Hoja parroquial del 12 al 18 de diciembre de 2011

920 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
920
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
411
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hoja parroquial del 12 al 18 de diciembre de 2011

 1. 1. nII) 1to*o1tffinilg"$.,**,?9,rlkEDITA:Arciprestadod$-l,,,rti,8l*:,w/= I BEATA IIADKE TERESA DE CALCUTA Se trata de relatar de manera _ tw il/ashintontgg. Lo nií""" --., .:,:.-.É In U e s ta rc F ran¡tatuaercurcsE , -t--.":v¿ , @ | smo er sentrmtento no serre- ¿re portantes como modelo de ta uida ¡ @ | conocido- c r i s t i a n a d e | o sú |ti mo s,i :,!!:.-}rc. . *- ;d - - ffiJ."io,/m ásham br eene|m un- lacióet2! deasosto 9t 0. ! de.t GF: . *q:ffiI i aopo,íio;;a ;;;;r;;p;;;;;¡", Faííecto eí i ¿íc sen¡iomhre lo * @" l&I NoQl/e la Pazen lg7g. I :i....4##t ploírri de no serreconocido, PoramoraJesúsrajustósu1ida i3 *@ * r ---- .. quehacer , 6..,. amado,/ proteg¡do, la magor es g su --.,r,, - a la BíÚlía de los PoÚres(fulateo 25f t.- pobreza. Debemos in ,uirtri, propios ho- 46). Entendió como mut¿ personasel mens.aie qares "o*rrroi ?tocas a remedíar. esta clasede pobreza,. ^de /esíts q se puso por entero a su disposieión.De ello dan El Aborto <<es asesínatoen las entrañas... lln un noticía susdíchos 11sushechos: níño es un regalo de Dios.Sí tu no lo 4uieres dámelo ,,Pienso @e hog el mundo está de cabeza, g está amiu sufriendo talto P!rÚ!)e .hag.tanpo4ui¡oamo.r el ,ten nElmasgrande destructor de.lapazesel aúorto hogar t¡ enla ttida dé fanilia. No tenemos tiempo I por4ue,,i uno mad¡.e paede ,oio, a su propio paras nuestros niños,no tenemos tiempopara el híio iqué nos4uedai nosotros, { t t matarteati r¿tti otro,n^o tienpo paragozar conel otro> har¡ uno L a a ní?. No nos que esorr. I *= I ,._ 4ueda mas "El amor comienza el .hogar,el amor. L en ¡ ] El aqron-,,Si tu iuzias a la gente,no ui@ los hogares esaes la razón¡tor la U .e-n *). _ cual haq tanto sufrím.iento tanta infídeli- , _ * g -l .decómoserá el cíelo, dad en el mundode hog...todo el mundohot¡ " i - pletamerti t[qiio t- I {* pero sí sé 4ue cuandomuramos llegue la g en día pareceestaren ,tan terribleprisa ansioso J hira de 4r" bío, nos iuzgue,el Nopregunta- por de.sartotlos grandíosos rí4aezas g grandiosa" rá, iCuántis cosas buenlashas hecho ti uida?, en y lo demás,de tal forma 4ue los niñostíenenmuA , ,oí b¡rn preguntará,iCuantoAfilR pusiste lo en lrocot¡empo para sus padres.Lospadrestienen.mu7 4ue hiciste?.lCodo quesonríes alguien, un Vez a és poeo tiempoparaellos y.enel hogar comienza rom- el irto de Ámor,uo ,rgolo a esa persona, una cosl pimientode la paz, de la paz del mundo". hermosa./ rezop:oro,onrigrir éxíto.pido fi- . i llono ,,Ueo Dios cada ser humano. a en Cuando latlo " drl¡dod,. las -ilir"atextendermemás,porrazóndeespacio. hilidas-d1 los..leprosos, 4ue estou siento curandoal mismo Señor. esuna ex¡teríencia iNo Hermosa;!>-s¡7- ttiaa*osle al Señor4o, ,,"ohogasu uoluniaden . trel¡staen 1974. tr el Cielo comoen la Tieriao. -. "Cuando despoio -/eo a4uí,síentoira en mi interíor.. La señaldel cristianoes Cristo resucitado. !/onoapruebo sentírcólera. el Peru algoquenopue- es .. deselítar despités ler Etíopía".- de Saludos de. JE S USV I L A S A NCHE MA RT I NE Z Z www.jesusvilasanch ez.webci ndario.com
