Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
3 23-6-53
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

3 23-6-53

 • 843 views
Published

 

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
843
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร สำนักบริหารงาน กศน . กระทรวงศึกษาธิการ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา กศน .
 • 2. เสนอ ดร . วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร โดย อาจารย์ภัทรชัย ( สวัสดิ์ ) ทรัพย์จำนงค์ อดีตผู้เชี่ยวชาญในประเทศฝ่ายฝึกอบรม กรมการศึกษานอกโรงเรียน ( World Bank ) อดีตผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กศน . ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( UNDP ) วุฒิอาสาธนาคารสมองนนทบุรี สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รองเลขาธิการศูนย์ประสานงานการพัฒนาสังคมแห่งประเทศไทย Mobile:082-4040227 E-mail: lionpatharachai@gmail.com
 • 3.
  • การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง๓มิติ
  • มิติที่๑ . ศกพ . แบบกว้าง ( องค์รวม )
  • มิติที่๒ . ศกพ . แบบลึกซึ้ง ( องค์ความรู้ )
  • มิติที่๓ . ศกพ . แบบมองการณ์ไกล
 • 4.
  • ขบวนการขับเคลื่อน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กศน . ๑ . อุดมการณ์ / แนวทางขับเคลื่อนทิศทางเดียวกัน ๒ . มีสถาบันฝึกอบรมและพัฒนา ศกพ . ๓ . มีผู้เข้าร่วมโครงการ / แนวร่วมเข้ารับการอบรม ๔ . มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • 5.
  • ปัญหาและอุปสรรค การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( 3 ไอ )
  • ไอ 1 = INNOCENT ความไม่รู้ / ไร้เดียงสา
  • ไอ 2 = IGNORANCE ละเลย ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ
  • ไอ 3 = INTENTION จงใจกระทำหรืองดเว้นกระทำ
 • 6.
  • การนำเสนอเรื่องการขับเคลื่อน ศกพ . สู่สถานศึกษา
  • ๑ . เรียงลำดับ
  • ๒ . จับประเด็น
  • ๓ . เน้นตอนสำคัญ
  • ๔ . บีบคั้นอารมณ์
  • ๕ . เหมาะสมเวลา
 • 7.
  • การขับเคลื่อน ศกพ .
  • สู่การปฏิบัติ
  • ระดับประเทศ
 • 8. คุณภาพชีวิตและสังคมไทย ตามศกพ . การปฏิรูปประเทศไท ย ( STEP/PEST ) การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง การปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมโลก
 • 9.
  • กิจกรรม
  • ๑ . เพลง กศน . พัฒนา
  • ๒ . เพลงครูอาสา
  • ๓ . VCD ครูจูหลิง
  • ( ข้อคิดจากการดู VCD ครูจูหลิง )
 • 10. กศน . พัฒนา ( ทำนองเพลงลอยลมบน ) มา มา มา มา มา มาเถิดเพื่อนยา เรามาร่วมกัน ( ซ้ำ ) มาช่วยสร้างสรรค์ๆ และพัฒนา กศน . ก้าวหน้าเชิดหน้าชูตา ไปทั่วเมืองไทย การพัฒนาของเรา ไม่ว่าหนักเบา พวกเราไม่หวั่นไหว ( ซ้ำ ) อุปสรรคขวางกั้น จะกำจัดมันให้หมดสิ้นไป จะได้จูงใจ ประชาชน ทั่วไปที่ใช้บริการ ไกล ไกล ไกล ไกล ไกล กศน . ลือไกลในเรื่องบริการ ( ซ้ำ ) พัฒนาบริการ แล้วมาเบิกบานในโลกแห่งใหม่ สนุกสุขใจๆ เมื่อได้บริการ
 • 11. ครูอาสา ( ทำนองเพลงสาริกาคืนถิ่น ) 1. พวกเราครูอาสา ศรัทธานั้นมีแข็งขัน มีใจรัก ( ซ้ำ ) ร่วมกัน จิตหมายมั่นให้ชาติไทยรุ่งเรือง เราล้วนแต่สามารถ สร้างชาติบ้านเมือง เกียรติคุณฟุ้งเลื่องชื่อลือชา 2. ยามว่างจากงานสอน ช่วยราษฎรแดนดอนดงป่า รวมแรงใจเพื่อให้ปวงประชา ( ซ้ำ ) พัฒนาก้าวหน้าไกล 3. พวกเราครูอาสา ศรัทธาไม่เคยหวั่นไหว ขออุทิศ ( ซ้ำ ) จิตใจ ยากเพียงใดสูงน้ำใจเข้มข้น มีมานะฟันฝ่าอาสาชุมชน ให้ท้องถิ่นตำบลพ้นทุกข์นานา 4. ดวงจิตอันสดใส ความคิดก้าวไกล สร้างไว้คุณค่า รวมแรงใจเพื่อให้ปวงประชา ( ซ้ำ ) พัฒนาก้าวหน้าไกล
 • 12. 10 % THE ICEBERG ANALYSIS OBSERVED BEHAVIOR ATTITUDE VALUE BELIEF
