Sosiaalisen toimintakyvyn arviointi ja tukeminen vanhustyössä Marjaana Seppänen, Lapin yliopisto Anu Ritsilä, Helsingin yl...
On tärkeää.. <ul><li>… millaisena vanha ihminen nähdään hänen tullessaan palvelujen piiriin </li></ul><ul><li>… ymmärtää ...
Näkyykö sosiaalinen toimintakyky valtakunnallisissa strategioissa, suosituksissa ja lainsäädännössä? <ul><li>Laatusuosituk...
Suositus iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaamisesta palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä (Finne-Soveri ym. 2011) <...
Toimia.fi –sivuston mittarit toimintakyvyn ulottuvuuksille <ul><li>Fyysinen toimintakyky (30) </li></ul><ul><li>Kogniti...
Sosiaalisen toimintakyvyn mittarit <ul><li>Audit-kysely </li></ul><ul><li>CES-D </li></ul><ul><li>Koettu yksinäisyys </li>...
Esimerkkinä Koettu yksinäisyys -mittari <ul><li>Kysymys: i) Tunnetteko itsenne yksinäiseksi?, ii) Koetteko yksinäisyyttä? ...
Kokemuksia toimintakyvyn arvioinnista Ikihyvä Päijät-Häme -hankkeessa <ul><li>Toimintakyvyn arvioita tekevät terveydenhoit...
ALKUVAIHEEN KOKEMUKSIA <ul><li>Ei kuulu minun työnkuvaan </li></ul><ul><li>Tämäkin vielä, ei minulla ole aikaa! </li></ul>...
MUUTAMAN KUUKAUDEN KULUTTUA… <ul><li>” Vastaanotolla on esillä niin monta asiaa ja vaivaa, kaikkea ei ehdi miettiä ja käsi...
KUN TOIMINTAKYKYÄ ON ARVIOITU VUODEN AJAN… <ul><li>” On ollu päiviä että selviydytään pienellä henkilökuntamäärällä ihan p...
PUOLENTOISTA VUODEN KULUTTUA…. <ul><li>” resurssit ei yksinkertaisesti riittänyt ajallisesti että olisin jaksanut panostaa...
Yhteenvetoa toimintakyvyn arvioinnin käytännön kokemuksista <ul><li>Toimintakyvyn kokonaisvaltainen arviointi on uudenlain...
Sosiaalisen toimintakyvyn ulottuvuuksia väestötutkimuksissa (Tiikkainen & Heikkinen 2011) <ul><li>Sosiaalinen verkosto ja...
Ikihyvä -tutkimuksen havaintoja sosiaalisista suhteista (ks. Pajunen 2010) <ul><li>Vähäinen yhteydenpito läheisiin lisää y...
<ul><li>Erilaista tukea ja apua on saatavilla suhteellisen yleisesti </li></ul><ul><li>Kaikkia tuen muotoja vastaanottavat...
Sosiaalinen toimintakyky <ul><li>Yksi toimintakyvyn osa-alue </li></ul><ul><li>Ulottuvuus, joka on usein ”näkymätön” (Engs...
Sosiaalinen toimintakyky <ul><li>Sosiaalinen toimintakyky käsittää kyvyn toimia ja olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa t...
Sosiaalinen toimintakyky voidaan ymmärtää kyvyksi ja taidoksi… <ul><li>toimia ja selviytyä menestyksellisesti arjen sosiaa...
Tiikkainen & Heikkinen (2011)
Sosiaalisen toimintakyvyn kaksi ulottuvuutta <ul><li>Sosiaaliset vuorovaikutustaidot </li></ul><ul><li>Yhteisöön kuulumine...
Sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnissa tärkeää <ul><ul><li>Potentiaalinen toimintakyky </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktuaali...
Olennaisia tekijöitä potentiaalisen toimintakyvyn muuttumiselle aktuaaliseksi toimintakyvyksi ovat ympäristön tarjoamat ma...
Jyrki Jyrkämä (2008): Toimijuus <ul><li>Toimijuuden koordinaatit </li></ul><ul><ul><li>Ikä </li></ul></ul><ul><ul><li>Suku...
Missä kohdataan sosiaalisen toimintakyvyn kysymyksiä?
A. Ehkäisevät palvelut <ul><li>Ikääntyneiden neuvontapalvelujen yhteydessä </li></ul><ul><li>Ehkäisevien kotikäyntien yhte...
