Power Power

2,167 views

Published on

power point reunio de pares i mares

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,167
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Power Power

 1. 1. REUNIÓ DE PARES CURS 2007-2008 3er. d’Educació Primària COL·LEGI L’ENCARNACIÓ (Sueca)
 2. 2. <ul><li>HORARI D’ATENCIÓ </li></ul><ul><li>HORARI ESCOLAR </li></ul><ul><li>EQUIP DOCENT </li></ul><ul><li>EIXIDES EXTRAESCOLARS </li></ul><ul><li>PLA D’ACCIÓ TUTORIAL </li></ul>
 3. 3. EQUIP DOCENT Ana Cólliga Guimerà. Religió. Lydia Cuello Bea. Educació musical. Marina Bolufer Alberola. Llengua anglesa. Paula Ros Moreno. Tutora. Cris Josa Claramunt. Educació física.
 4. 4. HORARI D’ATENCIÓ Paula Ros Moreno. Tutora. Tots els dies de 17 a 18h. Dpt. C. Ana Cólliga Guimerà. Religió. Dilluns i dijous de 12 a 13h. Dpt. F. Cristina Josa Claramunt. Educació Física. Dimarts i dimecres 12 a 13h. Dpt. K Lydia Cuello Bea. Educació musical. Dilluns i divendres de 17 a 18h. Dpt. B Marina Bolufer Alberola. Llengua anglesa. Dimarts i dijous. Dpt. J
 5. 5. HORARI ESCOLAR Plàstica Tutoria C. del Medi E. Física Religió 16:00 Música Matemàtiques Matemàtiques C. del Medi Matemàtiques 15:00 DIVENDRES DIJOUS DIMECRES DIMARTS DILLUNS VESPRADA Anglés Valencià Religió Castellà C. del medi 11:15 Esplai Esplai Esplai Esplai Esplai 10:45 Valencià C. Del Medi Castellà Valencià Anglés 10:00 E. Física Anglés Valencià Matemàtiques Castellà 9:00 DIVENDRES DIJOUS DIMECRES DIMARTS DILLUNS MATÍ
 6. 6. EIXIDES EXTRAESCOLARS • Safari Park de Vergel (València). • Circuit de Cheste (València). • Estància granja escola “Baladre” (Ondara) • Parc Natural de l’Albufera.
 7. 7. L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA -Al llarg del curs. -Tutors del nivell i/o cicle amb l’orientador. Diseny d’una fitxa o carpeta individual de tutoria que facilite la recollida d’informació i el seguiment, a més de recollir els aspectes o punts tractats en les entrevistes individuals amb l ‘alumne y amb els pares. -Setembre.. -Octubre.. -Tutor i orientador. Recollida d’informació: -Dades personals i familiars. -Dades relevants sobre la seua història familiar i escolar. -Característiques personals: interessos, motivació, model d’aprenentatge, adaptació personal ,familiar i social i integració en el grup-classe. -Competència curricular. -Necessitats educatives 1 Coneixement de l’alumnat. Propiciar el coneixement de Les característiques propies de l’alumne. DATES RESPONSABLES ACTUACIONS OBJECTIU
 8. 8. L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA -Setembre. -Octubre. -Equip del cicle. -Professorat especialista. -Tutor. Selecció de continguts prioritaris i bàsics. Diseny d’avaluació inicial al començament del cicle o curs. -Criteris i indicadors. -Instruments. -Tècniques. 3. Adecuació de l’ensenyança: Adequar les programacions , l’ensenyança i l’avaluació a la diversitat de l’alumnat. -Al llarg del curs. -Tutor. Registre acumulatiu d’informació rellevant: -Recollida d’informació mitjançant entrevistes periòdiques. -Registre d’incidents. -Observacions sobre la seua actitud, comportament, habilitats mostrades, dificultats, etc. 2. Seguiment de l’alumnat: Realitzar el seguiment personalitzat de cada alumne. DATES RESPONSABLES ACTUACIONS OBJECTIU
 9. 9. L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA -Al llarg del curs. -Tutor Reunions: -Establir un calendari de reunions. -Convocar les reunions. -Establir el guó de les reunions. -Alçar acta de les conclusions. 4. Coordinació del professorat: Potenciar la coordinació dels professors que impartixen ensenyança a un mateix grup d’alumnes. DATES RESPONSABLES ACTUACIONS OBJECTIU
