LOGO EMPRESA

Título documento
- Subtítulo si lo hay -

Fecha
Índice

LOGO
EMPRESA

 Xxxxx xxxxx xxxxx

 Xxxxx xxxxx xxxxx

 Xxxxx xxxxx xxxxx

 Xxxxx xxxxx xxxxx

Footer/XXX

2
LOGO
EMPRESA

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
 Xxxxxxxxx
 Xxxxxxxxx
 Xxxxxxxxx
 Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
X...
LOGO
EMPRESA

Cronograma

Footer/XXX

4
LOGO
EMPRESA

3 months
Text

Jan

Fev

Mar

 Tarea
 Sub-tarea 1
 Sub-tarea 2

 Tarea
 Sub-tarea 1
 Sub-tarea 2

 Ta...
LOGO
EMPRESA

6 months
Text

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

 Tarea
 Sub-tarea 1
 Sub-tarea 2

 Tarea
 Sub-tarea 1
 Su...
LOGO
EMPRESA

9 months
Text

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

 Tarea
 Sub-tarea 1
 Sub-tarea 2

 Tarea
 S...
LOGO
EMPRESA

12 months
Text

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dic

 Tarea
 Sub-tarea 1
 Sub-tare...
LOGO
EMPRESA

1 month
Text
Text

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30...
LOGO
EMPRESA

2 months
Month
Text

01

02

Month
03

04

05

06

07

08

 Tarea
 Sub-tarea 1
 Sub-tarea 2

 Tarea
 Su...
LOGO
EMPRESA

3 months
Month
Text

01

02

03

Month
04

05

06

07

Month
08

09

10

11

12

 Tarea
 Sub-tarea 1
 Sub...
LOGO
EMPRESA

4 months
Month
Text

01

02

Month

03

04

05

06

07

Month
08

09

10

11

Month
12

13

14

15

16

 Ta...
LOGO
EMPRESA

5 months
Month
Text

01

02

03

Month
04

05

06

07

Month
08

09

10

11

Month
12

13

14

15

Month
16
...
LOGO
EMPRESA

6 months
Month
Text

01

02

03

Month
04

05

06

07

Month
08

09

10

11

Month
12

13

14

15

Month
16
...
LOGO
EMPRESA

Filtros

Footer/XXX

15
LOGO
EMPRESA

Filter
 Texto
 Text

 Text

 Text
 Text

 Text

 Text

 Text

Kicker box
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota...
LOGO
EMPRESA

Level 1
 Texto

Text

Kicker box
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
Fuente:
(1)

Footer/XXX

17
LOGO
EMPRESA

Level 2
 Texto

Text

Text

Kicker box
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
Fuente:
(1)

Footer/XXX

18
LOGO
EMPRESA

Level 3
Texto

Text

Text

Text

Kicker box
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
Fuente:
(1)

Footer/XXX

19
LOGO
EMPRESA

Level 4
Texto
Text

Text

Text

Text

Kicker box
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
Fuente:
(1)

Footer/XXX

20
LOGO
EMPRESA

Level 5
Texto
Text

Text

Text

Text

Text

Text

Kicker box
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
Fuente:
(1)

Foot...
LOGO
EMPRESA

Flows circulares

Footer/XXX

22
LOGO
EMPRESA



Blades

Text

 Text

Text



 Text
Text

Kicker box
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
Fuente:
(1)

Footer/X...
LOGO
EMPRESA

Box 1
 Text

 Text

 Text

 Text

Kicker box
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
Fuente:
(1)

Footer/XXX

24
LOGO
EMPRESA

Box 2
 Text

 Text

 Text

 Text

Kicker box
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
Fuente:
(1)

Footer/XXX

25
LOGO
EMPRESA

Cycle 1

Text

Text

Text

Kicker box
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
Fuente:
(1)

Footer/XXX

26
LOGO
EMPRESA

Cycle 2

Text

Text

Kicker box
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
Fuente:
(1)

Footer/XXX

27
LOGO
EMPRESA

Upon 2

Text

Text

Kicker box
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
Fuente:
(1)

Footer/XXX

28
LOGO
EMPRESA

Cycle 3

Text

Text
Text

Kicker box
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
Fuente:
(1)

Footer/XXX

29
LOGO
EMPRESA

Cycle 4

Text
Text

Text
Text

Kicker box
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
Fuente:
(1)

Footer/XXX

30
LOGO
EMPRESA

Cycle 5

Text
Text

Text
Text

Text

Kicker box
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
Fuente:
(1)

Footer/XXX

31
LOGO
EMPRESA

Cycle 6

Text
Text

Text
Text

Text
Text

Kicker box
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
Fuente:
(1)

Footer/XXX

3...
LOGO
EMPRESA

Cycle 7

Text

Text

Text
Text

Text
Text
Text

Kicker box
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
Fuente:
(1)

Footer/...
LOGO
EMPRESA

Cycle 8

Text

Text

Text
Text

Text
Text

Text

Text

Kicker box
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
Fuente:
(1)

...
LOGO
EMPRESA

E-commerce
Text
Text
Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text
Text

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
Fuente:
(1)...
LOGO
EMPRESA

Incoming

Text
Text

Text
Text

Text
Text

Kicker box
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
Fuente:
(1)

Footer/XXX

...
LOGO
EMPRESA

Incoming 2

Text

Text

Text
Text

Text

Kicker box
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
Fuente:
(1)

Footer/XXX

37
LOGO
EMPRESA

Incoming gear

Text

Text

Text

Text
Text

Text

Text

Text

Text

Kicker box
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
...
LOGO
EMPRESA

Ribbon

Text

Text
Text

Text

Text

Kicker box
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
Fuente:
(1)

Footer/XXX

39
LOGO
EMPRESA

Ring

Text

Text

Text
Text
Text

Kicker box
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
Fuente:
(1)

Footer/XXX

40
LOGO
EMPRESA

Flows direcionados para baixo

Footer/XXX

41
LOGO
EMPRESA

1 Box Title
Título columna

 Texto

Título fila
Título fila

Título columna
 Texto

Título fila
Título fil...
LOGO
EMPRESA

2 Boxes Title
Título columna

 Texto

Título columna

 Texto

Título fila
Título fila

Título columna
 Te...
LOGO
EMPRESA

3 Boxes Title
Título columna

 Texto

Título columna

 Texto

Título columna

 Texto

Título fila
Título ...
LOGO
EMPRESA

4 Boxes Title
Título columna

 Texto
 Texto

Título columna

 Texto
 Texto

Título columna

 Texto
 Te...
LOGO
EMPRESA

5 Boxes Title
Título columna

 Texto
 Texto

Título columna

 Texto
 Texto

Título columna

 Texto
 Te...
LOGO
EMPRESA

6 Boxes Title
Título columna

Título columna

Título columna

Título columna

Título columna

Título columna...
LOGO
EMPRESA

Flow Vertical 1
Text

Text

 Text

Kicker box
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
Fuente:
(1)

Footer/XXX

48
LOGO
EMPRESA

Flow Vertical 2
Text

Text

 Text

Text

 Text

Kicker box
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
Fuente:
(1)

Foote...
LOGO
EMPRESA

Flow Vertical 3
Text

Text

 Text

Text

 Text

Text

 Text

Kicker box
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
Fuen...
LOGO
EMPRESA

Flow Vertical 4
Text

Text
Text

 Text

Text
Text

 Text

Text
Text

 Text

Text
Text

 Text

Kicker box...
LOGO
EMPRESA

Flow Vertical 5
Text
Text
Text

 Text

Text
Text

 Text

Text
Text

 Text

Text
Text

 Text

Text
Text

...
LOGO
EMPRESA

Flow Vertical 6
Text
Text
Text

 Text

Text
Text

 Text

Text
Text

 Text

Text
Text

 Text

Text
Text

...
LOGO
EMPRESA

Flows direcionados para a direita

Footer/XXX

54
LOGO
EMPRESA

Flow Vertical 2

 Xxxxxxx

Título fila
Título fila

 xxxxxxxxx
 xxxxxxxxx
 xxxxxxxxx
 xxxxxxxxx

 Xxxx...
LOGO
EMPRESA

Flow Vertical 3
 Xxxxxxx

Título fila
Título fila

 xxxxxxxxx
 xxxxxxxxx
 xxxxxxxxx
 xxxxxxxxx

 Xxxxx...
LOGO
EMPRESA

Flow Vertical 4
 Xxxxxxx

Título fila
Título fila






xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

 Xxxx...
LOGO
EMPRESA

Flow Vertical 5
 Xxxxxxx
 Xxxxxxx

Título fila
Título fila

 xxxxxxxxx
 xxxxxxxxx
 xxxxxxxxx
 xxxxxxxx...
LOGO
EMPRESA

Flow Vertical 6
 Xxxxxxx
 Xxxxxxx

Título fila
Título fila

 xxxxxxxxx
 xxxxxxxxx
 xxxxxxxxx
 xxxxxxxx...
LOGO
EMPRESA

Flow Vertical 7
Título fila
Título fila

Título fila
Título fila

Título fila
Título fila

Título fila
Títul...
LOGO
EMPRESA

Flow Bar 2

 Xxxxxxx

Título fila
Título fila

 xxxxxxxxx
 xxxxxxxxx
 xxxxxxxxx
 xxxxxxxxx

 Xxxxxxxxx...
LOGO
EMPRESA

Flow Bar 3
 Xxxxxxx

Título fila
Título fila






xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

 Xxxxxxxxx...
LOGO
EMPRESA

Flow Bar 4
 Xxxxxxx

Título fila
Título fila

 xxxxxxxxx
 xxxxxxxxx
 xxxxxxxxx
 xxxxxxxxx

 Xxxxxxxxxx...
LOGO
EMPRESA

Flow Bar 5
 Xxxxxxx
 Xxxxxxx

Título fila
Título fila

 xxxxxxxxx
 xxxxxxxxx
 xxxxxxxxx
 xxxxxxxxx

 ...
LOGO
EMPRESA

Flow Bar 6
 Xxxxxxx
 Xxxxxxx

Título fila
Título fila

 xxxxxxxxx
 xxxxxxxxx
 xxxxxxxxx
 xxxxxxxxx

 ...
LOGO
EMPRESA

Flow Bar 7
Título fila
Título fila

Título fila
Título fila

Título fila
Título fila

Título fila
Título fil...
LOGO
EMPRESA

Flow Horizontal 2

Título fila
Título fila

 Texto

Título fila
Título fila

 Texto

Kicker box
Xxxxxxxxxx...
LOGO
EMPRESA

Flow Horizontal 2 Title

Text

Text

 Texto

 Texto

 Texto

 Texto

 Texto

 Texto

Text

Text

Text
...
LOGO
EMPRESA

Flow Horizontal 3

Text

 Texto

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
Fuente:

Text

 Texto

Text

 Texto

(1)

F...
LOGO
EMPRESA

Flow Horizontal 3 Title

Text

Text

Text

 Texto

 Texto

 Texto

 Texto

 Texto

 Texto

 Texto

 ...
LOGO
EMPRESA

Flow Horizontal 4

Text

 Texto

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
Fuente:

Text

 Texto

Text

 Texto

Text

...
LOGO
EMPRESA

Flow Horizontal 4 Title

Text

Text

Text

Text

 Texto

 Texto

 Texto

 Texto

 Texto

 Texto

 Tex...
LOGO
EMPRESA

Flow Horizontal 5

Text

 Texto

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
Fuente:

Text

 Texto

Text

 Texto

Text

...
LOGO
EMPRESA

Flow Horizontal 5 Title

Text

Text

Text

Text

Text

 Texto

 Texto

 Texto

 Texto

 Texto

 Texto
...
LOGO
EMPRESA

Flow Horizontal 6

Text

 Texto
 Texto

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
Fuente:

Text

 Texto
 Texto

Text
...
LOGO
EMPRESA

Flow Horizontal 6 Title

Text

Text

Text

Text

Text

Text

 Texto

 Texto

 Texto

 Texto

 Texto

 ...
LOGO
EMPRESA

Flow Horizontal 7

Text

 Texto
 Texto

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota:
Fuente:

Text

 Texto
 Texto

Text
...
LOGO
EMPRESA

Flow Horizontal 7 Title

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

 Texto

 Texto

 Texto

 Texto

 Tex...
LOGO
EMPRESA

Gráficos Colunas

Footer/XXX

79
LOGO
EMPRESA

Mix de Colunas Agrupadas x Empilhadas
Título

50
40
40

30
20

30

20

25
25

25

30

Label 1

25

25

25

2...
LOGO
EMPRESA

Waterfall 5 Colunas
Título

25

25
100
75
50

East

West

Subtotal

South

Total

Kicker box
Xxxxxxxxxxxxxxx...
LOGO
EMPRESA

Waterfall 10 Colunas
Título

15
35
20
30
200

15
35
100
30
20
Label 1

Label 2

Label 3

Label 4

Subtotal

...
LOGO
EMPRESA

Barras em Pares
Título

North

South

East

West

Northeast

Kicker box
Nota:

Footer/XXX

83
Barras em Pares com Valor Negativo

LOGO
EMPRESA

Título

North

South

East

West

Northeast

Kicker box
Nota:

Footer/XX...
LOGO
EMPRESA

Barras (ganhos e perdas)

Título

Kicker box
Nota:

Footer/XXX

85
LOGO
EMPRESA

Barras

Título

Kicker box
Nota:

Footer/XXX

86
LOGO
EMPRESA

Barras Empilhadas

Título

Label 1

90,0

Label 2

75,0

Label 3

Label 4

Label 5

Label 6

34,6

40,0

45,...
LOGO
EMPRESA

Barras – Range

Título

Label 1

34,6

Label 2

40,0

Label 3

52,8

Label 4

38,6

Label 5

30,0

Label 6
0...
LOGO
EMPRESA

Waterfall Barras

Título

Kicker box
Nota:

Footer/XXX

89
LOGO
EMPRESA

Gráficos Linhas

Footer/XXX

90
LOGO
EMPRESA

Linhas

Título
600
500
400

300
200
100
0
1990

1991

1992
Line 1

1993
Line 2

1994
Líneas 3

1995

1996

1...
LOGO
EMPRESA

Linhas com 2 Eixos

Título
200

1.000

180

900

160

800

140

700

120

600

100

500

80

400

60

300

4...
LOGO
EMPRESA

Gráficos XY

Footer/XXX

93
LOGO
EMPRESA

Gráfico XY

Título
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0

5

10

15

20

25

30

Kicker box
Footer/XXX

94
LOGO
EMPRESA

Gráfico XY com Linha de Tendência

Título
300
250
200
150
100
50
0
0

20

40

60

80
Y series 1

100

120

1...
LOGO
EMPRESA

Gráficos Bolhas

Footer/XXX

96
LOGO
EMPRESA

Bolhas

Título
120

100
34,6
80

60

40
27,4

20
31,6

20

0
0

5

10
País A

15
País B

20
País C

25

30

...
LOGO
EMPRESA

Curva de Custo

Footer/XXX

98
LOGO
EMPRESA

Curva de Custo

Título
300

Label 5

250

Label 4

200

Label 3

150

100

Label 2
Label 1

50

0
0

50

100...
LOGO
EMPRESA

Range

Footer/XXX

100
LOGO
EMPRESA

Altas-Baixas-Médias

Título

Kicker box
Footer/XXX

101
LOGO
EMPRESA

Área

Footer/XXX

102
LOGO
EMPRESA

Área

Título

Kicker box
Footer/XXX

103
LOGO
EMPRESA

Combinados

Footer/XXX

104
LOGO
EMPRESA

Combinado Colunas Agrupadas x Empilhadas
Título

Título

90,0
45,0

34,6

30,6
38,6

90,0

30,6
27,4

1st Qt...
LOGO
EMPRESA

Combinado Coluna x Linha

Título

Kicker box

Nota:

Footer/XXX

106
LOGO
EMPRESA

Combinado Colunas x Linhas

Título

Kicker box
Nota:

Footer/XXX

107
LOGO
EMPRESA

Diferença entre Colunas

Título

Kicker box
Nota:

Footer/XXX

108
LOGO
EMPRESA

Combinado Pizza x Coluna Empilhada

Título

Título
100% = 000

Sector 5
10%

30

Sector 4
10%
East
45%

Seri...
LOGO
EMPRESA

Objetos diversos

Footer/XXX

110
LOGO
EMPRESA

Organigrama

Texto

Texto

Sub...
Sub...

