Palvelusetelilainsäädännön tarjoamat mahdollisuudet Tallinna 18.3.2010 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen
Uusi palvelusetelilaki - taustaa <ul><li>Aiemmat palvelusetelisäännökset voimaan 2004 </li></ul><ul><ul><li>Sääntely keski...
Uusi palvelusetelilaki - valmistelu <ul><li>Palvelusetelityöryhmä (STM selvityksiä 2008:32) </li></ul><ul><li>HE 20/2009, ...
Uusi palvelusetelilaki - peruslähtökohtia <ul><li>Palveluseteli on yksi palvelujen järjestämistapa muiden joukossa </li></...
Uusi palvelusetelilaki – lakisääteiset hyväksymiskriteerit <ul><li>Kunnan tulee määritellä palvelun tuottajien hyväksymis...
Uusi palvelusetelilaki – kunnan asettamat vaatimukset <ul><ul><li>Kunta voi erikseen asettaa vaatimuksia hyväksymiselle </...
Uusi palvelusetelilaki – palveluntuottajan hyväksyminen <ul><li>Kunta hyväksyy ne yksityiset palvelun tuottajat, joiden pa...
Uusi palvelusetelilaki - informaatio <ul><li>Kunnan on pidettävä luetteloa hyväksymistään palvelujen tuottajista </li></ul...
Uusi palvelusetelilaki – palvelusetelin arvo <ul><li>Asiakasmaksulain rajoituksesta omavastuuosuuden suhteen luovutaan </l...
Uusi palvelusetelilaki - palvelusetelin arvo <ul><li>Asiakasmaksulaissa maksuttomiksi säädettyjen palvelujen hankkimiseksi...
Uusi palvelusetelilaki - palvelusetelin arvo <ul><li>Yksittäistapauksessa palvelusetelin arvoa on korotettava 7 §:n 1 mo...
Uusi palvelusetelilaki – asiakkaan asema <ul><li>Kunnan on selvitettävä asiakkaalle </li></ul><ul><ul><li>Asiakkaan asema...
Uusi palvelusetelilaki – asiakkaan asema <ul><li>Asiakkaan on annettava kunnalle palvelusetelin myöntämistä varten tarvitt...
Uusi palvelusetelilaki – asiakkaan asema <ul><li>Jos palvelusetelin arvo tulosidonnainen on palvelusetelin arvosta annetta...
Uusi palvelusetelilaki – asiakkaan asema <ul><li>Asiakkaan mielipide tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon silloin ...
Uusi palvelusetelilaki – asiakkaan asema <ul><li>Kunta arvioi asiakkaan palvelutarpeen ja päättää palvelun järjestämisestä...
Palveluseteli – osapuolten väliset suhteet Kunta Palvelun-tuottaja Asiakas Hyväksyminen Päätös Sopimus
Uusi palvelusetelilaki - muita näkökohtia <ul><li>Kunta on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien potilas-...
Keskeisiä kysymyksiä kuntanäkökulmasta <ul><li>Palveluseteli osana kunnan palvelustrategiaa </li></ul><ul><ul><li>Palveluj...
Palvelusetelin toimeenpano <ul><li>Palveluseteliä jo käytetty </li></ul><ul><ul><li>Kotipalvelut ja kotisairaanhoito </li>...
Keskeisiä kysymyksiä kuntanäkökulmasta <ul><li>Tuottajien hyväksymismenettely </li></ul><ul><ul><li>Hyväksytään ehdot täyt...
Keskeisiä kysymyksiä kuntanäkökulmasta <ul><li>Palvelun myöntämisprosessi kuten yleensäkin </li></ul><ul><ul><li>Yhteydeno...
Keskeisiä kysymyksiä kuntanäkökulmasta <ul><li>Rekisterinpitokysymykset </li></ul><ul><ul><li>Tavat toimia laillisesti </l...
Lisätietoa <ul><li>Kuntaliiton yleiskirje 24/80/2009, Sami Uotinen/aha 27.10.2009 – kunnat.net/palveluseteli </li></ul><ul...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Palvelusetelilainsäädännön tarjoamat mahdollisuudet

950
-1

Published on

Uusi palvelusetelilaki - taustaa ja peruslähtökohtia palvelutuottajan hyväksymisestä, palvelusetelin arvosta ja asiakkaan asemasta.
Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto. 18.3.2010.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
950
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Palvelusetelilainsäädännön tarjoamat mahdollisuudet

 1. 1. Palvelusetelilainsäädännön tarjoamat mahdollisuudet Tallinna 18.3.2010 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen
 2. 2. Uusi palvelusetelilaki - taustaa <ul><li>Aiemmat palvelusetelisäännökset voimaan 2004 </li></ul><ul><ul><li>Sääntely keskittyi kotipalvelun palvelusetelin arvon määrittelyyn </li></ul></ul><ul><ul><li>Periaatteessa mahdollista muissakin palveluissa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Asiakasmaksukytkentä vaikeutti </li></ul></ul></ul><ul><li>Vuonna 2008 laajennus kotisairaanhoitoon </li></ul>
 3. 3. Uusi palvelusetelilaki - valmistelu <ul><li>Palvelusetelityöryhmä (STM selvityksiä 2008:32) </li></ul><ul><li>HE 20/2009, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilaki ja asiakasmaksulain muutos </li></ul><ul><ul><ul><li>PeVL 10/2009, 12.5.2009 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>StVM 20/2009, 19.5.2009 </li></ul></ul></ul><ul><li>Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) ja asiakasmaksulain 12 §:n muutos (570/2009) </li></ul><ul><ul><ul><li>Voimaantulo 1.8.2009 </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Uusi palvelusetelilaki - peruslähtökohtia <ul><li>Palveluseteli on yksi palvelujen järjestämistapa muiden joukossa </li></ul><ul><ul><li>Vrt. laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 4 § </li></ul></ul><ul><li>Kunta päättää siitä käyttääkö se palveluseteliä järjestämistapana vai ei </li></ul><ul><li>Kunta päättää myös siitä, missä palveluissa seteliä käytetään ja missä laajuudessa </li></ul><ul><li>Palvelusetelipalveluntuottajat ovat yksityisiä palveluntuottajia </li></ul>
 5. 5. Uusi palvelusetelilaki – lakisääteiset hyväksymiskriteerit <ul><li>Kunnan tulee määritellä palvelun tuottajien hyväksymiskriteerit </li></ul><ul><ul><li>Osa kriteereitä on lakisääteisiä </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Merkitty ennakkoperintärekisteriin </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa asetetut vaatimukset </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Palvelujen vastattava vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oltava potilasvahinkolain mukainen vakuutus tai muu vastuuvakuutus </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Uusi palvelusetelilaki – kunnan asettamat vaatimukset <ul><ul><li>Kunta voi erikseen asettaa vaatimuksia hyväksymiselle </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vaatimusten tulee liittyä asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeisiin, palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Myös muita vastaavia vaatimuksia </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kunnan itsensä asettamien vaatimusten tulee olla palveluntuottajia syrjimättömiä ja perustua puolueettomasti arvioitaviin seikkoihin </li></ul></ul>
 7. 7. Uusi palvelusetelilaki – palveluntuottajan hyväksyminen <ul><li>Kunta hyväksyy ne yksityiset palvelun tuottajat, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi käyttää kunnan myöntämää palveluseteliä </li></ul><ul><ul><li>Kaikki hyväksymisehdot täyttävät tai; </li></ul></ul><ul><ul><li>Kilpailuttamisen perusteella rajattu joukko </li></ul></ul>
 8. 8. Uusi palvelusetelilaki - informaatio <ul><li>Kunnan on pidettävä luetteloa hyväksymistään palvelujen tuottajista </li></ul><ul><li>Tiedot palvelujen tuottajista, näiden tuottamista palveluista ja hinnoista tulee olla julkisesti saatavilla internetissä ja muulla soveltuvalla tavalla </li></ul>
