• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
โครงงาน
 

โครงงาน

on

 • 2,479 views

โครงงาน

โครงงาน

Statistics

Views

Total Views
2,479
Views on SlideShare
2,418
Embed Views
61

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

1 Embed 61

http://tingpn.wordpress.com 61

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • ภาพสังเกตรอบแรก
 • ภาพคำถามและกิจกรรมการปรับคำถาม
 • ออกแบบการทดลอง
 • ทำการทดลองและเก็บข้อมูล
 • นิยามเชิงปฏิบัติการสำหรับคำว่าขนาดเราจะวัดยังไง นิยามให้ชัดเจน
 • นิยามเชิงปฏิบัติการสำหรับคำว่าขนาดเราจะวัดยังไง นิยามให้ชัดเจน
 • รูปแบบการนำเสนอให้เข้าใจง่าย เช่น ใช้กราฟเส้นแทน ไม่ทำลายตัวอย่าง ไม่สรุปผลไปเกินกว่าขอบเขตที่เราได้ทำการทดลองมา
 • การนำเสนอ
 • - จากที่ได้ที่ได้ทำกิจกรรมมาทั้งหมดทั้งสองวัน จะให้อาจารย์ได้ลองคิดว่า คำว่าวิชาโครงงานวิทย์ อาจารย์จะสอนนักเรียนในแต่ละขั้นอย่างไร และจะใช้เวลาเท่าใด ให้ทำงานกับเป็นคู่ โดยจุคู่สาขาเดียวกัน ให้เวลา ครึ่งชั่วโมง และเรามีแบบฟอร์มให้อาจารย์บันทึกลงไป ซึ่งอยู่ในแฟ้มของอาจารย์ เราจะสุ่มตัวอย่างออกมานำเสนอและร่วมอภิปรายกัน

