Opiskelijan Polku Opinnot
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Opiskelijan Polku Opinnot

on

 • 2,053 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,053
Views on SlideShare
2,050
Embed Views
3

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

1 Embed 3

http://www.slideshare.net 3

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Voisiko tämän ottaa pois

Opiskelijan Polku Opinnot Opiskelijan Polku Opinnot Presentation Transcript

 • Opiskelijan polku -opinnot 5 op Oppijan tukeminen läpi opintojen verkossa ja f2f
 • Opiskelijan polku -opinnot
  • Ammattikorkeakoulun alkuopintoihin kuuluva Opiskelijan polku-opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelija ammattikorkeakouluopintoihin.
  • Opiskelijan polku -opinnot jatkuvat säännöllisesti koko ammattikorkeakouluopiskelun ajan tukien yhteisöllisesti sosiaalisen median avulla opintojen etenemistä sekä opintosuoritusten kertymistä.
 • Opiskelijan polku -opinnot Tavoite
  • Tavoitteena on muodostaa toimiva opinto- ja tukiryhmä, joka ohjattuna kykenee itseohjautumaan yhteistoiminnallisen oppimisen perusteiden mukaisesti.
  • Opintojakson tavoitteena on minimoida opintojen keskeytyminen tai niiden venyminen yli sovitun ajan.
  • Opinnot koostuvat lähiopetusjaksoista sekä erilaisista verkko-opinnoista.
  • Jokaisella vuositasolla on oma teemansa.
 • Opiskelijan polku -opinnot Teemat
  • 1. vuosi
  • Ryhmäytymistä lähiopetus kerralla (2*4 h). Arvokeskustelut. Tärkeää ryhmäyttäminen, motivointi ja aktivointi alkaviin opintoihin.
  • Oppijaverkoston muodostumista.
  • Itsesäätöisen oppimisen teoriaa ja käytännön harjoituksia. Oppimisstrategioiden omaksuminen.
  • Tvt-osaaminen haltuun lähiopetuskerroilla, huomioidaan myös verkkoetiikka (3*3 h). Chatin käyttö työkaluna opetuksen tukena (1 h). Ryhmänohjaaja mukana keskusteluissa antamassa tukea ja kannustamassa, sekä ohjaamassa opintoja oikeille poluille.
  • Blogin kirjoittamista ohjeistetaan myös viestinnän opetuksen yhteydessä (2 h). Oppimisen edistymisestä kirjoitaan omaa blogia, jota muutkin voivat seurata.
 • Opiskelijan polku -opinnot Teemat
  • Tehtävät:
  • Blogin kirjoittaminen, joka kuukauden ensimmäinen maanantai.
  • Chat, joka maanantai. Ryhmänohjaaja mukana keskusteluissa antamassa tukea ja kannustamassa, sekä ohjaamassa opintoja oikeille poluille. Chat-vuoro kiertää siten, että joka kerta tavattavissa joko tutor, opo tai ryhmänohjaaja opiskelijoiden sen hetkisen tarpeen mukaan.
  • Oman opintoaikataulun laatiminen hopsin yhteyteen
  • Itsesäätöisen oppimisen sykli jokaisen opintojakson/ kurssin yhteydessä. 1. Omien tavoitteiden asettaminen, 2. Strategioiden valinta tavoitteiden saavuttamiseksi, 3. opintopäiväkirja blogiin (valittujen strategioiden arviointi ja tarvittaessa muuttaminen) 4. Itsearviointi kurssin lopuksi.
 • Opiskelijan polku -opinnot Teema
  • 2. vuosi
  • Ryhmäytymistä lähiopetus kerralla (4h) lukukauden alussa.
  • Työnantajaverkoston muodostaminen vierailujen aikana.
  • Portfolion merkitys lähiopetusjaksolla (2*2h).
  • Tehtävät:
  • Opintojen tukeminen verkossa, vertaistuki/tutor, blogi,
  • Chat, joka maanantai. Ryhmänohjaaja mukana keskusteluissa antamassa tukea ja kannustamassa, sekä ohjaamassa opintoja oikeille poluille. Chat-vuoro kiertää siten, että joka kerta tavattavissa joko tutor, opo tai ryhmänohjaaja opiskelijoiden sen hetkisen tarpeen mukaan.
  • Portfolion laatimisen aloitus. Portfolioon, jonne kerätään myös muut opiskelijan oppimisen kannalta merkittävimmät suoritukset.
