Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
 • Save
Web2.0 - Tør du la være?
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Web2.0 - Tør du la være?

 • 266 views
Published

Presentasjon som tar for seg utviklingen av web 2.0 inn i arbeidslivet og måten verktøyene kan understøtte HR prosesser.

Presentasjon som tar for seg utviklingen av web 2.0 inn i arbeidslivet og måten verktøyene kan understøtte HR prosesser.

Published in Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
266
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • Web 2.0 verktøy som understøtter HRProsessar skal hjelpe …. Knytte hr-prosessar mot web 2.0Kvifor er det med på denne fagdagen?Virituell organisasjonunngå reisekostnadersamarbeid på tvers av kontoraktiv samhandlingTidsforskjellarkulturforskjellarCAP IKKJE CAPGEMINI!!!TA MED KVA VERTØY VI BRUKAR INTERNTEffektivisere kvardagenFjernledelseHRSystemNB Kvar finn vi igjen dette i hr-systema?Korleis få til knowledgemanagementBygge på den globale kunnskapen organisasjonen har. Bakgrunnsinfo frå andre land.Dele informasjon ut mot prosjektledelse/selgeraKunnskapsdatabaseSjekke korleis andre har løyst tilsvarande problemstillinga
 • Hei alle, før ej starta no so e d spesielt EN ting ej vil dokke skal fokusere på dei neste femten minutta, og det e korleis dokke kan dra nytte av det eg snakkar om i ditt firma. I diskusjonsrunden terre på kjem ej til å stille dokke spørsmål, og då bør dokke ha fulgt med;-)
 • FÅ FRAM AT EG OGSÅ FÅR TILGANG TIL ANDRES KOMPETANSE GJENNOM INE NETTRVERKBRUKEborger herHei, ej heite Øyvind Møller Asbjørnsen, e seniorkonsulent i Capgemini Norge, og he jobba der sidan 2007. Til vanlegjobbar eg med utvikling av it-system ute hos ulike kundar, i tillegg til eitinternkurs eg køyrer i collaborativetools der fokus ligg på dei interne samarbeidsverktøya vi har.
 • KAN SIKKERT GÅ RASKERE IGEJNNOM DENNEEIN REVOLUSJON DEI MÅ FORHALDE SEG TIL ... KJEM BAKE TIL DET MEIR SEINERE---Vel, som Clay Shirky ein kjent forfatter og konsulent innan temaet sei det, REVOLUSJONEN SKJER IKKJE NÅR SAMFUNNET TAR I BRUK NY TEKNOLOGI; DET SKJER NÅR SAMFUNNET FÅR NYTT ADFERDSMØNSTER!Og det e det som e so revelusjonerande her. Oss e på veg frå eit samfunn der alt var basert på einvegs informasjonsflyt og kontroll, til eit samfunn som basera seg på tovegs kommunikasjon, samarbeid, tillit, at mangfoldet styre og folk bryr seg, og ikkje minst at dei får muligheit til det! I tillegg har det blitt so lett å publisere informasjon på nett har at folk brukar meir energi på å finne ut kva dei skal ha på brødskiva enn å dele kunnskapen sin med andreOg det er det som er so fint. Ta for eksempel Facebook og blogging, dagens ungdom blir vant til å dele og hente informasjon frå massene, og det vil dei også kreve å få gjer i like stor grad når dei startar i arbeidslivet! OG det er derfor HR-avdelingane må være på vakt og web 2.0 vil revolusjonere måten vi jobbar på.---------------------FixMyRoadMannenigatastyrerfotballagSpotify og voting for nye featuresAlleisamarbeidlagarleksikon like godtsombritanica, gratis Folk blirvanttil å ha medbestemmelsesrettog å kunneståoppommorgonen for å finneeigruppepånettderdeikanyteoglæreavandrefremmede. Ingenbestemtestudiegrupperav folk einkjenner. Folk reiserjordarundt for å bo gratis med folk deiikkje ante kvenvar for 1md sidan
 • Men kva innvirkning vil dette få på arbeidslivet?Forvente bidra utover sine eigne arbeidsoppgåverTillit til communities, ser verdienForvente VerktøyeBorger
