Lahitapaaminen 081210

612 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
612
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Lähitapaamisen 8.12. ohjelma (alustava)12.30-12.45 Tervetuloa, verkkojakson yhteenvetoa (Pauliina)12.45-13.45 suuunitelmien esittelyä ja kommentointi 2-4 hanketta, max. 15min /hanke kommentointi, olisiko 10min+ 5min hyvä?13.45-14.15 Arviointi verkko-opetuksessa???? -tee kalvot14.15-14.30 Tauko14.30-15.00 Sosiaalisen media opetuksessa (jere) 30 min.15.00-15.30 Ryhmäkeskustelu: sosiaalisen median mahdollisuudet omassa opetuksessani/ omalla kurssillani 15.30-16.00 Koulutuksen palautekeskustelu, työkalujen hyödyntäminen, tarkoituksenmukaisuus, kommenteja, kaiken oman toiminnan läpinäkyvyys
 • Tavoitelähtöinen arviointiarvioidaan sitä, mitä on saavutettu ja osataan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin (EI sitä mitä ei osata!) arviointi näkyvillä kaikille, tehdään osana oppimisprosessia
 • Lahitapaaminen 081210

  1. 1. Verkkokurssin pedagoginen suunnittelu ja toteutus<br />3. Lähitapaaminen 8.12.2010 klo 12.30-16.00<br />8.12.2010<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />1<br />
  2. 2. 8.12.2010<br />2<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Lähitapaamisen ohjelma<br />
  3. 3. Lyhyt pulinakierros<br /><ul><li>miltä tuntui? Miten onnistui?
  4. 4. mitä voisi tehdä toisin?</li></ul>8.12.2010<br />3<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Verkkojakso 3: oppimistehtävä 4 ja vertaisarviointi<br />
  5. 5. 1. Hanna Kuusi<br />2. Tuuli Nilsson<br />3. Leena Strauss & Timo Linnakylä<br />4. Mika Rekola<br />Aika: 10min + keskustelu/kysymykset 5min<br />Kysymyksiä ja kommentteja kirjoitetaan suoraan Twitteriin. http://www.twitter.com<br />#vkpstaina oman viestin alkuun/loppuun!!!!<br />8.12.2010<br />4<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Pedagogisten suunnitelmien esittely<br />
  6. 6. Arviointi verkossa<br />8.12.2010<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />5<br />
  7. 7. 1. Oppimisen / osaamisenarvionti<br />2. Opintojakson/kurssinlaadullinenarviointi (laatukäsikirjatyms)<br />8.12.2010<br />6<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Arviointiverkossa<br />
  8. 8. Oppimisen arviointi verkossa<br />8.12.2010<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />7<br />
  9. 9. <ul><li>Arviointikäytännöt = piilokoulutusohjelma (hiddencurriculum, backwasheffect of assesment)
  10. 10. Opiskelijat (saattavat) asettaa tavoitteensa ja valita opiskelustrategiat arviointikäytänteiden ja vaatimuksista tehtyjen tulkintojen mukaan, ei koulutusohjelman tavoitteiden pohjalta
  11. 11. Opettajille koulutusohjelman tavoitteet ovat keskeinen tukipilari</li></ul> Ei huolta, jos tavoitteet ja arviointikäytänteet/kriteerit noudattavat linjakkuuden periaatteita eli<br /><ul><li>oppimistavoitteet, sisällöt, opetusmenetelmät ja oppimisen arviointi ovat linjassa keskenään?
  12. 12. tukevat samaa päämäärää vs. ovat ristiriidassa (esim lukupiirityöskentelyn jälkeen oppiminen osoitetaankin kirjatenttinä)</li></ul>8.12.2010<br />8<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Arviointi suuntaa oppimista (1)<br />Lindblom-Ylänne & Nevgi (toim.) 2009. Yliopisto-opettajan käsikirja<br />
  13. 13. <ul><li> ”Muutettava arviointimenetelmiä, jos haluaa muuttaa opiskelijoiden oppimista” (Brown ym. 1997)
  14. 14. onko oppiminen luonteeltaan määrällistä vai laadullista?
