Avoimen ypeda 081210

785 views

Published on

Pauliinan Kupilan esitys 8.12.2010 lähitapaamisessa

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
785
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • https://www.avoin.jyu.fi/verkko_opiskeluopas/tyotapoja/verkkokeskustelu
 • LÄHTÖKOHTA/LÄHTÖTILANNE  ryhmän kokooppimistavoitteet, miten saavutetaan verkkokeskustelussa?opiskelijat mukaan tavoitteiden asetteluunmiksi keskustellaan? = miten opiskelijoille konkretisoidaan verkkokeskustelun hyötymiten aktivoidaan ja synnytetään tarve keskustella ja rakentaa tietoa verkossa?mihin ja missä kohtaa oppimisprosessia verkkokeskustelua käytetään?PÄÄMÄÄRÄ/ LOPPUTULOSmitkä ovat tavoitteet? eli mitä opiskelijoiden tulisi oppia verkkokeskustelun aikana? (tiedolliset, metakognitiiviset, taidolliset…)mitkä ovat tuotokset?miten tuotoksia työstetään ja hyödynnetään tulevissa oppimisprosesseissa? KESKUSTELUN AIHE/KÄYTTÖKOHDE itsensä esittelyryhmäytyminen ja pelisäännöistä sopiminenorientointi ja kontekstin luominentavoitteiden asettaminenomien selitysten esittäminen/hypoteesitmuiden käsityksiin tutustuminenomien käsitysten reflektointitiedon rakentelusyventävän tiedon tuottaminen oppimisprosessiinoppimisprosessin ja/tai lopputuotoksen reflektointiohjauspalautteen antovertaisarviointi…VAIHEET, AIKATAULU, TOIMINTA kuinka monesta vaiheesta keskustelu muodostuu?1. opiskelijan osallistuminen ja toiminta, vaihe 12. opiskelijan osallistuminen ja toiminta, vaihe 23. opiskelijan osallistuminen ja toiminta, vaihe 34. opiskelijan osallistuminen ja toiminta, vaihe 4jne… opettajan /ohjaajan osallistuminen ja toiminta kaikissa vaiheissa 1-4…..kirjoitetaan juoni ja suunnitellaan aikataulutusOHJEISTUS/ PELISÄÄNNÖT kirjoitetaan verkkokeskustelun säännöt: Esimerkiksi:uusien viestien otsikointi informatiivinenviesteihin vastaaminen, asian eteenpäin vieminen, perusteluliitetiedostot: miten otsikoidaan, pvm, tekijät…lähteiden käyttö: miten käytetään ja merkitään?
 • vain käyttämällä oppii ja tunnistaa välineen hyödyt ja haasteet omassa opetuksessa, tärkeä kokemus käyttää välineitä opiskelijan roolissa
 • PÄIVITÄ!!!!
 • Esimerkkejäblogien käytöstä opetuksessa: Virtuaalinen lukupiiri: Yliopistopedagogiikka II lukupiiiri http://blogs.helsinki.fi/ypeda-kriittinenmassa/ Kurssitöiden julkaisu, oppimisportfolio: http://blogs.helsinki.fi/tvt3-2010/
 • Solu selitettynä http://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=33906676
 • Tee uusi kuva!!!!
 • Päivitä tälle vuodelle!!!
 • Avoimen ypeda 081210

  1. 1. Verkkokeskustelun suunnittelu ja toteutus<br />Avoimen yliopiston yliopistopedagogiikan koulutusPauliina Kupila<br />8.12.2010<br />8.12.2010<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />1<br />
  2. 2. Verkkokeskustelun tavoitteena oli, että opiskelija osaa sen jälkeen<br /><ul><li> Käyttää verkko-opetuksen keskeisiä käsitteitä asianmukaisesti
  3. 3. Selittää, mitä tekijöitä opettajan tulee ottaa huomioon suunnitellessaan/hyödyntäessään verkko-opetusta kurssillaan?