 • BRUK LITT MEIRE TID PÅ Å FORKLARE GRAFENSTØRRE GRAFHer ser vi Gartner HypeCycle for Emerging Technologies. Det e eit studiedei utfører årleig der dei ser på teknologitrendane i verda, kor modne dei ulike teknologiane er og i kor vidt dei har overlevd hypen.Det som er interessant å bite seg merke i her erWeb 2.0/Corporate BloggingMainstream i løpet av to år Wikis – Mainstream om 2-5 år - Har entra SlopeofproductivitySocial Software Suites / Microblogging- Mainstream om 2-5 år men det gjenstend å bevise dei faktiske fordelane og bruksområda for detMen det som er heilt tydleg er at i løpet av dei to neste åra so er web 2.0 mainstream
 • Og for å underbygge dette har Datforeningen gjort en spørrenundersøkelse 236 beslutningstakere og påvirkere av virksomhetens strategi for sosiale medier..I 75% av bedrifene he lendlsen diskutert bruk av sosiale medier, og 60% har bestemt seg for å bruke det.2/3 meiner ta virksomheiter som ikkje tar i bruk sosiale medier vil møte problemerOg 1/3 er enige i at ledelsen ikkje fullt ut forstendmuligheitene ved sosiale medier.Når vi ser dessetala opp mot Gartners HypeCycle graf samt trendane for privat bruk, er det typdeleg at dette vil komme og er noko vi må ha eit bevist forhold til.
 • Oss starta då med rekrutering. I følge ein rapport som Gartner he gjort er det veldig viktig at organisasjonaforstendkorleis sosiale medie endra rekruteringslandskapet og justerar seg etter det.
 • Web2.0 tveegga sverd, all kompetanse i firmaet er synleg for konkurrentarLinked-in - Tilgang til stor profilbase - Publisert stillingsannonsa direkte til interessentar og kan spisse den meir mot dei målgruppene du er på jakt etter. - Facebook - Derein får muligheit til å gjer seg og sine ansatte meirsynleg mot framtidige kandiatar - Du kan utlyse stillingsannonser selge deg inn til kandidatar over tidTwitter - Bidra til interessentar med nyheiter/artiklar og andre hendelsarMen du har også moglegheiter for å ansette på meirfreelance nivå gjennom sider som RentACoder,Og ein skal heller ikkje undervurdereviktigheita av å bygg netteverk inn mot universitet og høgskular for å knytte dei til seg på eittidlegstadie
 • GÅ RASKERE IGJENNOM. KORT KONSIST PÅ KVART VERKTØYSo om oss då ser på konkrete verktøy,Tenk på all den kunnskapen som no ligg lagra i YouTube. Kor genialt hadde det ikkjevore med eit sånt system internt der medarbeiderane kan legge ut videoar av alle presentasjonar som har blitt gjort, sånn at ande i etterkant kan få ta del i denne kunnskapen?!Eller microblogging som personleg e min favoritt. Det he gitt meg tilgang til so enorme mengde kunnskap og eit nettverk på tvers av landegrenser og disiplinar, som ej _aldri_ ville klart å bygge på normalt vis. Når ej lure på ting eller har lært ting eg vil dele legg eg inn einkomentar om det på yammer og får stort sett alltdi tilbakemelding frå andre interessenta.I tillegg har du fordelen av tilfeldig kunnskap. Ved å gå innom og sjå kva andre diskuterardukkar det plutseleg opp ny interessant kunnskap eg kan bygge videre på i andre samanhengar.Du også element som Blogga og kompetansenettverk der folk.
 • CorporatefootprintEMPLOYER BRANDING – FOKUSER MEIR RUNDT DETTE
 • Som sagt er det ingen bastant definisjon på korleis Web 2.0 skal brukast og ikkje. Det må kvar enkelt bedrift finne ut sjølv.Men, for å komme i gang kan eit par gode råd være:KORLEIS SKAL EIN SOM ANSATTE FORHALDE SEG TIL SLIDESHARE?KVA FRÅ EIN LOV TIL Å LEGGE UT? BØR HA TYDLEGE RETNINGSLINJER
 • UtfordretildiskusjonKvahardeigjort so langt?Hardeikonkretetankarvidere?Hardeilokalisertildsjelene? Ertoppledelseninvolvert? Kjennerdeitilaktive W2.0 miljø bland ansattesomprivatpersonar? --VER DØNN KONKRET OG SPØR DIREKTE

