Tiedekustantajien seminaari 220513

344 views

Published on

Verkkopedagogiikan asiantuntija Pauliina Kupilan esitys Suomen tiedekustantajien liiton seminaarissa 22.5.2013.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
344
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Yleisö koostuu tiedelehtien toimittajista, jotka pohtivat hyvän tieteellisen käytännön seuraamisen haasteita tiedelehtityössä ja miettivät, mitä apuvälineitä olisi saatavilla ja kuinka niitä voi käyttää.mitä apua Urkundista voi olla esimerkiksi lehtien toimittajille, arvioija-asiantuntijoille ja toimituskunnan jäsenille? Jatko-opintotasolla asia on varmaankin jo relevantti sikäli, että monet väitöskirjat koostetaan nykyisin artikkeleista. Samoin kaikkinainen kirjoittamisammattitaidon kehittäminen yleensä tuntuu erittäin tärkeältä näkökulmana
 • 1) Ristiriitaisuudet ja virheet tekstissäOpiskelijan tekstin laatu on epätasaista, välillä ”liian hyvää” kieltä ja välillä töksähtelevää tai kieliopillisesti ”liian sujuvaa” tekstiä (tekstistä kuultaa läpi kielenhuolto) (Sutherland-Smith 2005)Kontekstiin sopimattoman sanaston käyttäminen (Sutherland-Smith 2005)Väärä ajallinen, paikallinen tms. konteksti. Esim. tekstissä viitataan “tähän valtioon” ja tarkoitetaan Yhdysvaltoja, vaikka kirjoitelma on HY:ssä tehty tai tekstissä viitataan Muammar Gaddafiin kuin hän olisi edelleen elossa)Tekstissä olevat sijamuodot vaihtuvat, esim. passiivissa tai minämuodossa kirjoitettu teksti onkin yhtäkkiä me-muodossa.Poikkeavuuksia/virheitä viittauksissa esim. samat virheet toistuvat kuin alkuperäisessä tekstissä2) Ristiriita tekstin ja opiskelijan muiden suoritusten välilläOpiskelijan kielenkäyttö on erilaista kuin kirjoitettu teksti esim. puhuttu (englannin)kieli ja kirjoitettu kieli eivät vastaa toisiaan, tai opiskelija käyttää sofistikoitunutta sanastoa ja ilmaisuja sujuvasti tekstissä, mutta ei ikinä puhuessaan (Sutherland-Smith 2005)Opintosuorituksen taso poikkeaa opiskelijan aikaisemmin esittämästäTeksti osoittaa kypsyyttä tai kokemusta, jota nuorelta tai aloittelevalta henkilöltä ei voida odottaa (Laird 2011)3) Ristiriitaisuudet opiskelijan käytöksessä Aikataulu: opiskelija tekee työnsä nopeammin kuin muut ts. muut vasta aloittelee ja toinen jo palauttaa valmista tekstiäOpiskelijan työ tulee ”puun takaa” ts. opiskelija ei ole ottanut yhteyttä pitkään aikaa toimittaa yhtä äkkiä valmiin työn4) Muita ”hälytyskelloja”Opettajan oma asiantuntijuus ko. aihealueen lähteisiin auttaa tunnistamaan muilta otetun tekstinSellaisen lähdekirjallisuuden käyttö, jota ei ole saatavissa (HY:n) kirjastosta, Google Scholarista tms.Lähteet:Sutherland-Smith, W. 2005. Pandora’ box: academicperceptions of studentplagiarism in writing. Journal of English for AcademicPurposes, 4, 83-95.Laird, E. 2001. Weallpay for internet plagiarism. Chronicle of HigherEducation, July 13, 47(44), p B5.
