5 faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran bahasa

1,683 views

Published on

LLS

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,683
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

5 faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran bahasa

 1. 1. 5 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASAGGGE6533 LANGUAGE LEARNING STRATEGIES Disediakan oleh: NOOR HIDAYU BT MOHD RAHIM P69709
 2. 2. MotivasiUmur Jantina Tempoh Status Pembelajara sosio- n ekonomi
 3. 3. 1) UMUR• Pelajar dewasa dan berpengalaman memiliki lebih banyak pengetahuan konteksual berbanding pelajar berumur sepuluh tahun.• Pelajar dewasa menggunakan strategi secara lebih fleksibel dan mampu mengaplikasikan lebih banyak strategi sokongan.
 4. 4. KAJIAN LEPAS • Pelajar berumur mempunyai kelebihan dari segi pemerolehan aspekScalrcell sintaksis dan morfologi. a dan • Pelajar bahasa sasaran dari kecil, sebutan perkataannya adalah sama Oxford tahap dengan penutur asli dan lebih fasih berbanding pelajar yang (1992) lebih tua. • Kanak-kanak menggunakan pelbagai strategi mudah dan ringkasEhrman dalam tugasan. dan • Pelajar berumur dan orang dewasa lebih fleksibel dalam penggunaanOxford strategi yang umum dan canggih. (1995) • Strategi pembelajaran pelajar melalui cara semula jadi manakala pelajar dewasa melalui bilik darjah.Leaver • Perkembangan kognitif individu harus berkembang dengan umur. Chen (1994)
 5. 5. 2) MOTIVASIEllis (1994a)• Motivasi sebagai usaha yang dilakukan oleh pelajar dalam pembelajaran bahasa kedua hasil daripada keperluan dan keinginan untuk mempelajarinya.Gardner (1985)• Tahap seseorang itu bekerja dan berusaha untuk mempelajari bahasa kerana keinginannya untk melakukan demikian dan pengalaman merasakan kepuasan ketika menjalakan aktiviti tersebut.• Tiga komponen utama dalam definisinya: tumpuan usaha, keinginan untuk belajar, dan kepuasan dengan tugasan yang merupakan unsur-unsur penting dalam menilai tahap dan kekuatan motivasi pembelajaran bahasa.
 6. 6. Gardner dan Lambert (1972)a) Motivasi integratif: Sikap positif pelajarterhadap elemen-elemen yang terdapat padabahasa sasaran.b) Motivasi instrumental: Apabila penguasaanbahasa keduanya bertujuan untuk mencapaipeningkatan dalam bidangkerjaya, membolehkannya membaca bahan-bahan bacaan dalam bahasa tersebut.
 7. 7. (Dornyei 1990; Gardner 1985; Nunan 1999)• Motivasi dianggap sebagai kunci kejayaan dalam pembelajaran bahasa.• Faktor pemberi tenaga dan momentum kepada pelajar bahasa sehingga menjadi lebih aktif dan berkesan.• Pelajar bermotivasi tinggi secara sedar dan terkawal akan berusaha dan menghabiskan masa mempraktikkan SPB dengan konstiten.
 8. 8. 3) JANTINAMaccoby dan Jacklin (1974)• Aptitud lisan perempuan lebih ketara berbanding lelaki.• Kemahiran lisan perempuan bermula dari zaman kanak- kanak dan menjadi semakin matang dengan cepat.• Kajian-kajian terkini menunjukkan magnitud perbezaan jantina adalah pelbagai berdasarkan perbezaan tugasan atau populasi.
 9. 9. Politizer (1983)• Perempuan menggunakan strategi pembelajaran sosial lebih kerap berbanding lelaki.Green dan Oxford (1995)• Pelajar perempuan menggunakan strategi memori, metakognitif, afektif dan sosial lebih kerap daripada pelajar lelaki.
 10. 10. Kajian Bacon (1992)• Pelajar perempuan lebih banyak dan kerap menggunakan strategi metakognitif iaitu gemar merancang untuk latihan pendengaran, memantau kefahaman dan menilai strategi mereka.• Manakala pelajar lelaki pula lebih kerap menggunakan strategi terjemahan dan kognitif.Kajian Osanai (2000)• Pelajar perempuan menggunakan strategi memori, kognitif, metakognitif, sosial dan afektif.• Pelajar perempuan lebih banyak menggunakan strategi di dalam kelas, luar kelas dan untuk peperiksaan.