 9. 9. Uusi palvelusetelilaki – palvelusetelin arvo <ul><li>Asiakasmaksulain rajoituksesta omavastuuosuuden suhteen luovutaan </li></ul><ul><li>Palvelusetelin arvon tulee olla asiakkaan kannalta kohtuullinen ottaen huomioon </li></ul><ul><ul><li>Oman toiminnan kustannukset </li></ul></ul><ul><ul><li>Ostopalvelun kustannukset </li></ul></ul><ul><ul><li>Asiakkaan maksettavaksi jäävä arvioitu omavastuuosuus </li></ul></ul><ul><li>Palvelusetelin kohtuullinen arvo on pääsääntö, josta on poikkeuksia </li></ul>
 10. 10. Uusi palvelusetelilaki - palvelusetelin arvo <ul><li>Asiakasmaksulaissa maksuttomiksi säädettyjen palvelujen hankkimiseksi annettavan palvelusetelin arvon tulee olla sellainen, ettei maksettavaksi jää omavastuuosuutta </li></ul><ul><li>Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen hankkimiseksi annettavalla palvelusetelillä täytyy voida hankkia yksilöllistä tarvetta vastaava tavanomainen apuväline </li></ul><ul><ul><li>Kalliimman apuvälineen voi hankkia, jos maksaa erotuksen </li></ul></ul><ul><li>Poikkeukset myös kotihoidon ja omaishoitajan vapaan aikaisten palvelujen palvelusetelin osalta </li></ul>
 11. 11. Uusi palvelusetelilaki - palvelusetelin arvo <ul><li>Yksittäistapauksessa palvelusetelin arvoa on korotettava 7 §:n 1 momentissa säädettyä korkeammaksi, jos asiakkaan ja hänen perheensä toimeentulo tai asiakkaan lakisääteinen elatusvelvollisuus muutoin vaarantuu taikka se on tarpeen muut huollolliset näkökohdat huomioon ottaen </li></ul><ul><li>Arvon korottamisesta tehtävä päätös, joka on muutoksenhakukelpoinen </li></ul>
 12. 12. Uusi palvelusetelilaki – asiakkaan asema <ul><li>Kunnan on selvitettävä asiakkaalle </li></ul><ul><ul><li>Asiakkaan asema palveluseteliä käytettäessä </li></ul></ul><ul><ul><li>Palvelusetelin arvo </li></ul></ul><ul><ul><li>Palvelun tuottajien hinnat </li></ul></ul><ul><ul><li>Omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus </li></ul></ul><ul><ul><li>Vastaavasta muulla tavoin järjestetystä palvelusta asiakasmaksulain mukaan määräytyvä asiakasmaksu </li></ul></ul>
 13. 13. Uusi palvelusetelilaki – asiakkaan asema <ul><li>Asiakkaan on annettava kunnalle palvelusetelin myöntämistä varten tarvittavat tiedot </li></ul><ul><li>Asiakkaalle annettava tieto, mistä muualta ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hankkia suostumuksesta riippumatta </li></ul><ul><li>Asiakkaalle on varattava tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja antaa asiassa tarpeellista selvitystä </li></ul>
 14. 14. Uusi palvelusetelilaki – asiakkaan asema <ul><li>Jos palvelusetelin arvo tulosidonnainen on palvelusetelin arvosta annettava päätös </li></ul><ul><ul><li>Tietojen saanti asiakasmaksulain 14 a §:n nojalla </li></ul></ul><ul><ul><li>Päätökseen voi hakea muutosta </li></ul></ul>
 15. 15. Uusi palvelusetelilaki – asiakkaan asema <ul><li>Asiakkaan mielipide tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon silloin kun kunnassa käytetään palveluseteliä asiakkaan tarvitseman palvelun järjestämiseen </li></ul><ul><ul><li>Kunnalla vastuu palvelujen järjestämisestä </li></ul></ul><ul><ul><li>Asiakkaalla ei ehdotonta oikeutta vaatia palvelusetelipalveluja </li></ul></ul><ul><li>Asiakkaalla oikeus kieltäytyä palvelusetelistä </li></ul><ul><ul><li>Ohjattava muilla tavoin järjestettyjen kunnallisten palvelujen piiriin </li></ul></ul><ul><ul><li>Poikkeuksellisen vahva oikeus suhteessa järjestämistapaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Asiakkaan kieltäytyessä palvelusetelistä hoitotakuun määräaikoja edelleen sovellettava palveluja muilla tavoin järjestettäessä </li></ul></ul>
 16. 16. Uusi palvelusetelilaki – asiakkaan asema <ul><li>Kunta arvioi asiakkaan palvelutarpeen ja päättää palvelun järjestämisestä </li></ul><ul><li>Palvelusetelin saanut asiakas tekee sopimuksen palveluntuottajan kanssa </li></ul><ul><ul><li>Sovellettavaksi tulevat sopimussuhdetta koskevat sopimusoikeuden ja kuluttajaoikeuden määräykset </li></ul></ul><ul><ul><li>Erimielisyydet mahdollista saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi </li></ul></ul>