 • Kupila & Löfströmin ”tutkimuksessa” todettiin että (opiskelijat n=104)Toisen opiskelijan koko työn tai sen osien esittäminen omanaan(Erittäin) vakavaa: 100%Toisen opiskelijan työn esittäminen omanaan, siten että alkuperäinen tekijä on antanut tähän luvan(Erittäin) vakavaa: 82% Ei plagiointia / vakavaa / eos: 18%Tekstin kopiointi kirjallisesta lähteestä ja sen esittäminen sellaisenaan omana työnä ilman viittausta alkuperäiseen lähteeseen(Erittäin) vakavaa: 98%Ei vakavaa: 2%Tekstin sanantarkka toistaminen lähdemerkinnän kanssa, mutta ilman lainausmerkkejä(Erittäin) vakavaa: 30%Ei plagiointia / vakavaa / eos: 70%Tekstin sanantarkka toistaminen lainausmerkein ja lähdemerkinnän kanssaEi plagiointia: 95%On plagiointia / eos: 5%
 • the University of Applied Sciences HTW Berlin (HochschuleTechnische and Wirtschaft)v. 2012 http://plagiat.htw-berlin.de/collusion-test-2012/ testijossakeskityttiinohjelmointitehtävien (koodien) tarkistamiseen.
 • Minimissään rehtorin päätös gradujen tarkistamisesta vaatii vain, että opiskelija ohjeistetaan lähettämään gradusta sähköinen versio tarkastajille sähköpostitse, Moodlen kautta tai Urkundin www-sivustolla
 • ID:numero on järjestysnumero joten tällä hetkellä numerot menee lähes 7,5 milj dokumentissa
 • https://wiki.helsinki.fi/display/moodle/Plagiaatintunnistus
 • Demo http://www.urkund.se/SE/funktion.asp -> Ruotsinkielisiltä sivuilta urkund.se toimii tuo demo, ei muilta…Itse voisit näyttää vaikka tekstiä MLL toimintasuunnitelmaa
 • Tilastoja lokakuu 2012 – 14.5.2013Sivun latauksia (pageviews 16 304 kpl)Kävijöitä 4393 (uniquevisitors 2869)
 • Mietittävää, jos hankinta ajankohtainenKirjoittajien, tekstiä julkaistavaksi tarjoavien tiedottaminenTarkistettavien tekstien tallennus tietokantaan?Kuka lähettää tarkistukseen?
 • Olisikohan mahdollista saada Urkund-tunnukset niille kustantajille jotka luovuttavat oman e-materiaalinsa urkundin indeksoitavaksi? -> kysy Peter?Peter 20.5. :Yes, I would be the one to contact.We have several programs for publishers. Many of them see it as important that their publications is protected against plagiarism and even though the publishers themselves never receive a report when someone makes an attempt to plagiarize their publications (the report is of course only sent to the receiving teacher), they still see it as an important measure to prevent plagiarism.We also offer the publishers user accounts with limited document submissions (we call these Corporate licenses and they cannot use it with unlimited number of submitted documents as universities can).Another model that we offer is a "business generator". Whenever we find a match, the teacher cannot access the excerpt of the publication, or the full document, unless the university have a subscription on the database.
 • Prof. Debora Wulff: ” Software cannot solve social problems.  There is no magic software that will detect plagiarism. This means that we have to work hard at educating students on how to write properly, …, it needs to be regularly repeated.