B. Palvelutarpeen arviointi <ul><li>Arvioinnin yhtenä osa-alueena </li></ul>
C. Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluissa <ul><li>Päivätoiminnassa </li></ul><ul><li>Vanhussosiaalityössä </li></u...
Sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnissa tavoitteena <ul><li>1) Sosiaalisen tuen tarpeen identifiointi -> tarpeen huomioimin...
Mistä muotoutuu sosiaalinen vanhustyössä? <ul><li>Työntekijä-asiakassuhde </li></ul><ul><li>Asiakas suhteessa toiseen asia...
Miten sosiaalista toimintakykyä voi käytännössä tukea? <ul><li>Huomioiminen arkityössä muun ohessa </li></ul><ul><li>Yksil...
Sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen Ikihyvä-ryhmässä <ul><li>Ikihyvän toimintakykyohjaus </li></ul><ul><li>Tavoitteena pa...
Tavoitteellisen toiminnan malli (Pilvikki Absetzia 2011 mukaillen)
Tavoitteellisen ja perinteisen ryhmäohjauksen eroja -stereotypisoiden!
Ryhmässä olimme kuin yhtä perhettä Kaikki se tieto eri osa-alueilta teki minut iloiseksi Luulen kaikkien parantaneen voima...
Ryhmän tuki auttoi onnistumisessa
Esimerkki Minä ja muut –teeman käsittelyn työkaluista
Esimerkki Minä ja muut –teeman tavoitteen asettamisesta ja sen toteutumisen seurannasta Martta 80 vuotta.
Nykytilan arviointi
Tavoitteen asettaminen
Arviointi
Miten hyvin pystyitte toteuttamaan ihmissuhteisiin liittyen tekemiänne suunnitelmia? N= 90 <ul><li>Sain toteutettua kaikki...
Ryhmäläisten palautteita / Tiina Hämäläinen (Dila, Lahti) <ul><li>SOSIAALISET SUHTEET – Mitä muutosta on tapahtunut? </li...
Tunnetteko itsenne yksinäiseksi (korkea arvo viittaa suurempaan yksinäisyyteen) Study vs. control p< .05
Tekee hyvää tällaiselle vanhalle ukolle!
Lähteitä <ul><li>Finne-Soveri, Harriet & Raija Leinonen & Tiina Autio & Sirkkaliisa Heimonen & Jyrki Jyrkämä & Seija Muuri...
Huom! Kuvissa esiintyvät henkilöt eivät liity puhekuplissa esitettyihin kommentteihin. KIITOS!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ikäpäivät 3.11.2011

1,825 views

Published on

Päijät-Hämeen ikäpäivät

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,825
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
442
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ikäpäivät 3.11.2011

 1. 1. Sosiaalisen toimintakyvyn arviointi ja tukeminen vanhustyössä Marjaana Seppänen, Lapin yliopisto Anu Ritsilä, Helsingin yliopisto/ Palmenia Päijät-Hämeen ikäpäivät 3.11.2011
 2. 2. On tärkeää.. <ul><li>… millaisena vanha ihminen nähdään hänen tullessaan palvelujen piiriin </li></ul><ul><li>… ymmärtää vanheneminen myös sosiaalisena ilmiönä </li></ul><ul><li>… että väestön ikääntyessä ja palvelujärjestelmän muuttuessa palvelujen kehittämistä ohjaa laaja-alainen näkemys vanhenemisesta </li></ul><ul><li>… ymmärtää, että kaikki interventiot perustuvat johonkin teoriaan tai käsitykseen vanhenemisesta, joko tietoisesti tai tiedostamatta </li></ul>
 3. 3. Näkyykö sosiaalinen toimintakyky valtakunnallisissa strategioissa, suosituksissa ja lainsäädännössä? <ul><li>Laatusuositukset </li></ul><ul><li>Ikälaki </li></ul><ul><li>Muu lainsäädäntötyö </li></ul><ul><li>TOIMIA-työryhmä: Suositukset toimintakyvyn eri osa-alueiden mittareista www.toimia.fi </li></ul>
