că întotdeaunasuntem aceeaşi persoană, ceea ce este fals. Zeci de 170
 • 171. entităŃi inteligente, exterioare nouă, ne dau tot felul deimpulsuri, în dorinŃa lor de a experimenta lumea fizică.EntităŃile negative ne controlează minŃile în cea mai mareparte a timpului şi se hrănesc cu energia noastră. Ele suntasemenea prădătorilor, asemenea lipitorilor care dorescsă ne sugă sângele. Numărul gândurilor aiurea care netrec prin minte este de zeci de mii pe zi, majoritateadintre ele fiind doar analize inutile, bazate pe frică şinegativitate. PuŃine sunt momentele când luăm controlulasupra minŃii şi trupului nostru şi adevărata noastrăidentitate, sufletul, se trezeşte din adormirea sa, pentru aparticipa la experienŃă. Asta se întâmplă în general înmomentele de mare încărcătură emoŃională, bucurie, saude mare pericol. De aceea primul pas în a realiza aceasta, în a vedea cinesuntem cu adevărat, pentru a ne lărgi percepŃia şi arestabili contactul pierdut cu divinul din noi şi depretutindeni, este de a ne opri din ceea ce facem, de a necalma iureşul gândurilor. Sigur aceasta pare imposibil laînceput pentru cineva care trăieşte 100% la nivelul minŃii,însă cu puŃin efort şi perseverenŃă se pot obŃine rezultate. Un prim pas ar fi să vă uitaŃi la ceas şi, de exemplu,timp de 2 minute să urmăriŃi câte şi ce fel de gânduri vătrec prin cap, sesizând că ele pur şi simplu vin în capulvostru de aiurea, aşa cum bate vântul. Un alt exerciŃiu ar fi ca, tot cu ochii pe ceas, să încercaŃisă vă concentraŃi la o singură idee, de exemplu, la cum văcheamă şi ce faceŃi acuma. VeŃi vedea că după maximumun minut şi jumătate, obosiŃi iar mintea va începe iar săalerge nebună la tot felul de lucruri. Atâta este puterea ade concentrare a omului, de un minut şi jumătate! ForŃe 171
 • 172. exterioare voinŃei proprii ne dirijează permanent. ÎncercaŃi să închideŃi ochii şi să vizualizaŃi, cu ochiulminŃii, o anumită imagine, să zicem o floare, urmărindu-itoate detaliile şi culorile. VeŃi vedea cât de greu este să văfocalizaŃi atenŃia în acest mod, imaginea respectivă fiindfoarte neclară şi dispărând repede din obiectiv. AşezaŃi-vă liniştiŃi pe un scaun, sau o canapea, închideŃiochii şi lăsaŃi imaginile care apar în faŃa voastră să seperinde în voie. Apoi luaŃi de exemplu, una din ele şiîncercaŃi să o focalizaŃi, să vă apropiaŃi de ea, văzându-itoate detaliile. VeŃi fi uimiŃi că pentru prima oară aŃidescoperit că, în afara lumii exterioare, pe care opercepeŃi cu ochii, există şi o alta, interioară, la fel decolorată şi de reală ca şi cea fizică. Aceasta esteinformaŃia pură, venită din eter, nu are nici o legătură cuînregistrările anterioare din creier. Cu puŃină practică veŃiajunge să percepeŃi imagini şi lumi virtuale, ca şi când văuitaŃi la televizor. ContemplaŃi un obiect, de exemplu un pix. Uitându-văfix la el, încercaŃi să lăsaŃi alte gânduri şi analizaŃi-ifiecare detaliu, ce formă şi ce culoare are, din ce materialeste alcătuit, care a fost procesul lui de fabricaŃie, etc.Acest exerciŃiu ajută la focalizarea atenŃiei, îmbunătăŃeştememoria şi ceea ce este cel mai important, maiîncetineşte viteza cu care se derulează gândurile. O modalitate de a opri mintea este şi defocalizareaochilor, prin lărgirea viziunii până aproape de 180 degrade. 172
 • 173. ÎnchideŃi ochii şi vizualizaŃi un disc, sau o roată cu spiŃecolorate, care se roteşte în sensul invers acelor deceasornic. Acest simplu exerciŃiu are efecte puterniceasupra opririi gândurilor şi a îmbunătăŃirii vizualizării. Stând în picioare, închideŃi ochii şi rotiŃi-vă trupulîncet, în sens invers acelor de ceasornic. Nu forŃaŃi maimult decât puteŃi. Este bine să fiŃi în faŃa patului, pentruca, dacă ameŃiŃi, să vă aşezaŃi repede. Acest exerciŃiu,deşi dă o ameŃeală uşoară, calmează mintea foarte rapid şimai ales deschide chakrele. Pasul următor este să învăŃaŃi să faceŃi meditaŃie.Metodele sunt foarte variate, sute de şcoli dau diversetehnici, care spun ele, merg cel mai bine. Adevărul estecă în primul rând trebuie să înŃelegeŃi fenomenul şi ce seîntâmplă, decât să aplicaŃi orbeşte o anumită tehnică. Celmai bine e să vă dezvoltaŃi o tehnică personală, care vi sepotriveşte. Nu există doi oameni identici! Sunt persoanecare nu pot să mediteze decât ascultând comenzile unuiinstructor, alŃii numai ascultând muzică. Deşi la începutstăpânirea trupului şi a minŃii pare un lucru foarte greu,după câteva luni de practică şi mai ales prin voinŃă, veŃivedea că este o bagatelă şi oriunde aŃi fi, oriunde v-aŃiafla, sunteŃi în control, putând încetini undele creieruluiîn maximum două minute. Principala forŃă universalăalături de voinŃa este intenŃia, cu ajutorul ei puteŃidărâma munŃii, nu numai să opriŃi mintea. Deci aşezându-vă fie pe un scaun, fie în poziŃia delotus, fie întinşi cu faŃa în sus în pat, într-un loc ferit dezgomot şi perturbaŃii exterioare, închideŃi ochii şi maiales fiŃi hotărâŃi şi convinşi că vreŃi să vă relaxaŃi şi săscoateŃi tot stress-ul şi energia negativă din voi. După 2-3 173
 • 174. respiraŃii adânci, începeŃi relaxarea trupului, de lacreştetul capului coborând pe gât, umeri, piept, abdomen,spate, bazin, mâini, picioare. Nu omiteŃi organele internevitale, inima, ficatul şi rinichii; şi acestea trebuiescrelaxate. Ideea trebuie să fie că vreŃi să vă relaxaŃi, că văsimŃiŃi bine şi nimic şi nimeni nu vă mai supără. Onumărătoare inversă de la 50 la zero este apoi foartebenefică, pentru a vă adânci în relaxare, încetând să vămai simŃiŃi corpul. Încet, încet, veŃi vedea cum gândurilese estompează şi o stare dulce de confort, asemenea celeide înainte de a adormi, vă va cuprinde. ImaginaŃi-vă căsunteŃi pe o plajă, stând relaxaŃi la soare, în bătaia brizeişi auziŃi sunetul molcom al valurilor mării. Nu-i nimicdacă la început veŃi aŃipi, cu timpul însă, e bine să vămenŃineŃi conştiinŃa, căci sunt multe de făcut în aceastăstare. Starea aceasta este denumită starea alfa, în careundele creierului se încetinesc la mai puŃin de 10 bătăi pesecundă. Chiar dacă la început gândurile încă vor maiveni, lăsaŃi-le să curgă, nu vă opuneŃi, după o perioadăveŃi vedea cum mintea se opreşte şi surpriză! Voi încămai existaŃi, deşi nu vă mai simŃiŃi trupul şi nu maigândiŃi cu creierul. După relaxarea trupului şi oprireaminŃii veŃi intra în contact cu adevărata voastră identitate,cu sufletul, cu divinul, iar percepŃia vi se va muta dinlumea spaŃiu-timp în timp-spaŃiu. De multe ori vă potapărea imagini, sau lumini care vor da experienŃeiacesteia, de visare conştientă, o intensitate greu deimaginat. Când o doriŃi, încet, încet, începeŃi să vămişcaŃi mâinile şi trupul, apoi deschideŃi ochii, revenindînapoi în lumea fizică. Acest simplu exerciŃiu este benefic sănătăŃii şimemoriei, dar mai ales vă va reîncărca cu energie, ca şicând aŃi dormit câteva ore, gândurile fiind cu mult 174
 • 175. încetinite. VeŃi înŃelege că nu sunteŃi nici trupul şi nicimintea, ci o inteligenŃă superioară, cu mult mai presus deacestea. Frica de moarte va dispare, veŃi înŃelege căpărăsirea corpului fizic, este o eliberare, experienŃaacelui moment fiind de o complexitate greu de imaginat.Acest tip de exerciŃiu, de meditaŃie, este punctul deplecare pentru toate experienŃele spirituale şi pentrutransformarea vieŃii personale. Oricum un lucru estesigur. Nu veŃi mai fi niciodată la fel, odată ce aŃi înŃelesaceasta, viaŃa vi se va schimbă radical!5.4 Centrele ConştiinŃei Odată ce ai început să înŃelegi adevărata realitate şi căai fost păcălit, pe măsură ce faci noi descoperiri înexplorările tale pe tărâmul infinit al conştiinŃeiuniversale, ai să încerci să comunici prietenilor şi familieice ai descoperit şi că totul e o iluzie. Ai să încerci să leexplici că viaŃa trebuie înŃeleasă şi trăită altfel, cu multmai grandios şi mai liber. Însă fii pregătit, căci ai să teloveşti de ziduri de neîncredere şi de încăpăŃânare,nimeni nu te va crede, deoarece nu a avut aceleaşiexperienŃe ca tine. MulŃi vor spune că nu eşti normal,crezând că normalul e să fii ca ei. Adevărul este însă căabia tu începi să devii normal, într-o lume anormală!Momentul acesta va fi ca un şoc în viaŃa ta şi dacă nu aităria să continui, cu orice preŃ, te poŃi pierde uşor înapoiîn iluzie, de bine ce ai început să scoŃi capul. Deci cautăprieteni, care sunt şi ei pe acest drum. Nu e chiar aşa degreu să-i găseşti în aceşti ani, când are loc o trezire înmasă a sufletelor. Nu renunŃa! Mai ai atât de mult dedescoperit şi de explorat! Aventura ta abia a început. Iar 175
