Palveluseteli päivähoidossa Turussa

1,339 views
1,211 views

Published on

Tulosaluejohtaja Raili Koski

Published in: Health & Medicine, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,339
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Palveluseteli päivähoidossa Turussa

 1. 1. Palveluseteli päivähoidossa Uudistus vai vanhan kertausta
 2. 2. Tietoja Turusta v. 2008 <ul><li>Asukkaita 175.000 </li></ul><ul><li>Alle kouluikäisiä 10.970 </li></ul><ul><ul><li>6,3 % väestöstä </li></ul></ul><ul><ul><li>puhutut kielet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>82,6 % suomi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>10,9 % muut kielet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>6,5 % ruotsi </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Sosiaali- ja terveystoimi Peruspalvelulautakunta <ul><li>Peruspalvelulautakunnan toiminnan ja talouden ohjaaminen perustuu sopimusohjausjärjestelmään </li></ul><ul><li>strateginen palvelusopimus </li></ul><ul><li>strateginen palvelutuotantosopimus </li></ul><ul><li>operatiiviset palvelutuotantosopimukset </li></ul><ul><li>Sosiaali- ja terveystoimen organisaatio muodostuu </li></ul><ul><li>sosiaali- ja terveystoimen (hallintopalveluista) esikunnasta, </li></ul><ul><li>neljästä ydinprosessista, joita ovat lasten ja nuorten kasvun tukeminen, nuorten aikuisuuden vahvistaminen, itsenäisesti selviytyvien toimintakyvyn varmistaminen, ikäihmisten elämänlaadun turvaaminen sekä </li></ul><ul><li>kahdeksasta tulosalueesta </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Sosiaali- ja terveystointa johtaa virastopäällikkönä peruspalvelujohtaja </li></ul><ul><li>Sosiaali- ja terveystoimen tulosalueiden palvelutuotantoa johtaa peruspalvelujohtajan alainen palvelutuotantojohtaja </li></ul><ul><li>Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen tilaajana toimivat peruspalvelujohtajan alaiset palvelujohtajat. </li></ul><ul><li>Sosiaali- ja terveystoimen palveluja tuottaa kahdeksan tulosaluetta, joita johtavat palvelutuotantojohtajan alaisena tulosaluejohtajat </li></ul><ul><li>sosiaalityön palvelut </li></ul><ul><li>perusterveydenhuollon palvelut </li></ul><ul><li>erikoissairaanhoidon palvelut </li></ul><ul><li>kuntoutumispalvelut </li></ul><ul><li>vanhuspalvelut </li></ul><ul><li>ympäristöterveydenhuolto </li></ul><ul><li>työterveyshuollon palvelut </li></ul><ul><li>varhaiskasvatuspalvelut </li></ul>
 5. 5. Varhaiskasvatuspalvelujen tulosalue Tulosaluejohtaja Raili Koski Yhteiset palvelut päivähoidontarkastajat toimisto Palvelualueen päällikkö Pia Jokinen Palvelualueen päällikkö Virpi Kariluoma Palvelualueen päällikkö Leena Tervonen Palvelualueen päällikkö Leena Herjanto Palvelualueen päällikkö Vt. Tuire Korhonen Palvelualueen päällikkö Pirjo-Leena Saarinen Keskustan palvelualue Hirvensalo-Kakskerran palvelualue Varissuo-Lausteen palvelualue Skanssi-Uittamon palvelualue Itäisen keskustan palvelualue Nummi-Halisten palvelualue Runosmäki-Raunistulan palvelualue Maaria-Paattisten palvelualue Länsikeskuksen palvelualue Pansio-Jyrkkälän palvelualue Päivähoitoyksiköt 7 päiväkodinjohtajaa 1 perhepäivähoidonohjaaja Päivähoitoyksiköt 5 päiväkodinjohtajaa 1 perhepäivähoidonohjaaja Päivähoitoyksiköt 4 päiväkodinjohtajaa Päivähoitoyksiköt 4 päiväkodinjohtajaa Päivähoitoyksiköt 3 päiväkodinjohtajaa 1 perhepäivähoidonohjaaja Päivähoitoyksiköt 4 päiväkodinjohtajaa Päivähoitoyksiköt 4 päiväkodinjohtajaa Päivähoitoyksiköt 7 päiväkodinjohtajaa Päivähoitoyksiköt 3 päiväkodinjohtajaa 1 perhepäivähoidonohjaaja Päivähoitoyksiköt 7 päiväkodinjohtajaa 1 perhepäivähoidonohjaaja
