กิจกรรมที่1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

กิจกรรมที่1

on

 • 867 views

 

Statistics

Views

Total Views
867
Views on SlideShare
855
Embed Views
12

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 12

http://www.edmodo.com 12

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  กิจกรรมที่1 กิจกรรมที่1 Presentation Transcript

  • กจกรรมท 1 ขอตกลงการใชงานอปกรณคอมพวเตอรรวมกน จดประสงค ก หนดขอตกลงก รใชอปกรณคอมพวเตอรอย งมจตส นกและคว มร"บผดชอบ กจกรรมท 1 ขอตกลงการใชงานคอมพวเตอรรวมกน
  • ใบงานท 1.1 บงโก กรอกหมายเลขทจบสลากได" กจกรรมท 1 ขอตกลงการใชงานคอมพวเตอรรวมกน
  • ใบงานท 1.2 ข"อตกลงการใช"งานอปกรณคอมพวเตอรร)วมกน ไมทานอาหาร เครองดมใกลอปกรณคอมพวเตอร ด"แลรกษาความสะอาดอปกรณคอมพวเตอร ไมวางอปกรณทมสนามแมเหล'กไฟฟาใกลอปกรณฯ ไมถอดเปลยนอปกรณเอง ข"อตกลงการใช"งาน ไมเปด-ปดอปกรณดวยความรนแรง อปกรณคอมพวเตอรร)วมกน ไมข"ด ขด เขยนอปกรณคอมพวเตอร อานค"มอการใชงานอปกรณแตละชนด ตรวจเช'คไวรสคอมพวเตอรและสอทกคร+งกอนใชงาน เปด-ปดอปกรณทกชนดอยางถ"กวธ กจกรรมท 1 ขอตกลงการใชงานคอมพวเตอรรวมกน
  • ค*าถาม ? กจกรรมท 1 ขอตกลงการใชงานคอมพวเตอรรวมกน