Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Normy i zasady moralne chrześcijanina
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Normy i zasady moralne chrześcijanina

 • 4,006 views
Published

 

Published in Education , Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
4,006
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
34
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Normy i zasady moralne chrześcijanina
  K 5
 • 2. Nikt z nas nie jest samotną wyspą i nie może sam
  decydować o tym co jest dobre a co złe.
  Żyjąc we wspólnocie ludzkiej musimy kierować się
  określonymi normami, zasadami, i przepisami prawa,
  aby nasze życie
  było bardziej
  sprawiedliwe
  i w miarę
  znośne. W.P.
 • 3. Na każdym kroku napotykamy się na jakieś ograniczenia,
  nakazy, zakazy i przepisy prawa. W każdej dziedzinie życia
  obowiązują reguły i przepisy, których zadaniem jest
  wprowadzenie ładu i porządku oraz egzekwowania prawa.
  One są potrzebne po to, by ułatwić nam wszystkim
  funkcjonowanie w społeczeństwie, w którym żyjemy.
 • 4. Dziś zastanowimy się nad następującymi
  zagadnieniami:
  • Co to jest prawo moralne ?
  • 5. Jaki jest podział prawa moralnego ?
  • 6. Jak realizować to prawo w naszym życiu ?
 • 1. Prawo moralne
  Prawo moralne (norma moralna) nakazuje
  działać zgodnie z porządkiem moralnym, zawartym
  w naturze człowieka i w jego osobowej godności.
  Jeśli prawo to nakłada Bóg, zwie się ono prawem
  Boskim, jeśli nakłada je autorytet ludzki - zwie się
  prawem ludzkim.
 • 7. Prawo moralne wyraża wolę Bożą, która
  porządkuje wolne działanie człowieka,
  nakazując szanować porządek ogólny,
  czyli ład świata, i szczegółowy, czyli ład
  w ludzkiej istocie.
 • 8. Co w naszym życiu podlega ocenie moralnej ?
  Odpowiedź znajdziemy w nauczaniu Jezusa i św. Pawła:
  Część 1:
  „ A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz
  ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo
  złe były ich uczynki.” – Jezus; J 3,19
  „Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem
  Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki
  dokonane w ciele, złe lub dobre”. - św. Paweł; 2 Kor 5,10
  Odpowiedź:
  Ocenie moralnej podlegają ludzkie czyny.
 • 9. Część 2:
  „Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa,
  cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe
  świadectwa, przekleństwa.” – Jezus; Mt 15,19
  „Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy
  według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała
  i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury
  zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni.” - św. Paweł; Ef 2,3
  Odpowiedź:
  Ocenie moralnej podlegają także ludzkie
  myśli, z których rodzą się czyny.
 • 10. Zapamiętaj !
  Ocenie moralnej podlega tylko świadome
  i dobrowolne działanie (czyny) człowieka
  oraz zamiary i pragnienia (myśli), z których wypływają dobre lub złe czyny.
  Ważne!
  Nigdy nie oceniamy uczuć, emocji i wrażeń
  estetycznych, które nie można poddać żadnej
  ocenie moralnej – nie możemy określić, czy są
  dobre, czy złe.
 • 11. 2. Działanie człowieka
  K 6
  Działaniem moralnym jest każde działanie
  człowieka, jeżeli jest świadome ( wiem co czynię
  i wiem jakie to przyniesie skutki) i wolne
  ( bez przymusu).
  Godziwość lub niegodziwość moralna tegoż
  działania zależy od tego, czy jest ono zgodne
  lub niezgodne z obiektywną miarą dobra,
  a więc określonym kryterium, z którym
  zestawiamy i porównujemy to działanie.
 • 12. Kryterium określające miarę dobra !
  Najważniejszym kryterium, które określa
  moralną jakość działania (dobrą lub
  złą), jest godność ludzkiej osoby.
  • Działanie jest moralnie dobre,
  gdy sprzyja rozwojowi ludzkiej osoby
  (wzbogaca ją duchowo, intelektualnie,
  osobowościowo).
  • Działanie jest moralnie złe jeżeli
  ogranicza ten rozwój osobowy człowieka.
 • 13. Zasadnicze pytania:
  • W jaki sposób człowiek poznaje moralne
  obowiązki?