  15. 15. määrällinen = opiskelija palauttaa opetetut asiat tarkassa muodossa takaisin opettajalle (mitattavista tietoyksiköistä voidaan antaa laskennalliset pisteet -> arvosana)
  16. 16. laadullinen = arvioinnin kohteena on, saada selville miten opiskelija on tiedon rakentanut (prosessi), ei sitä kuinka paljon tietoa hänelle on</li></ul>8.12.2010<br />9<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Arviointi suuntaa oppimista (2)<br />Lindblom-Ylänne & Nevgi (toim.) 2009. Yliopisto-opettajan käsikirja<br />
  17. 17. Kuinka omatoimisesti opiskelijat ovat opiskelleet? (aktiivisuus)<br />Kuinka tavoitteellisesti opiskelijat ovat pyrkineet oppimistavoitteisiinsa (intentionaalisuus)<br />Kuinka onnistuneesti opiskeltava aines on liitetty opiskelijoille relevanttiin yhteyteen? (kontekstuaalisuus)<br />Kuinka onnistuneesti opiskelijat kykenevät soveltamaan opittua erilaisissa tilanteissa? (transfer)<br />Kuinka onnistuneesti opittu aines on onnistuttu liittämään opiskelijoiden aiempaan tietoon? (konstruktiivisuus)<br />8.12.2010<br />10<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Linjakas opetus: oppimisen mielekkyys arvioinnin kohteena<br />Löfström et al. 2006. Laadukkaasti verkossa: Verkko-opetuksen käsikirja yliopisto-opettajalle<br />
  18. 18. Kuinka hyvin opiskelijat ovat kyenneet työskentelemään yhdessä yhteisten päämäärien hyväksi? (yhteisöllisyys)<br />Kuinka onnistuneesti opiskelijat ovat kyenneet käymään avointa, mutta samalla rakentavasti kriittistä keskustelua verkkoyhteisössä? (vuorovaikutteisuus)<br />Kuinka onnistuneesti opiskelijat ovat kyenneet analysoimaan omaa oppimistaan?(reflektiivisyys) Arvioinnin kohteena on se, miten onnistuneesti opettaja pystyy edistämään mielekkään oppimisen osa-alueiden (8kpl) toteutumista. <br />8.12.2010<br />11<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Linjakas opetus: oppimisen mielekkyys arvioinnin kohteena<br />Löfström et al. 2006. Laadukkaasti verkossa: Verkko-opetuksen käsikirja yliopisto-opettajalle<br />
  19. 19. Arviointi verkossa<br /><ul><li> Mitä arvioidaan: sisältöä vai prosessia?
  20. 20. Miten/millä keinoin arvioidaan? Esim.
  21. 21. palautekeskustelut
  22. 22. esseet ja näiden kirjallinen/suullinen palaute
  23. 23. oppimispäiväkirja
  24. 24. itsearviointi
  25. 25. ”perinteinen koe/tentti”
  26. 26. Verkkokeskustelujen arviointi
  27. 27. Ei määrä, vaan sisältö
  28. 28. vertaa ”tuntiaktiivisuus lähiopetuksessa” (+/- arvosanaan)
  29. 29. Tarkistuslistat</li></ul>Tunnisteet (eri sarakkeisiin ylös, mitä viestissä on ollut)<br />copy-pastet yhteenvetoihin<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />8.12.2010<br />
  30. 30. Vertaisarviointi verkossa <br /><ul><li> Ryhmän arviointi:
  31. 31. Kognitiivinen ja sosiaalinen
  32. 32. Opiskelijat mukaan luomaan kriteereitä/tunnisteita
  33. 33. Sosiaalisen aktiivisuuden tunnisteet
  34. 34. Montako viestiä?
  35. 35. Onko innostunut, tukenut prosessia, kannustanut, tuonut uutta työskentelyyn?