 • 176. miza este mai mare ca orice recompensă de pe lumeaaceasta. PoŃi să crezi că ai să devii o superfiinŃă într-oLume Nouă, faŃă de care cea actuală îŃi va părea osălbăticie? Totul, dar absolut tot ce ai fost învăŃat, de când aideschis ochii, tot ce spun religiile, filozofiile, ştiinŃaoficială, cultura, societatea, este distorsionat şi fals.Acum începe pentru tine o mare bătălie şi anume cea adeprogramării şi reprogramarea după noile adevăruri.Nu-Ńi va fi uşor şi încet, încet este posibil să devii din ceîn ce mai singur. Însă nu uita, divinul este în interiorultău. ToŃi suntem unul şi nimeni nu e singur cu adevărat.ToŃi avem ghizi spirituali, din alte lumi, toŃi avem unSine Superior, care este tot timpul cu noi şi putem să-icontactăm şi să le cerem sfatul, oricând dorim. Ei suntacolo pentru noi, gardieni ai evoluŃiei şi ne înconjoară cudragostea lor necondiŃionată. Fii deci ca un luptător, înŃelege că evoluŃia ta merităorice efort şi că viaŃa trăită adormit, ca un mecanism,este asemenea unei puşcării, nu e viaŃă cu adevărat! Apoi e timpul să începi să observi cum funcŃioneazăoamenii ceilalŃi şi cum funcŃionezi tu. Vezi cum vorbele,mişcările, acŃiunile, totul este mecanic. EmoŃiile aparnecontrolat şi de cele mai multe ori nu îŃi fac plăcere,secându-te de energie. Felul de a trăi este reactiv şiconsideri că tot ce se întâmplă nu are nici o legătură cualegerea ta, iar tu eşti doar un observator al propriei talevieŃi. Aşa cum am mai spus mintea, sau conştiinŃa,funcŃionează diferenŃiat pe 5 nivele, aşa zişii centri şianume: logic, emoŃional, de mişcare, instinctiv şi sexual. Centrul logic este legat de creier şi se comportă ca un 176
 • 177. mecanism care analizează şi judecă, în funcŃie de ceprograme i-au fost inserate. Toate funcŃiile de gândire,realizarea unei impresii, formarea de reprezentări şiconcepte, comparaŃia, afirmaŃia, negaŃia, vorbirea,imaginaŃia, îşi au originea aici. Centrul emoŃional este cel unde apar emoŃiile, bucurie,supărare, frică, uimire, şamd. El este situat, în zonapieptului. Cel de mişcare este responsabil de memorarea tuturormişcărilor de la învăŃarea mersului, a jocurilor sportive,până la conducerea automobilului. Orice mişcare nouă, săzicem învăŃarea scrisului, este mai întâi însuşită decentrul logic, care odată programată este transferată la celde mişcare. Deoarece centrul de mişcare este cu mult mairapid decât cel logic, ne este mult mai uşor să scriem fărăsă gândim. ÎncercaŃi să tipăriŃi la tastatură gândind fiecaremişcare. O să vedeŃi că va fi cumplit de greu şi veŃi obosirapid. De asemenea, când şofaŃi şi apare o situaŃie limită,odată ce ochiul a înregistrat pericolul, piciorul se mutăaproape instantaneu pe frână. CredeŃi că apare mai întâigândirea logică ce dă semnalul la muşchii piciorului? Înnici un caz. Dacă ar fi aşa, timpul necesar analizei logiceplus cel de deplasare a impulsului nervos, ar fi atât delung încât ne-ar fi imposibil să evităm accidentul! CapoziŃie, centrul emoŃional se află în zona şalelor. Centrul instinctiv este răspunzător pe de o parte detoate procesele interne ale organismului, digestia,asimilaŃia, respiraŃia, circulaŃia sângelui, funcŃionareaorganelor interne, secreŃia glandelor. Pe de altă parte, detoate reflexele interioare, cum ar fi, memoria gustului, 177
 • 178. memoria mirosului, memoria durerii, râsul, strănutul,căscatul. Fiecare centru este împărŃit în două părŃi şi anume, unapozitivă şi alta negativă. Centrul intelectual se manifestăprin afirmaŃii şi negaŃii. Cel emoŃional prin emoŃiipozitive (plăcute) şi negative (neplăcute), iar centrul demişcare prin mişcare sau repaus. De asemenea şi asta este foarte important de ştiut şi deurmărit, centrele mai sunt împărŃite în latura mecanică,emoŃională şi intelectuală. De exemplu, pentru centrul intelectual latura mecanicăse manifestă prin înregistrarea automată de impresii, prinmemorii, sau asociaŃii. Cea emoŃională prin dorinŃa de aşti, de a descoperi, pasiuni, entuziasm intelectual. În timpce latura intelectuală a centrului intelectual se manifestăprin atenŃie controlată. Latura mecanică a centrului emoŃional se manifestă prinumor ieftin, animalic. Cea emoŃională prin sensul rafinatal umorului, simŃ estetic, iar cea intelectuală prin creaŃieartistică. Latura mecanică a centrului de mişcare se traduce prinmişcări automate, sau ticuri. Cea emoŃională prinplăcerea mişcării, dans, sport, în timp ce cea intelectualăprin invenŃii ce au ca scop uşurarea activităŃilor practice,meşteşugăreşti. Din considerente de supravieŃuire, deşi există aceşticentri specializaŃi, dacă apare un dezechilibru, un altcentru poate să-i ia locul, astfel încât complexa maşinărieumană să funcŃioneze. Însă funcŃionarea cu centriinebalansaŃi este o funcŃionare defectuoasă şi ca atarerandamentul ei va fi scăzut. De aceea este foarteimportant ca printr-o observaŃie atentă să vedem când uncentru nu funcŃionează corect şi să îl rebalansăm. 178
 • 179. De exemplu, bărbaŃii au tendinŃa de a funcŃiona, în ceamai mare parte, la nivelul centrului intelectual, uitând deemoŃii şi confundând de cele mai multe ori sentimentelecu gândurile. O gândire super-raŃională anulează aproapetotal funcŃionarea centrului emoŃional, iar consecinŃelesunt că acel om devine o maşină, fără suflet, preocupatexclusiv de supravieŃuire şi de plăcerile trupeşti. Deasemenea apare aşa zisa stare de stress, care duce ladureri de cap şi la secreŃia de substanŃe nocive celulelor. Pe de altă parte femeile sunt fiinŃe mai delicate şitrăiesc foarte mult la nivelul centrului emoŃional.ConsecinŃa acestui lucru este că, deşi în esenŃă ele suntmai iubitoare şi mai puŃin egoiste, în anumite situaŃiiaceste emoŃii capătă o intensitate atât de mare încât ele îşipierd total controlul nervilor. O altă consecinŃă este faptulcă la muncile intelectuale le este mai greu, capacitatea lorde concentrare fiind mai redusă. Desigur aceasta este adevărat în general, de la caz lacaz existând variaŃiuni. Problema este însă, că fie bărbatfie femeie, trebuie să încercăm să observăm şi săînŃelegem această modalitate de funcŃionare greşită şi să ocorectăm, adică să balansăm cei doi centri, intelectual şiemoŃional. Obiectivul este să îŃi echilibrezi cele douălaturi ale energiei şi anume masculinul şi femininul, sădevii practic jumătate bărbat, jumătate femeie! Numaiatunci vei deveni o fiinŃă echilibrată şi vei balansa logicacu emoŃiile. După controlul gândurilor, obiectivul următor estecontrolul emoŃiilor. EmoŃiile se abat în general, ca untrăsnet asupra noastră, cele negative având efecte de-adreptul dezastruoase. De fapt, emoŃiile negative nu suntnecesare vieŃii şi funcŃionarii organismului, de aceea 179
 • 180. trebuie să ne luptăm cu ele. Să observăm ce se întâmplăcu noi în acele momente, să observăm cum ni se întunecămintea şi ne pierdem conştiinŃa şi prin toate metodele săîncercăm să ne mutăm înapoi în latura pozitivă. CamodalităŃi ar fi pe lângă o foarte solidă voinŃă, ascultareade muzică, ieşitul la o plimbare, exerciŃii de respiraŃie,meditaŃie, sau orice altă activitate care ne produceplăcere. Controlul vorbitului este o altă preocupare pe care unom superior trebuie să o aibă. De altfel rasele evoluatefolosesc telepatia în scop de comunicare. Vorbitul, îngeneral, duce la un consum de energie, iar vorbitul preamult, necontrolat, duce la pierderea conştiinŃei. Fii decimai degrabă observator şi vorbeşte numai când şi cetrebuie. Observă că atunci când eşti prea surescitat, când eştistăpânit de frică, eşti prins într-o activitate, îŃi pierziconştiinŃa. Omul are tendinŃa de a se identifica cu oricelucru, persoană, situaŃie, sau activitate. Identificarea estefoarte dăunătoare, de aceea observarea a ceea ce seîntâmplă cu tine îŃi mai dă o şansă de a te redresa. Dacănu eşti conştient de aceasta şi nu vezi ce Ńi se întâmplă,eşti pierdut total, nimic şi nimeni nu te poate salva. Tueşti singurul tău salvator! După o lungă perioadă de observaŃie, în care veiverifica adevărul acestor lucruri, poŃi trece la etapa decontrol. Sigur nu va fi uşor la început să-Ńi controlezi,gândurile, emoŃiile şi mişcările în totalitate, însăsavurează orice victorie şi încet, încet vei progresa. Scopul acestor antrenamente este de a îŃi menŃine o 180
