Oulun Palveluohjaus / Alatalo Heidi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Oulun Palveluohjaus / Alatalo Heidi

on

 • 3,753 views

Oulun palvelunohjaushanke on Oulun sosiaali- ja terveystoimen tilaajan ja tuottajan yhteinen kehittämishanke. Tavoitteena on kehittää geneerinen palvelu- ja asiakasohjausmalli, jota voidaan ...

Oulun palvelunohjaushanke on Oulun sosiaali- ja terveystoimen tilaajan ja tuottajan yhteinen kehittämishanke. Tavoitteena on kehittää geneerinen palvelu- ja asiakasohjausmalli, jota voidaan hyödyntää myös muissa kunnissa.

Statistics

Views

Total Views
3,753
Views on SlideShare
3,739
Embed Views
14

Actions

Likes
0
Downloads
10
Comments
0

2 Embeds 14

http://www.slideshare.net 13
http://webcache.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Oulun Palveluohjaus / Alatalo Heidi Oulun Palveluohjaus / Alatalo Heidi Presentation Transcript

 • Oulun palveluohjaus
  Heidi Alatalo
  projektijohtaja
  hallinto- ja talousjohtaja, Oulun sosiaali- ja terveystoimi, tuottaja
 • Oulun palveluohjaushanke
  • Oulun sosiaali- ja terveystoimen tilaajan ja tuottajan yhteinen kehittämishanke
  • Hankkeen kesto on ajalla 7.1.-30.9.2010
  • Hankkeessa projektijohtaja, 75 % työpanos
  • 4 projektiryhmää
  • Mukana yhteensä n. 50 sotelaista
  15.3.2010
  Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut
 • Kehittämishankkeen tavoitteet
  15.3.2010
  Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut
  Konsernin johtamisjärjestelmä
  Tilaajan ja tuottajan työnjako
  Asiakas- ja palveluohjaus
  Prosessien kehittäminen
  Palveluseteli
  Kannustimet ja sanktiot
  Sopimukset
 • Kehittämishankkeen tavoitteet
  Kehittämishankkeen tavoitteet
  • Kehitetään palvelu- ja asiakasohjausta
  • Integroidaan palveluseteli ohjausjärjestelmään
  • Tarkistetaan tilaajan ja tuottajan tehtäväjako ja vastuut
  • Rakennetaan kannustin-/sanktiomallit tukemaan palveluketjujen ohjattavuutta
  • Uudistetaan tilaajan ja tuottajan väliset sopimukset
  • Hankkeen painopisteenä kehittää ohjausmallia erityisesti lasten ja nuorten ja ikäihmisten palveluissa.
  Tavoitteena kehittää geneerinen ohjausmalli, jota voidaan hyödyntää myös muissa kunnissa.
  15.3.2010
  Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut
 • Kehittämishankkeessa on kolmeosakokonaisuutta
  Palveluketjun kokonaisohjausmallin kuvaus
  Ensimmäisessävaiheessa on tavoitteenakuvatapalveluketjunkokonaisohjausmalli. Oulunkaupungintehtävänä on analysoidaOulunkaupunginsopimusohjauksennykytila, tunnistaakehittämiskohteetjakuvatatavoitetila.
  tavoiteaikataulu; maaliskuun 2010 loppuun mennessä
  Palvelusetelin arviointi ja integrointi kokonaisohjausmalliin
  tehtävänä on palvelusetelimallin arviointi ja integrointi kokonaisohjausmalliin. Tehdään päätös kehityspolusta, laaditaan sisältö ja aikataulut ja käynnistetään kehitysprojektit.
  tavoiteaikataulu; toukokuun 2010 loppuun mennessä
  Kokonaisohjausmallin pilotointi valitussa palveluketjussa
  Oulun kaupungin tehtävänä on pilotoida uutta ohjausmallia erikseen valittavissa kohteissa. Pilotointi suoritetaan vaiheittain.
  tavoiteaikataulu; elokuun 2010 loppuun mennessä
  15.3.2010
  Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut
 • Toimintaympäristön haasteita Oulussa
  • Kuntatalouden kehitysnäkymät
  • Uusi terveydenhuoltolaki
  • Monikuntaliitokset ja seudullisen palvelurakenteen kehittäminen
  • Oulun väestön kasvun vaikutukset näkyvät sosiaali- ja terveystoimen palvelutarpeissa erityisesti lasten ja vanhusten palveluissa
  • Konsernin organisaatio ja johtamisjärjestelmä on muuttumassa:
  • Konsernihallinto ja tilaajatoiminta yhdistetään ja muodostetaan palvelujen tilaajaryhmä.