โครงงาน โครงงาน Presentation Transcript

 • การจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงงาน วัฒนธรรมวิจัย
  • โครงงานคืออะไร ?
  10/06/11
 • โครงงานหมายถึง การศึกษาค้นคว้าหาคำตอบ ในสิ่งที่ต้องการรู้ โดยใช้ กระบวนการศึกษาที่เป็นระบบ จนได้ข้อสรุปที่เป็นคำตอบ ในเรื่องนั้น ๆ
 • กระบวนการ วิธีการศึกษา ที่เป็นระบบ เป็นอย่างไร ?
 • กระบวนการวิจัย 4 ขั้นตอน
  • ตั้งคำถาม ( สิ่งที่อยากรู้ )
  • เตรียมการค้นหาคำตอบ
  • ดำเนินการค้นหาและตรวจสอบคำตอบ
  • สรุปและนำเสนอผลการค้นหาคำตอบ
 • กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  • 1. กำหนดปัญหา ( สิ่งที่อยากรู้ )
  • 2. วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล
  • 3. เก็บรวบรวมข้อมูล
  • 4. วิเคราะห์และสื่อความหมายข้อมูล
  • 5. สรุปลงความเห็นจากข้อมูล
 • กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 1. กำหนดปัญหา ( สิ่งที่อยากรู้ ) 2. วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล 3. เก็บรวบรวมข้อมูล 4. วิเคราะห์และสื่อความหมายข้อมูล 5. สรุปลงความเห็นจากข้อมูล 1. ตั้งคำถาม ( สิ่งที่อยากรู้ ) 2. เตรียมการค้นหาคำตอบ 3. ดำเนินการค้นหาและตรวจสอบคำตอบ 4. สรุปและนำเสนอผลการค้นหาคำตอบ กระบวนการวิจัย 4 ขั้นตอน
 • 1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ 2 . โครงงานตามความสนใจ ประเภทของโครงงาน
 • โครงงานวิทยาศาสตร์หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ ที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้ง หรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นให้มากยิ่งขึ้นโดยใช้กระบวนการ วิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบ จนได้ข้อสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้น ๆซึ่งนักเรียนจะต้องเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 • โครงงานภาษาไทยหมายถึง การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ภาษาไทย ที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้ง หรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นให้มากยิ่งขึ้นโดยใช้ กระบวนการ วิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบ จนได้ข้อสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้น ๆซึ่งนักเรียนจะต้องเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 • โครงงานคณิตศาสตร์หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ ที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้ง หรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นให้มากยิ่งขึ้นโดยใช้กระบวนการ วิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบ จนได้ข้อสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้น ๆซึ่งนักเรียนจะต้องเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 • 1. โครงงานสำรวจ 2. โครงงานประเภททดลอง 3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 4. โครงงานประเภททฤษฎี ประเภทของโครงงาน ตามการได้มาของคำตอบ
  • สำรวจปริมาณการทิ้งขยะของนักเรียน
  • สำรวจชนิดของขนมที่นักเรียนชอบรับประทาน
  • สำรวจการใช้โทรศัพท์
  • สำรวจพืชสมุนไพรในท้องถิ่น
  • สำรวจชนิดของปลาที่พบในลำน้ำปิง
  ตัวอย่างโครงงานสำรวจ
 • โครงงานประเภทสำรวจ
  • มีลักษณะสำคัญคือ เป็นโครงงานที่ผู้เรียนต้องการเพียง สำรวจ และรวบรวมข้อมูล แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาจำแนกเป็นหมวดหมู่และนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ในเรื่องที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจน
  • 2. โครงงานประเภททดลอง
  • การปลูกพืชสวนครัวโดยไม่ใช้ดิน
  • ไขเค็มสูตรใหม่
  • ยากันยุงจากพืชสมุนไพร
  • ยาหม่องน้ำ
  • น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน
  • ย้อมผ้าสีจากสารสกัดจากดอกไม้
  • ปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหาร
 • โครงงานประเภททดลอง
  • ลักษณะสำคัญคือ เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลโดยต้อง
  • ออกแบบการทดลองเพื่อหาคำตอบที่ต้องการจะศึกษา
  • มีการจัดกระทำกับตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอน
  • - กำหนดปัญหา
  • - ตั้งสมมติฐาน
  • - ออกแบบการทดลอง
  • - ดำเนินการทดลอง
  • - แปลความหมายและสรุปผล
  • 3. โครงงานสิ่งประดิษฐ์
  • เครื่องหรี่ไฟฟ้า
  • เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่
  • แกะสลักลายกระจก / หินอ่อน
  • กำไลจากขวดพลาสติก
  • กรอบรูปวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์จากเรซิ่น
  • ชั้นวางของเอนกประสงค์
  • เพ้นท์สีลงบนแก้วและกระจก
  • ผ้าบาติก / ผ้ามัดย้อม
 • โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
  • ลักษณะสำคัญคือ เป็นการนำความรู้
  • ที่มีอยู่มาพัฒนา หรือประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
 • ลำดับขั้นของการทำโครงงาน 1. การคิดหาปัญหาหรือหัวข้อที่จะทำศึกษา 2. การวางแผนทำโครงงาน ( เขียนเค้าโครง ) 3. การลงมือศึกษา / ทำโครงงาน 4. การเขียนรายงาน 5. การนำเสนอผลงาน
