Brochure Huis Aan Huiskrantenonderzoek Def

1,224 views

Published on

Published in: Business, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,224
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
32
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Brochure Huis Aan Huiskrantenonderzoek Def

 1. 1. ENWEERMEER 7 OEK 200 ONDERZ R ANTEN NHUISK HUISA A in opdracht van
 2. 2. HET ENIGE GROOTSCHALIGE ONDERZOEK OVER HET MEDIUMTYPE HUIS-AAN-HUISKRANTEN
 3. 3. INHOUD 6 Bereik en binding 10 Lezersprofiel 14 Leesduur en waardering 2007 ERZOEK ND NTEN O UISKR A 16 Conclusie ISA ANH HU 18 Onderzoeksverantwoording
 4. 4. NIEUWECIJFER WEER MEER 4
 5. 5. Als vervolg op het Huis-aan-huiskrantenonderzoek in 2002 en 2004 presenteert Wegener Huis-aan-huiskranten S u met trots de uitkomsten van het derde grootschalige onderzoek naar bereik, waardering, leesduur en lezers- profielen van huis-aan-huiskranten. BEREIK INTERVIEW◆NSS / Synovate heeft vanaf december 2006 23.720 personen van 13 jaar en ouder telefonisch ondervraagd. Bij het onderzoek zijn ruim 500 kranten betrokken, waaronder 173 titels van Wegener Huis-aan-huiskranten. De nieuwe uitkomsten liegen er wederom niet om. De huis-aan-huiskrant is een mediumtype waar adverteerders en mediaplanners niet omheen kunnen. 5
 6. 6. HUISAANHUISK Totaal en gemiddeld bereik mediumtype Maar liefst 92% van de ondervraagden geeft aan ‘wel eens’ een huis-aan-huiskrant in te zien. Dit zijn 7,2 miljoen consumenten. Gemiddeld wordt een willekeurig nummer van een huis-aan-huiskrant door 6,5 miljoen (84%) personen gelezen. Totaal en gemiddeld bereik Wegener Huis-aan-huiskranten De Wegener huis-aan-huiskranten scoren een totaal bereik van 82% (6,4 miljoen consumenten) en een gemiddeld bereik van 68%. Wekelijks lezen dus 5,4 miljoen personen de Wegener huis-aan- huiskranten. 6
 7. 7. KRANTEN MEER GELEZEN 7
 8. 8. HOOG STABIEL GROTE Gemiddeld bereik 2007 / 2004 Het gemiddeld bereik van het mediumtype huis-aan- huiskranten is gelijk gebleven (84%) ten opzichte van de resultaten in 2004. Het gemiddeld bereik van de Wegener huis-aan-huiskranten is gestegen van 66% in 2004 naar 68% in 2007. Huis-aan-huiskranten blijken dus een meer dan stabiel mediumtype te zijn met een hoog bereik. Lezer-bladbinding Op de vraag in hoeverre men een titel zou missen geeft 54% van de ondervraagden aan de Wegener huis- aan-huiskrant (absoluut) niet te willen missen (gewenst medium). Voor 32% van de ondervraagden zijn de huis-aan- huiskranten een geaccepteerd medium. Onze lezers hebben dus een sterke band met onze huis-aan-huiskranten. 8
 9. 9. BEREIK LEZERSBINDING 7 7 7 9
 10. 10. I HUISAANHUISK Lezersprofiel Naar leeftijd, geslacht, inkomen en opleidingsniveau vormen de lezers van huis-aan-huiskranten een vrijwel evenredige afspiegeling van de totale populatie. De huis-aan-huiskrant wordt dan ook in alle lagen van de bevolking gelezen. 10