 • Tiedekustantajien seminaari 220513

  1. 1. www.helsinki.fi/yliopistoÄlä kopsaa - plagioinninehkäisy Helsingin yliopistossaSuomen Tiedekustantajien liiton seminaari22.5.2013Pauliina Kupila, opetusteknologiakeskus 22.5.2013
  2. 2. www.helsinki.fi/yliopisto• Plagioinnin indikaattorit ja plagiaatintunnistamisenapuvälineet• Plagioinnin tunnistaminen Helsingin yliopistossa• Älä kopsaa -sivusto• Plagiaatintunnistusjärjestelmä tiedetoimittajan työssä• Referenssitietokannat – yhteinen hyöty• Keskustelua ja kysymyksetPauliina Kupila, opetusteknologiakeskusEsityksessä käsiteltävät teemat22.5.2013
  3. 3. www.helsinki.fi/yliopisto• Internet mahdollistaa - opiskelussa ja tieteellisessäkirjoittamisessa nykypäivää• Uutiset maailmalta YLE 6.2.2013: Saksanopetusministeriltä viedään tohtorin arvo plagioinninvuoksi• Kiusaus plagiointiin kasvanut? (tilannesidonnaisuus)• Opettajien ja tekstien tarkastajien työmäärä kasvanut• Lähteiden oikeudellisuuden selvittäminen haastavampaaPauliina Kupila, opetusteknologiakeskusMiksi plagiointi puhuttaa…22.5.2013
  4. 4. www.helsinki.fi/yliopisto1. Ristiriitaisuudet ja virheet tekstissäEsim. ”liian hyvää tekstiä”, persoonapronominit vaihtuvat,aktiivista passiiviin, väärä ajallinen/paikallinen konteksti...2. Ristiriita tekstin ja opiskelijan muiden suoritusten välilläEsim. puhuttu ja kirjoitettu kieli ei vastaa toisiaan,opintosuoritus ei vastaa aikaisempia3. Ristiriitaisuudet opiskelijan käytöksessäEsim. tekee työn nopeammin kuin muut, työ tulee”puuntakaa”4. Muut ”hälytyskellot”Lähdekirjallisuuden käyttö, mikä ei ole saatavissa omastayliopistosta, opettajan oma asiantuntemus aihealueenlähteisiinPauliina Kupila, opetusteknologiakeskusPlagioinnin indikaattoritKupila & Löfström, 2012.http://blogs.helsinki.fi/alakopsaa/plagioinnin-tunnistaminen/22.5.2013
  5. 5. www.helsinki.fi/yliopisto• Toisen työn esittäminen omanaan siten, että alkuperäinen tekijä onantanut tähän luvan• Toisen työn kopiointi ja esittäminen sellaisenaan tai vain vähänmuokattuna omana työnä ilman viittausta alkuperäiseen lähteeseen• Tekstin sanantarkka toistaminen lähdemerkinnän kanssa, mutta ilmanlainausmerkkejä• Sanasta sanaan käännös ilman asianmukaisia lainaus- jalähdemerkintöjä• Omien tekstien toistaminen ilman asianmukaisia lainaus- jalähdemerkintöjä (ns. itseplagiointi)Pauliina Kupila, opetusteknologiakeskusPlagioinnin eri tasoja(Walker, 2010)Tilannesidonnainen Tahaton Tietoinen22.5.2013
  6. 6. www.helsinki.fi/yliopisto• Maailmalla kymmeniä/satoja järjestelmiä tekstinalkuperäisyyden selvittämiseksi• Pääidea: järjestelmä vertailee digitaalisessamuodossa olevan tekstin alkuperäisyyttä olemassaoleviin digitaalisiin lähteisiin esim.• avoimiin Internet-sivuihin• julkaisutietokantoihin• mahdollisesti järjestelmään tallennettuihin dokumentteihintuottaa vertailusta tuloksen/raportin, joka täytyy tulkita!Pauliina Kupila, opetusteknologiakeskusPlagiaatintunnistamisenapuvälineet 1(2)22.5.2013
