Stockholm mai 2010

828 views
773 views

Published on

Published in: Travel, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
828
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
196
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Stockholm mai 2010

 1. 1. Fra nasjonal strategi til kommunal virkelighet Eller: Fra plan til implementering og innovasjon Stockholm mai .2010 Avdelingsdirektør Øystein Johannessen Kunnskapsdepartementet
 2. 2. We Have Met the Enemy and He Is Powerpoint (NY Times 27042010) • Kunnskapsdepartementet
 3. 3. Dagens tekst • IKT i norsk skole • Innovasjon på IKT-området • Dokumentasjon: www.slideshare.net/oysteinj/ Kunnskapsdepartementet
 4. 4. Norske IKT-strategier • Egne IKT-planer frem til utløpet av 2008. IKT er nå integrert i overordnede planer og styringsdokumenter. • Utvikling i etapper: Infrastruktur --> Kompetanse og innhold --> Syntese og helhet • Nye læreplaner fra 2006 • Store investeringer fra skoleeiere de siste årene. Mot 1:1 i gymnasieskolan. 3,7:1 i grunnskolen. Kunnskapsdepartementet
 5. 5. IKT er integrert i norske læreplaner • Grunnleggende ferdigheter i alle fag på alle nivå: Lese, skrive, regne, muntlig språkferdighet, bruke digitale verktøy • Læreplanene for fag er organisert i kompetansemål for ulike trinn • Stor metodefrihet • Fra teknologibruk til teknologiforståelse Kunnskapsdepartementet
 6. 6. ITU Monitor 2009 – elevers tidsbruk Kunnskapsdepartementet
 7. 7. Statens roller • Politisk og administrativt lederskap • Staten som finansiør (rammetilskudd, direkte tilskudd) • Staten som premissleverandør (lagstiftning, læreplaner) • Partnerskap for marked og allmenning • Kunnskapsdannelse og FoU Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet
 8. 8. Innovasjon: Nivådeling og systematikk • Innovasjon: Planlagt endring for å oppnå en forbedring • Flere nivåer •Digitale ferdigheter i læreplanene •IKT og digitale medier for innovasjon i skolens pedagogiske og administrative virksomhet • Det digitale medborgerskapet • Innovasjonsfaser • Initiering • Implementering • Oppskalering • Evaluering • Felles og forståelig vokabular og struktur --> 4 akser for innovasjon Kunnskapsdepartementet
 9. 9. Policy for innovasjon • Vertikal integrasjon: Sammenheng mellom nivåer • Horisontal integrasjon mellom policyelementer • Medierende agenter, f eks nasjonale sentra Kunnskapsdepartementet
 10. 10. Kunnskapsaksen • Den dobbelte kunnskapsutfordringen o Kunnskapsinnhenting o Kunnskapsspredning • Lærernes kompetanseutvikling og læringsarenaer • Hvilke tjenester og mekanismer trenger vi? • “En studie av profesjonsutøvere som sykepleiere, lærere, revisorer og dataingeniører viser at lærere i mindre grad enn andre profesjonsutøvere har tilgang til kunnskapsressurser som er utviklet spesielt for å hjelpe dem i jobben” (Stortingsmelding nr 31 (2007-2008) Kunnskapsdepartementet
 11. 11. Pedagogisk akse • Innovasjonssoner i fagenes læreplaner • Slipp innovatørene frem – rom for og tillit til utprøving • Del og Bruk - www.delogbruk.no - delingsarena av og for lærere • IKT må inn i den fagdidaktiske debatten Kunnskapsdepartementet
 12. 12. Teknologisk akse • Unngå teknologistøy. Infrastrukturen må ikke bare være tilgjengelig, den må også virke. • Tidstyvdebatten – unødig bruk av IKT er en utfordring for mange • Profesjonaliseringsbehov? • Innovasjon på tvers av nivåene i utdanningssystemet? • Mot større mangfold? Kunnskapsdepartementet
 13. 13. Fra nasjonal strategi til kommunal virkelighet – hva har vi lært? • Samspill mellom nasjonale myndigheter og skoleeiere er nødvendig. Staten setter ytre rammer. Skolen innoverer fra innsiden. • Omforent vokabular og struktur er nødvendig. • Kunnskapsdannelse og profesjonalitet i alle ledd, også administrativt • Strategier og planer er ikke nok. Robuste og helhetlige implementeringsstrategier er nødvendige. Kunnskapsdepartementet
 14. 14. Slipp innovatørene løs – det er vår! • “Making the simple compliated is commonplace; making the complicated simple, awesomely simple, that's creativity” • (Charles Mingus) • Videoklipp Kunnskapsdepartementet

×