Palveluseteli kaihikirurgiassa, Palveluseteli terveyspalveluissa-seminaari, 27.1.2011, Kuntatalo

1,072 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,072
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Palveluseteli kaihikirurgiassa, Palveluseteli terveyspalveluissa-seminaari, 27.1.2011, Kuntatalo

  1. 1. Palveluseteli Kaihikirurgiassa Hans Ramsay Klinikkaryhmän johtaja, vastaava ylilääkäri Pään ja kaulan alueen kirurgia Hyks Operatiivinen tulosyksikkö
  2. 2. Esh-palvelujen järjestämistavat julkisella sektorilla: <ul><li>Oma toiminta </li></ul><ul><li>Ostopalvelu </li></ul><ul><li>Palveluseteli </li></ul>
  3. 3. Vuoden 2010 kaihituotanto <ul><li>Oma toiminta (Hyks ja Lohja) = 5500 leikattua silmää </li></ul><ul><li>Ostopalvelu (kolme tuottajaa) = 5500 leikattua silmää </li></ul><ul><li>Palveluseteli = 0 leikattua silmää </li></ul>
  4. 4. Ostopalvelu Potilas Kunta-yhtymä Yksityinen palvelu- tuottaja B Maksusitoumus Lasku Ilmoitus potilaalle Asiakas- maksu Yksityinen palvelu- tuottaja A Yksityinen palvelu- tuottaja C Kilpailutus
  5. 5. Palveluseteli Potilas Kunta- yhtymä Yksityinen palvelu- tuottaja A Yksityinen palvelu- tuottaja B Yksityinen palvelu- tuottaja C Palveluseteli Potilas maksaa palvelusta setelillä + omavastuuosuudella Laadun valvonta Listautuminen
  6. 6. Yleiset tavoitteet <ul><li>Monipuolistaa palvelurakennetta ja tehostaa tuotantoa lisäämättä kustannuksia </li></ul><ul><li>Lisätä potilaan valinnanvapautta ja hoidon saatavuutta </li></ul><ul><li>Lisätä yksityisen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä </li></ul>
  7. 7. Tavoitteet erikoissairaanhoidossa <ul><li>Hallita julkiselle sektorille kohdistuvaa erikoissairaanhoidon painetta </li></ul><ul><li>Lisätä tuotannon kokonaisvolyymiä valituissa palvelukokonaisuuksissa </li></ul><ul><li>Edesauttaa hoitotakuuvelvoitteiden täyttämistä </li></ul><ul><li>Lisätä kustannustehokkuutta, ei kustannuksia </li></ul><ul><li>Asteittain korvata sairaanhoidon ostopalvelu </li></ul>
  8. 8. Husin, Sitran ja jäsenkuntien pilottihanke <ul><li>Valitaan seteliin soveltuva erikoissairaanhoidon palvelu </li></ul><ul><li>Tutkitaan sen käyttöä vaihtoehtona ostopalvelulle </li></ul><ul><ul><li>onko järjestämisvelvoitteelle hyödyksi? </li></ul></ul><ul><ul><li>keveneekö byrokratia? </li></ul></ul><ul><ul><li>Edistetäänkö kilpailua tuotannossa? </li></ul></ul><ul><ul><li>Saavutetaanko hoidossa hyvä laatu? </li></ul></ul><ul><li>Sitra-yhteistyön kautta mahdollisuus kehittää geneerinen malli </li></ul>
  9. 9. Mistä kannattaa aloittaa? <ul><li>Sekä julkisella että yksityissektorilla tuotettava standardoitu prosessimainen palvelu </li></ul><ul><li>Riittävän suuri volyymi </li></ul><ul><li>Elektiivinen toiminta </li></ul><ul><li>Julkisella sektorilla kapasiteettiongelmia, joihin ratkaisuna tähän asti ostopalvelu </li></ul><ul><li>Kokemuksia muualta </li></ul>
  10. 10. Pilotoinnin kohteet <ul><li>Kaihikirurgia </li></ul><ul><ul><li>kertaluonteinen seteli </li></ul></ul><ul><ul><li>edustaa päiväkirurgiaa </li></ul></ul><ul><li>Glaukooman seuranta ja hoito </li></ul><ul><ul><li>kahden vuoden paketti </li></ul></ul><ul><ul><li>edustaa avohoitoa </li></ul></ul>
  11. 11. Tukholman malli
  12. 12. Tukholman kaihileikkaukset 2010 <ul><li>Yhteensä 19 000 leikkausta </li></ul><ul><li>Jakaantuu kahdeksalle tuottajalle </li></ul><ul><li>” yo-sairaala” 5 000 leikkausta </li></ul><ul><li>puolet yli 2000 leikkausta </li></ul><ul><li>pienin 550 leikkausta </li></ul><ul><li>” vårdval” toimii! </li></ul>