 • 181. stare de bine, de vibraŃie şi energie înaltă. Fii deci egoistcu energia şi vibraŃia personală. Observă nivelul energeticpe care îl ai şi ce îl face să crească sau să scadă. Observăcum mai toŃi oamenii, pentru că nu ştiu, încearcă doar săîŃi ia energie, în dorinŃa lor de a se simŃi bine. Nu uita cătrăim într-un univers prădător, asemenea unei jungle!Trebuie să fii asemenea unui războinic, care îşi apărăpielea în permanenŃă. Desigur de un mare ajutor înrealizarea acestui obiectiv îl au o foarte clară înŃelegere afelului cum funcŃionează viaŃa şi menŃinerea percepŃiei cătoŃi suntem unul, iar nimeni nu face nimic rău dinintenŃie ci doar din neştiinŃă. Cum se poate supăra unpărinte pe copilul său, când acesta face o boroboaŃă, ştiedoar că nu are încă o conştiinŃă matură. AmintiŃi-vă ce aspus Isus pe când era schingiuit: “Iartă-i Doamne, că nuştiu ce fac.” Evită să ai de a face cu oameni egocentrişti,negativişti, sau violenŃi. Caută grupuri de oamenipozitivi, veseli, calmi, deschişi, iubitori, între care energiacirculă liber şi se amplifică.5.5 Formarea Noii Psihologii CunoştiinŃele teoretice, oricât ar fie ele de avansate, nuvalorează nimic fără o experienŃă pe măsură. De aceeapractica trebuie să meargă în paralel cu acumularea deinformaŃie. Abia după aceea putem spune că apare cuadevărat înŃelegerea. ExperienŃa este cea care dăadevărul. Cuvintele sunt doar simboluri, sunete, careîncearcă să definească imagini, emoŃii, sau trăiri. Este de preferat, deoarece e mai uşor, ca antrenamentulsă înceapă de la nivelul trupului şi anume, debarasarea 181
 • 182. de vicii, sedentarism, vorbitul prea mult, obiceiurimecanice, ticuri, alimentaŃia deficitară. Sportul şimişcarea fizică trebuie să fie o preocupare majoră în viaŃata. ÎnvaŃă să simŃi plăcerea mişcării. ExerciŃiile fizice,mai ales cele de forŃă, trebuie să fie făcute ca o meditaŃie,cu concentrare (eventual cu ochii închişi) şi respiraŃie.Observă cum la început oboseşti uşor, apoi pe măsuraantrenamentului, capacitatea de efort creşte, apărând oplăcere a mişcării. Rezerva de energie a trupului umaneste foarte mare şi după trecerea unui prag critic, apare unaflux de energie, preluată din rezervorul general, care estede-a dreptul imens. Supraefortul este cel mai important,el fiind singurul care ajută dezvoltarea, nu numai fizicădar şi mentală. Trupul uman are nevoie de mişcare,sedentarismul îl omoară şi îl îmbătrâneşte repede. Odată ce Ńi-ai lansat intenŃia clară de a te reprogramatrebuie să-Ńi însuşeşti un cu totul alt mod de viaŃă şi de agândi. Trebuie să-Ńi formezi o nouă psihologie, un noumod de a percepe şi de a interpreta totul în viaŃă.Aceasta nu este uşor desigur, căci toŃi şi toate în jurul tăusunt diferite, de aceea cuvântul cheie trebuie să fievoinŃa. Încearcă să-Ńi găseşti tovarăşi care sunt pe aceeaşifrecvenŃă cu tine. De unul singur îŃi va fi foarte greu. Oşcoală, sau un grup sunt de preferat. Începe, făcându-Ńi o analiză a vieŃii tale până înprezent, luată în sens invers, de la cele mai noievenimente, înapoi şi analizează tot ce Ńi s-a întâmplat,toate persoanele şi evenimentele. Ceea ce nu îŃi faceplăcere şi care nu te mai reprezintă, scoate din memorie.Eşti un om nou consideră că te-ai renăscut. Ce spuneaIsus? “Până când nu ai să te naşti din nou, nu ai să intri înÎmpărăŃia lui Dumnezeu.” Toate greşelile pe care le-ai 182
 • 183. făcut, chiar dacă ai supărat sau ai vătămat pe alŃii,înŃelege că nu le-ai făcut intenŃionat, ci din lipsă deînŃelepciune şi conştienŃă. Important nu este ce ai făcut, cice ai de gând să faci de acum încolo! Nu te simŃi vinovatpentru nimic şi iartă-i pe toŃi cei care te-au supărat, sauvătămat. Binele sau răul nu există ca adevăr intrinsec, nu existădecât experienŃa, iar noi suntem aici pentru a învăŃa şi acreşte spiritual. Păcatul este o iluzie inventată dedogmele religioase, nimeni nu te pedepseşte pentru ce aifăcut. EsenŃa Creatorului este iubire necondiŃionată. Tueşti singurul tău judecător. Tu şi experienŃa ta. ÎnŃelege cămoartea nu e ceva de speriat, e doar un prag, otransformare, un nou început; eşti mult mai mult decâtacest trup fizic şi prin părăsirea lui, nu îŃi vei încetaexistenŃa. Şi dacă cea mai mare frică este să mori, iardacă moartea este o experienŃă foarte plăcută, (de altfelnaşterea e cu mult mai dură decât moartea), atunci de cesă mai ai frică? Frica este cel mai mare inamic al tău îŃiparalizează gândirea şi trupul, creându-Ńi un lanŃ deevenimente nefavorabile. Totul este doar în mintea ta.Distruge-Ńi ego-ul! El îti este cel mai mare duşman. Dădragoste şi înŃelegere tuturor celor din jur şi înŃelege-i cădacă fac greşeli, este din cauză că nu ştiu. Se spune căorice atac este un strigăt de ajutor. Nimeni nu vrea să facărău cu adevărat. Hitler a avut cele mai bune intenŃii şianume de a salva omenirea şi a instaura Epoca de Aur. Încearcă să-Ńi păstrezi calmul şi echilibrul în oricesituaŃie, oricât ar fi ea de dură, nu uita că totul estepreprogramat şi ceea ce trebuie să se întâmple, seîntâmplă obligatoriu. Deci nu ai fi putut să eviŃi.Accidentele nu se întâmplă întâmplător, ele au scopul lorîn evoluŃie. 183
 • 184. Ceea ce ne distruge este faptul că ne dăm prea multăimportanŃă. Nu avem nici o importanŃă, suntem un fir depraf într-un univers infinit. Trăieşte doar în prezent lamaximum de intensitate, încetează să mai visezi fără rostşi să-Ńi proiectezi mintea în viitor, sau în trecut. Nu îŃieste de nici un ajutor, îŃi iroseşti clipa şi îŃi consumienergia inutil. Nu ai o eternitate aici, pe această planetă,de fapt ai foarte puŃin timp. Foloseşte-l la maximum.Gândeşte pozitiv şi fii paşnic, iar ziua de mâine va fi bunăpentru tine. Ai tot ce-Ńi trebuie ca să fii fericit, nu ainevoie de nimic şi de nimeni, trupul este cel mai mare darcare Ńi-a fost dat, iar viaŃa ta este perfectă. Nu trebuie să ai milă de ceilalŃi. ToŃi şi toate suntperfecte. Tu nu ştii care este locul şi planul sufletuluialtuia. Abia eşti conştient de al tău. Dacă simŃi că vrei săajuŃi pe cineva, ajută-l cu ceea ce are nevoie. Dar nu aveamilă pentru toŃi săracii, sau handicapaŃii de pe planetă.Creatorul şi creaŃia sunt perfecte, iar tu ai singuraobligaŃie să-Ńi urmezi propria experienŃă şi evoluŃie. Nu tevăita la nimeni, despre nimic, chiar dacă-Ńi este greu, fiibrav, fii un luptător şi nu uita că nimic nu se întâmplăîmpotriva ta. łi-a fost sortit să treci prin aceastăexperienŃă, pentru a creşte şi a te dezvolta spiritual. Nuvezi că din situaŃiile cele mai grele ieşi întărit şi maiînŃelept? Dacă totul Ńi-ar fi uşor, nu ai evolua la nivelulurmător nici într-un milion de ani. ÎnŃelege că trăim într-olume polarizată, în lumină şi întuneric, în bine şi rău.Scopul întunericului este divin şi anume de a ne creaexperienŃa proprie pentru a ne dezvolta conştiinŃa. Nupoate fi experienŃă a luminii, fără cea a întunericului. Eştiîn acea etapă în care trebuie să înŃelegi asta, de aceealumea din jurul tău e atât de crudă şi de nedreaptă. Însă tu stai deasupra tuturor şi nu-Ńi scădea vibraŃia 184
 • 185. pentru nimeni şi nimic. Fiecare clipă este de aur, îŃi dăoportunitatea de a alege cine eşti şi cine vrei să devii.Alege deci conştient. Decide cine vrei să fii şi în cerelaŃie vrei să te situezi faŃă de fiecare persoană, sausituaŃie. Secretul este să alegi întotdeauna cu dragoste.Priveşte totul detaşat, ca pe un film, sau un vis, nu teimplica prea mult emoŃional. Fă din orice activitate omeditaŃie, o contemplaŃie şi găseşte plăcere în cele maimonotone activităŃi. Stai cât mai mult în bucurie, în veselie, asemenea unuicopil, nu judeca pe nimeni, savurează la maximum toateexperienŃele şi înŃelege că totul este doar o joacă, nimicnu este serios. Este doar o simulare virtuală!!!Opreşte-Ńi mintea şi lasă-Ńi liberă percepŃia la splendoareanaturii şi a vieŃii. Vezi frumuseŃea şi perfecŃiunea în oricepersoană, în orice eveniment. Vezi tabloul general alcreaŃiei, grandoarea şi măreŃia lui, dragosteanecondiŃionată a Creatorului şi crede că nu eşti lăsatsingur nici o clipă. Puterea omului este incalculabilă, de aceea să ai unsingur obiectiv şi anume de a ajunge la putere, de a trezicât mai mult din puterea ta adormită!5.6 Chakrele Curgerea fluxului de energie în trupul fizic se face princentrii energetici, care în cultura Indiana sunt cunoscuŃisub denumirea de chakre. Ei stabilesc legătura cucelelalte trupuri energetice şi au forma unor vortexuri, cucapătul ascuŃit aşezat de-a lungul şirei spinării. Chakrelese rotesc cu viteze diferite şi vibrează cu frecvenŃe 185