Texto

Sub...
Sub...

Sub...
Sub...

Texto

Sub...
Sub...

Sub...
...
LOGO
EMPRESA

Hoja 2 gráficos: líneas y scatter
Título
Título

Título

50
90

45,9 46,9
43,9

45
40

45

38,6

35

34,6
31...
LOGO
EMPRESA

Título
90
10
20

40
20

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

Kicker box
Nota:

Footer/XXX

113
LOGO
EMPRESA

Gráfico
Título

Xxxx

Xxxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Kicker box
Footer/XXX

114
LOGO
EMPRESA

Título

4th Qtr
13%

1st Qtr
13%

2nd Qtr
17%

3rd Qtr
57%

Kicker box
Nota:

Footer/XXX

115
LOGO
EMPRESA

Título

Calzado
25%

Pañuelos
40%
Otros
60%

Bolsos
20%

Ropa
15%

Kicker box
Nota:

Footer/XXX

116
LOGO
EMPRESA

Calendario de bloques de texto

Week 1
Week 1

Week 2
Week 2

Week 3
Week 3

Week 4
Week 4

Week 5
Week 5

W...
LOGO
EMPRESA

Estructura del equipo de Trabajo

Comité de Seguimiento
XXX

EuroPraxis

Dirección del Proyecto XXX

Direcci...
LOGO
EMPRESA

Metodología

Título

Texto

Texto

Texto

 Xxxxx
 xxxxx

 Xxxxx
 xxxxx
 xxxxx

Texto

 Xxxxx
 xxxxx

...
LOGO
EMPRESA

Metodología

xxx

xxx

xxx







Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx

xxx
xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Footer/XXX

12...
LOGO
EMPRESA

Metodología

Metodología propuesta
xxx

xxx

xxx
xxx








Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx

xxx
xxx
xxx

xxx...
LOGO
EMPRESA

Metodología

xxx
xxx

xxx

xxx

xxx

xxx
 xxx



Xxx
xxx

xxx

 xxx

xxx

xxx

XXX
XXX

 xxx



 xxx...
LOGO
EMPRESA

Útiles

Campana de Gauss

Pirámide

 xxx

xxx

xxx

xxx

 xxx

 xxx
xxx

xxx

 xxx

 xxx
 xxx

Footer/...
LOGO
EMPRESA

Pestañas

xxx

xxx

xxx

 xxx
 xxx

xxx

 xxx
 xxx

xxx

 xxx
 xxx

xxx

xxx

 xxx
 xxx

xxx

xxx

...
LOGO
EMPRESA

Pestañas (II)

xxx

xxx

xxx

 xxx
 xxx

xxx

 xxx
 xxx

xxx

 xxx
 xxx

xxx

xxx

 Xxx
 Xxx

xxx

x...
LOGO
EMPRESA

Útiles

xxxx
Alto

x

xx

x

xx

xxx

xxx

xxx
xxx

Xx

xx

x
xx

xxx
xxx

Bajo

50%

Alto 100%

xxx

Bajo
0...
LOGO
EMPRESA

Cubo
xxx
xxx

xxx

xxx

Footer/XXX

127
LOGO
EMPRESA

Cubos

xxx

xxx

xxx

xxx

x

xxx

Footer/XXX

128
Flechas

LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

129
LOGO
EMPRESA

Símbolos

Se utiliza el AZUL en los círculos pq el naranja proyectado no se ve
Se utiliza el AZUL en los cír...
Gama de colores a utilizar
(ya está preparado para insertar texto con bullets)

LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

131
LOGO
EMPRESA

Bubble

Text

Nota:

Text

Footer/XXX

132
LOGO
EMPRESA

CAGR

CAGR = +__%

CAGR = -__%

EuroPraxis : :
EuroPraxis
En principio son
En principio son
flechas normales...
LOGO
EMPRESA

Callouts

Text

 Text

 Edit points
 Text

 Edit points

Nota:

Footer/XXX

134
LOGO
EMPRESA

Flow-split flow

 Text

Nota:

 Text
 Text

Footer/XXX

135
LOGO
EMPRESA

Shocks

 Text

Nota:

 Text

Footer/XXX

136
LOGO
EMPRESA

So what and box

 Text

 Text

Nota:

Footer/XXX

137
LOGO
EMPRESA

100%

 100%

 100%

 100%

 100%

Nota:

Footer/XXX

138
Arrows

Nota:

LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

139
Axis Break

Nota:

LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

140
LOGO
EMPRESA

Check marks








–

Nota:

Footer/XXX

141
Gantt objects

Nota:

LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

142
LOGO
EMPRESA

Moons & faces





Hig
h
Me
diu
Lo
m
w

  

Nota:

Footer/XXX

143
LOGO
EMPRESA

Nr. in circle

1
2
3
4

+

5

–

6

x

7

÷

8
9
10

Nota:

Footer/XXX

144
Tracker

Nota:

LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

145
Gama de cores a utilizar
(Já está preparado para inserir texto com marcador)

Nota:

LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

146
Informazione di cliente con comportamento similare: segmentazione comportamentale

La segmentazione comportamentale classi...
LOGO
EMPRESA

Textos e Separadores

Footer/XXX

148
Pequeño título en 14 sin bold en italico

LOGO
EMPRESA

Tabla de bloques de texto
Título
Título columna

Título columna

T...
LOGO
EMPRESA

DIBUJOS

Footer/XXX

150
Mapas

LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

151
VIZCAYA
ASTURIAS
LA
CORUÑA

LOGO
EMPRESA

GUIPUZCOA

CANTABRIA

LUGO

ALAVA
BURGOS

LEON

PONTEVEDRA

NAVARRA
LA
RIOJA

BU...
LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

153
LOGO
EMPRESA
NO
RW

AY

SW
ED
EN

EUROPE

FI
NL
AN
D

ICELAND

MA
RK

ND
S

DE
N

RL
A

LATVIA

HE

UM
GI

EM
BO

LU
X

BE...
LOGO
EMPRESA

LA
CORUÑA

ASTURIAS
LUGO

ÁLAVA
BURGOS
NAVARRA
LA
BURGOS
RIOJA
PALENCIA

LEÓN

PONTEVEDRA

VIZCAYA GUIPÚZCOA...
LOGO
EMPRESA

LA

Footer/XXX

156
LOGO
EMPRESA

Asturias

Cantabria

P.Vasco
Navarra

Galicia
La Rioja

Cataluña

Castilla y León
Aragón

Madrid

Castilla-l...
LOGO
EMPRESA

Dirección
Dirección
Centroamérica
Centroamérica

Puerto Rico
México
Guatemala
El Salvador
Perú

Brasil
Direc...
LOGO
EMPRESA

Washington
Montana

New
Hampshire
ermont
V

North Dakota Minnesota

Oregon

Wisconsin

South Dakota

Idaho
W...
LOGO
EMPRESA
Tunisia
Morocco
Algeria

Western
Sahara

Libya

Egypt

Mauritania

Cape Vert

Mali
Gambia

Chad

Senegal

Bur...
LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

161
LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

162
LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

163
LOGO
EMPRESA

MEXI
CO

DOMINI
CU
CAN VIRGIN
BA
REPUB ANTIGUA AND
JAMA HAITIPUER ISLANDS
BELI
GUADELOUPE
TO
ST. BARBUDA
LIC...
LOGO
EMPRESA

Haití
Panamá
n
rra
Ba
illa
qu

Costa Rica

Medellín
Bogotá

República
Dominicana

Colombia

Venezuela

Guaya...
Varios

LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

166
LOGO
EMPRESA

Proceso
de negocio

es
or
tid
e
mp
Co

C
tec am
no bio
lóg s
ico
s

Oferta de
productos

Type text

Socios

...
LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

168
11

12

1

10

2
3

9

LOGO
EMPRESA

4

8
7

6

5

Footer/XXX

169
LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

170
LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

171
LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

172
LOGO
EMPRESA

43
40

1
2

3

xxxx
xxxx

31
22
20

10
5
0

Planes de
formación
contínua

Footer/XXX

173
LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

174
LOGO
EMPRESA

Lugar para
texto
O

O
O

50

120

40
30

100

C

O

O
O

50

120

40
30

100

C

O

O

50

120

20
10

40
30...
LOGO
EMPRESA

Lugar para texto

Lugar para texto

Lugar para título

1. Lugar para texto

Footer/XXX

176
LOGO
EMPRESA

Wholesaler

Warehouse

Distribuidor

Almacén

Fábrica

Footer/XXX

177
LOGO
EMPRESA

Tienda
Tienda
virtual
virtual
Identificar sistemática posventa y asistencia técnica
Definir sistema de contr...
LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

179
LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

180
LOGO
EMPRESA

Producti on Costs

Millions of Dollars

200
195
190
185

Unit Price

180
175
170
165
160
155
15 0

Profi ts
...
LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

182
LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

183
LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

184
LOGO
EMPRESA

E

G

AN

D

R

P

R IZ

Footer/XXX

185
LOGO
EMPRESA

Pack envío
Pack individual
Sabor X
Sabor Y

Footer/XXX

186
LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

187
LOGO
EMPRESA

120
100
80
60
40
20
0
0

1

2

3

4

5

Footer/XXX

188
TME

LOGO
EMPRESA

Logística

Footer/XXX

189
LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

190
LOGO
EMPRESA

BRUJULAS Y TIMON

Footer/XXX

191
LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

192
Laminas

LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

193
LOGO
EMPRESA

Máximo 30 minutos

 ------- ------- ------- -------

Identificación del
Identificación del
problema
prob...
LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

195
LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

196
También es importante entender las implicaciones del
lanzamiento de este tipo de servicios de nueva generación

LOGO
EMPRE...
LOGO
EMPRESA

Figuras Especiales

Footer/XXX

198
Puzzle

LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

199
LOGO
EMPRESA

Puzzle chain & 4 piece puzzle

Margin

Profit
Growth

Sustainability
and
Predictability

Resource
Efficiency...
2 puzzle pieces & 2 piece puzzle

LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

201
LOGO
EMPRESA

VDBD five box puzzle

Business Design
Environment
 Traditional
 Emerging

Customer Selection
and Value Pro...
LOGO
EMPRESA
When using transparent colors
please keep in mind that they cause
problems when printing or
converting the fi...
LOGO
EMPRESA

Ski slope slide

Label

3.0

Market
Value/
Sales

2.0

Label

1.0

Source: 7pt Arial
1 Footnote
Note:

Label...
LOGO
EMPRESA

Collapse of the middle

Inc.

Ltd.

Corp.

Co.

Ent.

Price

Product/Technical Performance

Solution

Label
...
LOGO
EMPRESA

Circular text arrows

Label

Label
Label

Label
Label

Label

Label
Label

Label

Label

Label

Label

Label...
LOGO
EMPRESA

Arrow circles

Label
Label

Label

Label

Label
Label

Label
Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label...
LOGO
EMPRESA

Arrow circles

Label

Label

Label

Label

Label
Label

Label

Label
Label

Label
Label

Label
Label

Label
...
Circular Arrows

LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

209
Concepts

LOGO
EMPRESA

Title

Automatic
 Bullets

Title

Title

Automatic

Automatic

 Bullets

 Bullets

Title

A...
LOGO
EMPRESA

Circular diagram

Text

Text

Text

Text

It all comes
down to this

Text

Text

Text

Text

Footer/XXX

211
Circular flows

LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

212
LOGO
EMPRESA

Basic pyramid & layered pyramid

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

Footer/XXX

213
LOGO
EMPRESA

Pyramids and pillars

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Footer/XXX

214
LOGO
EMPRESA

Radar screens

Sub

Sub

Sub

Title

Sub

Sub

Sub

Footer/XXX

215
Linked rings

LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

216
Cube: 2x2, 3x3, 4x4

LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

217
CONFIDENTIAL AND RESTRICTED DATA
For circulation to authorized
[client] personnel only
LOGO

Report card
Activity: Activit...
CONFIDENTIAL AND RESTRICTED DATA
For circulation to authorized
[client] personnel only
LOGO

Report card
Activity: Activit...
CONFIDENTIAL AND RESTRICTED DATA
For circulation to authorized
[client] personnel only
LOGO

Report card
Title:
Automatic...
LOGO
EMPRESA

Abacus and timeline

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Label

Lab...
Arrows

LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

222
More arrows

LOGO
EMPRESA

Select the curve and resize arc using yellow handles

Footer/XXX

223
LOGO
EMPRESA

Thermometers
Click on the orange area or the
black area and move up or
down according to the level
needed to...
Miscellaneous shapes

LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

225
Interrelationships

LOGO
EMPRESA

Footer/XXX

226
LOGO
EMPRESA

Pie Wedges

rT

ex
tH

Yo
u

rT

ex
tH

er

e

Yo
u

Text
er

e

Text
er
ex
tH

ex
tH
er

e

rT

rT

Yo
u

Y...
Labels

Illustrative

LOGO
EMPRESA

Preliminary
Draft

Labels These should be placed at the top right corner
of the slide,...
Rules

LOGO
EMPRESA

 Lines
 Colors: gray, white or green; or match fill color to produce outline in B&W mode
 Weights:...
LOGO
EMPRESA

