Bo Hjort Christensen, BI -- informasjonssystem i ei brytingstid- IT-forumkonferansen 2013

 • 456 views
Uploaded on

The times they are a-changin´ - informasjons- system i ei brytingstid ved Bo Hjort Christensen, BI - IT-forumkonferansen 2013, Balestrand

The times they are a-changin´ - informasjons- system i ei brytingstid ved Bo Hjort Christensen, BI - IT-forumkonferansen 2013, Balestrand

More in: Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
456
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. BHC © 1   “The times they are a-changin´” Informasjonssystemer i en brytningstid Kviknes  Hotel,  Balestrand   25.  September  2013   Bo Hjort Christensen Sivilingeniør/Bedri?søkonom   Høyskolelektor/Handelshøyskolen  BI   InsCtuE  for  ledelse  og  organisasjon   Bedri?srådgiver  BHC  A/S bo.h.christensen@bi.no
 • 2. BHC © 2 Ord for dagen Teksten  ble  bl.a.  brukt  av  Steve  Jobs  under  den  legendariske   lanseringen  av  den  første  personlige  datamaskinen  fra   Apple,-­‐    MacIntosh,  den  24.  januar  1984   Digital   CollaboraCon   Cloud   Mobility   AnalyCcs   Social   Business  
 • 3. BHC © 3   Et paradigmeskifte Ved  et  paradigmeski?e  er  det  som  o?est  nye   aktører  som  blir  vinnere.  
 • 4. BHC © 4 «Fylkesnormen» Tid   IKT-­‐kvalitet   2010   2011   2012   2013   2014   Posisjonen   1.  Normen  er  det  området  der  de  fleste   fylkene  befinner  seg  per  dags  dato.  Det   vil  si  «normalområdet».     2.  Det  bør  være  et  visst  samsvar  mellom   normal-­‐området  og  innbyggerens/ kundenes  forventninger  og  krav.   3.  Norm  og  forventninger  er  i  stadig   utvikling   «Sikre  at  Sogn  og  Fjordane  er  i  fremste  rekkje  i  å  utnyEe  informasjons-­‐  og   kommunikasjonsteknologi  (IKT)  i  næringsliv,  offentleg  sektor,  opplæring  og  utdanning»  
 • 5. BHC © 5 Begrepsnivåene WEB-­‐services   XML-­‐integrasjon   EDI-­‐formater   WEB-­‐shop   NeEbank   InterakCve  handelsprosesser   InterakCv   Saksbehandling   WEB-­‐shop   InterakCve  handelsprosesser   WEB-­‐shop   NeEbank   ERP ERP ERP CRM   SRM   ERP ERP ERP CRM   SRM   CRM   SRM   CRM   SRM   CRM   SRM   CRM   SRM   B2B   B2C   People-­‐to-­‐People   (sosial  samhandling)   InterakCv   Saksbehandling   Sosial  Samhandling  
 • 6. BHC © 6 Begrepsnivåene WEB-­‐services   XML-­‐integrasjon   EDI-­‐formater   WEB-­‐shop   NeEbank   InterakCve  handelsprosesser   InterakCv   Saksbehandling   WEB-­‐shop   InterakCve  handelsprosesser   WEB-­‐shop   NeEbank   ERP ERP ERP CRM   SRM   ERP ERP ERP CRM   SRM   CRM   SRM   CRM   SRM   CRM   SRM   CRM   SRM   B2B   B2C   People-­‐to-­‐People   (sosial  samhandling)   InterakCv   Saksbehandling   Sosial  Samhandling  
 • 7. BHC © Begrepsnivåene 7 Elektronisk   Handel   Elektronisk  forretningsdriS   Elektronisk  samarbeid   Elektronisk  økonomi   E-­‐economy   E-­‐government   E-­‐business   E-­‐commerce   E-­‐collaboraCon   Dybdeintegrasjon   Masterdatakvalitet   Brukeropplevelse  
 • 8. BHC © 8 Menneskelig  adferd   Teknisk  kontakt   Integrasjonsteknologi   Integrasjonsformater   InterneE   Sosiale  medier   Mobile  tjenester   Chat   Transaksjonsbehandling   Formell  kommunikasjon   Uformell  kommunikasjon   Samhandling versus Samvirke Interoperabilitet   Sosiale  neEverk   Publisere   Dokumentlagring   Kunnskapsdelingsrom   Videokonferanse  
 • 9. BHC © Bis student- og ansattportal BI  satser   betydelige  midler   for  å  utvikle  en   portalbasert   elektronisk  dialog   med  studentene.   DeEe  er  et   utviklingsprogram   der  vi  er  i  en  klar   lederposisjon  i   forhold  Cl  andre   universiteter  og   høyskoler.   Vi  vil  legge   portalen  Cl  skyen   under  Azure   9  
