Organisasi Masyarakat
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Organisasi Masyarakat

on

 • 1,664 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,664
Slideshare-icon Views on SlideShare
1,664
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
57
Comments
2

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Organisasi Masyarakat Organisasi Masyarakat Presentation Transcript

  • MASYARAKAT DAN ORGANISASI
  • 1. RANGKA TOPIK
    • PENGENALAN
    • MASYARAKAT
     • DEFINISI
     • PERSPEKTIF SOSIOLOGI
     • PERSPEKTIF ISLAM
     • JENIS MASYARAKAT
     • EVOLUSI MASYARAKAT
    • PERANAN ORGANISASI DALAM MASYARAKAT
    • PENGORGANISASIAN MASYARAKAT
    • MASYARAKAT PADA MASA HADAPAN
    • KESIMPULAN
  • OBJEKTIF TOPIK
    • Memahami maksud dan konsep masyarakat dari perspektif Sosiologi dan perspektif Islam
    • Membezakan DUA (2) jenis masyarakat
    • Membincangkan dan membezakan evolusi masyarakat
    • Menjelaskan peranan organisasi kepada masyarakat
    • Membincangkan konsep pengorganisasian masyarakat
    • Membincangkan pendekatan dan faktor yang mempengaruhi pengorganisasian masyarakat
  • PENGENALAN
    • Perubahan masyarakat yang wujud
    • Masyarakat tradisional (ringkas)
    • Masyarakat moden (kompleks)
    • Elemen utama masyarakat
     • saling bergantungan antara satu sama lain
     • berusaha dalam mencapai matlamat bersam
     • bersama-sama dalam menyelesaikan masalah
  • MASYARAKAT
    • MASYARAKAT ialah
    • satu kumpulan individu yang mempunyai persamaan dalam beberapa perkara
    • Boleh dikelaskan berdasarkan sumber ekonomi
    • Boleh dikelaskan mengikut agama
    • Boleh dikelaskan mengikut bahasa
  • DEFINISI
    • Kamus Dewan – masyarakat merupakan kumpulan manusia yang hidup bersama; pergaulan masyarakat; dan hidup bermasyarakat
    • perhubungan pembentukan suatu kelompok atau kumpulan
    • Drs. Sidi Gazalba – perkataan masyarakat dipinjam daripada perkataan Arab iaitu syarika
  • PERSPEKTIF SOSIOLOGI
    • Horton dan Hunt (1988)
    • “ A society is relatively independent, self-perpetuating human group which occupies a territory, shares a culture, and has most of its associations within this group. A society is an organization of people whose associations are with another”
     • Merangkumi individu dan kelompok manusia yang berinteraksi antara satu sama lain,
       • berkongsi satu kebudayaan yang sama dalam satu kawasan tertentu, dan
       • mereka bersatu dalam kumpulan dan melihat diri mereka berlainan daripada orang atau kumpulan manusia yang lain
       • CONTOH : ORANG TIMUR VS ORANG BARAT
  • PERSPEKTIF SOSIOLOGI
    • DUA (2) KONSEP PENTING TENTANG MASYARAKAT
    • DIPERKENALKAN OLEH FERDINAND TONNIES (AHLIS SOSIOLOGI JERMAN)
    • MASYARAKAT BERBENTUK GEMEINSCHAFT
    • MASYARAKAT BERBENTUK GESSELSCHAFT
     • Dihasilkan berdasarkan kepada jenis-jenis masyarakat, susunan sosial (bentuk) dan hubungan-hubungan sosial yang terdapat dalam masyarakat
  • MASYARAKAT BERBENTUK GEMEINSCHAFT
    • The society of tradition
    • Hubungan sosial berasaskan ikatan kekeluargaan dan ikatan persahabatan yang sangat rapat
    • Hubungan bersifat primary – hubungan rapat dan bersemuka
    • wujud semangat kekitaan  Contoh : hubungan saudara-mara yang tinggal dalam satu kawasan
  • MASYARAKAT BERBENTUK GESSELSCHAFT
    • A society of contract
    • Hubungan berasaskan bentuk perjanjian dan lebih berbentuk formal
    • Berlawanan dengan konsep GEMEINSCHAFT
    • interaksi di kalangan anggota adalah bersifat individualistik dan saling tidak percaya  Hubungan sosial bersifat secondary dan impersonal
    • Anggota sentiasa bersaing
    • Pola interaksi: terdapat pembahagian tugasan dan peranan yang khusus
    • Tingkah laku dibentuk mengikut peraturan dan undang-undang kawalan sosial
  • PERSPEKTIF SOSIOLOGI
    • PEMBENTUKAN MASYARAKAT MENGIKUT PANDANGAN TALCOTT PARSON (1902-1979)