  13. 13. <ul><li>Vårdval Stockholm </li></ul><ul><li>År 2008 införde landstinget Vårdval Stockholm i hela länet. Vårdval Stockholm innebär att du kan välja den mottagning du tycker passar dig bäst. </li></ul><ul><li>Än så länge kan du välja : </li></ul><ul><li>Husläkare </li></ul><ul><li>Barnavårdscentraler </li></ul><ul><li>Logoped </li></ul><ul><li>Mödravård </li></ul><ul><li>Ögonbottenfotografering </li></ul><ul><li>Fotsjukvård </li></ul><ul><li>Läkarinsatser i särskilda boenden </li></ul><ul><li>Allmäntandvård för barn </li></ul><ul><li>Tandreglering för barn </li></ul><ul><li>Vaccination nya influensan </li></ul><ul><li>Kataraktoperationer </li></ul><ul><li>Höft- och knäoperationer </li></ul><ul><li>Förlossningar </li></ul>
  14. 15. Palvelusetelihankkeen kehitysprosessi Toimintakentän informointi ja motivointi Sääntökirjojen laatiminen ja niihin sitoutuminen Tuottajien listautuminen ja arviointi Potilaiden informointi ja setelien jako Potilaan suorittama valinta Hoidon toteuttaminen Seuranta ja laadun valvonta Listautumisen uudelleen arviointi
  15. 16. Kaihikirurgian sääntökirjan keskeiset osat <ul><li>Poissulkukriteerit </li></ul><ul><li>Palvelun sisältö </li></ul><ul><li>Komplikaatioiden hoito </li></ul><ul><li>Laatuelementit </li></ul>
  16. 17. Poissulkukriteerit <ul><li>kyseessä ei ole käypähoitosuosituksen mukainen leikattava kaihi </li></ul><ul><li>potilas ei kykene kommunikoimaan hoitavien henkilöiden kanssa tai ei ole pintapuudutukseen sopiva </li></ul><ul><li>potilas on alle 18 vuoden ikäinen </li></ul><ul><li>potilas tarvitsee tulkkausta </li></ul><ul><li>potilaalla on epätasapainossa oleva vakava yleissairaus tai ei pysy paikoillaan </li></ul><ul><li>kyseessä on vuodepotilas </li></ul><ul><li>suuri riski lasiaiskirurgian tarpeeseen (esimerkiksi selkeä facodoneesi) </li></ul><ul><li>kaihileikkauksen estävä tai komplisoiva muu silmäsairaus (esimerkiksi epästabiili glaukooma, aktiivi uveiitti tai infektio leikattavassa silmässä) </li></ul><ul><li>potilas on käynyt läpi taittovirheleikkauksen. </li></ul>
  17. 18. Palvelun sisältö Kaihikirurgia <ul><li>esitutkimuksen suorittaa leikkaava lääkäri </li></ul><ul><li>jälkitarkastuksen (samana tai seuraavana päivänä) tekee leikkaava lääkäri (tai hänen määrämänsä th-ammattihenkilö) </li></ul><ul><li>leikkaus phaco-tekniikalla pintapuudutuksessa ja silmän sisäisessä antibioottisuojassa. </li></ul><ul><li>Henkilökuntavaatimuksena on leikkaava lääkäri, jota avustaa riittävä, koulutuksen saanut terveydenhuollon ammattihenkilökunta </li></ul>
  18. 19. Palvelun sisältö <ul><li>Erikoislääkärin oikeudet ja vähintään 500 dokumentoitua itsenäistä kaihileikkausta tai Suomessa saatu silmäkirurgian erikoispätevyys </li></ul><ul><li>linssinä käytetään akryyli- tai silikonimateriaalista valmistettua, taivutettavaa tekomykiötä, jossa on CE-merkintä. HUS:lla on oikeus rajoittaa tietyn linssin käyttöä jos se osoittautuu huonoksi </li></ul>
  19. 20. Lisäksi <ul><li>Palveluntuottajan on toimitettava kahden viikon sisällä hoidosta palaute potilaalle, lähettävälle lääkärille ja sairaalalle. </li></ul><ul><li>Palveluntuottajan on seurattava erikseen sovittuja laatuparametreja sekä raportoitava niistä. </li></ul><ul><li>Asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisillä asiakastyytyväisyyskyselyillä </li></ul><ul><li>Palveluntuottajan on informoitava HUS:ia kaikista TEO:lle tai muille viranomaisille tehdyistä potilasvalituksista ja muistutuksista jotka liittyvät palvelusetelijärjestelmään. </li></ul>
  20. 21. Seteliin kuuluvat komplikaatiot <ul><li>Perioperatiiviset: </li></ul><ul><ul><li>Anteriorinen vitrektomia ja mikäli mahdollista etukammiolinssin asetus </li></ul></ul><ul><ul><li>Vuotavan haavan ompelu </li></ul></ul><ul><ul><li>Välitön ensiapu elvytys ja muissa vakavissa tiloissa </li></ul></ul><ul><li>Postoperatiiviset, 14 vuorokautta leikkauksen jälkeen: </li></ul><ul><ul><li>Välitön postoperatiivinen paineen nousu </li></ul></ul><ul><ul><li>Kystinen maculaödema (CME) primaarihoito </li></ul></ul><ul><ul><li>Erosio, vuotava haava, haavainfektio </li></ul></ul><ul><ul><li>Anteriorisen lasiaistraktion poisto </li></ul></ul>