 • 10. BHC © 10 Ambisjonen
 • 11. BHC © 11 IKT er infrastruktur INFRASTRUKTUR  =  Den  underliggende  struktur,  noe  obligatorisk,   eller  noe  den  ansaEe,  næringslivet  eller  innbyggeren  kan  ta  for  giE.   InnovaCv   konkurranse-­‐   fremmende   systemstøEe   Does  IT  MaTer?  InformaVon  Technology  and   the  Corrosion  of  CompeVVve  Advantage     Infrastrukturell   systemstøTe  
 • 12. BHC © 12 Utgangspunktet ”NeEskyen,  sosiale  neEverk,  økt  mengde  digital   informasjon  og  mobilitet  gjør  at  selv  nylig   utviklede  IKT-­‐arkitekturer  i  dag  framstår  som   avleggs” (Gartner  2011).     Transaksjonssystemene:   •   ERP-­‐systemene   Transaksjonssystemene   (det  gamle  grunndellet…)   CIO  Magazine,  January  2013  
 • 13. BHC © 13 Den indre drivkraft
 • 14. BHC © 14 Drivkrefter og forutsetninger •  Den  teknologiske  utvikling   •  Den  menneskelige  utvikling   •  Individualisering   •  Adferd   •  IT-­‐modenhet   •  Fra  forventninger  Cl  krav   •  Demografisk  struktur   •  Økonomiske  rammebeCngelser   •  Nasjonale  poliCske  føringer  og  rammebeCngelser   •  Overnasjonale  poliCske  føringer  og  rammebeCngelser   DEN  MODERNE  INNBYGGER:   • Bevisste  &  Krevende   –  Tjenestene  opCmalisert  i  forhold  Cl  egne  behov   –  Offentlig  sektors  mest  betydningsfulle  ”revisorer”   –  Kjøper  økt  personlig  servicegrad   • Kompetente  &  Ansvarsfulle   –  Miljøbevissthet  krever  neEjenester   –  Ønsker  forsikringer  om  at  data  er  sikret   • Risikovillige  &  Selvrealiserende   –  Personlig  måloppnåelse     –  IKT  må  i  seg  selv  være  aErakCv  
 • 15. BHC © Configurator Embedded BI Rolebased Portals Templates BYOD Bring your own device Apps for business Cloud Computing Enterprise Search User Experience Industry focus Enterprise Social Software Mobility Muligheter   2013   15   Ti Tankevekkende Trender In memory Computing Big Data Business Intelligence Sustainability Transaction Automization Digital Collaboration
 • 16. BHC © Configurator Rolebased Portals Templates BYOD Bring your own device Apps for business Cloud Computing Enterprise Search User Experience Industry focus Enterprise Social Software Mobility Muligheter   2013   16   Ti Tankevekkende Trender – Noen koplinger In memory Computing Big Data Sustainability Transaction Automization Digital Collaboration Embedded BI Business Intelligence
 • 17. BHC © 17 Arkitekturarbeidets hensikt • Håndtere endringer med lavere risiko • Understøtte innovasjon • Kontrollere kost • Kommunisere effektivt • Skape innsikt
 • 18. BHC © 18   1.  Architecture  in  the  dark   Anarki,  Clfeldigheter,  ukjent,  udokumentert   2.  Architecture  by  chance   Fragmentert  Clnæring,  men  ingen  helhetlig  sammenheng   3.  Architecture  by  default   Leverandørstyrt.....   4.  Architecture  by  design   Planlagt,  helhetlig,  velkjent,  dokumentert   •  Arkitekturdataene  må  være  lagret  i  et  elektronisk  format   •  Arkitekten  må  benyEe  anerkjente  og  utbredte  beskrivelsesteknikker   •  Arkitekturdataene  må  være  søkbare-­‐  og  analyserbare   •  Arkitekturdataene  må  være  sanne   Grader av arkitekturmodenhet/bevissthet WhiEle  &  Myrick,  2005-­‐  Enterprise  Business  Architecture  
 • 19. BHC © 19       Strategier   SystemperspekVvet   VirksomhetsperspekVvet   BHC 5P Architecture Framework Det  er  5  arkitekturdomener   og  10  koplinger.   Hovedregelen  er  at  IT  støEer   virksomheten,  hvilket  vises   i  pilretningen.  
