Best Retail Brands Presentatie op What\'s Going on in Retail

1,191 views
1,089 views

Published on

This presentation of Interbrand\'s 2011 ranking of the Best Retail Brands was presented by Patrick Stal at the 2011 What\'s Going On In Retail conference on March 30th 2011.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,191
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Best Retail Brands Presentatie op What\'s Going on in Retail

 1. 1. 2011Meest waardevolleretail merkenInterbrand voor WGOIRPatrick Stal30 Maart 2011 @patrickstal
 2. 2. Agenda 1.  Ons perspectief 2.  Waarom waarderen wij merken? 3.  De meest waardevolle retail merken van 2011 4.  Trends en inzichten 5.  Q & A2 | Best Retail Brands | What’s going on in Retail | 30 Maart 2011
 3. 3. Ons Perspectief3 | Best Retail Brands | What’s going on in Retail | 30 Maart 2011 1
 4. 4. Onze expertise Brand Strategy Een propositie waar u op kunt acteren Shopper Sciences De drijfveren achter het idee Retail Design ontdekken, verbeelden, creëren Digitaal Merkgedreven relevantie Documentatie & Rollout Alle details, tot in de puntjes uitgevoerd
 5. 5. Het leidende Retail merkenadvies bureau . .. ...... . . . .... . .. .. . . . ... . .. . .. . Amsterdam
 6. 6. Wij meten merkwaarde… The Most Valuable U.S. Best Global Brands 2010 Retail Brands 2010 2009 Brand 2009 Brand Rank Brand value ($B) Rank Brand value ($B) 1 70.4 1 154.1 2 64.7 2 25.5 3 60.8 3 17.8 4 43.5 4 17.0 5 42.8 5 14.36 | Best Retail Brands | What’s going on in Retail | 30 Maart 2011
 7. 7. …en bepalen wat keuzeaanstuurt in Retail7 | Best Retail Brands | What’s going on in Retail | 30 Maart 2011
 8. 8. Retail vertrouwt op ons om belangrijke trends te rapporteren8 | Best Retail Brands | What’s going on in Retail | 30 Maart 2011
 9. 9. Leidende merken vertrouwen op ons9 | Best Retail Brands | What’s going on in Retail | 30 Maart 2011
 10. 10. Wij openen elke dag van het jaar een winkel. Krizia
 11. 11. Waarom Waarderen Wij Merken?11 | Best Retail Brands | What’s going on in Retail | 30 Maart 2011 2
 12. 12. Het draait om waarde!
 13. 13. Merkwaarde wordt gedreven door consumenten gedrag Keuze Premium Loyaliteit Merk helpt consumenten Merk biedt bescherming Merk levert ervaringen die om keuzes te maken in door een prijs te valideren meer waard zijn dan een wereld met steeds en behoed voor alleen het product en gaan meer opties afprijzingen een rol in het level van de consument spelen13 | Best Retail Brands | What’s going on in Retail | 30 Maart 2011
 14. 14. Hoe berekenen wij merkwaarde?De metodologie van Interbrand waardeerd merk als een waardevolbedrijfsgoed waarin continu geinvesteerd wordt en waarovermnagement beslissingen genomen worden•  De financiele prestatie van de Retailer•  De rol die merk speelt in het beslissingsproces van de consument•  De kracht van het merk om toekomstige inkomsten te genererenNOPAT = Net Operating Profit After Tax WACC = Weight Average Cost of Capital
 15. 15. Merkkracht: De 10 pijlers van sterke (Retail) merken15 | Best Retail Brands | What’s going on in Retail | 30 Maart 2011
 16. 16. HelderheidInterne helderheid overwaar het merk voor staat ophet gebied van waardes,positionering, en propositie.Ook helderheid over dedoelgroepen, consumenteninzichten en drijfveren.
 17. 17. CommitmentDe mate waarin met eenmerk rekening wordtgehouden bijorganisatorischebesluitvorming. De matewaarin het merk gesteundwordt in de vorm van tijd,invloed en investeringen.
 18. 18. BeschermingHoe de veiligstelling van hetmerk wordt bewerkstelligdover verschillendedimensies: wettelijkebescherming, gepatenteerdeingrediënten of ontwerpen,de omvang, geografischespreiding en MVO-initiatieven
 19. 19. ResponsiviteitDe capaciteit om te reagerenop veranderingen, ofproactief kansen te creëren,dat wordt gedreven dooreen gevoel van leiderschapen een verlangen om zichvoortdurend te ontwikkelenen zichzelf te vernieuwen.