  4. 4. Selittää mitä konstruktivisesti linjakas verkko-opetus tarkoittaa käytännössä?</li></ul>Keskustele vierustoverisi kanssa hetki, <br />Miten oppimistavoitteiden saavuttamisessa onnistuttiin?<br />Mikä tuntui mukavalta? Miksi? <br />Mikä tuntui ikävältä? Miksi?<br />Aikataulu: 10 min + lyhyt yhteinen purku<br />8.12.2010<br />2<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Verkkokeskustelun analysointi <br />
  5. 5. <ul><li>Keskustelualueella (aihe 5, verkkolukupiiri) oli eilnen2554 erilaista tapahtumaa
  6. 6. eli kirjoitettuja viestejä, luettuja viestejä/sivun latauksia yms.</li></ul>8.12.2010<br />3<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Verkkokeskustelun analysointi<br />
  7. 7. 8.12.2010<br />4<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Aktiivisuus kirjoitettujen viestien perusteella (22.-30.11.)<br />Yht. 156 opiskelijan viestiä<br />(n. 6/per osallistuja)<br />Yht. 31 opettajan viestiä<br /><ul><li>aktiivisuus ryhmittäin (viestien aloitus + vastaus)
  8. 8. Agora: 8 + 14 = 22
  9. 9. Kärppä: 5 + 33 = 38
  10. 10. Metamorfoosi: 5 + 48 = 53
  11. 11. Pedagia: 4 + 13 = 17
  12. 12. PomoM: 4 + 24 = 28</li></li></ul><li><ul><li> kävin lukemassa viestejä neljästi keskustelujen aikana
  13. 13. keskustelut noudattivat ”tuttua kaavaa”
  14. 14. osa ryhmistä käynnistyi heti ja täydellä rytinällä
  15. 15. osalla aloitus vei pidempään
  16. 16. joitakin teknisiä ongelmia
  17. 17. ajanpuute tai liian lyhyt keskusteluaika?
  18. 18. ryhmien pj:t aloittivat keskustelut, miettivät teemat tekstien ja oppimistavoitteiden kannalta
  19. 19. myös muut aloittivat keskustelupolkuja
  20. 20. viestien otsikointiin tarkkuutta (esim. teema 1:, kysymys 1.)
  21. 21. viestien pituus (ei kaikkea samaan viestiin)</li></ul>8.12.2010<br />5<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Muita huomioita keskusteluista<br />
  22. 22. ”Ryhmässä todettiin, että asetetuista tavoitteista ensimmäistä oli hieman vaikea toteuttaa annetun materiaalin pohjalta, koska käsitteellinen selkeys on niissä vielä haussa. Toisen tavoitteen osalta korostui monimuotoisen opetuksen käytännön toteutus, ja lähinnä opiskelijakeskeisen opiskelun järjestäminen toi implisiittisesti esille kysymyksen konstruktiivisesta linjakkuudesta verkko-opetuksessa. Kolmas tavoite toteutui, koska verkkovälineen soveltamiseen saatiin vinkkejä etenkin verkkokirjasta ”Laadukkaasti verkossa” ja myös kirjan artikkelista (luku 14). Näiden lukemista voi suositella siinä vaiheessa, kun alkaa suunnitella verkkojen hyödyntämistä omalla kurssilla. ”<br />(Ote Agoran pöytäkirjasta) <br />8.12.2010<br />6<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Poimintoja keskustelusta: käsitteiden määrittely<br />
  23. 23. <ul><li>blendedlearning?
  24. 24. paljon keskustelua ko. käsitteestä, mitä itse asiassa tarkoittaa? Onko sama kuin monimuoto-opetus?