 17. 17. Palveluseteli – osapuolten väliset suhteet Kunta Palvelun-tuottaja Asiakas Hyväksyminen Päätös Sopimus
 18. 18. Uusi palvelusetelilaki - muita näkökohtia <ul><li>Kunta on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien potilas- ja asiakasasiakirjojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä </li></ul><ul><li>Omavastuuosuuteen ei ole oikeutta saada sairausvakuutuslain mukaista korvausta </li></ul><ul><ul><li>Matkakustannuksiin voi kuitenkin saada korvausta siten kuin sairausvakuutuslaissa säädetään </li></ul></ul>
 19. 19. Keskeisiä kysymyksiä kuntanäkökulmasta <ul><li>Palveluseteli osana kunnan palvelustrategiaa </li></ul><ul><ul><li>Palvelujen järjestämistavat </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunnan viesti palveluntuottajille </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteistyö kunnassa (esim. elinkeinotoimi, sosiaali- ja terveystoimi, asiakkaat, palveluntuottajat) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kustannuslaskenta </li></ul></ul><ul><ul><li>Kilpailun aikaansaaminen – kustannukset </li></ul></ul><ul><li>Talousarvioprosessi </li></ul>
 20. 20. Palvelusetelin toimeenpano <ul><li>Palveluseteliä jo käytetty </li></ul><ul><ul><li>Kotipalvelut ja kotisairaanhoito </li></ul></ul><ul><ul><li>Asumispalvelut </li></ul></ul><ul><li>Uuden lain myötä kiinnostusta ainakin </li></ul><ul><ul><li>Suun terveydenhuolto </li></ul></ul><ul><ul><li>Elektiiviset toimenpiteet erikoissairaanhoidossa </li></ul></ul><ul><ul><li>Päivähoito </li></ul></ul><ul><ul><li>Vammaispalvelut (henkilökohtainen apu) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet </li></ul></ul>
 21. 21. Keskeisiä kysymyksiä kuntanäkökulmasta <ul><li>Tuottajien hyväksymismenettely </li></ul><ul><ul><li>Hyväksytään ehdot täyttävät / kilpailuttaminen </li></ul></ul><ul><li>Hyväksymisvaatimusten määrittely </li></ul><ul><ul><li>Lakisääteiset kriteerit ja niiden todentaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunnan omat vaatimukset </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tuotteistaminen </li></ul></ul></ul><ul><li>Palvelusetelin arvon määrittäminen </li></ul><ul><ul><li>Kohtuullisuus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kustannuslaskenta </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Muut tilanteet </li></ul></ul><ul><li>Luettelo hyväksytyistä palveluntuottajista </li></ul>
 22. 22. Keskeisiä kysymyksiä kuntanäkökulmasta <ul><li>Palvelun myöntämisprosessi kuten yleensäkin </li></ul><ul><ul><li>Yhteydenotto tai hakemus – päätöksen teon edellytysten selvittäminen – päätös </li></ul></ul><ul><li>Kieltäytymisoikeus </li></ul><ul><li>Palvelusetelin arvo yksittäistapauksessa </li></ul><ul><ul><li>Tulosidonnaisesta päätös </li></ul></ul><ul><ul><li>Arvon korottamisesta päätös </li></ul></ul><ul><li>Hoito- ja palvelusuunnitelma tms. </li></ul><ul><li>Sopimus palveluntuottajan kanssa </li></ul><ul><ul><li>Sopimusehdot </li></ul></ul><ul><ul><li>Eri osapuolten asema (myös kunta) </li></ul></ul>
 23. 23. Keskeisiä kysymyksiä kuntanäkökulmasta <ul><li>Rekisterinpitokysymykset </li></ul><ul><ul><li>Tavat toimia laillisesti </li></ul></ul><ul><li>Palvelusetelijärjestelmän hallinnointi </li></ul><ul><ul><li>Laskutus </li></ul></ul><ul><ul><li>Tieto annetusta palvelusta </li></ul></ul><ul><ul><li>Kustannustehokkuus - transaktiokustannukset </li></ul></ul><ul><ul><li>Palvelusetelioperaattorit? </li></ul></ul><ul><ul><li>Arvonlisäverotuskysymykset </li></ul></ul>
 24. 24. Lisätietoa <ul><li>Kuntaliiton yleiskirje 24/80/2009, Sami Uotinen/aha 27.10.2009 – kunnat.net/palveluseteli </li></ul><ul><li>Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo (6/2009) 15.10.2009 – Palvelusetelin käyttöala laajenee </li></ul><ul><li>Palveluseteliopas (STM) – kevät 2010? </li></ul><ul><li>Uotinen Sami, Palveluseteli. www.lakimiesliitonkustannus.fi </li></ul>

×