Ukraina
Podstawy konstytucyjne ustroju politycznego <ul><li>Ukraina – państwo unitarne o republikańskim ustroju, oparte na zasadac...
Państwo unitarne? <ul><li>Konstytucja w artykule 2 przyjmuje zasadę unitarnego państwa ukraińskiego, ale istnienie artykuł...
Narodowości
Legislatywa <ul><li>Jednoizbowy parlament – Rada Najwyższa </li></ul><ul><li>W demokratycznych wyborach wybiera się do nie...
Egzekutywa (1/3) <ul><li>Władza wykonawcza skupiona w dwóch ośrodkach – Administracji Prezydenta i Gabinecie Ministrów </...
Egzekutywa (2/3) <ul><li>Gabinet Ministrów – odpowiedzialny przed Prezydentem, kontrolowany przez Radę Najwyższą </li></ul...
Egzekutywa (3/3) <ul><li>Prezydent to najwyższy urzędnik państwowy oraz zwierzchnik organów zarządzających państwem , wyb...
Władza sądownicza <ul><li>Władzę sądowniczą sprawuje Sąd Konstytucyjny oraz sądy powszechne </li></ul><ul><li>Mają one pra...
Samorząd <ul><li>Konstytucja wyróżnia 7 jednostek systemu ustroju administracyjno-terytorialnego: </li></ul><ul><li>a) Aut...
Samorząd <ul><li>Powyższe 7 jednostek tworzy trzystopniowy podział administracyjno-terytorialny Ukrainy: </li></ul><ul><li...
Obwody <ul><li>Najwyższa jednostka w systemie ustroju administracyjno-terytorialnego kraju </li></ul><ul><li>W latach 90. ...
Autonomiczna Republika Krym
Autonomiczna Republika Krymu (1/2) <ul><li>Nieodłączna część składowa Ukrainy (wg Konstytucji), która korzysta z praw auto...
Autonomiczna Republika Krymu (2/2) <ul><li>Kompetencje ARK: </li></ul><ul><li>stanowienie i wykonywanie budżetu autonomii,...
Organy samorządowe (1/3) <ul><li>Rady wiejskie, osiedlowe i miejskie </li></ul><ul><li>Deputowani wybierani poprzez tajne...
Organy samorządowe (2/3) <ul><li>Rejon i obwód </li></ul><ul><li>Rady rejonowe i obwodowe, wyłonione w wyborach powszechny...
Organy samorządowe (3/3) <ul><li>Rady rejonowe i rady obwodowe sprawują kontrolę i wysłuchują sprawozdań lokalnej administ...
Uwarunkowania działania samorządu <ul><li>Rząd nie ma uprawnień do odwoływania szefów regionalnej administracji państwowej...
Niedoskonałości administracji  <ul><li>Główny dyrektoriat polityki ekonomicznej (administracja publiczna) oraz departamen...
Podstawa materialne i finansowa samorządu <ul><li>Majątek ruchomy i nieruchomy </li></ul><ul><li>Dochody budżetów lokalnyc...
Budżet samorządu (1/4) <ul><li>Podstawy majątku gminy to majątek ruchomy i nieruchomości, dochody własne, zasoby naturaln...
Budżet samorządu (2/4) <ul><li>Budżety samorządów są niezależne od władzy państwowej, lecz zabezpieczone i gwarantowane b...
Budżet samorządu (3/4) <ul><li>Gmina może nałożyć na swoich mieszkańców podatek komunalny, z reklam, podatek hotelowy, za...
Budżet samorządu (4/4) <ul><li>Samorząd tworzy swój budżet w oparciu o podział zadań </li></ul><ul><li>Pierwszy sektor to...
Struktura dochodów 11% 23% Dotacja z budżetu państwa 16% 31% Subwencja z budżetu państwa 20% 25% Podatek z dochodu osób fi...
Struktura wydatków 8% 5% Administracja 31% 31% Oświata 16% 35% Pomoc, opieka społeczna Kędzierzyn Koźle Kowel
Sektor podatkowy (1/3) <ul><li>Od stycznia 2004 na Ukrainie obowiązuje podatek liniowy od osób fizycznych w wysokości 13% ...
Sektor podatkowy (2/3) <ul><li>Podatek płacony przez nierezydentów, uzyskujących dochód na Ukrainie: </li></ul><ul><li>6% ...
System podatkowy (3/3) <ul><li>Bank Światowy i firma doradcza PricewaterhouseCoopers przygotowali ranking przyjaznych syst...
Reforma Romana Bezsmertnyjego <ul><li>Po wyborach w 2004 r. Bezsmertnyj został wicepremierem ds. reformy administracyjnej ...
Relacje Unia Europejska-Ukraina
Porozumienie o partnerstwie i współpracy (PCA) – 1994-2008 <ul><li>Główne założenia: przestrzeganie zasad demokracji i pra...
Wspólna Strategia (Common Strategy) - 1998 <ul><li>Uzupełnia PCA zapisami o współdziałaniu w zakresie polityki bezpieczeńs...
Szersza Europa-Nowe Sąsiedztwo - 2004 <ul><li>Zakreślenie ram polityki UE wobec sąsiedztwa wschodniego i śródziemnomorskie...
Inne programy w ramach EuropeAid <ul><li>Centrum Ukraińsko-Europejskiej Polityki i Porad Prawnych – służący ujednolicania ...
Oligarchowie
Grupy nacisku (1/2) <ul><li>Od początku lat 90. na Ukrainie działają grupy-klany, powstałe na gruncie i ściśle związane z ...
Grupy nacisku (2/2) <ul><li>Sposób nacisku na władzę to zazwyczaj udział w aparacie administracji terenowej, samorządów lo...
Najważniejsze grupy oligarchiczne (1/3) <ul><li>Związek Przemysłowy Donbasu (ZPD) </li></ul><ul><li>Korporacja skupiona wo...
 
Najważniejsze grupy oligarchiczne (2/3) <ul><li>klan dniepropietrowski </li></ul><ul><li>nie jest skonsolidowany, łączy w ...
 
Najważniejsze grupy oligarchiczne (3/3) <ul><li>Socjaldemokratyczny Holding (klan kijowski) </li></ul><ul><li>Holding fina...
 
Oligarchia <ul><li>Oligarchowie nazywani są często stagnarchami , a system polityczny przez nich preferowany i wprowadzan...
Oligarchowie w polityce <ul><li>Rinat Achmetow – Partia Regionów, prezydent korporacji System Capital Management, właścic...
Wskaźniki socjoekonomiczne
Wskaźniki socjo-ekonomiczne <ul><li>Nominalnie PKB w okresie styczeń-czerwiec 2007 wyniósł 290 mld UAH (ok. 55 mln USD) – ...
PKB per capita w USD PKB per capita na Ukrainie wynosi ok. 4653,7 euro
Wskaźniki ekonomiczne 2002-2005
Inwestorzy <ul><li>W 2006 r. największymi inwestorami były Niemcy, Cypr i Austria </li></ul><ul><li>Na kraje Unii Europejs...
Inwestorzy
Rynek pracy, płace i warunki życia <ul><li>Dochód ludności w okresie styczeń-maj 2007 wyniósł 155,1 mld UAH (29,3 mld USD)...
Średnia płaca <ul><li>W 2001 r. nastąpił po raz pierwszy wzrost płac realnych i utrzymał się do dzisiaj – statystyki ujmuj...
Średnia płaca (2/2)
Średnia płaca (3/3) Stan na 1 VI 2007 r.
Demografia <ul><li>Obecnie renty i emerytury pobiera 13,9 mln osób – w związku z ujemnym przyrostem naturalnym zakłada si...
Przemiany demograficzne <ul><li>W 2007 r. ponad połowę wszystkich gospodarstw stanowią gospodarstwa 1-2-osobowe – tylko 8,...
Przemiany demograficzne
Przemiany demograficzne <ul><li>Najludniejsze obwody – dniepropietrowski (3.407.029) oraz doniecki (4.547.676) </li></ul><...
Przemiany demograficzne
 
 
 
 
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Europejskie systemy władzy lokalnej Ukraina

5,120 views
4,917 views

Published on

Europejskie systemy władzy lokalnej Ukraina

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,120
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
894
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Europejskie systemy władzy lokalnej Ukraina

 1. 1. Ukraina
 2. 2. Podstawy konstytucyjne ustroju politycznego <ul><li>Ukraina – państwo unitarne o republikańskim ustroju, oparte na zasadach demokracji, suwerenności, nadrzędności prawa i socjalnej opieki </li></ul><ul><li>Język państwowy – ukraiński – ma on być przez władzę państwową wspierany i chroniony przed wyparciem przez inne języki </li></ul><ul><li>Język rosyjski ma zagwarantowane osobno możliwości rozwoju używania i ochrony </li></ul>
 3. 3. Państwo unitarne? <ul><li>Konstytucja w artykule 2 przyjmuje zasadę unitarnego państwa ukraińskiego, ale istnienie artykułu 134, sankcjonującego występowanie jednostki administracyjnej w postaci Autonomicznej Republiki Krymu stawia pod znakiem zapytania tradycyjne pojmowanie państwa unitarnego i każe zapytać o elementy federalizmu </li></ul>
 4. 4. Narodowości
 5. 5. Legislatywa <ul><li>Jednoizbowy parlament – Rada Najwyższa </li></ul><ul><li>W demokratycznych wyborach wybiera się do niej 450 deputowanych na 5-letnią kadencję </li></ul><ul><li>System wyborczy – mieszany, tj. większościowo- -proporcjonalny </li></ul><ul><li>Zatwierdza premiera, przyjmuje budżet, kontroluje powołane przez siebie organy specjalne </li></ul><ul><li>Jej zakres kompetencji to 36 spraw określonych w konstytucji </li></ul>
 6. 6. Egzekutywa (1/3) <ul><li>Władza wykonawcza skupiona w dwóch ośrodkach – Administracji Prezydenta i Gabinecie Ministrów </li></ul><ul><li>AP – wyłoniła się z Kancelarii Prezydenta, działając w oparciu o konstytucyjną możliwość tworzenia rad i ciał konsultacyjnych </li></ul><ul><li>Obecnie rozbudowana do poziomu ok. 710 etatów </li></ul><ul><li>Departamenty AP dublują instytucje rządowe, a jej szef staje się postacią równoważącą wpływy i znaczenie premiera </li></ul>
 7. 7. Egzekutywa (2/3) <ul><li>Gabinet Ministrów – odpowiedzialny przed Prezydentem, kontrolowany przez Radę Najwyższą </li></ul><ul><li>Powołanie rządu odbywa się za zgodą większości konstytucyjnej Rady Najwyższej – wniosek o powołanie premiera oraz ministrów obrony i spraw zagranicznych przedstawia RN prezydent zgodnie z propozycją koalicji frakcji deputowanych </li></ul><ul><li>Jego funkcjonowanie ograniczone dekretami Prezydenta z 1999 r., zakładających, że władza wykonawcza jest skupiona w resortach, komitetach państwowych i organach o specjalnym statusie </li></ul>
 8. 8. Egzekutywa (3/3) <ul><li>Prezydent to najwyższy urzędnik państwowy oraz zwierzchnik organów zarządzających państwem , wybierany na 5 lat </li></ul><ul><li>Jako że jest gwarantem czterech wartości konstytucyjnych, ma uprawnienia do podejmowania działań gwarantujących niepodległość państwa, bezpieczeństwo narodowe i prawną ciągłość państwa </li></ul><ul><li>Jednym z najważniejszych prerogatyw jest uprawnienie do występowania z wnioskiem do Rady Najwyższej Ukrainy o powołanie premiera, na wniosek koalicji frakcji deputowanych, a także powołanie ministrów obrony i spraw zagranicznych </li></ul>
 9. 9. Władza sądownicza <ul><li>Władzę sądowniczą sprawuje Sąd Konstytucyjny oraz sądy powszechne </li></ul><ul><li>Mają one prawo wykładni ustawodawstwa, orzekania ostatecznego o konstytucyjności aktów normatywnych wydanych przez organy do tego uprawnione, a także prawidłowości przy impeachmencie prezydenta </li></ul><ul><li>Oddzielnym organem, nie mieszczącym się w żadnej z władz, jest Prokuratura Ukrainy – na jej czele stoi powoływany i odwoływany przez prezydenta, a za zgodą Rady Najwyższej, prokurator generalny </li></ul><ul><li>Podstawowym zadaniem Prokuratury jest nadzorowanie przestrzegania prawa przez organy państwa w zakresie działalności administracyjnej, gospodarczej, a także przestrzegania swobód obywatelskich </li></ul>
 10. 10. Samorząd <ul><li>Konstytucja wyróżnia 7 jednostek systemu ustroju administracyjno-terytorialnego: </li></ul><ul><li>a) Autonomiczna Republika Krym; </li></ul><ul><li>b) obwody - 24; </li></ul><ul><li>c) dwa miasta o statusie wydzielonych obwodów; </li></ul><ul><li>d) rejony - 490; </li></ul><ul><li>e) miasta – 446; </li></ul><ul><li>f) rejony w miastach; </li></ul><ul><li>g) osiedla i wsie. </li></ul>
 11. 11. Samorząd <ul><li>Powyższe 7 jednostek tworzy trzystopniowy podział administracyjno-terytorialny Ukrainy: </li></ul><ul><li>a) podstawowy, tj. wsie, osiedla i rejony w miastach; </li></ul><ul><li>b) lokalny, tj. rejony i miasta; </li></ul><ul><li>c) regionalny, tj. obwody i miasta. </li></ul>
 12. 12. Obwody <ul><li>Najwyższa jednostka w systemie ustroju administracyjno-terytorialnego kraju </li></ul><ul><li>W latach 90. grupy oligarchiczne postulowały większą autonomię regionów, licząc na załatwienie interesów poszczególnych grup (gł. dniepropietrowskiej, donieckiej i kijowskiej) – Partia Ludowo-Demokratyczna, tzw. partia władzy chciała uniezależnić się od centralnej władzy </li></ul><ul><li>Drugą koncepcją był federalistyczny podział na sześć dużych regionów, wyodrębnionych na podstawie kryteriów socjalno-ekonomicznych </li></ul>
 13. 13. Autonomiczna Republika Krym
 14. 14. Autonomiczna Republika Krymu (1/2) <ul><li>Nieodłączna część składowa Ukrainy (wg Konstytucji), która korzysta z praw autonomii </li></ul><ul><li>10 II 1998 r. Rada Najwyższa ARK uchwaliła Konstytucję ARK, która musiała być zatwierdzona przez ukraińską Radę Najwyższą </li></ul><ul><li>Ustawodawstwo ARK nie może być sprzeczne z konstytucją i ustawami Ukrainy – w razie ich niezgodności, prezydent Ukrainy może zawiesić wykonanie tych aktów </li></ul><ul><li>Rządem jest tam Rada Ministrów ARK, powoływana i odwoływana przez Radę Najwyższą ARK za zgodą prezydenta Ukrainy </li></ul><ul><li>Wymiar sprawiedliwości w autonomii sprawują sądy należące do jednolitego systemu sądowniczego Ukrainy </li></ul><ul><li>W autonomii znajduje się przedstawicielstwo prezydenta Ukrainy, sprawuje ono nadzór nad działalnością organów autonomii. </li></ul>
 15. 15. Autonomiczna Republika Krymu (2/2) <ul><li>Kompetencje ARK: </li></ul><ul><li>stanowienie i wykonywanie budżetu autonomii, programów rozwoju oraz programów powrotu narodów deportowanych; </li></ul><ul><li>zarządzanie wyborów deputowanych do parlamentu autonomii, referendów lokalnych, zarządzania majątkiem autonomii; </li></ul><ul><li>ochrona praw i wolności obywateli, rozwoju języka państwowego, języków i kultur narodów autonomii, ochrony i użytkowania zabytków historycznych. </li></ul>
 16. 16. Organy samorządowe (1/3) <ul><li>Rady wiejskie, osiedlowe i miejskie </li></ul><ul><li>Deputowani wybierani poprzez tajne głosowanie w powszechnych, równych i bezpośrednich wyborach </li></ul><ul><li>Kadencja deputowanych – 4 lata </li></ul><ul><li>Jednocześnie wybierani są przewodniczący komitetów wykonawczych rad wiejskich, osiedlowych i miejskich oraz przewodniczący tychże rad (merowie) </li></ul><ul><li>Przewodniczący komitetu to organ wykonawczy, a przewodniczący rady to organ kierowniczy </li></ul><ul><li>Ani rady wiejskie, ani rady osiedlowe, ani rady miejskie nie są zapisane w Konstytucji Ukrainy </li></ul>
 17. 17. Organy samorządowe (2/3) <ul><li>Rejon i obwód </li></ul><ul><li>Rady rejonowe i obwodowe, wyłonione w wyborach powszechnych, wybierają przewodniczących rad, stojących na czele aparatu wykonawczego </li></ul><ul><li>W rejonach i obwodach władzę wykonawczą sprawują organy lokalnej administracji państwowej, tj. odrębny pion organów państwowych, będący przedłużeniem centralnych organów władzy wykonawczej </li></ul><ul><li>Na wniosek Gabinetu Ministrów Prezydent Ukrainy powołuje kierowników lokalnej administracji państwowej </li></ul><ul><li>Podział obowiązków między radami samorządowymi a organami lokalnej administracji państwowej nie jest sprecyzowany </li></ul>
 18. 18. Organy samorządowe (3/3) <ul><li>Rady rejonowe i rady obwodowe sprawują kontrolę i wysłuchują sprawozdań lokalnej administracji państwowej </li></ul><ul><li>Rady mają prawo wyrazić wotum nieufności odpowiedniemu kierownikowi lokalnej administracji państwowej </li></ul><ul><li>Musi to uczynić przynajmniej 2/3 deputowanych odpowiedniej rady – wówczas Prezydent udziela dymisji kierownikowi administracji lokalnej </li></ul>
 19. 19. Uwarunkowania działania samorządu <ul><li>Rząd nie ma uprawnień do odwoływania szefów regionalnej administracji państwowej – uczynić to może prezydent </li></ul><ul><li>Funkcje administracji państwowej są scentralizowane – ministrowie realizują zadania, które skuteczniej wypełniłaby władza lokalna </li></ul><ul><li>Efektywność działań na poziomie lokalnym osłabiona jest brakiem realnych instrumentów socjo-ekonomicznych </li></ul><ul><li>Obowiązkowe zadania zlecone często nie są realizowane, bo jst nie otrzymują pieniędzy na dopłaty do mieszkań, przywileje dla weteranów wojennych </li></ul><ul><li>Deficyt odpowiednio wykształconej kadry urzędniczej i duży coroczny odpływ kadry, będący następstwem niskiego prestiżu i niewielkich zarobków </li></ul><ul><li>Problem korupcji – w 1999 r. tylko 2% badanych stwierdziło, że prawie nikt nie bierze łapówek </li></ul>
 20. 20. Niedoskonałości administracji <ul><li>Główny dyrektoriat polityki ekonomicznej (administracja publiczna) oraz departament polityki ekonomicznej (Sekretariat Gabinetu Ministrów) </li></ul><ul><li>Główny dyrektoriat aktywności administracyjnej, personalnej i interakcji z regionami (ap) oraz dyrektoriat ekspertyz i analiz rozwoju terytorialnego (SGM) </li></ul><ul><li>Główny dyrektoriat polityki wewnętrznej (ap) oraz departament polityki wewnętrznej (SGM) </li></ul><ul><li>Ministerstwo Zdrowia częściowo dubluje zadania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej </li></ul><ul><li>Z 30 funkcji Ministerstwa Obrony, 16 wykonywanych jest w Sztabie Generalnym </li></ul>
 21. 21. Podstawa materialne i finansowa samorządu <ul><li>Majątek ruchomy i nieruchomy </li></ul><ul><li>Dochody budżetów lokalnych i inne środki </li></ul><ul><li>Własność wspólnot terytorialnych w postaci ziemi i zasobów naturalnych </li></ul><ul><li>Przedmioty własności społecznej, zarządzane przez rady rejonowe i obwodowe </li></ul>
 22. 22. Budżet samorządu (1/4) <ul><li>Podstawy majątku gminy to majątek ruchomy i nieruchomości, dochody własne, zasoby naturalne we własności gminy, a także pobierane lokalne podatki </li></ul><ul><li>Dla wykonania większych projektów samorządy mogą się łączyć, a także tworzyć międzynarodowe zrzeszenia społeczności lokalnych i współpracować ze społecznościami regionalnymi z innych państw </li></ul>
 23. 23. Budżet samorządu (2/4) <ul><li>Budżety samorządów są niezależne od władzy państwowej, lecz zabezpieczone i gwarantowane budżetem centralnym przez należne samorządom dochody i przydzielane subsydia </li></ul><ul><li>Główne składniki budżetu to: </li></ul><ul><li>a) dochody własne, miejscowe podatki, pozabudżetowe fundusze celowe, kredyty komunalne, dochody przedsiębiorstw gminnych i miejscowe opłaty </li></ul><ul><li>b) państwowe dotacje, zapewniające minimum socjalne mieszkańcom samorządów </li></ul>
 24. 24. Budżet samorządu (3/4) <ul><li>Gmina może nałożyć na swoich mieszkańców podatek komunalny, z reklam, podatek hotelowy, za parkowanie w płatnych strefach, targowy, klimatyczny, z udziału i za wygrane na wyścigach konnych oraz w totalizatorze sportowym, za wykorzystanie lokalnej symboliki, za organizowanie lokalnych aukcji, loterii, za pozwolenie na rozmieszczenie obiektów handlowych i targów </li></ul>
 25. 25. Budżet samorządu (4/4) <ul><li>Samorząd tworzy swój budżet w oparciu o podział zadań </li></ul><ul><li>Pierwszy sektor to wydatki na działania własne, a drugi – wydatki na zadania delegowane przez egzekutywę </li></ul><ul><li>Samorząd może wziąć kredyt, pożyczkę, wypuścić papiery wartościowe lub zorganizować loterię, by pokryć wydatki na swój cel – możliwe jest także łączenie finansowania inwestycji z innymi samorządami </li></ul>
 26. 26. Struktura dochodów 11% 23% Dotacja z budżetu państwa 16% 31% Subwencja z budżetu państwa 20% 25% Podatek z dochodu osób fizycznych Kędzierzyn Koźle Kowel
 27. 27. Struktura wydatków 8% 5% Administracja 31% 31% Oświata 16% 35% Pomoc, opieka społeczna Kędzierzyn Koźle Kowel
 28. 28. Sektor podatkowy (1/3) <ul><li>Od stycznia 2004 na Ukrainie obowiązuje podatek liniowy od osób fizycznych w wysokości 13% (od stycznia 2007 – 15%) </li></ul><ul><li>Ponadto istnieje wiele narzutów podatkowych, sektorowi brak transparentności i prostoty </li></ul><ul><li>Głównym powodem ucieczki pracodawców w szarą strefę jest podatek socjalny – 37,5% płacy liczonej brutto </li></ul>
 29. 29. Sektor podatkowy (2/3) <ul><li>Podatek płacony przez nierezydentów, uzyskujących dochód na Ukrainie: </li></ul><ul><li>6% od dochodów za usługi przewozowe; </li></ul><ul><li>15% od odsetek, dywidend, obrotu papierami wartościowymi, opłat licencyjnych i patentowych, dochodów z leasingu oraz najmu; </li></ul><ul><li>30% od dochodu z bonów skarbowych, obligacji, skryptów dłużnych oraz prowadzenia usług reklamowych na Ukrainie </li></ul>
 30. 30. System podatkowy (3/3) <ul><li>Bank Światowy i firma doradcza PricewaterhouseCoopers przygotowali ranking przyjaznych systemów podatkowych </li></ul><ul><li>Na 178 krajów Ukraina została sklasyfikowana na 177. miejscu, tuż przed Białorusią (Polska na 125. miejscu) </li></ul><ul><li>Ukraiński przedsiębiorca ma do zapłacenia w ciągu roku 60 rodzajów podatków, na co potrzebuje przeciętnie 732 godziny rocznie i kosztuje go to 43,2% rocznych dochodów, a dopełnienie wszystkich formalności (zapłata, złożenie deklaracji etc.) to 2.085 godzin – dla porównania, w Irlandii – 76 godzin, w Polsce niewiele ponad 600, w Czechach 930, a w Brazylii – 2.600 </li></ul><ul><li>http://www.pwc.com/pl/eng/ins-sol/publ/2007/paying_taxes_2008.pdf </li></ul>
 31. 31. Reforma Romana Bezsmertnyjego <ul><li>Po wyborach w 2004 r. Bezsmertnyj został wicepremierem ds. reformy administracyjnej </li></ul><ul><li>Główne założenia – przekazanie kompetencji prezydenta premierowi i przekształcenie Ukrainy z republiki prezydenckiej w rządowo-parlamentarną, dystrybucja władzy niższym szczeblom administracyjnym, większa redystrybucja podatków do samorządu lokalnego </li></ul><ul><li>Celem reformy było uczynienie z ukraińskich jst ciał z szerokim zakresem władzy i samowystarczalnych finansowo i gotowych do spełnienia potrzeb obywateli </li></ul><ul><li>Bezsmertnyj był zwolennikiem trójstopniowego ustroju samorządowego (region-rejon-gromada), likwidacji rozbudowanej struktury państwowych komitetów i wprowadzanie do ministerstw apolitycznych sekretarzy państwowych (odpowiedników polskich dyrektorów generalnych) </li></ul><ul><li>Postulował utworzenie kolegiów obywatelskich (tworzonych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, zjednoczeń przedsiębiorców), działających przy ministerstwach i nadzorujących ich pracę (aby w razie konieczności dać po głowie urzędnikom ) </li></ul><ul><li>Główną przeszkodą okazał się czas – Bezsemertnyh chciał wprowadzenia reformy jeszcze przed 26 III 2006, na co nie zgodziła się Rada Najwyższa </li></ul><ul><li>http://www.freedomhouse.hu/pdfdocs/ukraine2006.pdf </li></ul>
 32. 32. Relacje Unia Europejska-Ukraina
 33. 33. Porozumienie o partnerstwie i współpracy (PCA) – 1994-2008 <ul><li>Główne założenia: przestrzeganie zasad demokracji i praw człowieka; gospodarka wolnorynkowa; współpraca regionalna; możliwość ustanowienia strefy wolnego handlu </li></ul><ul><li>Wprowadza instytucjonalną płaszczyznę kontaktów i współpracy, m.in. szczyt UE i Ukrainy, gdzie określa się strategiczne kierunki relacji i politycznego dialogu </li></ul>
 34. 34. Wspólna Strategia (Common Strategy) - 1998 <ul><li>Uzupełnia PCA zapisami o współdziałaniu w zakresie polityki bezpieczeństwa, wymiaru sprawiedliwości, spraw wewnętrznych oraz pomocy w integracji z europejską i światową gospodarką </li></ul>
 35. 35. Szersza Europa-Nowe Sąsiedztwo - 2004 <ul><li>Zakreślenie ram polityki UE wobec sąsiedztwa wschodniego i śródziemnomorskiego </li></ul><ul><li>Unia chce ułatwić państwom z tego regionu dostępu do niektórych elementów wolnego rynku w zamian za konkretne działania, dostosowujące ich prawodawstwo do standardów zachodnich (reformy wolnorynkowe, demokratyzacja ustroju politycznego, przestrzeganie prawa człowieka i wolności słowa) </li></ul>
 36. 36. Inne programy w ramach EuropeAid <ul><li>Centrum Ukraińsko-Europejskiej Polityki i Porad Prawnych – służący ujednolicania prawa i monitorowania działań podejmowanych w tym zakresie </li></ul><ul><li>Wsparcie Usługowe dla MŚP w Regionach Priorytetowych – skupia się na wspieraniu MŚP na pośrednim poziomie, a nie na poziomie spółki </li></ul><ul><li>Projekt Poprawy Zarządzania Ryzykiem dla Rolników i Rolniczych MŚP </li></ul><ul><li>Projekt Wzmacniania Usług Socjalnych na poziomie regionalnych </li></ul><ul><li>Międzynarodowa Współpraca w Sprawach Kryminalnych na Ukrainie </li></ul><ul><li>Projekt Przeciwko Praniu Pieniędzy oraz Wspieraniu Terrorystów </li></ul><ul><li>Misja Graniczna UE dla Mołdawii i Ukrainy </li></ul>
 37. 37. Oligarchowie
 38. 38. Grupy nacisku (1/2) <ul><li>Od początku lat 90. na Ukrainie działają grupy-klany, powstałe na gruncie i ściśle związane z wielkim przemysłem (klany sektora rolno-spożywczego, medialne, finansowe, związane z przesyłem ropy tudzież gazu) – tworzyli je ludzie ze środowiska działaczy aparatu partyjnego </li></ul>
 39. 39. Grupy nacisku (2/2) <ul><li>Sposób nacisku na władzę to zazwyczaj udział w aparacie administracji terenowej, samorządów lokalnych, a także w parlamencie </li></ul><ul><li>Oligarchowie przejęli także wszystkie znaczące środki masowego przekazu – nie istnieje zatem czynnik kontrolny czwartej władzy </li></ul>
 40. 40. Najważniejsze grupy oligarchiczne (1/3) <ul><li>Związek Przemysłowy Donbasu (ZPD) </li></ul><ul><li>Korporacja skupiona wokół największych w Ukrainie zakładów przemysłowych, produkujących i wydobywających węgiel (połowa wydobycia i produkcji kraju) </li></ul><ul><li>Po kryzysie z roku 1997, do odrodzenia ZPD doprowadził Wiktor Janukowycz oraz Rinat Achmetow (należy do niego ponad 600 przedsiębiorstw w woj. donieckim i ługańskim) </li></ul>
 41. 42. Najważniejsze grupy oligarchiczne (2/3) <ul><li>klan dniepropietrowski </li></ul><ul><li>nie jest skonsolidowany, łączy w sobie różne grupy interesu </li></ul><ul><li>majątek korporacji oparty na wysokowyspecjalizowanych potężnych zakładach przemysłu obronnego (w tym Piwdenmasz’u , największej na świecie fabryki produkującej rakiety kosmiczne) </li></ul>
 42. 44. Najważniejsze grupy oligarchiczne (3/3) <ul><li>Socjaldemokratyczny Holding (klan kijowski) </li></ul><ul><li>Holding finansowo-przemysłowy, oparty o majątki oligarchów z Socjaldemokratycznej Partii Ukrainy (zjednoczonej) </li></ul><ul><li>Utworzony m.in. przez Wiktora Medwedczuka, popularnego parlamentarzysty, wiceprzewodniczącego RN w latach 1998-2001, a także byłego szefa Administracji Prezydenta Leonida Kuczmy </li></ul>
 43. 46. Oligarchia <ul><li>Oligarchowie nazywani są często stagnarchami , a system polityczny przez nich preferowany i wprowadzany w życie – stagnarchią </li></ul><ul><li>Polityka oligarchów – budowanie projektu Ukraina , tj. podporządkowanie sobie i zmonopolizowanie całych gałęzi przemysłu, mediów i administracji, by nic nie mogło zaszkodzić ich interesom </li></ul>
 44. 47. Oligarchowie w polityce <ul><li>Rinat Achmetow – Partia Regionów, prezydent korporacji System Capital Management, właściciel Szachtara Donieck </li></ul><ul><li>Ihor Kołomojski – finansuje blok Nasza Ukraina, przewodniczy Ukrnafcie, rafinerii Galiczina, do jego strefy wpływów należy największy prywatny bank na Ukrainie (Priwat) </li></ul><ul><li>Wiktor Pinczuk – karierę w biznesie zaczął od małżeństwa z córką Leonida Kuczmy, obecnie utrzymuje bliskie kontakty z Wiktorem Juszczenką, szef firmy Interpajp </li></ul><ul><li>Serhij Taruta – w 2007 r. został zwolniony przez Prezydenta Juszczenkę z funkcji sekretarza Narodowej Rady Bezpieczeństwa, szef rady nadzorczej Związku Przemysłowego Donbasu, w Polsce kupił Hutę Częstochowę </li></ul><ul><li>Borys Kołesnikow – szef sztabu Partii Regionów, oficjalnie należy do niego tylko fabryka wyrobów cukierniczych Konti, Kołesnikow ma jednak udziały w niektórych firmach Rinata Achmetowa </li></ul><ul><li>Julia Tymoszenko – twórczyni JESU, zintegrowanych systemów energetycznych, największa swego czasu korporacja oligarchiczna </li></ul>
 45. 48. Wskaźniki socjoekonomiczne