  25. 25. monimuoto-opetus = opetusmuotojen monimuotoisuus (luento/ryhmä…) ja opetuksen toteuttaminen lähi- etä-opetuksena sekä näiden yhdistelmänä
  26. 26. sulautuva opetus = opetuksen eri ympäristöt sulautuvat yhdeksi uudeksi kokonaisuudeksi
  27. 27. käännöksenä parempi sulautuva oppiminen
  28. 28. oppimisprosessissa käytetään sulautuen erilaisia oppimisympäristöjä (fyysinen, verkko…) ja näihin soveltuvia välineitä ja menetelmiä
  29. 29. keskiössä opiskelija ja opiskelu, opiskelu sulautuu muuhun opiskelijan arkeen</li></ul>8.12.2010<br />7<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Poimintoja keskustelusta: sulautuva opetus<br />
  30. 30. " Myös täällä tämä keskustelu tuntuu mielestäni työläältä tai jotenkin väkinäiseltä. En sitten tiedä kuinka paljon kyse on alustasta ja kuinka paljon tehtävänannosta. Provosoivaa ja kiinnostavaa lehtijuttua kun voi helposti kommentoida verkkosivun kökköydestä riippumatta. Heheheh. Kun meitäkin tässä ryhmässä on vain neljä, niin kokisin, että tätä kirjoittelua mielekkäämpi vaihtoehto voisi olla kokeilla yhteistä videokeskustelua skypen kautta tai esimerkiksi porukalla chattailya."<br />8.12.2010<br />8<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Poimintoja keskusteluista: keskustelun sujuvuus<br />
  31. 31. <ul><li> itsensä esittely
  32. 32. ryhmäytyminen ja pelisäännöistä sopiminen
  33. 33. orientointi ja kontekstin luominen
  34. 34. tavoitteiden asettaminen
  35. 35. omien selitysten esittäminen/hypoteesit
  36. 36. muiden käsityksiin tutustuminen
  37. 37. omien käsitysten reflektointi
  38. 38. tiedon rakentelu
  39. 39. syventävän tiedon tuottaminen oppimisprosessiin
  40. 40. oppimisprosessin ja/tai lopputuotoksen reflektointi
  41. 41. ohjaus
  42. 42. palautteen anto
  43. 43. vertaisarviointi…</li></ul>8.12.2010<br />9<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />ELI Verkkokeskustelua voidaan käyttää:<br />
  44. 44. <ul><li>Kommentoiva keskustelu
  45. 45. Esim. lähdemateriaaliin, toisen opiskelijan tuotokseen liittyen (vertaisarviointi)
  46. 46. osallistujien vapaus keskustelujen avaukseen ja kommentointiin
  47. 47. Argumentoiva keskustelu (ongelmanratkaisu)
  48. 48. Mitä tietty käsite/teoria/näkökulma pitää sisällään?
  49. 49. Vahvuudet? Millä tavalla se on perusteltu?
  50. 50. Miten voi kritisoida? Mitä näkökulmia se jättää huomiotta?
  51. 51. Millaisia vaihtoehtoisia käsitteitä/teorioita/näkökulmia aiheeseen on?