 4. 4. Suositus iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaamisesta palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä (Finne-Soveri ym. 2011) <ul><li>Palvelutarpeen arvioinnissa keskiössä ovat asiakkaan elämäntilanne, toimijuus ja tarpeet </li></ul><ul><li>Mittarit ovat apuvälineitä </li></ul><ul><li>Arviointi käsittää aina vähintään neljä toimintakyvyn ulottuvuutta: fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen </li></ul><ul><li>” Sosiaalisen toimintakyvyn arviointiin sisällytetään ainakin henkilön ihmissuhteiden määrä ja luonne sekä hänen osallistumisensa yhteisön ja yhteiskunnan toimintoihin ” </li></ul>
 5. 5. Toimia.fi –sivuston mittarit toimintakyvyn ulottuvuuksille <ul><li>Fyysinen toimintakyky (30) </li></ul><ul><li>Kognitiivinen toimintakyky (6) </li></ul><ul><li>Psyykkinen toimintakyky (15) </li></ul><ul><li>Sosiaalinen toimintakyky (6) </li></ul><ul><li>Työkyky (4) </li></ul><ul><li>Yleinen toimintakyky (ADL/IADL) (11) </li></ul>
 6. 6. Sosiaalisen toimintakyvyn mittarit <ul><li>Audit-kysely </li></ul><ul><li>CES-D </li></ul><ul><li>Koettu yksinäisyys </li></ul><ul><li>RAVA-toimintakykymittari ja –indeksi </li></ul><ul><li>Social Provision Scale </li></ul><ul><li>SOFAS-Social and Occupational Functioning Assessment Scale </li></ul><ul><li>(www. Toimia.fi) </li></ul>
 7. 7. Esimerkkinä Koettu yksinäisyys -mittari <ul><li>Kysymys: i) Tunnetteko itsenne yksinäiseksi?, ii) Koetteko yksinäisyyttä? tai iii) Kärsittekö yksinäisyydestä? </li></ul><ul><li>Aikatarve 1 minuutti </li></ul><ul><li>Mittaa emotionaalista yksinäisyyttä </li></ul><ul><li>Väestötutkimuksissa ennustaa masennusta, lisääntynyttä kuolleisuutta, laitoshoitoon joutumista ja terveyspalvelujen käyttöä </li></ul><ul><li>Soveltuu kyselyihin paremmin kuin haastatteluihin? </li></ul>
 8. 8. Kokemuksia toimintakyvyn arvioinnista Ikihyvä Päijät-Häme -hankkeessa <ul><li>Toimintakyvyn arvioita tekevät terveydenhoitajat, sairaanhoitajat, fysioterapeutit, sosiaaliohjaajat, päivätoiminnan ohjaajat… </li></ul><ul><li>Fyysinen toimintakyky (SPPB) </li></ul><ul><li>Muisti (MMSE) </li></ul><ul><li>Mieliala (GDS) </li></ul><ul><li>Ravitsemus (MNA) </li></ul><ul><li>Alkoholinkäyttö (AUDIT) </li></ul><ul><li>ja lomakekyselyllä </li></ul><ul><li>Sosiaalisen tuen määrä ja laatu (SPS) </li></ul><ul><li>Sosiaalinen toimintakyky (Hyve-mittari) </li></ul><ul><li>Elämänlaatu (RAND 36) </li></ul>
 9. 9. ALKUVAIHEEN KOKEMUKSIA <ul><li>Ei kuulu minun työnkuvaan </li></ul><ul><li>Tämäkin vielä, ei minulla ole aikaa! </li></ul><ul><li>Mitä jos riskitekijöitä löytyy? En tiedä / ei ole paikkoja minne ohjata? </li></ul><ul><li>” Resurssit ei riitä” </li></ul><ul><li>” Resurssipula vaikeuttaa” </li></ul><ul><li>” Tarpeeksi resursseja ja työaikaa hoitajille jotta testit tulee tehtyä asiallisesti ja laadukkaasti” </li></ul>
 10. 10. MUUTAMAN KUUKAUDEN KULUTTUA… <ul><li>” Vastaanotolla on esillä niin monta asiaa ja vaivaa, kaikkea ei ehdi miettiä ja käsitellä.&quot; </li></ul><ul><li>&quot;Työtilanteeni ja työskentelyoloni ovat olleet niin sekavat, että en ole kunnialla selvinnyt edes välttämättömistä päivittäisistä töistä. Työpanokseni Ikihyvän osalta on ollut huono. Asia sinänsä on hyvä ja kannatettava. Voimavarat vain eivät yksinkertaisesti riitä.” </li></ul><ul><li>” Testit selkeitä, mittarit helppoja.&quot; </li></ul><ul><li>” Onko kriteerit kohdallaan? Pisteiden ylittyminen jollakin osa-alueella ei aina kerro koko totuutta.” </li></ul>