Roland Berger

Footer/XXX

230
LOGO
EMPRESA

Module library
Roland Berger – Global Graphics
June 2003

Footer/XXX

231
LOGO
EMPRESA

Contents

1. Consultant profile
2. Organizational chart
3. Organizational chart (including headcount)
Organi...
LOGO
EMPRESA

Consultant profile

GUI

Yes x No

Features
Standard format
Position: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Born: x...
LOGO
EMPRESA

Organizational chart

GUI

Yes x No

Features
The organizational chart has a basic modular
format with ...
LOGO
EMPRESA

Organizational chart (including headcount)

GUI

Yes x No

Features
Basic modular format, expanded to i...
LOGO
EMPRESA

Organizational chart – inbox/connectors

GUI

Yes x No

Features
 Basic modular format with connectors ...
LOGO
EMPRESA

List – horizontal (1)

GUI

Yes x No

Features
Subheader

Subheader

 …

 …

This is the recommende...
LOGO
EMPRESA

List – vertical (1)

GUI

Yes x No

Features
Subhead
er

 …

Subhead
er

 …

Subhead
er

 …

Subh...
LOGO
EMPRESA

List – vertical (2)

GUI

Yes x No

Features
Subheader
Subheader
Subheader

 Short subheaders – f...
LOGO
EMPRESA

Pyramid

GUI

x Yes

No

Features
 Pyramid thinking is one of the core concepts of our
consulting appro...
LOGO
EMPRESA

Three factors (1)

GUI

x Yes

No

Features
 The image makes a very sturdy impression, and this is
furt...
LOGO
EMPRESA

Three factors (2)

GUI

Yes x No

Features
 This version shows an intersection
 In contrast to triangl...
LOGO
EMPRESA

Three factors (3) – interwoven

GUI

Yes x No

Features
 This variant is an alternative to the triangle...
LOGO
EMPRESA

Three factors (4) – temple

GUI

Yes x No

Features
 Three factors are represented as supporting pillar...
LOGO
EMPRESA

Four factors (1)

GUI

x Yes

No

Features
 The 'traditional consulting chart': A comprehensive idea
is...
LOGO
EMPRESA

Four factors (2)

GUI

Yes x No

Features
 A variant of the preceding module, with a simpler
structure ...
LOGO
EMPRESA

Four factors (3)

GUI

Yes x No

Features

1

Another variant of the four-factor format. The
parallel o...
LOGO
EMPRESA

Four factors (4) – weighted

GUI

Yes x No

Features
 Variant of (3)

1

 Two factors are disproportio...
LOGO
EMPRESA

Four factors (5) – dynamic

GUI

Yes x No

Features
Factor 1
Factor 2

2
1

Four
factors –
dynamic

 Re...
LOGO
EMPRESA

Six factors (1)

GUI

x Yes

No

Features
 Centered format: A comprehensive concept is organized
into s...
LOGO
EMPRESA

Six factors (2)

GUI

x Yes

No

Features
 Orthogonal solutions for the six-factor chart
 Fits better ...
LOGO
EMPRESA

Table (1)

GUI

x Yes

No

Features
Subheader

A

B

C

D

E

Details

...

...

...

...

...

D...
LOGO
EMPRESA

Table (2)

GUI

x Yes

No

Features
Subheader

Subheader

Subheader

 This format is recommended for te...
LOGO
EMPRESA

Table (3)

GUI
A

B

C

Yes x No

D

Features
 A variant of the table with an emphasis on the bottom
li...
LOGO
EMPRESA

Schedule

GUI

x Yes

No

Features
Month x
Activities

1

2

 A schedule is a combination of a matrix a...
LOGO
EMPRESA

Opportunities/threats (1)

GUI

x Yes

No

Features
OPPORTUNITIES
 …

THREATS
 …

 Comparison/delib...
LOGO
EMPRESA

Opportunities/threats (2)

GUI

Yes x No

Features
THREATS
 …

 An alternate way to illustrate opposi...
LOGO
EMPRESA

Pros and cons (1)

GUI

Yes x No

Features
 …

 …

 An alternate way to represent opposing factors wi...
LOGO
EMPRESA

Pros and cons (2)

GUI

Yes x No

Features
 …

 …

 Arrows pointing toward each other; again, the arr...
LOGO
EMPRESA

Controversy (1)

GUI
Subheader

Subheader

 xxx

 xxx

Yes x No

Features
 Arrows pointing toward e...
LOGO
EMPRESA

Controversy (2) – impact

GUI
Subheader

Subheader

 xxx

 xxx

Yes x No

Features
 Represents a co...
LOGO
EMPRESA

Conflict/tension (1)

GUI
Subheader

Subheader

 xxx

 xxx

Yes x No

Features
 This format illustr...
LOGO
EMPRESA

Conflict/tension (2) – solution

GUI
Subheader

Subheader

 xxx

 xxx

Yes x No

Features
 Represen...
LOGO
EMPRESA

Conflict/tension (3)

GUI

Yes x No

Features
 Represents a conflict situation between individual
oppos...
LOGO
EMPRESA

Bottom up/top down (1)

GUI

Yes x No

Features
 Arrows suggest a process
 ...

BOTTOM UP

 The pyra...
LOGO
EMPRESA

Bottom up/top down (2)

GUI

Yes x No

Features
TOP DOWN


...



...

 The process character is sug...
LOGO
EMPRESA

Balance/imbalance

…

…

GUI

Yes x No

Features
 A scale compares the weight of two volumes: i.e. fo...
LOGO
EMPRESA

Process

GUI

xYes (option 3 only)

No

Features
Example E

 Process, phase, step – a process is a
chr...
LOGO
EMPRESA

Cycle (1)

GUI

Yes x No

Features
 Continuous processes are shown as cycles

Key words
Cycle, viciou...
LOGO
EMPRESA

Cycle (2)

GUI

Yes x No

Features
 This is the lean form of the cycle illustration

Key words
Cycle,...
LOGO
EMPRESA

Spiral

GUI

Yes x No

Features
 A process that proceeds toward or recedes from a
center (target, visio...
LOGO
EMPRESA

Hurdle

GUI

Yes x No

Features
 A process is being delayed, has to overcome various
hurdles

Key word...
LOGO
EMPRESA

Condenser

GUI

Yes x No

Features
 This figure was borrowed from the field of electrical
engineering: ...
LOGO
EMPRESA

Resistance/obstacle (1)

GUI

Yes x No

Features
 A solid obstacle

Key words
Obstacle, resistance, b...
LOGO
EMPRESA

Resistance/obstacle (2)

GUI

Yes x No

Features
 A solid, insurmountable obstacle
 The process must c...
LOGO
EMPRESA

Filter (1)

GUI

Yes x No

Features
 A condensing filter: Multiple input sources, one output

Key word...
LOGO
EMPRESA

Filter (2)

GUI

Yes x No

Features
 Separating filter: One input source, various outputs
resulting fro...
LOGO
EMPRESA

Filter (3)

GUI

Yes x No

Features
 Collecting filter: Multiple input source, one output
 Filter effe...
LOGO
EMPRESA

Filter (4)

GUI

Yes x No

Features
 Separating filter: One input source, various outputs due
to the pr...
LOGO
EMPRESA

Filter (5)

GUI

Yes x No

Features
 Separating filter: Multiple input sources, filtered output
due to ...
LOGO
EMPRESA

Change of mindset/direction (1)

GUI

Yes x No

Features
 Special shape: The eye-catching conclusion of...
LOGO
EMPRESA

Change of mindset/direction (2)

GUI

Yes x No

Features
 A process that is redirected/must change dire...
LOGO
EMPRESA

Change of mindset/direction (3)

GUI

Yes x No

Features
 Process improvement (upward movement!). Addin...
LOGO
EMPRESA

Knot

GUI

Yes x No

Features
 Knots represent complex interdependency/ dovetailing of
two opposing fac...
LOGO
EMPRESA

Interface

GUI

Yes x No

Features
 Two different processes meet at an interface
 Arrows underscore th...
LOGO
EMPRESA

Pressure

GUI

Yes x No

Features
 Pressure is an action (visualized here by duplicating the
arrows), w...
LOGO
EMPRESA

Increase/decrease (1)

GUI

Yes x No

Features
1. Triangle shape, lean form of the previous twodimension...
LOGO
EMPRESA

Increase/decrease (2)

GUI

Yes x No

Features
1.

The progression suggests continuously
variable scalin...
LOGO
EMPRESA

Types of arrows

GUI

x Yes

No

Features
In formal logic, if-then relationships are always
indicated b...
LOGO
EMPRESA

Consequences (1)

GUI
...

 …

 …

 …

 …

 …

...

No

Features

...

 …

x Yes

 Multiple it...
LOGO
EMPRESA

Consequences (2)

GUI
...

...

 …

 …

Yes x No

Features
 Multiple items that are summarized unde...
LOGO
EMPRESA

Consequences (3)

GUI
...

...

 …

 …

Yes x No

Features
 Variant: Multiple items that are summar...
LOGO
EMPRESA

Impact (1) – three factors

GUI

Yes x No

Features

TIME

 A triangle shows clearly that only three f...
LOGO
EMPRESA

Impact (2) – four/six factors

GUI

Yes x No

Features
 Solution for the 'impact' chart when little tex...
LOGO
EMPRESA

Impact (3.1) – four factors

GUI

Yes x No

Features
 Solution for the 'four factors' chart when more/a...
LOGO
EMPRESA

Impact (3.2) – five factors

GUI

Yes x No

Features
 Solution for the "five factors" chart when more/a...
LOGO
EMPRESA

Impact (3.3) – six factors

GUI

Yes x No

Features
 Solution for the "six factors" chart when more/a l...
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Plantilla supercompleta
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Plantilla supercompleta

305
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
305
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Plantilla supercompleta