  • Itsesäätöisen oppimisen sykli jokaisen opintojakson/ kurssin yhteydessä. 1. Omien tavoitteiden asettaminen, 2. Strategioiden valinta tavoitteiden saavuttamiseksi, 3. opintopäiväkirja blogiin (valittujen strategioiden arviointi ja tarvittaessa muuttaminen) 4. Itsearviointi kurssin lopuksi.
 • Opiskelijan polku -opinnot Teema
  • 3. vuosi
  • Ryhmäytymistä lähiopetus kerralla (4h) lukukauden alussa.
  • Työnantaja verkoston muodostaminen, vierailujen aikana.
  • Työssäoppimisjakson tukeminen, mahdollinen ulkomaan jakso blogi, chat
  • Tehtävät:
  • Portfolion kehittely, vertaistuki/tutor, joka kuukauden ensimmäinen maanantai.
  • Chat, joka maanantai. Ryhmänohjaaja mukana keskusteluissa antamassa tukea ja kannustamassa, sekä ohjaamassa opintoja oikeille poluille. Chat-vuoro kiertää siten, että joka kerta tavattavissa joko tutor, opo tai opettaja opiskelijoiden sen hetkisen tarpeen mukaan.
  • Itsesäätöisen oppimisen sykli jokaisen opintojakson/ kurssin yhteydessä. 1. Omien tavoitteiden asettaminen, 2. Strategioiden valinta tavoitteiden saavuttamiseksi, 3. opintopäiväkirja blogiin (valittujen strategioiden arviointi ja tarvittaessa muuttaminen) 4. Itsearviointi kurssin lopuksi.
 • Opiskelijan polku -opinnot Teema
  • 4. vuosi
  • Ryhmäytymistä lähiopetus kerralla (4h) lukukauden alussa.
  • Työnantaja verkoston muodostumista.
  • Päättötyön vertaistuki/ ohjaus; blogi/chat, joka kuukauden ensimmäinen maanantai.
  • Portfolion ohjaus (2*2h)
  • Tehtävät:
  • Chat, joka maanantai. Ryhmänohjaaja mukana keskusteluissa antamassa tukea ja kannustamassa, sekä ohjaamassa opintoja oikeille poluille. Chat-vuoro kiertää siten, että joka kerta tavattavissa joko tutor, opo tai opettaja opiskelijoiden sen hetkisen tarpeen mukaan.
  • Portfolion työstäminen
  • Päättötyön etenemisestä oma blogi
  • Itsesäätöisen oppimisen sykli jokaisen opintojakson/ kurssin yhteydessä. 1. Omien tavoitteiden asettaminen, 2. Strategioiden valinta tavoitteiden saavuttamiseksi, 3. opintopäiväkirja blogiin (valittujen strategioiden arviointi ja tarvittaessa muuttaminen) 4. Itsearviointi kurssin lopuksi.
 • Opiskelijan polku -opinnot Työskentelytavat: Lähitapaamiset
  • Opintojen alussa muutama lähitapaaminen (2*4h) muutaman ensimmäisen viikon aikana.
  • Ryhmäytymispäivä opintojen alkupuolella toteutetaan yhdessä opiskelijakuntien tai erilaisten opiskelijayhdistysten kanssa.
  • Alussa myös arvokeskustelua, esim. ketään ei kiusata eikä syrjitä (yhteisten pelisääntöjen laatiminen ja tallentaminen verkkoympäristöön), käsitellään ilmapiirin muodostumista ja vertaistukea ja niiden merkitystä opintojen sujumisen kannalta.
  • Yhteisöllisen oppimisen periaatteiden tiedostaminen: mitä hyötyä yhteisöllisestä oppimisesta on ja kuinka se auttaa eteenpäin opinnoissa.
 • Opiskelijan polku -opinnot Työskentelytavat: Lähitapaamiset
  • Jatkossa lähitapaamisia on lukuvuoden alussa, näistä ilmoitetaan verkkosivuilla erikseen.
  • Kullakin tapaamisella tietty opintojen vaiheeseen sopiva teema sekä yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa.
  • Yhteisten merkkipaalujen juhlistus, esim. kakkukahveilla (sovitaan yhdessä tiettyjä välietappeja)
  • Opintojen loppuvaiheessa on kokoava yhteenveto ryhmäntyöskentelystä sekä palautteen antaminen.
  • Excursiot erilaisiin alaa koskeviin työtehtäviin tutustumisten kautta, samalla tutustutaan erilaisiin työnantajiin.
