Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Hannu Nieminen: Miten sosiaalisella medialla voidaan edistää kansalaisten osallistumista päätöksentekoon?

on

 • 1,831 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,831
Views on SlideShare
1,831
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
22
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Hannu Nieminen: Miten sosiaalisella medialla voidaan edistää kansalaisten osallistumista päätöksentekoon? Hannu Nieminen: Miten sosiaalisella medialla voidaan edistää kansalaisten osallistumista päätöksentekoon? Presentation Transcript

 • Miten sosiaalisella medialla voidaan edistää kansalaisten osallistumista päätöksentekoon?
  Sosiaalisen median seminaarisarja 2010
  Hannu Nieminen
  Helsingin yliopisto
  17.11.2010
 • Johdannoksi
  Pääministerin ilmoitus vaikutusmahdollisuuksien kehittämisestä parlamenttien ja kansalaisten välillä 22.9.2010:
  ”Äänestysaktiivisuuden lasku on kuitenkin ollut meillä jopa nopeampaa kuin Euroopassa yleisesti. Lasku on jatkunut melko yhtäjaksoisesti jo useiden vuosikymmenien ajan. (…) Perinteisten osallistumisen ja vaikuttamisen muotojen rinnalle on toisaalta noussut uudentyyppistä, epämuodollista ja verkostoituvaa kansalaistoimintaa.”
  ”Suomalaisen demokratian kehitykselle on leimallista osallistumisen ja yhteiskunnallisen kiinnostuksen vahva kahtiajakautuminen. Kansalaisista osa toimii aktiivisesti yhteiskunnan eri osa-alueilla, mutta merkittävä osa on syrjäytymässä kokonaan osallistuvasta kansalaisuudesta. Kärjistäen voisi sanoa, että hyvin koulutetut, hyvätuloiset ja varttuneemmat suomalaiset äänestävät ja osallistuvat edelleen aktiivisesti, kun taas nuoret, vähemmän koulutetut ja heikommassa asemassa olevat ovat jäämässä sivuun. Haasteeksi nousee myös muualta Suomeen asettuneiden osallisuuden vahvistaminen.”
 • ”Tietoyhteiskunnassa kansalaisilla on entistä paremmat mahdollisuudet informaation saamiseen ja välittämiseen. (…) Hallitus on asettanut tavoitteeksi, että Suomi tämän vuosikymmenen loppuun mennessä sijoittuu verkkodemokratian 10 kärkimaan joukkoon maailmassa. Osana valtiovarainministeriön asettamaa Sähköinen asiointi ja demokratia -ohjelmaa on juuri käynnistymässä hanke valtionhallinnon, kuntien ja eduskunnan yhteisen verkko-osallistumisympäristön rakentamiseksi.(…)
  Uusia verkkoon ja verkon ulkopuolelle rakennettavia vaikutusmahdollisuuksia kehitettäessä on huolehdittava, että kansalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen kytkeytyvät valmistelun ja päätöksenteon prosesseihin niin, että osallistumisella on myös todellista vaikuttavuutta. Tämä edellyttää koko valmistelukulttuurin kehittämistä keskustelevaan ja vuorovaikutteiseen suuntaan.
  Keskustelukulttuurin vahvistaminen valmistelussa edellyttää, että kansalaisilla on riittävästi tietoa osallistumisensa tueksi. Demokratian edistämisen tulee olla yhtenä tavoitteena myös viestintä- ja tietoyhteiskuntapolitiikkaa kehitettäessä.”
  (http://www.valtioneuvosto.fi/toiminta/selonteot/selonteot/fi.jsp?oid=307013)
  View slide
 • Esityksen rakenne
  1. Mitä on sosiaalinen media?
  2. Ketkä käyttävät sosiaalista mediaa?
  3. Sosiaalisen median lyhyt historia ja sen muodot
  4. Millainen on sosiaalisen ja perinteisen median välinen suhde?
  5. Miten osallistuminen on muuttunut?
  6. Sosiaalinen media ja poliittinen prosessi
  View slide
 • 1. Mitä on sosiaalinen media?
