Fenomén harlem shake

121 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
121
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fenomén harlem shake

 1. 1. FENOMÉN HARLEM SHAKEPatrik Mik1
 2. 2. CO JE HARLEM SHAKE Harlem Shake v současné době označuje video s koncepčnímpohybovým („tanečním“) vystoupením na část písně HarlemShake, jejímţ autorem je Harry Bauer Rodrigues alias Baauer jeho virální povaha z něho činí tzv. internetový mem2
 3. 3. VIRÁLNÍ MARKETING3
 4. 4. KONCEPCE HARLEM SHAKE asi 30 sekund dvě části jedna osoba v davu se zahalenou tváří téměř nulová liminální fáze (Do the Harlem Shake!) dav ve výstředních kostýmech výstřední pohyby a rekvizity na konci zvuková stopa řevu lva a slow motion4
 5. 5. „DO THE HARLEM SHAKE!“ (PŘÍSLUŠNÍCINORSKÉ ARMÁDY)5
 6. 6. PŮVOD HARLEM SHAKE 30. ledna 2013 Filthy Frank uploadoval na kanál youtubevideo s 19vteřinovou částí, v níţ tančili lidé v kostýmech naskladbu Harlem Shake 2. února 2013 TheSunnyCoastSkatekate, skupinaaustralských mladíků, uploadovala 31vteřinovou verzi HalremShake (http://youtube-trends.blogspot.com.au/2013/02/the-harlem-shake-has-exploded.html) Filthy Frank odpověděl tíţ den o dvě hodiny pozdějirozšířenou verzí jeho Harlem Shake za 40 dní měl Harlem Shake v podání TheSunnyCoastSkatepřes miliardu shlédnutí6
 7. 7. ‹#›
 8. 8. ŠÍŘENÍ NÁKAZY doslova celý svět např. USA, VB, Rusko, Čína, Indie, Keňa, Uganda, SpojenéArabské Emiráty, Jamajka napříč globalizovanou společností studenti univerzity v Oxfordu(http://www.youtube.com/watch?v=3TuSmwzRBBo) příslušníci norské armády (http://www.youtube.com/watch?v=4hpEnLtqUDg) Simpsonovi (http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=YNrn-7zjmYw) lokální televizní stanice v průběhu zpravodajské relace(http://www.youtube.com/watch?v=gfoBCshFs6s)8
 9. 9. ‹#›
 10. 10. ‹#›
 11. 11. ‹#›
 12. 12. ‹#›
 13. 13. DŮVODY ROZŠÍŘENÍ NÁKAZY doba trvání jako reklamní skeč jednoduchý děj chytlavá hudba spontánní chování podstata vtipu je celosvětově srozumitelná nemístné a dehonestující chování opakující se motivy kopulačních pohybů, nahoty, důrazna tělesnost jednoduchost realizování moţnost anonymity (kostýmy)13
 14. 14. 14SNÍMKY Z RŮZNÝCH VIDEÍ HARLEM SHAKE
 15. 15. PROSTOR A MÍSTO Místo je zjednodušeně časoprostor naplněný významem.Význam místa je utvářen (většinou jazykem a praktikamivšedního dne) dialekticky a dialogicky mezi „já“ a „ne-já“.Člověk (příklad „já“, ale i „ne-já“ – záleţí na úhlu pohledu) jebytostně závislý na místě, které je jedině v prostoru a čase,tedy v časoprostoru.15
 16. 16. PROSTOR A MÍSTO II. Místem je člověku dána percepce a současně je lidskoupercepcí dáno místo. Místo je tam, kde je jeho význam, tentovýznam se vytrácí postupně natolik, ţe hranice jednotlivýchmíst jsou většinou nejasné, mnohdy se dokonce překrývají.Na hranice míst výrazně upozorňují ty skupiny, jeţ tytovyjednané hranice obývají.16
 17. 17. PROSTOR A MÍSTO III. Místo je produktem kulturních i sociálních vztahů, kterésoučasně produkuje. Na místě se realizuje faktická moc,kterou drţí dominantní stratégové. Nástrojem ke změněvýznamu místa je vědomá rezistence či nevědomá transgresemarginálních taktiků.17
 18. 18. NE-MÍSTO V dnešní době globální vesnice supermodernity produkujepseudoprostory, „ne-místa“. Jsou produktem pěti základníchkamenů dnešní supermodernity: etnosféry, mediální sféry,technosféry, finanční sféra a geosféra. Tato „ne-místa“ (letištníhaly, nádraţí, „veřejné prostory“ atd.) se mohou stát místy prorealizaci rezistence či transgrese. Pro sociální povahu místaje nutno dodat, ţe taková rezistence či transgrese bude vţdysociální.18
 19. 19. ČÍM JE PLATFORMA YOUTUBE A POTAŢMOCELÝ INTERNET? je místem nebo ne-místem? internet jako platforma, která je veřejná (jakoby provšechny), implikuje nemístnost v jakém vztahu je k lidské existenci na konkrétním místě včasoprostoru? internet je časoprostor, ale jaksi jiný, nelokální internet je sociální realitou protoţe se na něm odehrávajísociální interakce, ale jaksi jiné, nelokální internetová sociální identita můţe být anonymní19
 20. 20. INTERNET JAKO PLATFORMA PRO REZISTENCIA TRANSGRESI internet je ideálním prostředím pro transgresi a rezistenci: je ne-místem umoţňuje globální konfrontaci umoţňuje utváření několika identit jednoho jedince umoţňuje anonymitu umoţňuje nedozírné šíření myšlenek, ideologií asvětonázorů příslušníci marginálních skupin vně internetu nemusí býtuvnitř internetu marginalizováni20
 21. 21. HARLEM SHAKE JAKO FORMA SOCIÁLNÍHOODPORU?21
 22. 22. ‹#›
 23. 23. DĚKUJI ZA POZORNOST23
 24. 24. POUŢITÉ ZDROJE24

×