  • Työnantajien esittäytymistä esim. valmistuneiden oppijoiden avulla (alumni-toiminnan hyödyntämistä).
 • Opiskelijan polku -opinnot Työskentelytavat: Verkko-oppiminen
  • Aloitus lähitapaamisessa, jossa tutustutaan käytettyyn verkkoympäristöön ja käytettäviin ohjelmistoihin (moodle, wiki jne). Ensimmäisenä verkko-oppimistehtävänä olisi oman oppimisblogin kirjoittamisen aloittaminen.
  • Suljettu chat verkosto, jossa voi purkaa huoliaan ja onnistumisiaan. Ryhmänohjaajan säännöllinen läsnäolo verkkoympäristössä tärkeää, ohjaajan palaute kannustavaa, mutta samalla ohjaavaa.
  • Heti opintojen alusta aloitetaan opinpolun (HOPS) rakentaminen nettiympäristöön ja jatketaan valmistumiseen saakka.
  • Verkkoympäristöön kootaan kaikki opintojen aikana tarvittavat toiminnot ja niiden ohjeistukset. Verkko-oppimisympäristö toimii opiskelijan henkilökohtaisen portfolion pohjana.
 • Opiskelijan polku -opinnot Työskentelytavat: Verkko-oppiminen
  • Verkkoympäristöstä löytyy:
  • Keskustelutoiminto, chat tai sosiaalinen ryhmä esim facebookin avulla, vain oman ryhmän käyttöön, ryhmänohjaaja läsnä tiettynä päivänä kuukaudesta. Luodaan yhteisöllinen ryhmähenki, jonka tarkoituksena on tukea oppijoita saavuttamaan päämäärä tietyssä ajassa.
  • Mallipohjia ja ajattelutyyppejä tiedon kehittelyyn, organisointiin, yhteyksien tekemiseen ja kriittisen ajattelun kehittämiseen
  • Palaute- ja palkitsemistyökaluja
  • Pedagogiset agentit oikea-aikaisen tuen tarjoamiseen (auttaa erilaisten oppimisstrategioiden käytössä)
 • Opiskelijan polku -opinnot Työskentelytavat: Verkko-oppiminen
  • Opintosuoritusten seurantatyökalu
  • Oma työtila, jota voi rakentaa ja muokata kuten haluaa.
  • Työkaluja tiedon organisointiin, visualisointiin ja representaatioiden luomiseen.
  • Erilaisia reflektointityökaluja eri tilanteisiin (oppimispäiväkirja, esim. blogin muotoon, itsesäätöisen oppimisen reflektointi ja arviointi, yms.)
 • Opiskelijan polku -opinnot Portfolio
  • Opintojakson aikana laaditaan sähköisen portfolion ja henkilökohtaisen oppimis-suunnitelman muodostuminen sähköiselle oppimisalustalle.
  • Portfolioon kerätään kaikki opiskelun aikana suoritetut merkittävät tehtävät.
  • Tavoitteena on, että portfolioon tulevat oppijan kannalta valituksi juuri ne tehtävät, joista oppija itse on oppinut eniten.
  • Samalla harjoitellaan itsearviointia ja omien oppimisstrategioiden hallintaa sekä kriittisen ajattelun kehittymistä.
  • Portfolio voisi olla myös siinä muodossa, että sitä voidaan esittää työnantajille rekrytointitilanteissa.
  • Portfolio sisältää tekstin lisäksi myös kuvia, videoita, ääntä, erilaisia esityksiä.
 • Opiskelijan polku -opinnot Blogi
  • Oman oppimisblogin luominen ryhmän käyttöön. Omien oppimistulosten kirjaaminen auki antaa oppijalle itselleen ja koko vertaisryhmälle hyviä keskustelun aiheita ja selkeyttää ajatuksia oppimisesta.
  • Blogikirjoituksissa opiskelija voi yhdistellä omia ajatuksiaan teoreettiseen tietoon ja kehittää näin käsitteellistä ymmärrystään.
  • Samalla oppiminen erilaisista näkökulmista katsottuna avaa kaikille mukanaolijoille uusia polkuja, joita voi hyödyntää omassa oppimisessaan.
  • Myös viestinnän opintojen yhteydessä kerrataan kirjoittamista erityisesti blogin näkökulmasta katottuna.
 • Opiskelijan polku -opinnot Oppimisympäristö on verkkoympäristö
  • Koulun sähköinen oppimisympäristö, mitä sitten koulussa käytetäänkin moodle, wikispaces, googledocs, Helmi, intranet, tms.