 • 186. diferite, fiecăreia fiindu-i asociată o culoare, din spectrulluminii, precum şi o glandă endocrină. Să facem o scurtătrecere în revistă a principalelor chakre: • Chakra Rădăcinii este situată între picioare şi este îndreptată în jos. Culoarea asociată este roşu. Ea conduce energia pământului în sus, prin picioare, după care urcă pe şira spinării, pentru a balansa sistemul endocrin, prin eliberarea de hormoni. FuncŃia ei principală este de a ne conecta la pământ. Nevoile ei sunt instinctuale, de supravieŃuire, hrană şi adăpost. Aici se află încolăcită energia kundalini 186
 • 187. energia evoluŃiei conştiinŃei, care stă adormită, aşteptând să fie trezită, pentru a se ridica spre cap. Cristale utilizate: safir, emerald, carnelian, calcită, opal, aquamarină.• Chakra Sexuală este situată în partea de jos a abdomenului, deasupra organelor genitale Culoarea asociată este oranj. Ea ne conectează cu ceilalŃi prin emoŃii, dorinŃe, senzaŃii şi mişcare. Ne aduce împlinirea sexuală şi abilitatea de a accepta schimbarea. Cristale utilizate: jasper roşu, carnelian, garnet roşu, rubin.• Chakra Plexului Solar este situată în dreptul plexului solar. Culoarea asociată este galben. Ea ne dă puterea personală, voinŃa, autonomia şi ne influenŃează metabolismul. Ne dă energie, spontaneitate şi puterea de a accepta, nu domina. Cristale utilizate: topaz, turmalină galbenă, safir albastru, citrină.• Chakra Inimii este situată în dreptul pieptului. Culoarea asociată este verde. Este legată de dragoste şi face legătura între opoziŃiile psihicului: masculin şi feminin, ego-ul şi unitatea. Ne permite să iubim intens, să simŃim compasiune, să avem un simŃământ de pace. Cristale utilizate: peridot, topaz roz, rodonită, cuarŃ roz.• Chakra Gâtului este situată la gât. Culoarea asociată este albastru. Prin ea experimentăm lumea exterioară ca vibraŃii, cum ar fi cea a sunetului, reprezentând limbajul. Ne ajută să comunicăm cu 187
 • 188. ceilalŃi şi să fim buni oratori. Cristale utilizate: topaz albastru, turcoaz.• Chakra FrunŃii este situată în mijlocul frunŃii. Culoarea asociată este indigo. Este legată de actul vederii spirituale. Ne deschide facultăŃile paranormale şi înŃelegerea spirituală. Ne permite să înŃelegem marea scenă a spiritului. Cristale utilizate: diamant, lapis iazuli.• Chakra Coroanei este situată în creştetul capului. Culoarea asociată este violet. Ea reprezintă chakra conştiinŃei, cea care le controlează pe toate celelalte. Dă conştiinŃa pură, făcând conexiunea cu cosmosul şi cu Creatorul. Ne aduce informaŃie, înŃelepciune, înŃelegere, conexie spirituală şi extaz. Cristale utilizate: celestită, safir albastru, sugilită, ametist.• Chakra Steaua Sufletului este situată deasupra capului la o distanŃă de 15 cm. Reprezintă conexiunea cu galaxia Calea Lactee şi preia informaŃiile din surse galactice. Cristale utilizate: selenită.• Chakra Poarta Stelară este situată deasupra capului la o înălŃime de 30 cm de creştetul capului. Este cea mai înaltă legătură pe care o putem face cu creaŃia, în evoluŃia noastră actuală. Ne conectează cu cosmosul, este multidimensională, holografică şi situată în afara timpului. Cristale utilizate: moldavită. Aceşti centri energetici, rotindu-se cu o viteză foarte 188
 • 189. mare şi făcând legătura dintre trupul nostru şi mediulexterior, sunt de o mare sensibilitate. Ei nu îşi păstreazăviteza şi frecvenŃa de la sine, ci sunt în permanenŃăinfluenŃaŃi de orice gând, sentiment, sau acŃiune. Abiadupă o lungă perioadă de stabilitate, în gândirea şicomportamentul nostru, ele încep să se cristalizeze. Perfectul echilibru dintre minte, trup şi spirit stă labaza sănătăŃii şi a stării noastre de bine. Deschiderea şialinierea chakrelor este secretul dezvoltării abilităŃilorparanormale. Când sunt nebalansate, avem sentimentulfricii faŃă de viaŃă, ne simŃim victime, fugim derealitatea fizică, sau suntem egoişti. Simptomele fiziceinclud dureri de picioare, spate, sau cap. Un exerciŃiu foarte uşor, de deschidere a chakreloreste de a ne concentra la ceea ce credem, despre anumitelaturi ale vieŃii şi să ne schimbăm gândirea greşită.Blocajele la nivelul chakrelor întâia şi a doua sunt datede frică, de sexualitate şi neîncrederea în putereaproprie. La cea de a treia, respectul faŃă de sine şiintenŃia de a nu te lăsa controlat de alŃii, precum şidezvoltarea voinŃei. Pentru cea de a patra trebuie să necultivăm sentimentul de iubire necondiŃionată. La cea dea cincea înŃelepciunea, iertarea tuturor celor care ne-aurănit şi deschiderea către comunicaŃie. Chakrele a şaseaşi a şaptea se activează atunci când devenim conştienŃide lumea spirituală, de Unicul Creator, începând să nedezvoltăm percepŃia extrasenzorială. În meditaŃie, prin relaxare şi vizualizare chakrele pot fideschise conştient, pe rând, începând cu cea a rădăcinii,după care este important să ne imaginăm cum energiakundalini urcă încet, prin fiecare chakră, până ajunge la 189
 • 190. cea a coroanei. Alte metode uzuale şi la îndemâna tuturor, de activareşi balansare a chakrelor, sunt: • Masajul, efectuat de către un terapist • Plimbările într-un cadru natural liniştit şi nepoluat • AlimentaŃia, bazată cât mai mult pe vegetale şi eliminarea grăsimilor, alcoolului, cafelei, etc • Reflexologia, foloseşte punctele din palme şi tălpi, corespunzătoare chakrelor, prin masarea acestora, combinată cu vizualizarea culorii respective • Aromoterapia, foloseşte lichide volatile din plante (uleiuri), cu care se masează locurile de pe corp, unde sunt situate chakrele • Reiki este o formă de a direcŃiona curgerea energiei prin corp, efectuată de instructori specializaŃi • Yoga, prin posturi şi meditaŃie • Aşezarea pe fiecare chakră a unui cristal de culoarea corespunzătoare • Terapia culorilor • IncantaŃia mantrelor specifice pentru fiecare chakră şi anume: LAM, VAM, RAM, YAM, HAM, OM • Concentrarea asupra yantrelor, care sunt simboluri specifice fiecărei chakre • Muzica şi dansul.5.7 IniŃierea Simplele exerciŃii de concentrare, focusare a atenŃiei şimeditaŃie, deşi sunt foarte importante, nu au puterea, 190
 • 191. singure, la început, de a ne deschide spiritual. Deoarecesistemul nervos este obişnuit să funcŃioneze la unpotenŃial foarte scăzut, este necesar să te expui la o sursăputernică de energie, care să-Ńi deblocheze forŃat chakreleşi să îŃi oprească mintea. În trecut, iniŃierea spirituală erafăcută în temple, sau în locuri sacre, asistată de cătremasteri. Acestea sunt construcŃii megalitice, ce respectăprincipiile geometriei sacre, situate în centrii energeticiai planetei. Multe din aceste locuri mai există încă şi potfi vizitate. Planeta are anumite puncte în care liniile decâmp energetic se intersectează, aşa zisele vortexe. Aicienergia este deosebit de puternică. Ca o regulă generală,în oraşele mari, aglomerate, energia este foarte redusă şifoarte distorsionată. Caută locuri liniştite, în mijloculnaturii, pe malul mării, fă exerciŃii de meditaŃie acolo şiîncearcă să simŃi energia soarelui, a aerului şi a apei. Cristalele şi anumite minerale care au un nivel ridicatde energie, având o gamă largă de frecvenŃe, diferite decea a aurei proprii, te influenŃează şi te ajută să îŃideschizi chakrele. Lucrând cu ele, după o perioadă relativscurtă, ai să începi să înŃelegi ce este aceea energie şi aisă o simŃi în orice obiect. Practic, totul este energie, deciorice obiect şi orice fiinŃă are energia sa. Printre cele maiputernice cristale sunt, moldavita, calcita, turcoazul şilapis iazuli. Orice cristal este uşor de simŃit, dacă îl Ńii înmână şi intri într-o stare de relaxare, de meditaŃie.Purtarea cristalelor la gât este de un foarte mare ajutor.Observă pe fiecare, ce efect are asupra ta, cum te simŃi,cum îŃi este mintea, dacă este relaxată, sau surescitată. Iată câteva recomandări, în ce priveşte folosireacristalelor: 191