 20. 20. AuthenticiteitHet idee dat het merk steviggebaseerd is op een internewaarheid en capaciteit. Hetheeft een gedefinieerderfgoed en goedgefundeerde waarden. Hetkan leveren tegen deverwachtingen die klantenvan het merk hebben.
 21. 21. DifferentiatieDe mate waarinconsumenten / klanten depositionering van het merkzien als gedifferentieerd enonderscheidend ten opzichtevan de concurrentie
 22. 22. RelevantieHoe goed het merk past bijde klant / consumentbehoeften, verlangens, enbesluitvorming op allerelevante demografische engeografische criteria.
 23. 23. ConsistentieDe mate waarin een merkbelofte consistent wordtervaren zonder uitzonderingin alle raakvlakken enformats.
 24. 24. AanwezigheidHoe sterk een merkalomvertegenwoordigd voelten de mate waarin positiefover het merk gepraat wordtdoor consumenten, klantenen opinieleiders in zoweltraditionele als socialemedia.
 25. 25. BegripHet merk wordt niet alleenerkend, maar er is eendiepgaand inzicht van zijnonderscheidende kwaliteitenonder klanten enmedewerkers.
 26. 26. De Meest Waardevolle Retail Merken van 201126 | Best Retail Brands | What’s going on in Retail | 30 Maart 2011 3
 27. 27. CanadaAanhoudende competitievan merken uit de VS zalcanadese retailers blijvenuitdagen omaansprekende propositieste ontwikkelen dieloyaliteit aansturen
 28. 28. 35 | Presentation Title | Client Name | XX Month Year
 29. 29. •  Lifestyle merken zoals lululemon maken een unieke band met hun consumenten. Het sterke manifesto van dit merk zet de toon voor iedere beslissing.
 30. 30. VKEngelse retailers hebbengestaagde groeimeegemaakt en bedrijvendie in merk geinvesteerdhebben hebben hetleiderschap op zichgenomen
 31. 31. 38 | Presentation Title | Client Name | XX Month Year
 32. 32. FrankrijkMerken moeten meer dangrootte tonen. Er is eennieuwe focus op hetbouwen van klantrelatiesen een multichannelbenadering die steedsmeer lokalisatie met zichmee brengt.
 33. 33. 41 | Presentation Title | Client Name | XX Month Year
 34. 34. DuitslandDe duitse markt blijftgedomineerd doordiscounters. Dezediscounters merken nudat zij een propositiemoeten bieden die verdergaat dan prijs.
 35. 35. 44 | Presentation Title | Client Name | XX Month Year
 36. 36. SpanjeSpanje is een van delanden die het hardstdoor de crisis zijnbeinvloed. Toch laat despaanse Retail sectortekenen van herstel zien.
 37. 37. 47 | Presentation Title | Client Name | XX Month Year
 38. 38. Asia-PacificConsumenten wordensteeds slimmer enveeleisender terwijlbesteedbare inkomensstijgen. Retail merkenhebben inmiddels succesvolin de regio geëxpandeerden hebben nu grotereambities.
 39. 39. 50 | Presentation Title | Client Name | XX Month Year
 40. 40. Trends en inzichten52 | Best Retail Brands | What’s going on in Retail | 30 Maart 2011 4
 41. 41. De-centralisatie. Gedreven door digitale applicaties went de consument eraan dat zijn volledig aankoop proces gedecentraliseerd is. Merken moeten een sterkere focus hebben op relevantie en consistentie.53 | Best Retail Brands | What’s going on in Retail | 30 Maart 2011
 42. 42. Share of life in plaats van share of wallet. Retail merken moeten zich meer dan ooit afvragen welke rol zij in het leven van hun consument willen spelen. Een relevante propositie biedt hiervoor de beste filter en zal beslissingen faciliteren.54 | Best Retail Brands | What’s going on in Retail | 30 Maart 2011
 43. 43. Nieuwe competitie. Retail merken in Nederland zullen toe moeten kijken hoe merken met een sterkere merkbeleving succesvol deze markt betreden als zij niet goed in merk investeren. Het gaat niet langer om de beste operatie, maar om het sterkste merk.55 | Best Retail Brands | What’s going on in Retail | 30 Maart 2011
 44. 44. Q&A56 | Best Retail Brands | What’s going on in Retail | 30 Maart 2011 5
 45. 45. Uw eigen kopie Het volledige rapport57 | Best Retail Brands | What’s going on in Retail | 30 Maart 2011
 46. 46. Dank u wel patrickstal@interbrand.com www.interbrand.nl Interbrand@patrickstal Prof. W.H. Keesomlaan 4 1183 DJ Amstelveenhttp://nl.linkedin.com/in/patrickstal T 020 – 406 57 50

×