 1. 1. LOGO EMPRESA Título documento - Subtítulo si lo hay - Fecha
 2. 2. Índice LOGO EMPRESA  Xxxxx xxxxx xxxxx  Xxxxx xxxxx xxxxx  Xxxxx xxxxx xxxxx  Xxxxx xxxxx xxxxx Footer/XXX 2
 3. 3. LOGO EMPRESA Xxxxxxxxxxx xxxxxxx  Xxxxxxxxx  Xxxxxxxxx  Xxxxxxxxx  Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx Footer/XXX 3
 4. 4. LOGO EMPRESA Cronograma Footer/XXX 4
 5. 5. LOGO EMPRESA 3 months Text Jan Fev Mar  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2 Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 5
 6. 6. LOGO EMPRESA 6 months Text Jan Feb Mar Apr May Jun  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2 Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 6
 7. 7. LOGO EMPRESA 9 months Text Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2 Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 7
 8. 8. LOGO EMPRESA 12 months Text Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2 Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 8
 9. 9. LOGO EMPRESA 1 month Text Text 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2 Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 9
 10. 10. LOGO EMPRESA 2 months Month Text 01 02 Month 03 04 05 06 07 08  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2 Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 10
 11. 11. LOGO EMPRESA 3 months Month Text 01 02 03 Month 04 05 06 07 Month 08 09 10 11 12  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2 Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 11
 12. 12. LOGO EMPRESA 4 months Month Text 01 02 Month 03 04 05 06 07 Month 08 09 10 11 Month 12 13 14 15 16  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2 Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 12
 13. 13. LOGO EMPRESA 5 months Month Text 01 02 03 Month 04 05 06 07 Month 08 09 10 11 Month 12 13 14 15 Month 16 17 18 19 20  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2 Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 13
 14. 14. LOGO EMPRESA 6 months Month Text 01 02 03 Month 04 05 06 07 Month 08 09 10 11 Month 12 13 14 15 Month 16 17 18 19 Month 20 21 22 23 24  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2  Tarea  Sub-tarea 1  Sub-tarea 2 Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 14
 15. 15. LOGO EMPRESA Filtros Footer/XXX 15
 16. 16. LOGO EMPRESA Filter  Texto  Text  Text  Text  Text  Text  Text  Text Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 16
 17. 17. LOGO EMPRESA Level 1  Texto Text Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 17
 18. 18. LOGO EMPRESA Level 2  Texto Text Text Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 18
 19. 19. LOGO EMPRESA Level 3 Texto Text Text Text Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 19
 20. 20. LOGO EMPRESA Level 4 Texto Text Text Text Text Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 20
 21. 21. LOGO EMPRESA Level 5 Texto Text Text Text Text Text Text Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 21
 22. 22. LOGO EMPRESA Flows circulares Footer/XXX 22
 23. 23. LOGO EMPRESA  Blades Text  Text Text   Text Text Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 23
 24. 24. LOGO EMPRESA Box 1  Text  Text  Text  Text Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 24
 25. 25. LOGO EMPRESA Box 2  Text  Text  Text  Text Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 25
 26. 26. LOGO EMPRESA Cycle 1 Text Text Text Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 26
 27. 27. LOGO EMPRESA Cycle 2 Text Text Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 27
 28. 28. LOGO EMPRESA Upon 2 Text Text Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 28
 29. 29. LOGO EMPRESA Cycle 3 Text Text Text Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 29
 30. 30. LOGO EMPRESA Cycle 4 Text Text Text Text Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 30
 31. 31. LOGO EMPRESA Cycle 5 Text Text Text Text Text Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 31
 32. 32. LOGO EMPRESA Cycle 6 Text Text Text Text Text Text Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 32
 33. 33. LOGO EMPRESA Cycle 7 Text Text Text Text Text Text Text Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 33
 34. 34. LOGO EMPRESA Cycle 8 Text Text Text Text Text Text Text Text Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 34
 35. 35. LOGO EMPRESA E-commerce Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 35
 36. 36. LOGO EMPRESA Incoming Text Text Text Text Text Text Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 36
 37. 37. LOGO EMPRESA Incoming 2 Text Text Text Text Text Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 37
 38. 38. LOGO EMPRESA Incoming gear Text Text Text Text Text Text Text Text Text Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 38
 39. 39. LOGO EMPRESA Ribbon Text Text Text Text Text Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 39
 40. 40. LOGO EMPRESA Ring Text Text Text Text Text Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 40
 41. 41. LOGO EMPRESA Flows direcionados para baixo Footer/XXX 41
 42. 42. LOGO EMPRESA 1 Box Title Título columna  Texto Título fila Título fila Título columna  Texto Título fila Título fila Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 42
 43. 43. LOGO EMPRESA 2 Boxes Title Título columna  Texto Título columna  Texto Título fila Título fila Título columna  Texto Título columna  Texto Título fila Título fila Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 43
 44. 44. LOGO EMPRESA 3 Boxes Title Título columna  Texto Título columna  Texto Título columna  Texto Título fila Título fila Título columna  Texto Título columna  Texto Título columna  Texto Título fila Título fila Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 44
 45. 45. LOGO EMPRESA 4 Boxes Title Título columna  Texto  Texto Título columna  Texto  Texto Título columna  Texto  Texto Título columna  Texto  Texto Título fila Título fila Título columna  Texto  Texto Título columna  Texto  Texto Título columna  Texto  Texto Título columna  Texto  Texto Título fila Título fila Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 45
 46. 46. LOGO EMPRESA 5 Boxes Title Título columna  Texto  Texto Título columna  Texto  Texto Título columna  Texto  Texto Título columna  Texto  Texto Título columna  Texto  Texto Título fila Título fila Título columna  Texto  Texto Título columna  Texto  Texto Título columna  Texto  Texto Título columna  Texto  Texto Título columna  Texto  Texto Título fila Título fila Kicker box Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 46
 47. 47. LOGO EMPRESA 6 Boxes Title Título columna Título columna Título columna Título columna Título columna Título columna  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto Título columna Título columna Título columna Título columna Título columna Título columna  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto Título fila Título fila Título fila Título fila Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 47
 48. 48. LOGO EMPRESA Flow Vertical 1 Text Text  Text Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 48
 49. 49. LOGO EMPRESA Flow Vertical 2 Text Text  Text Text  Text Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 49
 50. 50. LOGO EMPRESA Flow Vertical 3 Text Text  Text Text  Text Text  Text Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 50
 51. 51. LOGO EMPRESA Flow Vertical 4 Text Text Text  Text Text Text  Text Text Text  Text Text Text  Text Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 51
 52. 52. LOGO EMPRESA Flow Vertical 5 Text Text Text  Text Text Text  Text Text Text  Text Text Text  Text Text Text  Text Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 52
 53. 53. LOGO EMPRESA Flow Vertical 6 Text Text Text  Text Text Text  Text Text Text  Text Text Text  Text Text Text  Text Text Text  Text Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 53
 54. 54. LOGO EMPRESA Flows direcionados para a direita Footer/XXX 54
 55. 55. LOGO EMPRESA Flow Vertical 2  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila     xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 55
 56. 56. LOGO EMPRESA Flow Vertical 3  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila     xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 56
 57. 57. LOGO EMPRESA Flow Vertical 4  Xxxxxxx Título fila Título fila     xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila     xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 57
 58. 58. LOGO EMPRESA Flow Vertical 5  Xxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 58
 59. 59. LOGO EMPRESA Flow Vertical 6  Xxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 59
 60. 60. LOGO EMPRESA Flow Vertical 7 Título fila Título fila Título fila Título fila Título fila Título fila Título fila Título fila Título fila Título fila Título fila Título fila Título fila Título fila  Xxxxxxx  Xxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxx  Xxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxx  Xxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxx  Xxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxx  Xxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxx  Xxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxx  Xxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 60
 61. 61. LOGO EMPRESA Flow Bar 2  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 61
 62. 62. LOGO EMPRESA Flow Bar 3  Xxxxxxx Título fila Título fila     xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila     xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila     xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 62
 63. 63. LOGO EMPRESA Flow Bar 4  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 63
 64. 64. LOGO EMPRESA Flow Bar 5  Xxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 64
 65. 65. LOGO EMPRESA Flow Bar 6  Xxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxx  Xxxxxxx Título fila Título fila  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx  Xxxxxxxxxx Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 65
 66. 66. LOGO EMPRESA Flow Bar 7 Título fila Título fila Título fila Título fila Título fila Título fila Título fila Título fila Título fila Título fila Título fila Título fila Título fila Título fila  Xxxxxxx  Xxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxx  Xxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxx  Xxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxx  Xxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxx  Xxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxx  Xxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Xxxxxxx  Xxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 66
 67. 67. LOGO EMPRESA Flow Horizontal 2 Título fila Título fila  Texto Título fila Título fila  Texto Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 67
 68. 68. LOGO EMPRESA Flow Horizontal 2 Title Text Text  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto Text Text Text Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 68
 69. 69. LOGO EMPRESA Flow Horizontal 3 Text  Texto Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: Text  Texto Text  Texto (1) Footer/XXX 69
 70. 70. LOGO EMPRESA Flow Horizontal 3 Title Text Text Text  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto Text Text Text Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 70
 71. 71. LOGO EMPRESA Flow Horizontal 4 Text  Texto Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: Text  Texto Text  Texto Text  Texto (1) Footer/XXX 71
 72. 72. LOGO EMPRESA Flow Horizontal 4 Title Text Text Text Text  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto Text Text Text Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 72
 73. 73. LOGO EMPRESA Flow Horizontal 5 Text  Texto Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: Text  Texto Text  Texto Text  Texto Text  Texto (1) Footer/XXX 73
 74. 74. LOGO EMPRESA Flow Horizontal 5 Title Text Text Text Text Text  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto Text Text Text Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 74
 75. 75. LOGO EMPRESA Flow Horizontal 6 Text  Texto  Texto Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: Text  Texto  Texto Text  Texto  Texto Text  Texto  Texto Text  Texto  Texto Text  Texto  Texto (1) Footer/XXX 75
 76. 76. LOGO EMPRESA Flow Horizontal 6 Title Text Text Text Text Text Text  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto Text Text Text Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 76
 77. 77. LOGO EMPRESA Flow Horizontal 7 Text  Texto  Texto Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: Text  Texto  Texto Text  Texto  Texto Text  Texto  Texto Text  Texto  Texto Text  Texto  Texto Text  Texto  Texto (1) Footer/XXX 77
 78. 78. LOGO EMPRESA Flow Horizontal 7 Title Text Text Text Text Text Text Text  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto Text Text Text Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 78
 79. 79. LOGO EMPRESA Gráficos Colunas Footer/XXX 79
 80. 80. LOGO EMPRESA Mix de Colunas Agrupadas x Empilhadas Título 50 40 40 30 20 30 20 25 25 25 30 Label 1 25 25 25 25 25 20 50 30 40 40 Label 2 Columnas 1 50 Label 3 Columnas 2 50 60 Label 4 Columnas 3 Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 80
 81. 81. LOGO EMPRESA Waterfall 5 Colunas Título 25 25 100 75 50 East West Subtotal South Total Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 81
 82. 82. LOGO EMPRESA Waterfall 10 Colunas Título 15 35 20 30 200 15 35 100 30 20 Label 1 Label 2 Label 3 Label 4 Subtotal Label 5 Label 6 Label 7 Label 8 Total Kicker box Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nota: Fuente: (1) Footer/XXX 82
 83. 83. LOGO EMPRESA Barras em Pares Título North South East West Northeast Kicker box Nota: Footer/XXX 83
 84. 84. Barras em Pares com Valor Negativo LOGO EMPRESA Título North South East West Northeast Kicker box Nota: Footer/XXX 84
 85. 85. LOGO EMPRESA Barras (ganhos e perdas) Título Kicker box Nota: Footer/XXX 85
 86. 86. LOGO EMPRESA Barras Título Kicker box Nota: Footer/XXX 86
 87. 87. LOGO EMPRESA Barras Empilhadas Título Label 1 90,0 Label 2 75,0 Label 3 Label 4 Label 5 Label 6 34,6 40,0 45,0 52,8 27,4 20,4 30,6 38,6 30,0 18,0 Label 1 Label 2 Kicker box Nota: Footer/XXX 87
 88. 88. LOGO EMPRESA Barras – Range Título Label 1 34,6 Label 2 40,0 Label 3 52,8 Label 4 38,6 Label 5 30,0 Label 6 0 40,0 20 40 60 80 100 120 140 Kicker box Nota: Footer/XXX 88
 89. 89. LOGO EMPRESA Waterfall Barras Título Kicker box Nota: Footer/XXX 89
 90. 90. LOGO EMPRESA Gráficos Linhas Footer/XXX 90
 91. 91. LOGO EMPRESA Linhas Título 600 500 400 300 200 100 0 1990 1991 1992 Line 1 1993 Line 2 1994 Líneas 3 1995 1996 1997 Líneas 4 Kicker box Footer/XXX 91
 92. 92. LOGO EMPRESA Linhas com 2 Eixos Título 200 1.000 180 900 160 800 140 700 120 600 100 500 80 400 60 300 40 200 20 100 0 0 1990 1991 1992 1993 Left axis line 1994 1995 1996 1997 Right axis line Kicker box Footer/XXX 92
 93. 93. LOGO EMPRESA Gráficos XY Footer/XXX 93
 94. 94. LOGO EMPRESA Gráfico XY Título 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 5 10 15 20 25 30 Kicker box Footer/XXX 94
 95. 95. LOGO EMPRESA Gráfico XY com Linha de Tendência Título 300 250 200 150 100 50 0 0 20 40 60 80 Y series 1 100 120 140 160 180 200 Lineal (Y series 1) Kicker box Footer/XXX 95
 96. 96. LOGO EMPRESA Gráficos Bolhas Footer/XXX 96