 • 192. • AbundenŃă: Citrine • Sedative: Ametist, Lepidolită • Concentrare: Fluorite, Goelite • Curaj:Aquamarine • Depresie: Topaz, Aur, Lapis Iazuli • Fericire: Citrine • Autocontrol: Labradorite • Călătorii astrale: Geode, Jasper, Turcoaz • ComunicaŃie extraterestră: Moldavite, Labradorite • Balans, minte, trup şi spirit: CuarŃ fumuriu, Kanite, Piatra Lunii • ComunicaŃie: Turcoaz MagneŃii sunt materiale deosebit de puternice,capabilede a face să curgă energia, un magnet purtat la gât îŃi vaalinia chakrele cu liniile magnetice ale Pământului,crescându-Ńi considerabil vigoarea fizică şi mentală. Piramida este structura geometrică cea mai puternică,capabilă de a amplifica energia. În funcŃie de material şide dimensiunile ei, nivelul de amplificare diferă. Cea maipotrivită proporŃie este cea a marii piramide de la Giza,din Egipt, în care unghiul feŃelor laterale este de 52 degrade. Ca material se poate utiliza lemnul, plasticul,cuprul, sau aluminiul. ConfecŃionează-Ńi o astfel depiramidă şi meditează în ea, sau chiar puneŃi-o deasuprapatului şi dormi în ea. ÎŃi va fi schimba viaŃa! De un mare ajutor în schimbarea percepŃiei îŃi va fi,dacă ai să începi să vezi aura atât la tine, la alŃii cât şi ladiferite obiecte. Nu este greu. Într-o încăpere cu luminădifuză, roagă pe cineva să stea cu spatele spre un perete 192
 • 193. alb. Uitându-te insistent cu ochii în afara focusului,încercând să fixezi un punct undeva în spatele persoanei,vei începe să sesizezi o ceaŃă gălbuie care îi înconjoarăcapul. Apoi fă exerciŃii pentru a vedea aura plantelor, aunui obiect roşu, sau albastru. Pentru că, cel puŃin la început nu ai încă voinŃa şitehnica necesară, un instructor, sau chiar un prieten maiiniŃiat, te poate hipnotiza, inducându-Ńi o stare derelaxare, mult mai profundă decât meditaŃia. În aceastăstare, în care mintea îŃi este total oprită, ca şi când dormi,însă eşti conştient, cel care te ghidează poate să te trimităîn vieŃile trecute, pentru a-Ńi aminti cine eşti şi eventualsă-Ńi vindeci vreo traumă. De asemenea, el poatecomunica prin tine, folosindu-Ńi mecanismul de vorbire,cu alte entităŃi inteligente, cu acordul tău bineînŃeles, într-un scop prestabilit, cum ar fi, de exemplu, luarea deinformaŃii despre viitorul şi planul tău aici pe Pământ.Fiecare persoană are un Sine Superior, care reprezintăconştiinŃa sa venită din viitor, pentru a o asista. Acestapoate fi contactat, în stare de hipnoză şi îŃi poate dasfaturi foarte importante pentru viaŃa şi evoluŃia ta. Dupăterminarea şedinŃei, vei simŃi o supra încărcare energeticăşi o extraordinară stare de pace şi linişte. Hipnozareprezintă o tehnică deosebit de puternică pentruexpandarea conştiinŃei şi deschiderea glandei pineale,care este responsabilă de percepŃia tărâmurilor din timp-spaŃiu. Anumite substanŃe psihedelice, pe care obişnuiesc săle utilizeze şamanii din America, obŃinute din plante, aucapacitatea de a-Ńi înălŃa conştiinŃa, modificându-ŃipercepŃia şi făcându-te să înŃelegi că eşti spirit liber, iar 193
 • 194. prin intrarea în corp şi acŃionarea prin intermediul minŃii,percepŃia ta se limitează. De asemenea vei putea simŃi cuadevărat energia şi să vezi aura. Vei înŃelege că trupul tăueste un mecanism, asemenea unui robot, vei fi capabil dea-i vedea mişcările geometrice, cum se deplasează pe ungrafic, stabilit cu precizie matematică şi că percepŃia taeste foarte limitată, de aceea în mod obişnuit nu poŃisesiza mecanicismul trupului. Închizând ochii, vei începesă visezi conştient, adică să călătoreşti prin alte tărâmuri,mai înalte, unde poŃi contacta diverse alte entităŃiinteligente. Sigur, pe planetă au fost însămânŃate, de cătreCreator, sute de astfel de plante, cu scopul de a-i ajuta înevoluŃie pe cei dornici, însă poate cele mai uzuale ar fiLSD-ul (care de altfel a fost utilizat în medicină curezultate extraordinare), DMT-ul, anumite ciuperci,marihuana, etc. Aşa zisele droguri sintetice, cocaină,morfină, tranchilizantele, nu sunt recomandabile,deoarece, nefiind naturale, pot avea efecte nedoriteasupra sănătăŃii! De asemenea pot duce, printr-o folosiremecanică şi prea abundentă, la dependenŃă. Plantelepractic, nu sunt nocive şi în principal au fost create cu unscop benefic în evoluŃia conştiinŃei. Dar atenŃie! Nu le folosi singur, nu le folosi, cum facmulŃi, la petreceri, în scop de amuzament. Ele trebuiescfolosite, doar de câteva ori în viaŃă, nu tot timpul, ci doarla început, până când Ńi se deblochează chakrele şi Ńi sedeschide sistemul nervos, şi ar fi bine să fii asistat de uniniŃiat, care să te ghideze şi cu care să poŃi împărtăşi dinaceastă experienŃă extraordinară. Scopul tău este să-Ńiexpandezi conştiinŃa şi să descoperi ce este în afarailuziei, a matricei, care te Ńine prizonier, să înŃelegi cineeşti şi cum funcŃionezi, nu să te ameŃeşti şi să adormi fărăa înŃelege nimic. 194
 • 195. Desfă palmele şi imaginează-Ńi cum iese energie dinele; simte această energie, chiar dacă nu o vezi. Fă astapână când ai să simŃi o căldură în palme. łine palmele faŃă în faŃă, la aproximativ 20 cm şiimaginează-Ńi cum circulă un flux de energie între ele;după o vreme te vei simŃi, ca şi când ai ceva solid întrepalme şi aproape că nu mai poŃi să le apropii. Mişcă-Ńi palmele prin faŃa capului, în lateral,depărtează-le, apropie-le. Ai să simŃi fiori şi o presiune încap, ca urmare a influenŃei mâinilor asupra aurei capului. În general senzaŃia de energie se simte asemenea uneicălduri, iar ca efecte secundare ar fi: încălzirea feŃei, aurechilor, fiori prin corp, sau pe şira spinării. Aceşti fiori,care pot fi de o intensitate foarte mare, dându-Ńi senzaŃiacă eşti străbătut de un curent electric, sunt deosebit debenefici, deoarece ei sunt efectul creşterii vibraŃieicelulelor corpului. Cu timpul meditaŃia, nu numai că va fi din ce în ce maiuşor de realizat, dar te vei scufunda din ce în ce maiadânc în oceanul de conştiinŃă, fără a adormi, sau a-Ńipierde cunoştiinŃa. În această stare, ca de transă, vei ficapabil de a călători pe alte tărâmuri mai înalte, de avedea imagini, a auzi voci, de a stabili contacte cu SineleSuperior, sau cu alte fiinŃe energetice inteligente. PracticîŃi vei deschide poarta stelară hiperdimensională naturală,care se află în creier şi îŃi vei elibera percepŃia de capcanailuziei. Încearcă să-Ńi aminteşti visele, notează-le dacă estenecesar, şi înŃelege că lumea viselor este la fel de reală caşi cea fizică, toată experienŃa este doar imaginaŃie, estedoar o proiecŃie virtuală ce apare în interiorul creierului 195
 • 196. tău. Nu există cu adevărat o lume fizică materială, ci doarun ocean infinit de energie conştientă, care vibrează şi semulează într-o incredibilă diversitate de forme deondulaŃii. Şi nu uita, ai tot timpul la îndemână cea mai mare forŃăposibilă: intenŃia. Ea reprezintă însăşi forŃa vieŃii, esenŃaCreatorului, forŃa ce stă în spatele formării tuturorgalaxiilor şi a corpurilor cereşti. Nu te subestima şi nu telimita în nici un fel, eşti o fiinŃă divină, puterea ta esteinfinită. Tu eşti cel care decizi dacă vrei să o foloseştisau nu. Nimeni şi nimic nu-Ńi vor sta în cale, odată ce Ńi-ailansat clar intenŃia de a evolua accelerat, ba din contrătoate forŃele universale te vor servi şi-Ńi vor da ajutor înrealizarea acestui măreŃ obiectiv. 196
 • 197. 197