  52. 52. argumentoinnin harjoittelu esim. roolien kautta
  53. 53. Teemoitettu keskustelu (ypeda10)
  54. 54. valmiit ohjaajan laatimat keskustelun avaukset/kysymykset (struturoitu)
  55. 55. aikataulutus teemakeskusteluille ja yhteenvedolle</li></ul>8.12.2010<br />10<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Eri tapoja järjestää verkkokeskustelu esim.<br />
  56. 56. Eritapoja: Verkkolukupiiri<br /><ul><li>vaatiiyhteistoiminnallisenoppimisentaitoja
  57. 57. eivaadiopettajaltavarsinaistaopetustavaanopiskelijoidenselkeääohjausta
  58. 58. sopiivastuuntuntoisilleopiskelijoille (vastuuomastajatoistenoppimisesta)
  59. 59. voi olla hauskempitapaopiskellakirjansisällötkuinperinteinenyksinopiskelu
  60. 60. sopiikorvaamaankirjatentin (vrt. opetuksenlinjakkuus) </li></ul>8.12.2010<br />11<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />
  61. 61. Eri tapoja: Keskustelu ja dialogi esim. oppimistehtävään liittyen<br /><ul><li>synkroninen vs. asynkroninen (keskustelualue vs. chat)
  62. 62. järkevää käyttää pienempiä ryhmiä
  63. 63. aihe/teemakohtaiset ryhmät
  64. 64. dialogi
  65. 65. yhdessä työskentelyä, tavoitteena yhteinen ymmärrys -> kysymysten tekeminen
  66. 66. näkökulma laajentuu ja ehkä muuttuu
  67. 67. näkökulmat tuodaan arvioitavaksi jo keskeneräisinä</li></ul>8.12.2010<br />12<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />
  68. 68. Eri tapoja: Roolit<br /><ul><li>ryhmäläisilleannetaantoimintaaohjaavatroolitverkkokeskustelussa
  69. 69. työyhteisön eri ammattiryhmiä
  70. 70. erilaiset ominaisuuksia
  71. 71. kuvitteellisia (esim. kuusi hattua: deBono)
  72. 72. keskustelu saattaa olla vapaampaa roolin kautta
  73. 73. erilaisten näkökulmien löytäminen
  74. 74. voidaan myös vaihtaa roolia työskentelyn puolessa välissä</li></ul>8.12.2010<br />13<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />
  75. 75. Verkkokeskustelun ohjaus ja sen suunnittelu<br />8.12.2010<br />14<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />LÄHTÖTILANNE<br /><ul><li> ryhmän koko, oppimistavoitteet,
  76. 76. miten tavoitteet saavutetaan verkkokeskustelussa
  77. 77. missä kohdin oppimisprosessia keskustelua käytetään ja miksi?</li></ul>PÄÄMÄÄRÄ/ LOPPUTULOS<br /><ul><li>mitkä olivat tavoitteet? eli mitä opiskelijoiden tuli oppia verkkokeskustelun aikana? (tiedolliset, metakognitiiviset, taidolliset…)</li></ul>KESKUSTELUN KÄYTTÖ esim.<br /><ul><li> itsensä esittely
  78. 78. ryhmäytyminen
  79. 79. orientointi ja kontekstin luominen
  80. 80. tavoitteiden asettaminen
  81. 81. muiden käsityksiin tutustuminen
  82. 82. omien käsitysten reflektointi
  83. 83. oppimisprosessin ja/tai
  84. 84. lopputuotoksen reflektointi
  85. 85. ohjauspalautteen anto &vertaisarviointi…</li></ul>OHJEET / PELISÄÄNNÖT<br /> Esimerkiksi:<br /><ul><li> uusien viestien otsikointi informatiivinen
  86. 86. viesteihin vastaaminen, asian eteenpäin vieminen, perustelu
  87. 87. liitetiedostot: miten otsikoidaan, pvm, tekijät…</li></ul>lähteiden käyttö: miten käytetään ja merkitään?<br />VAIHEET, & TOIMINTA<br /><ul><li> Kuinka monesta vaiheesta keskustelu muodostuu?1. opiskelijan osallist.ja toiminta, vaihe 1</li></ul>2. opiskelijan osallist. ja toiminta, vaihe 23. opiskelijan osallist. ja toiminta, vaihe 3 jne…<br /><ul><li> opettajan /ohjaajan osallist. ja toiminta kaikissa vaiheissa
  88. 88. kirjoitetaan juoni ja suunnitellaan aikataulutus</li></li></ul><li><ul><li>Ko. verkkolukupiirin arvioinnista:
  89. 89. osallistumisen arviointi: hyväksytty – täydennettävä
  90. 90. tehtävänanto: väh 4 keskustelunavausta ohjasi keskustelupolkujen lukumäärään
  91. 91. vaikuttiko mielestänne keskusteluun/aktiivisuuteen?
