Kilpailulainsäädäntö ja markkinoiden kehittäminen

729 views

Published on

johtaja Martti Virtanen, Kilpailuvirasto

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
729
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kilpailulainsäädäntö ja markkinoiden kehittäminen

 1. 1. KILPAILULAINSÄÄDÄNTÖ JA MARKKINOIDEN KEHITTÄMINEN Martti Virtanen Palvelusetelilainsäädäntö uudistuu –seminaari Helsinki 31.8.2009
 2. 2. PALVELUSETELIT JA KILPAILULAINSÄÄDÄNTÖ <ul><li>Palvelusetelit avaavat uusia palvelumarkkinoita </li></ul><ul><li>Palvelusetelijärjestelmässä palvelujen tuottajat ovat kilpailulainsäädännössä tarkoitettuja elinkeinonharjoittajia => Kilpailunrajoituslaki soveltuu </li></ul><ul><li>Kilpailuviranomaisten tehtävänä on edistää toimivaa kilpailua ja valvoa, että toiminta on kilpailunrajoituslain mukaista </li></ul><ul><ul><ul><li>Kartellit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö </li></ul></ul></ul>Martti Virtanen 31.8.2009
 3. 3. TOIMIVA KILPAILU <ul><li>Toimiva kilpailu saa aikaan yhteiskunnan eduksi hyvän yhdistelmän kohtuullisia hintoja, laajaa ja kehittyvää tuotevalikoimaa sekä aktiivisia, valppaita, osaavia ja innovatiivisia yrityksiä </li></ul>Martti Virtanen 31.8.2009
 4. 4. TOIMIVA KILPAILU JA PALVELUSETELIT <ul><li>Kilpailevia palvelun tarjoajia tulisi ottaa järjestelyyn mukaan niin paljon, että kilpailun vastainen koordinaatio vaikeutuu ratkaisevasti </li></ul><ul><li>Tarjoajien tasapuolinen kohtelu </li></ul><ul><li>Alallepääsyn edellytyksistä on huolehdittava myös pienten yritysten kannalta </li></ul><ul><li>Kuntien tulee, tarvittaessa myös yhteistyössä, toimia niin ennakoitavasti ja pitkäjänteisesti, että yrittäjät voivat toteuttaa alallepääsyn edellyttämiä investointeja – palvelustrategia tärkeä </li></ul><ul><li>Kilpailua tulee seurata, ja kielteisiin signaaleihin tulee reagoida välittömästi </li></ul>Martti Virtanen 31.8.2009
 5. 5. TOIMIVA KILPAILU JA PALVELUSETELIT (2) <ul><li>Kilpailuolosuhteiden vakiintumiseen kuluu aikaa </li></ul><ul><ul><li>Muutama vuosi on todennäköisesti liian lyhyt aika ”lopullisten” johtopäätösten tekemiseen palvelusetelijärjestelyjen (ja muitten suurten institutionaalisten muutosten) kilpailuvaikutuksista </li></ul></ul><ul><li>Edellytyksiä on edelleen vahvistaa kilpailuolosuhteita palvelusetelijärjestelmän jatkoreformeilla </li></ul>Martti Virtanen 31.8.2009
 6. 6. PALVELUSETELIT – KILPAILUN EDISTÄMINEN <ul><li>Kilpailuvirasto on systemaattisesti kannattanut setelien käytön laajentamista julkisten hyvinvointipalvelusten uudistamisessa </li></ul><ul><li>Virasto ei kuitenkaan ole täsmentänyt sitä, millä aloilla ja millä tavalla palvelusetelit voitaisiin ottaa käyttöön </li></ul>Martti Virtanen 31.8.2009
 7. 7. KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN PERINTEINEN TUOTTAMISMALLI <ul><li>Alueellisesti – kunnittain tai kuntayhtymittäin – hajautettujen (ja laajalti itsenäisten) suunnittelu-yksikköjen toteuttama </li></ul><ul><li>Normiorientoitunut, viranomaistyyppinen hierarkia </li></ul><ul><li>Ulkopuoliset palvelujen täydentäjinä </li></ul>