 • 198. 6. ANUL 2012 - ANUL ASCENSIUNII Universul în care trăim, deşi nu este singurul, esteimens, cuprinzând miliarde de galaxii, care la rândul lorcuprind miliarde de stele, asemănătoare soarelui, multedintre ele având sisteme planetare similare cu al nostru.ViaŃa nu se desfăşoară numai în densitatea a treia devibraŃie, ci în multe altele, divizată pe principul celorşapte frecvenŃe ale scării muzicale. De aceea planetelecare nouă ne par a fi nelocuite, sunt de fapt locuite defiinŃe energetice în alte dimensiuni. Ele sunt formate dinşapte sfere energetice concentrice, având culorilespectrului luminii. Fiecare dintre aceste sfere este oplanetă locuibilă în dimensiunea respectivă. De exemplunoi locuim pe sfera a treia a planetei, de culoarea galbenă,corespunzătoare Dimensiunii a 3 a. Aşa cum am maispus, există şi lumi subterane, Pământul asemănându-semai degrabă cu un fagure de miere, decât cu un corpsolid. CredeŃi oare că un Creator atât de perfect şi calculatar fi făcut risipă de material creând atâtea corpuri cereştinumai pentru decor? În nici un caz. Ele sunt “scenecosmice” unde se joacă, aceeaşi piesă, şi anume cea avieŃii, numai că viaŃa este mult mai complexă şi maivariată decât cea pe care o experimentăm şi o înŃelegemnoi. Deci, fiinŃe inteligente sunt mult mai multe decât ne-am putea imagina şi sub multe alte forme. Însă ca oregulă generală, forma de bază în acest univers a fostaleasă ca fiind cea “humanoidă”, nu reptiliană, sauasemenea monştrilor prezentaŃi în unele filme de sciencefiction. De aceea, cu mici variaŃii de proporŃii, culoareapielii, sau densitate, aceste fiinŃe se aseamănă unele cualtele. Ele, aşa cum am mai spus, sunt de două feluri: din 198
 • 199. partea “luminii”, blânde, iubitoare, care ajută procesulevolutiv, şi din partea “întunericului”, fiinŃe egocentriste,care nu cunosc adevărul şi au frică de lumină şi dedragoste, acŃionând în interese personale, cu scopul de alua energie, de fapt aceasta fiind hrana lor. Aceste civilizaŃii sunt bineînŃeles pe diverse niveleevolutive, unele nefiind capabile de a se desprinde deplaneta lor (cum este şi cazul nostru), iar altele deŃinândcunoştiinŃe cu mult mai avansate ale fizicii universului şiavând posibilităŃi de a se deplasa prin spaŃiu, cu altemetode decât cu simple nave cu reacŃie (chiar şi pePământ această tehnologie este depăşită de 30 de ani).FiinŃele de lumină sunt organizate în ConfederaŃiaGalactică, ele fiind conştiente de planul de ansamblu alCreatorului şi îndeplinesc misiuni în scopul de a îirealiza planurile. Regulile principale ale jocului în acest univers sunt:"Legea respectării voinŃei proprii a fiecărei entităŃi" şi"Legea că totul este permis". Astfel cele două echipe,Lumina şi Întunericul se luptă între ele, ca într-un jocvirtual pe computer. Cea mai apropiată asemănare ar fi cufilmul Războiul Stelelor. Uneori au loc bătălii între celedouă forŃe, pentru asigurarea supremaŃiei în diferite zoneale galaxiei. Însă, spre bucuria noastră, acest joc nu este proiectat sădureze la infinit, este împarŃit pe cicluri şi odată cuintrarea Pământului în zona de vibraŃie ridicată, dingalaxie, lucrurile nu vor mai putea continua aşa.Pământul iese treptat la lumină, iar pe data de 21decembrie 2012 va trece în vibraŃia a patra,nemaisuportând viaŃa în dimensiunea a treia. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că Pământul actual, aşacum îl ştim noi astăzi, nu va mai susŃine viaŃa în Dimen- 199
 • 200. siunea a 3 a. Noua lume va fi în altă vibraŃie, pe o sferăîn jurul Pământului actual, cu o rază mai mare, în spec-trul verde al luminii, ce va fi invizibilă percepŃiei dindimensiunea a treia. Pământenii vor avea oportunitatea dea se îndrepta spre lumină şi iubire, iar cei ce vor faceaceastă alegere conştient, vor ascende în Dimensiunea a4 a. CeilalŃi, care nu vor crede şi nu vor fi pregătiŃi pentruaceastă transformare radicală a conştiinŃei, vor părăsiplaneta, continuându-şi drumul evolutiv în altă zonă agalaxiei, cu vibraŃia corespunzătoare. Deci fiecare, înfuncŃie de credinŃa lui şi de alegerea pe care o va face, seva deplasa la locul potrivit nivelului său evolutiv. Lumeaaceasta, aşa cum o ştim astăzi nu va mai exista, va fi dedomeniul trecutului! Procesul de ascensiune evolutivă, din Dimensiunea a3 a în cea de a 4 a, este un proces fizic complex, decreştere a frecvenŃei de vibraŃie a fiecărei molecule dincorpul nostru. Cum se face aceasta? Se face conştient pebaza schimbării de percepŃie şi comportament, pealegerea de a sta cât mai mult în vibraŃie înaltă, pozitivăşi în iubire, de a ne ajuta semenii, de a ne pune înserviciul omenirii şi al procesului său evolutiv. Să nu maidăm interpretări negative la ceea ce apare în viaŃa noastră,să înŃelegem că mai presus de toate este un plan grandios,pe care mintea noastră nu-l înŃelege şi că suntemprotejaŃi, nimic rău nu ni se poate întâmpla. Să fugim deenergia negativă, care ne Ńine în percepŃie scăzută şifrecvenŃă joasă. Cu cât vom lucra mai mult cu noi pentruaceste transformări interioare, cu atât avem şansa istoricăde a ne muta în Lumea Nouă, bazată pe cu totul alteprincipii, care va fi de 100 de ori mai armonioasă şi maibună ca cea în care trăim astăzi. Aşa cum am mai spus, este foarte important să căutăm 200
 • 201. informaŃie, să fim, aşa cum spunea Isus, “însetaŃi deadevăr”; să ne deschidem mintea şi să ne ascultămsufletul, acea voce interioară care ne ghidează în tot ceeace facem. Aceasta este scânteia divină a Creatorului, careexistă în fiecare dintre noi, dar pe care, din păcate, deatâtea ori o sfidăm, neştiind ce înseamnă şi ascultăm degândirea raŃională a minŃii logice, a ego-ului. Simultan cu dorinŃa noastră de a ne transforma, energiace vine spre Pământ se va amplifica şi practic va constituio forŃă care ne va trage spre noua destinaŃie, însă aceastanumai dacă ne “deschidem” la ea, mai precis dacă neacordăm pe frecvenŃa ei. Altfel, dacă vom bloca energiaschimbării, sistemul nostru nervos va fi suprasolicitat, întrupul nostru apărând şocuri, ce vor putea duce la efectedramatice. Ascensiunea este un proces lung şi complex de evoluŃiespirituală. El a început cu mii de ani în urmă, în prezentajungând în ultima sa etapă. De obicei planetele şispeciile de viaŃă încarnate pe ele, ascend prinexeperimentarea de cataclisme naturale, adică prin ciclulmoarte – înviere. De aceea încă din timpuri străvechi s-aufăcut tot felul de profeŃii despre dezastre teribile. Înviereareprezintă de fapt ascensiunea, prin care toate formelebiologice încep viaŃa din nou, la un nivel superior deconştiinŃă, într-o dimensiune mai înaltă. Organismul estesupus unui şir de transformări, ce au ca scop finaluniunea dintre trupul fizic şi spirit, într-o singură fiinŃăde lumină, care este perfectă. Încarnarea lui Isus areprezentat un punct important în procesul de evoluŃie şiascensiune, deoarece El a preluat păcatele oamenilor(karma) transmutandu-le energia către lumină,deschizând astfel calea unei ascensiuni blânde. Acest 201
 • 202. proces se desfăşoară în etape, până când apariŃia fiinŃei delumină devine posibilă. Primul pas a durat o mie de ani şi a început curăscumpărarea făcută de Isus. Corpul de lumină a fost introdus ca un experiment, înanul 1988, la şapte luni după ConvergenŃa Armonică şireprezintă un experiment, deoarece ascensiunea nu s-amai făcut niciodată în acest fel. Metoda de creştere aluminii din trupurile fizice ale tuturor formelor de viaŃă,precum şi a vibraŃiei planetei, nu a mai fost aplicată înnici unul din universuri şi are scopul de a transformacarcasa fizică într-un vehicul capabil de a se uni cu SineleSuperior. Cu cât celulele sunt mai încărcate cu energieluminoasă, cu atât densitatea trupului este mai coborâtă şicorespunzător, spiritul are un nivel mai ridicat. Creareacorpului luminos are loc în douăsprezece etape. Lasfârşitul fiecăreia dintre ele, schimbările vor fi perfectintegrate în toate ariile vieŃii şi spiritului. Între etapeexistă perioade de gol, cauzate de moartea egou-lui, carepot da stări de depresie, sau un sentiment de inutilitate. Primii şase paşi au fost structuraŃi pentru a crea omodificare gradată la toate nivelele, prin trezireaspirituală obişnuită, în paralel cu schimbările fizice,mentale şi emoŃionale. De la nivelul al şaptelea la al zecelea, transformărilese axează consecutiv pe câte o arie a experienŃeipersonale. Corpul luminos de nivelul al optulea crează schimbăriextreme în trupul fizic, ce duc adesea la simptomeasemănătoare unei îmbolnăviri. Pe măsură ce tot maimultă lumină intră prin ochi şi urechi, pot apare dureri,sau înŃepături şi adesea junghiuri în cap. Datorită scăderiidensităŃii celulelor, se intensifică transpiraŃia şi e posibilă 202