  • Skąd czerpie wskazówki do działania moralnie dobrego?
  • 14. Co pozwala mu odczytać Boski porządek moralny wpisany w świat i w niego samego?
  Odpowiedź na nie daje nauka o prawie
  moralnym (normie obiektywnej)
  i o sumieniu (normie subiektywnej).
 • 15. 3. Ogólny podział prawa
  Prawo moralne
  Prawo ludzkie
  Prawo Boskie
  Prawo
  Kanoniczne
  ( kościelne )
  Prawo
  naturalne
  Prawo
  państwowe
  Prawo pozytywne
  ( objawione )
 • 16. 4. Prawo Boskie
  • Cały wszechświat stwarza
  i określa Bóg. Jest On
  wiecznym prawem
  wszelkiego istniejącego
  bytu (lexaeterna).
  • Bóg nadaje człowiekowi
  swoje odwieczne prawo
  i ujawnia mu swoją wolę
  jako powinność poprzez
  • sam akt stworzenia
  • 17. i objawienie w ludzkiej
  historii.
 • 18. Podział Prawa Bożego
  K 7
  a) Prawo naturalne
  b) Prawo pozytywne
  ( objawione )
  ogłoszone zostało
  poprzez stworzenie
  ludzkiej natury.
  ogłoszone zostało poprzez
  objawienie woli Bożej
  w historii zbawienia
  ( na Synaju – Dekalog i na
  Golgocie – Prawo Miłości ).
  Prawo moralne
  nie jest prawem
  sformułowanym
  literalnie!
 • 19. a) Prawo naturalne
  • Naturalne prawo moralne to sama ludzka natura, która
  jest stworzona na obraz i podobieństwo Boga.
  • Cały porządek natury określony jest i ustalony przez
  prawo wieczne.
 • 20.
  • Prawo ludzkiej natury jest prawem obiektywnym,
  bo wyraża stworzony przez Boga porządek istnienia
  i działania, czyli porządek naturalny.
  Nauczanie Katechizmu:
  Prawo
  naturalne (…)
  pozwala człowiekowi
  rozpoznać rozumem, czym jest dobro i zło,
  prawda i kłamstwo. Jest zapisane i wyryte
  w duszy każdego człowieka, ponieważ jest ono
  rozumem ludzkim nakazującym czynić dobro,
  a zakazującym grzechu… KKK 1954
 • 21. Osoba ludzka jest stworzona przez Boga
  i stanowi Jego „obraz i podobieństwo".
  Praźródłem i Prawzorem wszelkiego dobra
  jest więc Bóg.
  Działanie moralnie dobre polega więc
  na zaakceptowaniu Bożego porządku,
  wyrażonego w naturze świata i człowieka.
 • 22. Porządek wszelkiego
  stworzenia - świata
  i człowieka
  • jest odwzorowaniem
  wiecznego porządku
  Istoty Boskiej.
  Bóg wyraził go w akcie
  stwórczym
  i w akcie
  zbawczym.
 • 23. Naturalne prawo moralne
  występuje w dwojakiej
  postaci:
  jako
  pewien
  Porządek
  działania
  tkwiący
  w ludzkiej
  istocie .
  jako zespół zasad
  wyprowadzonych
  na drodze refleksji
  nad ludzką istotą.
 • 24. Zarówno sama treść tego prawa, jak
  i jego sformułowane zasady odnoszą
  się jednak do konkretnie istniejącego
  człowieka.
  To on jest wezwany - ze względu na
  podobieństwo do Boga - aby działał
  i był takim, jakim go Bóg ukształtował
  przez swoje stwórcze i zbawcze Słowo.
  Oznacza to, że normy tego Boskiego
  prawa powinien stosować do swojego
  konkretnego życia i postępowania.
 • 25. b) Prawo pozytywne
  ( objawione )
  Bóg objawia swą wolę
  przez swego Syna,
  Jezusa Chrystusa
  (Prawo Nowego
  Testamentu;
  Hbr 1,1-2).
  za pośrednictwem „Prawa i Proroków„
  (Prawo Starego
  Testamentu)
  Oba Prawa łączą się w Boskiej Osobie Chrystusa.
 • 26. Jezus głosi podwójne przykazanie miłości Boga
  i bliźniego (Mt 7,12; Mt 22,37-40; Mk 12, 28-34;
  Łk 10,25-29) jako podstawową wolę Bożą
  i ono jest miarą wiążącą dla prawa
  Starego Testamentu (… ).
 • 27. Chrystus jako
  Nowy Prawodawca
  nadaje przykazaniu
  miłości Boga
  i bliźniego oraz
  dekalogowi
  radykalizm
  ewangeliczny,
  właściwy czasom
  zbawczym.
 • 28. Jezus zobowiązuje swoich
  uczniów do zasady:
  „Bądźcie więc wy doskonali,
  jak doskonały jest Ojciec
  wasz niebieski" (Mt 5,48).
  Wierni tej zasadzie
  wypełnimy Prawo Miłości.
 • 29. Nie można zrozumieć Dekalogu bez Ewangelii
  i Krzyża Chrystusowego. W.P.
  Katechezę przygotował
  Ks. Wacław Pelczar , katecheta
  PZ Nr 1 Szkół Ogólnokształcących
  im St. Konarskiego w Oświęcimiu.
  Rok szkolny 2010/2011
  Literatura:
  „Być chrześcijaninem dziś” –
  Teologia dla szkół średnich .
  Wydawnictwo KUL