 6. 6. Päivähoito lokakuussa 2009 <ul><li>Kaupungin järjestämä </li></ul><ul><li>kunnallisissa päiväkodeissa 4834 lasta ja </li></ul><ul><li>perhepäivähoidossa 462 lasta sekä </li></ul><ul><li>ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa 535 lasta </li></ul><ul><li>Yksityisen hoidon tukea saavia lapsia 850, joista </li></ul><ul><li>päiväkodeissa 539 </li></ul><ul><li>perhepäivähoidossa 262 </li></ul><ul><li>hoitaja kotona 49 </li></ul>
 7. 7. Vanhemmat hoitavat itse/ järjestävät itse Vanhemmat valitsevat Esiopetus Yksityisen hoidon tuki Palveluse- teli Kotihoidon tuki Koulu VARHAISKASVATUSPALVELUT Kunnan järjestämä päivähoito: päiväkotihoito perhepäivähoito avoin varhaiskasvatus Yksityinen päivähoito: päiväkotihoito perhepäivähoito hoitaja kotona Vanhemmat hoitavat itse/järjestävät itse:
 8. 8. Miksi palveluseteli <ul><li>Palvelusetelin käytön laajentamiseen on velvoitettu Turun palvelustrategiassa ja Turun valtuustoryhmien välisessä sopimuksessa vuosille 2009 - 2012. </li></ul><ul><li>Lasten päivähoidon kilpailuttamisesta luopuminen (väliaikaiset ostopalvelusopimukset päättyvät 31.7.2010) </li></ul>
 9. 9. Peruspalvelulautakunnan päätös 30.9.09 palvelusetelin käyttöönotosta <ul><li>palveluseteli otetaan kokeiluna käyttöön yksityisessä päiväkotitoiminnassa vuodeksi 2010 </li></ul><ul><ul><li>perusteluina saadut kokemukset ostopalvelutoiminasta </li></ul></ul><ul><li>palvelusetelistä tulosidonnainen </li></ul><ul><li>kattohinnan määrittäminen </li></ul><ul><ul><li>3-6-vuotiaan kokopäivähoidon hinta perushinta </li></ul></ul><ul><ul><li>muut hinnat kertoimilla </li></ul></ul><ul><ul><li>kattohinnan määrittäminen </li></ul></ul>
 10. 10. Palvelusetelin kattohinnat <ul><li>Kattohinta 3-6- vuotiaan lapsen kokopäivähoidosta päiväkodissa on 705 euroa kuukaudessa. </li></ul><ul><li>Muut kattohinnat määritellään siitä kertoimien avulla seuraavasti: </li></ul><ul><ul><li>alle 3-vuotias, kerroin 1,51 </li></ul></ul><ul><ul><li>osapäivähoito, kerroin 0,54 </li></ul></ul><ul><ul><li>päivähoito 10 päivää kuukaudessa, kerroin 0,6 </li></ul></ul><ul><ul><li>päivähoito 15 päivää kuukaudessa, kerroin 0,8 </li></ul></ul><ul><ul><li>esiopetusta täydentävä päivähoito, kerroin 0,54 </li></ul></ul>
 11. 11. Lain sovellusala <ul><li>Lakia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä sovelletaan palvelusetelin käyttämiseen kuntien/kuntayhtymien järjestämissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. </li></ul><ul><ul><li>Päiväkotihoito </li></ul></ul><ul><ul><li>Perhepäivähoito </li></ul></ul><ul><ul><li>Leikkitoiminta </li></ul></ul><ul><li>asiakkaalla sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettua asiakasta (=sosiaalihuoltoa hakeva tai käyttävä henkilö) </li></ul><ul><li>Esiopetus </li></ul><ul><ul><li>Perusopetuslain mukaista toimintaa </li></ul></ul>
 12. 12. Miten maksulakia noudatetaan tulosidonnaisuudessa? <ul><li>tulosidonnaisella palvelusetelillä tarkoitetaan palveluseteliä, jonka arvo määräytyy kunnan määrittelemien asiakkaan jatkuvien ja säännöllisten tulojen mukaan tai jonka arvo perustuu tulojen huomioon ottamiseen </li></ul><ul><ul><li>sosiaalihuoltolain (710/1982) 3 a luvussa tai </li></ul></ul><ul><ul><li>sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 10 a—10 c §:ssä säädetyllä tavalla </li></ul></ul><ul><ul><li>Maksulain 7 a § </li></ul></ul>
 13. 13. Toteutuuko lain tarkoitus? <ul><ul><li>Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain tarkoituksena on lisätä asiakkaan </li></ul></ul><ul><ul><li>valinnan mahdollisuuksia, </li></ul></ul><ul><ul><li>parantaa palvelujen saatavuutta ja </li></ul></ul><ul><ul><li>edistää kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä elinkeinotoimen ja yksityisten palvelujen tuottajien yhteistyötä. 1§ </li></ul></ul>

×