Transcript

 • 1. Øyvind Møller Asbjørnsen
  22.Okt 2009
  Web 2.0 – Tør du la være?
 • 2. En liten ting å tenke gjennom..
  Korleis kan du dra nytte av dette
  i ditt firma?
  • Trendar
  • 3. Eksempel på bruk
  • 4. Diskusjon
 • Grunnkonseptet
  Social Network
  A social structure of individuals who are bound together by common values, visions, ideas, friendships or interests
  http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network
  Social Media
  Human interaction in a virtual world
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/davos/7861090.stm
 • 5. Begrepsforklaring
  Blog
  Fork. for ”web log”. Ei side med samling av innlegg om ulike emner, gjerne skriven av samme person.
  Mikroblogging
  Blogging i miniformat. Små statusoppdateringarpublisert til resten av nettverket sitt.
  Facebook / LinkedIn
  Nettsteder for nettverksbygging.
  Chatting / Instant Messaging
  Tenester som gjer det mulig å ha tekstbaserte samtalar på nett.
 • 6. Dette er meg
 • 7. Revolusjonen
  “Revolution does not happen when society adopts new tools, it happens when society adopts new behavior”
  ClayShirky
 • 8. Generasjon Y – Arbeidneste
  ”1,94 million nordmennvaraktivepåFacebookvedinngangentil 2009”
  http://radar.oreilly.com/2009/04/active-facebook-users-by-country-200904.html
  ”Nesten 20% av den norskebefolkningaialdersgruppa 15-75 årbesøker
  Facebookdagleg”
  http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/Brandtzaeg_og_Luders.pdf
  ”59% av den norskebefolkningafrå 16 til 19 årbesøkerFacebookeineller
  fleiregangaromdagen”
  http://www.media.uio.no/forskning/prosjekter/nettfenomener
  ”I Sverige bloggarein tredjedel av alle jenter i aldersgruppa 16 til 18år”
  D2, Bloggeblues, fredag 30.januar 2009
 • 9. Grasrotaktivitet – Frå ungdom til voksen, frå privat til yrkesliv
  Den kommandegenerasjonvil
  Forvente at alle skal kunne bidra og skape verdi
  Ha meir tilllit til communities og i større grad sjå verdien skapt av communities
  Forvente tilsvarande gode verktøy i arbeidslivet som privat
 • 10. Sosiale medier og Web 2.0 er her nå!
  Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies 2009
 • 11. Tall til ettertanke..
  ”I 3 av 4 bedrifter har ledelsen diskutert bruk av sosiale medier, og 60 prosent har bestemt seg for å bruke det.”
  ”2 av 3 er enige i at virksomheter som ikke tar i bruk sosiale medier vil møte problemer.”
  Kilde: Dataforeningen
 • 12. Korleis har du tenkt å bruke det?
  Våg å ta steget!
 • Rekruttering
  It is essential that organizations understand how social software is altering the recruitment landscape and adapt recruiting strategies and systems accordingly.
 • 15. Rekruttering
  Linked-in
  Referansesjekk
  Facebook
  Bygg netteverk inn mot utdanningsinstitusjoner
  Twitter
  Ansette eller freelance
 • 16. Kompetansedelingogutvikling
  Forrester predicts that social networking tools and internal wikis will have the greatest impact on workplace collaboration
  http://www.readwriteweb.com/archives/forrester_predicts_enterprise20_grow_decline.php
 • 17. Kompetansedelingogutvikling
  Video
  Microblogging
  Blogg
  Kompetansenettverk
  Presentasjonsdeling
  Wiki
 • 18. Profilering
  Firma blogg
  YouTube konkurranser
  Web-reklame der folk er
  Mikroblogging
 • 19. Samarbeid over landegrensene
 • 20. Korleis komme dit?
  Studer kva andre har gjort
  Ta tak i betakulturen, finn superbrukarane
  Ikkje lag reglar, bygg kultur i staden
  La deg utfordre av nye ansatte
  Stimulertilbrukpåallenivå
  Stimulere til bruk, og belønne det
  Web 2.0 handlar om
  Samarbeid
  Interaksjon
  Kommunikasjon
 • 21. Tid for diskusjon…
  Sosiale medier og Web 2.0 er her NÅ!
  Våg å tenke nytt!
  Ta steget nå.
  Øyvind Møller Asbjørnsen | oyvind.asbjornsen@capgemini.com
  http://twitter.com/oyvindma | http://slideshare.net/oyvindma
 • 22. Tema til diskusjon
  Kvahardeigjort so langt?
  Hardeikonkretetankarvidere?
  Hardeilokalisertildsjelene?
  Ertoppledelseninvolvert?
  Kjennerdeitilaktive Web2.0 miljøblandtansattesomprivatpersonar?