  • Blogia kirjoitettaessa voitaneen käyttää wordpress.com sivustoja tai vastaaviaa, joista on helppoa linkittää blogi koulun sisäiseen oppimisympäristöön.
 • Opiskelijan polku -opinnot Opettajan/tutorin/ryhmänohjajan rooli
  • Ryhmänohjaaja, opo tai tutor on verkkoympäristössä tavattavissa joka viikko tiettynä ilmoitettuna aikana, kuitenkin useammin opintojen alkuvaiheessa.
  • Pyritään siihen, että ryhmänohjaajana on sama henkilö koko opintojen ajan.
  • Ryhmäytymiseen panostetaan erityisesti opintojen alussa, jotta opiskelijat ryhmäytyvät hyvin olisivat motivoituneita opinnoistaan ja osallistuisivat aktiivisesti ryhmän toimintaan.
  • Jatkossa erityisesti ryhmän tuki on tärkeää, jopa tärkeämpää kuin tutorin tuki, opintojen sujumiselle.
 • Opiskelijan polku -opinnot Opettajan/tutorin/ryhmänohjajan rooli
  • Opiskelijatutor on verkkoympäristössä läsnä useammin kuin ryhmänohjaaja. Hänenkin läsnäolonsa painottuu erityisesti opintojen alkuun, jolloin monet asiat ovat vielä uusia ja opiskelijoilla on todennäköisesti eniten kysyttävää.
  • Myös ujoimpien opiskelijoiden on helppo rohkaistua kysymään neuvoa opiskelijatutorilta.
  • Kurssien opettajat ohjaavat oppimista verkossa kurssikohtaisesti. Esimerkkeinä viestintään on integroitu blogin kirjoittamisen ohjaus, tietotekniikkaan verkon käytössä ilmenevät ongelmat.
  • Itsesäätöisen oppimisen idea on hyvä sisällyttää myös opetukseen ja tarjota opiskelijoille riittävästi tukea mahdollisimman oikea-aikaisesti.
  • Tukea tarvitaan luonnollisesti eniten opintojen alkuvaiheessa, jolloin itsesäätöinen oppiminenkin on vielä uutta.
  • Tuen tarve vähenee ja muuttaa painopistettä itse prosessista sisältöihin, kun itsesäätöisen oppimisen sykli tulee tutummaksi.
 • Opiskelijan polku -opinnot Suoritus ja arvionti
  • Kurssi suoritetaan ammattikorkeakouluopintojen aikana.
  • Hyväksytty suoritus edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista lähitapaamisiin ja verkkotyöskentelyyn sekä oman HOPS:n, blogin ja portfolion työstämisen.
  • Kurssi arvioidaan merkinnällä Hyväksytty / Täydennettävä.
  • Kurssisuoritusmerkinnän antaa opinto-ohjaaja kaikkien suoritusten ollessa tehtynä.
 • Opiskelijan polku -opinnot
  • Kohderyhmä: Kaikki ammattikorkeakoulun aloittavat opiskelijat, mahdollisuuksien mukaan oman koulutusalan sisältä. Tavoite: Opintojen tehokas aloittaminen ja loppuun saattaminen määräajassa, ryhmän muodostuminen, sitouttaminen opintoihin, motivointi ja motivaation ylläpito opintojen ajan, omien oppimisstrategioiden vahvistaminen, tvt-taitojen ylläpito ja kehittäminen, opettaja-/oppilastutorointi jatkuvana koko opintojen ajan. Sisältö: Perehdyttäminen opintorakenteeseen, ryhmäyttäminen kotiryhmään, opiskelutaidot, itsesäätöiseksi oppijaksi oppiminen: omien oppismisstrategioiden tunnistaminen ja uusien hankkiminen, yhteisöllinen oppiminen, tietoteknisten taitojen arviointi, motivointi opintoihin, opintojakson kesto koko opintojen ajan Työskentelytavat: Läsnäolo lähiopetusjaksoilla. Perehtyminen käytettäviin oppimisympäristöihin (verkko-ohjelmiin). Aktiivinen osallistuminen chat keskusteluihin. Oman opinto blogin kirjoittaminen. Oppimisympäristöt: Lähitapaamisia, verkko-opiskelua, oma chat-kanava, oman blogin kirjoittaminen, portfolio, erilaiset teknologiapohjaiset oppimisympäristöt ja -työkalut. Ryhmän ohjaaja: ilmoitetaan myöhemmin Opiskelijatutor(it): ilmoitetaan myöhemmin Arviointi/Suoritus: Hyväksytty/Täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista otetta annetuihin tehtäviin ja lähiopetustapahtumiin osallistumista.