  7. 7. www.helsinki.fi/yliopisto• Vertailutuloksia: Plagiaatintunnistusjärjestelmien testivuodelta 2010• Prof. Dr. Debora Weber-Wulff (HTW Berlin)• 26 järjestelmää: TOP 5 (Partially Useful Systems)1. PlagAware2. Turnitin3. Ephorus4. PlagScan5. Urkund• http://plagiat.htw-berlin.de/software-en/2010-2/Pauliina Kupila, opetusteknologiakeskusPlagiaatintunnistamisenapuvälineet 2(2)22.5.2013
  8. 8. www.helsinki.fi/yliopistoPlagioinnin tunnistaminenHelsingin yliopistossaPauliina Kupila, opetusteknologiakeskus 22.5.2013
  9. 9. www.helsinki.fi/yliopisto• kyselyjä tiedekunnilta ja opettajilta jo vuosia, työlistalle syksyllä2010• pilotti helmikuu-joulukuu 2011(opettajia 34, opiskelijoita yli 700)• haluttiin testata kahden eri järjestelmän käytettävyyttä jasoveltuvuutta yliopistoon sekä toimintaan liittyviä prosesseja• pilotin aikana muodostui käsitys hankinnan tarpeellisuudesta• pilottikäytön yhteydessä tehtiin pienimuotoista tutkimusta• Lisätietoja pilottivaiheestahttp://blogs.helsinki.fi/plagiaattipilotti/• Hankintakilpailutus helmi-maaliskuussa 2012, hankintapäätöshuhtikuussa 2012• HY valitsi järjestelmäkseen UrkundinKahden vuoden matkakäyttöönottoonPauliina Kupila, opetusteknologiakeskus 22.5.2013
  10. 10. www.helsinki.fi/yliopisto• Käyttöönotto alkoi syksyllä 2012 (Moodle-integrointi,autentikointi HY:n käyttäjätunnuksella)• Rehtorin päätös järjestelmän käyttösäännöistä 18.1.2013,tarkennus 23.4.2013• Kaikki ylemmän kk-tutkinnon tutkielmat tarkastetaanjärjestelmässä arvosteltavaksi luovuttamisenyhteydessä viimeistään 1.8.2014• Tiedekunta voi halutessaan päättää myös muustasystemaattisesta käytöstä, esim. kaikkien väitöskirjojentai alemman tutkinnon tutkielmien tarkastamisesta• Lisäksi ”Ohje menettelystä opiskelijoiden vilppi- japlagiointitapauksissa” sekä Älä kopsaa -sivustoPauliina Kupila, opetusteknologiakeskusPlagiaatintunnistusjärjestelmänkäyttöönotto HY:ssä22.5.2013
  11. 11. www.helsinki.fi/yliopisto• Digitaalisessa muodossa olevat dokumentitlähetetään/ladataan Urkundiin• Urkund vertailee tekstin alkuperäisyyttä olemassaoleviin lähteisiin• avoin Internet (yli 10 miljardia sivua)• julkaisutietokannat• järjestelmään tallennetut dokumentit(helmikuussa 2013 7,5milj.)• Urkund luo tarkistamastaan tekstistä raportin, jostanäkyy selvästi mahdolliset vastaavuudet toisiinlähteisiinMiten Urkund toimii?Pauliina Kupila, opetusteknologiakeskus 22.5.2013
  12. 12. www.helsinki.fi/yliopistoPauliina Kupila, opetusteknologiakeskusPlagiaatintunnistusprosessi22.5.2013
  13. 13. www.helsinki.fi/yliopisto• Eri ”teknisiä” vaihtoehtoja, joista valita• Sähköpostin liitetiedostona opettajan Urkund-osoitteeseen• Moodlessa tehtävä-aktiviteetin yhteydessä (kts.Moodlen opettajanopas)• Urkundin käyttöliittymä www.urkund.fi: opiskelijakirjautuu ja valitsee organisaation ja opettajan, jolle työnlähettääPauliina Kupila, opetusteknologiakeskusUrkundin käyttö HY:ssä22.5.2013