  92. 92. Yksilön arviointi
  93. 93. Ei määrä, vaan sisältö?
  94. 94. vrt. lähiopetuksen tuntiaktiivisuus (+/ - arvosanaan)
  95. 95. opettajalle työtä helpottamaan tarkistuslistat</li></ul>Tunnisteet (eri sarakkeisiin ylös, mitä viestissä on ollut)<br />copy-pastet yhteenvetoihin<br />Erilaiset raportit (esim. moodle)<br />8.12.2010<br />15<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Verkkokeskustelun arvioinnista (1)<br />
  96. 96. Ryhmän arviointi:<br /><ul><li> Kognitiivinen ja sosiaalinen
  97. 97. Opiskelijat mukaan luomaan kriteereitä/tunnisteita
  98. 98. Sosiaalisen aktiivisuuden tunnisteet
  99. 99. Montako viestiä?
  100. 100. Onko innostunut, tukenut prosessia, kannustanut, tuonut uutta työskentelyyn?
  101. 101. Miten on pysynyt tavoitteissa…? Jne
  102. 102. Tunnisteille annetaan numeraalinen vastine
  103. 103. Millainen toiminta antaa kiitettävän, hyväksyttävän, tyydyttävän?</li></ul>8.12.2010<br />16<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Verkkokeskustelun arvioinnista (2)<br />
  104. 104. 8.12.2010<br />17<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Opettajan rooli verkossa (1)<br />
  105. 105. <ul><li> ohjaussuunnitelma -> tiedossa myös opiskelijoille
  106. 106. opettaja ei verkossa 24/7 vaan esim. joka toinen pv
  107. 107. ohjauksen aikatauluttaminen omaan kalenteriin
  108. 108. jos lupaa yksilöohjausta verkossa, laskettava siihen käytettävä aika/per osallistuja
  109. 109. työn palastelu, ei liikaa kerralla (ähky)
  110. 110. Keinoja helpottaa omaa työtä
  111. 111. valmiit viestipohjat
  112. 112. valmiit ohjauslomakkeet
  113. 113. viestien lukeminen osissa ja copy-pastet yhteenvetoja varten</li></ul>8.12.2010<br />18<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Opettajan rooli verkossa (2)<br />
  114. 114. Olen pohtinut samoja asioita kuin Paula koskien opiskelijoitten vuorovaikutusta. Väärien asioiden toistaminen ja jopa koko keskustelun pohjaaminen vääriin lähtökohtiin voi olla mahdollista, koska opettaja ei aina voi olla joka paikassa…”<br />"Paradoksaalista on, että keskenään keskusteltuanne tulette siihen tulokseen, että verkkokeskustelussa on olennaista, että opettaja osaa asiansa. Odotatteko minun arviointiani tai palautetta, jotta voitte tietää, oletteko puhuneet oikein ja oikeasta asioista? Minkälainen palaute ja milloin edistäisi sinun ja koko ryhmän oppimisprosessia?”<br />8.12.2010<br />19<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Opettajan rooli verkossa (3): poiminta keskustelusta<br />
  115. 115. Muita keinoja toteuttaa opetusta verkossa?<br />HY:n verkko-opetuksen tuetut palvelut<br />8.12.2010<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />20<br />
  116. 116. <ul><li>Yleisesti ottaen verkkoa kannattaa hyödyntää sellaiseen, mikä olisi työlästä, aikaa vievää tai kallista kasvokkain
  117. 117. lähitapaamiset kannattaa käyttää sellaiseen, johon F2F kontakti tuo lisäarvon
  118. 118. oppimisprosessi verkossa on ”näkyvämpi” verkossa niin opettajalle kuin opiskelijalle
  119. 119. aikaan ja paikkaan sitoutumattomuus</li></ul>HUOM! Oppimistavoitteet ja sisällöt ohjaavat mahdolliset väline- ja menetelmävalinnat (linjakkuus)<br />8.12.2010<br />21<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Milloin ja miksi opetusta verkkoon?<br />
  120. 120. <ul><li> verkko-opetus täytyy suunnitella ja valmistella etukäteen (vrt. lähiopetus?)