 11. 11. EDEREEN LEEST KRANTEN LEZERSPROFIEL HUIS-AAN-HUISKRANT T.O.V. TOTALE POPULATIE 65+ 13-24 meer dan 2x modaal Hoog 17% 14% 16% 65+ 13-24 meer dan 27% 14% 25-34 2x modaal Laag Hoog 17% Vrouw Man 16% 50-64 16% 33% t/m modaal 27% tussen 1 en 2 x 25-34 52% Laag 48% 24% 62% Vrouw Man modaal 50-64 Huis-aan-huiskrant lezer 16% middelbaar 33% t/m modaal tussen 1 en 2 x 35-49 22% 52% 48% 24% 62% modaal 40% 29% middelbaar 35-49 22% 40% 29% 65+ 13-24 meer dan 2x modaal 16% 17% Hoog 65+ 17% 13-24 meer dan 27% 17% 25-34 2x modaal Laag 16% Totale poplulatie Hoog Vrouw Man 50-64 17% 16% 33% t/m modaal 27% 25-34 51% 49% tussen 1 en 2 x Laag 22% 61% Vrouw Man 50-64 modaal 16% middelbaar 33% t/m modaal 35-49 51% 49% tussen 1 en 2 x 22% 22% 61% modaal 40% 29% middelbaar 35-49 22% 40% 29% OPLEIDING INKOMEN LEEFTIJD GESLACHT 11
 12. 12. MEER WEGENER Bereik in de doelgroep Met de Wegener huis-aan-huiskranten bereikt u: • 66% van de hoger opgeleiden: 1,4 miljoen consumenten; • 65% van de mannen: 2,5 miljoen consumenten; • 45% van de jongeren tussen de 13 en 24 jaar: 600.000 consumenten; • 73% van de boodschappers: 3,7 miljoen consumenten; • 71% van de consumenten met een inkomen tussen 1 en 2x modaal: 900.000 consumenten; • 72% van de huiseigenaren: 3,3 miljoen consumenten; • 78% van de 50-plussers: 2,4 miljoen consumenten; • 63% van de gezinnen: 2,2 miljoen consumenten. 12
 13. 13. BEREIKEN MET HUIS-AAN-HUISKRANTEN BEREIK IN dE dOELgROEP GESLACHT LEEFTIJD INKOMEN OPLEIDING 13
 14. 14. HUISAANHUISK H Leesduur Gemiddeld wordt een huis-aan-huiskrant van Wegener bijna 17 minuten gelezen. Ruim 30% van onze lezers besteedt 20 minuten of meer aan het lezen van de huis-aan-huiskrant. Rapportcijfer Gevraagd naar een rapportcijfer, waarderen de lezers de Wegener huis-aan-huiskranten gemiddeld met een 7. Een ruime voldoende die zich vertaalt in een hoge waardering voor zowel de redactie als de advertenties. Waardering advertenties en redactie Maar liefst 93% van de lezers beoordeelt de redac- tie van de Wegener huis-aan-huiskranten als (zeer) de moeite waard. De advertenties worden door 68% van de lezers (zeer) de moeite waard gevon- den. In vergelijking met advertenties in andere media worden de advertenties in de huis-aan-huis- kranten zeer gewaardeerd. 14
 15. 15. KRANTEN OGE WAARDERING LEESDUUR WAARDERING PER MEDIUMTYPE LEESDUUR WAARDERING PER MEDIUMTYPE LEESDUUR WAARDERING PER MEDIUMTYPE LEESDUUR WAARDERING PER MEDIUMTYPE GemiddeLde LeeSdUUR WaaRdeRinG adVeRTenTieS / WeGeneR HUiS-aan-HUiSkRanTen RedaCTie peR mediUmType Internet Langer dan 20 minuten Radio TV 10-19 minuten Dagbladen Wegener Huis- Korter dan 10 aan-huiskranten minuten 15
 16. 16. Conclusie Het Huis-aan-huiskrantenonderzoek 2007 onderstreept wederom dat de huis-aan-huiskrant een uitstekend mediumtype is voor het over- brengen van uw reclameboodschap aan uw doel- groep. Maar liefst 7,2 miljoen consumenten geven aan ‘wel eens’ een huis-aan-huiskrant te lezen. Gemiddeld wordt een willekeurig nummer van een huis-aan-huiskrant door ruim 6,5 miljoen personen gelezen. 16