 2. 2. Domingo 3de Advento ;; r lsaías61,1-2a.1 1: Desbordo 0-1 de dde I 3 ¡ f gozo Señor, co ta :, Sifmo 71.2.7-8.12-13.17: nosi Que seusdías floreza xusticia a paz i a e A TéALASRA 1JCUS ^&R Cfi abundeeternamente. I .l Tesalonicenses5,16-24: todo Que ÜEUS RESPü¡¡ilÉ FALA, HüME CI o vososef €exa custodiadohataa A Falabra Oeus vids nami*lón lgrcxa de na e da parusía noso do SeñorXesucristo. Uni"la á lleróum ant*xinacién Üanr,ri r Evanxeo:Xoan1,6-8.19-28: me- No . diovosohaiunquenoncoñecedes. :: modelo figura e pleno deste diálogo (Deus e o falaw- atopámolo María home escoita respon-de) e en, de Nazaré, daEscoita, libremente e in- Virxe que acolleu teriorizou que a Palabra nela fixo que se vida, a conservou no Testemuñas ¡uzda seu azÓn 2,19.51) víviu pr oclamc on cor ( Lc ea e ou fam i l i ar il4 t dade naturalidade e (Magníficat). é figura símbolo María e da ri& i" lgrexa escoitaPalabra Deus detodo que a de e que crente se Xoan flon era a [uz senón testemuñnla [uz. abre Deus aos a e demais desde súa a escoita activa que na a Seus liscípu[os nort ocu[tan a súa a[arma e pre- Palabra faicompromiso se devida, anunciomisión e (nn.27- .- 28).Como sanXoán Cruz: dixo da María escoita palabras as lero ef os tran- r a 1. f ocuyación po[o eflto le Xesús, quliza recofrzcenlo aceptanfo a superíoríla- e domisterio silencio. abrirse ollos en oara con sinxelos á verda- le [eXesus.Mentres osoitros treseaanryz[ístas dedeDeus. presentattó Eautis,tacomoprelicalor da peni- (nn.2949) tencia,o eoanrc)o deXoanopresentacoma-pi- a 3.A interpretación Escritura lgrexa da na m4íratestemurut leXesús, a testemuna [u2". la Entenderinterpretar é a Escritura que implica nosache- famén o crküarn le6e leí4arsei[umínar para a o que guemosela"segundo realmentePalabrade é, Deus proKectar munlo a úu le Cristo.A Patabra quese noscomunica no a través palabras de (cf. humanas lTes escoitala, 2,13)". prescindir dimensión Sen dasúa literaria,fundamenta [ila ou comparüla rns í[tnrtírw. E rws encfr¿mos hs ó ac[rcarnos I/er6o sefi4o le o que para unha interpretación correcta texto do bíblico, pode- non fi.om¿ estano from¿. e Deus estríonle afou[x so- que mosesquecer é a fe da lgrexa quen recoñeceBiblia a onle se [oíta po[a 4usücia, onle sl 6uscao como Palabra Deus poriso, o libro lgrexa" de e, é da (n.29).-fre, para 6en tolos. Óeusestaoresente forza los na Por é necesario iso, comprender a Palabra de Deus escrita le6ites: nunfrn ou[a6ralerinimo, nuí trozo le (Biblia) fe e na vidada lgrexa: na "a Biblia escrita foi polo . .L pan compartdot rur esperanza,oBolo-e o amor Pobo Deus de e para Pobo Deus... o de o.Libro é precisamen de cada dia. Se aceptarllosesta realídadee aa- L te a vozdo Pobo Deus de peregrino, nafe deste e só Pobo ntos por estes camlrns se acrecentarri a [uz en estamos, pordicilo natonalidade así, adecuada para enten- nós e seremos no munlo "testemuñas la [u4. (n. dera Escritura 30). Unha interpretación auténtica Es- da critura derealizarse ha cun profundo espírito defee encomu- <tt ñón l$rexa. coa Requírese afinidade crenteecle- unha vital, e q) nos sialque conduza a unha lectura profunda máis e compro- b (¡) () metida texto do bíblico. q) Neste sentido,animamos e agradecemos o traballo esfor- o tr <t) o zado dedicado tantos e de esexetasteólogos coasúa e que I (J dedicación e estudo axudanafondar sentido Es- nos a no das o E o q) s crituras. E q) Osmellores para mestres interpretar a Sagráda Escritura o Cr son que aqueles viviron realmente a Palabra Deus:os de san- = tos(n.48).Pensemos sanBieito, Francisco Asís, en san de = santa Tarerxa Xesús, de santo lgnacio Loyola,beata de a Ta- qJ reixa Calcuta, de e tantos que outros seguiron camiñosos do Señor guiados escoita pola atenta vital súaPalabra. e da