  121. 121. tavoitteet -> menetelmät -> arviointi
  122. 122. teknologian/median valinta
  123. 123. verkko-opetus vie (ehkä?) opettajalta eri tavalla aikaa kuin lähiopetus
  124. 124. painotus ennakkovalmisteluihin
  125. 125. ohjeistus
  126. 126. ohjaussuunnitelma -> näkyväksi myös opiskelijoille
  127. 127. verkko-opetus kuormittaa opiskelijaa eri tavalla kuin lähiopetus
  128. 128. kokonaistyömäärän arviointi (esim. http://www.komiti.fi/tiedostot/mitoituskehikko_2006.pdf )</li></ul>8.12.2010<br />22<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Verkko-opetuksen erityispiirteet<br />
  129. 129. <ul><li>Oppimisympäristöt: Moodle
  130. 130. Yhteisöllinen tiedonrakentelu: wiki
  131. 131. Helppo julkaiseminen: blogi
  132. 132. Digitaalinen oppimateriaali: ApuMatti
  133. 133. Sähköinen tiedonkeruu: E-lomake
  134. 134. Videoviestintä (videoneuvottelu ja verkkokokous)</li></ul>18.11.2010<br />23<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />HY:n tuetut verkko-opetuksen työkalut<br />
  135. 135. <ul><li>käytössä 210 maassa, n. 38 milj. käyttäjää</li></ul> (syyskuussa 2010 http://moodle.org/stats/ )<br /><ul><li>Suomessakäytössäsuurimmassaosassakorkeakouluja
  136. 136. Pedagoginenkäyttö:
  137. 137. lähiopetuksentukena: materiaalit, tehtävänpalautusjne.
  138. 138. tai täysinverkossaolevaopintokonaisuus
  139. 139. vuorovaikutuksenmahdollistaminen!</li></ul>HY:nMoodlessa 1779 kurssialuettajayli 70 000 käyttäjätunnusta (9/2010 )<br />Login: http://moodle.helsinki.fi/<br />Ohje: https://wiki.helsinki.fi/display/moodle/Helsingin+yliopiston+Moodle-wiki<br />18.11.2010<br />24<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Moodle<br />
  140. 140. 18.11.2010<br />25<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />
  141. 141. <ul><li>Blogi = sivusto, jolleyksikirjoittaa, monikommentoi, linkitykset
  142. 142. Pedagoginenkäyttö:
  143. 143. oppimispäiväkirja
  144. 144. virtuaalinenlukupiiri
  145. 145. kurssitöidenjulkaisujakommentointi
  146. 146. Tiedotuskanavanaverkkosivustoonverrattunahyötynäsisällönaktiivinenjakelukohdejoukolleesim. RSS-syötteillä.
  147. 147. yleensä julkinen, mutta osia siitä voidaan joskus rajata salasanan taakse.</li></ul>HY-blogeja perustettu 4473 kpl (10/2010)<br />Login: http://blogs.helsinki.fi<br />Ohje: http://blogs.helsinki.fi/ohjeet/<br />18.11.2010<br />26<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Blogit<br />
  148. 148. 18.11.2010<br />27<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />
  149. 149. <ul><li>verkkosivusto, jonkasisältöjäjarakennettakäyttäjätvoivatlukemisenlisäksimuokata.