 • 203. chiar şi apariŃia diareei. Trupul uman are tendinŃa de a-şimări volumul, în scopul de a înmagazina fluxul crescut deenergie spirituală, ce intră în el, având ca efect îngrăşarea.Singurul lucru posibil de făcut în acest caz, este exerciŃiulfizic intens (ridicarea de greutăŃi, alergarea, înotul, etc).Masa musculară astfel creată este singura capabilă de aproteja sistemul nervos de supraîncărcarea energetica lacare este supus. łesutul adipos nu are aceeaşi capacitate,ci se arde, distrugând receptorii de insulină din celule,ducând la dereglări metabolice. ReŃeaua energetică a galaxiei transmite în permanenŃămesaje către toate formele de viaŃă de pe Pământ. Acestemesaje, ce vin sub formă de “pachete luminoase”(coduri), trebuiesc convertite apoi în gânduri conştiente,pentru a putea fi înŃelese şi folosite în viaŃa de zi cu zi.Ele se manifestă ca Ńiuituri, sau bâzâieli în cap, ce potdeveni adesea foarte intense şi supărătoare. Nivelul lor deintensitate este reglat de ghizii spirituali, care emit acestesemnale în scopul trezirii conştiinŃei. La nivelul al nouălea, schimbările spirituale (din nivelulal şaptelea) se integrează cu cele fizice (din nivelul aloptulea). Preocuparea principală este cea a relaŃiilorinterumane, continuarea unei relaŃii bazate pe control şimanipulare devenind intolerabilă. Odată cu apariŃia noiiidentităŃi se va schimba şi percepŃia locului şi rolului înaceastă lume. La începutul nivelului al zecelea, viaŃa îŃi va părea nouăşi te vei simŃi ca renăscut, emanând în jurul tău dragosteşi tandreŃe. Este începutul trezirii spirituale, ce te vaconduce la masterarea abilităŃilor adormite ale trupului şiale spiritului. Pe măsură ce vei deveni din ce în ce maiconştient de energie, noi abilităŃi vor începe să facă partedin viaŃa ta obişnuită. Clarviziunea practic va lua locul 203
 • 204. vederii fizice şi vei începe să vezi imagini dinDimensiunea a 4 a, ceea ce la început îŃi va crea confuzie.Cu timpul însă vei învăŃa cum să foloseşti această nouăpeceptie. Vei învăŃa cum să-Ńi economiseşti energianemaiconsumand-o inutil pe gânduri şi emoŃii. Acestsurplus de energie îŃi va da posibilitatea să realizeziadevărate “miracole”, cum ar fi de exemplu, manifestareaimediată a gândului în realitate fizică. Nivelul al unsprezecelea apare ca o progresie naturală acelui anterior, tranziŃia fiind atât de uşoară încât adeseatrece neobservată. AbilităŃile spirituale continuă săcrească, iar trupul începe să-şi schimbe aspectul,devenind mai luminos. Prietenii s-ar putea să-Ńi spună căai ceva schimbat şi că ai întinerit. În acelaşi timp aparnivele mai profunde de procesare a emoŃiilor şi vei creacele mai adânci frici, pentru a le experimenta şi a tecurăŃa de ele. În fine nivelul al doisprezecelea, reprezintăascensiunea, destinaŃia acestui mare salt evolutiv! Eaeste marcată de activarea completă şi mutarea vehicululuiinterdimensional luminos (Merkabah) în centrul trupului.Ascensiunea poate avea loc atât la nivel individual cât şiîn grup. Este de fapt un proces foarte simplu, care seîntâmplă într-o clipă, tu fiind tot aici, dar un altul.DiferenŃa constă în abilitatea de a trăi şi simŃi bucuria,extazul, uniunea cu Creatorul Universal. Tot ce ai defăcut în realizarea acestui obiectiv divin este să-Ńi trăieştifiecare clipă ca pe o capodoperă a bucuriei, devenind pedeplin responsabil de viaŃa ta. Numeroase fiinŃe extraterestre sunt acum în jurulnostru. Ele sunt printre noi, camuflate în trupuri deoameni obişnuiŃi, cu misiunea de a ajuta procesul.Numeroase nave orbitează în jurul Pământului, 204
 • 205. influenŃând probabilităŃile spre partea pozitivă şimenŃinând liniile energetice ale planetei, pentru a nu segeneraliza cataclismele naturale. Acestea de obicei, suntcauzate de diferenŃele de frecvenŃe dintre cea planetară şicele ale conştiinŃei umanităŃii, ele fiind ca nişte forŃe caredebalansează planeta, care este nevoită să reacŃioneze,reacŃia ei fiind prin aşa zisele cataclisme (inundaŃii,cutremure, taifunuri, secete, etc.). Deci, nu suntemsinguri în acest moment de cumpănă din istoria noastră.Aceasta trebuie să ne dea curaj şi speranŃă. Aceste fiinŃeextraterestre, în general, lucrează în plan telepatic, princontacte cu diverse persoane, mai evoluate, a cărorfrecvenŃă le permite comunicarea. Astfel ne-au fosttransmise cantităŃi imense de informaŃie ştiinŃifică, înceea ce priveşte fizica hiperdimensională a universului şilegile creaŃiei. Ei practic, încearcă să ghideze gânduriletuturor pământenilor şi să-i ajute în a se trezi la adevăr,aceasta făcându-se, atât în starea de veghe, cât şi în vis. Multă lume se întreabă de ce aceşti extratereştri, dacăexistă cu adevărat, nu aterizează să intre în contact fizicdirect cu noi. Răspunsul este foarte simplu. Chiar dacăsunt mulŃi care ar dori aceasta, contactul fizic ar însemnao violare a voinŃei celor ce nu doresc aceasta şi chiar şipentru cei care într-adevăr o doresc, ar însemna oimpunere. Respectarea voinŃei personale este legea debază pe care ei nu o pot încălca. EvoluŃia conştiinŃei seface conştient, la nivel personal, prin voinŃă proprie şi nupoate fi impusă de altcineva, altfel aceasta nu ar mai fiasistenŃă ci control. Şi tocmai de aceasta urmează să nedebarasăm noi acuma: de controlul la care am fost supuşimii de ani, de către forŃele întunericului. Timpul în carealŃii să ne impună adevărul lor a trecut. Acum estemomentul să descoperim adevărul înăuntrul nostru şi 205
 • 206. să ne schimbăm viaŃa! Desigur, se mai pune întrebarea de ce aceste informaŃiinu sunt făcute public, prin mass media? Pentru că pe de oparte mass media este cenzurată, iar pe de alta, imaginaŃi-vă panica ce s-ar produce în rândul oamenilor neiniŃiaŃi,aflând că vine “sfârşitul lumii”! Agresivitatea şiexperienŃele negative ar lua o amploare de neimaginat. Şiîn loc să ne îndreptăm spre lumină şi iubire, ne-am blocaîn cea mai întunecată şi egocentristă perioadă din istorie.Aceasta i-ar împiedica pe cei ce într-adevăr vor săevolueze şi practic ar putea duce la sfârşitul tuturora. Deaceea, este vorba de o revoluŃie paşnică, spirituală, careare loc dinspre interior spre exterior. Energiacrescândă, care va intra în trupurile noastre, având ofrecvenŃă din ce în ce mai ridicată, precum şi creştereanumărului de oameni care se trezesc la realitate şi adevăr,ieşind de sub capcana iluziei, vor ajuta procesul fizic deascensiune. Deci este timpul să ne bucurăm, nu să ne speriem. SăînŃelegem că nu este vorba de o păcăleală şi că acestmoment, de care s-a ştiut din cele mai vechi timpuri, esteacum, astăzi în viaŃa fiecăruia. Să credem în proces, înputerea Creatorului, în dragostea Lui necondiŃionatăpentru fiecare dintre noi şi în şansa noastră de a trăi într-olume mai bună. Efectele existenŃei la frecvenŃa Dimensiunii a 4 a vorfi de-a dreptul miraculoase. ADN-ul va avea activatedouăsprezece spirale, iar creierul va funcŃiona lacapacitatea sa maximă. Aceasta va însemna că ne vomtransforma în adevăraŃi super-oameni, având abilităŃi şiputeri care acuma Ńin de domeniul paranormalului şianume: levitaŃia (posibilitatea de a zbura prin aer fărăaripi), telekinezia (capacitatea de a mişca obiecte cu 206
 • 207. ajutorul minŃii), telepatia, călătoria în timp, puterea devindecare spontană, capacitatea de a transforma şi creamaterie, etc. Toate acestea în condiŃiile existenŃei ca oconştiinŃă de grup, nu separată că acum, în care vom trăica o familie, în armonie cu noua planetă, în dragoste şipace. Vom înŃelege că este energie şi hrană din belşug şivom dezvolta tehnologii de antigravitaŃie şi “porŃistelare”, ceea ce ne va permite să începem explorareagalaxiei, ca în filmul Stargate. Nu sună frumos? Aceasta va fi, aşa cum spunea Isus, “împărăŃia luiDumnezeu pe Pământ”, adevăratul Paradis, în caremoartea va dispare, corpul nemaifiind supus îmbătrânirii,putând fi modelat după plac. Tot ce avem de făcut, odată ce am aflat aceastăinformaŃie şi am crezut-o, este să dorim să ne schimbăm,să ştergem programarea trecută şi să ne reprogramăm înspiritul iubirii, compasiunii, veseliei şi ajutoruluireciproc. Să stăm cât mai mult în frecvenŃă ridicată şi săne dorim schimbarea. Nu este greu de loc! Nu este vorbadecât să ne reîntoarcem la esenŃa noastră, pe care de atâtatimp am uitat-o... Suntem o generaŃie norocoasă, am venit aici în acestceas tocmai pentru a fi parte din procesul transformăriiplanetei. Să-i respectăm pe toŃi cei care sunt aici cu noi,indiferent unde se află, sau unde vor ajunge, căci într-unfel sau altul, toŃi suntem speciali şi toŃi vom face un maresalt în evoluŃia personală, fie că vom rămâne înDimensiunea a 3 a, sau vom sări într-a 4 a, sau unii, chiardirect într-a 5 a. Pacea şi dragostea Creatorului să ne umple inimile! Săcăutăm şi să folosim asistenŃa, care este din belşug înjurul nostru şi să ne lansăm intenŃia clară de a evoluaaccelerat. 207