 8. 8. PERINTEINEN VIRANOMAISORGANISAATIO <ul><li>Tilaamista ja tuottamista ei ole erotettu toisistaan </li></ul><ul><li>Tuotantopäätökset toteutetaan hierarkkisen normiohjauksen avulla </li></ul><ul><li>Hyödyke toimitetaan kuluttajille maksutta tai hallinnollisin maksuin </li></ul><ul><li>Maksut eivät ohjaa tuotantoa </li></ul>Martti Virtanen 31.8.2009
 9. 9. PERINTEISEN ORGANISAATION VAHVUUDET <ul><li>Suhteellisen nopeassa ajassa rakennettiin toimivan hyvinvointiyhteiskunnan pohja Suomeen </li></ul><ul><ul><li>standardisointi + paikalliset preferenssit ja erityispiirteet </li></ul></ul><ul><ul><li>” ekstensiivinen kasvu” </li></ul></ul><ul><ul><li>vakaus ja luotettavuus </li></ul></ul><ul><ul><li>vankka tuotannollinen osaaminen yhdistettynä kuntien organisaation erityisluonteen ymmärtämiseen </li></ul></ul>Martti Virtanen 31.8.2009
 10. 10. PERINTEISEN JÄRJESTELMÄN PUUTTEITA <ul><li>Standardointi ja massaorientoituneisuus </li></ul><ul><li>Jäykkäliikkeisyys </li></ul><ul><li>Sisäänpäin ja ylöspäin kääntyneisyys </li></ul><ul><li>Vaikutusvaltaisten yksilöiden ja heidän koalitioidensa näkemys tarvittavista resursseista ja niiden käytöstä ratkaisevaa </li></ul>Martti Virtanen 31.8.2009
 11. 11. MUUTOSHAASTEET <ul><li>Aidon tehokkuuspaineen luominen toimintaan </li></ul><ul><ul><li>Voimakkain paine tulee asiakkaitten valinnoista ja kilpailijoiden vaihtoehdoista </li></ul></ul><ul><li>Palvelujen erilaistaminen kansalaisten preferenssien mukaisesti - asiakaslähtöisyys </li></ul><ul><li>Uusien ja asiakasta paremmin palvelevien vaihtoehtojen kehittäminen - innovatiivisuus </li></ul><ul><li> Siirtyminen ”intensiiviseen kasvuun” </li></ul>Martti Virtanen 31.8.2009
 12. 12. UUDISTUSVAIHTOEHDOT <ul><ul><li>Suunnittelujärjestelmän keskittäminen (keskussuunnittelu) </li></ul></ul><ul><ul><li>Suunnitteluyksikköjen suunnittelun koordinointi (esim. seutusuunnittelu) </li></ul></ul><ul><ul><li>Markkinaohjaukseen siirtyminen (markkinaohjaus suunnittelujärjestelmän sisällä; kvasimarkkinat, tilaaja-tuottajamalli, palvelusetelit) </li></ul></ul>Martti Virtanen 31.8.2009
 13. 13. UUDISTUSVAIHTOEHDOT (2) <ul><li>Suunnitteluvaihtoehdot </li></ul><ul><ul><li>Keskittäminen  kriisitilanteet, pitkällä tähtäyksellä tuskin kestävä ratkaisu; suuntaviivat ja benchmarking voivat kuitenkin olla hyödyllisiä </li></ul></ul><ul><ul><li>Hajautettujen suunnitteluyksiköiden välinen koordinointi  hyödyllinen, ei ratkaise kaikkia ongelmia </li></ul></ul>Martti Virtanen 31.8.2009
 14. 14. UUDISTUSVAIHTOEHDOT (3) <ul><li>Markkinaohjausvaihtoehdot </li></ul><ul><ul><li>Useita erilaisia sovelluksia: tilaaja-tuottaja –malli, asiakasvalintaan perustuvat mallit… </li></ul></ul><ul><ul><li>Voivat luoda tehokkuuspainetta ja vahvistaa kansalaisten preferenssien huomioon ottamista </li></ul></ul><ul><ul><li>Suomen palvelusetelijärjestely on yksi tällainen sovellus </li></ul></ul><ul><li>Markkinaohjausvaihtoehtoja puoltavia seikkoja </li></ul><ul><ul><li>Hyödykkeen erilaistaminen on tehokkuutta/hyvinvointia parantavaa </li></ul></ul><ul><ul><li>Suunnitteluasiakirjoissa on vaikeaa ”vangita” kaikki relevantit hyödykeominaisuudet </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovaatioiden kannustaminen - vain innovaatiot voivat muuttaa tulevaisuuden kestäväksi </li></ul></ul>Martti Virtanen 31.8.2009