 11. 11. KUN TOIMINTAKYKYÄ ON ARVIOITU VUODEN AJAN… <ul><li>” On ollu päiviä että selviydytään pienellä henkilökuntamäärällä ihan pitkiä jaksoja, ni ei siinä enää millään pysty ajattelemaan eikä miettimään ku sitä vaan että saadaan ne perustyöt tehtyä.” </li></ul><ul><li>” Et tavallaan se pitäis saada osaks sitä järjestelmää kuuluis siihen hommaan, niin että tavallaan se ei olis niinku semmonen ylimääränen asia. Sillon se tavallaan olis sen oman työn osa, mut nyt se tavallaan on vähän semmonen ekstrajuttu. Ehkä niinku ajatellaan et jos sitä ei oo pakko ni ei tehä.” </li></ul><ul><li>” --- että ei se testien tekeminen ei oo pelkkää sitä että liukuhihnalla tehdään näitä. Varmasti ne asiakkaatki haluu siinä jotain kysyä ja puhua. Niinku se ajan käyttö sillä tavalla on huomioitava.” </li></ul><ul><li>” Sitten sä löydät jonku muistisairauden että --- onneks tää tutkimus oli että me saatiin se nyt kiinni, saa lääkitystä ja sitte et taas voi asuu pidempään kotona.” </li></ul><ul><li>” No kyllä ainaki mulla on se semmonen toisaalta itsen kehittäminen ja tota sitte kuitenki ne taidot mitä on nyt olemassa niitten testien tekemiseen.” </li></ul>
 12. 12. PUOLENTOISTA VUODEN KULUTTUA…. <ul><li>” resurssit ei yksinkertaisesti riittänyt ajallisesti että olisin jaksanut panostaa vielä toim.kykymittausten tekemiseen… Ehkä sekava tunnelma johtuu siitä että tein vain muutaman mittauksen kunnes luovutin.” </li></ul><ul><li>” Tulevaisuuden työkaluja” </li></ul><ul><li>” Sitä kautta saa kokonaisvaltaisen kuvauksen ihmisestä” </li></ul><ul><li>” Työyhteisöni voisi ajatella miten hyvä työväline tämä mittaaminen on” </li></ul><ul><li>” Mittarit voitaisiin ottaa käyttöön kotihoidossa, sairaalassa, La jaksolla” </li></ul>
 13. 13. Yhteenvetoa toimintakyvyn arvioinnin käytännön kokemuksista <ul><li>Toimintakyvyn kokonaisvaltainen arviointi on uudenlainen työtapa </li></ul><ul><li>Epävarmuus vähenivät kokemuksen karttuessa </li></ul><ul><li>Arvioinnin hyöty osoittautui ajan kuluessa </li></ul><ul><li>Mittarit koetaan hyväksi työvälineeksi kun niitä opitaan käyttämään ja niitä on aikaa käyttää </li></ul><ul><li>Herättiin sosiaalisen toimintakyvyn arvionnin tärkeyteen </li></ul>
 14. 14. Sosiaalisen toimintakyvyn ulottuvuuksia väestötutkimuksissa (Tiikkainen & Heikkinen 2011) <ul><li>Sosiaalinen verkosto ja sosiaalinen eristyneisyys </li></ul><ul><li>Sosiaalinen yhteisyys </li></ul><ul><li>Yksinäisyys </li></ul><ul><li>Sosiaalinen aktiivisuus ja osallistuminen </li></ul><ul><li>Sosiaaliset taidot ja sosiaalinen joustavuus ja vuorovaikutus-ongelmat </li></ul>
 15. 15. Ikihyvä -tutkimuksen havaintoja sosiaalisista suhteista (ks. Pajunen 2010) <ul><li>Vähäinen yhteydenpito läheisiin lisää yksinäisyyden kielteistä kokemusta tutkituissa ikäryhmissä (vuosina 1946-50, 1936-40 ja 1926-30 syntyneet) </li></ul><ul><li>Vanhimmassa ikäryhmässä on suurin osuus yksinäisyyttä kokevia </li></ul><ul><li>Kolmasosa vastaajista kertoi olevansa yhteydessä läheisiin lähes päivittäin, noin joka kymmenes on yhteydessä itselle tärkeisiin ihmisiin muutaman kerran vuodessa tai harvemmin </li></ul><ul><li>Valtaosa vastaajista tapaa lapsiaan ja lapsen lapsiaan odotustensa mukaisesti, mutta tapaamisodotusten toteutumisella on merkittävä yhteys yksinäisyyteen </li></ul><ul><li>Naiset tapaavat miehiä useammin lapsiaan (ja lapsen lapsiaan harvemmin kuin toivovat) </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Erilaista tukea ja apua on saatavilla suhteellisen yleisesti </li></ul><ul><li>Kaikkia tuen muotoja vastaanottavat vähiten vanhimman ikäryhmän naiset </li></ul><ul><li>Naisilla tuen puute näyttäytyy erityisesti konkreettisissa arkiaskareissa, kuten ruoanlaitossa </li></ul><ul><li>Miehillä tuen puute näyttäytyy ennen kaikkea sosiaalisen tuen ja läheisen ystävän puutteena </li></ul><ul><li>Mahdollisuus uskoutua ja tehdä mukavia asioita jonkun kanssa vähentävät yksinäisyyden kokemusta </li></ul>