 97. 97. LOGO EMPRESA Bolhas Título 120 100 34,6 80 60 40 27,4 20 31,6 20 0 0 5 10 País A 15 País B 20 País C 25 30 País D Kicker box Footer/XXX 97
 98. 98. LOGO EMPRESA Curva de Custo Footer/XXX 98
 99. 99. LOGO EMPRESA Curva de Custo Título 300 Label 5 250 Label 4 200 Label 3 150 100 Label 2 Label 1 50 0 0 50 100 150 200 Kicker box Footer/XXX 99
 100. 100. LOGO EMPRESA Range Footer/XXX 100
 101. 101. LOGO EMPRESA Altas-Baixas-Médias Título Kicker box Footer/XXX 101
 102. 102. LOGO EMPRESA Área Footer/XXX 102
 103. 103. LOGO EMPRESA Área Título Kicker box Footer/XXX 103
 104. 104. LOGO EMPRESA Combinados Footer/XXX 104
 105. 105. LOGO EMPRESA Combinado Colunas Agrupadas x Empilhadas Título Título 90,0 45,0 34,6 30,6 38,6 90,0 30,6 27,4 1st Qtr 2nd Qtr 31,6 East 45,0 38,6 43,9 45,9 20,4 46,9 45,9 46,9 34,6 43,9 31,6 27,4 20,4 20,4 20,4 3rd Qtr West 4th Qtr 1st Qtr North 2nd Qtr East 3rd Qtr West 4th Qtr North Kicker box Nota: Footer/XXX 105
 106. 106. LOGO EMPRESA Combinado Coluna x Linha Título Kicker box Nota: Footer/XXX 106
 107. 107. LOGO EMPRESA Combinado Colunas x Linhas Título Kicker box Nota: Footer/XXX 107
 108. 108. LOGO EMPRESA Diferença entre Colunas Título Kicker box Nota: Footer/XXX 108
 109. 109. LOGO EMPRESA Combinado Pizza x Coluna Empilhada Título Título 100% = 000 Sector 5 10% 30 Sector 4 10% East 45% Series 30 Series 20 Series 20 Series North 15% West 20% Label Kicker box Nota: Footer/XXX 109
 110. 110. LOGO EMPRESA Objetos diversos Footer/XXX 110
 111. 111. LOGO EMPRESA Organigrama Texto Texto Sub... Sub... Texto Sub... Sub... Sub... Sub... Texto Sub... Sub... Sub... Texto Sub... Sub... Sub... Sub... Sub... Kicker box Nota: Footer/XXX 111
 112. 112. LOGO EMPRESA Hoja 2 gráficos: líneas y scatter Título Título Título 50 90 45,9 46,9 43,9 45 40 45 38,6 35 34,6 31,6 30,6 30 46,9 45,9 45 38,6 30,6 43,9 34,6 27,4 20,4 25 20 31,6 20,4 15 10 5 0 1st Qtr 2nd Qtr East 3rd Qtr West 4th Qtr 0 North 20 40 West 60 80 100 North Kicker box Nota: Footer/XXX 112
 113. 113. LOGO EMPRESA Título 90 10 20 40 20 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr Kicker box Nota: Footer/XXX 113
 114. 114. LOGO EMPRESA Gráfico Título Xxxx Xxxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Kicker box Footer/XXX 114
 115. 115. LOGO EMPRESA Título 4th Qtr 13% 1st Qtr 13% 2nd Qtr 17% 3rd Qtr 57% Kicker box Nota: Footer/XXX 115
 116. 116. LOGO EMPRESA Título Calzado 25% Pañuelos 40% Otros 60% Bolsos 20% Ropa 15% Kicker box Nota: Footer/XXX 116
 117. 117. LOGO EMPRESA Calendario de bloques de texto Week 1 Week 1 Week 2 Week 2 Week 3 Week 3 Week 4 Week 4 Week 5 Week 5 Week 6 Week 6 Week 7 Week 7 Week 8 Week 8 Week 9 Week 9  First level  Second level  Second level  Second level  First level  First level  Second level Nota: Footer/XXX 117
 118. 118. LOGO EMPRESA Estructura del equipo de Trabajo Comité de Seguimiento XXX EuroPraxis Dirección del Proyecto XXX Dirección del Proyecto XXX Director de Proyecto Director de Proyecto Responsable de Proyecto Gerente de Proyecto Responsable del Proyecto 1 Manager Senior Interlocutores XXX Consultor Footer/XXX 118
 119. 119. LOGO EMPRESA Metodología Título Texto Texto Texto  Xxxxx  xxxxx  Xxxxx  xxxxx  xxxxx Texto  Xxxxx  xxxxx  Xxxxx  xxxxx  xxxxx Footer/XXX 119
 120. 120. LOGO EMPRESA Metodología xxx xxx xxx       Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Footer/XXX 120
 121. 121. LOGO EMPRESA Metodología Metodología propuesta xxx xxx xxx xxx       Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Footer/XXX 121
 122. 122. LOGO EMPRESA Metodología xxx xxx xxx xxx xxx xxx  xxx   Xxx xxx xxx  xxx xxx xxx XXX XXX  xxx    xxx Xxx xxx xxx  xxx Footer/XXX 122
 123. 123. LOGO EMPRESA Útiles Campana de Gauss Pirámide  xxx xxx xxx xxx  xxx  xxx xxx xxx  xxx  xxx  xxx Footer/XXX 123
 124. 124. LOGO EMPRESA Pestañas xxx xxx xxx  xxx  xxx xxx  xxx  xxx xxx  xxx  xxx xxx xxx  xxx  xxx xxx xxx  xxx  xxx Footer/XXX 124
 125. 125. LOGO EMPRESA Pestañas (II) xxx xxx xxx  xxx  xxx xxx  xxx  xxx xxx  xxx  xxx xxx xxx  Xxx  Xxx xxx xxx  xxx  xxx Footer/XXX 125
 126. 126. LOGO EMPRESA Útiles xxxx Alto x xx x xx xxx xxx xxx xxx Xx xx x xx xxx xxx Bajo 50% Alto 100% xxx Bajo 0% xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Footer/XXX 126
 127. 127. LOGO EMPRESA Cubo xxx xxx xxx xxx Footer/XXX 127
 128. 128. LOGO EMPRESA Cubos xxx xxx xxx xxx x xxx Footer/XXX 128
 129. 129. Flechas LOGO EMPRESA Footer/XXX 129
 130. 130. LOGO EMPRESA Símbolos Se utiliza el AZUL en los círculos pq el naranja proyectado no se ve Se utiliza el AZUL en los círculos pq el naranja proyectado no se ve        Footer/XXX 130
 131. 131. Gama de colores a utilizar (ya está preparado para insertar texto con bullets) LOGO EMPRESA Footer/XXX 131
 132. 132. LOGO EMPRESA Bubble Text Nota: Text Footer/XXX 132
 133. 133. LOGO EMPRESA CAGR CAGR = +__% CAGR = -__% EuroPraxis : : EuroPraxis En principio son En principio son flechas normales. flechas normales. CAGR = +__% Nota: CAGR = -__% Footer/XXX 133
 134. 134. LOGO EMPRESA Callouts Text  Text  Edit points  Text  Edit points Nota: Footer/XXX 134
 135. 135. LOGO EMPRESA Flow-split flow  Text Nota:  Text  Text Footer/XXX 135
 136. 136. LOGO EMPRESA Shocks  Text Nota:  Text Footer/XXX 136
 137. 137. LOGO EMPRESA So what and box  Text  Text Nota: Footer/XXX 137
 138. 138. LOGO EMPRESA 100%  100%  100%  100%  100% Nota: Footer/XXX 138
 139. 139. Arrows Nota: LOGO EMPRESA Footer/XXX 139
 140. 140. Axis Break Nota: LOGO EMPRESA Footer/XXX 140
 141. 141. LOGO EMPRESA Check marks        – Nota: Footer/XXX 141
 142. 142. Gantt objects Nota: LOGO EMPRESA Footer/XXX 142
 143. 143. LOGO EMPRESA Moons & faces    Hig h Me diu Lo m w    Nota: Footer/XXX 143
 144. 144. LOGO EMPRESA Nr. in circle 1 2 3 4 + 5 – 6 x 7 ÷ 8 9 10 Nota: Footer/XXX 144
 145. 145. Tracker Nota: LOGO EMPRESA Footer/XXX 145
 146. 146. Gama de cores a utilizar (Já está preparado para inserir texto com marcador) Nota: LOGO EMPRESA Footer/XXX 146
 147. 147. Informazione di cliente con comportamento similare: segmentazione comportamentale La segmentazione comportamentale classifica i clienti in funzione del proprio comportamento finanziario LOGO EMPRESA Segmentazione comportamentale 1  Argento vivo 2  Piccoli affezionati 3  Età del bronzo 4 Clienti BPM Analisi statistica  Frequent flyers  E’uno strumento che deve facilitare il lavoro del Gestore  La segmentazione ci aiuta ad analizzare le esigenze del cliente, poiché il sistema le raggruppa in funzione dei comportamenti finanziari 5  Potenziali 6 emergenti 7  Difensori 8  Il comportamento finanziario è la manifestazione delle esigenze dal quale deduciamo che i bisogni all’interno di ogni gruppo sono simili  Verso la vetta 9  Mediani Comportamenti finanziariCapelli di platino esigenze analoghe ed aiutano a simili indicano definire il target di clienti per specifiche azioni commerciali, nonchè a costruire offerte mirate  Footer/XXX 147
 148. 148. LOGO EMPRESA Textos e Separadores Footer/XXX 148
 149. 149. Pequeño título en 14 sin bold en italico LOGO EMPRESA Tabla de bloques de texto Título Título columna Título columna Título columna  Título fila  Título fila  Texto  Título fila  Título fila  Texto  Texto  Título fila  Título fila  Texto  Texto  Título fila  Título fila Nota:  Texto  Texto  Texto Footer/XXX 149
 150. 150. LOGO EMPRESA DIBUJOS Footer/XXX 150
 151. 151. Mapas LOGO EMPRESA Footer/XXX 151
 152. 152. VIZCAYA ASTURIAS LA CORUÑA LOGO EMPRESA GUIPUZCOA CANTABRIA LUGO ALAVA BURGOS LEON PONTEVEDRA NAVARRA LA RIOJA BURGOS ORENSE GERONA HUESCA PALENCIA ZAMORA BARCELONA SORIA VALLADOLID LÉRIDA ZARAGOZA TARRAGONA SEGOVIA GUADALAJARA SALAMANCA AVILA TERUEL MADRID MENORCA CUENCA TOLEDO CACERES CASTELLON VALENCIA VALENCIA IBIZA CIUDAD REAL ALBACETE FORMENTERA ALICANTE BADAJOZ MALLORCA CORDOBA JAÉN MURCIA HUELVA SEVILLA ALMERIA GRANADA MALAGA Castropol CADIZ La Coruña Lugo Santiago Pontevedra Vigo LANZAROTE Gijón MELILLA Valladolid Port-Bou Gerona Aranda de Duero Ávila Guadalajara Madrid Toledo Cáceres Zaragoza Valencia de Alcántara Teruel Castellón de la Plana Valencia Ciudad Real Badajoz Mérida Lérida Barcelona Tarragona Calatayud Salamanca GRAN CANARIA HIERRO Pamplona Logroño FUERTEVENTURA STA. C. DE TENERIFE Vitoria Burgos Zamora GOMERA San Sebastián Bilbao León LA PALMA CEUTA Santander Oviedo Orense Inca Artá Palma de Mallorca Albacete Alicante Linares Córdoba Sevilla Ayamonte Huelva Cádiz Murcia Jaén Cartagena Granadá Jerez de la Frontera Almeria Málaga Algeciras ASTURIAS CANTABRIA Santa Cruz Ceuta P.VASCO NAVARRA GALICIA Melilla Las Palmas LA RIOJA CATALUÑA CASTILLA Y LEON ARAGON MADRID CASTILLA-LA MANCHA VALENCIA EXTREMADURA BALEARES MURCIA Asturias Lugo Pontevedra CEUTA Y MELILLA CANARIAS León Vizcaya Cantabria Guipúzcoa Álava Palencia La Coruña ANDALUCIA Andorra Navarra Burgos La Rioja Gerona Huesca Lérida Zamora Barcelona Soria Zaragoza Valladolid Segovia Tarragona Salamanca Guadalajara Teruel Ávila Madrid Palma Castellón Cuenca Cáceres Toledo Valencia Orense Badajoz Huelva Ciudad Real Córdoba Jaén Albacete Alicante Murcia Sevilla GranadaAlmería Málaga Cádiz Santa Cruz de Tenerife Las Palmas Footer/XXX 152
 153. 153. LOGO EMPRESA Footer/XXX 153
 154. 154. LOGO EMPRESA NO RW AY SW ED EN EUROPE FI NL AN D ICELAND MA RK ND S DE N RL A LATVIA HE UM GI EM BO LU X BE L IR E GREAT NE T LA N D UR G ESTONIA LITHUANIA BRITAIN BELARUS POLAND GERMANY CZECH REP. UKRAINE FRANCE SLOVAKIA AUSTRIA HUNGARY ITALY D LA N ZE R MOLDAVIA SW IT PO RT UG AL ROMANIA SPAIN Footer/XXX 154
 155. 155. LOGO EMPRESA LA CORUÑA ASTURIAS LUGO ÁLAVA BURGOS NAVARRA LA BURGOS RIOJA PALENCIA LEÓN PONTEVEDRA VIZCAYA GUIPÚZCOA CANTABRIA ORENSE ZAMORA VALLADOLID SORIA HUESCA LÉRIDA BARCELONA ZARAGOZA TARRAGONA SEGOVIA SALAMANCA GUADALAJARA ÁVILA TERUEL MADRID CUENCA TOLEDO CÁCERES CIUDAD REAL BADAJOZ CÓRDOBA JAÉN MENORCA CASTELLÓN VALENCIA VALENCIA IBIZA ALBACETE HUELVA SEVILLA GERONA ALICANTE MALLORCA FORMENTERA MURCIA GRANADA ALMERÍA MÁLAGA CÁDIZ LANZAROTE LA PALMA CEUTA GOMERA MELILLA HIERRO STA. C. DE TENERIFE FUERTEVENTURA GRAN CANARIA Footer/XXX 155
 156. 156. LOGO EMPRESA LA Footer/XXX 156
 157. 157. LOGO EMPRESA Asturias Cantabria P.Vasco Navarra Galicia La Rioja Cataluña Castilla y León Aragón Madrid Castilla-la Mancha Extremadura Valencia Baleares Murcia Andalucia Canarias Ceuta y Melilla Footer/XXX 157
 158. 158. LOGO EMPRESA Dirección Dirección Centroamérica Centroamérica Puerto Rico México Guatemala El Salvador Perú Brasil Dirección Dirección Sudamérica Sudamérica Chile Argentina Footer/XXX 158
 159. 159. LOGO EMPRESA Washington Montana New Hampshire ermont V North Dakota Minnesota Oregon Wisconsin South Dakota Idaho Wyoming Nebraska Pennsylvania Iowa Nevada Illinois Utah California Colorado Kansas Ohio Indiana Missouri Oklahoma West Virginia Kentucky Tennessee Arizona NewY ork Michigan Arkansas New Mexico Alabama Maine Massachusetts Rhode Island Connecticut New Jersey Delaware Virginia Maryland North Carolina South Carolina Georgia Mississippi Texas Louisiana Florida Footer/XXX 159
 160. 160. LOGO EMPRESA Tunisia Morocco Algeria Western Sahara Libya Egypt Mauritania Cape Vert Mali Gambia Chad Senegal Burkina Faso Benin Guinea Guinea Bissau Ivory coast Sierra Leone Liberia Niger Sudan Eritrea Somalia Nigeria Ghana Togo Equatorial Guinea Djibouti Cameroon Ethiopia Central African Republic Uganda Gabon Congo Kenya Rwanda Zaire Burundi Tanzania Angola Malawi Zambia Zimbabwe Namibia Mozambique Botswana Swaziland Lesotho Madagascar South Africa Footer/XXX 160
 161. 161. LOGO EMPRESA Footer/XXX 161
 162. 162. LOGO EMPRESA Footer/XXX 162
 163. 163. LOGO EMPRESA Footer/XXX 163
 164. 164. LOGO EMPRESA MEXI CO DOMINI CU CAN VIRGIN BA REPUB ANTIGUA AND JAMA HAITIPUER ISLANDS BELI GUADELOUPE TO ST. BARBUDA LIC HONDUICA GUATE ZE MARTINI RICO ST VINCENT BARBADOS KITTS EL NICARA RAS MALA QUE GRENADA AND THE SALVADO GUA PANA COSTA VENEZU GRENADINE R GUYA MA RICA S ELA SURIN NA FRENCH AME COLOM GUIANA BIA ECUAD OR PE RU BOLI VIA CHI LE PARAG UAY ARGEN URUG TINA UAY Footer/XXX 164
 165. 165. LOGO EMPRESA Haití Panamá n rra Ba illa qu Costa Rica Medellín Bogotá República Dominicana Colombia Venezuela Guayana Surinam Guayana Francesa Brasil Perú Guayana Cali a bi m lo Co d ua Ec Perú Venezuela Bolivia Brasil Brasilia Paraguay Río de Janeiro or Uruguay Footer/XXX 165
 166. 166. Varios LOGO EMPRESA Footer/XXX 166
 167. 167. LOGO EMPRESA Proceso de negocio es or tid e mp Co C tec am no bio lóg s ico s Oferta de productos Type text Socios Type text Es tr a co tegi mp a añ de l ía a Type text ent Type text Type text Type text Type text Type text Cli Type text Type text Type text Type text es Footer/XXX 167
 168. 168. LOGO EMPRESA Footer/XXX 168
 169. 169. 11 12 1 10 2 3 9 LOGO EMPRESA 4 8 7 6 5 Footer/XXX 169
 170. 170. LOGO EMPRESA Footer/XXX 170
 171. 171. LOGO EMPRESA Footer/XXX 171
 172. 172. LOGO EMPRESA Footer/XXX 172
 173. 173. LOGO EMPRESA 43 40 1 2 3 xxxx xxxx 31 22 20 10 5 0 Planes de formación contínua Footer/XXX 173
 174. 174. LOGO EMPRESA Footer/XXX 174
 175. 175. LOGO EMPRESA Lugar para texto O O O 50 120 40 30 100 C O O O 50 120 40 30 100 C O O 50 120 20 10 40 30 100 0 C 20 10 0 10 20 30 40 50 F 80 60 40 20 10 20 30 40 50 F 80 60 40 20 0 20 40 60 20 10 0 10 20 30 40 50 F 80 60 40 20 0 20 40 60 0 20 40 60 Footer/XXX 175
 176. 176. LOGO EMPRESA Lugar para texto Lugar para texto Lugar para título 1. Lugar para texto Footer/XXX 176
 177. 177. LOGO EMPRESA Wholesaler Warehouse Distribuidor Almacén Fábrica Footer/XXX 177
 178. 178. LOGO EMPRESA Tienda Tienda virtual virtual Identificar sistemática posventa y asistencia técnica Definir sistema de control del canal Diseño de acciones de comunicación del canal Argentina s ale can tes loba l Clien te g os uev Int elig enc ia Perú n llo 1 consultor/ 1 resp. operadora book tion’s Approach Identificación de segmentos objetivos Chile o prom 1 consultor/ 1 resp. operadora clie n 1 consultor/ 1 resp. operadora Implantación nuevos servicios Selección productos a ofrecer 1 consultor/ 1 resp. operadora de Consume r ro sar De Strategy Comité de supervisión y CMU nnels s Cha diarie e nterm ne I Dano Estructura logística y dimensionamiento recursos Establecer precios y condiciones especiales de oferta Centro América 1 consultor/ Brasil 1 resp. operadora 1 Gerente Gal. 1 Gerente Gal. 1 Gerente Gal. 1 Gerente Gal. 1 Gerente Gal. 1 resp. TM 1 resp. TM 1 resp. TM 1 resp. TM 1 resp. TM 1 project manager EuroPraxis + 2 consultores EuroPraxis Footer/XXX 178
 179. 179. LOGO EMPRESA Footer/XXX 179
 180. 180. LOGO EMPRESA Footer/XXX 180
 181. 181. LOGO EMPRESA Producti on Costs Millions of Dollars 200 195 190 185 Unit Price 180 175 170 165 160 155 15 0 Profi ts 1990 1991 1992 Footer/XXX 181
 182. 182. LOGO EMPRESA Footer/XXX 182
 183. 183. LOGO EMPRESA Footer/XXX 183
 184. 184. LOGO EMPRESA Footer/XXX 184
 185. 185. LOGO EMPRESA E G AN D R P R IZ Footer/XXX 185
 186. 186. LOGO EMPRESA Pack envío Pack individual Sabor X Sabor Y Footer/XXX 186
 187. 187. LOGO EMPRESA Footer/XXX 187
 188. 188. LOGO EMPRESA 120 100 80 60 40 20 0 0 1 2 3 4 5 Footer/XXX 188
 189. 189. TME LOGO EMPRESA Logística Footer/XXX 189
 190. 190. LOGO EMPRESA Footer/XXX 190
 191. 191. LOGO EMPRESA BRUJULAS Y TIMON Footer/XXX 191
 192. 192. LOGO EMPRESA Footer/XXX 192
 193. 193. Laminas LOGO EMPRESA Footer/XXX 193