    • Pembentukan masyarakat adalah dari perspektif struktur fungsional
    • Setiap elemen struktur sosial dalam masyarakat membantu mewujudkan kestabilan masyarakat
    • Setiap masyarakat perlu memenuhi EMPAT (4) fungsi berikut untuk memastikan masyarakat terus wujud:-
    • penyesuaian – perlu menyesuaikan dengan alam persekitaran untuk terus hidup
    • Tugas utama : pengagihan sumber-sumber material kepada anggota masyarakat
    • perlu ada matlamat – berazam untuk menaikkan taraf hidup masyakat berkenaan
    • perlu ada integrasi dan kerjasama di kalangan semua anggota masyarakat untuk mencapai matlamat yang ditetapkan
    • perlu ada pengekalan pola – sikap anggota masyarakat mesti bersetuju dan berkongsi nilai-nilai dalam mematuhi segala norma dan kebudayaan masyarakat tersebut
  • PERSPEKTIF ISLAM
    • tolong-menolong dalam menyempurnakan keperluan mereka  Ibnu Khaldun : manusia mempunyai sifat yang lemah maka memerlukan hidup berkelompok
    • Masyarakat wujud bermula daripada kewujudan individu-individu
    • Terbentuklah satu organisasi masyarakat yang terikat kepada satu norma yang dipatuhi oleh setiap anggota
    • Agama memainkan peranan penting dalam pembentukan masyarakat yang stabil
    • CONTOH : Agama Islam (Al-Quran dan Sunnah)
  • RUMUSAN - MASYARAKAT
    • Pandangan sarjana mengenai MASYARAKAT
    • Elemen penting dalam pembentukan masyarakat ialah
     • Individu-individu atau anggota masyarakat
     • Interaksi (pergaulan)
     • Peraturan (kebudayaan)
    • Masyarakat merupakan satu kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja bersama sehingga dapat mengorganisasikan diri mereka sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu
  • JENIS MASYARAKAT
    • Terdapat DUA (2) jenis masyarakat
    • MASYARAKAT RINGKAS (MUDAH)
    • Simple society
    • MASYARAKAT KOMPLEKS
  • MASYARAKAT RINGKAS
    • Mempunyai struktur organisasi yang mudah, jelas dan tidak terlalu mempunyai prosedur yang banyak
    • Boleh mendapat persetujuan ahli secara terbuka
    • Hubungan masyarakat berasaskan kekeluargaan dan tidak formal
    • CONTOH
  • MASYARAKAT KOMPLEKS
    • Tidak unik, dan sukar ditentukan tahap penglibatan individu dalam masyarakat
    • Hubungan masyarakat longgar
    • Hubungan antara individu lebih formal
    • Interaksi yang lebih tersusun dan sistematik
    • Peranan individu dalam pembangunan masyarakat diambil alih oleh organisasi lain
    • Tahap penggunaan teknologi lebih maju
    • CONTOH
  • EVOLUSI MASYARAKAT
    • Bermaksud peralihan tahap masyarakat dari sesuatu tahap ke tahap yang lebih baik
    • Dilihat dari aspek kegiatan ekonomi
    • EMPAT (4) tahap
    • MASYARAKAT MEMBURU
    • MASYARAKAT BERKEBUN DAN MENTERNAK
    • MASYARAKAT PERTANIAN
  • MASYARAKAT INDUSTRI
    • MASYARAKAT MEMBURU
    • Masyarakat yang menggunakan teknologi mudah untuk memburu binatang dan bercucuk tanam
    • Muncul kira-kira 10,000 tahun lampau
    • Tinggal dalam kelompok kecil (tidak melebihi 15 orang)
    • Mempunyai hubungan persaudaraan
    • Hidup berpindah-randah
    • Kaum lelaki – memburu (tombak dan panah)
    • Kaum wanita - bercucuk tanam
    • Sistem politik yang diamalkan
    • Mempunyai KETUA yang dilantik berdasarkan peranan untuk memimpin
    • Pendidikan tidak formal kepada anak-anak
     • Anak lelaki – memburu
     • Anak perempuan – bercucuk tanam
  • MASYARAKAT BERKEBUN DAN MENTERNAK
    • Wujud menggantikan masyarakat pemburu
    • Masyarakat horticultural – masyarakat yang bercucuk-tanam sepenuhnya
    • mengusahakan ladang menggunakan peralatan tangan yang mudah
    • Masyarakat pastoral – kehidupan bersumberkan binatang ternakan
    • Saiz masyarakat yang lebih besar (mencapai 1000 orang)
    • Mempunyai hubungan persaudaraan
    • Hidup berpindah-randah untuk mencari kawasan subur bagi tujuan pertanian dan berternak
    • Sistem politik yang diamalkan
    • Pemimpin terdiri daripada lelaki yang paling gagah dalam sukunya