 10. 10. L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA -Al llarg del curs. -Tutor. -Orientador. -Departament de coordinació de l’Acció Tutorial. -Equip directiu. Calendari de reunions generals amb els pares i mares: Procediment per a mantindre entrevistes amb les families i periodicitat. -Entrevistes de tutoria. -Entrevistas amb el professorat. -Entrevistas camb l’orientador. Disenyar models d’informes, boletí d’informació, notes i comunicats, full d’absències, etc. Col·laborar amb el consell escolar i l’APA en l’organització de xarrades, encontres, escola de pares, etc. 5. Tutoria amb les families: Implicar a les families en l’educació dels alumnes per a unificar criteris i pautas educatives que redunden en una major coherència entre escola i família. DATES RESPONSABLES ACTUACIONS OBJECTIU
 11. 11. L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA -Al llarg de l ‘any. -Tot el professorat del centre. -Col·laborar en l’elaboració i revisió del plà de tutoria i orientació. -Elaborar les programacions de tutoria d’acord als plans establerts. -Presentar als alumnes i a les families els plans i programes de tutoria i propiciar la seua col·laboració recollint suggerències. 6. Elaboració de plans: Asumir com a feina pròpia dels docents l’orientació i l’acció tutorial dels alumnes. DATES RESPONSABLES ACTUACIONS OBJECTIU
 12. 12. L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA -Unitat de reforç educatiu. -Elaborar les adaptacions curriculares. -Establir programes de reforç pedagògic. -Organitzar reforços i recursos especials. -Realitzar un seguiment de l ‘alumnat. -Avaluar la resposta educativa. -Orientador. -UAE. Presa de decisions sobre la modalitat d’escolarització. -Al llarg del curs. Prioritariament durant el primer trimestre . -Professorat. -Tutor. -Orientador. Identificar les necessitats educatives de l’alumnat. -A partir de l’avaluació inicial. -Mitjançant el seguimient de l ‘alumnat, observant el procés d’ensenyança-aprenentatge, rendiment acadèmic, etc. -Exploracions psicopedagògiques. 7. Atenció a lEs NEE: Atendre als alumnes que presenten necessitats educatives especials buscant l’optimització dels recursos i la màxima integració de l’alumnat. DATES RESPONSABLES ACTUACIONS OBJECTIU
 13. 13. L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA -Al llarg del curs. -Tutor i orientador. Conéixer les característiques del grup classe: -Mitjançant observació directa. -Tècniques sociomètriques. -Enquestes. -Observació externa. Programar activitats complementaries y/o extraescolars: -Eixides culturals. -Convivències. Elecció de càrregs de representació: Delegat. Acordar normes de funcionament del grup clase en desenvolupament d’allò establert en el RRI. Establir càrregs i encàrregs que possibiliten que cada alumne dedique part del seu temps en benefici del grup classe. 8. Convivència en classe: Propiciar el clima de classe adequat per a la convivència i el treball escolar buscant l’acceptació de tots els alumnes. DATES RESPONSABLES ACTUACIONS OBJECTIU
 14. 14. L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA -Juny. -Tutor. -Equip de professors. -Orientador. -C.C.P. -Elaborar informes individualitzats de final de cicle y/o etapa. -Disenyar un pla de traspas d’informació. -Organitzar les sesions d’avaluació. -Presa de decisions sobre la promoció de l’alumnat d’acord als criteris de promoció establerts en el projecte curricular. -Establir, analitzar i contemplar les mesures curriculars i organizatives d’atenció a la diversitat alhora de decidir sobre la promoció de l’alumnat. 9. Promoció: Afavorir el pas de l’alumnat d’un cicle a un altre i d’una etapa educativa a la següent. DATES RESPONSABLES ACTUACIONS OBJECTIU
 15. 15. L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA -Al llarg del curs. -Tutor. -Professor. -Orientador. -Cap d’estudis. -Organitzar reunions de forma separada i conjunta entre les parts. -Fer d’interlocutor. 10. Mediació: Mediar en situacions de conflicte entre l’alumnat, o amb el professorat o la família, buscant sempre una eixida airosa. DATES RESPONSABLES ACTUACIONS OBJECTIU

×