  21. 22. Laadun seuranta <ul><li>Komplikaatioiden seuranta puolivuosittain </li></ul><ul><li>Potilasvahinkoilmoitukset ja muistutukset </li></ul><ul><li>Asiakastyytyväisyyskysely n. 1 kk leikkauksen jälkeen silmälasimäärityksen yhteydessä </li></ul><ul><ul><li>näkökyky </li></ul></ul><ul><ul><li>elämänlaatu </li></ul></ul><ul><ul><li>palvelun taso </li></ul></ul>
  22. 23. Hinnoittelu
  23. 24. Palvelusetelin hinnoittelun elementit <ul><li>Palvelun hinta = Palveluntuottajalle palvelusta maksettava hinta, joka muodostuu kunnan maksamasta osuudesta (palvelusetelin arvo) ja asiakkaan maksamasta osuudesta (asiakkaan omavastuu) </li></ul><ul><li>Palvelusetelin arvo = kunnan maksama osuus palvelun hinnasta. Arvo voi olla sidottu asiakkaan tuloihin (tulosidonnainen) tai kaikille asiakkaille yhtä suuri (tasasuuruinen) </li></ul><ul><li>Asiakkaan omavastuu = asiakkaan maksama osuus palvelun hinnasta </li></ul><ul><li>Hintakatto = palvelusta palveluntuottajalle maksettava enimmäishinta, johon sisältyy kunnan maksama osuus ja asiakkaan omavastuu </li></ul><ul><li>Markkinahinta = palvelusta palveluntuottajalle maksettava hinta, joka määräytyy markkinoiden ehdoilla </li></ul>
  24. 25. Hintakatto, tasasuuruinen seteli Palveluntuottaja määrittää hinnan hintakaton puitteissa Asiakkaan omavastuu riippuu palvelun hinnasta; hintakatto asettaa maksimin Palvelu- setelin arvo kaikille sama
  25. 26. Hus-hallitus päättänyt <ul><li>Hanke alkaa kaihisetelillä </li></ul><ul><li>Listautuminen 15.6. </li></ul><ul><li>Seteli kiinteähintainen, 660 € </li></ul><ul><li>Hintakatto 750 € (= omavastuu 90 €) </li></ul><ul><li>Hintaa voidaan tarkistaa puolivuosittain </li></ul><ul><li>Kaksoisrooli eliminoidaan </li></ul>
  26. 27. Hintakatto, tasasuuruinen seteli 750 euroa max. 90 euroa 660 euroa
  27. 28. Kuusamon malli Markkinahinta, tasasuuruinen seteli arvio 450 euroa 1350 euroa 1800 euroa
  28. 29. MediUutiset Nro: 33 (Peli palvelusetelillä alkoi) <ul><li>” Kuusamossa palveluseteli lisää potilaan valinnanvapautta ja yritysten kilpailua, Husissa ei” </li></ul>
  29. 30. Ylöjärven palveluseteli <ul><li>” Huomio kiinnittyy jatkossa myös siihen, miten naapurikuntien ihmiset suhtautuvat tilanteeseen, ettei heidän ulottuvillaan ole samanlaista mahdollisuutta terveyden vaalimiseen. </li></ul><ul><li>Puutarhakaupunki on ottanut jälleen kerran askeleen, joka vaikuttaa merkittävästi sen vetovoimaan laadukkaan asumisen paikkakuntana.” </li></ul>
  30. 31. Ylöjärvi <ul><li>Kardiologin vastaanottokäynti 70 – 110 € </li></ul><ul><ul><li>setelin arvo 42,60 </li></ul></ul><ul><ul><li>omavastuu 27,40 – 67,40 </li></ul></ul><ul><li>Raskauden keskeytys 220 – 658 € </li></ul><ul><ul><li>setelin arvo 192,60 </li></ul></ul><ul><ul><li>omavastuu 27,40 – 465,40 </li></ul></ul>
  31. 32. Akin blogi 31.5.2010 <ul><li>” En hyväksy mallia, jossa kunta tai kuntayhtymä säästää pakottamalla asiakkaan maksamaan enemmän” </li></ul>
  32. 33. Etenemisstrategia <ul><li>Tähdätään palvelusetelituotantoon v. 2011, jolloin ostopalvelu ajetaan alas </li></ul><ul><li>Sääntökirjan sisältöä on päivitetty asiantuntijaryhmässä </li></ul><ul><li>Setelin arvoa on nostettu niin, että hinta ylittää ostopalvelusta maksettavan summan </li></ul><ul><li>Sähköisen palvelusetelin ja portaalin kehittämistä jatketaan </li></ul>
  33. 34. Hus kaihileikkaukset 2011 <ul><li>10 000 – 11 000 leikattua silmää </li></ul><ul><li>Oma tuotanto 5 000 – 6 000 silmää </li></ul><ul><li>Erotus 4 000 – 6 000 silmää </li></ul><ul><li>Tällä hetkellä yksi ilmoittautunut tuottaja </li></ul><ul><ul><li>ensimmäiset setelileikkaukset maaliskuussa </li></ul></ul>
  34. 36. Kiitos!

×