 17. 17. MEER Qua profiel verschilt de huis-aan-huiskranten- BEREIK lezer niet van de gemiddelde inwoner van Nederland; huis-aan-huiskranten worden dan ook in alle lagen van de bevolking gelezen en bereiken daarmee een breed publiek. MEER Wellicht herinnert u zich nog het onderzoek uit 2004, waarbij Wegener Huis-aan-huiskranten ten opzichte van de concurrerende huis-aan-huis- kranten en de dagbladen met de beste scores uit de bus kwam. Ook nu is dit weer bewezen. MASSA Met de Wegener huis-aan-huiskranten bereikt u wekelijks maar liefst 5,4 miljoen consumenten. 17
 18. 18. Doelgroep Onderzoeksverantwoording In de gemeenten met meer dan 200.000 afgiftepunten (Rotterdam, De doelgroep bestaat uit mannen en vrouwen van 13 jaar en Den Haag en Utrecht) is, mede vanwege het aantal edities aldaar, ouder, wonend binnen het verspreidingsgebied van Wegener een andere steekproefomvang gehanteerd. Huis-aan-huiskranten. Het onderzoek is binnen Nederlandse gemeenten uitgevoerd. Na weging (en projectie) zijn de resultaten Totale steekproef van het onderzoek representatief voor deze doelgroep. In totaal zijn er 23.720 telefonische interviews afgenomen onder Steekproef de doelgroep. De meting is uitgevoerd in het verspreidingsgebied van de Wegener Vragenlijst huis-aan-huiskranten met gemeente als insteek. De netto steekproef De vragenlijst is door INTERVIEW◆NSS / Synovate in samenspraak per gemeente varieert tussen de 50 en 400. Er is een minimale n met de opdrachtgever ontwikkeld. De volgende vraagpunten komen van 75 per (interne) titel gerealiseerd. De steekproef is getrokken aan de orde: binnen de gemeenten (244) die vallen in de verspreidingsgebieden van de Wegener huis-aan-huiskranten. Bij de steekproeftrekking • Bereik printmedia: zijn we uitgegaan van het volgende schema. - totaal bereik (titel afgelopen 12 maanden gelezen); Steekproefschema - recency bereik / gemiddeld bereik (titel binnen de Aantal afgiftepunten in gemeente Omvang steekproef per gemeente verschijningsinterval gelezen); - huishoudbereik (bereik binnen het huishouden). 0 - 25.000 75* 25.001 - 50.000 100 • Kwalitatieve aspecten (zoals leesduur en waardering). 50.001 - 70.000 200 • Kenmerken van de respondent. 70.001 - 100.000 300 • Variabele vraagblokken. 100.001 - 200.000 400 200.001+ per gemeente bepalen * De steekproef voor enkele kleine gemeenten is aangepast tot minimaal 50. 18
 19. 19. Methode van onderzoek Door deze aanpak is er geen sprake van bevoordeling van titels. Het onderzoek is afgenomen door middel van CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). De belangrijkste redenen Veldwerk en respons waarom gekozen is voor deze methodiek zijn: Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 6 december 2006 (pilot) - geen trendbreuk ten opzichte van vorig telefonisch onderzoek t/m 17 april 2007. De pilot was t/m 23 december 2006. Daarna zijn (2002; 2004); we verder gegaan in week 3 van 2007. De gemiddelde respons - het is de meest geschikte methode om ook in de kleinere is 52,65%. gemeenten voldoende steekproef te realiseren; - de telefoonpenetratie is in het algemeen nog altijd zodanig Bereiksberekening hoog dat representativiteit gegarandeerd is. Het totaalbereik is gebaseerd op de vraag of men een titel in de Titelselectie afgelopen 12 maanden minstens één keer heeft gelezen of ingezien. Voor de printtitels