Your SlideShare is downloading. ×
0
Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i landet?- Velferdsteknologiworkshop Nordfjordeid
Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i landet?- Velferdsteknologiworkshop Nordfjordeid
Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i landet?- Velferdsteknologiworkshop Nordfjordeid
Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i landet?- Velferdsteknologiworkshop Nordfjordeid
Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i landet?- Velferdsteknologiworkshop Nordfjordeid
Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i landet?- Velferdsteknologiworkshop Nordfjordeid
Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i landet?- Velferdsteknologiworkshop Nordfjordeid
Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i landet?- Velferdsteknologiworkshop Nordfjordeid
Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i landet?- Velferdsteknologiworkshop Nordfjordeid
Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i landet?- Velferdsteknologiworkshop Nordfjordeid
Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i landet?- Velferdsteknologiworkshop Nordfjordeid
Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i landet?- Velferdsteknologiworkshop Nordfjordeid
Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i landet?- Velferdsteknologiworkshop Nordfjordeid
Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i landet?- Velferdsteknologiworkshop Nordfjordeid
Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i landet?- Velferdsteknologiworkshop Nordfjordeid
Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i landet?- Velferdsteknologiworkshop Nordfjordeid
Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i landet?- Velferdsteknologiworkshop Nordfjordeid
Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i landet?- Velferdsteknologiworkshop Nordfjordeid
Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i landet?- Velferdsteknologiworkshop Nordfjordeid
Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i landet?- Velferdsteknologiworkshop Nordfjordeid
Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i landet?- Velferdsteknologiworkshop Nordfjordeid
Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i landet?- Velferdsteknologiworkshop Nordfjordeid
Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i landet?- Velferdsteknologiworkshop Nordfjordeid
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i landet?- Velferdsteknologiworkshop Nordfjordeid