 • 13. ครูกับการสร้างชาติ
  • ชาติยืนยงคงอยู่ เพราะครูดี
  • สำคัญนักหน้าที่ เรามีอยู่
  • งานก่อสร้างห้างหอ ยากพอดู
  • แต่งานครูยากยิ่ง กว่าสิ่งใด
  • ม . ล . ปิ่น มาลากุล
  • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • 14. ใครคือครู ครูคือใคร ?
  • ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้
  • ใช่อยู่ที่ ปริญญา มหาศาล
  • ใช่อยู่ที่ เรียกว่า ครูอาจารย์
  • ใช่อยู่นาน สอนนาน ในโรงเรียน
  • ครูคือผู้ ชี้นำ ทางความคิด
  • ให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียน
  • ให้รู้ทุกข์ รู้ยาก รู้พากเพียร
  • ให้รู้ เปลี่ยนแปลงสู้ รู้สร้างงาน
 • 15.
  • ครูคือผู้ ยกระดับ วิญญาณมนุษย์
  • ให้สูงสุด กว่าสัตว์ เดรัจฉาน
  • ครูคือผู้ สั่งสม อุดมการณ์
  • มีดวงมาลย์ เพื่อมวลชน ใช่ตนเอง
  • ครูจึงเป็น นักสร้าง ผู้ยิ่งใหญ่
  • สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง
  • สร้างคนให้ ได้เป็นตัว ของตัวเอง
  • ขอมอบ เพลงนี้มา บูชาครู
  • เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรท์และศิลปินแห่งชาติ
 • 16.  
 • 17.
  • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( Sufficiency Economy )
  • สศช . ได้ประมวลและกลั่นกรองจากพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานในวโรกาสต่างๆ รวมทั้งพระราชดำรัสอื่นๆ
  • เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และ การปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์
  • ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พอสมควรต่อการ มีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
 • 18.
  • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( ต่อ )
  • ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง การนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ ในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม
  • ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความอดทนและความรอบคอบ เพื่อให้ความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
 • 19.
  • การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ
  • สศช . ( สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ )
  • ได้อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นปรัชญานำทางในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ ( พ . ศ . ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ ) และ ฉบับที่ ๑๐ ( พ . ศ . ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ )
  • รวมทั้งได้เสริมสร้างความเข้าใจไปยังภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เห็นคุณค่า และน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตต่อไป
 • 20.
  • ฯพณฯ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมต . กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาชาติ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง
  • ๑ . การขับเคลื่อนการปฏรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ๒ . โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ๓ . ตั้งโรงเรียนดีประจำตำบล ๑โรงเรียน ๑ตำบล ๔ . พัฒนาการศึกษา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕ . สร้างแหล่งเรียนรู้ราคาถูก คือ กศน . ตำบล โดยร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย อบต . จะทำให้ครบทุกตำบล ในปี๒๕๕๓ ๖ . จัดทำโครงการทีวีครู เพื่อการพัฒนาคุณภาพครู ๗ . สร้างขวัญและกำลังใจครู จัดตั้งองค์กรมหาชน พ . ร . บ . เงินวิทยฐานะ ๘ . สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฯ
 • 21.
  • แนวทางการขับเคลื่อน
  • การปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่๒ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • แนวทาง ๔ ใหม่ ๑ . การพัฒนาคุณภาพ คนไทยยุคใหม่ ๒ . การพัฒนาคุณภาพ ครูยุคใหม่ ๓ . การพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ๔ . การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการใหม่ยุคใหม่
 • 22.
  • ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • สู่สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  • ( ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ )
  • วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้สถานศึกษานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ มีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
 • 23.
  • วิสัยทัศน์
  • กระทรวงศึกษาธิการมุ่งพัฒนาสถานศึกษา ในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา อย่างต่อเนื่อง
 • 24.
  • เป้าหมาย ระยะที่ ๑ ปี ๒๕๕ ๐
  • กำหนดให้มีสถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่าง ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ต่ำกว่า ๘ ๐ แห่ง
 • 25.
  • เป้าหมาย ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๕ ๑ - ๒๕๕๒
  • พัฒนาและขยายเครือข่ายสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่าง ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกจังหวัด จำนวน ๘ ๐๐ แห่ง
 • 26.
  • เป้าหมาย ระยะที่ ๓ ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔
  • พัฒนาให้สถานศึกษาสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา ได้ครบทุกแห่ง ทั่วประเทศ
 • 27.
  • ยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อน
  • ยุทธศาสตร์ที่ ๑
  • การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑ . ๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงไปจัดการศึกษา ๑ . ๒ จัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา ๑ . ๓ จัดทำแนวทางการจัดระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • 28.
  • ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาบุคลากร
  • แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร ๒ . ๑ อบรมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒ . ๒ ฝึกอบรมและพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปบูรณาการสู่การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
 • 29.
  • ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการขับเคลื่อนการขยายผลและพัฒนาเครือข่าย ๓ . ๑ ให้สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ๑ : ๑๐ แห่ง ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ๓ . ๒ ให้ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริม สนับสนุน ประสานการดำเนินงานของเครือข่าย ๓ . ๓ จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • 30.
  • ยุทธศาสตร์ที่ ๔
  • การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์
  • แนวทางการขับเคลื่อน ๔ . ๑ เผยแพร่การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการศึกษา โดยจัดทำสื่อรูปแบบต่าง ๔ . ๒ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้าของการจัดการศึกษา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • 31.
  • ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมิผล
  • แนวทางการขับเคลื่อน ในการติดตามและประเมินผล เพื่อทราบการดำเนินงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการพัฒนาเครือข่ายโดยมีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้ ๕ . ๑ จัดให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับกระทรวง ระดับภูมิภาค และระดับสถานศึกษา ๕ . ๒กำหนดรูปแบบ แนวทาง เครื่องมือและคู่มือในการติดตามและประเมินผล ๕ . ๓ ดำเนินการติดตาม ประเมินผลและรายงาน
 • 32.
  • ตัวชี้วัดความสำเร็จ
  • การติดตามประเมินผล ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ไว้ ๔ ด้าน คือ ๑ . ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ๒ . ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ๓ . ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔ . ด้านการพัฒนาบุคลากร
  • งบประมาณ ปีละ ๑๐๐ ล้านบาท ระยะเวลา ๕ ปี รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ ล้านบาท
 • 33. ตัวอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
  • ๑ . รู้จักการใช้จ่ายของตนเอง ๒ . รู้จักออมเงิน มีกลไกลดความเสี่ยง ๓ . รู้จักการประหยัด ๔ . พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจโดยผลิต หรือสร้างรายได้ ๕ . รู้จักช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน ๖ . สร้างสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ ๗ . สืบสานวัฒนธรรมไทย ๘ . ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ ศูนย์ขับเคลื่อนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง www.sufschool.net
 • 34.  