is het bereik per gemiddeld nummer berekend op Binnen de postcodegebieden die door Wegener zijn aangeleverd basis van het recencygegeven. Vervolgens zijn, ten behoeve van is het bereik van de Wegener huis-aan-huiskranten gemeten (en gebruik in mediaplanningsoftware, leeskansen toegekend. gerapporteerd). De postcode bepaalt welke Wegener Huis-aan- Het gemiddeld bereik op basis van deze leeskansen is per titel huiskrant wordt gemeten. De concurrerende huis-aan-huiskranten geijkt op het recencybereik. Naast het gemiddeld bereik is ook het en de regionale dagbladen zijn gemeten op basis van gemeente, totaal bereik (titel gelezen in de afgelopen 12 maanden) en het ook weer volgens opgave van Wegener. De betaalde en gratis huishoudenbereik (bereik binnen het huishouden) in het onderzoek landelijke dagbladen zijn altijd gemeten. meegenomen. De basis voor de berekening van het bereik is het De titels zijn per titelblok (landelijke dagbladen: 9 titels, regionale verspreidingsgebied van een titel of combinatie. dagbladen: 19 titels, huis-aan-huiskranten / nieuwsbladen: 485 titels en gratis dagbladen: 2 titels) voorgelegd. De titelblokken en daarbinnen de titels zijn gerandomiseerd aangeboden. 19
 20. 20. Er is gewogen op: Weging en projectie - leeftijd (5 klassen: <25, 25-34, 35-49, 50-64, 65+); Na afloop van het veldwerk is de data gewogen: deels op - geslacht (man, vrouw); gemeenteniveau, deels op het totale Wegener huis-aan- - inwonersaantal. huiskranten verspreidingsgebied. Bij de weging (personenweging, 13+) heeft een correctie De overall weging voor het gehele verspreidingsgebied van plaatsgevonden voor: Wegener Huis-aan-huiskranten, is gedaan op basis van de - de regionale spreiding, die door het steekproefdesign onderliggende cebuco gebieden; hier is gewogen op: per definitie scheef is; - opleiding hoogst genoten (3 niveaus: laag, midden, hoog); - een weging op gemeenteniveau maakt het mogelijk om - aantal personen in huishouden (1, 2, 3, 4, 5, 6+); uitspraken te doen over de gehele steekproef; - dag van ondervragen (dag van de week: ma t/m za). - de verdeling kernvariabelen binnen een gemeente, wat noodzakelijk is om uitspraken per titel te kunnen doen; Alle weeg- en projectiecijfers zijn bepaald op basis van de MOA- - de verdeling van een aantal andere socio-demografische Gouden Standaard 2006, op basis van 4 cijferige postcodes, of variabelen voor het gehele verspreidingsgebied. Deze zijn cebuco-gebieden voor bevolking 13+. Na weging zijn de resultaten bepaald op kenmerken van de onderliggende cebuco-gebieden; representatief voor de inwoners van 13 jaar en ouder op gemeen- - de verdeling naar dag van ondervraging om te zorgen voor teniveau en binnen het Wegener-verspreidingsgebied. Ook hier een goede spreiding door de week van met name de landelijke geldt dat (kleine) subgroepen een afwijkend beeld kunnen geven. dagbladtitels die een typisch weekpatroon kunnen hebben (bijvoorbeeld ten aanzien van de weekend edities). Een uitgebreide onderzoeksverantwoording en vragenlijst zijn op te vragen bij Wegener Huis-aan-huiskranten, Marketing De weging op gemeenteniveau is gedaan op basis van onder- Nationale Verkoop, telefoonnummer: 030 - 600 75 36. liggende participerende 4-cijferige postcodes (dus postcodes die tot het verspreidingsgebied van een Wegener-titel behoren). 20