 17. 17. Sosiaalinen toimintakyky <ul><li>Yksi toimintakyvyn osa-alue </li></ul><ul><li>Ulottuvuus, joka on usein ”näkymätön” (Engström 2009) </li></ul><ul><li>Vaikea määritellä tarkasti </li></ul><ul><li>Kietoutuu yhteen toimintakyvyn muiden ulottuvuuksien kanssa </li></ul><ul><li>Ei ole olemassa laajasti käytettyjä arviointivälineitä </li></ul>
 18. 18. Sosiaalinen toimintakyky <ul><li>Sosiaalinen toimintakyky käsittää kyvyn toimia ja olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Suhteet omaisiin ja ystäviin, sosiaalisten suhteiden sujuvuus ja osallistuminen, mutta myös vastuu läheisistä ja elämän mielekkyys määrittävät sosiaalista toimintakykyä. Lisäksi harrastukset, yksin tai toisten kanssa, kotona tai kodin ulkopuolella tapahtuvat, kuuluvat sosiaalisen toimintakyvyn alueelle. </li></ul><ul><li>(STM:n tiedote 7.6.2006) </li></ul>
 19. 19. Sosiaalinen toimintakyky voidaan ymmärtää kyvyksi ja taidoksi… <ul><li>toimia ja selviytyä menestyksellisesti arjen sosiaalisissa tilanteissa </li></ul><ul><li>ylläpitää ja kehittää sosiaalisia suhteita toisiin ihmisiin </li></ul><ul><li>ylläpitää ja rakentaa osallisuutta ja läsnäoloa lähiympäristössään, erilaisissa yhteisöissä sekä koko yhteiskunnassa </li></ul><ul><li>vaikuttaa ja saada aikaan haluamiaan seurauksia </li></ul><ul><li>(Jyrkämä 2008) </li></ul>
 20. 20. Tiikkainen & Heikkinen (2011)
 21. 21. Sosiaalisen toimintakyvyn kaksi ulottuvuutta <ul><li>Sosiaaliset vuorovaikutustaidot </li></ul><ul><li>Yhteisöön kuuluminen ja tuen saanti </li></ul><ul><li>(Seppänen, Simonen & Valve 2009) </li></ul>
 22. 22. Sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnissa tärkeää <ul><ul><li>Potentiaalinen toimintakyky </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktuaalinen toimintakyky </li></ul></ul>
 23. 23. Olennaisia tekijöitä potentiaalisen toimintakyvyn muuttumiselle aktuaaliseksi toimintakyvyksi ovat ympäristön tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet. Potentiaalisen toimintakyvyn tärkeä elementti on luottamus. Sosiaaliset vuorovaikutustaidot Yhteisöön kuuluminen ja tuen saanti Potentiaalinen toimintakyky Aktuaalinen toimintakyky
 24. 24. Jyrki Jyrkämä (2008): Toimijuus <ul><li>Toimijuuden koordinaatit </li></ul><ul><ul><li>Ikä </li></ul></ul><ul><ul><li>Sukupuoli </li></ul></ul><ul><ul><li>Kohortti, sukupolvi </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteiskuntaluokka </li></ul></ul><ul><ul><li>Ympäristö </li></ul></ul><ul><ul><li>Kulttuurinen tausta </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajankohta </li></ul></ul><ul><li>Toimijuuden modaliteetit </li></ul><ul><ul><li>Osata </li></ul></ul><ul><ul><li>Kyetä </li></ul></ul><ul><ul><li>Haluta </li></ul></ul><ul><ul><li>Täytyä </li></ul></ul><ul><ul><li>Voida </li></ul></ul><ul><ul><li>Tuntea </li></ul></ul>
 25. 25. Missä kohdataan sosiaalisen toimintakyvyn kysymyksiä?