 3. 3. eó frloticiasdas Nosas Parroquiase ilctualidadeen Xeral FIESTAS PATKONALES EN SANTA EIJLALIA DE LIMODRE El Sábado10 de Dicíembre, el primerdíade la fiesta Limodre.La Misa Solemne Honor a la es en enSantísima Ylgg" será(D.m)a las 12 de la mañana. DomingoI 1 de Diciembre, Misa soJemne El la seráa las 13/1 dela tarde,cantael coro de Maniños. 5 Desde "lgrexaen Bezoucos,queremos Parroquialque la intercesión la felicitar esacomunidad a , deVrgen Maríay la de su Patrona SantaEulalia.les Bendiga.FELICESFIESTAS. r"ftew,..: ., :: a!" "*:.1 Inmaculada-Limodre Nuestros hermanos en China ¿Cómo losviven seminaristas enChina? dif decontestar, Es ícil yaque, corriendolapolicía, de HacÍamos competiciones quién paraver corría rápido. más dependiendo a lasituación decada diócesis, elmodo vivir ei Una salimoslacasa, fleles laaldea cambia de en vez de los de metieron piensos los para anima- Loque a seminario, voy decir sobre seminario pequeño de les mi esun reflejo enla domésticoscueva, polvo y echaron enelcrlstal laventana, siempre de que losseminarios clandestinos. entré elseminario, casi había Cuando en éramos 30 estado limpia. misma muy Esa noche, subieron policías, los llevando penos, chicos, procedentes lugares detres diferentespaís, del Nosotros, el curso para capturarnos a nosotros. pensó todavía era tiempo,Ya también Dios que no el más joven todos -casi teníamosaños vivíamosuna 17 - en cueva, construi- habÍa allí, meses no nadie Tres después,reunimos provincia.dijo nos enotra Nos el daporlosseminaristas enunamayofes tan que parecía montaña alta nos que Rector losseminaristas detenidos recibieron condena tres una de años de vivir elcielo, en Aquella nuestra nuestra declase, era capilla, aula y también y que que cárcel, tenían cavar piedras, elsitio montañoso falta yaque era y hacía elcomedor. denosotros una Debajo había aldea, unos100 de habitantes, construir En caminos,esta nos que nueva elformador dijo fuéramos casa, más todos Eran que protegían, que subíanarroz,la católicos. los nos y los nos el prudentes y cautelosos, por nosólo nuestra seguridad, también ladela sino por y harina lasverduras. Durante semana, te- la no que había familia nos acogido, que podíamos Así no níamos mucho tiempo porque que libre, había hablar voz nireírnos en alta, y mucho demasiado, me- aprovechar lashoras máximo, allí al pues nadie nos delahabitación,que seenterasen salir para no los sabe cuánto puede uncurso. lunes durar De a vecinos. nosécómo, Pero, siempre acaban enterándo- viernes, teníamos clases ocho diarias, asig. con eso que . se,Por teniamos cambiar casa de cada muy naturas variadas. sábados muy Los hacíamos la poco tiempo -cómo mucho, medio Hasta cada año-, el y los limpieza, domingos podíamos a hacer salir .día hoy, séminaristas diócesis lle- de los demi siguen una pequeña por montaña. excursiónla Eltiem. vando estilo vida, este de huyendounsitio otro. de para podeformación eran antes cinco años;ahora Cuandoalguna como Pascua, can- en fiesta, la quieren son diez, como mínimo,orimer vivimos Ef año tarlos chicos,formador a uno dos que el elige o para muy felices aquella en cueva, sequejó nadie de y en bajaELa enChina siglos canten, voz lglesia lleva lahumedad lacomida, elamor nide pues frater. depersecución. Lasangre losmártires, de de semilla todo. y nolosuple Laoraciónelestudio nues- son los nuevos cristianos, brotando. primavera está Una del tratarea principal, sabemos Cristo porque que necesitasoldados arma-cristianismo bien estállegando a China. añ0, pesar lafalta libertad Cada a de de religio- de y de dos ciencia santidad extender para sureino China, en Cuando alqu-sa, y milesmiles Ahora que chinos bautizan, más nunca falta se hacen misioneros noestá enfermo, duele eslómago, pierna o le el o la -porque muchaintelectuafmente hay bienpreparados; que razones nuestra tenemos dar de esperanza humedad-, elformador decirle suele que bromeando síntomasvoca- a lagente. llevarcabo misión,lglesia Europa haofrecido s0n de Para a esta la en nos su ción, porque todos curas casi los tienen enfermedades.yaves ayuda: tales ¡Pues, nruchos movimientoslglesia dela quieren encargarse educación dela de cómo confirma Dios lallamadal Nosotros que sabemos eldolorde estómago seminaristas Así, los chinos, muchas diócesis enviado seminaristas han a sus a delformador esdebido mala a la que alimentación cuando enla Europa recibir mejor tuvo estuvo para una formación que y para luego puedan mejorla servir a pues cárcel, ledaban poca muy comida, Cuandoy mala. qué lepreguntamos lglesia.que Lo quiero que gente es la conozcapoco cómo los un más viven semi- pensaba cárcel, dijo: lacomida; enIa nos "En ya despuésdesayuno, naristasChjna del uno en ahora, porque habla se mucho laaperturaChina,desa- de de el comienza a esperar porque elalmuerzo, siempre teníamos hambre,. Eltia- rrollo China, de incluso lameioríalas de de relaciones diplomáticaslaSanta entre bajo lacárcel era duro, cansaba en no muy pero mucho: que tenía escoger SedeChina. sienChinanuoiera relioiosa v como libertad va. pelos cerdos de durante y horas, la fabricación horas para decepillos de Yó queríaescribir poco un cómo estudianséminaiistas los enChina, porque zapatos.formador unsentimiento con Mi tenía especial aquellos cepillos. estudian mucho, Ciertamente pocos para pero tenemos recursos ello, estudian mu- Cuando bendice, Dios bendice lacruz. estábamos acostumbra. porque que lglesianeoesita dolió con Así, casi cho, saben la io -me mucho escuchar carde- a un dos que a Dios, vez cuando, mandaba pequeña En de en nos una cruz. aquelnal dijo elclero lalglesia que que de clandestina Ei pasado a esinculto-.año fui tiempo, cuando rezábamos, podÍamos también cantar; podiamos a China;vida los reÍrnos la de seminaristas siendo antes, pueden ni sigue como no hablar.carcajadas, envoz salir darpaseos, hablar alta, a Gozamosbastante cantar voz de li- El en alta. díadelaAsunciónlaVirgen, seimaginan de no cuántas bertad durante uncurso casi entero. tuvimos irnos ofositio. ganas Lueoo oue a Es tenían chicos cantar misa laVirgen, nopodían; los de una a pero ce?ramos que policías enleraronlaexisténcia los se de deungrupo losnuestros, de todas ventanas las y puertas pleno en agosto, que para pudieran algo,Se cantar que vivían otra en montaña. capturaron cuando Les a todos estaban almor-habla mucho lalglesia de oficiaio patriótica,y lalglesiaclandestina a Roma, o fiel zando. elcamino comisaría,feliqresaa unseminarista pero cuestión En a Ia una vio enel la defondo está esto, enelsistema no en sino político: elcomu- parajeep policÍa de señales,que haciéndole así subió corriendo nosotros adonde nismo existepersona, consiguiente, derechos, no la por nisus y mucho menos la paraestábamos avisarnos, llegó, Cuando estábamos preparando El. libertad lacena. religiosa, Queremos ver lglesia enChina, eselGo- todos una unida peroformador, sin pensarunsegundo, ni enseguida mandó nos huir. biernoque loquiere, el no Alamable leruego ensumomento lecior, que deoración Baiamoslamontaña de c-ruzando unb-osoue, endos,Todavíaseacuerde losobi$os los dedos no de y sacerdotes están que y todavía lacárcel,rece enéramos conscienies delmiedo. oarecía divertido nos casi aouello huir por seminaristas, seamos para reino Dios. de los para que aptos el de
 4. 4. !#
 5. 5. ! # $
 6. 6. % !()
 7. 7. $ *!( $+
 8. 8. * + * !+ ( +,
 9. 9. %##+- + !. / 0/1 2% 3.%4 %/5
 10. 10. 67!8679:! $+
 11. 11. # $%$%2 6;=!+ +?%. 6;9:! + +(1 7=! ++
 12. 12. %/ 6;9:! - ()*+,$-%*./%$**%+ @ + 7=!+ - $# +A BC D
 13. 13. + + +# + %%+0E
 14. 14. + + - - @ +
 15. 15. ! 0 +6F! 7=!
 16. 16. 4./. 6=!H%+
 17. 17. ?%. 6G!@4./. 66! ,@ ++++ $)% )+$+$ %/ 6G!+
 18. 18. 6F! $+
 19. 19. I2J
 20. 20. H*4. 6F=!
 21. 21. !
 22. 22. #$ !%
 23. 23. $!# !(
 24. 24. )
 25. 25. !
 26. 26. #$

×