  • Nettomuotoisesti toimivasta sisäisestä palvelutuotannosta poistetaan johtokunnat.
  • Palvelutoiminta kootaan palveluprosesseiksi, joissa saman prosessin palvelutuottajat toimivat tiiviissä yhteistyössä yksikkörajat ylittäen kuntalaisen/asiakkaan tarpeet tunnistaen.
  • Prosessin sisäistä koordinaatiota tuetaan perustamalla prosessikohtaiset palvelujohtoryhmät edistämään ko. prosessin palvelutuottajien yhteistyötä sekä tilaajan ja tuottajan välistä suhdetta ja sen operatiivista johtamista.
  • Hallinto- ja tukipalveluita yhdistetään.
  15.3.2010
  Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut
 • Sosiaali- ja terveystoimen tilaaja-tuottajamalli; nykytila <> tulevaisuus
  15.3.2010
  Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut
  Nykytila:
  TUOTTAJA
  PÄIVÄHOITO
  MIELENTERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT
  TERVEYDENHUOLTO
  VANHUSTYÖ
  SOPIMUKSET
  Yht. 187,2 M€
  TILAAJA
  PÄIVÄHOITO
  MIELENTERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT
  TERVEYDENHUOLTO
  VANHUSTYÖ
  Tulevaisuus: Hyvinvointipalvelut
  Palvelutoiminta kootaan palveluprosesseiksi, joissa saman prosessin palvelutuottajat toimivat tiiviissä yhteistyössä yksikkörajat ylittäen kuntalaisen/asiakkaan tarpeet tunnistaen.
 • Miten lähdetty liikkeelle?
  • Nykytila-analyysien laatiminen
  • Tilaajan ja tuottajan työnjako
  • Tilaajan ja tuottajan välisen tehtäväjaon nykytilan kuvaus ja analysointi; tarkastelussaerityisesti palvelu- ja asiakasohjaus
  • Lasten ja nuorten ja ikäihmisten hoito- ja palveluketjut
  • Palveluketjujen nykytilan kuvaus
  • palveluprosessit kuvattu kolmen tasoisena kustannusten, laadun ja vaativuuden näkökulmasta
  • Palveluohjauksen nykytilan kuvaus
  • laadittu prosessikuvauksia
  • hyödynnetty ”palvelutasoajattelua”
  15.3.2010
  Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut
 • Oulun tilaaja-tuottajamalli; nykytilan haasteita/ongelmia
  • Omistajuuden puute kokonaispalveluketjuissa; kokonaiskoordinointi puuttuu
  • Rooleissa ja vastuissa epäselvyyttä; asiakkailla, päätöksentekijöillä ja myös viranhaltijoilla hahmotushaasteita roolien ja kokonaiskuvan suhteen; rajapinnat eivät ole selkeät
  • Ohjauskeinot vähäisiä;
  • toiminnan pirstaleisuus; palveluprosessit ”katkeavat” tuotannon sisällä; jokainen toimii oman sopimuksensa puitteissa
  • kannustimet ja sanktiot puuttuvat lähes täysin
  15.3.2010
  Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut
 • Asiakas- ja palveluohjaus; nykytilaa
  • Tuottajan tehtävänä asiakasohjaus omaan toimintaan/ostopalveluihin
  • Päivähoitopalveluissa keskitetty asiakasohjausmalli
  • Ikäihmisten palveluissa osittain keskitetty toiminta
  • Palveluohjauksen hajanaisuus eri toimijoille
  • tehdään osin päällekkäistä työtä
  • ei selkeitä kriteereitä palveluohjaukseen kattavasti
  • palvelutarpeen arviointi ei täysin tasalaatuista
  15.3.2010
  Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut
 • Palveluohjaus – määrittelyä ikäihmisten palveluissa
  • Palveluohjauksella tarkoitetaan toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea erityisen palvelun tarpeessa olevan asiakkaan selviytymistä, koota keskitetysti yhteen tiedot asiakkaalle kuuluvista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja muusta sosiaaliturvasta sekä neuvoa ja ohjata asiakasta palvelujen käytössä. (www.stakes.fi/oske/terminologia2006). Palveluohjaukseen sisältyy myös asiakkaan palvelutarpeen arviointi.
  Palveluohjausmallin tavoitteena on tukea vanhustenhuollon strategian mukaisesti ikääntyneiden kotona selviytymistä. Vanhustenhuollon strategian mukaan kotihoidon palvelut kohdennetaan paljon hoivaa ja palvelua tarvitseville.
   
