Christ is our merCy seatChrist is our merCy seat
พระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของพระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของ
เราเ...
Christ is our merCy seatChrist is our merCy seat
พระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของพระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของ
เราเ...
Christ is our merCy seatChrist is our merCy seat
พระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของพระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของ
เราเ...
Christ is our merCy seatChrist is our merCy seat
พระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของพระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของ
เราเ...
Christ is our merCy seatChrist is our merCy seat
พระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของพระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของ
เราเ...
• พระที่นั่งกรุณาพระที่นั่งกรุณา
ปกคลุมอยู่เหนือหีบปกคลุมอยู่เหนือหีบ
พันธสัญญาซึ่งพันธสัญญาซึ่ง
ประกอบด้วยรูปประกอบด้วยรู...
Christ is our merCy seatChrist is our merCy seat
พระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของพระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของ
เราเ...
Christ is our merCy seatChrist is our merCy seat
พระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของพระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของ
เราเ...
RomansRomans โรมโรม 3:24-253:24-25
• 24 แต่พระเจ้าทรง
พระกรุณาให้เขาเป็น
ผู้ชอบธรรม โดยไม่
คิดมูลค่า โดยที่พระ
เยซูคริสต์ท...
ChRist is ouR meRCy seatChRist is ouR meRCy seat
พระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของพระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของ
เราเ...
ChRist is ouR meRCy seatChRist is ouR meRCy seat
พระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของพระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของ
เราเ...
ChRist is ouR meRCy seatChRist is ouR meRCy seat
พระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของพระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของ
เราเ...
Christ is our merCy seatChrist is our merCy seat
พระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของพระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของ
เราเ...
Christ is our merCy seatChrist is our merCy seat
พระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของพระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของ
เราเ...
Christ is our merCy seatChrist is our merCy seat
พระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของพระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของ
เราเ...
Christ is our merCy seatChrist is our merCy seat
พระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของพระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของ
เราเ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Christ is our mercy seat 28.11.10

451 views
385 views

Published on

คริสตจักรสตูล, satun assembly of god church, www.SatunAssembly.org

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
451
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
79
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Christ is our mercy seat 28.11.10

 1. 1. Christ is our merCy seatChrist is our merCy seat พระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของพระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของ เราเรา คำาเทศนาประจำาวันที่ 28 พ.ย.53 Sermon of November
 2. 2. Christ is our merCy seatChrist is our merCy seat พระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของพระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของ เราเรา Psalm 91:1 He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. สดุดี 91:1 ผู้ที่พำานักในที่กำาบังขององค์ผู้ สูงสุด
 3. 3. Christ is our merCy seatChrist is our merCy seat พระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของพระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของ เราเรา In the Old Testament, there was a place where God met with His people. ในพันธสัญญาเดิม ได้มี ที่แห่งหนึ่งซึ่งพระเจ้า
 4. 4. Christ is our merCy seatChrist is our merCy seat พระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของพระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของ เราเรา • In Exodus 25:22, God said,In Exodus 25:22, God said, “And“And there I will meet with you, and Ithere I will meet with you, and I will speak with you from abovewill speak with you from above the mercy seat, from between thethe mercy seat, from between the two cherubim which are on thetwo cherubim which are on the ark of the Testimony...”ark of the Testimony...” • ในอพยพในอพยพ 2525::2222 พระเจ้าได้ทรงตรัสพระเจ้าได้ทรงตรัส ว่าว่า ““ณ ที่นั้น เราจะอยู่ให้เจ้าเข้าเฝ้าณ ที่นั้น เราจะอยู่ให้เจ้าเข้าเฝ้า และจะสนทนากับเจ้า จากเหนือและจะสนทนากับเจ้า จากเหนือ
 5. 5. Christ is our merCy seatChrist is our merCy seat พระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของพระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของ เราเรา • This place was above the mercyThis place was above the mercy seat of the ark of the covenant,seat of the ark of the covenant, under the wings of the twounder the wings of the two cherubim. The psalmist calls itcherubim. The psalmist calls it “the secret place of the Most“the secret place of the Most High… under the shadow of theHigh… under the shadow of the Almighty”.Almighty”. • สถานที่นี้อยู่เหนือพระที่นั่งกรุณาของสถานที่นี้อยู่เหนือพระที่นั่งกรุณาของ หีบพันธสัญญาหีบพันธสัญญา ((หีบพระโอวาทหีบพระโอวาท)) อยู่อยู่
 6. 6. • พระที่นั่งกรุณาพระที่นั่งกรุณา ปกคลุมอยู่เหนือหีบปกคลุมอยู่เหนือหีบ พันธสัญญาซึ่งพันธสัญญาซึ่ง ประกอบด้วยรูปประกอบด้วยรูป สัญลักษณ์การกบฏสัญลักษณ์การกบฏ ของมนุษย์ของมนุษย์ 33 รูป อันรูป อัน ได้แก่ได้แก่ -*-* หม้อทองคำาหม้อทองคำา ใส่มานาใส่มานา –– เล็งถึงการเล็งถึงการ กบฏของมนุษย์ที่มีต่อกบฏของมนุษย์ที่มีต่อ การจัดเตรียมของการจัดเตรียมของ พระเจ้าพระเจ้า -*-* แผ่นศิลาแผ่นศิลา จารึกจารึก 22 แผ่นที่สลักแผ่นที่สลัก ถ้อยบัญญัติถ้อยบัญญัติ 1010 • The mercy seat covered the ark whichThe mercy seat covered the ark which contained the three emblems of man’scontained the three emblems of man’s rebellion:rebellion: the golden pot of manna — man’sthe golden pot of manna — man’s rebellion against God’s provision,rebellion against God’s provision, twotwo tablets of stone on which God wrote the Tentablets of stone on which God wrote the Ten Commandments — man’s rebellion againstCommandments — man’s rebellion against God’s standard,God’s standard, and Aaron’s rod — man’sand Aaron’s rod — man’s rebellion against God’s authority.rebellion against God’s authority.
 7. 7. Christ is our merCy seatChrist is our merCy seat พระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของพระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของ เราเรา • Once a year on the Day ofOnce a year on the Day of Atonement, the high priestAtonement, the high priest would sprinkle the blood ofwould sprinkle the blood of the sacrificed animal on thethe sacrificed animal on the mercy seat and so makemercy seat and so make propitiation for the sins ofpropitiation for the sins of Israel.Israel. • ในวันลบบาปซึ่งมีปีละครั้งนั้นในวันลบบาปซึ่งมีปีละครั้งนั้น
 8. 8. Christ is our merCy seatChrist is our merCy seat พระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของพระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของ เราเรา • Today, it is not the blood ofToday, it is not the blood of animals that makes propitiationanimals that makes propitiation for our sins, but the holy bloodfor our sins, but the holy blood of the Son of God.of the Son of God. (Romans(Romans 3:24–25)3:24–25) • ในทุกวันนี้ เราไม่ต้องใช้เลือดสัตว์ในทุกวันนี้ เราไม่ต้องใช้เลือดสัตว์ เพื่อลบล้างมลทินบาปของเราอีกต่อเพื่อลบล้างมลทินบาปของเราอีกต่อ ไป แต่โดยพระโลหิตบริสุทธิ์ของพระไป แต่โดยพระโลหิตบริสุทธิ์ของพระ บุตรพระเจ้าบุตรพระเจ้า ((โรมโรม 33:: 24-25)24-25)
 9. 9. RomansRomans โรมโรม 3:24-253:24-25 • 24 แต่พระเจ้าทรง พระกรุณาให้เขาเป็น ผู้ชอบธรรม โดยไม่ คิดมูลค่า โดยที่พระ เยซูคริสต์ทรงไถ่เขา ให้พ้นบาปแล้ว • 25 พระเจ้าได้ทรงตั้ง พระเยซูไว้ให้เป็นที่ ลบล้างพระอาชญา โดยพระโลหิตของ พระองค์ โดยความ • 24 and are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus. • 25 God presented him as a sacrifice of atonement, through faith in his blood. He did this to demonstrate his justice, because in his forbearance he had left the sins committed beforehand unpunished–