 • การเลือกปัญหาที่จะทำโครงงาน * จากการวิเคราะห์โครงงานที่มีผู้จัดทำไว้ * จากการศึกษาเอกสาร วารสาร สิ่งพิมพ์ * จากการสำรวจปัญหาในชุมชน * จากการศึกษาชุมชน * จากสาระการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ * จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
 • ขั้นที่ 1 ตั้งคำถาม / กำหนดปัญหา สำคัญมาก เพราะ เป็นจุดเริ่มต้น ของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ กลยุทธ์
 • จุดประกายความคิด จาการสังเกตสิ่งรอบตัว
  • Why
  What How
 • Why? What? How?
 • ทำไมใบพลูด่างที่ระดับความสูงต่างกันมีขนาดต่างกัน คำถามทั่วไป ที่ระดับความสูงต่างกัน ใบพลูด่างมีขนาดต่างกันหรือไม่ คำถามเชิงวิจัย
 • ขั้นที่ 2 เตรียมการหาคำตอบ / วางแผนเก็บข้อมูล ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งสมมติฐาน กำหนดตัวแปร ออกแบบการทดลอง แบบบันทึกข้อมูล
 •  
  • ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพลูด่าง
  • เทคนิคการวัด
  • พันธุ์ของพลูด่าง
  ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  • ออกแบบอย่างมีระบบ
  • ตั้งสมมติฐาน
  • ระบุตัวแปรที่จะศึกษา เพื่อตีกรอบการศึกษา
  ถ้าเปลี่ยน ตัวแปรต้น แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับ ตัวแปรตาม ต้องควบคุมสิ่งอื่นให้เหมือนกัน กลยุทธ์
 • สมติฐาน ที่ระดับความสูงต่างกัน ใบพลูด่างจะมีขนาดต่างกัน ที่ระดับความสูงต่างกัน ใบพลูด่างมีขนาดต่างกันหรือไม่ คำถามวิจัย
 • ตัวแปรต้น : ระดับความสูง ตัวแปรตาม : ขนาดของใบ ควบคุม : วิธีการวัดขนาดของใบ บริเวณที่ศึกษาต้นพลูด่าง ความสมบูรณ์ของใบ ที่ระดับความสูงต่างกัน ใบพลูด่างมีขนาดต่างกันหรือไม่ คำถามวิจัย
 • BE A SCIENTIST กลยุทธ์ ทำตามแผน ทำตามระบบ บันทึกผลทุกครั้ง ทำการทดลองซ้ำ ขั้นที่ 3 ค้นหาคำตอบ / เก็บรวบรวมข้อมูล
 •  
 •  
 • นิยามขนาด ให้ชัดเจน เพิ่มระดับความสูงที่จะวัด จำนวนใบที่จะวัด
 •  
 • เพิ่มหน่วย ค่าเฉลี่ย เพิ่มระดับความสูง
 • ขั้นที่ 4 สรุปและนำเสนอผลการศึกษา กลยุทธ์ ต้องซื่อสัตย์ : ยึดผลการทดลองเป็นหลัก เปลี่ยนผลการทดลองเพื่อให้สอดคล้องกับสมมติฐาน อย่า
 • นำเสนอแบบกราฟ ไม่สรุปเกินกว่าที่ทดลอง ไม่ทำลายตัวอย่าง
 • จัดเวทีให้เผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • วารสารวิชาการ
  • งานประชุมวิชาการ เช่น วทร . วทท .
  • การประกวดโครงงาน
  แหล่งเผยแพร่
 •  
 • 10/06/11 แผนการจัดกิจกรรม โครงงาน
  • ระยะเริ่มต้นโครงงาน
  • ระยะพัฒนาโครงงาน
  • ระยะการเสนอผลการศึกษา
 • บทบาทของครู
  • ระยะที่ 1
  • เริ่มต้นสร้างความสนใจ
  • กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้อยากหาคำตอบ
  • กระคุ้นให้ผู้เรียนตั้งคำถาม
  • กระตุ้นให้ผู้เรียนหาคำตอบ
 • ระยะที่ 2 พัฒนาเป็นโครงงาน
  • * กระตุ้นให้ผู้เรียนวางแผนหาคำตอบ
  • * กระตุ้นให้ผู้เรียนมองเห็นทางเลือกที่หลากหลายในการหาคำตอบ
  • * ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
  • * ให้กำลังใจ
 • ระยะที่ 3 สรุป / เสนอผลการเรียนรู้
  • กระตุ้นให้ผู้เรียนรวบรวม / สรุปผลการเรียนรู้
  • กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
  • จัดเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงผลงาน
  • กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 • กิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโครงงาน ( จำนวนคาบ .... / ...... ภาคเรียน ) สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เวลาที่ใช้ ( คาบ )
  • เรียนรู้ ( ทดลอง ) ด้วยตนเอง
  • ตามความถนัดและสนใจของนักเรียน
  • คำนึงถึงทรัพยากรท้องถิ่น
  เคล็ด ( ไม่ ) ลับสำหรับครู
 • การเริ่มต้น
  • ปรับพื้นฐานด้านทักษะ / กระบวนการทำงาน
  • จัดการเรียนรู้ที่ฝึกการใช้วิธีการวิจัย
  • เริ่มต้นจากสาระการเรียนรู้ในบทเรียน
  • ปรับเวลาในหน่วยการเรียนเพื่อฝึกโครงงาน
  • ทำในศักยภาพ / บริบทของโรงเรียนและชุมชน
 • เป็นเรื่องที่นักเรียนสนใจ สงสัยต้องการคำตอบ มีการศึกษาอย่างลุ่มลึก ด้วยวิธีการและใช้แหล่งการเรียนรู้หลากหลาย มีกระบวนการหาคำตอบที่เป็นระบบ เป็นการเรียนรู้ที่มีกระบวนการ ผู้เรียนจะต้องใช้ความสามารถหลายด้าน ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง ลักษณะสำคัญ ของโครงงาน
 • มีวิธีการบันทึกกระกวนการปฏิบัติงานอย่างไร นักเรียนมีความสนใจทำโครงงานในเรื่องใด มีวิธีการวางแผนการจัดทำโครงงานอย่างไร โครงงานที่ทำมีประโยชน์อย่างไร มีวิธีการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องการทำงานอย่างไร เหตุผลที่ต้องเลือกทำโครงงานนี้ มีขั้นตอนการปฏิบัติโครงงานอย่างไร เป้าหมาย / วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงงานี้ มีวิธีการการนำเสนอผลงงานอย่างไร บทบาทของครู ที่จะตั้งคำถาม
 • พัฒนากระบวนการทำงานที่เป็นระบบ การแสวงหา ข้อมูล / ความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการคิด ทักษะทางสังคม ส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพ ทักษะการสื่อสาร มีบทบาทและมีส่วนร่วม ในกระบวนการเรียนรู้ นิสัยที่ดีในการทำงาน ผลที่ได้รับจากการเรียนรู้โครงงาน โครงงาน
 • สวัสดี
 • โครงงานประเภททฤษฎี
  • ลักษณะที่สำคัญคือ เป็นโครงงานที่ผู้ทำต้องการนำเสนอแนวคิดใหม่ ในการอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล โดยมีหลักการ แนวคิด ทฤษฎีสนับสนุน