 • 208. Astfel, Universul, asemenea zânei fermecate dinpoveste, ne va îndeplini dorinŃa. Să nu uităm că voinŃaCreatorului este de fapt VOINłA NOASTRĂ!!! 208
 • 209. MulŃumesc lui Inyth pentru suportul dat în realizareaacestei cărŃi. 209
 • 210. BIBLIOGRAFIE1. CărŃiSeth Speaks (Jane Roberts)The Nature Of Personal Reality (Jane Roberts)The Unknown Reality (Jane Roberts)The Magical Approach (Jane Roberts)The Holographic Universe (Michael Talbot)Rule By Secrecy (Jim Marrs)Alien Agenda (Jim Marrs)Psi Spies (Jim Marrs)Quantum Consciousness (James L. Forberg)Close Encounters of The Possession Kind (WilliamBaldwin)Ancient Energy (Bill Dayholos)Souls of Distorsion Awakening (Jan Wickerink)Conversations With God (Neale Donald Walsch)Communion with God (Neale Donald Walsch)Friendship with God (Neale Donald Walsch)The New Revelations (Neale Donald Walsch)Tommorow’s God (Neale Donald Walsch)Home With God (Neale Donald Walsch)The Teachings of Don Juan (Carlos Castaneda)Separate Reality (Carlos Castaneda)Journey To Ixtlan (Carlos Castaneda)Tales of Power (Carlos Castaneda)The Second Ring of Power (Carlos Castaneda)The Eagle’s Gift (Carlos Castaneda)Fire From Within (Carlos Castaneda)Power of Silence (Carlos Castaneda) 210
 • 211. The Art of Dreaming (Carlos Castaneda)The Active Side of Infinity (Carlos Castaneda)The Psychology Of Man’s Possible Evolution (P. D.Ouspensky)In Search of the Miraculous (P. D. Ouspensky)The Fourth Way (P. D. Ouspensky)An Outline of Occult Science (Rudolf Steiner)How To Know Higher Worlds (Rudolf Steiner)Shift of The Ages (David Wilcock)The Science of Oneness (David Wilcock)The Divine Cosmos (David Wilcock)Bringers of the Dawn (Barbara Marciniak)The Law of One Material (Ra)The Chakra Bible (Patricia Mercier)The Essential Crystal Book (Simon and Sue Lilly)Crystal Prescriptions (Judy Hall)Bhagavad Gita (Shri Swami Sivanada)The Missing Peace in Your Life (Robert M. Williams)The Power of Now (Echart Tolle)A Course in Miracles (Dr. Helen Schucman, Dr.William Thetford)Biology of Belief (Bruce Lipton)Wisdom of Your Cells (Bruce Lipton)The Elegant Universe (Brian Greene)The Mind of God (Paul Davies)God and the New Physics (Paul Davies)Jesus: A Story of Enlightenment (Deepak Chopra)How to Know God (Deepak Chopra)Life After Death (Deepak Chopra)Perfect Health (Deepak Chopra)Silva Mind Control Method (Jose Silva)You the Healer (Jose Silva)Everyday ESP (Jose Silva) 211
 • 212. Physics of the Impossible (Michio Kaku)Parallel Worlds (Michio Kaku)The Universe in a Single Atom (Dalai Lama)Miracles of the Gods (Erich Von Daniken)Gods From Outer Space (Erich Von Daniken)In Search of Ancient Gods (Erich Von Daniken)The Universe in a Nutshell (Stephen Hawking)The Nature of Space and Time (Stephen Hawking)The Theory of Everything (Stephen Hawking)Fingerprints of the God (Graham Hancock)The Conscious Universe (Kafatos Menas, NadeauRobert)The Dancing Wu Li Masters (Gary Zukav)Operation Terra (Sara Lyara Estes)Nexus-A Neo Novel (Deborah Morrison)Contacting Your Spirit Guide (Sylvia Browne)Life on the Other Side (Sylvia Browne)Chanelling Your Higher Self (Edgar Cayce)On Atlantis (Edgar Cayce)Predictions for the 21st Century (Edgar Cayce)Angels, Archangels and the Unseen Forces (EdgarCayce)Out of Your Mind (audio) (Alan Watts)Our Ancestors Came From Outer Space (MauriceChatelain)Misteries of Ontario (John Robert Colombo)Haluginogens and Culture (audio) (Terence Mc.Kenna)The Psychedelic Society (audio) (Terence Mc.Kenna)Time and I Ching (audio) (Terence Mc. Kenna)The Last Word (audio) (Terence Mc. Kenna)The World and Its Double (audio) (Terence Mc. 212
 • 213. Kenna)The Truth Seminar (audio) (Neale Donald Walsch)Syncrodestiny (audio) (Deepak Chopra)The Astral Projection Workbook (J. H. Brennan)Becoming Human (Jean Vanier)God and the Evolving Universe (Redfield MurphyTimbers)At the End of an Age (John Lukacs)Hinduism (Louis Renou)Journing into the Miraculous (Todd Bentley)The Art of Dying (Patricia Weenolsen)Intelligent Memory (Barry Gordon)Incredible Optical Illusions (Nigel Rodgers)Going Within (Shirley MacLaine)Ghosts and the Supernatural (Richard Cavendish)The Ancient Path of Kabbalah (David Aaron)Religions of the World (E. Brenilly, J. O’Brien)Why Christianity Must Change or Die (John ShelbySpong)Supersleep (Teri Mahaney)Creative Visualisation (Shakti Gawain)Everyday Enlightenment (Dan Millman)Way of the Peaceful Warrior (Dan Millman)The Divine Matrix (Gregg Braden)Cosmic Voyage (Courtney Brown)The Gods Machines (Wun Chok Bong)Into the Bermuda Triangle (Gian Quasar)Secrets in the Fields (Freddy Silva)Area 51-The Dreamland Chronicles (DavidDarlington)Working with Auras (Jane Struthers)Varieties of Scientific Experience (Carl Sagan)The Language of God (Francis Collins) 213
 • 214. Zen (Kenneth Kraft)When Science Meets Religion (Ian Barbour)African Religion (Aloysius Lugira)Taoism (Paula Hartz)Native American Religions (Paula Hartz)Global Warming (Paul Brown)Extreme Nature (Mark Carwardine)The Healing Power of Meditation (Gabriel Weiss)The Astrology Bible (Judy Hall)The Great Shift (Lee Caroll, Tom Kenyon)Atlantis (John Michael Greer)Supernatural (Graham Hancock)Maya Cosmogenesis 2012 (John Major Jenkins)The Templar Papers (Oddovar Olsen)Astronomy (Mark Garlick)The Spiritual Brain (Mario Beauregard)The Unknown Universe (Richard Hammond)Nature’s Blueprint (Dan Hooper)2. Filme ŞtiinŃifice şi Prezentări VideoWhat The Bleep Do We Know?The SecretIllusion and RealityThe Secret Behind The MatterThe Cosmic PlanThe Pineal Gland Is A StargateThe Second Coming Of ScienceThe Legend of Atlantis (ELIA)Secret SpaceThe Mistery Of Cydonia Future Of Mankind (Michael Tsarion) 214
 • 215. Origins Of Evil (Michael Tsarion)Symbolism (Michael Tsarion)The Destruction Of Atlantis (Michael Tsarion)Evolving Ideas Conference (Tom Bearden)Energetic Forces in the Universe (RobertReckmeyer)An Inconvenient Truth (Al Gore)The Ring Of PowerZeitgeistUFO FilesRichard Hoagland (Project Camelot)Dan Burisch (Project Camelot)George Green (Project Camelot)Benjamin Fulford (Project Camelot)Bob Dean (Project Camelot)Sgt. Clifford Stone (Project Camelot)The2012 Enigma (David Wilcock)Tesla the Race to Zero Point EnergyAntigravity free EnergyThe Missing Secrets of Nikola TeslaUnlocking Misteries of LifeEvolution-Great TransformationsGenesis RevisitedAre We Alone In The Universe ?The Misterious WorldSaturns Hyperdimensional HexagonThe Polygon DichotomyMars, NASA CoverupRoswell 986Unexplained MisteriesThe Scientific Case for God and His WordMultidimensional Universes070 Cosmos 08 (Carl Sagan) 215
 • 216. MovingThrough Time and Space(Chantal Akerman)3. Site-uri pe Internethutchisoneffect.caenterprisemission.comdigg.comamasci.com/freenrg/torscseti.orgphilosophy.orgnewciv.orgcenterpointe.comhemi-sync.comgoldmanmethod.comuniverseofpower.comlauralee.com/munck.htmlgreatdreams.comorbit.comcycle-trader.comgeometrycode.com/sg/index.shtmlgoldennumber.net21stcenturysciencetech.comservtech.comgyro-scope.co.ukdepalma.pair.comtrufax.orgkeelynet.comsingtech.comsilvaultramindsystems.comlearningmeditation.comsoulsofdistortion.nlcrystalinks.com 216
 • 217. lightworker.comlightworkers.orgprojectcamelot.netprojectavalon.netdivinecosmos.comcropcircleconnector.comathenapolis.comlivingcosmos.comnewton.ex.ac.uktmgnow.comantigravitypower.tripod.com/Grebennikov/index.htmlprimarypeception.comdeoxy.org/mckenna.htmhado.nethypnosis.comnealedonaldwalsch.comourhollowearth.comsuperstringtheory.com 217
 • 218. 218
 • 219. 219