 46. 49. Wskaźniki socjo-ekonomiczne <ul><li>Nominalnie PKB w okresie styczeń-czerwiec 2007 wyniósł 290 mld UAH (ok. 55 mln USD) – realny wzrost PKB w stosunku do analogicznego okresu z roku 2006 wyniósł 7,9% </li></ul><ul><li>Pozostałe wskaźniki makroekonomiczne również wykazują tendencję wzrostową (porównanie styczeń-czerwiec 2007 z styczeń-czerwiec 2006): produkcja przemysłowa o 11,8%, produkcja rolna o 6,3%, realne płace o 12% </li></ul>
 47. 50. PKB per capita w USD PKB per capita na Ukrainie wynosi ok. 4653,7 euro
 48. 51. Wskaźniki ekonomiczne 2002-2005
 49. 52. Inwestorzy <ul><li>W 2006 r. największymi inwestorami były Niemcy, Cypr i Austria </li></ul><ul><li>Na kraje Unii Europejskiej przypadało 71% bezpośrednich inwestycji </li></ul><ul><li>Następuje przeorientowanie stosunków gospodarczych – już w 1996 r. ok. 80% inwestycji na Ukrainie pochodziło z krajów zachodnich i z USA </li></ul>
 50. 53. Inwestorzy
 51. 54. Rynek pracy, płace i warunki życia <ul><li>Dochód ludności w okresie styczeń-maj 2007 wyniósł 155,1 mld UAH (29,3 mld USD), co jest wynikiem o 22% większym w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego </li></ul><ul><li>Mimo to w czerwcu 2007 r. liczba pracowników przedsiębiorstw, którym na czas nie wypłacono pensji, zwiększyła się o 6,4%, co stanowi 1,8% ogółu zatrudnionych – każdy z nich nie otrzymał średnio 1.365 UAH </li></ul><ul><li>Międzynarodowa Organizacja Pracy szacuje poziom bezrobocia w I kwartale 2007 r. na 7,4% (w UE 7,3%) </li></ul>
 52. 55. Średnia płaca <ul><li>W 2001 r. nastąpił po raz pierwszy wzrost płac realnych i utrzymał się do dzisiaj – statystyki ujmują jedynie płace nominalne, bez uwzględniania zaległości w wynagrodzeniach szacowanych na 840 mln UAH w 2007 r. i przekraczających miliard hrywien w roku 2006 </li></ul><ul><li>Najniższe wynagrodzenie otrzymują pracownicy w sektorze rolnym (średnia płaca w czerwcu 2007 r. – 720 UAH) i w służbie zdrowia, najwyższe – pracownicy sektora finansowego oraz w lotnictwie (średnia płaca w czerwcu 2007 r. – 2.634 UAH) </li></ul>
 53. 56. Średnia płaca (2/2)
 54. 57. Średnia płaca (3/3) Stan na 1 VI 2007 r.
 55. 58. Demografia <ul><li>Obecnie renty i emerytury pobiera 13,9 mln osób – w związku z ujemnym przyrostem naturalnym zakłada się, że proporcje osób w wieku emerytalnym w stosunku do zdolnych do pracy staną się jeszcze mniej korzystne </li></ul><ul><li>Aby uniknąć katastrofy demograficznej, władze Ukrainy wypłacają młodym matkom becikowe w wysokości 22,6-krotności minimum socjalnego dla dzieci poniżej 6. roku życia – 8.500 UAH, wprowadzono też socjalne ulgi podatkowe, dochodzące do 100% minimalnego wynagrodzenia </li></ul><ul><li>Sytuacji nie poprawia wysoki wskaźnik rozwodów – w 2006 r. na 355 tys. ślubów przypadało ponad 179 tys. rozwodów </li></ul><ul><li>Osobliwą kategorią świadczeniobiorców są osoby podzielone na kilka kategorii wg zasług dla państwa ukraińskiego: Bohaterowie Związku Radzieckiego, Bohaterowie Pracy Socjalistycznej, Matki Bohaterki, posiadacze Orderu im. Lenina, kawalerzy orderu Za służbę ojczyźnie w siłach zbrojnych ZSRR </li></ul>
 56. 59. Przemiany demograficzne <ul><li>W 2007 r. ponad połowę wszystkich gospodarstw stanowią gospodarstwa 1-2-osobowe – tylko 8,2% to gospodarstwa z więcej niż 5 osobami </li></ul><ul><li>Co drugie gospodarstwo domowe prowadzone jest przez kobiety </li></ul><ul><li>Zdeformowana jest struktura wiekowa ludności w wyniku radzieckiej polityki zasilania miast ludnością wiejską – na obszarach rolniczych jest o wiele mniej ludności w wieku produkcyjnym niż w miastach – konsekwencją tego są starzejące się populacje wiejskie, wśród których w ogóle nie odnotowuje się przyrostu ludności </li></ul>
 57. 60. Przemiany demograficzne
 58. 61. Przemiany demograficzne <ul><li>Najludniejsze obwody – dniepropietrowski (3.407.029) oraz doniecki (4.547.676) </li></ul><ul><li>Najbardziej wyludnione obwody – Sewastopol (376.965), czernowiecki (902.012) oraz wołyński (1.034.401) </li></ul>
 59. 62. Przemiany demograficzne

×