246

Published on

Foredrag Helse Førde og Seevia ved Anne Kleiven og Jørn Mikalsen

Foredrag Helse Førde og Seevia ved Anne Kleiven og Jørn Mikalsen

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
246
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Velferdsteknologi – med brukaren i fokus Helse Førde v/ Anne Kristin Kleiven og Seevia v/Jørn Mikalsen Korleis kan Sogn og Fjordane bli best i landet?
 • 2. • «Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til – økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, – og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. • Velferdsteknologi kan også fungere som støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. • Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.» Hagen-utvalet sin rapport og i St.meld. 29 («Morgendagens omsorg»):
 • 3. • Dei fleste vil vere heime hos seg sjølv og klare seg på eiga hand • Vere trygge • Få dekka fysiske behov – og psykiske og sosiale behov • Mange eldre og andre grupper med behov for hjelp • For få hender og "øyre" til å vere til stade så ofte som behov Dekke almenne behov
 • 4. Nye samarbeidsformer som følgje av «utviklinga,» - samhandlingsreforma som verkemiddel • Forsking, kunnskapsutvikling, innovasjon • Rettleie og syte for kompetanseoverføring og støtte til kommunale tenester • Polikliniske og ambulante tenester der brukaren er Helse Førde sitt ansvar
 • 5. Vere aktiv pådrivar i å gjennomføre og satse på • fellesprosjekt om å ta i bruk IKT-verktøy med kommunane • prosjekt for implementering av telemedisinske løysingar • nye velferdsteknologiske løysingar for å sikre tryggleik, omsorg og berekraftige helse- og omsorgstenester • Tilrettelegging for Legge aktivt til rette for innovasjon i helse og omsorg Helse Førde sin samhandlingsstrategi
 • 6. • Helse vest har eigen seksjon for innovasjon som arbeider med utvikling av e-helse • Utprøving - auka bruk av teknologi i kommunikasjon med pasientar og fagfolk i kommunane – Ipad til e-seng – Laptop til KOLS-koffert – Internett til e-meistring – Smarttelefon til monitorering av hjarterytme / puls – … Dei første steg..
 • 7. • Under utprøving i Helse Bergen • Internasjonal forsking: • Terapeutstøtta internettbehandling er effektiv for vaksne med angst og depresjon – Meir effektivt enn venteliste – Like god effekt som ansikt til ansikt for nokre lidingar – Tilsvarande drop-out som ansikt til ansikt – Vurdert som truverdig behandling av brukarar – 3-4 ganger fleire pasientar per terapeut Nettbasert terapi for voksne
 • 8. • Betre innsats mot tidlige teikn på angst og depresjon • Meir tilgjengelige tjenester • Tek i bruk av teknologi for å levere helsetenester (Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-15) Gevinst
 • 9. • Hus som gir «beslutningsstøtte.» • Livsfaseorientert: barn – vaksne – eldre • Telekommunikasjon for pårørande-kontakt • Koble til callsenter: mottakar – avsendar – pårørande • Sensorteknologi • .. • Her kan vi teste ut i samhandlingsprosjekt ! – Til dømes FSS + NSH + bustader Eid + sjukeheim Ulike brukarar - ulike behov
 • 10. » Enkle og «sjølvforklarande» » Har lett tilgang på hjelp » Behovet er stort nok til at ein vil lære og bruke • Tilpassa eldre og funksjonshemma som kan ha høgare terskel for å ta i bruk, må ha meir opplæring. » Kostnad = passe til at ein vil betale Smarte løysingar er
 • 11. • Tydeleg satsing • Felles innsats og kompetansemiljø • Forpliktande, langsiktig samarbeid • at ein toler å prøve ut, og å feile undervegs • Involvere brukarar og tilsette i utvikling • Forankring hos fagfolk - som engasjerer seg • Få fram idear • Dei ivrige og engasjerte må med • Ta på alvor utfordringar i organisasjon og person Det tek tid å endre tradisjonar Å bli best - krev at gammal vane skal vendast!
 • 12. Vi må jobbe sammen for å skape endring
 • 13. Prosjekt Telemedisin i Sogn og Fjordane
 • 14. Mål Telemedisin hovedprosjekt Samarbeidet om innføring av Telemedisin Sogn og Fjordane, hovudprosjektet, starta i juni 2013. Partane i dette samarbeidet er kommunane i Sogn og Fjordane/KS og Helse Førde. Prosjektet har som mål å ta i bruk telemedisin innan helse- og omsorgssektoren i pasientbehandling, kommunikasjon og undervisning og med det oppnå ei kvalitetsforbetring og ein effektiv tidsbruk både for pasientar/brukarar og helsepersonell.
 • 15. Fagområder i hovudprosjektet • Hud- og sårbehandling – desentraliserte tenester • Akuttfunksjonar – VAKE, teleslag, mobile løysingar – Kommunikasjon mellom lokalsjukehus og FSS • Kommunikasjon mellom: – kommunale sjukeheimar, utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester, legevakt og sjukehus – samarbeid, utvikling og undervisning • Framtidas lokalsjukehus – Samarbeid mellom Nordfjord sjukehus og kommunane i Nordfjord
 • 16. • Kartlegge kva utstyr kommunane har og utarbeide grunnlag for kommunale investeringar (sendt kommunane 27.8) • Støtte til å koordinere innkjøp, leveranse, implementering av utstyr og opplæring • Tilrå endra rutinar slik at ein stimulerer til gode pasientforløp, auka bruk av telemedisin og redusert miljøbelastning • Utarbeide ei felles teknisk arkitekturløysing for telemedisin i Sogn og Fjordane med relevans for andre regionar Kva skal prosjektet levere?
 • 17. Telemedisin – eit av verktøya i velferdsteknologi
 • 18. Nye prosesser og teknologi, skaper nye muligheter. Legekontor Lokalsykehus Sentralsykehus Spesialister HjelpepleiereAmbulanse(mobil) Sykehjem
 • 19. Effektiv bruk av resurser mot kommunene Spesialist helsetjenesten Rehabilitering PPT Psykisk bistand Opplæring Tolketjenester Rus oppfølgning Veiledning Akutt hjelp
 • 20. Energy Health care Education Research Public Et felles nettverk for samhandling 1. Hvilke muligheter kan Seevia skape for andre 3-partsleverandører? • Lyse • Hospital IT • VCI • Pixavi Muligheter Eksempel fra region
 • 21. Internet Public and Enterprise sector (B) Consumer (C) Research Health- care Energy Public service Education Finans Innovasjon mellom bedriftsverden og privatmarkedet
 • 22. Produkt innovasjon vs. Prosess innovasjon Teknologi BrukereMottaks apparat
 • 23. Eit kunnskapsbasert Sogn og Fjordane KONKULSJON: ”Spreidd busetnad og lang reisetid er ikkje berre ei ulempe, men kan fungere som eit fortrinn for Sogn og Fjordane, dersom det fører til at bedrifter og organisasjonar er tidleg ute med å utvikle digital samhandling. Den viktigaste effekten av dette vil vere at kundar, leverandørar og samarbeidspartnarar samhandlar like effektivt som dei ville gjort om dei var lokaliserte same staden. I tillegg kan ei slik utvikling føre til at det veks fram spesialiserte bedrifter som leverer teknologi og tenester til ein krevjande nærmarknad, og som derfor kan bli konkurransedyktige på nasjonale og internasjonale marknader.”

×