  36. 36. Miten on pysynyt tavoitteissa…? Jne
  37. 37. Tunnisteille annetaan numeraalinen vastine
  38. 38. Millainen toiminta antaa kiitettävän, hyväksyttävän, tyydyttävän?</li></ul>8.12.2010<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />
  39. 39. Verkko-opetuksen laatu<br />8.12.2010<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />14<br />
  40. 40. Kirjoita hetki ylös<br /><ul><li> mitä ymmärrät laadulla verkko-opetuksessa?
  41. 41. millainen on laadukas verkkokurssi?</li></ul>8.12.2010<br />15<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Yksilöpohdinta<br />
  42. 42. <ul><li> Verkko-opetuksen laatumatriisi (VOPLA-hanke 2004-2007)
  43. 43. verkkokurssin tavoitteet, ohjaus, verkonkäytön perustelu, suoritustavat ja oppimistehtävät sekä osaamisen arviointi http://www.vopla.fi/
  44. 44. SVY:nreferee-hankehttp://www.virtuaaliyliopisto.fi/referee/index.html
  45. 45. itsearviontiosuus materiaalin arviontiin
  46. 46. OPH (2005)Verkko-oppimateriaalin laatukriteerit</li></ul>8.12.2010<br />16<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Erilaisia laadun arvioinnin mittareita<br />
  47. 47. Verkko-opetuksen laatukäsikirja sisältää mm.<br /><ul><li>verkkokurssin ja verkko-oppimateriaalin laatuoppaat
  48. 48. nykytilan kuvaus
  49. 49. rakentaminen (valinnat, toiminnot, prosessien suunnittelu, dokumentointi)‏
  50. 50. ylläpito ja kehittäminen</li></ul>http://www.vopla.fi/laatukasikirja/<br />Materiaali käytössä 2010 loppuun asti<br />8.12.2010<br />17<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />VOPLA- hanke<br />
  51. 51. Tavoitteet: kiinnitetään huomiota seuraaviin<br /><ul><li>Kurssin tavoitteet on esitetty selkeästi
  52. 52. Kurssin tavoitteet ovat opintojaksoon sopivia
  53. 53. Kurssin sisällölliset tavoitteet saavutetaan</li></ul> Ohjaus: kiinnitetään huomiota seuraaviin<br /><ul><li>Kirjalliset ohjeet ovat selkeät ja ymmärrettävät
  54. 54. Henkilökohtaista ohjausta on riittävästi
  55. 55. Ohjaus ja palautteen saanti on riittävän nopeaa
  56. 56. Ohjaus on riittävän yksilöllistä</li></ul>8.12.2010<br />18<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Verkko-oppimateriaalin laatukriteerit (OPH 2005)<br />
  57. 57. 3. Peruste käyttää verkkoa<br /><ul><li>Verkon käyttö tuo opiskeluun lisäarvoa
  58. 58. Verkossa opiskelu tukee opiskelijan oppimista</li></ul>4. Suoritustavat ja oppimistehtävät<br /><ul><li>Suoritustavat ovat linjassa tavoitteiden kanssa
  59. 59. Verkossa opiskelu tukee kurssin tavoitteiden saavuttamista
  60. 60. Työtavat ja oppimistehtävät tukevat oppimisprosessia
  61. 61. Tieto on sovellettavissa käytäntöön oppimisprosessin aikana ja sen jälkeen</li></ul>8.12.2010<br />19<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Verkko-oppimateriaalin laatukriteerit (OPH 2005)<br />
  62. 62. Osaamisen arviointi<br /><ul><li>Arviointikriteerit ovat opiskelijoiden tiedossa
  63. 63. Arviointikriteerit ovat ymmärrettäviä
  64. 64. Arviointikriteerit ovat linjassa oppimistavoitteiden kanssa</li></ul>6. Tekninen toteutus/käytettävyys<br /><ul><li>Verkko-oppimateriaalilöytyyjavoidaanottaakäyttöönhelposti
  65. 65. Verkko-oppimateriaalin käyttö on nopeaa ja tehokasta