 194. 194. LOGO EMPRESA Máximo 30 minutos  ------- ------- ------- ------- Identificación del Identificación del problema problema Generación de Generación de alternativas alternativas Discusión de Discusión de las mismas las mismas 10 minutos Elección de la Elección de la mejor Elaboración de Elaboración un plan de un plan de acción acción Informe Informe ... redactando al final las conclusiones alcanzadas ... redactando al final las conclusiones alcanzadas Footer/XXX 194
 195. 195. LOGO EMPRESA Footer/XXX 195
 196. 196. LOGO EMPRESA Footer/XXX 196
 197. 197. También es importante entender las implicaciones del lanzamiento de este tipo de servicios de nueva generación LOGO EMPRESA Implicaciones de lanzamiento de servicios 3G por país Implicaciones de lanzamiento de servicios 3G por país Desarrollo Factibilidad técnica Sistemas de información Factibilidad de gestión Red Factibilidad implantación Momentum del mercado Marketing Disposición al pago por servicio Cliente Y por ello resulta crítico tener un conocimiento suficiente de la organización actual de TM Y por ello resulta crítico tener un conocimiento suficiente de la organización actual de TM Footer/XXX 197
 198. 198. LOGO EMPRESA Figuras Especiales Footer/XXX 198
 199. 199. Puzzle LOGO EMPRESA Footer/XXX 199
 200. 200. LOGO EMPRESA Puzzle chain & 4 piece puzzle Margin Profit Growth Sustainability and Predictability Resource Efficiency Footer/XXX 200
 201. 201. 2 puzzle pieces & 2 piece puzzle LOGO EMPRESA Footer/XXX 201
 202. 202. LOGO EMPRESA VDBD five box puzzle Business Design Environment  Traditional  Emerging Customer Selection and Value Proposition Value Capture/ Profit Model What high-value customer opportunity am I targeting with what unique and differentiated customer proposition? What profit model will I harness to capture value from this customer? Organizational Systems Customer Priorities  Stated  Silent  Future How will I ‘build in’ sustainability to my Business Design? Strategic Control What scope of activities and assets are required? Scope Footer/XXX 202
 203. 203. LOGO EMPRESA When using transparent colors please keep in mind that they cause problems when printing or converting the file into PDF. It can happen that the transparency – depending on printer driver – either print as full color or as pattern Value in-flow & out-flow High > 5.0 xxxxxxx 5.0 xxxxxxx 4.0 3.0 Market Value 2.0 Sales 1.5 1.0 xxxxxxx 0.5 Value In-Flow Low Stability Value Out-Flow 0.0 High Operating Profit Growth Low Footer/XXX 203
 204. 204. LOGO EMPRESA Ski slope slide Label 3.0 Market Value/ Sales 2.0 Label 1.0 Source: 7pt Arial 1 Footnote Note: Label In-Flow Stability Out-Flow Footer/XXX 204
 205. 205. LOGO EMPRESA Collapse of the middle Inc. Ltd. Corp. Co. Ent. Price Product/Technical Performance Solution Label Source: 7pt Arial 1 Footnote Note: Footer/XXX 205
 206. 206. LOGO EMPRESA Circular text arrows Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Footer/XXX 206
 207. 207. LOGO EMPRESA Arrow circles Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Footer/XXX 207
 208. 208. LOGO EMPRESA Arrow circles Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Footer/XXX 208
 209. 209. Circular Arrows LOGO EMPRESA Footer/XXX 209
 210. 210. Concepts LOGO EMPRESA Title Automatic  Bullets Title Title Automatic Automatic  Bullets  Bullets Title Automatic  Bullets Footer/XXX 210
 211. 211. LOGO EMPRESA Circular diagram Text Text Text Text It all comes down to this Text Text Text Text Footer/XXX 211
 212. 212. Circular flows LOGO EMPRESA Footer/XXX 212
 213. 213. LOGO EMPRESA Basic pyramid & layered pyramid Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Footer/XXX 213
 214. 214. LOGO EMPRESA Pyramids and pillars xxx xxx xxx xxx xxx Footer/XXX 214
 215. 215. LOGO EMPRESA Radar screens Sub Sub Sub Title Sub Sub Sub Footer/XXX 215
 216. 216. Linked rings LOGO EMPRESA Footer/XXX 216
 217. 217. Cube: 2x2, 3x3, 4x4 LOGO EMPRESA Footer/XXX 217
 218. 218. CONFIDENTIAL AND RESTRICTED DATA For circulation to authorized [client] personnel only LOGO Report card Activity: Activity name (regular font) Code: EMPRESA Definition: (regular font) 1,0 Code (regular font) 5,0 Title: Automatic Text title (opt. subtitle) Title: Automatic  Bullets Title:  Bullets  Hyphen  Hyphen 15 Title: Automatic Title: Automatic 10  Bullets  Bullets 35 32,0 32,5 29,6 30 27,8 27,4 25,4 25 Y-axistitle 20,4 20,4 20  Hyphen  Hyphen 5 0 A B C D E F G H X-axis title Source: 7pt Arial 1 Footnote Note: Sources: Mercer databases and analysis Footer/XXX 218
 219. 219. CONFIDENTIAL AND RESTRICTED DATA For circulation to authorized [client] personnel only LOGO Report card Activity: Activity name (regular font) Code: EMPRESA Definition: (regular font) Code (regular font) Text title 35 Text title (opt. subtitle) 32,0 35 32,5 32,0 29,6 30 32,5 G H 29,6 30 27,8 27,4 (opt. subtitle) 27,8 27,4 25,4 25,4 25 25 20,4 20,4 20,4 20 20,4 20 Y-axis title Y-axis title 15 15 10 10 5 5 0 0 A B C D E X-axis title F G H A B C D E F X-axis title Source: 7pt Arial 1 Footnote Note: Sources: Mercer databases and analysis Footer/XXX 219
 220. 220. CONFIDENTIAL AND RESTRICTED DATA For circulation to authorized [client] personnel only LOGO Report card Title: Automatic Title: Automatic  Bullets EMPRESA  Bullets  Hyphen  Hyphen Title: Automatic Title: Automatic  Bullets  Bullets  Hyphen  Hyphen Title: Automatic Title: Automatic  Bullets  Bullets  Hyphen  Hyphen Sources: Mercer databases and analysis Footer/XXX 220
 221. 221. LOGO EMPRESA Abacus and timeline Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label January February March April May June July August September October November December January February March April May June July August September October November December Footer/XXX 221
 222. 222. Arrows LOGO EMPRESA Footer/XXX 222
 223. 223. More arrows LOGO EMPRESA Select the curve and resize arc using yellow handles Footer/XXX 223
 224. 224. LOGO EMPRESA Thermometers Click on the orange area or the black area and move up or down according to the level needed to show. Title 10 “Absolutely Necessary” 10 10 9 8 Telephone (8.0) 7 Basic Cable (6.3) Favorite Magazine (5.3) 5 Local newspaper (5.2) National Newspaper (3.8) Willingness to Pay 6 Online Service (5.8 ) $93 Low 4 Premium Cable ( 3.7)  Safe Place for Congregating  Neighborhood Crime Avoidance  Disaster Preparedness 3 2 1 1 “Completely Unnecessary” 1 Top Concepts Average Current Spending  International Travel Safety information Willingness to  Workplace CPR Pay for New Services Footer/XXX 224
 225. 225. Miscellaneous shapes LOGO EMPRESA Footer/XXX 225
 226. 226. Interrelationships LOGO EMPRESA Footer/XXX 226
 227. 227. LOGO EMPRESA Pie Wedges rT ex tH Yo u rT ex tH er e Yo u Text er e Text er ex tH ex tH er e rT rT Yo u Yo u e Text Footer/XXX 227
 228. 228. Labels Illustrative LOGO EMPRESA Preliminary Draft Labels These should be placed at the top right corner of the slide, lined up with the guide, e.g. Use the ‘MMC Labels’ menu to automate the process ‘Harvey Balls’ Use the ‘MMC Harvey’ add-in toolbar for (in five languages) one-click switch between 0% and 100% fills Backup Illustrative Example Disguised Client Example Working Estimates One size of arrow throughout Labelling Lines with bobbles (use smallest circle) or format any line with tool from ‘MMC Draw’ Use arrows for direction Brackets Do not use curly brackets Use square brackets. ‘MMC Draw’ toolbar does it for you Text Text Preliminary Hypothesis Data to come Text See Notes Page View Text Text Text Footer/XXX 228
 229. 229. Rules LOGO EMPRESA  Lines  Colors: gray, white or green; or match fill color to produce outline in B&W mode  Weights: Standard line weight is ¾ point, with increments of ¾ point (1½, 2¼ points)  Text weights  Small Fonts.pot maximum 14pt body text; slide title 16pt  Medium Fonts.pot minimum 16pt (14pt in charts); slide title 24pt  The arrow should always remain one size and shape  Always gray with text  When placing between two different sized text blocks, Long text block Short text block Short text the arrow is best placed mid-way down the shortest block...    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. block Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci. Long text block Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero Footer/XXX 229
 230. 230. LOGO EMPRESA Roland Berger Footer/XXX 230
 231. 231. LOGO EMPRESA Module library Roland Berger – Global Graphics June 2003 Footer/XXX 231
 232. 232. LOGO EMPRESA Contents 1. Consultant profile 2. Organizational chart 3. Organizational chart (including headcount) Organizational chart – inbox/connectors 4. List – horizontal (1) 5. List – horizontal (2) 6. List – vertical (1) 7. List – vertical (2) 8. 9. Pyramid 10. Three factors (1) 11. Three factors (2) 12. Three factors (3) – interwoven 13. Three factors (4) – temple 14. Four factors (1) 15. Four factors (2) 16. Four factors (3) 17. Four factors (4) – weighted 18. Four factors (5) – dynamic 19. Six factors (1) 20. Six factors (2) 21. Table (1) 22. Table (2) 23. Table (3) 24. Schedule 25. Opportunities/threats (1) 26. Opportunities/threats (2) 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Pros and cons (1) Pros and cons (2) Controversy (1) Controversy (2) – impact Conflict/tension (1) Conflict/tension (2) – solution Conflict/tension (3) Bottom up/top down (1) Bottom up/top down (2) Balance/imbalance Process Cycle (1) Cycle (2) Spiral – orthogonal Hurdle Condenser Resistance/obstacle (1) Resistance/obstacle (2) Filter (1) Filter (2) Filter (3) Filter (4) Filter (5) Change of mindset/direction (1) Change of mindset/direction (2) Change of mindset/direction (3) 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. Knot Interface Pressure Increase/decrease (1) Increase/decrease (2) Types of arrows Consequences (1) Consequences (2) Consequences (3) Impact (1) – three factors Impact (2) – four/six factors Impact (3.1) – four factors Impact (3.2) – five factors Impact (3.3) – six factors Impact (3.4) – seven factors Impact (3.5) – eight factors Impact/result (1) – five factors Impact/result (2) – six factors Vision (1) Vision (2) Value chain Action/reaction (1) Action/reaction (2) Equilibrium/harmony Puzzle Spiral Notes on usage: Buttons on all following pages < Page backward > Page forward HBack to contents page (Home) E Example B Back to Module Footer/XXX 232
 233. 233. LOGO EMPRESA Consultant profile GUI Yes x No Features Standard format Position: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Born: xxxx Nationality: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Education Professional experience Key projects xxxx-xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx-xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Notes on usage  The lower three categories can be moved up or down, as needed  Do not change the font size Industry competence  If you would like to add a photo, place it on the right at the end of the headline • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Languages Methodological competence • German • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Updated: mm/year chart library orig.ppt 4 To use: -> If necessary, switch to slide view -> Double-click the image -> Select all (or area required) -> Copy  E Example Footer/XXX 233
 234. 234. LOGO EMPRESA Organizational chart GUI Yes x No Features The organizational chart has a basic modular format with the standard international box structure. Lines are 0.75 pt. (to simplify alignment) and dark key blue Notes on usage  The number of units is determined on a case-by-case basis by deleting/adding boxes (don't forget to align/use the layout frame!)  You may use any font size  You may color the boxes to highlight certain units  The direction of the connector line to the box determines how the text is aligned (centered or left-justified) chart library orig.ppt 5 To use: -> If necessary, switch to slide view -> Double-click the image -> Select all (or area required) -> Copy  E Example Footer/XXX 234
 235. 235. LOGO EMPRESA Organizational chart (including headcount) GUI Yes x No Features Basic modular format, expanded to include headcount and name fields XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X X X X X X XXX XXX X X X X X X XXX XXX XXX XXX X X X XXX XXX X X XXX XXX X X XXX X X X X X X X XXX X X X X X XXX X X X X XXX XXX XXX X X XXX XXX X XXX X X X XXX X X X X X X X X XXX X X X X X XXX XXX X X X X X X X X X X X X  The number of units is determined on a case-by-case basis by deleting/adding boxes (don't forget to align/use the layout frame!) XXX X X XXX  You may use any font size  You may color the boxes to highlight certain units XXX XXX  The direction of the connector line to the box determines how the text is aligned (centered or left-justified), headcounts are right-justified XXX XXX X X XXX XXX XXX X XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X XXX Notes on usage XXX X XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X X XXX XXX XXX X XXX XXX XXX X XXX XXX X X XXX XXX XXX X XXX XXX XXX XXX XXX X XXX XXX XXX X XXX XXX XXX X XXX XXX XXX XXX X XXX X XXX XXX XXX XXX X XXX XXX X X XXX chart library orig.ppt 6  The vertical subunits may be indented horizontally (see “Guide to Layout – do's and don'ts") To use: -> If necessary, switch to slide view -> Double-click the image -> Select all (or area required) -> Copy  Footer/XXX 235
 236. 236. LOGO EMPRESA Organizational chart – inbox/connectors GUI Yes x No Features  Basic modular format with connectors and in-box text boxes xxx  Vertical subunits are indented horizontally xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Notes on usage xxx xxx xxx  See instructions for versions 1 and 2 xxx xxx xxx xxx xxx xxx  Connectors should be arranged such that the lines do not overlap xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx chart library orig.ppt 7  An additional box is positioned over the text fields to ensure that the connectors are attached to the center of the boxes To use: -> If necessary, switch to slide view -> Double-click the image -> Select all (or area required) -> Copy  Footer/XXX 236
 237. 237. LOGO EMPRESA List – horizontal (1) GUI Yes x No Features Subheader Subheader  …  … This is the recommended basic format for horizontal lists if there is no need to further organize the content (e.g. by delimiting content, or simply through text volume) Notes on usage  The subheader is bold (larger font) and is aligned vertically with all of the text in the block being created  Text follows below, in vertical alignment with the subheader  Items should be numbered only if they are going to be explained later  A list should not contain any type of arrow as a subheader. Arrows are used only for if-then relationships and in processes E Example Footer/XXX 237
 238. 238. LOGO EMPRESA List – vertical (1) GUI Yes x No Features Subhead er  … Subhead er  … Subhead er  … Subhead er Vertical lists work well for brief subheaders and for a small number of sub-items with a lot of text  … Notes on usage  The lines can be used as a separator, to make the organization clearer, or to highlight the specific number of sub-items (in this case, there must also be a line above the first subheader) Footer/XXX 238
 239. 239. LOGO EMPRESA List – vertical (2) GUI Yes x No Features Subheader Subheader Subheader  Short subheaders – few bullets with a lot of text  …  Subheaders are clearly separated from the supporting details, thus placing greater focus on the structure, e.g. for terms/concepts  … Notes on usage  …  The double bracket is a freeform element – it is not drawn by joining two bracket elements E Example Footer/XXX 239
 240. 240. LOGO EMPRESA Pyramid GUI x Yes No Features  Pyramid thinking is one of the core concepts of our consulting approach, particularly when it comes to structuring projects. Triangles and pyramids are thus especially important  In the figurative sense, a pyramid represents the principle of hierarchy (top to bottom, arranged on individual levels) Key words Hierarchy, pyramid structure, organizational structure, top down/bottom up, deduction Notes on usage  The most difficult part about the layout is placing text in the individual levels. The apex is usually too small, so text may also appear outside of the pyramid, or extend across the edge E Example Footer/XXX 240
 241. 241. LOGO EMPRESA Three factors (1) GUI x Yes No Features  The image makes a very sturdy impression, and this is further strengthened by its similarity to a pyramid. The factors appear to be immovable  The triangle may be read from the inside out or vice versa Key words Regions, dimensions, fields, influencing factors Notes on usage  Here, too, text must take the form of key words E Example Footer/XXX 241
 242. 242. LOGO EMPRESA Three factors (2) GUI Yes x No Features  This version shows an intersection  In contrast to triangles, circles communicate a 'larger whole' with no beginning and no end, and which cannot be defined precisely. For example, if the focus is on a region, area, or environment, circles can visualize this better than an angular (orthogonal) shape Key words Regions, areas, environments, fields, intersections, overlaps Notes on usage  If the circles are to be associated with a lot of text, it makes more sense to place only key words inside and leave details outside E Example Footer/XXX 242
 243. 243. LOGO EMPRESA Three factors (3) – interwoven GUI Yes x No Features  This variant is an alternative to the triangle and allows three factors to be linked on a single level of importance 1 2 3 .... .... ....  The arrangement of the squares on their vertices makes this variant an eye catcher Key words  xxx  xxx  xxx Link, dimensions, equality, horizontal organization Notes on usage  The key benefit is the simplified allocation of additional text below the vertices of the squares E Example Footer/XXX 243
 244. 244. LOGO EMPRESA Three factors (4) – temple GUI Yes x No Features  Three factors are represented as supporting pillars in an architectural context  'Speaking' imagery of a holistic thought Key words  Putting up a building, security, culture, but also traditional thinking, conservative perspective Notes on usage  Modular structure – additional pillars can be added if necessary  Giving the pillars a background creates a very solid impression  There is very limited space for text; thus, only key words should be used, with detailed explanations following on subsequent charts E Example Footer/XXX 244
 245. 245. LOGO EMPRESA Four factors (1) GUI x Yes No Features  The 'traditional consulting chart': A comprehensive idea is organized into four clearly distinguishable areas Key words Four directions, dimensions, areas, fields Notes on usage  Problem: Making the area headers clear. It is better to do this by means of font size rather than, e.g., drawing in additional lines  Words In the middle should generally be centered  If five segments of equal importance need to be represented, they should be presented in list format (horizontal/vertical) E Example Footer/XXX 245
 246. 246. LOGO EMPRESA Four factors (2) GUI Yes x No Features  A variant of the preceding module, with a simpler structure for charts with more text, since the double lines in the first version are more likely to draw attention away from the text  The rotated square brings to mind a warning sign, since the sides do not run parallel with the edges of the page Key words Warning, caution, four directions/dimensions, areas, fields Notes on usage  Only key words will fit in the rotated square; if you have more text, it is better to insert a rectangle parallel to the axes E Example Footer/XXX 246
 247. 247. LOGO EMPRESA Four factors (3) GUI Yes x No Features 1 Another variant of the four-factor format. The parallel offset creates the impression of movement, highlighting the sequence of the factors Factor 1 2 Factor 2 Factor 4 4 Key words Four directions/dimensions, areas, fields, procedure, sequence Factor 3 3 Notes on usage  If a lot of text is involved, this format can be confusing, so a simpler solution should be used E Example Footer/XXX 247
 248. 248. LOGO EMPRESA Four factors (4) – weighted GUI Yes x No Features  Variant of (3) 1  Two factors are disproportionately important: e.g. areas to be dealt with first Factor 1 Key words 2 Factor 2 Factor 4 Four directions/dimensions, areas, fields, procedure, sequence 4 Factor 3 3 Notes on usage  If a lot of text is involved, this format can be confusing, so a simpler solution should be used E Example Footer/XXX 248
 249. 249. LOGO EMPRESA Four factors (5) – dynamic GUI Yes x No Features Factor 1 Factor 2 2 1 Four factors – dynamic  Represents a dynamic, interactive relationship, i.e. the factors are in a state of flux and cannot be pinned down more accurately  The tilted, counter-directional form creates the impression of movement to the point of uncertainty Key words Problem areas to be solved, imbalance, uncertainty 3 Factor 4 Notes on usage 4 Factor 3  Text should take the form of key words due to the alignment difficulties resulting from the crooked angles E Example Footer/XXX 249
 250. 250. LOGO EMPRESA Six factors (1) GUI x Yes No Features  Centered format: A comprehensive concept is organized into six clearly distinguishable areas, i.e. the number six is clearly evident from the shape  This is a lean version of the traditional honeycomb format Key words Six directions, dimensions, areas, fields Notes on usage  The shape should be stretched horizontally if there is not enough room for the text  Text should take the form of key words, since it is difficult to read text that is not aligned vertically E Example Footer/XXX 250
 251. 251. LOGO EMPRESA Six factors (2) GUI x Yes No Features  Orthogonal solutions for the six-factor chart  Fits better with our corporate design. Caution: Variant (2) defines top and bottom, thus implying a value judgment 1 Notes on usage  If there is too much text that needs to be included, you should consider using a list that is clearly grouped together (e.g. with a bracket): GENERAL CONCEPT Text with few line breaks improves readability Text with few line breaks improves readability Text with few line breaks improves readability Text with few line breaks improves readability Text with few line breaks improves readability Text with few line breaks improves readability 2 E Example Footer/XXX 251
 252. 252. LOGO EMPRESA Table (1) GUI x Yes No Features Subheader A B C D E Details ... ... ... ... ... Details ... ... ... ...  Consultancies deal primarily with business or statistical issues and their processes, so tables/ matrices are the most common tool used for illustration purposes  Matrices put factors in a logical relationship to one another, both horizontally and vertically  This format is recommended for number tables ... Notes on usage Details Details Details ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... For combination text-number tables: ...  The chart layout reflects the way we read it, namely from left to right and from top to bottom  If the matrix includes text, it is usually left-justified ...  Numbers that add up (vertically) to a total are rightjustified; if there is no total, the figures may also be centered  Column headers are left-justified for text columns, but may also be centered for number columns  Line headers are always left-justified E Example Footer/XXX 252
 253. 253. LOGO EMPRESA Table (2) GUI x Yes No Features Subheader Subheader Subheader  This format is recommended for text tables  However, if horizontal lines are used to clarify the separation between lines of text, bullets must not be used in line headers (redundant) Details ... ... ... Details ... ... ... Details ... ... ... Details ... ... ... Details ... ...  The clear horizontal and vertical alignment of the text makes the table structure clear ... Notes on usage For combination text-number tables, see Table (1) E Example Footer/XXX 253
 254. 254. LOGO EMPRESA Table (3) GUI A B C Yes x No D Features  A variant of the table with an emphasis on the bottom line, when the results of an analysis should particularly stand out Details ... ... ... ... Details ... ... ... ... Details ... ... ... ... Details ... ... ... ... ∑A ∑B ∑C ∑D Notes on usage  The bracket form can also be found in the GUI's lean shapes E Example Footer/XXX 254
 255. 255. LOGO EMPRESA Schedule GUI x Yes No Features Month x Activities 1 2  A schedule is a combination of a matrix and a list: the actions/processes listed horizontally are allocated to the vertical time columns Month y 3 4 5  This format is recommended, and is easier to use via the GUI Details Details Notes on usage  If there is a lot of text to be listed under 'Activities', the portion on the right with the date details has to be reduced accordingly Details Kickoff Interim presentation Final presentation Document number 27  Lines appear in dark key blue, time bars in medium blue, and bars for future developments/ transitions in white boxes outlined with a dotted medium-blue line  The bars are always positioned behind the time matrix To use: -> If necessary, switch to slide view -> Double-click the image -> Select all (or area required) -> Copy  E Example Footer/XXX 255
 256. 256. LOGO EMPRESA Opportunities/threats (1) GUI x Yes No Features OPPORTUNITIES  … THREATS  …  Comparison/deliberation of positive and negative aspects of a situation  The element shown opposite the normal reading direction, i.e. from right to left, is perceived as negative  The opposing brackets imply instability/ indecisiveness Key words Opportunities/threats, pro/con, for/against, deliberation, decision Notes on usage  If the brackets end in arrows at the bottom, they point to a conclusion/result at the bottom of the page  Note to consultants: Placing more/less text on one side implies a judgment (this should be in harmony with the headline) E Example Footer/XXX 256
 257. 257. LOGO EMPRESA Opportunities/threats (2) GUI Yes x No Features THREATS  …  An alternate way to illustrate opposing factors  …  The upward/downward arrows further intensify the contrast (thumbs up/thumbs down) Key words OPPORTUNITIES Opportunities/threats, pro/con, for/against, deliberation, decision Notes on usage  This variant offers little room for subheaders  Note to consultants: Placing more/less text on one side implies a judgment (this should be in harmony with the headline) E Example Footer/XXX 257
 258. 258. LOGO EMPRESA Pros and cons (1) GUI Yes x No Features  …  …  An alternate way to represent opposing factors without a subheader  The positive bracket up and to the right, the negative one down and to the left Key words Opportunities/threats, pro/con, for/against, deliberation, decision Notes on usage  Note to consultants: Placing more/less text on one side implies a judgment (this should be in harmony with the headline) E Example Footer/XXX 258
 259. 259. LOGO EMPRESA Pros and cons (2) GUI Yes x No Features  …  …  Arrows pointing toward each other; again, the arrow pointing against the normal reading direction is perceived as negative  Suggests a controversy: The factors are not just weighed against each other, but can exclude one another Key words Pro/con, for/against, controversy, either/or Notes on usage  The vertical line suggests the insurmountability of the opposing positions; removing it weakens the element of controversy  Note to consultants: Placing more/less text on one side implies a judgment (this should be in harmony with the headline) E Example Footer/XXX 259
 260. 260. LOGO EMPRESA Controversy (1) GUI Subheader Subheader  xxx  xxx Yes x No Features  Arrows pointing toward each other; again, the arrow pointing against the normal reading direction is perceived as negative  We accommodate the standard international representation of process descriptions in a block arrow (e.g. using visualization software) with a lean, open structure that follows the LLL design concept. This should always be used when the issue is clearly processes  The closed shape illustrates a situation influenced by two contrasting factors/processes  The circle suggests a lively, dynamic discussion Key words Counter-directional process, dilemma, controversy, contradiction Notes on usage  The circle may contain key word(s) E Example Footer/XXX 260
 261. 261. LOGO EMPRESA Controversy (2) – impact GUI Subheader Subheader  xxx  xxx Yes x No Features  Represents a controversy in line with our corporate design, but the statement is weaker than version 1  Also: A situation is influenced by two factors that break down into sub-items Key words Conflict, impact, opposite, dilemma, controversy Notes on usage  Variable structure, scaled depending on how much text is required (esp. in the square)  Use brackets, not angularly opposed lines! E Example Footer/XXX 261
 262. 262. LOGO EMPRESA Conflict/tension (1) GUI Subheader Subheader  xxx  xxx Yes x No Features  This format illustrates the conflict with an oscillator line containing intense peaks Key words Opposing processes, dilemma, controversy, contradiction, tension, irreconcilability Notes on usage  Use dark key blue to boost the effect of the oscillator line E Example Footer/XXX 262
 263. 263. LOGO EMPRESA Conflict/tension (2) – solution GUI Subheader Subheader  xxx  xxx Yes x No Features  Represents the conflict situation between opposing factors/situations that do not represent a process and that break down into sub-items  In a sequence of charts, a conflict solution can be shown by a subsiding oscillator line Subheader Subheader  xxx  xxx Key words  Opposition, dilemma, controversy, contradiction, tension, irreconcilability  Conflict resolution, relaxation, overcoming contradictions Subheader Subheader Notes on usage  xxx  xxx  The excess weight of one factor can be illustrated by making one arrow longer than the other E Example Footer/XXX 263
 264. 264. LOGO EMPRESA Conflict/tension (3) GUI Yes x No Features  Represents a conflict situation between individual opposing factors/situations that are not summarized under a common subheader  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx Key words  xxx  xxx Opposition, dilemma, controversy, contradiction, tension, irreconcilability  xxx  xxx  xxx  xxx E Example Footer/XXX 264
 265. 265. LOGO EMPRESA Bottom up/top down (1) GUI Yes x No Features  Arrows suggest a process  ... BOTTOM UP  The pyramid shape of the triangle intensifies the hierarchical bottom-up/top-down idea  ... PROCES S Key words TOP DOWN Top down/bottom-up process, hierarchy, pyramid structure, deduction/induction Notes on usage  The text in the triangle must be centered  The base of the triangle always forms the basis  Positioning text next to the triangle can create problems with layout E Example Footer/XXX 265