  “Social media are primarily Internet- and mobile-based tools for sharing and discussing information among human beings” (http://www.creativemediafarm.com/information/glossary)
  ”Sosiaalinen media on vuorovaikutteinen viestintäympäristö, jossa kaikilla on mahdollisuus osallistua tiedon tuottamiseen, julkaisemiseen ja sen käsittelyyn” (http://wiki.helsinki.fi/display/sosmedia/Opas)
  Internetin “neljäskerros”: sosiaalisen median sovelluksetrakennettu (yleensä) WWW:n “päälle”, WWW-ympäristöön
 • 2. Ketkä käyttävät sosiaalista mediaa?
  Internetin levinneisyys:
 • FacebookUsage and Internet Statistics for August 31, 2010
 • Internetin käytön ja eräiden käyttötapojen yleisyys Suomessa 2010, %-osuus väestöstä (Tilastokeskus 2010)
 • 3. Sosiaalisen media lyhyt historia ja muodot
  Historia (ks. http://www.webdesignerdepot.com/2009/10/the-history-and-evolution-of-social-media/):
  Esihistoria: BBS (Bulletin Board Systems), 1970-luku; IRC (Internet Relay Chat) ym. 1988; SixDegrees 1997; Friendster 2002; Hi5 2003
  Nykyhistoria: LinkedIn 2003; MySpace 2003; Facebook 2004; YouTube 2005; Twitter 2006
  Kuusi sosiaalisen median muotoa (Kaplan & Haenlein 2009):
  Yhteistyöhankkeet (Wikipedia)
  Blogit ja mikroblogit (WordPress, Quaiku)
  Sisältöyhteisöt (YouyTube)
  Sosiaaliset verkostot (Facebook, LinkedIn)
  Virtuaaliset pelimaailmat (World of Warcraft)
  Virtuaaliset yhteisöt (Second Life)
 • 4. Millainen on sosiaalisen ja perinteisen median suhde?
  Median asema 1960/1970-luvuille asti:
  Kansalaisten ja valtion/poliittisen järjestelmän välillä toimi välittäjäverkosto
  Erilaiset intressiorganisaatiot, puolueet, ammattiliitot, kulttuuri- ja harrastusjärjestöt
  Media toi asiat ja aloitteet julkiseen keskusteluun
  Media oli osa välittäjäverkostoa: poliittinen lehdistö, järjestölehdistö, kulttuurilehdistö
  Intressien sovittelu tapahtui (periaatteessa) julkisen keskustelun ja kamppailun kautta
 • Kansalais-yhteis-kunta
  Media
  Valtio
  Mark-kinat
  Kulttuuri
  Sosiaalinen ja perinteinen media
  Median perinteinen suhde instituutioihin:
  (Ks. Hamelink & Nordenstreng 2007)
 • Median aseman kehitys 1980-luvulta alkaen:
  Yhteiskunnan poliittinen rakenne muuttunut: vertikaaliset yhteydet (välittäjäverkosto) heikentyneet tai kadonneet
  Osa välittäjäverkostosta sulautunut valtioon (neuvottelukunnat, valtionapujärjestelmä, lakisääteiset tehtävät)
  Tilalle nousseet:
  Vahvistuneet eliittiverkostot,
  Horisontaaliset verkostot (kansalaisliikkeet)
  Perinteinen media on ”vapautunut” välittäjäverkostosta ja siihen liittyneestä sosiaalisen vastuun tehtävästä
 • Ongelma eri instituutioille: miten tavoittaa kansalaiset/kuluttajat?
  Yritykset ja mainostajat: personoitu markkinointi
  Julkinen valta: informointi ja verkkopalvelut
  Media: uutis- ja keskustelunaineet, maksava yleisö
  Kansalaisjärjestöt: jäsenkato, uusien toimintamuotojen ja -tapojen haaste
 • yhteis-
  Media
  Valtio
  Mark-kinat
  Kulttuuri
  Sosiaalisen median suhde instituutioihin:
  (Ks. Hamelink & Nordenstreng 2007)
  kunta
  Kan-salais
  Sosiaalinen media
 • 5. Miten osallistuminen on muuttunut?