 • 35.  
 • 36.  
 • 37.  
 • 38. เศรษฐกิจพอเพียง
  • เป็นปรัชญา
  • ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลก ยุคโลกาภิวัฒน์
 • 39. พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เงื่อนไข คุณธรรม ( ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน ) เงื่อนไข ความรู้ ( รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง )
 • 40. ๓ คุณลักษณะของความพอเพียง
  • ๑ ความพอประมาณ ๒ ความมีเหตุผล
  • ๓ การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 • 41. ความพอประมาณ
  • หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น ในการผลิต และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
 • 42. ความมีเหตุผล
  • หมายถึง การตัดสินใจที่เกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ
 • 43. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
  • หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึง ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
 • 44. เงื่อนไขของการตัดสินใจ และการดำเนินกิจกรรมให้อยู่ในระดับพอเพียง
  • ๑ เงื่อนไขความรู้
  • ๒ เงื่อนไขคุณธรรม
 • 45. เงื่อนไขความรู้
  • ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
 • 46. เงื่อนไขคุณธรรม
  • ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย
  • ๑ มีความตระหนักในคุณธรรม
  • ๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต
  • ๓ มีความอดทน
  • ๔ มีความเพียร
  • ๕ ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต
 • 47. ลักษณะกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ระดับบุคคล ครัวเรือน หมู่บ้าน ตำบลและชุมชน มี 6 กิจกรรม
   • การลดรายจ่าย
   • การเพิ่มรายได้
   • การดำรงชีวิต
   • การออม
   • การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • การเอื้ออาทร ( การแบ่งปัน / การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน )
 • 48. ตัวชี้วัด 6 x2 บุคคล หมู่บ้าน ตำบลและชุมชน ที่ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นรากฐานของชีวิต 2. ด้านการ เพิ่ม รายได้ 2.1 ครัวเรือนมีอาชีพเสริม 2.2 ครัวเรือนใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 1. ด้านการ ลด รายจ่าย 1.1 ครัวเรือนทำสวนครัว 1.2 ครัวเรือนปลอดอบายมุข
 • 49. ตัวชี้วัด 6 x2 บุคคล หมู่บ้าน ตำบลและชุมชน ที่ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นรากฐานของชีวิต 4. ด้านการ เรียนรู้ 4.1 ชุมชนมีการสืบทอดและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.2 ครัวเรือนมีการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 3. ด้านการ ประหยัด 3.1 ครัวเรือนมีการออมทรัพย์ 3.2 ชุมชนมีกลุ่มออมทรัพย์ ฯ
 • 50. ตัวชี้วัด 6 x2 หมู่บ้านที่ยึดถือปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานของชีวิต ตัวชี้วัด 6 x2 บุคคล หมู่บ้าน ตำบลและชุมชม ที่ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นรากฐานของชีวิตบุคคล 2. จังหวัดสามารถพิจารณาดำเนินการให้มีการเพิ่มตัวชี้วัดได้ตามความเหมาะสมของ แต่ละพื้นที่ หมายเหตุ : 1. มท . สนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เป็นแนวทางสู่เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกร 5. ด้านการ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 5.1 ชุมชนใช้วัตถุดิบอย่างยั่งยืนในการประกอบอาชีพ 5.2 ชุมชนปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นเป็นหมู่บ้านน่าอยู่ 6. ด้านการ เอื้ออารี ต่อกัน 6.1 ชุมชนมีการดูแลช่วยเหลือคนจน คนด้อยโอกาส และคนประสบปัญหา 6.2 ชุมชน “ รู้รักสามัคคี ”
 • 51.
  • VCD การประกวดผลงาน
  • ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ
  • ๑ มูลนิธิชัยพัฒนา ๒ สำนักงาน กปร . ๓ สำนักงบประมาณ ๔ กระทรวงมหาดไทย ๕ กองทัพไทย ๖ สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ
  • ตามปรัชญาเศรษฐธกิจพอเพียง ศสช .