 266. 266. LOGO EMPRESA Bottom up/top down (2) GUI Yes x No Features TOP DOWN  ...  ...  The process character is suggested by arrows and their progression  The orthogonal form is less dynamic Key words Top-down/bottom-up criteria, deduction/ induction, decision making BOTTOM UP Notes on usage  Arrows are freeform elements, i.e. they may be enlarged only in proportion – do not pull them in one direction, as this will cause a distortion  The progression form (gradient shading), which should be used very sparingly, is appropriate here as it shows a relationship between up and down E Example Footer/XXX 266
 267. 267. LOGO EMPRESA Balance/imbalance … … GUI Yes x No Features  A scale compares the weight of two volumes: i.e. for showing both a comparison and a valuation Key words Balance, imbalance, scale, deliberation, settlement, relationship, uncertain position, search for the best mix, harmony Example E … … Notes on usage  Instead of the tilted text (in the "imbalance" image), text may also be aligned horizontally  Do not use/draw three-dimensional scales! (they have a comical/clipart character) Example E Footer/XXX 267
 268. 268. LOGO EMPRESA Process GUI xYes (option 3 only) No Features Example E  Process, phase, step – a process is a chronological sequence of steps/phases that, in some cases, can be described in greater detail steps – the overall process – Top: Isolated can be broken down into individual subprocesses – Center: Steps that are open to the preceding step show that the individual steps are not complete (open to the left) Example E – Bottom: Lean form of the flowchart image of a process Key words Process, phase, step, sequence, logical order Notes on usage  Subheaders are positioned outside of the shapes Example E Footer/XXX 268
 269. 269. LOGO EMPRESA Cycle (1) GUI Yes x No Features  Continuous processes are shown as cycles Key words Cycle, vicious circle (circulus vitiosus), concatenation, circle Notes on usage  The problem with this figure is frequently the limited space for text. Since slanted text is difficult to read, it should be placed outside the figure  For two or four steps, an orthogonal figure may also be used. The advantage of this format is that it is easier to position the text:  Note: Presenting a cycle in a counterclockwise direction can have a negative connotation! Footer/XXX 269
 270. 270. LOGO EMPRESA Cycle (2) GUI Yes x No Features  This is the lean form of the cycle illustration Key words Cycle, vicious circle (circulus vitiosus), concatenation, circle Notes on usage  For two or four steps, an orthogonal figure may also be used. The advantage of this format is that it is easier to position the text:  Note: Presenting a cycle in a counterclockwise direction can have a negative connotation! E Example Footer/XXX 270
 271. 271. LOGO EMPRESA Spiral GUI Yes x No Features  A process that proceeds toward or recedes from a center (target, vision)  The individual revolutions represent the phases  The right angles make the inserted text easier to read Key words Downward spiral, development, goal, horizon, a self-slimming process Notes on usage  The direction of the spiral can have a positive or a negative connotation (reverse it, if necessary) Footer/XXX 271
 272. 272. LOGO EMPRESA Hurdle GUI Yes x No Features  A process is being delayed, has to overcome various hurdles Key words Jump the hurdle, overcome obstacles, race, (milestones) Notes on usage  Modular form – the best place to position text depends on how much text is required E Example Footer/XXX 272
 273. 273. LOGO EMPRESA Condenser GUI Yes x No Features  This figure was borrowed from the field of electrical engineering: condenser  Pooling positive and negative forces to convert them to energy/voltage – to make them useful Key words Condenser, transformation, conversion, positive/negative Footer/XXX 273
 274. 274. LOGO EMPRESA Resistance/obstacle (1) GUI Yes x No Features  A solid obstacle Key words Obstacle, resistance, boundary, breakthrough, opening, strategic thrust, wall Notes on usage  An open arrow makes it easier to place text inside Footer/XXX 274
 275. 275. LOGO EMPRESA Resistance/obstacle (2) GUI Yes x No Features  A solid, insurmountable obstacle  The process must circumvent the obstacle Key words Obstacle, resistance, boundary, circumvention, congestion/backlog, resentment, wall; a process is being delayed, change of direction, change of mindset Notes on usage  Text on the obstacle should include only key words, standing on end (the obstacle may be made wider to make the text easier to read) Footer/XXX 275
 276. 276. LOGO EMPRESA Filter (1) GUI Yes x No Features  A condensing filter: Multiple input sources, one output Key words Filter, funnel, process of elimination, merging, process simplification, consolidation, convergence, input/output Notes on usage  The lines running into the filter can all have the same format – different colors/patterns imply different sources or new output  Positioning the figure horizontally makes it easier to label the arrows, while positioning it vertically makes it easier to label the filter E Example Footer/XXX 276
 277. 277. LOGO EMPRESA Filter (2) GUI Yes x No Features  Separating filter: One input source, various outputs resulting from the collecting levels Key words Sieve, process separation, analysis, divergence, input/output E Example Footer/XXX 277
 278. 278. LOGO EMPRESA Filter (3) GUI Yes x No Features  Collecting filter: Multiple input source, one output  Filter effect at various levels Key words Filter, funnel, sieve, sifting, process of elimination, merging, process simplification, consolidation, convergence, input/output Notes on usage  If there is not enough space to label the sieve levels, place the text outside (if necessary, extend the lines to make relationships clear) E Example Footer/XXX 278
 279. 279. LOGO EMPRESA Filter (4) GUI Yes x No Features  Separating filter: One input source, various outputs due to the prism effect (optical filter) Key words Prism, refraction, fission, deflection – process separation, analysis, divergence, input/output Footer/XXX 279
 280. 280. LOGO EMPRESA Filter (5) GUI Yes x No Features  Separating filter: Multiple input sources, filtered output due to the reflection effect (optical filter) Key words Diffusion, reflection, cleavage, deflection, defense/protection – process separation, analysis, selection process, input/output Notes on usage  Text can be positioned horizontally at the beginning and end of the arrows (not parallel to the lines) Footer/XXX 280
 281. 281. LOGO EMPRESA Change of mindset/direction (1) GUI Yes x No Features  Special shape: The eye-catching conclusion of a development Key words Turning point, change of mindset, removal, reversal – warning, reflection Notes on usage  Note: Can have a negative connotation (runs counter to the reading direction) Footer/XXX 281
 282. 282. LOGO EMPRESA Change of mindset/direction (2) GUI Yes x No Features  A process that is redirected/must change direction at various points Key words Change of direction, change of mindset, inefficient process flow – process loops, lost time, frictional loss, circuitousness Notes on usage  Modular structure, can be expanded/reduced as necessary E Example Footer/XXX 282
 283. 283. LOGO EMPRESA Change of mindset/direction (3) GUI Yes x No Features  Process improvement (upward movement!). Adding a background to the spiral creates the image of a spool (reason for the process improvement)  A process that has seen/can cope with setbacks Key words Process improvement, boost in efficiency, transformation – but also a zig-zag course Notes on usage  Text can be added at the ends of the spiral to explain the individual steps of the process improvement Footer/XXX 283
 284. 284. LOGO EMPRESA Knot GUI Yes x No Features  Knots represent complex interdependency/ dovetailing of two opposing factors (e.g. the "Gordian knot" that must be cut) Key words Knot, dilemma, loop, (process) complexity Notes on usage  This module can be inserted as a symbol between two text blocks with subheaders E Example Footer/XXX 284
 285. 285. LOGO EMPRESA Interface GUI Yes x No Features  Two different processes meet at an interface  Arrows underscore that they want to come together Key words Interface, point of contact, connection, pivotal point Notes on usage  To be used in place of separating lines between subheaders and sub-items E Example Footer/XXX 285
 286. 286. LOGO EMPRESA Pressure GUI Yes x No Features  Pressure is an action (visualized here by duplicating the arrows), which causes a change in the passive element  The strength of the pressure can be represented by varying the intensity of the lines or the number of arrows Key words Pressure, emphasis, strength, force, thrust, impact – acceleration, compression Notes on usage  Modular structure – for long texts, it makes more sense to align the figure horizontally E Example Footer/XXX 286
 287. 287. LOGO EMPRESA Increase/decrease (1) GUI Yes x No Features 1. Triangle shape, lean form of the previous twodimensional figure with two triangles – tilting the axes makes the figure dynamic 2. Figure is in line with content design, forms an overlap area (neutral zone) – makes the figure more static Key words Increase/decrease, degree graduation, shading, nuance, scaling/scale, arrangement, classification, as well as advantages/disadvantages 1 2 Footer/XXX 287
 288. 288. LOGO EMPRESA Increase/decrease (2) GUI Yes x No Features 1. The progression suggests continuously variable scaling from plus to minus (dark shading should always be at the bottom) 2. Sliding regulator – open scale allows values to be positioned freely 3. Open scale – end points are not clearly fixed 4. Closed scale – end points are clearly fixed Key words Increase/decrease, degree graduation, shading, nuance, scaling/scale, arrangement, classification, as well as advantages/disadvantages 1 2 3 4 E Example Footer/XXX 288
 289. 289. LOGO EMPRESA Types of arrows GUI x Yes No Features In formal logic, if-then relationships are always indicated by an arrow: "A leads to B" 1. Result bracket – a statement is derived from a list of indeterminate factors 2. Result arrow – "A leads to B" 3. Result arrow with transitional conditions that are listed in the open arrow  Key words Result, conclusion, outcome, implication, ifthen Notes on usage  If block arrows are used, make sure that their tips are clear – blunt tips annul the "pointer function" (the angle should be at least 90°)  A clearly directed block arrow can also be very small (in dark key blue) and still not lose any of its impact 1 2 3 E Example Footer/XXX 289
 290. 290. LOGO EMPRESA Consequences (1) GUI ...  …  …  …  …  … ... No Features ...  … x Yes  Multiple items that are summarized under one subheader each (or together) lead to one specific result  The linear form is quite practical when only a key word/brief text appears below the arrow  Opposing brackets (2) suggest a situation that requires a decision (either – or) ... 1 ... ... Key words  …  … Consequence, result, conclusion, outcome, implication  …  …  …  … ... Notes on usage  If the figure is stretched, the arrow tips must be adjusted manually (under "Edit points"), otherwise the tips will be too long ... 2 E Example Footer/XXX 290
 291. 291. LOGO EMPRESA Consequences (2) GUI ... ...  …  … Yes x No Features  Multiple items that are summarized under one subheader lead to multiple results; these, in turn, are summarized under a separate subheader  The arrow suggests that "A leads to B" Key words Consequence, result, conclusion, outcome, implication Notes on usage  This form should be used in place of the variant with two subheaders (basic format) and a result bracket, because individual lines do not produce a satisfying layout here Subheader  … Subheader  … E Example Footer/XXX 291
 292. 292. LOGO EMPRESA Consequences (3) GUI ... ...  …  … Yes x No Features  Variant: Multiple items that are summarized under one subheader lead to multiple results; these, in turn, are summarized under a separate subheader  The small block arrow draws more attention to the implication than does the line with the arrow tip – "A leads to B" Key words Consequence, result, conclusion, outcome, implication Notes on usage  The block arrow can also be very small (in dark key blue) and still not lose any of its impact  It should be the same color as the lines E Example Footer/XXX 292
 293. 293. LOGO EMPRESA Impact (1) – three factors GUI Yes x No Features TIME  A triangle shows clearly that only three factors impact a situation (in contrast to a circle)  The offset bent arrows suggest a complex dependence structure with a circular sequence Key words Three factors, three conditions, triangle, delta, three dimensions Notes on usage COST  If the text involves more than just key words, it is a good idea to place numbered boxes at the three vertices and then put the corresponding explanations in a legend in the margin QUALITY E Example Footer/XXX 293
 294. 294. LOGO EMPRESA Impact (2) – four/six factors GUI Yes x No Features  Solution for the 'impact' chart when little text is required  If centered: The number of factors does not vary! – in contrast to a list Key words Factors, conditions, terms, specifications, prerequisites, requirements Notes on usage  To be labeled with key words only E Example Footer/XXX 294
 295. 295. LOGO EMPRESA Impact (3.1) – four factors GUI Yes x No Features  Solution for the 'four factors' chart when more/a lot of text is required Factor 1  If centered: The number of factors does not vary! – in contrast to a list Factor 2 Overarching concept of the four factors Factor 4 Key words Four – factors, conditions, terms, specifications, prerequisites, requirements Factor 3 Notes on usage Module und Variationen To use: 57  If (e.g. for reasons of space/arrangement) a shape does not appear in the center, the text can/should be as large as possible (always centered), possibly in a different shade -> If necessary, switch to slide view -> Double-click the image -> Select all (or area required) -> Copy  E Example Footer/XXX 295
 296. 296. LOGO EMPRESA Impact (3.2) – five factors GUI Yes x No Features  Solution for the "five factors" chart when more/a lot of text is required  If centered: The number of factors does not vary! – in contrast to a list Factor 1 Factor 5 Factor 2 Overarching concept of the five factors Factor 4 Key words Five – factors, conditions, terms, specifications, prerequisites, requirements Factor 3 Notes on usage Module und Variationen To use: 58  If (e.g. for reasons of space/arrangement) a shape does not appear in the center, the text can/should be as large as possible (always centered), possibly in a different shade -> If necessary, switch to slide view -> Double-click the image -> Select all (or area required) -> Copy  E Example Footer/XXX 296
 297. 297. LOGO EMPRESA Impact (3.3) – six factors GUI Yes x No Features  Solution for the "six factors" chart when more/a lot of text is required Factor 6 Factor 5  If centered: The number of factors does not vary! – in contrast to a list Factor 1 Overarching concept of the six factors Factor 4 Factor 2 Key words ... – factors, conditions, terms, Six specifications, prerequisites, requirements Factor 3 Notes on usage Module und Variationen To use: 59  If (e.g. for reasons of space/arrangement) a shape does not appear in the center, the text can/should be as large as possible (always centered), possibly in a different shade -> If necessary, switch to slide view -> Double-click the image -> Select all (or area required) -> Copy  E Example Footer/XXX 297
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×