  150. 150. Pedagoginenkäyttö:
  151. 151. yhteisöllinenprosessikirjoittaminenjatekstinmuokkaaminen
  152. 152. kurssituotokset, tutkielmat, suunnittelutyöt, artikkelit, muistiot
  153. 153. erilaisia, yhteistäwikeille on:
  154. 154. avoimuus, jota voidaantarvittaessarajata
  155. 155. yhteisöllisyys, sisällöllä on useitatuottajia
  156. 156. yksinkertaisuus, eierillisiäohjelmia tai erityistaitoja
  157. 157. verkostomaisuus, uusiensivujenluominenjalinkittäminen on helppoa
  158. 158. HY-wiki alueita1 554 (globalspaces) 570 (personal spaces), sivujakaikenkaikkiaanyli 35 000 kpl</li></ul>Login: http://wiki.helsinki.fi/<br />Ohje: http://wiki.helsinki.fi/display/support/Home<br />18.11.2010<br />28<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Wikit<br />
  159. 159. 18.11.2010<br />29<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />
  160. 160. <ul><li>Videoviestintä = AV-tuotannonohessavideoneuvottelut, verkkovideot (esim. luennot), suoratoistolähetykset, tallennuksetjaerilaisetverkkokousjärjestelmät (Adobe Connect)
  161. 161. Opetustilanne suunniteltava huolellisesti tilanteen ja kohderyhmän mukaan (toimiva käsikirjoitus ja riittävät valmistelut)</li></ul>Pedagoginen käyttö:<br /><ul><li>etäopetus - eimatkakuluja / matkapäiviä
  162. 162. luentotallennukset - kuva, ääni & materiaalitverkkoon
  163. 163. videoviestinnäntukipalvelut: http://www.helsinki.fi/video
  164. 164. AC tukisivusto: http://blogs.helsinki.fi/connectpro/</li></ul>18.11.2010<br />30<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />Videoviestintä<br />
  165. 165. Välinevaihtoehdot toteutukselle<br />Pedagoginen tavoite<br />Pedagoginen tavoite<br />Itsearviointi-testi<br />Kurssin suunnittelu<br />Virtuaalinen lukupiiri<br />Opetus-materiaalin välitys<br />Ryhmä-<br />essee<br />Moodle<br />Verkko-keskustelut<br />Wiki<br />Ryhmä-<br />tentti<br />Yhteisesti koottavat dokumentit<br />Ryhmätyöt verkossa<br />Tehtävien palautus-paikka<br />Ohjepaketin tekeminen<br />Verkko-kurssi<br />Blogi<br />Oppimis-päiväkirjat<br />Kurssin ilmoitus-taulu<br />E-lomake<br />Palautteen keruu<br />Portfoliot<br />ApuMatti<br />ACP / videoviestintä<br />Tutkielmien ohjaus<br />Tutkimus-aineiston keruu<br />Yhteistyö-verkostoissa toimiminen<br />Etäopetus<br />Opetus-materiaalien tuottaminen<br />18.11.2010<br />31<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />
  166. 166. Välinevaihtoehdot toteutukselle<br />Pedagoginen tavoite<br />Pedagoginen tavoite<br />Itsearviointi-testi<br />Kurssin suunnittelu<br />Virtuaalinen lukupiiri<br />Opetus-materiaalin välitys<br />Ryhmä-<br />essee<br />Moodle<br />Verkko-keskustelut<br />Wiki<br />Ryhmä-<br />tentti<br />Yhteisesti koottavat dokumentit<br />Ryhmätyöt verkossa<br />Tehtävien palautus-paikka<br />Ohjepaketin tekeminen<br />Verkko-kurssi<br />Blogi<br />Oppimis-päiväkirjat<br />Kurssin ilmoitus-taulu<br />E-lomake<br />Palautteen keruu<br />Portfoliot<br />ApuMatti<br />ACP / videoviestintä<br />Tutkielmien ohjaus<br />Tutkimus-aineiston keruu<br />Yhteistyö-verkostoissa toimiminen<br />Etäopetus<br />Opetus-materiaalien tuottaminen<br />18.11.2010<br />32<br />Opetusteknologiakeskus / Pauliina Kupila<br />

  ×