Velferdsteknologi – med brukaren i
fokus
Helse Førde v/ Anne Kristin Kleiven og Seevia v/Jørn Mikalsen
Korleis kan Sogn og...
• «Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk
assistanse som bidrar til
– økt trygghet, sikkerhet, sosial del...
• Dei fleste vil vere heime hos seg sjølv og klare seg på
eiga hand
• Vere trygge
• Få dekka fysiske behov
– og psykiske o...
Nye samarbeidsformer som følgje av «utviklinga,» -
samhandlingsreforma som verkemiddel
• Forsking, kunnskapsutvikling, inn...
Vere aktiv pådrivar i å gjennomføre og satse på
• fellesprosjekt om å ta i bruk IKT-verktøy med kommunane
• prosjekt for i...
• Helse vest har eigen seksjon for innovasjon som
arbeider med utvikling av e-helse
• Utprøving - auka bruk av teknologi i...
• Under utprøving i Helse Bergen
• Internasjonal forsking:
• Terapeutstøtta internettbehandling er effektiv for
vaksne med...
• Betre innsats mot tidlige teikn på angst og depresjon
• Meir tilgjengelige tjenester
• Tek i bruk av teknologi for å lev...
• Hus som gir «beslutningsstøtte.»
• Livsfaseorientert: barn – vaksne – eldre
• Telekommunikasjon for pårørande-kontakt
• ...
» Enkle og «sjølvforklarande»
» Har lett tilgang på hjelp
» Behovet er stort nok til at ein vil lære og bruke
• Tilpassa e...
• Tydeleg satsing
• Felles innsats og kompetansemiljø
• Forpliktande, langsiktig samarbeid
• at ein toler å prøve ut, og å...
Vi må jobbe sammen for å skape
endring
Prosjekt
Telemedisin i Sogn og Fjordane
Mål
Telemedisin hovedprosjekt
Samarbeidet om innføring av Telemedisin Sogn og Fjordane, hovudprosjektet, starta i
juni 201...
Fagområder i hovudprosjektet
• Hud- og sårbehandling
– desentraliserte tenester
• Akuttfunksjonar
– VAKE, teleslag, mobile...
• Kartlegge kva utstyr kommunane har og utarbeide grunnlag for
kommunale investeringar (sendt kommunane 27.8)
• Støtte til...
Telemedisin – eit av verktøya i
velferdsteknologi
Nye prosesser og
teknologi, skaper nye
muligheter.
Legekontor
Lokalsykehus
Sentralsykehus
Spesialister
HjelpepleiereAmbula...
Effektiv bruk av resurser mot kommunene
Spesialist
helsetjenesten
Rehabilitering
PPT
Psykisk bistand
Opplæring
Tolketjenes...
Energy
Health
care
Education
Research
Public
Et felles nettverk for samhandling
1. Hvilke muligheter kan Seevia skape
for ...
Internet
Public and Enterprise sector (B) Consumer (C)
Research
Health-
care
Energy
Public
service
Education
Finans
Innova...
Produkt innovasjon vs. Prosess
innovasjon
Teknologi BrukereMottaks
apparat
Eit kunnskapsbasert Sogn og
Fjordane
KONKULSJON:
”Spreidd busetnad og lang reisetid er ikkje berre ei ulempe,
men kan fung...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i landet?- Velferdsteknologiworkshop Nordfjordeid

488 views

Published on

Foredrag Helse Førde og Seevia ved Anne Kleiven og Jørn Mikalsen

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
488
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
74
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i landet?- Velferdsteknologiworkshop Nordfjordeid

 1. 1. Velferdsteknologi – med brukaren i fokus Helse Førde v/ Anne Kristin Kleiven og Seevia v/Jørn Mikalsen Korleis kan Sogn og Fjordane bli best i landet?
 2. 2. • «Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til – økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, – og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. • Velferdsteknologi kan også fungere som støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. • Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.» Hagen-utvalet sin rapport og i St.meld. 29 («Morgendagens omsorg»):
 3. 3. • Dei fleste vil vere heime hos seg sjølv og klare seg på eiga hand • Vere trygge • Få dekka fysiske behov – og psykiske og sosiale behov • Mange eldre og andre grupper med behov for hjelp • For få hender og "øyre" til å vere til stade så ofte som behov Dekke almenne behov
 4. 4. Nye samarbeidsformer som følgje av «utviklinga,» - samhandlingsreforma som verkemiddel • Forsking, kunnskapsutvikling, innovasjon • Rettleie og syte for kompetanseoverføring og støtte til kommunale tenester • Polikliniske og ambulante tenester der brukaren er Helse Førde sitt ansvar
 5. 5. Vere aktiv pådrivar i å gjennomføre og satse på • fellesprosjekt om å ta i bruk IKT-verktøy med kommunane • prosjekt for implementering av telemedisinske løysingar • nye velferdsteknologiske løysingar for å sikre tryggleik, omsorg og berekraftige helse- og omsorgstenester • Tilrettelegging for Legge aktivt til rette for innovasjon i helse og omsorg Helse Førde sin samhandlingsstrategi
 6. 6. • Helse vest har eigen seksjon for innovasjon som arbeider med utvikling av e-helse • Utprøving - auka bruk av teknologi i kommunikasjon med pasientar og fagfolk i kommunane – Ipad til e-seng – Laptop til KOLS-koffert – Internett til e-meistring – Smarttelefon til monitorering av hjarterytme / puls – … Dei første steg..
 7. 7. • Under utprøving i Helse Bergen • Internasjonal forsking: • Terapeutstøtta internettbehandling er effektiv for vaksne med angst og depresjon – Meir effektivt enn venteliste – Like god effekt som ansikt til ansikt for nokre lidingar – Tilsvarande drop-out som ansikt til ansikt – Vurdert som truverdig behandling av brukarar – 3-4 ganger fleire pasientar per terapeut Nettbasert terapi for voksne
 8. 8. • Betre innsats mot tidlige teikn på angst og depresjon • Meir tilgjengelige tjenester • Tek i bruk av teknologi for å levere helsetenester (Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-15) Gevinst
 9. 9. • Hus som gir «beslutningsstøtte.» • Livsfaseorientert: barn – vaksne – eldre • Telekommunikasjon for pårørande-kontakt • Koble til callsenter: mottakar – avsendar – pårørande • Sensorteknologi • .. • Her kan vi teste ut i samhandlingsprosjekt ! – Til dømes FSS + NSH + bustader Eid + sjukeheim Ulike brukarar - ulike behov
 10. 10. » Enkle og «sjølvforklarande» » Har lett tilgang på hjelp » Behovet er stort nok til at ein vil lære og bruke • Tilpassa eldre og funksjonshemma som kan ha høgare terskel for å ta i bruk, må ha meir opplæring. » Kostnad = passe til at ein vil betale Smarte løysingar er
 11. 11. • Tydeleg satsing • Felles innsats og kompetansemiljø • Forpliktande, langsiktig samarbeid • at ein toler å prøve ut, og å feile undervegs • Involvere brukarar og tilsette i utvikling • Forankring hos fagfolk - som engasjerer seg • Få fram idear • Dei ivrige og engasjerte må med • Ta på alvor utfordringar i organisasjon og person Det tek tid å endre tradisjonar Å bli best - krev at gammal vane skal vendast!
 12. 12. Vi må jobbe sammen for å skape endring
 13. 13. Prosjekt Telemedisin i Sogn og Fjordane
 14. 14. Mål Telemedisin hovedprosjekt Samarbeidet om innføring av Telemedisin Sogn og Fjordane, hovudprosjektet, starta i juni 2013. Partane i dette samarbeidet er kommunane i Sogn og Fjordane/KS og Helse Førde. Prosjektet har som mål å ta i bruk telemedisin innan helse- og omsorgssektoren i pasientbehandling, kommunikasjon og undervisning og med det oppnå ei kvalitetsforbetring og ein effektiv tidsbruk både for pasientar/brukarar og helsepersonell.
 15. 15. Fagområder i hovudprosjektet • Hud- og sårbehandling – desentraliserte tenester • Akuttfunksjonar – VAKE, teleslag, mobile løysingar – Kommunikasjon mellom lokalsjukehus og FSS • Kommunikasjon mellom: – kommunale sjukeheimar, utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester, legevakt og sjukehus – samarbeid, utvikling og undervisning • Framtidas lokalsjukehus – Samarbeid mellom Nordfjord sjukehus og kommunane i Nordfjord
 16. 16. • Kartlegge kva utstyr kommunane har og utarbeide grunnlag for kommunale investeringar (sendt kommunane 27.8) • Støtte til å koordinere innkjøp, leveranse, implementering av utstyr og opplæring • Tilrå endra rutinar slik at ein stimulerer til gode pasientforløp, auka bruk av telemedisin og redusert miljøbelastning • Utarbeide ei felles teknisk arkitekturløysing for telemedisin i Sogn og Fjordane med relevans for andre regionar Kva skal prosjektet levere?
 17. 17. Telemedisin – eit av verktøya i velferdsteknologi
 18. 18. Nye prosesser og teknologi, skaper nye muligheter. Legekontor Lokalsykehus Sentralsykehus Spesialister HjelpepleiereAmbulanse(mobil) Sykehjem
 19. 19. Effektiv bruk av resurser mot kommunene Spesialist helsetjenesten Rehabilitering PPT Psykisk bistand Opplæring Tolketjenester Rus oppfølgning Veiledning Akutt hjelp
 20. 20. Energy Health care Education Research Public Et felles nettverk for samhandling 1. Hvilke muligheter kan Seevia skape for andre 3-partsleverandører? • Lyse • Hospital IT • VCI • Pixavi Muligheter Eksempel fra region
 21. 21. Internet Public and Enterprise sector (B) Consumer (C) Research Health- care Energy Public service Education Finans Innovasjon mellom bedriftsverden og privatmarkedet
 22. 22. Produkt innovasjon vs. Prosess innovasjon Teknologi BrukereMottaks apparat
 23. 23. Eit kunnskapsbasert Sogn og Fjordane KONKULSJON: ”Spreidd busetnad og lang reisetid er ikkje berre ei ulempe, men kan fungere som eit fortrinn for Sogn og Fjordane, dersom det fører til at bedrifter og organisasjonar er tidleg ute med å utvikle digital samhandling. Den viktigaste effekten av dette vil vere at kundar, leverandørar og samarbeidspartnarar samhandlar like effektivt som dei ville gjort om dei var lokaliserte same staden. I tillegg kan ei slik utvikling føre til at det veks fram spesialiserte bedrifter som leverer teknologi og tenester til ein krevjande nærmarknad, og som derfor kan bli konkurransedyktige på nasjonale og internasjonale marknader.”

×