 21. 21. m/v Met ruim 225 uitgaven en een bereik van 5,4 miljoen consu- Graag ontvangen wij het uitgebreide onderzoeksrapport van menten per week is Wegener Huis-aan-huiskranten de grootste Graag krijgen wij (of onze afdeling) een presentatie over Graag willen wij een afspraak met een accountmanager. uitgever van huis-aan-huiskranten in Nederland. Niet alleen pro- ducten die verschijnen onder het kwaliteitslabel dé Weekkrant genieten bekendheid, ook komen specifieke segmentuitgaven zoals autokranten, banenmarktpagina’s en diverse specials onder de aandacht van uiteenlopende lezersdoelgroepen. het Huis-aan-huiskrantenonderzoek 2007. Door de hoge oplage, het hoge bereik en het ongekende aantal combinatiemogelijkheden, zijn uitgaven van Wegener Huis- aan-huiskranten een uitstekend medium voor uiteenlopende reclameboodschappen. INTERVIEW◆NSS / Synovate U bereikt méér met Wegener Huis-aan-huiskranten! Wilt u ook méér bereiken met Wegener Huis-aan-huiskranten? Vul dan nu bijgaande antwoordkaart in en laat u overtuigen van de diverse mogelijkheden voor u als adverteerder. PC / Plaats Voor meer onderzoeksinformatie Telefoon Bedrijf Naam kunt u ook terecht op: Adres Email www.consumeerlive.nl 7 OEK 200 ONDERZ R ANTEN HUISK UISA AN H
 22. 22. Postzegel niet nodig Wegener Huis-aan-huiskranten BV T.a.v. Marketing Antwoordnummer 3304 3430 VC Nieuwegein
 23. 23. Contact Wilt u meer informatie over onze producten, neem dan gerust contact op met één van onze accountmanagers binnen uw regio. Regio 1 Haaglanden Regio 7 Midden- en Oost-Gelderland Postbus 7, 2501 CA Den Haag Mercatorweg 28, Arnhem T 0900 700 07 77 Postbus 60133, 6800 JC Arnhem F (070) 307 84 56 T (026) 369 89 00 F (026) 364 04 05 Regio 2 Groot Rotterdam Regio 8 Groot-Nijmegen / Zuid / Betuwe Prins Hendrikkade 16A, Rotterdam Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam Voorstadslaan 2, Nijmegen T (010) 469 99 11 Postbus 205, 6500 AE Nijmegen F (010) 469 93 62 T (024) 382 67 77 5 F (024) 382 67 79 Regio 3 Midden-Nederland Regio 9 Oost-Brabant Wattbaan 1, Nieuwegein 6 Postbus 1202, 3430 BE Nieuwegein Tormentil 1, Best T (030) 600 75 75 Postbus 90, 5680 AB Best 7 F (030) 600 75 11 T (0499) 36 27 77 3 1 4 F (0499) 36 27 95 Regio 4 Gelderse Vallei / Rivierengebied Regio 10 Zuidwest-Nederland St. Agnietenstraat 5, Tiel 8 2 Postbus 40, 4000 AA Tiel Fruitlaan 4C, Goes T (0344) 61 20 66 Postbus 5, 4460 AA Goes F (0344) 62 42 89 T (0113) 27 40 00 10 F (0113) 27 40 10 9 Regio 5 Zwolle / Randmeren Meeuwenlaan 8, Zwolle Postbus 30055, 8003 CB Zwolle T (038) 427 94 00 F (038) 427 94 01 Nationale Verkoop Regio 6 Twente / Achterhoek Wattbaan 1, Nieuwegein Getfertsingel 41, Enschede Postbus 1202, 3430 BE Nieuwegein T 0800 720 00 00 Postbus 692, 7500 AR Enschede T (053) 484 28 00 F (030) 600 75 55 F (053) 484 22 00 E nationaleverkoop@whk.wegener.nl
 24. 24. www.ConsuMeerLive.nl

×