• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Mika Mannermaa: Verkkodemokratia ja tulevaisuus - suuri paradigmamuutos?

on

 • 1,466 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,466
Views on SlideShare
1,466
Embed Views
0

Actions

Likes
3
Downloads
16
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Mika Mannermaa: Verkkodemokratia ja tulevaisuus - suuri paradigmamuutos? Mika Mannermaa: Verkkodemokratia ja tulevaisuus - suuri paradigmamuutos? Presentation Transcript

  • Verkkodemokratia ja tulevaisuus - suuri paradigmamuutos? Mika Mannermaa Sosiaalisen median seminaarisarja Helsinki 17.11.2010 Suomi 2010?
  • Eräitä teesejä
   • Internet-äänestäminen
   • Virtuaalivaalipiirit
   • Kansalaisaloitteet ja -äänestykset verkossa
   • Virtuaaliset tulevaisuusraadit
   • Tulevien sukupolvien oikeudet
   • Eivät ihmiset halua vaikuttaa
   • ” Information wants to be free!”
  • ” Demokratia on hallinnan muoto ja prosessi, joka mahdollistaa jokaiselle ihmiselle, jota tietyn itsenäisen kokonaisuuden suorittamat toimet koskevat, vaikuttaa näihin toimiin jatkuvasti ja tasavertaisin mahdollisuuksin” -- Jim Dator 2006
  • Demokratia ja tulevaisuus -projekti PDF: www.eduskunta.fi
  • Nettiäänestäminen vaaleissa rutiiniksi Huipputeknologiastaan tunnetussa Suomessa olisi mahdollista soveltaa tieto- ja viestintäteknologiaa demokratian toteuttamisessa huomattavasti nykyistä edistyneemmin.  Asetetaan selkeäksi yhteiskunnalliseksi tavoitteeksi, että kaikissa Suomessa järjestettävissä merkittävissä vaaleissa – eduskuntavaalit, europarlamentin vaalit, presidentinvaalit ja kuntavaalit – on mahdollista äänestää perinteisten tapojen lisäksi sähköisesti internetissä ennen Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlia vuonna 2017.
  • Virtuaalivaalipiirin perustaminen Maantieteelliset vaalipiirit eduskuntavaaleissa syntyivät aikana, jolloin esimerkiksi kansanedustajat Lapista matkustivat ”herrojen Helsinkiin” edustamaan pohjoista maakuntaa. Olisi perusteltua antaa ihmiselle mahdollisuus maantieteellisen vaalipiirin sijasta liittyä virtuaalivaalipiiriin , jolloin hän voi äänestää sinne ehdokkaiksi asettuneita ihmisiä.  Perustetaan virtuaalinen vaalipiiri, josta valitaan 20 kansanedustajaa. Tämä voidaan toteuttaa ensimmäisen kerran eduskuntavaaleissa vuonna 2011.
   • Kansalaisaloitteet ja -äänestykset verkossa; virtuaalikokoukset
   • Eräs käyttämätön keino vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaisten sitoutumista yhteiskunnalliseen osallistumiseen ovat kansalaisaloitteet, joilla riittävä määrä kansalaisia voi nostaa tärkeiksi kokemiaan yhteiskunnallisia kysymyksiä eduskunnan agendalle
   • Mikä on ”riittävä määrä”, on yhteiskunnallisen harkinnan aihe; jos kriteerinä olisi esimerkiksi yksi prosentti aikuisväestöstä, minimimäärä nimiä kansalaisaloitteen tekemiseksi Suomessa olisi noin 40.000.
   • Netti on myös erinomainen ja toistaiseksi hyödyntämätön keino toteuttaa virtuaalisia kansalaisäänestyksiä tärkeimmistä yhteiskunnallisista kysymyksistä
     • Virtuaaliset poliittiset dialogit , (“avoimet sähköiset kaupunkikokoukset”); ei-territoriaaliset virtuaalikokoukset ja -äänestykset (nuoret, naiset, miehet, jalankulkijat, homot, motoristit,…)
   •  Selvitetään ja valmistellaan virtuaalisen kansalaisaloitteen käyttöönotto Suomessa. Toteutetaan virtuaalisia kansalaisäänestyksiä ja v-kokouksia
   • Tulevaisuusraadit
   • Suomalaisessa yhteiskunnassa tulisi käydä laajaa keskustelua demokraattisen yhteiskunnan perusteisiin vaikuttavista suurista kehitysilmiöistä, kuten
    • globalisaation pitkän aikavälin vaikutuksista
    • jokuveli valvoo -ubiikkiyhteiskunnan kehittämisen ehdoista
    • riskiyhteiskunnan hallinnasta
    • luottamusyhteiskunnan merkityksestä sekä
    • tietoyhteiskuntaa seuraavien yhteiskunnallisten vaiheiden näkymistä.