 10. 10. ChRist is ouR meRCy seatChRist is ouR meRCy seat พระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของพระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของ เราเรา • The word forThe word for “propitiation”“propitiation” in the original Greek text isin the original Greek text is hilasterionhilasterion, which actually, which actually meansmeans “mercy seat”.“mercy seat”. • คำาว่าคำาว่า ““ลบล้างบาปลบล้างบาป (propitiation(propitiation))”” ในภาษากรีกใช้ในภาษากรีกใช้ คำาว่าคำาว่า ฮิลาสเทเรียนฮิลาสเทเรียน ((hilasterion)hilasterion) ซึ่งมีความหมายว่าซึ่งมีความหมายว่า
 11. 11. ChRist is ouR meRCy seatChRist is ouR meRCy seat พระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของพระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของ เราเรา • So Christ is our mercy seat. HisSo Christ is our mercy seat. His blood speaks for us and putsblood speaks for us and puts God on our side.God on our side. God does notGod does not see our rebellion. He sees thesee our rebellion. He sees the blood of His Son and accepts us!blood of His Son and accepts us! • ดังนั้นพระเยซูคริสต์คือพระที่นั่งดังนั้นพระเยซูคริสต์คือพระที่นั่ง กรุณาของเรา พระโลหิตของกรุณาของเรา พระโลหิตของ พระองค์พูดแทนเรา และนำาพระเจ้าพระองค์พูดแทนเรา และนำาพระเจ้า มาอยู่ฝ่ายเรามาอยู่ฝ่ายเรา พระเจ้าไม่ได้ทรงทอดพระเจ้าไม่ได้ทรงทอด
 12. 12. ChRist is ouR meRCy seatChRist is ouR meRCy seat พระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของพระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของ เราเรา • That is why we can comeThat is why we can come boldly to the secret place ofboldly to the secret place of the Most High, in Christ,the Most High, in Christ, andand feel secure that we have everyfeel secure that we have every right to be in God’s presence.right to be in God’s presence. • นี่เป็นเหตุให้เราสามารถเข้าไปนี่เป็นเหตุให้เราสามารถเข้าไป ในที่ลึกลับในที่ลึกลับ ((ที่กำาบังที่กำาบัง)) ขององค์ผู้ขององค์ผู้ สูงสุดด้วยใจกล้า คือในองค์พระสูงสุดด้วยใจกล้า คือในองค์พระ
 13. 13. Christ is our merCy seatChrist is our merCy seat พระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของพระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของ เราเรา • We can come boldly to Him to obtainWe can come boldly to Him to obtain mercy and find grace to help in timemercy and find grace to help in time of need.of need. (Hebrews 4:16)(Hebrews 4:16) • Let us then approach the throne ofLet us then approach the throne of grace with confidence, so that wegrace with confidence, so that we may receive mercy and find grace tomay receive mercy and find grace to help us in our time of need. help us in our time of need.  • เราสามารถเข้าไปด้วยใจกล้า เพื่อจะรับเราสามารถเข้าไปด้วยใจกล้า เพื่อจะรับ เอากรุณาและค้นพบพระคุณที่จะช่วยเราเอากรุณาและค้นพบพระคุณที่จะช่วยเรา เสมอในเวลาที่เราต้องการเสมอในเวลาที่เราต้องการ ((ฮีบรูฮีบรู 4:16)4:16)
 14. 14. Christ is our merCy seatChrist is our merCy seat พระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของพระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของ เราเรา • And because Christ, ourAnd because Christ, our mercy seat, covers us withmercy seat, covers us with His blood,His blood, we are underwe are under God’s protection.God’s protection. • และเพราะพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงและเพราะพระเยซูคริสต์ ผู้ทรง ปกคลุมเราไว้ด้วยพระโลหิตของปกคลุมเราไว้ด้วยพระโลหิตของ พระองค์พระองค์ และทรงเป็นพระที่นั่งและทรงเป็นพระที่นั่ง กรุณาของเรา เราทั้งหลายจึงได้กรุณาของเรา เราทั้งหลายจึงได้
 15. 15. Christ is our merCy seatChrist is our merCy seat พระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของพระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของ เราเรา • We are in the secret place of theWe are in the secret place of the Most High, abiding under theMost High, abiding under the shadow of the Almighty.shadow of the Almighty. Here, noHere, no evil will befall us, nor will anyevil will befall us, nor will any plague come near our dwelling.plague come near our dwelling. (Psalm 91:9–10)(Psalm 91:9–10) In the secret placeIn the secret place of the Most High, we are favored andof the Most High, we are favored and kept safe from all harm!kept safe from all harm! • เราทั้งหลายอยู่ในที่กำาบังเราทั้งหลายอยู่ในที่กำาบัง ((ที่ลึกลับที่ลึกลับ)) ของของ องค์ผู้สูงสุด อาศัยอยู่ภายใต้ร่มเงาขององค์ผู้สูงสุด อาศัยอยู่ภายใต้ร่มเงาของ
 16. 16. Christ is our merCy seatChrist is our merCy seat พระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของพระคริสต์ทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาของ เราเรา Psalm 91: 9-10 • 9 If you make the Most High your dwelling — even the Lord, who is my refuge —  • 10 then no harm will befall สดุดี 91: 9-10 • 9 เพราะท่านได้กระทำาให้ พระเจ้าผู้เป็นที่ ลี้ภัยของ ข้าพเจ้า คือองค์ผู้สูงสุด เป็นที่อยู่ของท่าน • 10 ไม่มีการร้ายใดๆจะตก มาบนท่าน ไม่มีภัยมาใกล้ เต็นท์ของท่าน

×