  Osallistumisen muutoksia lähestytty eri tavoin
  Kansalaisaktivismista esim. Leo Stranius (2008)
  1. Reppu- ja elämäntapa-aktivisti
  2. Järjestöpuurtaminen
  3. Kevytaktivismi
  4. Rivijäsenyys
 • Osallistuminen ja vaikuttaminen päätöksentekoon: kysymyksiä
 • Millaisia esteitä on kansalaisten osallistumiselle?
  Yleiset median käytön motiivit:
  Informaatio: tiedonhaku
  Orientaatio: neuvonta, toimintaohjeet, mielipiteet
  Rentoutuminen: viihde ja kulttuuri, lepo, elämykset
  Sosiaalinen yhteys: yhteisöllisyys, tilan ja tunteiden jakaminen
  Itseilmaisu: halu vaikuttaa, tulla tunnistetuksi
  Entä verkossa?
 • Internetin käyttötarkoitukset 2010 (% käyttäjistä; Tilastokeskus 2010)
 • Sosiaalisen median käytön motiivit
 • Osallistumisen esteitä: käyttäjän näkökulma (asteikko 1-5)
 • 6. Sosiaalinen media ja poliittinen prosessi: esimerkkejä
  Adressit
  http://www.adressit.com/
  Yleislakko 15.10.2010
  http://www.facebook.com/pages/Yleislakko-15102010/151367591568865
  http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2010/10/15/nain-facebook-lakko-nakyy-helsingissa--katso-kuvat/201014354/12
  Ajankohtaisen kakkosen homoilta 12.10.2010
  http://www.kotimaa24.fi/uutiset/490-ajankohtainen-kakkonen-jarjestaa-qhomoillanq
  http://www.eroakirkosta.fi/media/none/tiedote_21_2010.html?year=2010
  http://www.youtube.com/watch?v=CHVEUyvuD_4
  Rääkänpään kaavamuutos 2010
  http://www.raakanpaa.com/keskustelu/index.php?topic=21.0
  http://www.aamuposti.fi/Yhteiso/Keskustelupalstat/Paikalliskeskustelu/Hyvinkaa/Raakanpaan-puutarhakaupunginosan-kaavaluonnos-kerrostaloja-toimivan-pientaloalueen-tilalle!
  http://www.facebook.com/posted.php?id=328947396897
  http://kaksplus.fi/keskustelu/plussalaiset/mitas-nyt/1661550-puutaloalue-sileaksi/#post19441350
  http://yle.fi/alueet/helsinki/2010/06/hyvinkaan_raakanpaa_sailyy_omakotialueena_1779320.html
 • Esimerkki: kaavoituspolitiikka
  Kaavoituspolitiikka: esimerkkinä Hyvinkää
  http://www.hyvinkaa.fi/Asuinymparisto-ja-rakentaminen/Kaavoitus/
  Miten sosiaalista mediaa voitaisiin hyödyntää prosessin eri vaiheissa?
  Informaatio: perustiedot suunnitelmista
  Orientaatio: tietoa siitä, miten suunnitelmat vaikuttavat kuntalaisiin, millaisia vaihtoehtoja on
  Vuorovaikutus: kuuleminen ja vastaaminen, korjatut tiedot ja vaihtoehdot
  Osallistuminen: tapaamiset, käynnit, keskustelut, neuvottelut
  Vaikuttaminen: adressit, äänestykset, joukkokokoukset
 • Poliittisen prosessin malli
 • Sosiaalisen median ongelmia
  Kansainvälisiä kokemuksia:
  http://forums.e-democracy.org/groups/
  Kansallisia kokemuksia:
  Sosiaalinen media ja kansalliset kysymykset: aktiivisten vähemmistöjen ongelma
  Sosiaalinen media ja mielipideghetot (”kaikukammiot”): sirpaloituminen
  Sosiaalinen media ja yhteiskunnallinen toiminta: mahdollistaa myös demokratian vastaisen toiminnan
  Sosiaalinen media sukupolvikysymyksenä: nuoret vs. vanhemmat?
  Mitä pitäisi tehdä?
  Sosiaalinen media muuta osallistumista edistävänä ja täydentävänä välineenä
 • Kiitos huomiostanne!
 • Taulukko: Osallistumisen ja vaikuttamisen nelikenttä
  (Lasse Peltonen 2006, /www.kansanvalta.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Puheenvuoroja/)