   •  Tulevaisuusvaliokunta käynnistää tulevaisuusraatien käytännön suomalaisessa yhteiskunnassa. Tulevaisuusraadit ovat hyvin valmisteltuja julkisia kansalaiskeskusteluja keskeisimmistä yhteiskunnallisista tulevaisuusteemoista.
  • Tulevien sukupolvien oikeudet Tulevat sukupolvet ovat yhteiskunnallinen ryhmä, jolla on omat intressinsä. Niitä ei nykydemokratiassa mikään taho edusta, vaikka modernin yhteiskunnan kyky tehdä laajavaikutteisia pitkän aikavälin päätöksiä on suurempi kuin minkään aikaisemman yhteiskuntavaiheen. Tulevien sukupolvien edustus, TUSE , voisi olla taho, joka on erikoistunut nykyhetken yhteiskunnallisista ja taloudellisista toimista tuleville sukupolville aiheutuvien seurausten arvioimiseen ja heidän intressiensä edustamiseen Voitaisiin myös harkita, tulisiko perustuslakiin kirjata erityiset maininnat tulevien sukupolvien perusoikeuksista .  Perustetaan Suomeen TUSE , jolla on oikeus ja velvollisuus toimia tulevien sukupolvien puolesta edustamalla heitä yhteiskunnassa, puhumalla heidän äänellään ja ryhtymällä tarvittaessa myös juridisiin toimiin syntymättömien ihmisten etujen nimissä.  Selvitetään, miten tulevien sukupolvien perusoikeudet tulisi kirjata perustuslakiin – ja kirjataan ne.
  • ” Eivät ihmiset halua vaikuttaa!?”
   • Edustuksellinen demokratia menettää valtaansa?
   • Edustuksellinen demokratia erittäin hidas , teknologiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset prosessit nopeita
   • Suora yhteiskunnallinen vaikuttaminen lisääntyy erityisesti nuorempien ikäryhmien keskuudessa; he hallitsevat sujuvasti uusien viestintäteknologioiden käytön (virtuaalipolitiikka)
   • Ideat syntyvät edustuksellisten toimijoiden ulkopuolella – eduskunta, kuntavaltuustot tai puolueet eivät ole innovaatiokeskuksia
   •  Mahdollisuus alamaisyhteiskunnan hiipumiseen ja kansalaisyhteiskunnan vahvistumiseen
  • Muistetaan ubiikkiyhteiskunta! [ ”Onko tämä minun yhteiskuntani?” ]
   • U-kansalaisten transparentti vallankäyttö vs. passivoituminen (entisestään) suhteessa yhteisten asioiden hoitoon
    • Kaikkiallinen vallanpitäjien (politiikka, talous) valvonta (eduskunnan täysistunnot, valiokunnat, valtuustot, lautakunnat netissä jne.)
    • ” Ei niitä jaksa kuunnella (politiikka)” ja/tai ”Ei niille mitään mahda” (talous)
   • Eletään omassa (itse valitussa!) virtuaaliheimossa
    • Ammatilliset, harrastukseen perustuvat
    • Sisäänpäinkääntyneet vs. vaikuttamiseen pyrkivät v-heimot
    • Ystävällismieliset vs. vihamieliset v-heimot
    • Virtuaaliheimoista virtuaalikansoiksi
   • Todellisuuksien moninaistumisen seuraukset  yhteiskunnallisen koheesion probleemi
    • Ikärakenne, monikulttuuristuminen, vähemmistöistyminen, suuret tuloerot  u-kuilut
   • “ Information wants to be free!”
     • Ihmiset luovat omat toiminta- ja vaikuttamismallinsa mm. netin sosiaalisissa medioissa; ne itseorganisoituvat, niitä ei suunnitella, ohjailla eikä määräillä – ja se on hyvä!
     •  Esim. “mehiläisparviaktivismia” ei voi eikä pidä kahlita: mielenosoitukset suurten kokousten yhteydessä (WTO, G8,…), boikotit yrityksiä, tuotteita, valtioita ym. vastaan, ympäristöaktivismi, Lordi-projekti jne.
   • Paradigmamuutos?
     • Mikä se olisi: vallitseva normaaliajattelu muuttuisi aivan toiseksi – ja nopeasti
     • Vrt. Darwinin evoluutioteoria, Einsteinin suhteellisuusteoriat
     • Nopea muutos demokratiakäsityksessä? Hardly…
     • Suuria muutoksia voi odottaa, kun suuret ikäluokat siirtyvät Tuonelaan, siis alkaen n. 2030
     • Toinen vaihtoehto: suuret ikäluokat tekevät päätöksiään edustuksellisissa elimissä, mutta nuoremmat eivät noudata niitä – jo paljon ennen vuotta 2030
  • Skenaario K Skenaario D Skenaario O Skenaario DO Skenaario KD Skenaario OK Skenaarioilla on väliä Suomi 2010?
  • ” Tulevaisuus yllättää aina – tämä tulevaisuus erityisen aina”