  14. 14. www.helsinki.fi/yliopisto• Opettajat voivat käyttää järjestelmää minkä tasoisellakurssilla tahansa• Urkund tulee nähdä pedagogisena välineenätieteellisen kirjoittamisen opettamissa ja harjoittelussa• Opiskelijoiden tietoisuuden lisääminen kaikillakursseilla: Miten välttää tahatonta plagiointia?• Ilman järjestelmääkin plagiointia voidaan hillitäasettelemalla esseiden aiheet ja tehtävänannot ns.syväoppimista (kriittistä ajattelua) tavoitellen• soveltavat kysymykset, joihin ei saa suoria vastauksia”leikkaa-liimaamalla”Pauliina Kupila, opetusteknologiakeskusTieteellisen kirjoittamisenopettaminen ja harjoittelu22.5.2013
  15. 15. www.helsinki.fi/yliopisto• DEMO Mitä % tarkoittaa?• 10% 100 sivuisestaartikkelista tarkoittaa,että 10 sivua ko.dokumentista löytyyjostain muualtakin• Kun taas 10%kaksisivuisesta tekstistäon muutama riviUrkund-raporttiPauliina Kupila, opetusteknologiakeskus 22.5.2013
  16. 16. www.helsinki.fi/yliopistoÄlä kopsaa -sivustohttp://blogs.helsinki.fi/alakopsaa22.5.2013Pauliina Kupila, opetusteknologiakeskus
  17. 17. www.helsinki.fi/yliopistoOpettajalle• Vinkkejä, miten ohjataopiskelijoita tieteellisessäkirjoittamisessa• Vinkkejä, miten tunnistaatekstin plagiointi• Menettelytavat vilppi- japlagiointitapauksiin• Plagiaatintunnistus-järjestelmän käyttösäännöt• Opas plagiaatintunnistus-järjestelmän käyttöönOpiskelijalle:• Vinkkejä, miten kirjoittaa javiitata tieteellisissä teksteissä• Esimerkkejä ja harjoituksia• Opiskelijan opasplagiaatintunnistusjärjestelmänkäyttöönÄlä kopsaa -sivusto22.5.2013Pauliina Kupila, opetusteknologiakeskusLaadittiin Helsingin yliopiston opiskelijoiden ja opettajien käyttööntieteellisen kirjoittamisen harjoitteluun ja opettamiseen.
  18. 18. www.helsinki.fi/yliopistoPlagiaatintunnistusjärjestelmätiedetoimittajan työssä22.5.2013Pauliina Kupila, opetusteknologiakeskus
  19. 19. www.helsinki.fi/yliopisto• Tekstin alkuperäisyyden tarkistamisen apuväline• Nopeuttaa tarkistustyötä, antaa raportin koko tekstistäei ainoastaan tekstikappaleesta• Saattaa löytää kokonaan uusia lähteitä• Miten saada käyttöönsä• Erilaiset käyttölisenssit: yksittäisen dokumentintarkistus, lisenssi 6 tai 12kk• Mahdollisuus lisätä omat tietokannat osaksivertailumateriaalia• Ota yhteys info@urkund.se22.5.2013Pauliina Kupila, opetusteknologiakeskusTiedetoimittaja japlagiaatintunnistusjärjestelmä
  20. 20. www.helsinki.fi/yliopisto• Oman materiaalin suojaaminen plagioinnilta• Kun sähköiset artikkelit ja julkaisut löytyvättietokannasta plagiointi niistä vaikeutuu• Vertailutietokantojen parantaminen -> yhteinen etu• Yhteinen taistelu plagiointia vastaan22.5.2013Pauliina Kupila, opetusteknologiakeskusReferenssitietokannat
  21. 21. www.helsinki.fi/yliopisto• Ei ole järjestelmää, joka löytäisi kaiken 100%varmuudella• Kaikkea ei ole sähköisessä muodossa• Vertailutietokannat eivät kata kaikkea• Järjestelmällä saattaa olla olemassaolollaan tietoistaplagiointia hillitsevä funktio• Tahattomaan plagiointiin auttaa vain jatkuvatieteellisen kirjoittamisen opettaminen ja tieteenalankirjoitus- ja viittauskäytäntöihin ”sisään kasvaminen”Pauliina Kupila, opetusteknologiakeskusLopuksi:22.5.2013
  22. 22. www.helsinki.fi/yliopisto• Lisätietoa• Älä kopsaa: http://blogs.helsinki.fi/alakopsaa• Pauliina Kupila, pauliina.kupila@helsinki.fi22.5.2013Pauliina Kupila, opetusteknologiakeskusKiitokset –kysymyksiä?

  ×