 26. 26. A. Ehkäisevät palvelut <ul><li>Ikääntyneiden neuvontapalvelujen yhteydessä </li></ul><ul><li>Ehkäisevien kotikäyntien yhteydessä </li></ul><ul><li>Päiväkeskustoiminnan yhteydessä </li></ul><ul><li>Kuntoutustoiminnan yhteydessä </li></ul>
 27. 27. B. Palvelutarpeen arviointi <ul><li>Arvioinnin yhtenä osa-alueena </li></ul>
 28. 28. C. Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluissa <ul><li>Päivätoiminnassa </li></ul><ul><li>Vanhussosiaalityössä </li></ul><ul><li>Kotihoidon uusilla asiakkailla </li></ul><ul><li>Säännöllisen kotihoidon piirissä olevilla asiakkailla </li></ul><ul><li>Palveluasumiseen siirryttäessä </li></ul><ul><li>Palveluasumisessa </li></ul><ul><li>Terveyspalveluissa (terveyskeskukset, erikoissairaanhoito) </li></ul>
 29. 29. Sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnissa tavoitteena <ul><li>1) Sosiaalisen tuen tarpeen identifiointi -> tarpeen huomioiminen työssä, asiakkaan ohjaaminen tuen piiriin </li></ul><ul><li>( ammattihenkilö, jonka työn pääasiallinen tavoite ei ole sosiaaliseen tukeen liittyvä) </li></ul><ul><li>2) Puheeksi ottaminen -> syvällinen perehtyminen, työntekijän tuki, tarvittaessa ohjaaminen eteenpäin </li></ul><ul><li>( ammattihenkilö, jonka toimenkuvaan kuuluu sosiaalisen tuen kysymysten käsitteleminen) </li></ul>
 30. 30. Mistä muotoutuu sosiaalinen vanhustyössä? <ul><li>Työntekijä-asiakassuhde </li></ul><ul><li>Asiakas suhteessa toiseen asiakkaaseen </li></ul><ul><li>Asiakas suhteessa perheeseen ja lähisukulaisiin </li></ul><ul><li>Asiakas suhteessa ystäviin </li></ul><ul><li>Asiakas suhteessa yhteisöihin </li></ul>
 31. 31. Miten sosiaalista toimintakykyä voi käytännössä tukea? <ul><li>Huomioiminen arkityössä muun ohessa </li></ul><ul><li>Yksilökohtainen paneutuva työskentely </li></ul><ul><li>Ryhmämuotoiset toiminnat (vrt. seuraava esimerkki) </li></ul>
 32. 32. Sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen Ikihyvä-ryhmässä <ul><li>Ikihyvän toimintakykyohjaus </li></ul><ul><li>Tavoitteena parantaa fyysistä suorituskykyä, ravitsemusta ja vahvistaa sosiaalista verkostoa (torjua yksinäisyyttä) </li></ul><ul><li>Osallistujat yli 70-vuotiaita toimintakyvyn menettämisen riskissä olevia henkilöitä </li></ul><ul><li>3 kk, 2x/vko, 2.5 h. Tavoitteellista keskustelua 1 h ja voima- ja tasapainoharjoittelua 1 h. </li></ul><ul><li>Max. 10 henkilöä ryhmässä </li></ul><ul><li>N = 200, 5 pilottikuntaa </li></ul><ul><li>Teemasisällöt: ihmissuhteet (Minä ja muut), liikkuminen ja ravinto </li></ul><ul><li>Pohjautuu tavoitteellisen toiminnan teoriaan. </li></ul>
 33. 33. Tavoitteellisen toiminnan malli (Pilvikki Absetzia 2011 mukaillen)
 34. 34. Tavoitteellisen ja perinteisen ryhmäohjauksen eroja -stereotypisoiden!
 35. 35. Ryhmässä olimme kuin yhtä perhettä Kaikki se tieto eri osa-alueilta teki minut iloiseksi Luulen kaikkien parantaneen voimaharjoittelujaan Oppi uusia asioita! Vaik ei uskoisi enää tällä iällä!
 36. 36. Ryhmän tuki auttoi onnistumisessa
 37. 37. Esimerkki Minä ja muut –teeman käsittelyn työkaluista
 38. 38. Esimerkki Minä ja muut –teeman tavoitteen asettamisesta ja sen toteutumisen seurannasta Martta 80 vuotta.
 39. 39. Nykytilan arviointi
 40. 40. Tavoitteen asettaminen
 41. 41. Arviointi
 42. 42. Miten hyvin pystyitte toteuttamaan ihmissuhteisiin liittyen tekemiänne suunnitelmia? N= 90 <ul><li>Sain toteutettua kaikki suunnitelmani 12 % </li></ul><ul><li>Sain toteutettua joitakin suunnitelmia 62 % </li></ul><ul><li>En pystynyt toteuttamaan yhtään suunnitelmaa 7 % </li></ul>
 43. 43. Ryhmäläisten palautteita / Tiina Hämäläinen (Dila, Lahti) <ul><li>SOSIAALISET SUHTEET – Mitä muutosta on tapahtunut? </li></ul><ul><li>yhteydenpito ystäviin on lisääntynyt </li></ul><ul><li>tämä ryhmä on tullut tärkeäksi – vertaistuki! </li></ul><ul><li>omassa taloyhtiössä aktiivisempi </li></ul><ul><li>yhteydenpito sukulaisiin lisääntynyt </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>SOSIAALISET SUHTEET – Miten aion jatkaa? </li></ul><ul><li>kesällä vierailuja ystävien ja sukulaisten kesken puolin ja toisin </li></ul><ul><li>yhteydenpito ystäviin tärkeää </li></ul><ul><li>syksyllä alkaa tämän ryhmän kanssa säännöllinen kokoontuminen 1krt/kk </li></ul><ul><li>syksyllä harrasteryhmään </li></ul><ul><li>yhteydenpito sukulaisiin edelleen </li></ul>
 44. 44. Tunnetteko itsenne yksinäiseksi (korkea arvo viittaa suurempaan yksinäisyyteen) Study vs. control p< .05
 45. 45. Tekee hyvää tällaiselle vanhalle ukolle!
 46. 46. Lähteitä <ul><li>Finne-Soveri, Harriet & Raija Leinonen & Tiina Autio & Sirkkaliisa Heimonen & Jyrki Jyrkämä & Seija Muurinen & Riitta Räsänen & Päivi Voutilainen (2011) Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. www.toimia.fi </li></ul><ul><li>Jyrkämä, Jyrki (2007) Toimijuus ja toimijatilanteet - aineksia ikääntymisen arjen tutkimiseen. Teoksessan Seppänen, Marjaana & Antti Karisto & Teppo Kröger (toim.) Vanhuus ja sosiaalityö. Sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä. PS-kustannus. </li></ul><ul><li>Pajunen , Elisa (2009) Tunnetteko itsenne yksinäiseksi? Ikääntyvien yksinäisyys, ja miten siihen on vastattu Päijät-Hämeessä. Verson raportteja 1/2009. </li></ul><ul><li>Seppänen, Marjaana & Simonen, Mika & Valve, Raisa: Ikääntyneiden sosiaalisen toimintakyvyn arviointi. Kuvaus kehittämisprosessista ja arviointimallista. </li></ul><ul><li>(Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahti 2009) </li></ul><ul><li>http://www.palmenia.helsinki.fi/ikihyva/Sosiaalinen_toimintakyky_raportti_031109.pdf </li></ul><ul><li>Tiikkainen, Pirjo & Riitta-Liisa Heikkinen (2011) Sosiaalisen toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi väestötutkimuksissa. www.toimia.fi </li></ul>
 47. 47. Huom! Kuvissa esiintyvät henkilöt eivät liity puhekuplissa esitettyihin kommentteihin. KIITOS!

×