• Like
Dental Assistant Course2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Dental Assistant Course2

 • 228 views
Published

อบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่น 2 …

อบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่น 2
วันที่ 7-11 มิ.ย.53

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
228
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. โครงการอบรมผูช่วยทันตแพทย์ ใน ้ งานทันตกรรมสาหรับผูบกพร่องด้าน ้ พัฒนาการ และสติปัญญา การสรุปผลการอบรม
 • 2. วัตถุประสงค์ • 1. พัฒนาความรู้และทักษะของผูช่วยทันตแพทย์ในการให้บริการ ้ ทันตกรรม • 2. พัฒนาความสามารถในการให้ทนตสุขศึกษา ั • 3. พัฒนาศักยภาพหน่วยงานให้มีความพร้อมในการดูแลสุขภาพช่องปาก ส่งเสริมการเข้าถึงบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่อยู่ห่างไกล • 4. พัฒนาเครือข่ายในการให้บริการ
 • 3. สมาชิก
 • 4. สมาชิก
 • 5. สมาชิก
 • 6. สมาชิก
 • 7. สมาชิก
 • 8. สมาชิก
 • 9. สมาชิก
 • 10. กิจกรรมการอบรมผู้ชวยทันตแพทย์ ่
 • 11. กิจกรรมการอบรมด้านวิชาการ • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเด็กพิเศษ โดย พญ.นพวรรณ ศรีวงศ์พานิช
 • 12. กิจกรรมการอบรมด้านวิชาการ • การสื่อสารและจิตวิทยาสาหรับเด็กพิเศษและผู้ปกครอง ใน การให้บริการทันตกรรม โดย พญ.จอมสุรางค์ โพธิสัตย์
 • 13. กิจกรรมการอบรมด้านวิชาการ • การเตรียมระบบการจัดบริการทันตกรรมแก่ผู้พิการ โดย ทพญ.ภัตติมา บุรพลกุล
 • 14. กิจกรรมการอบรมด้านวิชาการ • การจัดการพฤติกรรมในการให้บริการทันตกรรมแก่เด็กพิเศษ โดย ทพญ.บุษกร วุฒิวงศ์
 • 15. กิจกรรมการศึกษาดูงาน • ศึกษาดูงานการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ที่งานกิจกรรมบาบัด
 • 16. บรรยายเพิมเติม ่
 • 17. กิจกรรมการฝึกปฏิบตในคลินก ัิ ิ • สาธิตวิธีการจัดท่าและตาแหน่งผู้ป่วยที่มีข้อจากัดด้านการ เคลื่อนไหว โดย งานกายภาพบาบัด
 • 18. กิจกรรมการฝึกปฏิบตในคลินก ัิ ิ • สาธิตวิธีการเตรียมยูนิตทาฟันและการใส่ mouth gag
 • 19. กิจกรรมการฝึกปฏิบตงาน ัิ • การให้ทันตสุขศึกษาในเด็กโต
 • 20. กิจกรรมการฝึกปฏิบตงาน ัิ • การให้ทันตสุขศึกษาในเด็กเล็ก
 • 21. กิจกรรมการฝึกปฏิบตงานในคลินก ัิ ิ
 • 22. การอภิปรายและแลกเปลียนร่วมกัน ่