 15. 15. KUNNALLISTEN PALVELUJEN UUDISTAMISPROSESSI <ul><li>Tietoinen ja vaiheistettu muutosprosessi </li></ul><ul><li>Palveluiden rahoitus, tuotanto ja tilaaminen eriytetään toisistaan </li></ul><ul><li>Tuotannon ja tilaamisen kosketuspinta järjestetään markkinatyyppiseksi </li></ul><ul><li>Poistetaan yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioiden raja-aitoja </li></ul><ul><li>Kaikille yhtäläinen mahdollisuus tavoitella aitoja kilpailuetuja ja tarjota kaikille parempia vaihtoehtoja </li></ul>Martti Virtanen 31.8.2009
 16. 16. PALVELUSETELEITTEN KÄYTTÖÖN OTON ONGELMIA <ul><li>Markkinoiden luominen </li></ul><ul><ul><li>Markkinapotentiaalin rajallisuus </li></ul></ul><ul><ul><li>Ennakoitavuus, pitkäjänteisyys, kuntien yhteistoiminta </li></ul></ul><ul><li>Sopimussuhteiden hallinta </li></ul><ul><ul><li>Sopimusoikeudellisten kysymysten merkitys kasvaa </li></ul></ul><ul><ul><li>Suoritteitten tuntemus, sopimusjuridiikka </li></ul></ul><ul><li>Heikkojen asiakasryhmien erityisongelmat </li></ul>Martti Virtanen 31.8.2009
 17. 17. HUOMIOITA UUDESTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ <ul><li>Palvelusetelin käyttöalan laajennus tervetullut </li></ul><ul><li>Tarkoituksena ei ole mahdollistaa kunnallisen ja yksityisen tuotannon kilpailua palveluseteleihin pohjautuvasta kysynnästä </li></ul><ul><ul><li>Palveluseteli on käytettävissä vain hyväksyttyjen yksityisten palvelun tarjoajien palveluitten hankintaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Lisähyötyjä voitaisiin saavuttaa luomalla kilpailutilanne kunnallisen ja yksityisen tuotannon välille </li></ul></ul>Martti Virtanen 31.8.2009
 18. 18. HUOMIOITA UUDESTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ (2) <ul><li>Tulosidonnaisen palvelusetelin myöntäminen </li></ul><ul><ul><li>Kannustaako juuri niitä käyttämään julkisesti tuotettua palvelua, joitten ensimmäisinä tulisi olla kiinnostuneita käyttämään seteleitä - tätä kautta niitten asemaa helpottaen, jotka kaikkein eniten tarvitsevat julkista tuotantoa? </li></ul></ul><ul><li>Kunnan oman päällekkäisen tuotantokapasiteetin ylläpitämisen kustannukset, kun palveluseteleitä käytetään </li></ul><ul><ul><li>Setelistä kieltäytyvät asiakkaat? </li></ul></ul><ul><ul><li>Voi vähentää palvelusetelien hyötyvaikutuksia </li></ul></ul>Martti Virtanen 31.8.2009
 19. 19. HUOMIOITA UUDESTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ (3) <ul><li>Kilpailuneutraliteetti </li></ul><ul><ul><li>Mikäli jatkossa sallitaan kilpailu yksityisen ja julkisen tuotannon välillä, yhtäläiset velvoitteet kummallekin </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vastuuvakuutus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Palvelusetelin arvo vs. kunnan vastaavat omat kustannukset </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Vrt. Tanskan malli </li></ul></ul></ul></ul>Martti Virtanen 31.8.2009
 20. 20. LOPUKSI <ul><li>Kuntien toiminnan merkitys on ratkaiseva </li></ul><ul><li>Kilpailuviranomaisten on tärkeää seurata palvelusetelijärjestelmän kilpailuvaikutuksia </li></ul>Martti Virtanen 31.8.2009

×