การแทรกเลขหน้า MS-Word 2007 มืออาชีพขั้นสูงระดับเทพฯ

284,760 views

Published on

การแทรกเลขหน้า MS-Word 2007 มืออาชีพขั้นสูงระดับเทพฯ

Published in: Education
24 Comments
17 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
284,760
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
31,517
Actions
Shares
0
Downloads
1,070
Comments
24
Likes
17
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การแทรกเลขหน้า MS-Word 2007 มืออาชีพขั้นสูงระดับเทพฯ

  1. 1. การใส่เลขหน้า MS-Word 2007 มืออาชีพขันสูง-ระดับเทพฯ ้ 2555 การใส่เลขหน้า ที่มีการสร้างบท คานา สารบัญ เลขหน้าซากัน ในไฟล์เดียวกัน - ให้ 3 หน้าแรก ไม่แสดงเลขหน้า หรือ ให้แสดง ก ข ค ง หรือ ฯลฯ - ให้หน้าที่ 4 แสดงเป็นเลขหน้า 1 2 3 ใหม่ - การแทรกหน้าวิทยานิพนธ์ รายงาน 1. เปิดเอกสารขึนมา ้ 2. เมนู View [มุมมอง] -> Draft [แบบร่าง] 2. คลิก cursor กระพริบ ไว้ที่หน้าเอกสารที่ต้องการให้ขึนหน้าที่ 1เช่น ในที่น่ีนาไว้หน้าบรรทัดสุดท้าย ้ ของหน้า 3 3. เมนู Page Layout [เค้าโครงหน้าฯ]-> Break [ตัวแบ่ง] -> Next Page (Section break) [หน้าถัดไป ] คลิก OK ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ : http://www.pakornkrit.com | Chintoy
  2. 2. การใส่เลขหน้า MS-Word 2007 มืออาชีพขันสูง-ระดับเทพฯ ้ 2555 4. พอคลิกเสร็จ cursor แสดงบนเอกสารถัดไป (แสดงให้เห็นว่ามันแยกออกเป็นสองส่วนแล้ว) ดังภาพ 5. เมนู Insert [แทรก] -> Page number [หมายเลขหน้า] -> เลือกรูปแบบการจัดวางเลขหน้าที่ตองการ ้ แสดงไว้ บน ล่าง กลาง ฯลฯ ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ : http://www.pakornkrit.com | Chintoy
  3. 3. การใส่เลขหน้า MS-Word 2007 มืออาชีพขันสูง-ระดับเทพฯ ้ 2555 6. ขั้นตอนต่อไป Insert [แทรก] -> Page number [หมายเลขหน้า]-> Page Number Format [จัดรูปแบบหมายเลขหน้า ]เลือก format รูปแบบตามต้องการ และ คลิกเลือก "start at " [เริ่มที่] (ต้องการให้เริ่มเลขหน้าอะไร) เช่น ป้อนเลข 1 (เพื่อเริ่มต้นนับหมายเลข หน้าที่เลข 1 คลิก OK 7. เรียบร้อยแล้ว ให้ดูเอกสารหน้า ๑ และเอกสารหน้า ๒ จะมีหมายเลข หน้าที่ 1 และ2 ปรากฏ ตามลาดับ ส่วนบนเอกสารหน้าที่ ๓ จะปรากฏหมายเลขหน้าที่ 1 และบนเอกสารหน้าที่ ๔ ก็จะปรากฏ หมายเลขหน้าที่ 2 ตามลาดับและรันเลขหน้าต่อไปเรื่อยๆ จนจบหน้าเอกสาร 8. Double ดับเบิลคลิก ที่หมายเลขหน้าที่ 1 (หน้าที่ทาสร้างใหม่) ซึงปรากฏอยู่บนเอกสารหน้าที่ ๓ ้ ่ คลิกปุ่ม Link to Previous ออก [เชื่อมโยงก่อนหน้านี้] ออก (เพื่อให้การรันหมายเลขหน้าแยกส่วนเอกสารหน้าอื่นๆ ก่อนหน้านี้ สาคัญมาก) 9. ขั้นตอนสุดท้ายที่สวนแรก บนเอกสารหน้าแรกสุด ดับเบิลคลิกบนหมายเลขที่หน้า 1 ลบตัวเลขออก ่ ้ เอกสารส่วนแรก ก็ไม่จะแสดงเลขหน้า หรือถ้าต้องการให้แสดง เป็น 1 2 3 4... หรือ ก ข ค ง..... เหมือนทุกวิทยานิพนธ์ รายงาน IS ก็สามารถคงอยู่แก้ไขตามความต้องการ ในบางขันตอนที่ไม่แสดงภาพให้ปฏิบัติตามขอให้ดูจากคาอธิบายที่แจ้งไว้ข้างตน ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ : http://www.pakornkrit.com | Chintoy

×