 • 20. BHC © 20   Integrasjonsperspektiver SemanCsk  integrasjon   Avtalemessig  integrasjon   Teknisk  integrasjon   Prosess  integrasjon   System  integrasjon  
 • 21. BHC © 21   Integrasjonsperspektiver SemanCsk  integrasjon   Avtalemessig  integrasjon   Teknisk  integrasjon   Prosess  integrasjon   System  integrasjon  
 • 22. BHC © 22 E-handelskonseptets ytterpunkter E-­‐salg  E-­‐Innkjøp  
 • 23. BHC © 23 E-handelskonseptets komponenter Økonomi   Lager   Salgs-­‐   ordre   Innkjøps-­‐   ordre   E-­‐salg   Fakturering   CRM  SRM   E-­‐faktura   Inngående   E-­‐Innkjøp   Leverandør   reskontro   Kunde   reskontro   Transport  
 • 24. BHC © 24 E-handelskonseptets komponenter Økonomi   Lager   Salgs-­‐   ordre   Innkjøps-­‐   ordre   E-­‐salg   Fakturering   CRM  SRM   E-­‐faktura   Inngående   E-­‐Innkjøp   Leverandør   reskontro   Kunde   reskontro   Transport   Kontrakts-­‐   Adm.   Søk  Master   Data   Inte-­‐   grasjon   Arbeids-­‐   flyt   Output   Management   EDI  etc.   Portal   Prosess-­‐   Model-­‐   lering  
 • 25. BHC © 25 Bikuben; Et spekter av komponenter Økonomi   Personal   HMS   MPS   Lønn   Anleggs-­‐   verdi   Lager   Transport   Salgs-­‐   ordre   Ressurs/   Kompe-­‐   tanse   Plan-­‐   legging   PDM   CAD   Kontrakts-­‐   Adm.   Innkjøps-­‐   ordre   Konfigu-­‐   rator   Analyse   BI   E-­‐salg   Reise-­‐   Adm.   BuVkk/   kasse   Fakturering   CRM   Time-­‐   Reg.   Tid-­‐   Reg.   Service   Adm.   Vedlike-­‐   hold   CAM   SRM   E-­‐faktura   Inngående   Dok/   Arkiv   E-­‐Innkjøp   AutomaCsert   Lager   WMS   Søk   Prosess-­‐   Model-­‐   lering   Prosjekt/   Portefølje   styring   Master   Data   Publi-­‐   sering   Inte-­‐   grasjon   Komunale-­‐   Fag-­‐   systemer   Arbeids-­‐   flyt   MES   Sosiale   verktøy   Kvalitets-­‐   styring   Miljø   Output   Management   EDI  etc.   Leverandør   reskontro   Kunde   reskontro   Portal  
 • 26. BHC © 26 Bikuben; Et spekter av komponenter Økonomi   Personal   HMS   MPS   Lønn   Anleggs-­‐   verdi   Lager   Transport   Salgs-­‐   ordre   Ressurs/   Kompe-­‐   tanse   Plan-­‐   legging   PDM   CAD   Kontrakts-­‐   Adm.   Innkjøps-­‐   ordre   Konfigu-­‐   rator   Analyse   BI   E-­‐salg   Reise-­‐   Adm.   BuVkk/   kasse   Fakturering   CRM   Time-­‐   Reg.   Tid-­‐   Reg.   Service   Adm.   Vedlike-­‐   hold   CAM   SRM   E-­‐faktura   Inngående   Dok/   Arkiv   E-­‐Innkjøp   AutomaCsert   Lager   WMS   Søk   Prosess-­‐   Model-­‐   lering   Prosjekt/   Portefølje   styring   Master   Data   Publi-­‐   sering   Inte-­‐   grasjon   Arbeids-­‐   flyt   MES   Sosiale   verktøy   Kvalitets-­‐   styring   Miljø   Output   Management   EDI  etc.   Leverandør   reskontro   Kunde   reskontro   Portal   Supply  Chain   Management   Industrial   ERP   Komunale-­‐   Fag-­‐   systemer  
 • 27. BHC © 27 Det er svært mange spennende nisjeløsninger Økonomi   Personal   HMS   MPS   Lønn   Anleggs-­‐   verdi   Lager   Transport   Salgs-­‐   ordre   Ressurs/   Kompe-­‐   tanse   Plan-­‐   legging   PDM   CAD   Kontrakts-­‐   Adm.   Innkjøps-­‐   ordre   Konfigu-­‐   rator   E-­‐salg   Reise-­‐   Adm.   BuVkk/   kasse   Fakturering   CRM   Time-­‐   Reg.   Tid-­‐   Reg.   Service   Adm.   Vedlike-­‐   hold   CAM   SRM   Dok/   Arkiv   E-­‐Innkjøp   Søk   Prosess-­‐   Model-­‐   lering   Prosjekt/   Portefølje   styring   Master   Data   Inte-­‐   grasjon   Arbeids-­‐   flyt   MES   Sosiale   verktøy   Kvalitets-­‐   styring   Miljø   Output/   input   Management   Leverandør   reskontro   Kunde   reskontro   Portal   E-­‐faktura   Inngående   Publi-­‐   sering   Analyse   BI   AutomaCsert   Lager   WMS   Komunale-­‐   Fag-­‐   systemer  
 • 28. BHC © Målet i et nøtteskall 28