  66. 66. Verkko-oppimateriaali ohjaa käyttäjää toimimaan oikein
  67. 67. Käyttöliittymä on selkeä ja innostava</li></ul>8.12.2010<br />20<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Verkko-oppimateriaalin laatukriteerit (OPH 2005)<br />
  68. 68. Sosiaalinen media opetuksessa<br />Jere Majava<br />8.12.2010<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />21<br />
  69. 69. Yksilötyöskentely: Mieti sosiaalisen median mahdollisuuksia omassa opetuksessasi/kurssilla (10min)<br />Ryhmäkeskustelu: 20 min <br />8.12.2010<br />22<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Yksilö- ja ryhmätyöskentely<br />
  70. 70. Lopuksi: Oivalluksia<br />8.12.2010<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />23<br /> EI KOSKAAN<br /><ul><li> jätä vastaamatta opiskelijoiden viesteihin
  71. 71. käytä jyrkkiä ilmaisuja arvioidessaan ja palautetta antaessaan, vaan innostaa/kannustaa parempiin suorituksiin
  72. 72. jätä päivittämättä kurssia
  73. 73. hylkää ryhmää/opiskelijaa yksin verkkoon ja ihmettele miksei kukaan keskustele
  74. 74. päästä ulkopuolisia luokkaansa
  75. 75. osaa rakentaa pedagogisesti mielekkään oppimisprosessin
  76. 76. luo turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin (pelisäännöt, ryhmäytyminen)
  77. 77. osaa innostaa verkossa, kun eleet, ilmeet eivät ole käytettävissä
  78. 78. virikkeet, aktivointitehtävät…
  79. 79. on läsnä ( vrt. ohjaussuunnitelma)
  80. 80. opiskelijat tietävät milloin ja miten opettaja läsnä verkossa
  81. 81. ”nopea”, jatkuva, säännöllinen palautteen antaminen
  82. 82. huomioi jokaisen opiskelijan yksilönä</li></ul> HYVÄ VERKKO-OPETTAJA<br />Listenmaa & Friman 2005<br />
  83. 83. <ul><li> pedagogiset suunnitelmat -> toisilta oppiminen
  84. 84. oppimisen /osaamisen arviointi verkossa
  85. 85. verkko-opetuksen laatu ja sen arviointi
  86. 86. sosiaalisen median mahdollisuudet verkossa </li></ul>8.12.2010<br />24<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Iltapäivän yhteenvetoa<br />
  87. 87. Kommentoi, kritisoi, kehitä… esim.<br /><ul><li> kokonaisuus
  88. 88. työkalut (moodle, wiki, blogi…)
  89. 89. asiantuntemus
  90. 90. ohjaus
  91. 91. ….</li></ul>8.12.2010<br />25<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Avoin palautekeskustelu<br />
  92. 92. Oppimistehtävä 5a<br /><ul><li>Julkaise omalla wikialueellasi viimeinen versio kehittämishankkeesi pedagogisesta suunnitelmasta.
  93. 93. Viimeisessä versiossa
  94. 94. suunnittele arviointitavat ja arviointikäytänteet opetukseesi
  95. 95. pohdi sosiaalisen median mahdollisuuksia ja hyödyntämistä omalla kurssillasi
  96. 96. Aikataulu: Viimeistele suunnitelmasi 17.12.2010 mennessä.
  97. 97. Ajankäyttösuositus: 14 tuntia
  98. 98. Arviointi: hyväksytty – täydennettävä
  99. 99. HUOM! Mentorit antavat loppupalautteet suunnitelmasta 17.1.2011 mennessä.</li></ul>8.12.2010<br />26<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />4. Verkkojakso 8.-17.12.2010<br />
  100. 100. Oppimistehtävä 5b<br />Koulutuksen palautekyselyyn vastaaminen<br />8.12.2010<br />27<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />4. Verkkojakso 8.-17.12.2010<br />

  ×