    • Suku yang yang kuat memimpin dan melindungi suku yang lemah
    • Kegiatan ekonomi utama – berternak dan berkebun
  • MASYARAKAT PERTANIAN
    • Juga dikenali sebagai agrarian society
    • Masyarakat yang terlibat dalam pertanian di kawasan yang luas (ladang), DAN
    • Masyarakat ini menggunakan binatang dalam pembajakan
    • Tertumpu di satu-satu kawasan atau bandar
    • Tinggal dalam bilangan yang ramai (100,000 orang)
    • Kadar kelahiran dan kadar kematian yang tinggi
    • Punca utama kematian – penyakit (wabak penyakit) dan peperangan
    • Kegiatan ekonomi
    • Menjalankan aktiviti pertanian
    • Penggunaan duit
    • Kegiatan perdagangan
    • Pembahagian buruh (pengkhususan) berlaku akibat wujudnya banyak peluang pekerjaan
  • MASYARAKAT INDUSTRI
    • Muncul hasil daripada Revolusi Industri (1750an)
    • Menggunakan sumber semulajadi dan alatan canggih untuk menghasilkan barangan
    • Penggunaan lebih kuasa mesin berbanding tenaga manusia
    • Saiz penduduk yang lebih besar dan bentuk pekerjaan yang pelbagai
    • Kadar kematian kurang (tahap kesihatan lebih baik)
    • Kegiatan ekonomi
     • Kompleks
     • Pengkhususan buruh
     • Sistem ekonomi yang pelbagai
    • Sistem politik
    • Pemerintah dipilih dalam pilihanraya
    • Sistem pendidikan
    • Formal dan sistematik
  • PERSOALAN
    • KENAPA MASYARAKAT PERLU KEPADA SATU BENTUK ORGANISASI?
    • KONSEP PENGORGANISASIAN MASYARAKAT
    • KEPERLUAN ORGANISASI
    • PERANAN ORGANISASI DALAM MASYARAKAT
   • Menjadikan struktur masyarakat lebih tersusun dan terarah dalam mencapai misi dan visi yang diingini
   • menjadi penggerak kepada pembentukan masyarakat yang lebih bertamadun, dan berdaya-saing
   • menggabungkan fungsi-fungsi individu dalam masyarakat ke arah pencapaian keperluan dan kehendak hidup
   • organisasi menjadi alat perubahan asas dalam kemajuan dan ketamadunan manusia
  • PENGORGANISASIAN MASYARAKAT
    • Satu kaedah atau cara
    • bagaimana sesuatu masyarakat dapat diorganisasikan
    • dalam memastikan matlamat dan keperluan individu dalam masyarakat secara amnya dapat dipenuhi
    • Berkait rapat dengan tindakan dan penyelarasan aktiviti yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut
  • PENDEKATAN
    • SECARA FORMAL
    • Perlaksanaan secara terancang
    • Mengandungi prosedur tertentu yang perlu dipatuhi
    • CONTOH : pilihanraya yang dilaksanakan oleh Malaysia
    • Peranan Suruhanjaya Pilihanraya (berdasarkan Perlembagaan Persekutuan)
  • PENDEKATAN
    • SECARA TIDAK FORMAL
    • Tidak melibatkan kaedah formal
    • Dilakukan berdasarkan kepada prinsip kemasyarakatan dan persetujuan ahli masyarakat tanpa melanggar etika masyarakat
    • CONTOH : aktiviti gotong-royong
    • (tanpa paksaan)
  • PENGORGANISASIAN MASYARAKAT
    • FAKTOR PENYUMBANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DALAM MASYARAKAT
    • Keperluan kepada matlamat yang ingin dicapai bersama
    • Keperluan kepada pentadbiran dan pengkhususan tugas
    • Keperluan kepada tanggungjawab bagi memastikan kehidupan yang lebih sempurna
    • PENGORGANISASIAN MASYARAKAT
    • Keperluan kepada kepemimpinan dalam menerajui masyarakat
    • Keperluan dalam aspek keselamatan, pertahanan, sosioekonomi dan politik
    • Keperluan kepada aspek kawalan dalam masyarakat
  • MASYARAKAT MASA HADAPAN
    • CUBA ANDA BAYANGKAN MASYARAKAT MASA HADAPAN?
    • The Third Wave – struktur masyarakat menjadi semakin kompleks dan rumit
    • Perubahan struktur sering berlaku
    • Pembentukan organisasi (formal) mewakili kepentingan masyarakat
    • Borderless etc
  • KESIMPULAN
    • Keperluan masyarakat berubah mengikut perubahan zaman
    • Gabungan dan kerjasama ahli dalam masyarakat adalah elemen penting dalam pembentukan struktur organisasi masyarakat yang baik
    • Kawalan diperlukan melalui peraturan formal dan tidak formal bagi menjadikan struktur organisasi masyarakat kukuh dan kekal