 11. 11. Zamri (2004)• Pelajar lelaki banyak menggunakan SBP dalam kemahiran mendengar dan menulis dalam DDK, DLK, dan PEP.• Pelajar perempuan menggunakan strategi dalam kemahiran membaca semasa DDK dan PEP.• Pelajar perempuan dan lelaki sama-sama menggunakan SPB dalam kemahiran bertutur semasa DDK, DLK, atau PEP.Cross (1983)• Perbezaan jantina dalam pencapaian bahasa sasaran mempunyai perkaitan dengan jantina guru bahasa yang bertindak sebagai model ikutan.
 12. 12. 4) STATUS SOSIOEKONOMIBallentine 1993; Musgrave 1974; Trusty 1998• Ibu bapa mempunyai peranan besar dalam mempengaruhi proses pembelajaran anak mereka.Jencks (1972)• Latar belakang keluarga menyumbang lebih separuh perbezaan terhadap pencapaian pelajar.The National Child Development Study (!972) (dalamAzizi et al. 2005)• Status sosioekonomi (SSE) ibu bapa adalah salah satu pemboleh ubah yang mempengaruhi kebolehan membaca kanak-kanak.• Golongan berstatus sosioekonomi tinggi didapati mempuyai kecerdasan kognisi lebih tinggi daripada pelajar berstatus sosioekonomi rendah.
 13. 13. • Keluarga bersosioekonomi rendah tidak mampu menyediakan bahan rangsangan, tidak berpendidikan tinggi dan jarang memberi motivasi kepada anak mereka.• Dalam menentukan status sosioekonomi, 2 elemen utama yang kerap dirujuk adalah: A) latar belakang akademik ibu bapa. B) hasil pendapatan keluarga.
 14. 14. A) Latar belakang Akademik Ibu Bapa.Salvi (1997)• Ibu bapa yang kurang pendidikan akan membesarkan anak-anak tanpa persediaan dan rujukan intelektual yang mencukupi dan beranggapan pembelajaran berlaku secara semula jadi.Kajian Faizahani (2002)• ibu bapa berpendidikan baik sentiasa mengambil berat tentang penmbelajaran anak mereka.Kajian penulis 2009• Perbezaan signifikan dalam strategi kognitif dan sosial berdasarkan tahap pendidikan bapa.• Manakala penggunaan SBP berdasarkan pendidikan ibu pelajar hanya menunjukkan signifikan pada penggunaan strategi kognitif.
 15. 15. B) Pendapatan Keluarga.Mohd Nazali dan rakan-rakan (1999),• Pelajar dari keluarga berpendapatan tinggi lebih banyak menggunakan strategi berbanding pelajar daripada keluarga berpendapatan sederhana atau rendah.• Pelajar SSE tinggi menggunakan strategi berkaitan aspek kerohanian, membuat persediaan, motivasi, keluarga dan teknoli maklumat.• Manakala SSE rendah menggunakan strategi kognitif, tampungan, dan metakognitif.
 16. 16. 5) TEMPOH PEMBELAJARANKajian Ehrman (1990)• Pelajar yang sudah lama belajar berkecenderungan menggunakan lebih banyak strategi berbanding pelajar yang kurang tahun pembelajarannya.Politzer (1983)• Pelajar bahasa asing berda di tahap tinggi lebih banyak menggunakan strategi positif.O’Malley dan rakan-rakan (!985)• Pelajar pertengahan lebih banyak menggunakan strategi metakognitif berbanding pelajar permulaan.
 17. 17. Ramirez (1986)• Pelajar tahap dua lebih peka tentang aplikasi peraturan tatabahasa berbanding peljar tahap lain manakala pelajar tahap tiga menggunakan mimik muka dan gerak isyarat dalam menyimpulkan makna lebih kerap berbanding pelajar di tahap lain.Oxford dan Myikos (1989)• Pelajar bahasa asing yang mempelajari bahasa baru untuk sekurang- kurangnya selama tempoh empat atau lima tahun akan menggunakan strategi berorientasikan komunikasi secara signifikan dan lebih kerap berbanding pelajar yang kurang tempoh pembelajarannya daripada jangka masa tersebut.Kajian Green dan Oxford (1995),• Hubungan antara kemahiran bahasa dengan penggunaan SPB dan didapati pelajar yang mencapai kemahiran yang lebih baik berada di peringkat tinggi dalam penggunaan SBP secara keseluruhan dan kekerapan penggunaan strategi berdasrkan kategori.• Apanila tempoh jam pembelajaran di luar kelas semakin bayak maka tahap penggunaan SBP semakin emningkat dan pelajar berpeluang mempraktikkan pelbagai jwnis strategi pembelajaran.
 18. 18. SEKIAN,TERIMA KASIH…

×