  Palveluohjausmallin tavoitteena:
  • taata kuntalaisille tasavertaiset mahdollisuudet kotihoidon palveluiden saamisessa/myöntämiselle asuinalueesta riippumatta
  • yhtenäistää palvelutarpeen arviointimenetelmää
  • selkiyttää ikäihmisten palvelujärjestelmää, sen toimivuutta ja kaupungin oman palvelutuotannon kohdentumista
  • antaa kuntalaiselle tietoa myös muista palveluiden järjestämisvaihtoehdoista
  • turvata sosiaalihuoltolain muutoksen edellyttämien palvelutarpeen arvioimisen toteutuminen Oulun kaupungin kotihoidossa.
  15.3.2010
  Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut
 • Tilaaja-tuottajamalli; työnjako, nykytila
  15.3.2010
  Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut
  Oma
  tuotanto
  Asiakas-ohjaus
  TILAAJA
  Sopimukset
  Sopimukset
  Yksityinen palvelutuotanto
 • Palveluohjauksen kehittäminen
  • Tavoitteet:
  • keskittää ja siirtää yleistä palveluohjausta ja neuvontaa kaupungin yhteiseen asiakaspalvelukeskukseen (ASPA)
  • keskittää ja kehittää palvelutarpeen arviointia
  • sähköistää palveluohjausta tavoitteena asiakkaan omatoimisuuden lisääminen
  • kotisivujen kehittäminen
  • sähköinen alusta?
  • monipalveluasiakkaiden palveluohjaus
  • case manager –tyyppinen toiminta; ”asiakasomistajuus”
  • Jos palveluketjun ohjaus jatkossakin tuottajan tehtävänä tulee sopimuksiin rakentaa kannustimet/sanktiot.
  15.3.2010
  Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut
 • Päivähoito: tilaaja –tuottaja -malli
  15.3.2010
  Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut
  Palvelusopimus
  Päivähoidon tilaaja
  Oma kunnallinen tuotanto
  ASPA
  Palveluohjaus
  • neuvonta
  • ohjaus
  Yksityinen palvelutuotanto
  Yksityisen hoidon tuki
 • Geneerisen ohjausmallin ohjaustasot
  • Strateginen ohjaus
  • Sopimustason ohjaus
  • Prosessin ja kokonaispalveluketjun ohjaus
  • Palveluohjaus – palvelunäkökulma
  • Asiakasohjaus – asiakasnäkökulma
  15.3.2010
  Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut
 • Palveluseteli, valitut pilotit
  • Palvelusetelicaset/-pilotit valittu:
  Vammaispalvelut – omaishoidon vapaa
  Vanhuspalvelut
  omaishoidon vapaa
  tehostettu palveluasuminen
  säännöllinen kotihoito; kasvava palvelutarve
  • Suun terveydenhuolto
  • Jatkotyö:
  • Selvitettävänä vielä päivähoidon palveluseteli (yksityisen hoidon tuki)
  • Työryhmä hyödyntää ratkaisuissaan sähköistä palveluseteliä. Arvioitavana ollut sähköinen suun terveydenhuollon palveluseteli, jota pyritään hyödyntämään kaikissa malleissa.
  • Oulu osallistuu Sitran palvelusetelin arvon määrittäminen (hinnoittelu)–työryhmään.
  15.3.2010
  Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut
 • Kiitos mielenkiinnostanne!
  15.3.2010
  Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut