Jarmo Rinne: Sosiaalinen media poliittisessa käytössä

1,407 views
1,261 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,407
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jarmo Rinne: Sosiaalinen media poliittisessa käytössä

 1. 1. Verkkodemokratia ja kansalaisten osallistuminen: Sosiaalinen media poliittisessa käytössä Jarmo Rinne Tampereen yliopisto Politiikan tutkimuksen laitos jarmo.rinne@uta.fi SOSIAALISEN MEDIAN SEMINAARISARJA 17.11.2010
 2. 2. ”LIVING IS EASY WITH EYES CLOSED,MISUNDERSTANDING ALL YOU SEE. It’s getting hard to be someone but it all works out, it doesn’t matter much to me (Lennon&McCarthy) SOSIAALISEN MEDIAN SEMINAARISARJA 17.11.2010
 3. 3. SOSIAALISEN MEDIAN SEMINAARISARJA 17.11.2010 POLITIIKAN TOIMINNAN PIIRTEITÄ  Tropopolitiikka (Lappalainen 2005)Tropopolitiikka (Lappalainen 2005)  Troopit: puheen/toiminnan dynamiikka jaTroopit: puheen/toiminnan dynamiikka ja käänteet luovat toiminnan muodon eli figuurinkäänteet luovat toiminnan muodon eli figuurin  TAVOITTEENATAVOITTEENA MUUTOS
 4. 4. SOSIAALISEN MEDIAN SEMINAARISARJA 17.11.2010 Poliittisesti toimiminen • Porukan mobilisointi • Toiminnallisten ryhmien luominen (pro – contra) • Vaihtoehtojen esittäminen • Muutosten markkinointi • Verkoistuneiden kampanjoiden ylläpitö – linkitykset • Oma-aloitteinen toimiminen
 5. 5. SOSIAALISEN MEDIAN SEMINAARISARJA 17.11.2010 Muutostendenssit osallistumisessa • Sosiaalisten ryhmien jäsenyys laskussa (puolueet, eturyhmät, ammattijärjestöt) → sosiaalinen kiinnittyminen löyhempää • Yksilökeskeisyyden/ individualismin nousu, elämänpolitiikka (asiakohtaisuus, ideologioiden merkityksen lasku, yksilöllinen vastuunottaminen, vaihtoehtoisten osallistumismuotojen lisääntyvä kirjo)
 6. 6. Osallistava politiikka • E-demokratian lupaus Ann Macintosh 2004 SOSIAALISEN MEDIAN SEMINAARISARJA 17.11.2010
 7. 7. SOSIAALISEN MEDIAN SEMINAARISARJA 17.11.2010 RESPONSIIVINEN INTERAKTIIVISUUS Grönlund 2005 kahdensuuntainen viestintä netissä KANSA -preferenssit INFORMAATIO POLIITTISET PÄÄTTÄJÄT -huomioiminen ja vaikutus TUOTOS KONTROLLI
 8. 8. Politiikan omatoimisuus • rakenneorientoitunut järjestöaktivismi - toiminta kanavoitui olemassa olevien, vakiintuneiden kollektiivitoimijoiden kautta. • uusien yhteiskunnallisten liikkeiden (Offe 1985) myötä kollektiivinen kansalaistoiminta fokusoitui ja motivoitui vastareaktiona sosiaalisten muutosten aiheuttamille epäkohdille • Uusi paradigma korostaa vakiintuneen poliittisen ja yhteiskunnallisen rakenteen olevan osa ratkaistavaa ongelmaa – toiminta poliittisen koneen ulkopuolella. SOSIAALISEN MEDIAN SEMINAARISARJA 17.11.2010
 9. 9. SOSIAALISEN MEDIAN SEMINAARISARJA 17.11.2010 Poliittiset kampanjat ja Internet • Sosiaalinen media – kampanjoinnin areena (myspace, facebook, chat, blogit, irc-galleria jne.) • Kaksisuuntainen web 2.0 media haastaa perinteisen median ja yksisuuntaisen web 1.0 sovellukset (vaalikoneet, perinteiset kotisivustot jne.) • Vuorovaikutteinen p2p-sisällöntuottaminen, linkittäminen, avoimet alustat/wiki, interaktiiviset alustat (SecondLife, Habbo Hotel yms. Mahdollisia poliittisen toiminnan ja kampanjoinnin paikkoja)
 10. 10. IRANIN VAALIT 2009 SOSIAALISEN MEDIAN SEMINAARISARJA 17.11.2010
 11. 11. Teheran kesä 2009: Islamilaista vallankumousta tukevan puolisotilaallisen Basij-miliisin satunnaisesti ampuman 26 vuotiaan opiskelijan Neda Agha Soltanin kuvat ja ampumisvideot levisivät maailmalle sosiaalisen median, erityisesti Youtuben välityksellä SOSIAALISEN MEDIAN SEMINAARISARJA 17.11.2010
 12. 12. SOSIAALISEN MEDIAN SEMINAARISARJA 17.11.2010 Neda antoi kasvot iranilaisten protestoinnille ja nousi Where is my vote-liikkeen symboliksi. Facebookiin ja Myspaceeen perustettiin useita maailmanlaajuisia kampanjaryhmiä, joissa korostettiin Islamia symboloivaa vihreää väriä, koska haluttiin vedota oikeudenmukaisuuteen. Twitter- aktivistit eri puolilla maailmaa osoittivat tukeaan muuttamalla profiilikuvansa taustan vihreäksi tai liittämällä siihen vihreän nauhan. Tukea osoitettiin myös perinteisin mielenosoituksin eri puolilla maailmaa
 13. 13. Politiikan kansalaisvalvonta • 39 000 latausta ennen vaalipäivää • Salo itse uskoo menettäneensä sisäministerin paikan kohun vuoksi SOSIAALISEN MEDIAN SEMINAARISARJA 17.11.2010
 14. 14. ”Tutkimus toteutettiin vierailemalla yhteensä 101 suomalaisella eläintilalla kameroiden ja videokameroiden kanssa. Tutkimuksen aikana käytiin 21 broileritilalla, 60 sikalassa ja 20 kanalassa vuosina 2006 ja 2007.” ”Kuvausolosuhteet olivat vaikeat ja käytössämme oli vain halpoja kameroita. ” http://www.oikeuttaelaimille.net/ttnet/ SOSIAALISEN MEDIAN SEMINAARISARJA 17.11.2010
 15. 15. SOSIAALISEN MEDIAN SEMINAARISARJA 17.11.2010
 16. 16. Valta kommunikatiivista –Valta kommunikatiivista – Vakuuttaminen vs. VoimaVakuuttaminen vs. Voima Reaktiivinen • –reagoidaan epäkohtiin  osallistutaan julkiseen keskusteluun  Pyritään saamaan asia politiikan esityslistalla  Kuka saa – mitä – milloin –Kuka saa – mitä – milloin – miksimiksi Proaktiivinen • Jokainen tilanne uusi =Jokainen tilanne uusi = poikkeuksen politiikkapoikkeuksen politiikka  uudet politiikan pelitilat ja vaikuttamisen keinot, tyylit ja kanavat  Potentia (potestas)Potentia (potestas) toiminnallinen valta—toiminnallinen valta— tilannekohtaiset koalitiottilannekohtaiset koalitiot poliittisen arvioinninpoliittisen arvioinnin pohjaltapohjalta  Tiedon merkitys korostuu,Tiedon merkitys korostuu, samoin sen levittäminen -samoin sen levittäminen - julkisuusjulkisuus SOSIAALISEN MEDIAN SEMINAARISARJA 17.11.2010
 17. 17. SOSIAALISEN MEDIAN SEMINAARISARJA 17.11.2010 Rakenteesta refleksiivisyyteen • refleksiivinen politiikka on tunnusmerkillisesti rakenteista irrallaan olevaa verkostomaista ja joustavasti organisoituvaa (fluid) toimintaa • Sosiologinen selitysmalli: identiteetit kietoutuvat järjestön tunnistettavaan kollektiiviseen identiteettiin ja yksilöstä tulee ryhmän tunnusmerkistön kantaja. • Analysoidaan yhteiskunnan ja politiikan eri osien välisiä vuorovaikutussuhteita ja kosketuspintoja - yhteiskunnalliset rakenteet/käytännöt ja funktiot kokonaisuus, joka on osiensa summa
 18. 18. SOSIAALISEN MEDIAN SEMINAARISARJA 17.11.2010 Refleksiivinen politiikkaa  ““Henkilökohtainen on poliittista” –Henkilökohtainen on poliittista” – poliittinen on henkilökohtaistapoliittinen on henkilökohtaista  Asiakohtainen politikointi korvannutAsiakohtainen politikointi korvannut hierakkisen järjestelmkeskeisyydenhierakkisen järjestelmkeskeisyyden  YksillöllistyväYksillöllistyvä kollektiivinen toimintakollektiivinen toiminta (Micheletti 2003) – pienistä puroista(Micheletti 2003) – pienistä puroista kasvaa suuri virtakasvaa suuri virta  ihmisten omaehtoinen toimiminen: toiminnallinen politiikkakäsitys
 19. 19. SOSIAALISEN MEDIAN SEMINAARISARJA 17.11.2010 VASTUUNKANTO  TOTUUDESSA ELÄMINEN (V. HAVEL) EMERGOITUU TILANNE- JA KONTEKSTIKOHTAISESTI AVAUTUVINA MAHDOLLISUUKSINA TOIMIA JA ARVIOIDA POLIITTISESTI  ANTIFOUNDATIONAALISTA JOKAINEN POLIITTINEN TILANNE ON SIINÄ TOIMIVALLE AINUTKERTAINEN JA SITEN SAMALLA POIKKEUKSELLINEN. TILANNEKOHTAINEN ARVIO, MITEN TOIMIA JA MITÄ TOIMINNASTA SEURAA PROAKTIIVINEN EMERGENTTI TOIMINTA POLITIIKAN REFLEKSIIVISYYS
 20. 20. SOSIAALISEN MEDIAN SEMINAARISARJA 17.11.2010 OSALLISTUMINEN • Toimintaympäristö pirstoutuu, kompleksiseksi ja monipaikkaiseksi verkostoksi - yksillöllistyminen • osallistumisen merkittävyys ja mielekkyys kumpuaa toiminnan vaikuttavuudesta sekä osallistuvasta toiminnasta itsestään – maailmanparantaminen, itsensä toteuttaminen • Oman elämän asiantuntijuus/hyvä elämä – interventio yhteiskunnalliseen/poliittiseen keskusteluun

×