 • 52. แนวทางการขับเคลื่อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1. ความพอประมาณ ( ความสมดุล ) 2. ความมีเหตุผล ( ความมั่นคง ) 3. มีภูมิคุ้มกัน ( ความยั่งยืน ) จิตใจใหม่ คนใหม่ คน เก่า ครอบครัว . ที่ทำงาน ชุมชน / หมู่บ้าน สังคม . ประเทศ โลก . ความสุข สันติสุข ความมั่งคั่ง . ร่างกายใหม่ วาจาใหม่ 1. มีความจำเป็นพื้นฐาน ( จปฐ ) 2. วาจาสร้างสรรค์และสร้างสมานฉันท์ แผ่นดินทอง แผ่นดินธรรม
 • 53.  
 • 54. รูปแบบ ( MODEL ) การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ แบบบูรณาการ การผลิต การเกษตร การแปรรูป การเกษตร การตลาด การเกษตร วิจัยและพัฒนา / ธกส . / สหกรณ์ 7 ประเภท
 • 55.  
 • 56.
  • การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกร
  • เกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นตอนที่๑
  • เป็นแนวทางการ จัดการพื้นที่เกษตรกรรม ในระดับครอบครัว ๑๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ ที่สอดคล้องสมดุล กับระบบนิเวศวิทยา เพื่อให้พออยู่ พอกิน สมควรแก่อัตภาพ ในระดับที่ประหยัด และเลี้ยงตนเอง / ครอบครัวได้
 • 57.
  • เกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นตอนที่ ๒
  • การรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ ร่วมมือกันในการผลิต จัดการตลาด และพัฒนาสวัสดิการของชุมชน ในรูปแบบต่างๆ เป็นการสร้างความสามัคคีภายในท้องถิ่น และเตรียมความพร้อม ก่อนก้าวเข้าสู่โลกภายนอก
 • 58.
  • เกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นตอนที่ ๓
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจัดหาทุน วิชาการ ความรู้ เทคโนโลยี จากธุรกิจเอกชน เช่น ธนาคาร บริษัท ห้างร้าน เอกชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิต่างๆ มาช่วยในการลงทุน และพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • 59.  
 • 60. รางวัลเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมจัดโดย
  • ๑ มูลนิธิชัยพัฒนา ๒ สำนักงาน กปร . ๓ สำนักงบประมาณ ๔ กระทรวงมหาดไทย ๕ กองทัพไทย ๖ สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ
  • ตามปรัชญาเศรษฐธกิจพอเพียง ศสช .
 • 61. รางวัลในแต่ละประเภท ประกอบด้วย
  • ชนะเลิศ 1 รางวัล ( ในหลวง )
  • รองชนะเลิศ 4 รางวัล ( พระเทพ )
  • ชมเชย 4 รางวัล ( นายก )
  • เกียรติบัตร ผลงานที่ผ่านเกณฑ์ ( กปร .)
 • 62.  
 • 63. รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • ประเภทรางวัลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร 2 ประชาชนทั่วไป 3 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 4 เกษตรกรทฤษฎีใหม่ 5 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 6 หน่วยงาน / องค์กรภาครัฐในส่วนกลาง 7 หน่วยงาน / องค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค 8 ธุรกิจขนาดใหญ่ 9 ธุรกิจขนาดกลาง 10 ธุรกิจขนาดย่อม
 • 64.  
 • 65. ตัวอย่างความสำเร็จ ครั้งที่ ๑ จากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • ๑ ด้านประชาชนทั่วไป นายแสนหมั้น อินทรไชยา บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ๒ ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ นายจันทร์ที ประทุมภา บ้านโนนรัง ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ๓ ด้านธุรกิจขนาดใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ( มหาชน ) ๔ ด้านธุรกิจขนาดกลาง บริษัท ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ทและศูนย์กีฬาดำน้ำ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
  • ๕ ด้านธุรกิจขนาดย่อม บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • 66.